E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 39 1998 abrogat de Legea 163 2015
Articolul 23 din actul Ordonanţa 39 1998 in legatura cu Hotărârea 985 2004
Ordonanţa 39 1998 in legatura cu Legea 557 2002
Ordonanţa 39 1998 in legatura cu Ordin 373 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 39 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 39 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 39 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 13 din actul Ordonanţa 39 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 17 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 18 din actul Ordonanţa 39 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 19 din actul Ordonanţa 39 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 20 din actul Ordonanţa 39 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Ordonanţa 39 1998 aprobat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 22 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 23 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 24 din actul Ordonanţa 39 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 25 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 26 din actul Ordonanţa 39 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 27 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 28 din actul Ordonanţa 39 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 29 din actul Ordonanţa 39 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Ordonanţa 39 1998 completat de articolul 1 din actul Legea 355 2002
Articolul 24 din actul Ordonanţa 39 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 44 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 39 din 30 ianuarie 1998

privind activitatea de standardizare nationala in Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 30 ianuarie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta stabileste principiile de baza si cadrul organizatoric al standardizarii nationale.
    Art.
    In Romania, activitatea de standardizare nationala se desfasoara in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, urmarind in principal:
    a) imbunatatirea calitatii vietii;
    b) obtinerea unei economii globale de materiale, energie si efort uman;
    c) protectia vietii, sanatatii si securitatii persoanelor fizice, mediului inconjurator si apararea intereselor consumatorilor;
    d) protectia consumatorilor, printr-un nivel de calitate al produselor si serviciilor adaptat necesitatilor si verificat corespunzator;
    e) recunoasterea internationala a produselor si serviciilor romanesti;
    f) promovarea rezultatelor consolidate ale stiintei si tehnologiei, tinand seama de gradul de dezvoltare al economiei;
    g) stabilirea unul sistem unitar de cerinte pentru certificarea conformitatii;
    h) inlaturarea barierelor tehnice din calea comertului international;
    i) reprezentarea intereselor economiei nationale in activitatile de standardizare internationale si europene.
    Art. 3
    In sensul prezentei ordonante, termenii sunt definiti dupa cum urmeaza:
    A. Termeni a caror definitie este prevazuta in standardul SR 10000-1;
    a) standardizare - activitate specifica prin care sunt stabilite, pentru probleme reale sau potentiale, prevederi destinate unei utilizari comune si repetate, urmarind obtinerea unui grad optim de ordine intr-un context dat;
    b) standardizare nationala - standardizare care se desfasoara la nivelul unei anumite tari;
    c) standard - document stabilit prin consens si aprobat de un organism recunoscut, care stabileste, pentru utilizari comune si repetate, reguli, prescriptii sau caracteristici pentru activitati sau rezultatele lor, in scopul obtinerii unui grad optim de ordine intr-un context dat;
    d) standard national - standard care este adoptat de un organism national de standardizare si care este pus la dispozitia publicului;
    e) standard international- standard care este adoptat de catre o organizatie internationala cu activitate de standardizare si care este pus la dispozitie publicului;
    f) standard european - standard care este adoptat de catre o organizatie europeana cu activitate de standardizare si care este pus la dispozitie publicului;
    g) organism de standardizare - organism cu activitate de standardizare, recunoscut la nivel national, regional sau international, care are ca principala functie, in conformitate cu statutul lui, elaborarea si aprobarea sau adoptarea de standarde care sunt puse la dispozitie publicului;
    h) organism national de standardizare - organism de standardizare la nivel national, care este imputernicit sa devina membru national in organizatiile internationale si regionale de standardizare corespunzatoare;
    i) program de standardizare - plan de lucru al unui organism cu activitate de standardizare, continand lista de teme care fac obiectul lucrarilor sale de standardizare;
    j) proiect de standard - standard propus, in general disponibil pentru observatii, vot sau aprobare;
    k) aplicarea unui standard - utilizarea standardului in productie, comert etc.;
    l) marca de conformitate - marca protejata, aplicata sau emisa pe baza regulilor unui sistem de certificare, indicand cu un grad suficient de incredere ca produsul, procesul sau serviciul in cauza este conform cu un standard sau cu un alt document normativ specific;
    m) organism - unitate de drept public sau privat, care are sarcini si competente bine definite;
    n) specificatie tehnica - document care prescrie conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca un produs, proces sau serviciu.
    B. Alti termeni:
    a) autoritate - organul de specialitate al administratiei publice centrale si locale sau organismul, respectiv, reprezentantul acestuia, abilitat ca, in exercitiul autoritatii de stat, sa ia masuri obligatorii si sa adopte reglementari in domeniul sau de competenta;
    b) standard obligatoriu - standard a carui aplicare devine obligatorie prin efectul unei legi cu caracter general sau printr-o referinta exclusiva dintr-o reglementare;
    c) reglementare - document care contine reguli cu caracter obligatoriu si care este adoptat de catre o autoritate;
    d) reglementare tehnica - reglementare care prevede conditii tehnice fie in mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificatie tehnica, la un cod de buna practica sau care preia integral continutul acestora.
    Art. 4
    In standardizarea nationala trebuie aplicate urmatoarele principii de baza:
    a) elaborarea si aprobarea standardelor nationale pe baza consensului partilor interesate;
    b) transparenta si disponibilitate publica;
    c) reprezentarea intereselor publice;
    d) caracterul voluntar al participarii la activitatea de standardizare nationala si al aplicarii standardelor nationale;
    e) accesul liber la elaborarea standardelor nationale pentru toate partile interesate;
    f) independenta fata de orice posibil interes specific predominant;
    g) respectarea regulilor standardizarii europene si internationale;
    h) caracterul fara scop lucrativ al organismului national de standardizare;
    i) dezvoltarea standardizarii nationale in corelare cu evolutia legislatiei.

    CAP. 2
    Standardul national si aplicarea acestuia

    Art. 5
    (1) Standardul national trebuie sa contina prevederi care sa nu contravina legislatiei in vigoare.
    (2) Standardul national se identifica prin aplicarea unei sigle care semnifica "standard roman". Sigla de identificare este SR.
    (3) Sigla de identificare SR se aplica numai pe standardul national.
    (4) Standardele internationale si europene pot fi publicate in Romania ca standarde numai dupa adoptarea lor ca standarde nationale.
    Art. 6
    (1) Aplicarea unui standard national are caracter voluntar.
    (2) Aplicarea unui standard national poate deveni obligatorie, in totalitate sau in parte, pe intreg teritoriul, pe plan zonal sau pe plan local, numai printr-o reglementare tehnica adoptata de catre o autoritate, in cazul in care considerente de ordin public, de protectie a vietii, a sanatatii si a securitatii persoanelor fizice, a mediului inconjurator si de aparare a intereselor consumatorilor fac necesara o astfel de masura.

    CAP. 3
    Organismul national de standardizare din Romania

    Art. 7
    In Romania organismul national de standardizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    1. sa fie o persoana juridica de drept privat, de interes public, avand statut juridic de asociatie fara scop lucrativ, in baza Legii nr. 21/1924, al carei scop principal este de a dezvolta standardizarea nationala, europeana, regionala si internationala;
    2. sa aplice principiile de baza ale standardizarii nationale, prevazute la art. 4;
    3. sa aiba urmatoarele atributii principale:
    a) elaborarea si aprobarea, reconfirmarea, modificarea si anularea standardelor nationale, precum si adoptarea standardelor internationale si a standardelor europene ca standarde nationale;
    b) stabilirea principiilor si metodologiei standardizarii nationale, in conformitate cu prevederile din prezenta ordonanta si cu regulile standardizarii europene si internationale, precum si dezvoltarea colaborarii cu partile interesate in standardizarea nationala;
    c) elaborarea si implementarea programului de standardizare nationala;
    d) reprezentarea Romaniei si participarea in organismele neguvernamentale internationale si europene de standardizare, respectiv in Organizatia Internationala de Standardizare (ISO), Comisia Electrotehnica Internationala (CEI), Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare in Electrotehnica (CENELEC) si Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicatii (ETSI), precum si in oricare alt organism international sau regional de standardizare;
    e) colaborarea in domeniul standardizarii nationale cu organisme similare din alte tari;
    f) editarea, publicarea si difuzarea standardelor nationale si a altor publicatii din domeniul standardizarii nationale;
    g) colectarea, prelucrarea, stocarea si diseminarea de informatii in domeniul standardizarii nationale;
    h) acordarea dreptului de utilizare a marcilor nationale de conformitate cu standardele nationale, la cerere, pentru produsele si serviciile conforme cu standardele nationale, pe baza procedurilor proprii organismului national de standardizare sau, dupa caz, mandatarea de organisme de certificare pentru acordarea acestui drept;
    i) efectuarea de operatiuni de import-export si comercializare de standarde, documentatii si literatura de standardizare, cu respectarea prevederilor din conventiile internationale sau bilaterale incheiate de organismul national de standardizare in acest sens;
    j) prestarea de servicii de consultanta, expertiza, instruire, transfer de cunostinte, asistenta tehnica si altele asemenea in domeniul standardizarii si al asigurarii calitatii;
    k) publicarea si implementarea regulilor privind aplicarea marcilor de conformitate cu standardele internationale si europene;
    l) crearea unui climat favorabil aplicarii standardelor nationale in economie si dezvoltarii standardizarii in Romania;
    4. sa elaboreze standarde nationale in cadrul comitetelor tehnice de standardizare constituite in diverse domenii de activitate;
    5. sa asigure, in cadrul comitetelor tehnice de standardizare, reprezentarea echilibrata a partilor interesate, in mod deosebit a producatorilor, a distribuitorilor, a consumatorilor si a autoritatilor;
    6. sa constituie si sa ordoneze sistematic colectia de standarde nationale si proiecte ale acestora, de standarde europene si internationale si proiecte ale acestora, de standarde nationale din alte tari, cat si de alte documente din domeniul standardizarii;
    7. sa puna la dispozitia oricaror persoane interesate, la cerere, standardele si documentele mentionate la punctul precedent;
    8. sa asigure, conform Acordului referitor la barierele tehnice din calea comertului al Organizatiei Mondiale a Comertului, la care Romania este parte, functionarea punctului de informare pentru standarde si reglementari tehnice si sa puna la dispozitie oricaror persoane informatii din baza de date a acestuia;
    9. sa stabileasca, prin reguli de procedura, in principal, urmatoarele:
    a) modul si conditiile de participare la standardizarea nationala;
    b) pregatirea si publicarea programelor de standardizare nationala si de includere de noi teme in acestea;
    c) publicarea proiectelor de standarde nationale si tratarea observatiilor in legatura cu acestea;
    d) elaborarea si aprobarea, reconfirmarea, modificarea si anularea standardelor nationale;
    e) modul de rezolvare a contestatiilor referitoare la elaborarea si aprobarea, reconfirmarea, modificarea si anularea standardelor nationale;
    f) modalitati de publicare a standardelor nationale;
    g) inregistrarea standardelor nationale;
    h) modul de participare la standardizarea europeana si internationala;
    10. sa publice, in scopul de a asigura informarea publica:
    a) programul de standardizare nationala;
    b) lista proiectelor de standarde nationale;
    c) data aprobarii si data publicarii standardelor nationale;
    d) data anularii si modificarii standardelor nationale;
    e) actualizarile si completarile colectiilor prevazute la pct. 6;
    f) alte informatii relevante privind standardizarea nationala;
    11. sa gestioneze fondul documentar national de standarde;
    12. sa indeplineasca orice alte atributii prevazute in alte acte normative, in legatura cu scopul sau principal.
    Art. 8
    (1) Prevederile art. 7 trebuie sa fie cuprinse in statutul organismului national de standardizare.
    (2) De asemenea, statutul trebuie sa respecte celelalte prevederi din prezenta ordonanta, precum si orice alte dispozitii obligatorii potrivit legilor in vigoare si sa prevada urmatoarele:
    A. poate fi membru al organismului national de standardizare, cu aprobarea adunarii generale, orice persoana juridica care este de acord cu statutul sau si doreste sa sustina realizarea scopului acestuia;
    B. adunarea generala a membrilor organismului national de standardizare este structurata in colegii, dupa cum urmeaza:
    a) Colegiul organismelor acreditate, care poate cuprinde laboratoare si organisme de certificare si de inspectie acreditate, precum si organizatii fara scop lucrativ ale acestora;
    b) Colegiul beneficiarilor, care poate cuprinde persoane juridice care sunt interesate in standardizarea nationala, cum sunt agenti economici, inclusiv intreprinderi mici si mijlocii, organizatii patronale, camere de comert si industrie, organizatii financiar-bancare si de asigurari, asociatii profesionale, federatii si confederatii sindicale, precum si altele, inclusiv asociatii fara scop lucrativ ale acestora;
    c) Colegiul consumatorilor, care poate cuprinde organizatii fara scop lucrativ de aparare a intereselor consumatorilor, ale persoanelor cu handicap, al apararii drepturilor omului, din domeniul protectiei mediului si altele asemenea;
    d) Colegiul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, care poate cuprinde institutii de invatamant, persoane juridice care au activitate preponderenta de cercetare-dezvoltare, centre de transfer tehnologic, de incubare si de inovare, de dezvoltare locala si a intreprinderilor mici si mijlocii, altele asemenea, precum si asociatii fara scop lucrativ ale acestora.
    C. proceduri de vot si de luare a deciziilor, cat si o structura a organelor de conducere si de administrare, care sa asigure reprezentarea echilibrata a fiecarui colegiu, respectiv a intereselor reprezentate in acestea;
    D. organismul national de acreditare este membru de drept al organismului national de standardizare, precum si al consiliului de administratie al acestuia; reprezentantul organismului national de acreditare nu poate avea nici o alta functie in consiliul de administratie in afara de aceea de simplu membru al acestuia.
    (3) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora instructiuni privind statutul-cadru al organismului national de standardizare, precum si constituirea, si inregistrarea acestuia ca asociatie.
    (4) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va lua masuri pentru stimularea atragerii de membri ai organismului national de standardizare corespunzator principiului de la art. 4 lit. f).

    CAP. 4
    Relatiile autoritatilor cu organismul national de standardizare

    Art. 9
    (1) Organismul national de standardizare elaboreaza si implementeaza programul de standardizare nationala pe baza solicitarilor primite din partea autoritatilor si a altor parti interesate in standardizarea nationala.
    (2) Organismul national de standardizare:
    a) colaboreaza cu autoritatile si introduce in programul de standardizare nationala, in mod prioritar, solicitarile acestora, in special cele referitoare la cresterea calitatii vietii, protectia vietii, sanatatii si securitatii persoanelor fizice, precum si a mediului inconjurator si apararea intereselor consumatorilor;
    b) informeaza autoritatile, in mod periodic, despre:
    - stadiul elaborarii si aprobarii, reconfirmarii, modificarii si anularii standardelor nationale cuprinse, la solicitarea acestora, in programul de standardizare nationala;
    - activitatea de standardizare nationala din domeniile reglementate de acestea;
    c) participa, la solicitarea autoritatilor, la elaborarea actelor normative care au legatura cu standardizarea nationala, in special a celor prin care sunt transpuse in legislatia romana directivele europene, sau transmite observatii, comentarii sau propuneri in legatura cu acestea;
    d) ofera consultanta si expertiza in domeniul standardizarii, daca este solicitat.
    (3) Reprezentantii autoritatilor care participa la activitatile de elaborare si aprobare, reconfirmare, modificare si anulare a standardelor nationale au, in aceasta calitate, aceleasi drepturi si obligatii cu cele ale celorlalte parti interesate.
    (4) Autoritatile colaboreaza cu organismul national de standardizare in vederea constituirii, de catre acesta, a bazei sale de date pentru standarde si reglementari tehnice.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 10
    (1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este abilitat sa sprijine initierea constituirii unei asociatii fara scop lucrativ, a carei denumire este Asociatia de Standardizare din Romania, prescurtat ASRO, denumita in continuare Asociatia, cu sediul in municipiul Bucuresti, avand ca principal scop dezvoltarea standardizarii nationale, europene si internationale.
    (2) Este recunoscuta ca organism national de standardizare Asociatia care:
    - indeplineste conditiile de la alin. (1);
    - are avizul favorabil al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, potrivit art. 23 din prezenta ordonanta;
    - este inregistrata ca persoana juridica, in conditiile legii;
    - respecta prin statut prevederile prezentei ordonante.
    Art. 11
    Masurile tranzitorii pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante se stabilesc de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei in consultare cu Institutul Roman de Standardizare, astfel incat Asociatia sa fie inregistrata ca asociatie fara scop lucrativ de drept privat si sa isi poata indeplini atributiile de organism national de standardizare incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 12
    (1) In scopul de a initia constituirea Asociatiei, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei pune la dispozitia acesteia in folosinta, pe baza de contract de inchiriere, un spatiu cu destinatia de sediu provizoriu in Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1. Contractul este valabil pana la achizitionarea de catre Asociatie a unui alt sediu, conform alin. (2), termen la care spatiul mai sus mentionat se elibereaza si se restituie Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (2) Prin bugetul de stat pe anul 1998, se va aloca suma de 10 miliarde lei pentru Institutul Roman de Standardizare in vederea cumpararii unui imobil necesar functionarii.
    Art. 13
    (1) La intrarea in vigoare a prezentei ordonante, se transfera la Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, din alocarile bugetare pentru Institutul Roman de Standardizare pe anul 1998, sumele prevazute pentru cele doua luni ce urmeaza datei de intrare in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va utiliza sumele prevazute si constituite conform alin. (1) in vederea finantarii cheltuielilor de functionare si de personal ale Asociatiei in perioada de doua luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
    (3) Personalul preluat de catre Asociatie de la Institutul Roman de Standardizare va fi salarizat, in respectiva perioada de doua luni, in acelasi mod si la acelasi nivel de salarizare ca in luna precedenta dizolvarii acestuia, fara a exista, insa, obligatia incadrarii pe aceleasi posturi cu cele ocupate inainte de dizolvare.
    Art. 14
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate finanta, pe o perioada de 3 ani, dezvoltarea institutionala a Asociatiei printr-un program de stimulare a inovarii aprobat prin ordin al ministrului si cuprins in Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare. Finantarea poate fi continuata si dupa perioada initiala de 3 ani.
    Art. 15
    (1) Sumele reprezentand cotizatiile pe care Asociatia trebuie sa le achite in calitate de membru sau afiliat al organizatiilor internationale, europene si regionale de standardizare, mentionate la art. 7 pct. 3 lit. d) se aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (2) Fondurile necesare participarii la lucrarile organismelor europene si internationale de standardizare pot fi alocate prin bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, la solicitarea Asociatiei, prin programul de stimulare a inovarii mentionat la art. 14.
    Art. 16
    Elaborarea si aprobarea, reconfirmarea, modificarea si anularea standardelor nationale, solicitata de autoritatile publice, se finanteaza atat prin programul de stimulare a inovarii mentionat la art. 14, cat si prin contracte care se incheie de Asociatie cu autoritatile care au solicitari in domeniul standardizarii nationale.
    Art. 17
    Pentru serviciile oferite, prevazute la art. 7 pct. 3 lit. f) - k) inclusiv, art. 7 pct. 7 si 8, precum si pentru alte servicii, organismul national de standardizare are dreptul de a stabili si incasa, dupa caz, tarife.
    Art. 18
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Institutul Roman de Standardizare si Centrul National de Formare, Consultanta si Management pentru Asigurarea Calitatii isi inceteaza activitatea.
    (2) Patrimoniul Institutului Roman de Standardizare si cel al Centrului National de Formare, Consultanta si Management pentru Asigurarea Calitatii trec in proprietatea Asociatiei.
    (3) In termen de 30 de zile de la incetarea activitatii Institutului Roman de Standardizare, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va prelua, pe baza de protocol, prevederile bugetare, deschiderile de credite bugetare si executia bugetara aferenta perioadei de functionare in anul 1998 a Institutului Roman de Standardizare.
    Art. 19
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante contractele in curs de derulare, precum si orice obligatii ce decurg din acorduri sau alte intelegeri incheiate de Institutul Roman de Standardizare sunt preluate de Asociatie.
    Art. 20
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante fondul documentar national al standardizarii este preluat de la Institutul Roman de Standardizare de catre Asociatie.
    (2) In caz de lichidare a Asociatiei, fondul documentar national de standarde se preia de la Asociatie de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 21
    In Romania organismul national de standardizare dobandeste de drept exclusivitatea exercitarii atributiilor de la art. 7 pct. 3 lit. a)-g) inclusiv.
    Art. 22
    (1) Organismul national de standardizare beneficiaza de protectia dreptului de autor in conditiile Legii privind dreptul de autor si drepturile conexe.
    (2) Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a standardelor nationale sau a continutului publicatiilor organismului national de standardizare prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa, daca nu exista, in prealabil, acordul scris al acestuia.
    (3) Marcile nationale de conformitate cu standardele nationale sunt proprietatea organismului national de standardizare, fiind inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.
    Art. 23
    (1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este organul de specialitate al administratiei publice centrale care are rolul si responsabilitatea de a elabora si implementa politici si programe in domeniul standardizarii, acreditarii si infrastructurilor calitatii, precum si cel sub a carui autoritate intra, in sensul Legii nr. 21/1924, Asociatia si scopul acesteia.
    (2) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei acorda si retrage recunoasterea Asociatiei ca organism national de standardizare in conditiile prezentei ordonante.
    (3) Recunoasterea Asociatiei ca organism national de standardizare este valabila atata timp cat aceasta respecta prevederile prezentei ordonante.
    Art. 24
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 180 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 10-12, 23, 26, 27 si 29, care intra in vigoare la data publicarii acesteia.
    Art. 25
    (1) Standardele nationale - SR si STAS - in vigoare la data publicarii prezentei ordonante isi mentin valabilitatea pana la modificarea sau anularea lor de catre Asociatie.
    (2) In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, dobandesc caracter voluntar standardele nationale cu caracter obligatoriu.
    (3) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, Institutul Roman de Standardizare, prin publicatiile sale, va face cunoscuta lista cu standardele nationale care isi pierd caracterul obligatoriu, conform alineatului precedent. De asemenea, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va publica, intr-un ziar de larga circulatie, aceasta lista.
    (4) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, Institutul Roman de Standardizare comunica autoritatilor lista cu standardele nationale care isi pierd caracterul obligatoriu. Pana la termenul prevazut la alin. (2), autoritatile sunt obligate sa aprobe si sa faca cunoscute reglementari tehnice care sa cuprinda prevederi din standardele respective, privind protectia vietii, sanatatii si securitatii persoanelor fizice a mediului inconjurator si a intereselor consumatorilor, daca considera necesara mentinerea caracterului obligatoriu al aplicarii prevederilor din standardele mentionate la alin. (2).
    Art. 26
    Termenii si definitiile prevazute la art. 3 se modifica, de drept, o data cu modificarea standardului national SR 10000-1.
    Art. 27
    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei emite ordine si instructiuni.
    Art. 28
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei preia de la Institutul Roman de Standardizare toate responsabilitatile specifice unui organ de specialitate al administratiei publice centrale referitoare la asistenta tehnica externa in domeniu.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, coordonarea nationala a programului PRAQ III - program regional pentru asigurarea calitatii - este preluata de la Institutul Roman de Standardizare de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.
    (3) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, contractele, obligatiile si acordurile care tin de calitatea de organ de specialitate al administratiei publice centrale sunt preluate de la Institutul Roman de Standardizare de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 29
    Ministerul Finantelor va introduce modificarile ce decurg din prezenta ordonanta in bugetul de stat aferent anului 1998.
    Art. 30
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
    - Ordonanta Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 14 martie 1994;
    - Hotararea Guvernului nr. 224/1995 privind organizarea si functionarea Institutului Roman de Standardizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995;
    - Hotararea Guvernului nr. 721/1992 privind infiintarea Centrului National de Formare, Consultanta si Management pentru Asigurarea Calitatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

              PRIM-MINISTRU
              VICTOR CIORBEA

                     Contrasemneaza:
                     Ministrul cercetarii si tehnologiei,
                     Bujor Bogdan Teodoriu

                     p. Ministrul finantelor,
                     Valentin Lazea,
                     secretar de stat

                     Directorul general al Institutului
                     Roman de Standardizare,
                     Mircea Martis



SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 39/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 39 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 39/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu