E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 abrogă articolul 11 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 abrogă articolul 13 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 abrogă articolul 18 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 aproba Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 adauga dupa articolul 7 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 adauga dupa articolul 9 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 abrogă articolul 19 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 abrogă articolul 20 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 abrogă articolul 24 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 abrogă articolul 26 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 modifica articolul 27 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 abrogă articolul 28 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 abrogă articolul 29 din actul Ordonanţa 39 1998
Articolul 1 din actul Legea 355 2002 completeaza Ordonanţa 39 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 355 din  6 iunie 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala in Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 447 din 26 iunie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 39 din 30 ianuarie 1998 privind activitatea de standardizare nationala in Romania, emisa in temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA
privind activitatea de standardizare nationala"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezenta ordonanta stabileste principiile si cadrul organizatoric ale activitatii de standardizare nationala."
    3. La articolul 2, literele c) si i) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) protectia vietii, sanatatii si securitatii persoanelor fizice, mediului si apararea intereselor consumatorilor;
    ...........................................................................
    i) reprezentarea si sustinerea intereselor economiei nationale in activitatile de standardizare internationale si europene."
    4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) In sensul prezentei ordonante, urmatorii termeni sunt definiti dupa cum urmeaza:
    a) autoritate - organul de specialitate al administratiei publice centrale ori locale sau organismul de specialitate aflat in subordinea ori coordonarea acestuia, abilitat ca, in exercitiul autoritatii de stat, sa ia masuri obligatorii si sa adopte reglementari in domeniul sau de competenta;
    b) aplicare a unui standard - utilizarea standardului in productie si/sau servicii;
    c) marca de conformitate - marca protejata, aplicata sau emisa pe baza unui sistem de certificare, indicand faptul ca produsul, procesul sau serviciul in cauza este conform cu un standard sau cu un alt document normativ specific in ceea ce priveste calitatea, materialul, modul de fabricatie a produsului sau de prestare a serviciului ori alte caracteristici;
    d) organism national de standardizare - organismul cu activitate de standardizare la nivel national, care are ca principala functie elaborarea, aprobarea sau adoptarea, dupa caz, de standarde nationale si care este recunoscut de catre o autoritate de stat;
    e) program de standardizare nationala - programul de activitate al organismului national de standardizare, realizat in scopul aplicarii politicii nationale de standardizare;
    f) proiect de standard - standardul propus, in general disponibil pentru observatii, vot, aprobare sau adoptare, dupa caz;
    g) standard - documentul stabilit prin consens si aprobat de un organism, care stabileste, pentru utilizari comune si repetate, reguli, prescriptii sau caracteristici pentru activitati sau rezultatele lor, in scopul obtinerii unui grad optim de ordine, intr-un context dat;
    h) standardizare - activitatea specifica, complexa, care are ca scop final elaborarea si aprobarea sau adoptarea, dupa caz, de standarde;
    i) standard european - standardul care este adoptat de catre un organism european cu activitate de standardizare si care este pus la dispozitie publicului;
    j) standard international - standardul care este adoptat de catre un organism international cu activitate de standardizare si care este pus la dispozitie publicului;
    k) standard national - standardul care este elaborat si aprobat sau adoptat, dupa caz, de un organism national de standardizare si care este pus la dispozitie publicului;
    l) standardizare nationala - standardizarea care se desfasoara la nivelul unei anumite tari;
    m) organism - unitatea de drept public sau privat, care are sarcini si competente bine definite;
    n) reglementare - documentul care contine reguli cu caracter obligatoriu si care este adoptat de catre o autoritate;
    o) reglementare tehnica - reglementarea care prevede conditii tehnice, fie in mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificatie tehnica, la un cod de buna practica sau care preia integral continutul acestora.
    (2) Termenii definiti la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii*)."
------------
    *) Ordonanta Guvernului nr. 38/1998 a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 245/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002.

    5. La articolul 4, litera h) se abroga.
    6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Standardul national trebuie sa contina prevederi care sa nu contravina legislatiei in vigoare.
    (2) Standardul national se identifica prin aplicarea pe acesta a initialelor SR, care semnifica standard roman.
    (3) Standardele internationale si europene se publica numai dupa adoptarea lor ca standarde nationale."
    7. La articolul 6, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Aplicarea unui standard national poate deveni obligatorie, in totalitate sau in parte, pe intreg teritoriul, pe plan zonal sau pe plan local, numai conform prevederilor unei reglementari tehnice adoptate, in cazul in care considerente de ordin public, de protectie a vietii, a sanatatii si a securitatii persoanelor fizice, a mediului si de aparare a intereselor consumatorilor fac necesara o astfel de masura."
    8. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Organismul national de standardizare indeplineste urmatoarele conditii:
    a) este o persoana juridica de drept privat, de interes public, avand statut juridic de asociatie fara scop patrimonial, care a fost creata sau infiintata in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;
    b) are evaluarea favorabila a autoritatii de stat care coordoneaza domeniul infrastructurii calitatii si evaluarea conformitatii;
    c) aplica principiile standardizarii nationale prevazute la art. 4;
    d) aplica, in domeniul standardizarii nationale, politicile aprobate de Guvern."
    9. Dupa articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 7^1
    Organismul national de standardizare are urmatoarele atributii principale:
    a) acordarea dreptului de utilizare a marcilor de conformitate cu standardele nationale, la cerere, pentru produsele si serviciile conforme cu standardele nationale, pe baza procedurilor proprii organismului national de standardizare;
    b) adoptarea standardelor internationale, regionale si a standardelor europene, ca standarde nationale;
    c) asigurarea functionarii punctului de informare pentru standarde si reglementari tehnice si punerii la dispozitie oricaror persoane interesate a informatiilor din baza de date a acestuia, conform Acordului referitor la barierele tehnice din calea comertului al Organizatiei Mondiale a Comertului, la care Romania este parte;
    d) asigurarea informarii publice prin editarea, publicarea si difuzarea:
    - standardelor nationale;
    - programului de standardizare nationala;
    - listei cuprinzand proiectele de standarde nationale supuse anchetei publice;
    - listei cuprinzand standardele nationale in vigoare;
    - listei cuprinzand standardele nationale anulate sau modificate;
    - altor informatii si publicatii relevante privind standardizarea nationala;
    e) colaborarea in domeniul standardizarii nationale cu organisme similare din alte tari;
    f) colectarea, prelucrarea, stocarea si diseminarea de informatii si documente din domeniul standardizarii nationale;
    g) crearea unui climat favorabil aplicarii standardelor nationale in economie si dezvoltarii standardizarii;
    h) efectuarea de operatiuni de import-export si comercializare de standarde, documentatii si literatura de standardizare, cu respectarea prevederilor din conventiile internationale sau bilaterale incheiate de organismul national de standardizare in acest sens;
    i) elaborarea, aprobarea, reconfirmarea, modificarea si/sau anularea standardelor nationale;
    j) elaborarea si implementarea programului de standardizare nationala;
    k) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in acte normative in legatura cu scopul sau principal;
    l) inregistrarea standardelor nationale;
    m) prestarea de servicii de consultanta, expertiza, instruire, transfer de cunostinte, asistenta tehnica si altele asemenea in domeniul standardizarii;
    n) publicarea si urmarirea modului de implementare a regulilor privind aplicarea marcilor de conformitate cu standardele nationale;
    o) reprezentarea Romaniei si participarea in organismele neguvernamentale internationale, regionale si europene de standardizare;
    p) stabilirea principiilor si a metodologiei standardizarii nationale, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante si cu regulile standardizarii europene si internationale, precum si asigurarea reprezentarii partilor interesate in activitatea de standardizare nationala;
    q) stabilirea si publicarea regulilor de procedura privind realizarea atributiilor si rezolvarea contestatiilor;
    r) gestionarea fondului documentar national de standardizare."
    10. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Prevederile art. 7^1 trebuie sa fie cuprinse in statutul-cadru al organismului national de standardizare.
    (2) Statutul organismului national de standardizare trebuie sa respecte prevederile statutului-cadru, prevederile prezentei ordonante, precum si orice alte dispozitii, potrivit reglementarilor in vigoare, si sa prevada urmatoarele:
    A. Poate fi membru al organismului national de standardizare, cu aprobarea adunarii generale, orice persoana juridica care este de acord cu statutul si doreste sa sustina realizarea scopului acestuia.
    B. Adunarea generala a membrilor organismului national de standardizare este structurata in colegii, dupa cum urmeaza:
    a) Colegiul organismelor acreditate, care cuprinde reprezentanti ai laboratoarelor si organismelor acreditate, precum si ai organizatiilor fara scop patrimonial ale acestora;
    b) Colegiul beneficiarilor, care cuprinde reprezentanti ai persoanelor juridice care sunt interesate in standardizarea nationala, cum sunt: agenti economici, inclusiv intreprinderi mici si mijlocii, organizatii patronale, camere de comert si industrie, organizatii financiar-bancare si de asigurari, asociatii profesionale, federatii si confederatii sindicale, precum si altele asemenea;
    c) Colegiul consumatorilor, care cuprinde reprezentanti ai organizatiilor fara scop patrimonial de aparare a intereselor consumatorilor, ale persoanelor cu handicap, ale apararii drepturilor omului, din domeniul protectiei mediului si altele asemenea;
    d) Colegiul autoritatilor, care cuprinde reprezentanti ai autoritatilor publice de reglementare, interesate in dezvoltarea activitatii de standardizare nationala, europeana, regionala si internationala;
    e) Colegiul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, care cuprinde reprezentanti ai institutiilor de invatamant, ai persoanelor juridice care au activitate preponderenta de cercetare-dezvoltare, ai centrelor de transfer tehnologic, de incubare si de inovare, ai expertilor si consultantilor in domeniul calitatii si/sau in domeniul protectiei mediului.
    C. Structura organelor de conducere si administrare ale organismului national de standardizare trebuie sa asigure reprezentarea echilibrata a fiecarui colegiu, respectiv a intereselor reprezentate in acestea.
    D. Organismul national de acreditare este membru al organismului national de standardizare, precum si al consiliului director al acestuia.
    E. Autoritatea de stat care coordoneaza domeniul infrastructurii calitatii si evaluarii conformitatii numeste reprezentantul sau din Colegiul autoritatilor in Consiliul director; acesta este vicepresedinte al organismului national de standardizare si are drept de veto nominal in luarea deciziilor contrare cu politica nationala in domeniul standardizarii nationale.
    (3) Autoritatea de stat care coordoneaza domeniul infrastructurii calitatii si evaluarii conformitatii elaboreaza statutul-cadru al organismului national de standardizare."
    11. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Organismul national de standardizare elaboreaza si implementeaza programul de standardizare nationala pe baza solicitarilor primite din partea autoritatilor si a altor parti interesate in standardizarea nationala.
    (2) Organismul national de standardizare:
    a) colaboreaza cu autoritatile si introduce in programul de standardizare nationala, in mod prioritar, solicitarile acestora, in special cele referitoare la cresterea calitatii vietii, protectia vietii, sanatatii si securitatii persoanelor fizice, precum si a mediului si apararea intereselor consumatorilor;
    b) informeaza autoritatile, in mod periodic, despre stadiul elaborarii, al aprobarii sau adoptarii, dupa caz, reconfirmarii, modificarii si/sau anularii standardelor nationale cuprinse in programul de standardizare nationala, precum si despre activitatea de standardizare nationala din domeniile reglementate;
    c) participa, la solicitarea autoritatilor, la elaborarea actelor normative care au legatura cu standardizarea nationala;
    d) ofera consultanta si expertiza in domeniul standardizarii, daca este solicitat.
    (3) Autoritatile furnizeaza informatii organismului national de standardizare, in vederea constituirii de catre acesta a bazei de date pentru standarde si reglementari tehnice."
    12. Dupa titlul capitolului V se introduce articolul 9^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 9^1
    (1) Ministerul Industriei si Resurselor este autoritatea de stat care coordoneaza domeniul infrastructurii calitatii si evaluarii conformitatii si are responsabilitatea elaborarii strategiilor si a politicilor in acest domeniu, care include si standardizarea nationala.
    (2) Ministerul Industriei si Resurselor avizeaza programul de standardizare nationala elaborat de organismul national de standardizare."
    13. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Organismul national de standardizare, infiintat conform prevederilor art. 7, este Asociatia de Standardizare din Romania - ASRO, denumita in continuare Asociatia, cu sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) Asociatia isi desfasoara activitatea in sfera de competenta a autoritatii de stat prevazute la art. 9^1 alin. (1)."
    14. Articolul 11 se abroga.
    15. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii pune la dispozitie Asociatiei, in folosinta, pe baza de contract de inchiriere, un spatiu cu destinatia de sediu provizoriu in municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21 - 25, sectorul 1.
    (2) Contractul este valabil pana la achizitionarea de catre Asociatie a unui alt sediu, termen la care spatiul mai sus mentionat se elibereaza si se restituie Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) In vederea asigurarii imobilului necesar ca sediu pentru functionarea Asociatiei Ministerul Industriei si Resurselor va inainta Guvernului, pentru aprobare, propunerile necesare."
    16. Articolul 13 se abroga.
    17. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Ministerul Educatiei si Cercetarii finanteaza dezvoltarea institutionala a Asociatiei si activitatea de standardizare nationala, prin programe de stimulare a inovarii, cuprinse in Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare."
    18. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Sumele reprezentand cotizatiile pe care Asociatia trebuie sa le achite in calitate de membru sau afiliat al organizatiilor internationale, regionale si europene de standardizare, mentionate la art. 7^1 lit. o), se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei si Resurselor.
    (2) Fondurile necesare participarii la lucrarile organismelor europene si internationale de standardizare pot fi alocate prin bugetul Ministerului Industriei si Resurselor, in limita fondurilor disponibile, la solicitarea Asociatiei, pe baza programului anual al intalnirilor."
    19. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Elaborarea, aprobarea sau adoptarea, dupa caz, reconfirmarea, modificarea si/sau anularea standardelor nationale, solicitate de autoritati, se finanteaza atat prin programul de stimulare a inovarii, prevazut la art. 14, cat si prin contracte care se incheie de Asociatie cu autoritatile."
    20. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Pentru serviciile oferite, prevazute la art. 7^1 lit. a) - d), f), h), i), m) si n), precum si pentru alte servicii Asociatia are dreptul de a stabili si a incasa, dupa caz, tarife."
    21. Articolele 18 - 20 se abroga.
    22. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Asociatia dobandeste de drept exclusivitatea exercitarii atributiilor prevazute la art. 7^1."
    23. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Asociatia beneficiaza de protectia dreptului de autor, in conditiile stabilite prin dispozitii legale.
    (2) Se admite reproducerea ori utilizarea integrala sau partiala a standardelor nationale sau a continutului publicatiilor Asociatiei prin orice procedeu numai daca exista in prealabil acordul scris al acesteia.
    (3) Marcile de conformitate cu standardele nationale, prevazute in anexa care face parte din prezenta ordonanta, sunt proprietatea Asociatiei si sunt inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in conditiile stabilite prin dispozitii legale."
    24. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Acordarea si retragerea recunoasterii Asociatiei ca organism national de standardizare se fac prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei si Resurselor.
    (2) Recunoasterea Asociatiei ca organism national de standardizare este valabila atat timp cat aceasta respecta prevederile prezentei ordonante.
    (3) In cazul lichidarii sau retragerii recunoasterii, fondul documentar national de standarde, imobilul utilizat ca sediu achizitionat din fonduri alocate de la bugetul de stat, patrimoniul dobandit de Asociatie prin programe finantate, direct sau indirect, de catre Ministerul Industriei si Resurselor se transfera altei asociatii recunoscute conform prevederilor legale in vigoare."
    25. Articolul 24 se abroga.
    26. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Standardele nationale - SR si STAS -, in vigoare la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, isi mentin valabilitatea pana la modificarea sau anularea lor de catre Asociatie."
    27. Articolul 26 se abroga.
    28. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante Ministerul Industriei si Resurselor aproba statutul-cadru, prin ordin al ministrului, si emite ordine si instructiuni."
    29. Articolele 28 si 29 se abroga.
    30. Ordonanta se completeaza in final cu anexa care are urmatorul cuprins:
    "ANEXA 1

             MARCI DE CONFORMITATE CU STANDARDELE NATIONALE

    Marcile de conformitate cu standardele nationale sunt urmatoarele: SR si SR-S.
    Simbolurile marcilor SR si SR-S sunt cele din figura de mai jos.

    Figura 1, reprezentand simbolurile marcilor SR si SR-S se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002, la pagina 5.

    Marca SR este acordata produselor certificate in conformitate cu cerintele unui standard national.
    Marca SR-S este acordata produselor certificate in conformitate cu cerintele unui standard national de securitate.

    NOTA:
    Dimensiunile marcilor sunt urmatoarele:
    - marca SR - 38 mm inaltime/37 mm lungime;
    - marca SR-S - 38 mm inaltime/41 mm lungime.
    Culoarea marcii se alege de catre titular, cu conditia ca marca sa fie distincta in context.
    In cazul in care marca trebuie sa fie marita sau micsorata, este necesar sa se respecte proportiile prezentate in figura de mai sus. Dimensiunea pe verticala a marcii nu trebuie sa fie mai mica de 10 mm.
    Prezenta anexa poate fi actualizata prin hotarare a Guvernului."

    Art. 2
    Statutul-cadru prevazut la art. 8 alin. (3) din ordonanta se aproba prin ordin al ministrului industriei si resurselor, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 39/1998, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 355/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 355 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu