E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 4 din actul Decretul 19 1986 modifica articolul 15 din actul Legea 20 1984
Articolul 4 din actul Decretul 19 1986 modifica articolul 17 din actul Legea 20 1984
Articolul 4 din actul Decretul 19 1986 modifica articolul 22 din actul Legea 20 1984
Articolul 3 din actul Decretul 19 1986 modifica articolul 3 din actul Legea 9 1980
Articolul 3 din actul Decretul 19 1986 modifica articolul 17 din actul Legea 9 1980
Articolul 3 din actul Decretul 19 1986 modifica articolul 77 din actul Legea 9 1980
Articolul 9 din actul Decretul 19 1986 modifica articolul 22 din actul Legea 12 1971
Articolul 9 din actul Decretul 19 1986 modifica articolul 69 din actul Legea 12 1971
Articolul 2 din actul Decretul 19 1986 modifica articolul 4 din actul Legea 71 1969
Articolul 2 din actul Decretul 19 1986 modifica articolul 25 din actul Legea 71 1969
Articolul 2 din actul Decretul 19 1986 modifica articolul 26 din actul Legea 71 1969
Articolul 2 din actul Decretul 19 1986 modifica articolul 27 din actul Legea 71 1969
Articolul 2 din actul Decretul 19 1986 modifica articolul 44 din actul Legea 71 1969
Articolul 2 din actul Decretul 19 1986 modifica articolul 93 din actul Legea 71 1969
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 19 din 20 ianuarie 1986

privind stabilirea unor masuri pentru perfectionarea mecanismului economico-financiar

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 5 din 22 ianuarie 1986


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Legea nr. 8/1972 cu privire la dezvoltarea economico-sociala planificata a Romaniei, astfel cum a fost publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 58 din 13 iulie 1979, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 4 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Ministerele si centralele raspund de elaborarea prognozelor pe produse si grupe de produse, care vor evidentia directiile de modernizare a productiei, modificarile previzibile in structurile sortimentale, perspectivele innoirii produselor, evolutia tehnologiilor de fabricatie, a parametrilor de eficienta economica, posibilitatile de asigurare a bazei tehnico-materiale, de desfacere a produselor pe piata interna si externa."
    2. Alineatul 1 al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14. - Pe trepte organizatorice intocmirea lucrarilor de plan se desfasoara astfel:
    a) intreprinderile, organizatiile cooperatiste si unitatile social-culturale sunt titulare de plan; ele elaboreaza propunerile de plan in conlucrare cu centralele si ministerele din care fac parte, respectiv cu uniunile cooperatiste, precum si cu comitetele sau, dupa caz, birourile executive ale consiliilor populare, care au obligatia sa asigure fundamentarea temeinica a planurilor;
    b) centralele si unitatile asimilate sunt titulare de plan; in aceasta calitate raspund de elaborarea si realizarea planului unitatilor subordonate, au obligatia sa asigure integrarea si corelarea propunerilor acestora pe baza specializarii si cooperarii in productie, folosirii intensive a intregului potential tehnic, stabilirii unor structuri de productie corespunzatoare cerintelor economiei; in elaborarea propunerilor de plan colaboreaza cu celelalte centrale, cu ministerele si cu organele locale.
    Comitetul de Stat al Planificarii elaboreaza si fundamenteaza direct pe centrale si unitati asimilate planul de dezvoltare economico-sociala, conlucrind in acest scop cu ministerele;
    c) ministerele si celelalte organe centrale sunt titulare de plan pentru ramura sau activitatea pe care o coordoneaza; intocmesc proiectele de plan pe minister prin insumarea planurilor centralelor si celorlalte unitati subordonate; elaboreaza proiectele de planuri pentru ramura de care raspund."
    3. La articolul 18 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Comitetul de Stat al Planificarii impreuna cu ministerele defalca si urmaresc executia planului direct pe centrale, precum si pe mari combinate si intreprinderi de importanta deosebita, asigurand solutionarea tuturor problemelor pentru indeplinirea prevederilor de plan. Combinatele si unitatile de importanta deosebita se stabilesc anual prin decret al Consiliului de Stat."
    4. La articolul 20, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Normele de consum si sarcinile de tipizare a produselor si materialelor se vor stabili cu un an inaintea anului de plan si vor sta la baza intocmirii planului de dezvoltare economico-sociala al anului urmator. In aceasta perioada, ministerele, centralele si intreprinderile vor stabili masuri tehnico-organizatorice pentru incadrarea in normele de consum."
    5. La articolul 21 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Productia destinata consumului intern trebuie sa fie practic integral contractata pana la definitivarea planului pentru anul urmator, in care scop balantele materiale se vor actualiza odata cu prevederile de plan, iar pentru export sa se incheie contracte ferme, contracte cadru, contracte de lunga durata, comenzi sau conventii, care sa asigure certitudinea desfacerii produselor si folosirea deplina a capacitatilor de productie.  Contractele economice pentru masini, utilaje si instalatii destinate realizarii obiectivelor de investitii vor fi strict corelate cu termenele aprobate de punere in functiune a investitiilor."
    6. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22. - Pe baza observatiilor si propunerilor adunarilor generale si consiliilor oamenilor muncii, Consiliul de Ministri definitiveaza proiectul de plan pentru anul urmator. Planul national unic se supune, in trimestrul IV al anului premergator anului de plan, de catre Consiliul de Ministri, spre examinare, Consiliului Suprem al Dezvoltarii Economice si Sociale si Camerei legislative a consiliilor populare si se adopta de Marea Adunare Nationala.
    Sarcinile din planul national unic, adoptat de Marea Adunare Nationala, se desfasoara, pe titulari de plan, prin decret al Consiliului de Stat, pe baza propunerilor Consiliului de Ministri.
    In vederea asigurarii desfasurarii ritmice si echilibrate a activitatii in cursul anului, principalele sarcini cuprinse in planul anual se repartizeaza pe trimestre, luni si decade.
    Planurile fiecarei luni si decade vor cuprinde sarcini pe produse fizice, pe sortimente si in unitati de masura precise, precum si indicatorii valorici corespunzatori. Se vor asigura nominalizarea intregii productii fizice si concordanta acesteia cu productia valorica, respectandu-se strict preturile de productie si de livrare legal stabilite.
    Repartizarea productiei pe trimestre si luni se va face corespunzator prevederilor programelor de asigurare cu energie in perioadele de vara si iarna, cerintelor utilizarii cu maximum de randament a combustibililor si energiei, aplatizarii virfurilor de sarcina. Unitatile mari consumatoare de energie vor fi programate sa efectueze reparatii capitale cu prioritate in lunile de iarna.
    Ministerele, centralele si comisiile de planificare teritoriala, in conlucrare cu Comitetul de Stat al Planificarii, vor asigura, la fiecare unitate, programarea si lansarea din timp a productiei, indeosebi a celei destinate exportului. In functie de specific, productia pentru export va fi finalizata in primele doua decade ale lunii respective."
    7. La articolul 24 se adauga un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Adunarea generala analizeaza si aproba activitatea desfasurata, modul cum isi indeplinesc sarcinile consiliile oamenilor muncii si birourile executive ale acestora. Consiliile oamenilor muncii din intreprinderi si centrale raspund direct de realizarea productiei fizice, a productiei marfa, asigurarea desfacerii produselor la intern si export, promovarea progresului tehnico-stiintific, folosirea tuturor posibilitatilor de crestere a productivitatii muncii, utilizarea intensiva a capacitatilor de productie, valorificarea superioara a resurselor materiale, incadrarea stricta in normele de consum si de stoc, mobilizarea intregului potential tehnico-productiv al unitatii, in scopul obtinerii unor produse de inalta calitate, cu cheltuieli cat mai reduse."
    8. La articolul 26, prevederile de la literele h) si m) vor avea urmatorul cuprins:
    "h) executarea lucrarilor de intretinere si reparatii ale masinilor, utilajelor si instalatiilor, asigurand functionarea acestora in conditii de siguranta deplina si cu randamente maxime; efectuarea, odata cu reparatiile capitale, a lucrarilor de modernizare a utilajelor in vederea imbunatatirii performantelor tehnico-economice, reducerii consumurilor specifice de combustibili si energie, sporirii productivitatii muncii si ridicarii calitatii produselor; planificarea cheltuielilor pentru reparatiile capitale si curente, tinand seama de folosirea integrala a pieselor de schimb provenite din recuperari.
    Duratele de serviciu normate ale fondurilor fixe se vor reexamina, in conditiile legii, indeosebi la categoriile de fonduri fixe la care evolutia progresului tehnic este mai rapida, luandu-se masuri de modernizare si dotare cu scule, dispozitive si verificatoare care sa asigure prelungirea duratei de utilizare si reducerea cheltuielilor reprezentand amortizarea;"
    "m) reducerea costurilor de productie si a cheltuielilor materiale; determinarea pe repere, semifabricate si produse, pe baza normelor de consum stabilite, a cheltuielilor pentru materii prime, materiale, combustibili si energie, tinand seama de folosirea tehnologiilor avansate, utilizarea integrala a capacitatilor de productie, gospodarirea cu maxima eficienta a resurselor materiale; stabilirea, prin plan, pe unitatea de produs, la principalele resurse materiale si energetice, atat a consumului total, cat si a cantitatii minime de resurse refolosibile ce va fi utilizata in cadrul consumului total; reducerea cheltuielilor de amortizare pe unitatea de produs; ridicarea eficientei fondurilor fixe; accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante , cresterea rentabilitatii si a beneficiilor;"
    9. La articolul 27, prevederile de la litera d) vor avea urmatorul cuprins:
    "d) integrarea, specializarea si profilarea productiei, stabilirea de programe de cooperare intre intreprinderile subordonate si unitatile componente, intre acestea si alte centrale, precum si cu unitati economice din alte tari; stabilirea profilului doi de fabricatie al intreprinderilor, iar in unele cazuri, si a profilului trei, precum si a masurilor pentru realizarea productiei potrivit acestor profiluri; respectarea profilului de fabricatie stabilit, potrivit legii, pentru fiecare intreprindere;"
    10. La articolul 27 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Fiecare centrala este obligata sa functioneze pe principiul autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare. Centrala are obligatia sa asigure ca fiecare unitate subordonata sa-si desfasoare activitatea pe baza autogestiunii si autofinantarii, sa gospodareasca cu maxima eficienta resursele incredintate. Centrala raspunde direct de realizarea planului in fata Consiliului de Ministri."
    11. La articolul 36, prevederile de la litera c) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) repartizarea judicioasa a marfurilor pe categorii de transport, pe baza criteriilor economice, a calculelor de optimizare a transporturilor; reducerea transporturilor cu costuri ridicate si consumuri mari energetice, in special a transporturilor auto, cresterea transporturilor pe calea ferata, precum si zonarea acestora in vederea diminuarii cheltuielilor de transport in costurile de productie;"
    12. La articolul 39, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Totodata, prin plan se vor stabili termenele pana la care proiectantii trebuie sa definitiveze documentatiile tehnico-economice pentru noile obiective de investitii, respectarea acestor termene avandu-se in vedere la eliberarea fondului de retribuire pentru proiectanti."
    13. Alineatul final al articolului 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Masinile si utilajele necesare programului de investitii vor fi introduse in fabricatie in corelare stricta cu termenele de executie si de punere in functiune a noilor obiective. Pentru utilajele cu ciclu lung de fabricatie, documentatiile tehnico-economice vor fi definitivate pana la 1 iulie, inaintea anului de plan, daca prin lege nu se prevede altfel; perioada de pregatire tehnologica va fi de 3 luni si, numai in cazuri temeinic justificate, de cel mult 6 luni; in aceasta perioada vor fi precizate si toate elementele necesare asigurarii aprovizionarii tehnico-materiale."
    14. Alineatul 1 al articolului 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51. - Planurile cincinale si anuale cuprind obiectivele privind cresterea nivelului calitativ al produselor, lucrarilor si serviciilor in concordanta cu progresul stiintei si tehnicii, cu cerintele consumatorilor interni si externi, in conditiile unei eficiente economice ridicate. Planurile vor cuprinde indicatori specifici de masurare a nivelului tehnic si calitativ al produselor, cum sunt: ponderea productiei de calitate superioara in totalul productiei realizate, ponderea in productia marfa a valorii produselor de calitate la nivel mondial."
    15. La articolul 62 se introduc doua noi alineate, cu urmatorul cuprins:
    "Comisiile de planificare teritoriala vor supune propunerile de plan si principalele probleme ale indeplinirii planului dezbaterii si aprobarii comitetului executiv al consiliului popular si consiliului judetean al oamenilor muncii, care raspund de intreaga activitate economico-sociala a judetului.
    Sarcinile de plan pe trimestre cu esalonare pe luni si pe decade pentru productie si export, fizice si valorice, pe centrale si intreprinderi, vor fi desfasurate pe fiecare judet de Comitetul de Stat al Planificarii, impreuna cu ministerele, centralele industriale si comisiile de planificare teritoriala."
    Art. 2
    Legea contractelor economice, nr. 71/1969, astfel cum a fost publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 60 din 14 iulie 1979, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 2 al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Productia destinata consumului intern trebuie sa fie practic integral contractata pana la definitivarea planului pentru anul urmator."
    2. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25. - Contractele economice se vor incheia in cadrul unei perioade de cel mult 60 de zile, cu respectarea urmatoarelor termene:
    a) unitatea beneficiara va emite comenzi in termen de 15 zile de la data primirii normativelor de plan, iar in cazul produselor pentru care se elaboreaza si balante materiale, de la data primirii repartitiilor;
    b) in termen de 15 zile de la primirea comenzii beneficiarului, unitatea furnizoare este obligata sa emita proiectul de contract sau, dupa caz, confirmarea comenzii;
    c) unitatea beneficiara are obligatia sa restituie proiectul de contract semnat, cu sau fara obiectii, in termen de 10 zile de la data cand l-a primit;
    d) cand sunt obiectii la contract, partile, daca sunt din aceeasi localitate, trebuie sa le concilieze in termen de 10 zile, iar daca sunt din localitati diferite, in termen de 15 zile; convocarea beneficiarului este in sarcina furnizorului;
    e) furnizorul este obligat sa sesizeze, in termen de 5 zile, organul competent pentru solutionarea eventualelor obiectii neconciliate; in cazul depasirii termenului de sesizare, obiectiile beneficiarului se considera acceptate, daca nu contravin legii."
    3. La articolul 26, prevederile de la litera c) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) ministere, alte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, in cazul in care partile contractante sunt in subordinea unor organe diferite, iar neintelegerile nu au putut fi conciliate de centralele de care apartin;  neintelegerile ivite la contractele interne pentru realizarea operatiunilor de export si cooperare economica internationala se rezolva impreuna cu Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale;"
    4. La articolul 26, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Rezolvarea neintelegerilor se face pe baza justificarii tehnico-economice si legale prezentate de parti, cu participarea acestora si, dupa caz, a coordonatorului de balanta."
    5. Prevederile de la litera c) a articolului 27 se abroga.
    6. La articolul 44 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Despagubirile datorate de furnizor vor include si pagubele suportate de beneficiar ca urmare a penalitatilor si despagubirilor pe care acesta le-a platit beneficiarilor sai datorita neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a contractului incheiat cu furnizorul respectiv. In acest caz, termenul de prescriptie curge de la data platii penalitatilor si despagubirilor in cauza."
    7. La articolul 93 se introduc doua noi alineate, cu urmatorul cuprins:
    "Pagubele cauzate unitatilor socialiste prin plata de penalitati si despagubiri ca urmare a incalcarii obligatiilor asumate prin contracte se recupereaza, potrivit legii, de la persoanele vinovate. Conducerile unitatilor raspund nemijlocit de luarea masurilor necesare in vederea stabilirii persoanelor vinovate, angajarii raspunderii acestora si recuperarii operative a pagubelor.
    Pagubele prevazute la alineatul precedent, care, potrivit legii, nu sunt imputabile unor persoane, se suporta astfel:
    a) 60 la suta din influentele negative rezultate din penalitati si din despagubirile platite se suporta din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea productiei, a beneficiilor si la impartirea beneficiilor, determinat pe baza cotelor stabilite potrivit legii.
    Consiliile oamenilor muncii din intreprinderi si centrale vor stabili, pe fiecare colectiv de oameni ai muncii, suma cu care se reduce fondul de participare la beneficii in raport cu raspunderea ce ii revine pentru incalcarea obligatiei contractuale care a avut drept consecinta plata de penalitati si despagubiri;
    b) diferenta de 40 la suta din cuantumul influentelor negative rezultate din penalitatile si din despagubirile platite se suporta din beneficiul total al intreprinderii sau centralei, dupa caz, inainte de determinarea beneficiului de repartizat, potrivit legii."
    Art. 3
    Legea investitiilor nr. 9/1980, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 109 din 23 decembrie 1980, se modifica si se completeaza  dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 3 al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Inscrierea in plan si realizarea de noi obiective de investitii se vor putea face numai daca sunt utilizate pe deplin capacitatile si suprafetele existente. Dezvoltarea si modernizarea capacitatilor in functiune se vor realiza in primul rand prin amplasarea masinilor si utilajelor in spatiile si pe suprafetele existente. Inscrierea in plan si achizitionarea de noi masini, utilaje si instalatii se vor face numai in conditiile in care la cele existente se asigura realizarea parametrilor tehnico-economici prevazuti in cartile tehnice."
    2. La articolul 17, dupa alineatul 1 se introduce  un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Pentru utilajele si instalatiile de natura produselor cu ciclu lung de fabricatie, cuprinse in anexa nr. 3 la Legea finantelor, in planul anual de investitii si in listele de utilaje se inscriu valorile corespunzatoare fiecarei etape de fabricatie stabilite pentru anul respectiv."
    3. Alineatul 3 al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Organele mentionate in alin. (2) isi vor da avizul pentru inscrierea in planul anual de investitii a dotarii cu noi masini, utilaje, mijloace de transport si alte investitii de natura acestora, numai in cazurile in care la cele existente se asigura realizarea parametrilor tehnico-economici prevazuti in cartile tehnice."
    4. La articolul 77 se introduc doua noi alineate, cu urmatorul cuprins:
    "(4) Cheltuielile pentru lucrarile de modernizare executate odata cu reparatiile capitale la masini, utilaje si instalatii, ale caror valori depasesc 20% din valoarea reparatiilor, se finanteaza in intregime, de catre bancile specializate, din fondurile de investitii. Valoarea modernizarilor respective majoreaza valoarea de inventar a fondurilor fixe reparate.
    (5) Prin exceptie de la prevederile legale referitoare la elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice de investitii, precum si la realizarea si finantarea acestora, lucrarile de modernizare prevazute la alineatul precedent se executa pe baza documentatiilor elaborate  si aprobate pentru lucrarile de reparatii capitale si in conditiile prevazute de lege pentru efectuarea acestor reparatii."
    Art. 4
    Legea nr. 20/1984 privind tipizarea si standardizarea produselor, constructiilor si tehnologiilor, normarea tehnica a consumurilor materiale si energetice, ridicarea calitatii si nivelului tehnic al produselor, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 91 din 21 decembrie 1984, se modifica si se completeaza  dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 15 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Pentru principalele materii prime si materiale la care prin balante sunt nominalizate si cantitatile de resurse refolosibile, organele prevazute de lege vor stabili atat norma tehnica de consum, cat si norma minima de consum de materiale refolosibile pe unitatea de produs sau grupa de produse, dupa caz."
    2. Alineatul 2 al articolului 17 se abroga.
    3. Alineatul 4 al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Normele tehnice de reparatii se revizuiesc si se completeaza ca urmare a punerii in functiune de noi tipuri de masini, utilaje, instalatii, cladiri si alte constructii, a rezultatelor obtinute in exploatare, a imbunatatirii tehnologiilor de executie a reparatiilor si a modernizarilor efectuate in cadrul lucrarilor de reparatii."
    Art. 5
    Legea finantelor nr. 9/1972, astfel cum a fost publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 59 din 13 iulie 1979, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 25 se introduc doua noi alineate, cu urmatorul cuprins:
    "(2) Fondul de rezerva pentru mijloacele circulante ce se constituie la centrale se completeaza si cu varsamintele efectuate de intreprinderile in subordine din fondul mijloacelor circulante constituit din beneficiile peste plan, potrivit legii.
    (3) Sumele varsate la centrale pentru constituirea fondului de rezerva pentru mijloace circulante, din beneficiile peste plan, vor apartine, in continuare, intreprinderilor depunatoare si pot fi restituite acestora in cazurile in care au greutati financiare sau nu mai sunt necesare centralelor."
    2. La articolul 49 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "(5) Normativele financiare - baremuri de cheltuieli - la principalele produse vegetale si animale din unitatile agricole de stat si cooperatiste se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat."
    3. In locul alineatului 5 al articolului 51 se introduc 5 noi alineate, cu urmatorul cuprins:
    "(5) Creditarea mijloacelor circulante se face pe termen de pana la 12 luni; peste acest termen se pot acorda credite pentru produsele cu ciclu de productie mai mare de un an care nu se deconteaza pe etape de fabricatie, pentru cheltuielile de organizare a santierelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege.
    (5^1) Pentru produsele cu ciclu lung de fabricatie, destinate investitiilor, cuprinse in anexa nr. 3 la prezenta lege, decontarea se va face pe etape de fabricatie, stabilite corespunzator stadiilor de executie fizica.
    (5^2) Pentru produsele prevazute la alin. (5^1), Comitetul de Stat al Planificarii  si Ministerul Finantelor, impreuna cu ministerele, vor stabili etapele de fabricatie, precum si norme si normative de fabricatie care sa stea la baza decontarii partiale de catre beneficiarii produselor respective.
    (5^3) Decontarea pe etape de fabricatie se va face numai cu conditia respectarii stricte a termenelor si etapelor de realizare a produselor respective, potrivit normelor si normativelor de fabricatie aprobate.
    (5^4) In cazul nerespectarii termenelor stabilite, intreprinderile producatoare vor plati beneficiarilor produselor penalitatile si daunele prevazute de lege."
    4. Legea se completeaza cu anexa nr. 3, care va avea cuprinsul prevazut in anexa la prezentul decret.
    Art. 6
    Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat, precum si la functionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, astfel cum a fost republicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 11-12 din 27 ianuarie 1982, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Prevederile de la litera c) a articolului 23 vor avea urmatorul cuprins:
    "c) fondul de rezerva pentru mijloacele circulante, format prin preluarea unei cote de 0,5 la suta din fondurile mijloacelor circulante constituite anual de intreprinderile subordonate.
    Acest fond se completeaza si cu varsamintele efectuate de intreprinderile in subordine din fondul mijloacelor circulante constituit din beneficiile peste plan, potrivit legii;"
    2. La articolul 37, dupa litera a) se introduce litera a^1), cu urmatorul cuprins:
    "a^1) ia masuri si raspunde direct de realizarea productiei fizice, a productiei marfa, asigurarea desfacerii produselor la intern si export, promovarea progresului tehnico-stiintific, folosirea tuturor posibilitatilor de crestere a productivitatii muncii, utilizarea intensiva a capacitatilor de productie, valorificarea superioara a resurselor materiale, incadrarea stricta in normele de consum si de stoc, mobilizarea intregului potential tehnico-productiv al intreprinderii, in scopul obtinerii unor produse de inalta calitate, cu cheltuieli cat mai reduse;"
    3. Dupa alineatul 2 al articolului 40 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "De asemenea, membrii biroului executiv al consiliului oamenilor muncii au raspunderea materiala colectiva, inclusiv pentru beneficiul nerealizat de unitate, in cazul neindeplinirii sarcinilor de productie prevazute in plan ori al depasirii consumurilor normate, daca din vina lor nu au fost luate masurile necesare pentru desfasurarea normala a procesului de productie."
    4. Dupa articolul 42 se introduce articolul 42^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 42^1. - Directorul, contabilul sef si celalalt personal de conducere raspund material, potrivit Codului muncii, pentru pagubele cauzate din vina lor prin angajarea cheltuielilor materiale si banesti ale unitatii.
    De asemenea, directorul, contabilul sef si celalalt personal de conducere al unitatii raspund material si pentru paguba adusa unitatii din vina lor in urmatoarele situatii:
    a) pentru neluarea in termen a masurilor de recuperare a pagubelor de la cel care le-a produs;
    b) pentru pagubele cauzate de personalul din subordine in cazul in care:
    - acest personal a fost incadrat cu incalcarea legii;
    - desi au cunoscut ca personalul in subordine nu isi indeplineste atributiile, nu au luat masurile necesare pentru evitarea pagubelor.
    In situatiile prevazute la lit. a) si b) raspunderea este solidara cu aceea a personalului in subordine care a cauzat paguba;
    c) pentru pagubele cauzate de personalul in subordine ca urmare a neasigurarii unui control eficient si la termen, neluarii masurii inventarierii bunurilor sau neurmaririi sistematice a modului de realizare a sarcinilor.
    In situatia prevazuta la lit. c) raspunderea este in limita valorii nerecuperate de la persoana care a provocat direct paguba, iar executarea se face incepand cu data constatarii imposibilitatii de recuperare a pagubei in termen, potrivit legii, de la aceasta."
    5. La articolul 48, dupa litera a) se introduce litera a^1), cu urmatorul cuprins:
    "a^1) ia masuri si raspunde direct de realizarea productiei fizice, a productiei marfa, asigurarea desfacerii produselor la intern si export, promovarea progresului tehnico-stiintific, folosirea tuturor posibilitatilor de crestere a productivitatii muncii, utilizarea intensiva a capacitatilor de productie, valorificarea superioara a resurselor materiale, incadrarea stricta in normele de consum si de stoc, mobilizarea intregului potential tehnico-productiv al centralei in scopul obtinerii unor produse de inalta calitate, cu cheltuieli cat mai reduse;"
    6. La articolul 53 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Prevederile art. 42^1 se aplica in mod corespunzator si pentru directorul general, contabilul sef si celalalt personal de conducere din centrale."
    7. La articolul 80 se adauga cinci noi alineate, cu urmatorul cuprins:
    "Pentru orice paguba adusa unitatii persoana vinovata este obligata la plata despagubirilor corespunzatoare, in conditiile prevazute de lege.
    In cazul in care persoana obligata la plata despagubirii a devenit, ulterior stabilirii raspunderii, insolvabila sau in cazul in care, dupa 5 ani de la inceperea executarii, despagubirea nu poate fi recuperata de la persoana respectiva, inclusiv din bunurile sale sau din bunurile altei persoane urmarite potrivit legii, paguba se suporta din fondul de participare la beneficii.
    Paguba se suporta din fondul de participare la beneficii si in cazul in care persoana care a cauzat dauna nu poate fi identificata ori a disparut.
    Daca fapta prin care s-a cauzat paguba constituie infractiune, iar faptuitorul sau alta persoana obligata la plata  despagubirii, potrivit legii, sunt insolvabili, paguba nerecuperata potrivit alineatelor precedente se acopera si din sumele depuse ca parti sociale la fondul de dezvoltare al unitatii.
    Acoperirea despagubirii din fondul de participare la beneficii sau din sumele depuse ca parti sociale la fondul de  dezvoltare al unitatii nu constituie o cauza de exonerare  de raspundere pentru cei obligati la plata despagubirii, acestia urmand a fi urmariti, in conditiile legii, pana la reintregirea fondurilor din care s-a facut plata."
    8. Dupa articolul 115 se introduce un nou articol, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 115^1 - Prevederile art. 40, 42^1 si 80 se aplica, in mod corespunzator, si organizatiilor cooperatiste si obstesti sau altor unitati, potrivit cu specificul lor de activitate.
    De asemenea, prevederile art. 42^1 si 80 se aplica, in mod corespunzator, si in ce priveste raspunderea legata de gestionarea bunurilor."
    Art. 7
    La articolul 12 din Legea nr. 29/1978 privind formarea, planificarea, destinatia si varsarea beneficiilor, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 114 din 27 decembrie 1978, dupa litera b) se introduce litera b^1), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) o cota de 5 la suta pentru constituirea fondului mijloacelor circulante;"
    Art. 8
    Legea retribuirii muncii in unitatile agricole cooperatiste nr. 1/1982, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 36 din 6 aprilie 1982, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 18 alineatele 1 si 2 se inlocuiesc cu 4 alineate, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 18 - (1) Obligatiile ce revin cooperativelor agricole de productie pentru asigurarea conditiilor tehnico-materiale necesare realizarii productiei planificate, raspunderile cooperatorilor, mecanizatorilor, specialistilor si celuilalt personal tehnic productiv si de administratie, pentru efectuarea la timp a intregului volum de lucrari si respectarea tehnologiilor, precum si drepturile de retribuire, se inscriu in angajamentele incheiate intre:
    a) seful de echipa si seful subunitatii de productie - seful de ferma, de brigada sau de sector. Angajamentul va fi semnat de seful subunitatii si toti membrii echipei;
    b) seful subunitatii de productie - seful de ferma, de brigada sau de sector impreuna cu seful sectiei de mecanizare si conducerea cooperativei agricole reprezentata de presedinte, inginer sef si contabil sef.
    (2) Angajamentele se aproba de consiliul de conducere al cooperativei agricole de productie.
    (3) In angajamentele mentionate la alin. 1 vor fi prevazute suprafetele pe culturi, speciile si categoriile de animale repartizate, utilajele si materialele necesare, productiile  ce trebuie obtinute, tehnologiile ce vor fi aplicate, perioadele de timp pentru executarea lucrarilor, volumul de munca necesar potrivit normelor stabilite, drepturile de retribuire si raspunderile, potrivit legii, pentru pagubele materiale aduse unitatii.
    (4) Presedintele, vicepresedintele, inginerul sef si contabilul sef incheie un angajament cu directia generala pentru agricultura si uniunea judeteana a cooperativelor agricole de productie. In acest angajament se stabilesc obligatiile si raspunderile concrete ale persoanelor din conducerea cooperativei referitoare la realizarea sarcinilor de productie si economice, prevazute in planul de productie si bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii, drepturile de retribuire, in raport cu realizarea sarcinilor de plan, precum si obligatiile directiei generale pentru agricultura privind asigurarea bazei tehnico-materiale prevazute in plan si raspunderea partilor pentru neindeplinirea obligatiilor asumate."
    2. Alineatul 2 al articolului 63 se inlocuieste cu trei alineate, avand urmatorul cuprins:
    "(2) Obligatiile ce revin asociatiei pentru asigurarea conditiilor tehnico-materiale necesare realizarii productiilor planificate, raspunderile cooperatorilor, mecanizatorilor, specialistilor si celuilalt personal tehnic productiv si de administratie pentru efectuarea la timp a intregului volum de lucrari si respectarea tehnologiilor, precum si drepturile de retribuire, se inscriu in angajamente incheiate intre:
    a) seful de echipa si seful subunitatii de productie - seful de ferma sau sector. Angajamentul va fi semnat de seful subunitatii si toti membrii echipei;
    b) seful subunitatii de productie - seful de ferma sau sector - impreuna cu seful sectiei de mecanizare si conducerea asociatiei. Angajamentele se aproba de consiliul oamenilor muncii.
    (3) In angajamentele mentionate la alin. (2) vor fi prevazute suprafetele pe culturi, speciile si categoriile de animale repartizate, utilajele si materialele necesare, productiile ce trebuie obtinute, tehnologiile ce vor fi aplicate, perioadele de timp pentru executarea lucrarilor, volumul de munca necesar potrivit normelor stabilite, drepturile de retribuire si raspunderile, potrivit legii, pentru pagubele materiale aduse asociatiei din vina lor.
    (4) Directorul, inginerul sef si contabilul sef incheie angajamentul cu directia generala pentru agricultura si uniunea judeteana a cooperativelor agricole de productie. In acest angajament se stabilesc obligatiile si raspunderile concrete ale persoanelor din conducerea asociatiei referitoare la realizarea sarcinilor de productie si economice, prevazute in planul de productie si bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei, drepturile de retribuire, in raport cu realizarea sarcinilor de plan, precum si obligatiile directiei generale pentru agricultura privind asigurarea bazei tehnico-materiale prevazuta in plan, cat si raspunderea partilor pentru neindeplinirea obligatiilor asumate."
    3. Dupa articolul 80 se introduc articolele 80^1, 80^2 si 80^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 80^1 - (1) Specialistii agricoli, alte cadre cu pregatire superioara si contabilii sefi care lucreaza in unitatile agricole cooperatiste sunt incadrati cu contract de munca de aceste unitati si sunt retribuiti in acord global, in raport cu munca prestata si productiile obtinute, potrivit legii.
    (2) Pentru personalul prevazut la alin. (1), retributia tarifara se stabileste in conditiile Legii retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974. De asemenea, acest personal beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute in prezenta lege, precum si de cele care se acorda personalului muncitor incadrat cu contract de munca, potrivit legislatiei in vigoare.
    (3) In cazul depasirii productiilor planificate veniturile cresc in mod corespunzator si nu sunt plafonate.
    (4) In situatia nerealizarii productiilor planificate sau a neindeplinirii obligatiilor de la locul de munca, retributia se diminueaza in mod corespunzator, potrivit legii, fara a se asigura venit garantat.
    Art. 80^2 - (1) Specialistii agricoli, alte cadre cu pregatire superioara si contabilii sefi care lucreaza in unitatile agricole cooperatiste se recomanda sa fie primiti ca membri ai cooperativelor agricole de productie, cu drepturile si obligatiile prevazute de statut.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) care devin cooperatori isi pastreaza calitatea de reprezentanti ai statului in unitatile agricole cooperatiste si beneficiaza, in continuare, de toate drepturile prevazute de lege pentru personalul muncitor incadrat cu contract de munca.
    Art. 80^3 - (1) Pentru anul 1986, fondul necesar retribuirii specialistilor agricoli, altor care cu pregatire superioara si contabililor sefi, incadrati in cooperativele agricole de productie, se asigura, in continuare, de la bugetul de stat.
    (2) Pentru anul 1987 se va stabili, pe fiecare cooperativa agricola de productie, la propunerea directiilor generale pentru agricultura, uniunilor judetene ale cooperativelor agricole de productie  si sucursalelor Bancii pentru Agricultura si Industrie Alimentara, cu avizul Ministerului Agriculturii, al Uniunii Nationale a Cooperativelor Agricole de Productie si al Bancii pentru Agricultura si Industrie Alimentara, cota din fondul de retribuire care se asigura de la bugetul de stat si cota care se acopera de cooperativa agricola.
    (3) Eliberarea fondului de retribuire se face de catre Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara, cu aprobarea organelor de conducere ale unitatilor agricole cooperatiste, in raport cu munca prestata si cu rezultatele obtinute, precum si cota care se acopera de cooperativa agricola.
    4. Alineatul 6 al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Retribuirea personalului incadrat cu contract de munca de cooperativa agricola de productie si de asociatia economica intercooperatista se face potrivit prevederilor Legii nr. 57/1974, cu conditia executarii unor lucrari de volum si de complexitate similare cu cele stabilite pentru personalul din unitatile de stat cu acelasi profil si grad de organizare, fara a depasi nivelul retributiei functiilor sau meseriilor respective din unitatile de stat sau ale cooperatiei mestesugaresti si - cu exceptia personalului prevazut la art. 80^1 - nici retributia lunara totala cuvenita presedintelui cooperativei agricole de productie, respectiv directorului asociatiei economice intercooperatiste."
    Art. 9
    Legea nr. 12/1971 privind incadrarea si promovarea in munca a personalului din unitatile socialiste de stat, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 131 din 21 octombrie 1971, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul 7 al articolului 22 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Promovarea muncitorilor in categoria a 5-a si urmatoarele se poate face numai dupa insusirea de catre acestia a cunostintelor si deprinderilor necesare exercitarii unei a doua meserii, stabilita de conducerea unitatii, in raport cu necesitatile productiei, dovedita prin certificat de calificare (policalificare) eliberat in conditiile legii. Pe perioada insusirii celei de-a doua meserii - policalificare sau recalificare - muncitorii isi mentin categoria si treapta pe care o au in meseria de baza."
    2. Dupa articolul 69 se introduce articolul 69^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 69^1 - Promovarea personalului muncitor in categorii si functii, precum si trecerea acestuia in trepte si gradatii superioare, se fac in conditiile prevazute de prezenta lege, numai daca a absolvit si un curs de ridicare a calificarii sau o alta forma de perfectionare profesionala, organizata conform reglementarilor legale."
    Art. 10
    Articolul 5 litera a) din Decretul nr. 303/1971 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, astfel cum a fost republicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 63 din 16 iunie 1975, va avea urmatorul cuprins:
    "a) exercita controlul in intreaga economie asupra folosirii depline si in conditii de siguranta a fondurilor fixe, exploatarii, intretinerii si repararii corespunzatoare a acestora, inzestrarii cu piese de schimb, punind accentul pe controlul pregatirii reparatiilor si reviziilor, realizarea acestora in intervalul planificat si in conditii de calitate care sa asigure mentinerea parametrilor functionali, pe intarirea ordinii in unitati si la locurile de munca, pe cresterea raspunderii intregului personal muncitor, prin predarea sub semnatura, intre schimburi, a utilajelor si instalatiilor; controleaza folosirea la capacitate a fondurilor fixe si propune, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, masuri pentru incarcarea rationala a capacitatilor de productie si redistribuirea la alte organizatii economice a utilajelor nefolosite sau slab incarcate, evitind astfel includerea in planurile anuale a noi dotari cu utilaje similare;"
    Art. 11
    Pe baza propunerilor prezentate de ministere, celelalte organe centrale si locale, in termen de 30 de zile de la data prezentului decret, Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor supune, spre aprobare, modificarea indicatorilor economici si financiari din planul national unic de dezvoltare economico-sociala, precum si in volumul si structura bugetului de stat si in rezervele financiare, pe anul 1986, rezultate din aplicarea prezentului decret.

    ANEXA 1

    Produse cu ciclu lung de fabricatie la care decontarea se efectueaza pe etape de fabricatie

    - Platforme de foraj marin
    - Platforme de exploatare fixe
    - Instalatii de foraj de mare adancime
    - Cazane 420 t/abur/ora
    - Cazane 520 t/abur/ora
    - Cazane 720 t/abur/ora
    - Cazane 1035 t/abur/ora
    - Turbine D.S.L. ( 50 MW)
    - Turbina (120 MW)
    - Turbina (330 MW)
    - Excavator cu rotor ERC 1400 RSC 470
    - Instalatie de haldat IH 6500
    - Complexe mecanizate de sustinere
    - Mori autogene si cu bile
    - Strunguri Karusel cu D peste 5000 mm
    - Masini de rectificat cu ghidaje RG 2000
    - Masini de frezat longitudinal cu portal
    - Presa 12.000 t/f
    - Presa 6.000 t/f

                                     SmartCity5

COMENTARII la Decretul 19/1986

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 19 din 1986
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu