E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 276 din 16 iunie 1994

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1275/8 decembrie 1990 privind infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 155 din 21 iunie 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 1275 din 8 decembrie 1990 privind infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. este regie autonoma de interes public national, cu personalitate juridica, si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Cheltuielile de administrare, intretinere, exploatare, reparatii si modernizari care depasesc veniturile se asigura in limita sumelor aprobate prin legea bugetara anuala sub forma de subventii. Cheltuielile pentru lucrarile noi de natura bunurilor publice vor fi acoperite integral din fonduri extrabugetare si, in completare, din alocatii de la bugetul de stat."
    2. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Salarizarea personalului din structura Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. se face prin negociere, in conformitate cu prevederile legale, pe seama veniturilor proprii. Pentru anul 1994, cresterea salariului de baza mediu brut, rezultat din negociere, nu va putea depasi 30% din nivelul celui realizat pe luna mai 1994."
    3. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Structura organizatorica a Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. se stabileste de consiliul de administratie."
    4. Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A., prevazut in anexa, inlocuieste pe cel prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1275/1990 si face parte integranta din prezenta hotarare.
    Anexele nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 1275/1990 se abroga.
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 1275/1990 privind infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, cu modificarile ulterioare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 3
    Prevederile prezentei hotarari se aplica si personalului din unitatile judetene de drumuri si poduri apartinand administratiei publice locale, organizate ca regii autonome.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 405/1991.
    Art. 5
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica corespunzator anexa la Hotararea  Guvernului nr. 268/1991.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul muncii
                        si protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministrul transporturilor,
                        Aurel Novac

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A.

    CAP. 1
    Denumire, forma juridica, obiect de activitate si sediu

    Art. 1
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A., persoana juridica, este organizata ca regie autonoma de interes public national, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit prezentului regulament.
    Art. 2
    Sediul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. este in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 3
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. are ca obiect de activitate administrarea, intretinerea, repararea, modernizarea, dezvoltarea si exploatarea drumurilor nationale in scopul desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta a circulatiei, de fluenta si continuitate.
    Coordoneaza tehnic si metodologic unitatile de administrare si intretinere a drumurilor locale, cat si dezvoltarea unitara a intregii retele de drumuri publice din Romania, in concordanta cu cerintele economiei nationale si a nevoilor de aparare.
    In scopul realizarii obiectului sau de activitate, Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. desfasoara activitati industriale, de cercetare, de proiectare, de constructii, de intretinere, de invatamant, prestatii pentru terti etc., necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    Pentru utilizarea capacitatilor din dotare poate acorda asistenta tehnica, executa lucrari sau produce materiale pentru terte persoane juridice sau fizice in domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. are urmatoarele atributii:
    4.1. elaboreaza studii si prognoze pentru dezvoltarea si sistematizarea retelei de drumuri publice, le supune spre aprobare organelor competente si urmareste realizarea acestora pentru a satisface cerintele economiei nationale si a celor de aparare;
    4.2. analizeaza si face propuneri, in conditiile legii, cu privire la construirea de drumuri noi, desfiintarea de drumuri, precum si clasarea si declasarea acestora;
    4.3. colaboreaza cu organe ale administratiei publice locale, in scopul dezvoltarii unitare a intregii retele de  drumuri potrivit nevoilor economiei nationale;
    4.4. elaboreaza strategia de modernizare si dezvoltare a retelei de drumuri nationale, iar in colaborare cu consiliile judetene, pentru drumurile judetene si comunale, precum si strategia privind tehnologiile specifice in sectorul rutier;
    4.5. intocmeste programe anuale si de perspectiva si asigura urmarirea lucrarilor de intretinere, reparare, modernizare si constructie a drumurilor nationale, judetene si comunale, a podurilor si autostrazilor;
    4.6. prognozeaza si coordoneaza intreaga activitate privind asigurarea reparatiilor si intretinerii drumurilor, podurilor, utilajelor, precum si distribuirea acestora si a fortei de munca intre unitatile din subordine, in functie de necesitati;
    4.7. fundamenteaza sursele de finantare pentru toate lucrarile prevazute in obiectul sau de activitate;
    4.8. elaboreaza prognoze anuale si de lunga durata asupra asigurarii necesarului la principalele materiale specifice, stabilind ponderea acestuia din resurse interne si din import si coordoneaza activitatea de producere a unor astfel de materiale in unitatile proprii;
    4.9. coordoneaza si indruma metodologic intreaga activitate de aprovizionare tehnico-materiala si de transport a unitatilor din structura;
    4.10. elaboreaza norme de consum, norme de stoc, analizeaza si ia masuri pentru corelarea sarcinilor de aprovizionare cu planul de productie pentru unitatile proprii;
    4.11. urmareste avizarea si aprobarea documentatiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea si finantarea lucrarilor de investitii si reparatii de drumuri si poduri si alte lucrari de reparatii, precum si executarea si receptionarea pe teren a lucrarilor respective;
    4.12. aproba norme tehnice pe baza cererii stiintifice privind constructia, modernizarea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor, obligatorii pentru organele administratiei publice locale sau agentii economici care au in administrare sau in folosinta drumuri publice sau de exploatare, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei;
    4.13. emite acorduri si autorizatii pentru instalatiile si constructiile care se executa in zona drumurilor nationale;
    4.14. realizeaza programarea si executarea activitatii financiare, intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli, analiza executiei acestora si aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta, in conditiile legii;
    4.15. contracteaza credite financiare rambursabile, potrivit reglementarilor in vigoare;
    4.16. asigura resurse de finantare prin emisiunea sau vanzarea de titluri de valoare prin oferta publica, in conditiile legii;
    4.17. studiaza piata interna si externa pentru asigurarea aprovizionarii si executarii de lucrari de specialitate;
    4.18. efectueaza direct operatiuni de comert exterior, organizandu-si compartiment specializat de import, export, marketing si conjunctura, cu consultarea Ministerului Comertului si a Ministerului Turismului;
    4.19. initiaza actiuni de cooperare tehnico-stiintifica cu firme straine;
    4.20. reprezinta tara la consfatuiri si actiuni pe plan international in organismele la care este afiliata, cat si la alte manifestari internationale organizate pe teme de drumuri si poduri, in conditiile legii;
    4.21. trateaza probleme de colaborare tehnico-stiintifica in domeniul drumurilor pe linie internationala si coordoneaza realizarea sarcinilor ce ii revin din intelegerile, conventiile si acordurile internationale;
    4.22. avizeaza producerea si importul de masini, utilaje, echipamente si instalatii specifice intretinerii si repararii drumurilor;
    4.23. organizeaza licitatii pentru contractarea lucrarilor de investitii si reparatii capitale in domeniul sau de activitate, conform legii;
    4.24. elaboreaza documentatii pentru concesionarea de lucrari si pentru exploatarea autostrazilor;
    4.25. poate concesiona si inchiria bunuri proprietate publica, in conditiile legii;
    4.26. desfasoara activitatea de colaborare si control asupra concesionarului;
    4.27. desfasoara activitatea de colaborare si asociere la societatile comerciale care prezinta interes, conform legii;
    4.28. coordoneaza si urmareste realizarea planului propriu de cercetare, proiectare si informatica;
    4.29. coordoneaza si indruma din punct de vedere metodologic reteaua de laboratoare din unitatile proprii pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor si lucrarilor de intretinere si reparare a drumurilor, podurilor si a tuturor activitatilor pe care le desfasoara;
    4.30. elaboreaza proiectele, programele anuale si de perspectiva pentru cercetarea stiintifica in sectorul de drumuri publice;
    4.31. urmareste activitatea de inventii, inovatii si se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari; face propuneri cu privire la problemele de standardizare;
    4.32. avizeaza proiectarea, executia sau contractarea in tara sau din import de utilaje, agregate si instalatii, precum si de vehicule cu gabarite si tonaje ce depasesc limitele stabilite prin lege, in concordanta cu posibilitatile de transport pe drumurile publice;
    4.33. urmareste si ia masurile necesare pentru respectarea normelor legale privind utilizarea mijloacelor de masurare, cat si a instalatiilor de ridicare din domeniul sau de activitate;
    4.34. elaboreaza avize pentru omologarea si producerea de noi materiale specifice sectorului de drumuri si poduri;
    4.35. elaboreaza norme de consum pentru combustibili, lubrifianti, energie electrica si termica pentru tehnologiile specifice sectorului de drumuri;
    4.36. asigura organizarea investitiilor necesare in scopul eliminarii operative a avariilor, restrictiilor sau altor situatii provocate de calamitati pe drumurile nationale;
    4.37. organizeaza, indruma si controleaza aplicarea semnalizarii rutiere in conformitate cu normele in vigoare si conventiile internationale;
    4.38. colaboreaza si ia masuri, de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne, pentru ridicarea gradului de siguranta a circulatiei pe drumurile publice;
    4.39. asigura indrumarea tehnica si metodologica a unitatilor de drumuri subordonate consiliilor judetene si Consiliului Local al Municipiului Bucuresti;
    4.40. emite autorizatii speciale pentru transporturile ce se deruleaza pe drumurile nationale si care au greutati si/sau gabarite ce depasesc prevederile legii;
    4.41. organizeaza si asigura controlul vehiculelor  rutiere de marfa atat in punctele de trecere a frontierei, cat si pe traseele curente, inclusiv cantarirea acestora si incasarea taxelor si tarifelor legale;
    4.42. elaboreaza norme de protectie a muncii, de prevenire a incendiilor si de protectie a mediului inconjurator, pentru activitatile specifice unitatilor de drumuri, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei;
    4.43. asigura aplicarea masurilor privind activitatea de protectie a muncii in unitatile din structura in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si controleaza modul de realizare a  acestora;
    4.44. organizeaza intr-o conceptie unitara reteaua de contoare pentru inregistrarea traficului rutier al autovehiculelor de origine-destinatie si asigura prelucrarea datelor;
    4.45. indruma si coordoneaza in mod unitar activitatea de organizare a conducerii, a productiei si a muncii din unitatile din structura proprie;
    4.46. elaboreaza proiectul programelor de finantare a investitiilor si reparatiilor capitale potrivit listelor de  titluri aprobate si asigura repartizarea intre unitatile subordonate;
    4.47. elaboreaza studii cu privire la necesarul fortei de munca pe structuri de personal, organizeaza recrutarea cadrelor, pregatirea si perfectionarea intregului personal si controleaza aplicarea in unitatile subordonate a reglementarilor privind selectionarea si promovarea personalului;
    4.48. asigura indrumarea si controlul unitatilor din structura, controlul financiar de gestiune, analizele economice si tehnice asupra organizarii si desfasurarii proceselor de productie si ia masuri corespunzatoare;
    4.49. gestioneaza fondul special constituit din cota-parte asupra pretului carburantilor, pe care-l repartizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare, avizeaza si supune aprobarii Ministerului Transporturilor si Ministerului Finantelor programele de lucrari ce se executa din aceste surse atat la drumurile nationale, cat si locale.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. are un patrimoniu constituit prin insumarea patrimoniilor unitatilor din structura in valoare de 85.843 milioane lei, stabilit pe baza bilantului incheiat la data de 31 decembrie 1993. De asemenea, are in administrare bunuri proprietate publica constand in 14.683 Km drumuri nationale, 113 Km autostrazi si 128.500 m poduri, evidentiate distinct.
    Art. 6
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. administreaza bunurile din patrimoniu in conditiile legii, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
    In functie de evolutia economica, Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. are obligatia de a dezvolta si moderniza prin investitii parcul de autovehicule si utilaje, instalatiile de intretinere si reparatii, cladirile si celelalte mijloace din patrimoniu.
    Consiliul de administratie al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. aproba scoaterea din functiune a unor fonduri fixe si circulante, dezmembrarea si valorificarea acestora, in conditiile legii.

    CAP. 4
    Structura regiei

    Art. 7
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. isi aproba structura organizatorica prin consiliul sau de administratie, inclusiv infiintarea directiilor regionale de drumuri si poduri si a altor unitati fara personalitate juridica. De asemenea, stabileste relatiile unitatilor din structura in cadrul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. si cu terti si le acorda imputernicire de reprezentare in domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice si altele.
    Modul de organizare si structura unitatilor componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administratie al regiei.
    Art. 8
    Unitatile fara personalitate juridica raspund in fata Consiliului de administratiei al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acesta prin hotararile si deciziile de delegare, precum si de realizarea sarcinilor rezultate din regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 9
    Directiile regionale de drumuri si poduri sunt conduse de un comitet director. Atributiile acestuia se stabilesc prin regulament de organizare si functionare aprobat de Consiliul de administratie al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A.

    CAP. 5
    Organele de conducere ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A.

    Art. 10
    Conducerea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. revine:
    - consiliului de administratie, compus din 7-15 persoane, din care una este directorul general al regiei;
    - directorul general.
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului transporturilor. Activitatea curenta a regiei este condusa de directorul general, numit de ministrul transporturilor, care este, totodata, presedintele consiliului de administratie.
    Din consiliul de administratie fac parte un reprezentant al Ministerului Finantelor si un reprezentant al Ministerului Transporturilor.
    Ceilalti membri vor fi numiti dintre inginerii, economistii, juristii si tehnicienii specializati in domeniul de activitate al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A.
    Art. 11
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare.
    Art. 12
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    - aproba structura organizatorica a Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A., directiilor regionale de drumuri si poduri si a celorlalte unitati fara personalitate juridica;
    - aproba statul de functii al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A.;
    - aproba orice alte probleme privind activitatea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A., cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe ale administratiei publice centrale;
    - hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, conform legii;
    - propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe ale administratiei publice centrale;
    - propune spre aprobare bugetul propriu de venituri si cheltuieli conform legii;
    - stabileste preturile, tarifele si chiriile pe care trebuie sa le plateasca utilizatorii drumurilor - transportatorii, beneficiarii de constructii, instalatii, panouri publicitare care utilizeaza zona drumului, ca si beneficiarii altor prestatii efectuate de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. - si le propune spre a fi avizate de catre Ministerul Transporturilor si Ministerul Finantelor.
    Art. 13
    Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna si la cererea presedintelui sau a cel putin 1/3 din membrii sai, sau ori de cate ori este nevoie.
    Art. 14
    Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea de la care provin.
    Pentru activitatea depusa in Consiliul de administratie al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A., membrii acestuia primesc o indemnizatie lunara al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului de administratie.
    Pentru luarea unei decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din institutele de proiectari de specialitate, din facultatile de specialitate din centrele universitare sau din alte organisme tehnico-economice de profil.
    Activitatea acestora va fi compensata material conform intelegerii, pe baza de contract.
    Art. 15
    Directorul general al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. conduce activitatea curenta a acestuia. De asemenea, angajeaza si concediaza personalul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A.
    Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor regiei.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 16
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor; fundamenteaza propunerile de subventii si aplicatii bugetare ce urmeaza a fi acordate in completare de la bugetul de stat; fundamenteaza modul de constituire si utilizare a Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 17
    Bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. se stabileste pentru fiecare exercitiu financiar si cuprinde venituri si cheltuieli stabilite conform legii.
    Art. 18
    Bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. se aproba de catre Guvern.
    Art. 19
    In situatia in care pe parcursul executiei bugetului de venituri si cheltuieli mijloacele regiei nu sunt suficiente pentru efectuarea platilor, Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. poate contracta credite interne, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 20
    Relatiile financiare intre unitatile regiei se stabilesc prin reglementari aprobate de consiliul de administratie.
    Art. 21
    Controlul financiar de gestiune la unitatile din structura se executa de catre organele proprii specializate constituite conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 22
    Operatiunile de incasari si plati ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. se efectueaza prin conturi deschise la unitatile bancare, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 23
    In prima luna a fiecarui an, Consiliul de administratie al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. prezinta Ministerului Transporturilor un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 24
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. isi desfasoara activitatea cu respectarea tuturor dispozitiilor si normelor privind protectia mediului inconjurator.
    Art. 25
    Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 15/1990.

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 276/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 276 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu