E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992 abrogă articolul 3 din actul Legea 20 1984
Articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992 modifica articolul 24 din actul Legea 20 1984
Articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992 abrogă articolul 25 din actul Legea 20 1984
Articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992 modifica articolul 5 din actul Legea 20 1984
Articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992 abrogă articolul 33 din actul Legea 20 1984
Articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992 abrogă articolul 34 din actul Legea 20 1984
Articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992 abrogă articolul 35 din actul Legea 20 1984
Articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992 modifica articolul 38 din actul Legea 20 1984
Articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992 abrogă articolul 39 din actul Legea 20 1984
Articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992 abrogă articolul 1 din actul Legea 20 1984
Articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992 abrogă articolul 2 din actul Legea 20 1984
Articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992 abrogă articolul 6 din actul Legea 20 1984
Articolul 33 din actul Ordonanţa 19 1992 abrogă articolul 2 din actul Legea 20 1984
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 19 din 21 august 1992

privind activitatea de standardizare in Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 212 din 28 august 1992


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (3) din Constitutia Romaniei si al Legii nr. 81/1992,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Activitatea de standardizare constituie o problema de stat si se desfasoara in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, urmarind, in principal, protectia vietii, a sanatatii si a mediului inconjurator, precum si inlaturarea barierelor tehnice in calea comertului international.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante se inteleg:
    - standardizare: activitate specifica care stabileste, pentru problemele reale sau potentiale, dispozitii destinate unei utilizari comune si repetate, urmarind obtinerea unui grad optim de ordine intr-un context dat;
    - standard: document stabilit prin consens si aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizari comune si repetate, reguli, prescriptii si caracteristici referitoare la activitati sau rezultatele acestora, in scopul obtinerii unui grad optim de ordine intr-un context dat;
    - certificare de conformitate: act prin care o terta parte confirma ca este probabil ca un produs, proces sau serviciu, bine precizat, sa fie conform cu un anumit standard sau un alt document normativ;
    - acreditarea unui laborator: recunoasterea, de drept, a competentei unui laborator de incercari de a realiza anumite incercari sau tipuri de incercari;
    - marca de certificare a conformitatii: marca inregistrata, aplicata conform reglementarilor unui sistem de certificare, care indica, cu un nivel suficient de incredere, ca produsul, procesul sau serviciul respectiv este conform unui anumit standard sau altui document normativ.
    Art. 3
    In Romania se elaboreaza urmatoarele categorii de standarde:
    - standarde romane - SR - care se aplica la nivel national;
    - standarde profesionale - care se aplica in anumite domenii de activitate, in cadrul organizatiilor profesionale, legal constituite, care le-au elaborat;
    - standarde de firma - care se aplica in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale si al altor persoane juridice care le-au elaborat.
    Art. 4
    Coordonarea si efectuarea activitatii de standardizare se realizeaza de catre Institutul Roman de Standardizare, organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului.
    Art. 5
    Institutul Roman de Standardizare colaboreaza cu ministerele si celelalte organe centrale si locale ale administratiei publice, cu organele de standardizare din alte tari si reprezinta Romania in organizatii regionale si internationale de standardizare.

    CAP. 2
    Elaborarea si aprobarea standardelor

    Art. 6
    Elaborarea standardelor romane, profesionale si de firma se face pe baza de programe de standardizare, care se actualizeaza.

    Sectiunea 1
    Elaborarea si aprobarea standardelor romane
    Art. 7
    Elaborarea programelor de standardizare pentru standardele romane, elaborarea proiectelor acestor standarde, propunerile de reconfirmare, modificare, suspendare sau anulare a standardelor romane precum si lucrarile privind activitatile de standardizare internationala, inclusiv regionala, se fac de catre comitetele tehnice de standardizare.
    Art. 8
    Comitetele tehnice de standardizare sint organisme infiintate pe baza acordului prealabil al Institutului Roman de Standardizare, in diverse domenii de activitate, si se organizeaza pe linga regii autonome, societati comerciale, institutii publice si alte persoane juridice.
    Comitetele tehnice de standardizare pot fi infiintate si pe linga Institutul Roman de Standardizare.
    Art. 9
    In componenta comitetelor tehnice de standardizare intra reprezentanti ai factorilor interesati.
    Componenta si atributiile comitetelor tehnice de standardizare se aproba de Institutul Roman de Standardizare.
    Art. 10
    Modul de lucru al comitetelor tehnice de standardizare, structura, continutul si regulile de redactare ale standardelor se stabilesc prin standarde romane cu caracter metodologic, elaborate de catre un comitet tehnic de standardizare, infiintat pe linga Institutul Roman de Standardizare.
    Art. 11
    Institutul Roman de Standardizare coordoneaza activitatea desfasurata de comitetele tehnice de standardizare, furnizeaza informatii acestora si urmareste corelarea dintre standardele romane, precum si armonizarea cu standardele internationale, prin alinierea la parametrii acestora.
    Art. 12
    Proiectele programelor de standardizare pentru standarde romane, proiectele de standarde romane, precum si propunerile de reconfirmare, modificare, suspendare sau anulare a standardelor romane, definitivate in cadrul comitetelor tehnice de standardizare, se supun consultarii publice prin anuntarea titlurilor acestora in publicatii oficiale ale Institutului Roman de Standardizare.
    Art. 13
    Comitetele tehnice de standardizare examineaza observatiile primite dupa consultarea publica si dau forma finala a standardelor romane, pe baza consensului factorilor interesati prevazuti la art. 9.
    Eventualele divergente se solutioneaza de catre Institutul Roman de Standardizare, dupa consultarea partilor interesate, in scopul realizarii consensului.
    Art. 14
    Institutul Roman de Standardizare aproba programele de standardizare pentru standardele romane, precum si reconfirmarea, modificarea, suspendarea sau anularea acestora.
    Aprobarea, reconfirmarea, modificarea, suspendarea sau anularea standardelor romane se aduce la cunostinta publica prin publicatii oficiale ale Institutului Roman de Standardizare.

    Sectiunea a 2-a
    Elaborarea si aprobarea standardelor profesionale si de firma
    Art. 15
    Elaborarea programelor de standardizare pentru standardele profesionale, elaborarea proiectelor acestor standarde, propunerile de reconfirmare, modificare, suspendare sau anulare a standardelor profesionale se fac de catre organisme specializate, inclusiv de comitetele tehnice de standardizare prevazute la art. 7, stabilite de organele si organizatiile interesate.
    Art. 16
    Aprobarea programelor de standardizare pentru standardele profesionale, a standardelor profesionale, precum si reconfirmarea, modificarea, suspendarea sau anularea acestora se fac de catre organismele stabilite de organele si organizatiile interesate.
    Art. 17
    Elaborarea si aprobarea programelor de standardizare pentru standardele de firma, a standardelor de firma, precum si reconfirmarea, modificarea, suspendarea sau anularea lor se fac de catre regiile autonome, societatile comerciale sau persoanele juridice respective.
    Art. 18
    Elaborarea si aprobarea standardelor profesionale si a standardelor de firma se fac pe baza metodologiei prevazute la art. 10, adaptata specificului de catre cei care le elaboreaza si le aplica.

    CAP. 3
    Aplicarea standardelor

    Art. 19
    Standardele romane referitoare la protectia vietii, protectia sanatatii, securitatea muncii si protectia mediului inconjurator au caracter obligatoriu.
    Caracterul de obligativitate pentru standarde romane se stabileste o data cu aprobarea lor, de catre Institutul Roman de standardizare, pe baza avizului ministerelor sau al altor organe interesate, precum si in conditiile prevazute la art. 32.
    Standardele romane care nu intra in categoria celor prevazute la alin. 1 si 2 din prezentul articol nu au caracter obligatoriu.
    Caracterul de obligativitate se inscrie pe standarde.
    Art. 20
    Caracterul de obligativitate al standardelor profesionale si al standardelor de firma se stabileste de organele sau organismele care le-au aprobat.
    Art. 21
    Standardele profesionale si standardele de firma trebuie sa respecte prevederile standardelor romane obligatorii.
    Art. 22
    Ministerele, precum si orice alte organe care au atributii de aprobare a unor reglementari tehnice normative, cu exceptia standardelor de firma, sint obligate sa transmita la Institutul Roman de Standardizare un exemplar, in vederea cuprinderii tuturor acestor reglementari in banca proprie de date.

    CAP. 4
    Marca de certificare a conformitatii cu standardele romane

    Art. 23
    Conformitatea produselor si serviciilor cu standardele romane este certificata de catre Institutul Roman de Standardizare, care acorda dreptul de aplicare a marcii de certificare a conformitatii.
    Acreditarea si notificarea organismelor de certificare a conformitatii produselor si serviciilor, a celor de certificare a sistemelor calitatii, a celor de certificare a personalului, cit si a celor de acreditare a laboratoarelor pentru efectuarea incercarilor in vederea certificarii se fac, in cadrul Sistemului national de certificare a calitatii, de catre Institutul Roman de Standardizare.
    Pot beneficia de marca de certificare produsele si serviciile pentru care a fost respectata procedura-cadru de acordare a marcii, aprobata de Institutul Roman de Standardizare.
    Orice abatere de la aceasta procedura duce la retragerea certificarii si a dreptului de aplicare a marcii.
    Art. 24
    Marcile de certificare a conformitatii cu standardele romane sint inregistrate de Institutul Roman de Standardizare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in conditiile stabilite prin dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 25
    Taxele privind activitatile prevazute in prezenta ordonanta se stabilesc conform legii, iar tarifele se stabilesc, conform actelor normative in vigoare, de catre Institutul Roman de Standardizare.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 26
    Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage raspunderea materiala, civila, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati.
    Art. 27
    Nerespectarea prevederilor standardelor obligatorii constituie contraventie daca nu a fost savirsita in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele fizice.
    Art. 28
    Amenda contraventionala se aplica si persoanelor juridice, caz in care limitele minime si maxime se maresc de 5 ori.
    Art. 29
    Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre organele de control de specialitate ale administratiei publice.
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plingere, de catre persoana fizica sau juridica, la judecatoria din raza teritoriala in care s-a comis fapta, in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia. Plingerea se depune la organul din care face parte agentul constatator, care o va inainta judecatoria competenta.
    Art. 30
    Aplicarea sanctiunilor pentru contraventia prevazuta la art. 27 se prescrie in termen de un an de la data savirsirii faptei. In cazul constructiilor, utilajelor si instalatiilor tehnologice, termenul de prescriere este de 2 ani.
    Art. 31
    In masura in care prezenta ordonanta nu dispune altfel, dispozitiile art. 27 si art. 28 se intregesc cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor din art. 25 si 27 din acea lege.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 32
    Standardele de stat (STAS) in vigoare isi mentin valabilitatea pina la revizuirea si transformarea lor in standarde romane (SR). Institutul Roman de Standardizare va publica, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, lista standardelor de stat (STAS) care isi mentin caracterul de obligativitate.
    Standardele de ramura (STR), normele tehnice de ramura (NTR), standardele de intreprindere (STI) si normele tehnice de intreprindere (NTI), in vigoare, isi mentin valabilitatea pina la inlocuirea sau, dupa caz, anularea lor, dar nu mai mult de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 33
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 6, cap. II si III, art. 24 lit. b), art. 25, sectiunile 2 si 3 ale cap. V, art. 33 - 35, art. 38 lit. a) si c), art. 39, anexele nr. 1 si nr. 2 din Legea nr. 20/1984 privind tipizarea si standardizarea produselor, constructiilor si tehnologiilor, normarea tehnica a consumurilor materiale si energetice, ridicarea calitatii si nivelului tehnic al produselor. Decretul nr. 99/1980 privind tipizarea liniilor si instalatiilor tehnologice si produselor, Decretul nr. 163/1978 privind aprobarea standardului de stat 11100/1 - 77 "Zonare seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei" si proiectarea constructiilor in vederea imbunatatirii protectiei antiseismice, H.C.M. nr. 2489/1969 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind standardele de stat, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Prevederile referitoare la aprobarea unor standarde de stat, cuprinse in decrete sau in hotariri ale fostului Consiliu de Ministri, sint si ramin abrogate pe data inlocuirii sau, dupa caz, a anularii standardelor respective de catre Institutul Roman de Standardizare.

                PRIM-MINISTRU
               THEODOR STOLOJAN

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei,
                       Dan Constantinescu

                       Secretar de stat
                       in Departamentul pentru Strategia
                       Reformei si Integrare Economica,
                       Bujor Bogdan TeodoriuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 19/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 19 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 19/1992
Legea 693 2001
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare in Romania, precum si unele masuri privind acreditarea organismelor de certificare si a laboratoarelor
Ordonanţa 30 1998
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare in Romania, precum si unele masuri privind acreditarea organismelor de certificare si a laboratoarelor
Ordonanţa 38 1998
privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii
Ordonanţa 39 1998
privind activitatea de standardizare nationala in Romania
Legea 11 1994
privind unele ordonante ale Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe
Rectificare 19 1992
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu