E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 38 1998 abrogat de Ordonanţa 23 2009
Ordonanţa 38 1998 in legatura cu Ordin 274 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de Legea 246 2004
Articolul 7 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de Legea 246 2004
Articolul 9 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de Legea 246 2004
Articolul 14 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de Legea 246 2004
Articolul 2 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 3 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 3 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 3 2004
Articolul 9 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 3 2004
Articolul 14 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 3 2004
Articolul 15 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 3 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 3 2004
Articolul 17 din actul Ordonanţa 38 1998 in legatura cu Ordin 354 2003
Ordonanţa 38 1998 in legatura cu Ordin 317 2002
Ordonanţa 38 1998 aprobat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 38 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 38 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 38 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 38 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 13 din actul Ordonanţa 38 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 17 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 18 din actul Ordonanţa 38 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 19 din actul Ordonanţa 38 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 20 din actul Ordonanţa 38 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 22 din actul Ordonanţa 38 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Articolul 23 din actul Ordonanţa 38 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 245 2002
Ordonanţa 38 1998 in legatura cu Ordin 219 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 38 din 30 ianuarie 1998

privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 30 ianuarie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, precum si in scopul de a promova acreditarea organismelor si laboratoarelor, in conformitate cu practica europeana, si de a crea conditiile pentru participarea Romaniei la Acordul european privind evaluarea conformitatii,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta stabileste principiile de baza si cadrul organizatoric al acreditarii organismelor si laboratoarelor.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, termenii sunt definiti dupa cum urmeaza:
    A. Termeni a caror definitie este prevazuta in standardele nationale mentionate in anexa la prezenta ordonanta, care face parte integranta din aceasta:
    a) certificare - procedura prin care o terta parte da o asigurare scrisa ca un produs, proces sau serviciu este conform cu conditiile specificate;
    b) conformitate - indeplinirea de catre un produs, proces sau serviciu a conditiilor specificate;
    c) evaluarea conformitatii - orice activitate al carei obiect este de a determina in mod direct sau indirect faptul ca sunt indeplinite conditiile specificate;
    d) certificarea conformitatii - actiune a unei terte parti care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, proces sau serviciu corespunzator identificat este in conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;
    e) auditul calitatii - examinare sistematica si independenta in scopul de a determina daca activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac dispozitiile prestabilite, precum si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor;
    f) reglementare - document care contine reguli cu caracter obligatoriu si care este adoptat de catre o autoritate;
    g) reglementare tehnica - reglementare care prevede conditii tehnice, fie in mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificatie tehnica, la un cod de buna practica sau care preia integral continutul acestora;
    h) trasabilitate - capacitatea de regasire a istoricului, a utilizarii sau a localizarii unei entitati prin identificari inregistrate; atunci cand este asociat etalonarii, termenul racordeaza echipamentele de masurare la etaloanele nationale sau internationale, la etaloanele primare, la constantele sau proprietatile fizice fundamentale sau la materialele de referinta.
    B. Alti termeni:
    a) acreditare - procedura prin care un organism ce are o anumita autoritate recunoaste oficial faptul ca un organism sau o persoana este competenta sa efectueze sarcini specifice;
    b) autoritate - organul de specialitate al administratiei publice centrale si locale sau organismul, respectiv reprezentantul acestuia, abilitat ca, in exercitiul autoritatii de stat, sa ia masuri obligatorii si sa adopte reglementari in domeniul sau de competenta;
    c) domeniu reglementat - domeniu in care punerea in circulatie, pe piata, a produselor si serviciilor este reglementata prin legi si alte acte normative;
    d) domeniu nereglementat - domeniu in care punerea in circulatie, pe piata, a produselor si serviciilor nu este reglementata prin legi si alte acte normative;
    e) infrastructura pentru evaluarea conformitatii - ansamblul organismelor care efectueaza incercari, etalonari, certificari de produse, de sisteme ale calitatii, de personal, de sisteme de management al mediului, precum si inspectie;
    f) bariera tehnica - bariera in calea comertului, creata prin modificari ale specificatiilor tehnice nationale referitoare la produse sau prin masuri cu efect echivalent;
    g) organism notificat - laborator de incercari, de etalonare, organism de certificare sau organism de inspectie desemnat de catre o autoritate pentru a efectua evaluarea conformitatii in domeniul reglementat;
    h) Acordul european privind evaluarea conformitatii - acord care se incheie intre Comunitatea Europeana si fiecare dintre tarile asociate si care prevede recunoasterea reciproca de catre acestea a rezultatelor aplicarii procedurilor de evaluare a conformitatii.
    Art. 3
    In Romania acreditarea se desfasoara in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, urmarind, in principal:
    a) sa confere incredere in competenta tehnica, impartialitatea si integritatea organismelor si laboratoarelor care efectueaza evaluarea conformitatii;
    b) sa contribuie la cresterea competitivitatii produselor si serviciilor, in contextul globalizarii pietelor;
    c) sa contribuie la promovarea principiului liberei circulatii a produselor si serviciilor;
    d) sa promoveze protectia vietii, sanatatii si securitatii persoanelor fizice, precum si a mediului inconjurator si apararea intereselor consumatorilor.
    Art. 4
    Principiile de baza ale acreditarii sunt:
    a) transparenta si disponibilitate publica;
    b) reprezentarea intereselor publice;
    c) caracterul voluntar;
    d) independenta fata de posibila predominare a oricaror interese specifice;
    e) participarea organelor de specialitate ale administratiei publice;
    f) tratarea impartiala a contestatiilor;
    g) armonizarea cu regulile acreditarii europene si internationale;
    h) accesul liber la acreditare al tuturor solicitantilor, fara discriminari;
    i) asigurarea confidentialitatii si protectia secretului comercial;
    j) aplicarea standardelor nationale din seria SR EN 45000, din seria SR EN ISO 9000 si din seria SR EN ISO 14000, precum si a acelora care vor mai fi adoptate in acest domeniu;
    k) caracterul fara scop lucrativ al organismului national de acreditare.
    Art. 5
    (1) Pe baza indeplinirii criteriilor cuprinse in standardele de referinta din anexa pot fi acreditate:
    a) laboratoare de incercari;
    b) laboratoare de etalonare;
    c) organisme de certificare a produselor;
    d) organisme de certificare a sistemelor calitatii;
    e) organisme de certificare a personalului;
    f) organisme de certificare a sistemelor de management al mediului;
    g) organisme de inspectie.
    (2) Pot fi acreditate organisme si laboratoare care desfasoara activitati atat in domeniul reglementat, cat si in domeniul nereglementat.

    CAP. 2
    Organismul national de acreditare din Romania

    Art. 6
    In Romania organismul national de acreditare trebuie:
    1. sa fie o persoana juridica de drept privat, de interes public, avand statut juridic de asociatie fara scop lucrativ, in baza Legii nr. 21/1924, al carei scop principal este sa dezvolte acreditarea si certificarea conformitatii si sa confere incredere in competenta tehnica, impartialitatea si integritatea organismelor si laboratoarelor acreditate;
    2. sa aplice principiile de baza ale acreditarii, prevazute la art. 4;
    3. sa aiba urmatoarele atributii principale:
    a) elaborarea si actualizarea regulilor acreditarii in functie de evolutia practicii europene si internationale in acest domeniu;
    b) stabilirea si aplicarea criteriilor de selectare a auditorilor/expertilor tehnici implicati in procesul de acreditare/supraveghere si a criteriilor de monitorizare a activitatii acestora;
    c) acreditarea organismelor si laboratoarelor mentionate la art. 5 alin. (1) si eliberarea certificatului de acreditare;
    d) acordarea dreptului de utilizare a marcii nationale de acreditare;
    e) reprezentarea Romaniei in organizatiile de acreditare europene si internationale;
    f) dezvoltarea parteneriatului international in domeniul acreditarii, al recunoasterii reciproce a acreditarilor si certificarii conformitatii;
    g) participarea la elaborarea reglementarilor privind protectia vietii, sanatatii si securitatii persoanelor fizice, precum si a mediului inconjurator si apararea intereselor consumatorilor;
    h) participarea la nivel national, european si international in procesul de elaborare a standardelor din domeniul sau de activitate;
    i) prestarea de servicii de instruire si transfer de cunostinte in domeniul acreditarii;
    j) colectarea, prelucrarea, stocarea si diseminarea de informatii privind acreditarea;
    k) editarea, publicarea si difuzarea de documente privind acreditarea;
    l) elaborarea si publicarea unui raport anual de activitate;
    4. sa pastreze inregistrari originale privind:
    a) laboratoarele si organismele mentionate la art. 5 alin. (1), care solicita acreditarea, precum si laboratoarele si organismele acreditate;
    b) membrii organismului national de acreditare;
    c) comitetele tehnice de acreditare si membrii acestora;
    d) auditorii si expertii implicati in acreditare.
    5. sa constituie si sa puna la dispozitie publicului o colectie de ghiduri si alte documente nationale si internationale referitoare la acreditare;
    6. sa asigure participarea echilibrata in activitatea de acreditare a reprezentantilor autoritatilor interesate, producatorilor, sindicatelor, organizatiilor pentru apararea intereselor consumatorilor, asociatiilor profesionale, organismelor si laboratoarelor acreditate si altele asemenea;
    7. sa stabileasca, in conformitate cu standardele nationale de referinta:
    a) regulile pentru acordarea, mentinerea, suspendarea si retragerea certificatului de acreditare a organismelor si laboratoarelor;
    b) regulile privind tratarea reclamatiilor si a contestatiilor;
    c) conditiile de utilizare a marcii nationale de acreditare;
    d) criteriile de selectare a auditorilor/expertilor implicati in acreditare;
    8. sa initieze, sa propuna si sa stimuleze organizarea incercarilor comparative interlaboratoare.
    9. sa indeplineasca orice alte atributii prevazute in alte acte normative, in legatura cu scopul sau principal.
    Art. 7
    (1) Prevederile art. 6 trebuie sa fie cuprinse in statutul organismului national de acreditare.
    (2) De asemenea, statutul trebuie sa respecte celelalte prevederi din prezenta ordonanta, precum si orice alte dispozitii obligatorii, potrivit legilor in vigoare, si sa prevada si urmatoarele:
    A. poate fi membru al organismului national de acreditare, cu aprobarea adunarii generale, orice persoana juridica care este de acord cu statutul sau si doreste sa sustina realizarea scopului acestuia;
    B. adunarea generala a membrilor organismului national de acreditare este structurata in colegii, dupa cum urmeaza:
    a) Colegiul organismelor acreditate, care poate cuprinde laboratoare si organisme de certificare si de inspectie acreditate, precum si organizatii fara scop lucrativ ale acestora;
    b) Colegiul beneficiarilor, care poate cuprinde persoane juridice care sunt interesate sa beneficieze de serviciile organizatiilor din Colegiul organismelor acreditate sau au interes in acreditare, cum sunt agenti economici, inclusiv intreprinderi mici si mijlocii, organizatii patronale, camere de comert si industrie, organizatii financiar-bancare si de asigurari, asociatii profesionale, federatii si confederatii sindicale, institutii de invatamant, universitati, centre de transfer tehnologic, de incubare si de inovare, de dezvoltare locala si a intreprinderilor mici si mijlocii, precum si altele, inclusiv asociatii fara scop lucrativ ale acestora;
    c) Colegiul consumatorilor, care poate cuprinde organizatii fara scop lucrativ de aparare a intereselor consumatorilor, ale persoanelor cu handicap, a drepturilor omului, din domeniul protectiei mediului si altele asemenea;
    C. proceduri de vot si de luare a deciziilor, cat si o structura a organelor de conducere si de administrare, care sa asigure reprezentarea echilibrata a fiecarui colegiu, respectiv a intereselor reprezentate in acestea;
    D. organismul national de standardizare este membru de drept al organismului national de acreditare, precum si al Consiliului de administratie al acestuia; reprezentantul organismului national de standardizare nu poate avea nici o alta functie in Consiliul de administratie in afara de aceea de simplu membru al acestuia.
    (3) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora instructiuni privind statutul-cadru al organismului national de acreditare, precum si constituirea si inregistrarea acestuia ca asociatie.
    (4) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va lua masuri pentru stimularea atragerii de membri ai organismului national de acreditare, corespunzator principiului de la art. 4 lit. d).

    CAP. 3
    Relatiile autoritatilor cu organismul national de acreditare

    Art. 8
    (1) In domeniul reglementat, competenta organismelor de certificare, a laboratoarelor de incercari si etalonare si a organismelor de inspectie este recunoscuta de catre autoritati, pe baza unui proces de evaluare. Pe aceasta baza, organismele de certificare, de inspectie si laboratoarele de incercari si de etalonare sunt desemnate ca organisme notificate.
    (2) Organismele notificate pot solicita organismului national de acreditare sa fie acreditate.
    (3) Autoritatile pot solicita, dupa caz:
    a) organismelor notificate;
    b) organismelor de certificare si de inspectie, precum si laboratoarelor, care desfasoara activitati in domeniul reglementat,
    sa fie acreditate de organismul national de acreditare.
    (4) Organismul national de acreditare ofera autoritatilor informatii si expertiza privind conditiile de notificare a organismelor, procedura de notificare si modul de fundamentare a deciziei de notificare.
    (5) Organismul national de acreditare;
    a) informeaza periodic autoritatile despre activitatile din domeniul acreditarii si ofera expertiza, daca este solicitat;
    b) colaboreaza cu Institutul National de Metrologie sau, dupa caz, cu organismul care pastreaza etaloane nationale, in vederea asigurarii trasabilitatii etaloanelor nationale fata de cele internationale, a transparentei si a disponibilitatii acestei trasabilitati.
    (6) In scopul transpunerii in legislatia nationala a directivelor Uniunii Europene, in cursul elaborarii actelor normative privind protectia vietii, sanatatii si securitatii persoanelor fizice, precum si a mediului inconjurator si apararea intereselor consumatorilor, autoritatile trebuie sa solicite organismului national de acreditare observatii, comentarii si propuneri.
    (7) Reprezentantii autoritatilor care participa la activitatile de acreditare au acelasi statut cu cel al celorlalte parti interesate.
    (8) Autoritatile colaboreaza cu organismul national de acreditare in vederea constituirii de catre acesta a bazei sale de date din domeniul acreditarii si certificarii.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 9
    (1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este abilitat sa sprijine initierea constituirii, in baza Legii nr. 21/1924, a unei asociatii fara scop lucrativ, a carei denumire este Asociatia de Acreditare din Romania, prescurtat AARO, denumita in continuare Asociatia, cu sediul in municipiul Bucuresti, avand ca principal scop dezvoltarea acreditarii si certificarii conformitatii, precum si conferirea de incredere in competenta tehnica, impartialitatea si integritatea organismelor si laboratoarelor acreditate.
    (2) Este recunoscuta ca organism national de acreditare Asociatia care:
    - indeplineste conditiile de la alin. (1);
    - are avizul favorabil al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, potrivit art. 17 din prezenta ordonanta;
    - este inregistrata ca persoana juridica, cu personalitate juridica, in conformitate cu Legea nr. 21/1924;
    - respecta prin statut prevederile prezentei ordonante.
    Art. 10
    (1) Masurile tranzitorii pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante se stabilesc de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, astfel incat Asociatia sa fie inregistrata ca asociatie de drept privat, in conformitate cu Legea nr. 21/1924, si sa-si poata indeplini atributiile de organism national de acreditare incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) In scopul de a initia constituirea Asociatiei, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei pune la dispozitie acesteia, in folosinta, cu titlu gratuit, pe baza de contract, un spatiu cu destinatia de sediu social initial, cu mobilierul aferent, in Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1. Contractul este valabil pana la achizitionarea de catre Asociatie a unui alt sediu conform alin. (4) de mai jos, data la care spatiul mai sus mentionat se elibereaza si se restituie Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (3) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei suporta din bugetul propriu, cu titlu de subventii de la bugetul de stat sau, dupa caz, din programul de stimulare a inovarii, mentionat la art. 11, contravaloarea cheltuielilor de amenajare si intretinere, aferente spatiului pus la dispozitie Asociatiei, conform alin. (2), cheltuieli care se deconteaza pe baza de documente justificative.
    (4) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei suporta in cursul anului 1998, din bugetul propriu, cu titlu de subventii de la bugetul de stat, sau, dupa caz, din programul de stimulare a inovarii, mentionat la art. 11, contravaloarea unui sediu in Bucuresti de circa 500 mp.
    (5) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei suporta din bugetul propriu, cu titlu de subventii de la bugetul de stat, sau, dupa caz, din programul de stimulare a inovarii, mentionat la art. 11, o suma de 2,5 miliarde lei, pentru completarea patrimoniului initial al Asociatiei.
    Art. 11
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate finanta, pe o perioada de 2 ani, dezvoltarea institutionala a Asociatiei printr-un program de stimulare a inovarii, aprobat prin ordin al ministrului si cuprins in Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare. Finantarea poate fi continuata si dupa perioada initiala de 2 ani.
    Art. 12
    (1) Sumele reprezentand cotizatiile pe care Asociatia trebuie sa le achite in calitate de membru sau afiliat al organizatiilor internationale, europene si regionale de acreditare, se aloca prin bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (2) Fondurile necesare participarii la lucrarile organismelor europene si internationale de acreditare pot fi alocate prin bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, la solicitarea Asociatiei, prin programul de stimulare a inovarii mentionat la art. 11.
    Art. 13
    Acreditarea solicitata de catre autoritati pentru organismele mentionate la art. 8 alin. (3) lit. a) si b) se efectueaza pe baza de contracte care se incheie intre Asociatie si autoritatile respective.
    Art. 14
    Pentru serviciile oferite, prevazute la art. 6 pct. 3 lit. c)-d), i)-k) inclusiv, precum si pentru alte servicii prevazute in statut, organismul national de acreditare are dreptul de a stabili si incasa, dupa caz, tarife.
    Art. 15
    (1) In Romania organismul national de acreditare dobandeste, de drept, exclusivitatea exercitarii atributiilor prevazute la art. 6 pct. 3 lit. a)-f) inclusiv.
    (2) Organismul national de acreditare nu are dreptul sa presteze servicii de certificare si inspectie, de incercari si de etalonare, precum si de consultanta pentru obtinerea sau mentinerea acreditarii.
    Art. 16
    Marca nationala de acreditare constituie proprietatea exclusiva a organismului national de acreditare si se inregistreaza la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. Aceasta marca nu se concesioneaza si nu poate face obiectul nici unei masuri de executare silita.
    Art. 17
    (1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este organul de specialitate al administratiei publice centrale, care are rolul si responsabilitatea de a elabora si implementa politici si programe in domeniul standardizarii, acreditarii si al celorlalte infrastructuri ale calitatii, precum si cel sub a carui autoritate intra, in sensul Legii nr. 21/1924, Asociatia si scopul acesteia.
    (2) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei acorda si retrage recunoasterea Asociatiei ca organism national de acreditare, in conditiile prezentei ordonante.
    (3) Recunoasterea Asociatiei ca organism national de acreditare este valabila atata timp cat aceasta respecta prevederile prezentei ordonante.
    Art. 18
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 180 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, cu exceptia prevederilor art. 9, 10, 17, 22 si 23, care intra in vigoare la data publicarii ordonantei.
    Art. 19
    (1) Certificatele de acreditare emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante raman valabile pe durata specificata in acestea.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, contractele in curs de derulare, documentele depuse pentru acreditare, precum si arhiva de dosare si material documentar, aferente acreditarii, se preiau de catre Asociatie de la Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, pe baza de protocol.
    Art. 20
    (1) Legislatia privind acreditarea, care este specifica unor domenii de activitate, in vigoare la data publicarii prezentei ordonante, isi mentine, in continuare, valabilitatea pana la actualizarea ei in concordanta cu prevederile prezentei ordonante, dar nu mai tarziu de data de 1 septembrie 1999.
    (2) In termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va lua masuri ca prevederile legale in vigoare, prin care se atribuie unor autoritati din diferite domenii de activitate competenta de acreditare a laboratoarelor si a organismelor de certificare si de inspectie, sa fie armonizate si corelate cu prevederile prezentei ordonante.
    Art. 21
    In caz de lichidare, patrimoniul Asociatiei se preia de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 22
    Termenii si definitiile prevazute la art. 2 se modifica, de drept, o data cu modificarea standardelor nationale de referinta mentionate in anexa.
    Art. 23
    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei emite ordine si instructiuni.
    Art. 24
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
    - art. 23 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 19 din 21 august 1992 privind activitatea de standardizare in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 14 martie 1994, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 167/1992 privind constituirea si functionarea Sistemului national de certificare a calitatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 21 aprilie 1992, cu modificarile ulterioare.

              PRIM-MINISTRU
              VICTOR CIORBEA

                     Contrasemneaza:
                     Ministrul cercetarii si tehnologiei,
                     Bujor Bogdan Teodoriu

                     p. Ministrul finantelor,
                     Valentin Lazea,
                     secretar de stat

                     Directorul general al Institutului
                     Roman de Standardizare,
                     Mircea Martis

    ANEXA 1

                            LISTA
              standardelor nationale de referinta

    SR 10000-1            Principiile si metodologia
                          standardizarii.
                          Termeni generali si definitiile
                          lor privind standardizarea si
                          activitatile conexe.
    SR ISO 8402           Managementul calitatii si
                          asigurarea calitatii. Vocabular.
    Seria de standarde
    SR EN 45000
    Seria de standarde
    SR EN ISO 9000
    Seria de standarde
    SR ISO 14000SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 38/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 38 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 38/1998
Ordonanţa 23 2009
privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii
Ordin 274 2004
pentru aprobarea Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear
Legea 246 2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitatii
Ordonanţa 3 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitatii
Ordin 354 2003
privind recunoasterea Asociatiei de acreditare din Romania - RENAR ca organism national de acreditare
Ordin 317 2002
pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului national de acreditare
Legea 245 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii
Ordin 219 1999
pentru aprobarea Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu