E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Hotărârea 1275 1990 abrogat de articolul 18 din actul OUG 84 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 1275 1990 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 612 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 1275 1990 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 612 1998
Articolul 6 din actul Hotărârea 1275 1990 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 612 1998
Articolul 7 din actul Hotărârea 1275 1990 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 612 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 1275 1990 modificat de Hotărârea 250 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 1275 1990 modificat de Hotărârea 250 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 1275 1990 modificat de Hotărârea 250 1997
Hotărârea 1275 1990 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 276 1994
Articolul 2 din actul Hotărârea 1275 1990 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 276 1994
Articolul 3 din actul Hotărârea 1275 1990 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 276 1994
Hotărârea 1275 1990 modificat de Hotărârea 24 1994
Hotărârea 1275 1990 completat de Hotărârea 24 1994
Articolul 7 din actul Hotărârea 1275 1990 abrogat de Hotărârea 24 1994
Articolul 9 din actul Hotărârea 1275 1990 abrogat de Hotărârea 24 1994
Hotărârea 1275 1990 modificat de Hotărârea 778 1993
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1275 din  8 decembrie 1990

privind infiintarea Administratiei nationale a drumurilor din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 26 din 31 ianuarie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba infiintarea Administratiei nationale a drumurilor din Romania, denumita prescurtat AND, cu statut de regie autonoma, cu sediul in municipiul Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.
    Administratia nationala a drumurilor se organizeaza si functioneaza in conformitate cu Legea nr. 15/1990 si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 1.
    Administratia nationala a drumurilor publice este persoana juridica, finantata de la bugetul statului. Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului este imputernicit sa reprezinte interesele statului in cadrul Administratiei nationale a drumurilor.
    Art. 2
    Administratia nationala a drumurilor din Romania are ca obiect de activitate administrarea, intretinerea si exploatarea drumurilor nationale in scopul desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta a circulatiei si coordoneaza dezvoltarea unitara a intregii retele de drumuri in concordanta cu cerintele economiei nationale si cele de aparare.
    Art. 3
    Administratia nationala a drumurilor este imputernicita sa aprobe constructia si modernizarea drumurilor nationale potrivit competentelor si indeplineste functia de avizare, coordonare si control a activitatii pe reteaua de drumuri locale si de exploatare.
    Documentatiile tehnice privind lucrarile de investitii referitoare la modernizarea, constructia si sistematizarea drumurilor nationale vor fi avizate de Ministerul Apararii Nationale, prin marele stat major.
    Art. 4
    Administratia nationala a drumurilor are ca principale atributii urmatoarele:
    a) elaboreaza studii, prognoze si programe pentru dezvoltarea si sistematizarea retelei de drumuri si constructia de autostrazi in Romania pentru a satisface nevoile economice si cele de aparare;
    b) emite norme tehnice obligatorii pentru toate organele si organizatiile ce au in administrarea sau in folosinta drumuri publice sau de exploatare;
    c) asigura gestiunea si repartizarea fondurilor alocate de la buget pentru constructia, modernizarea, exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor;
    d) organizeaza licitatii pentru finantarea si executia lucrarilor de constructii, de drumuri si autostrazi in scopul realizarii programelor aprobate;
    e) asigura cooperarea si intretinerea de relatii pe plan tehnic si economic in domeniul drumurilor si autostrazilor, cu organisme si organizatii internationale.
    Art. 5
    In structura organizatorica a Administratiei nationale a drumurilor functioneaza directii, servicii, oficii si birouri, precum si unitati exterioare.
    Art. 6
    Salarizarea personalului din aparatul propriu al Administratiei nationale a drumurilor se face conform prevederilor din  Legea nr. 57/1974, anexa VI, capitolul A, nota I, pana la adoptarea noii legi a salarizarii.
    Nivelul de salarizare si statul de functiuni pentru Administratia nationala a drumurilor, precum si pentru unitatile exterioare, se stabilesc de consiliul de administratie al acesteia.
    Art. 7
    Administratia nationala a drumurilor este condusa de un consiliu de administratie compus din 15 persoane, numite prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si amenajarii teritoriului.
    Salariatii Administratiei nationale a drumurilor vor putea beneficia de un fond de participare constituit din 5% asupra valorii economiilor realizate la devizele de lucrari in conditiile in care si-au indeplinit sarcinile de plan sau/si sarcinile proprii de munca, in cadrul planului de cheltuieli aprobat.
    Art. 8
    Administratia nationala a drumurilor are in exploatare o retea de 14.683 km drumuri nationale si mijloace fixe cu o valoare totala de 2.887.531 mii lei, conform bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1990.
    Valoarea patrimoniului, inclusiv a retelei de drumuri in exploatare, urmeaza a fi stabilita dupa finalizarea actiunii de reevaluare conform prevederilor Hotararii guvernului nr. 945/1990.
    Art. 9
    Administratia nationala a drumurilor isi acopera cheltuielile in intregime din alocatia bugetara, nu calculeaza, nu vireaza amortismente si nu are ca scop obtinerea de profituri.
    Art. 10
    In scopul realizarii ritmice a lucrarilor de intretinere si siguranta a circulatiei si a repunerii in stare de functionare a unor drumuri nationale, Administratia nationala a drumurilor poate utiliza credite bancare.
    Art. 11
    Administratia nationala a drumurilor desfasoara activitate de import-export, efectueaza incasari valutare, in care scop va avea cont la bancile de specialitate.
    Art. 12
    Directia drumurilor din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului si directiile regionale de drumuri si poduri prevazute in anexa nr. 2 se desfiinteaza. Se aproba infiintarea unitatilor din componenta Administratiei nationale a drumurilor prevazute in lista anexa nr. 3.
    Personalul trecut in Administratia nationala a drumurilor  si la untatile din structura este considerat transferat in interesul serviciului.
    Personalul transferat in interesul serviciului si trecut in functii cu niveluri de salarizare mai mici are dreptul la salariul tarifar avut si la sporul de vechime timp de trei luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 13
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Dispozitiile contrare prezentei hotarari se abroga.

                 PRIM-MINISTRU
                  PETRE ROMAN

    ANEXA 1

              REGULAMENT
de organizare si functionare a Administratiei nationale a drumurilor
    CAP. 1
    Denumire, forma juridica, obiect de activitate si sediu
    Art. 1
    Administratia nationala a drumurilor infiintata prin reorganizarea actualei Directii a drumurilor din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului si a directiilor regionale de drumuri si poduri, va functiona cu statut de regie autonoma.
    Art. 2
    Administratia nationala a drumurilor are personalitate juridica, desfasoara o activitate cu caracter lucrativ finantata de la bugetul statutului, pe baza prezentului Regulament.
    Art. 3
    Sediul Administratiei nationale a drumurilor este in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.
    CAP. 2
    Obiectul de activitate al Administratiei nationale a drumurilor
    Administratia nationala a drumurilor are ca obiect de activitate administrarea, intretinerea si exploatarea drumurilor nationale in scopul desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta a circulatiei si coordoneaza dezvoltarea unitara a intregii retele de drumuri din Romania in concordanta cu cerintele economiei nationale si a nevoilor de aparare.
    In scopul realizarii obiectului de activitate, desfasoara si activitati cu caracter industrial, de proiectare, constructii, intretinere si reparatii a parcului de masini si utilaje.
    Pentru utilizarea capacitatilor din dotare poate acorda asistenta tehnica, executa lucrari sau produce materiale pentru terte persoane, juridice sau fizice.
    Art. 4
    Administratia nationala a drumurilor are urmatoarele atributii:
    4.1. elaboreaza studii si prognoze pentru dezvoltarea si sistematizarea retelei de drumuri publice, le supune spre aprobare organelor competente si urmareste realizarea acestora pentru a satisface cerintele economiei nationale si a celor de aparare;
    4.2. analizeaza si face propuneri cu privire la construirea de noi drumuri, desfiintarea de drumuri, precum si clasarea si declasarea acestora;
    4.3. colaboreaza cu organele din ministere, organe centrale si locale ale administratiei de stat, cu scopul dezvoltarii unitare a intregii retele de drumuri potrivit nevoilor economiei nationale si a celor de aparare;
    4.4. elaboreaza studii si programe privind proportiile, nivelurile si ritmurile de dezvoltare a activitatii proprii;
    4.5. intocmeste programe anuale si de perspectiva si asigura urmarirea lucrarilor de intretinere, reparare, modernizare si constructie a drumurilor nationale, podurilor si autostrazilor;
    4.6. pregateste elementele necesare negocierii cu reprezentantul statului pe baza programelor de lucrari, a volumului de activitati posibil de realizat si executarea acestuia in conditiile asigurarii bazei materiale, fie direct de pe piata libera, fie prin repartitii pentru materiale dirijate sau din import;
    4.7. pregateste elementele necesare negocierii cu reprezentantii statului a cheltuielilor necesare pentru intretinerea, repararea, modernizarea si constructia drumurilor publice si a podurilor;
    4.8. programeaza si coordoneaza activitatea organizatorica in vederea asigurarii reparatiilor si intretinerii drumurilor, podurilor, utilajelor si mijloacelor, precum si distribuirea acestora si a fortei de munca intre unitati in functie de necesitati;
    4.9. fundamenteaza politica surselor de finantare a unitatilor din structura;
    4.10. elaboreaza prognoze anuale si de lunga durata asupra asigurarii necesarului la principalele materiale specifice, stabilind ponderea din resurse interne si din import si coordoneaza activitatea de producere a unor astfel de materiale;
    4.11. elaboreaza programul de aprovizionare tehnica materiala, trateaza, obtine si desfasoara cotele si repartitiile pentru materialele deficitare;
    4.12. coordoneaza si indruma metodologic intreaga activitate de aprovizionare tehnico-materiala si de transport a unitatilor din structura;
    4.13. elaboreaza studii, analize si propuneri pentru corelarea sarcinilor de productie cu planul de aprovizionare, normele de consum, norme de stoc, probleme tehnice si de investitii;
    4.14. urmareste avizarea si aprobarea documentatiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea si finantarea lucrarilor de investitii si reparatii capitale, precum si executarea si receptionarea pe teren a lucrarilor respective;
    4.15. elaboreaza norme tehnice privind constructia, modernizarea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor;
    4.16. emite acorduri si autorizatii pentru instalatiile si constructiile ce se executa in zona drumurilor nationale;
    4.17. realizeaza programarea si executarea activitatii financiare, intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli, analiza executiei acestora;
    4.18. contracteaza cu Banca credite financiare rambursabile potrivit reglementarilor in vigoare;
    4.19. studiaza piata interna si externa pentru asigurarea aprovizionarii si executarea de lucrari de specialitate;
    4.20. realizeaza importul de tehnologii si de utilaje pentru modernizarea dotarii existente, intocmeste documentatii pentru importul diferitelor materiale si materii prime, urmareste tratarea importurilor prin unitatile de comert exterior, derularea contractelor de livrare catre unitatile subordonate;
    4.21. initiaza actiuni de cooperare tehnico-stiintifica, cu firme straine;
    4.22. efectueaza direct operatii de comert exterior, organizandu-si compartiment specializat de import, export, marketing si conjunctura cu consultarea Ministerului Comertului si Turismului;
    4.23. reprezinta tara la consfatuiri si actiuni pe plan international in organismele la care Administratia nationala a drumurilor este afiliata, cat si la alte manifestari internationale organizate pe teme de drumuri si poduri;
    4.24. avizeaza producerea si importul de masini, utilaje, echipamente si instalatii specifice intretinerii si repararii drumurilor;
    4.25. organizeaza tinerea de licitatii pentru contractarea lucrarilor de investitii si reparatii capitale si intocmeste documentatiile necesare desfasurarii acestora;
    4.26. elaboreaza documentatii pentru concesionarea de lucrari si exploatare autostrazi;
    4.27. desfasoara activitatea de colaborare si control asupra concesionarului;
    4.28. desfasoara activitatea de colaborare si participare la societatile mixte la care Administratia nationala a drumurilor este parte si are interese;
    4.29. trateaza probleme de colaborare tehnico-stiintifica in domeniul drumurilor pe linie internationala si coordoneaza realizarea sarcinilor ce revin administratiei drumurilor din intelegerile, conventiile si acordurile internationale;
    4.30. coordoneaza si urmareste realizarea planului de proiectare si informatica;
    4.31. coordoneaza si indruma din punct de vedere metodologic reteaua de laboratoare din unitatile Administratiei nationale a drumurilor pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor si lucrarilor de intretinere a drumurilor;
    4.32. elaboreaza proiectele programelor anuale si de perspectiva pentru cercetarea stiintifica;
    4.33. urmareste activitatea de inventii, inovatii si se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari; face propuneri cu privire la problemele de standardizare;
    4.34. elaboreaza norme de protectie a muncii, prevenirea incendiilor si protectie a mediului inconjurator, pentru activitatile specifice unitatilor de drumuri;
    4.35. avizeaza proiectarea, contractarea sau executarea unor echipamente sau vehicule din tara sau din import, pentru terti, in concordanta cu posibilitatile de transport pe reteaua rutiera;
    4.36. indruma, coordoneaza si urmareste indeplinirea sarcinilor de metrologie si Inspectoratul de Stat pentru Controlul Instalatiilor de Ridicat in unitatile din structura;
    4.37. elaboreaza avize pentru omologarea si producerea de noi materiale specifice sectorului de drumuri si poduri;
    4.38. elaboreaza norme de consum pentru combustibili, lubrifianti, energie electrica si termica pentru tehnologiile specifice sectorului de drumuri;
    4.39. asigura organizarea interventiilor necesare in scopul eliminarii operative a avariilor, restrictiilor sau altor situatii provocate de calamitati pe drumurile nationale;
    4.40. organizeaza, indruma si controleaza aplicarea semnalizarii rutiere in conformitate cu normele in vigoare si conventiile internationale;
    4.41. colaboreaza si ia masuri de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne pentru ridicarea gradului de siguranta a circulatiei pe drumurile publice;
    4.42. asigura indrumarea tehnica si metodologica a unitatilor de drumuri subordonate prefecturilor din judete si Primariei municipiului Bucuresti;
    4.43. emite autorizatii speciale pentru transporturile ce se deruleaza pe drumurile nationale si care au greutati si gabarite ce depasesc prevederile legale si asigura controlul pe teren a respectarii prevederilor din aceste autorizatii;
    4.44. asigura aplicarea masurilor privind activitatea de protectie a muncii in unitatile subordonate in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si controleaza modul de realizare a acestora;
    4.45. organizeaza intr-o conceptie unitara reteaua de contoare pentru inregistrarea traficului rutier si asigura prelucrarea datelor;
    4.46. indruma si coordoneaza activitatea de organizare a conducerii, a productiei si a muncii din unitatile subordonate;
    4.47. elaboreaza metodologiile specifice de norme de munca, precum si normativele si normele unificate pe ramura, subramura si activitati si controleaza modul de aplicare;
    4.48. organizeaza elaborarea de normative si norme de munca unificate pe economie la lucrarile pentru care se stabileste ca este initiatoare sau colaboratoare;
    4.49. elaboreaza proiectul programelor de finantare a investitiilor si reparatiilor capitale potrivit listelor de titluri aprobate;
    4.50. elaboreaza indicatoare tarifare specifice pentru toate activitatile si meseriile din sectorul de drumuri;
    4.51. elaboreaza studii cu privire la necesarul de forta de munca pe structuri de personal, organizeaza recrutarea cadrelor, pregatirea si perfectionarea intregului personal si controleaza aplicarea in unitatile subordonate a reglementarilor privind selectionarea si promovarea personalului;
    4.52. stabileste masuri pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca si de trai ale salariatilor din unitatile subordonate;
    4.53. asigura indrumarea, controlul unitatilor din structura, controlul financiar de fond, analize economice si tehnice asupra organizarii si desfasurarii unor procese de productie;
    4.54. exercita control financiar preventiv asupra documentelor ce privesc drepturile de personal sau obligatii patrimoniale in centralul administratiei;
    4.55. organizeaza controale si analize in unitatile din structura si ia masuri pentru punerea lor in ordine;
    4.56. facand parte din comitetul director al unitatilor din structura, participa la luarea deciziilor privind principalele masuri de organizare si dezvoltare a acestora;
    Art. 5
    Adiministratia nationala a drumurilor urmareste gospodarirea judicioasa a fondurilor alocate de la buget, nu are ca scop realizarea de profit, nu calculeaza si nu vireaza amortisment.
    CAP. 3
    Patrimoniul
    Art. 6
    Administratia nationala a drumurilor are in exploatare o retea de 14.683 km drumuri nationale si mijloace fixe cu o valoare de 2.887.531 mii lei conform bilantului contabil la 30 iunie 1990, anexat.
    Valoarea patrimoniului inclusiv a retelei de drumuri in exploatare urmeaza a fi stabilita dupa finalizarea actiunii de reevaluare conform Hotararii guvernului nr. 945/1990.
    Art. 7
    Administratia nationala a drumurilor este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate, foloseste si dispune in mod autonom, potrivit legii, bunurile pe care le are in patrimoniu in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
    In cadrul administrarii patrimoniului din dotare, Administratia nationala a drumurilor are obligatia de a efectua reparatiile ce se impun retelei de drumuri, constructiilor civile si industriale, parcului de masini si utilaje si celorlalte mijloace din dotare.
    In functie de evolutia economica, Administratia nationala a drumurilor are obligatia de a dezvolta, moderniza prin investitii parcul de autovehicule si utilaje, instalatiile de intretinere si reparatii, cladirile si celelalte mijloace de dotare. Consiliul de administratie al Administratiei nationale a drumurilor aproba scoaterea din functiune, in conditiile legii, a unor fonduri fixe si circulante, dezmembrarea si valorificarea acestora.
    CAP. 4
    Structura regiei
    Art. 8
    In cadrul Administratiei nationale a drumurilor se pot constitui directii, servicii si birouri, in functie de necesitatea si volumul activitatii, atributiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare si functionare aprobat de Consiliul de administratie.
    Art. 9
    In scopul realizarii obiectului sau de activitate, Administratia nationala a drumurilor are in structura sa directii regionale de drumuri si poduri, organizate in teritoriu pe raza mai multor judete, cu sectii, santiere, loturi, ateliere, districte, formatii si un centru de studii tehnice rutiere si informatica.
    Consiliul de administratie al Administratiei nationale a drumurilor stabileste prin regulamentul de organizare si functionare constituirea acestora, relatiile lor in cadrul administratiei cu tertii si le acorda imputernicire de reprezentare in domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic si altele.
    Organizarea si conducerea unitatilor se stabileste de consilul de administratie al Administratiei nationale a drumurilor.
    CAP. 5
    Organele de conducere ale Administratiei nationale a drumurilor
    Art. 10
    Conducerea Administratiei nationale a drumurilor se asigura prin:
    - consiliul de administratie;
    - directorul general al Administratiei nationale a drumurilor.
    Art. 11
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si amenajarii teritoriului si este compus din 15 persoane, din care una este directorul general al Administratiei nationale a drumurilor.
    Din consiliul de administratie fac parte cate un reprezentant al Ministerului Finantelor, al Ministerului Comertului si Turismului si un reprezentant al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului.
    Ceilalti membri vor fi numiti dintre inginerii, economistii, juristii si tehnicienii specializati in domeniul de activitate al Administratiei Nationale a Drumurilor.
    Art. 12
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare.
    Art. 13
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    - aproba structura organizatorica si functionala a Administratiei nationale a drumurilor si a celorlalte unitati din structura;
    - intocmeste nomenclatoarele de functii, salarii tarifare, pregatire si vechime, ale indicatoarelor tarifare de calificare si ale reglementarilor privind drepturile de personal pentru unitatile existente si cele direct subordonate;
    - stabileste nivelul de salarizare al personalului angajat la Administratia nationala a drumurilor si la unitatile din structura in functie de studii si munca efectiv prestata cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    - aproba domeniile orientative ale productiei;
    - aproba politica de dezvoltare a retelei de drumuri si tehnologiile specifice;
    - aproba lucrarile de investitii potrivit competentelor;
    - aproba propunerile de repartizare a creditelor pe unitati subordonate;
    - examineaza si aproba bugetul de venituri, cheltuieli si bilantul;
    - aproba utilizarea fondului valutar;
    - asigura respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului inconjurator;
    - aproba incheierea contractelor economice ale regiei;
    - examineaza si aproba competenta privind angajarea si efectuarea de cheltuieli de orice natura, tranzactii comerciale si financiare, vanzari sau inchirieri de drumuri care nu mai sunt necesare;
    - examineaza si inainteaza Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului, pentru a fi supuse aprobarii, tarifele pentru diferite servicii (publicitate, taxa de trecere pe poduri etc.);
     - in scopul prezentarii cat mai estetice a drumurilor si a lucrarilor anexe acestora, a cresterii operativitatii si calitatii in executie, actiuni care implica prezenta permanenta pe drum a majoritatii lucratorilor si uneori in afara programului de lucru sau in zilele de repaus legal, Administratia nationala a drumurilor poate acorda cu prioritate facilitati acestui personal si anume:
         - transportul gratuit de la domiciliu, la si de la locul de munca;
         - folosirea zonei drumului pentru recoltarea ierbii si fructelor cu tarif redus;
         - vanzarea la cerere a materialului lemnos rezultat din defrisarile de arbori de pe zona drumurilor;
         - realizarea cu plata a unor reparatii sau amenajari gospodaresti;
         - plata regiei la cantine in situatia servirii mesei pe durata desfasurarii activitatii;
    - examineaza si dupa insusire inainteaza Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului proiectele de acte normative si modificarea celor existente pentru a fi supuse aprobarii, potrivit legii;
    - aproba orice alte probleme privind activitatea Administratiei, cu exceptia celor date in competenta altor organe, potrivit legii.
    Art. 14
    Activitatea curenta a regiei autonome este condusa de directorul general numit de consiliul de administratie, cu avizul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si amenajarii teritoriului.
    Art. 15
    Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna si la cererea presedintelui care este si directorul general al Administratiei nationale a drumurilor sau a 1/3 din membri, ori de cate ori este nevoie.
    Art. 16
    Pentru luarea unor decizii complexe, poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din institutele de proiectari de specialitate, din Institutul de Cercetari Transporturi si Telecomunicatii, facultatile de specialitate din centrele universitare sau din alte organisme tehnico-economice de profil.
    Activitatea acestora va fi compensata material, conform intelegerii, pe baza de contract.
    Art. 17
    Consiliul de administratie, in prima luna a anului urmator, prezinta Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului un raport asupra activitatii Administratiei nationale a drumurilor in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 18
    Directorul general al Administratiei nationale a drumurilor conduce activitatea curenta a acesteia. De asemenea, angajeaza si concediaza personalul Administratiei nationale a drumurilor.
    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli
    Art. 19
    Administratia nationala a drumurilor intocmeste anual buget de venituri si cheltuieli si bilant contabil pe modelele stabilite de Ministerul Finantelor. Bilantul contabil se supune spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 20
    Administratia nationala a drumurilor constituie un fond de participare de 5% din valoarea economiilor realizate la devizele de lucrari de intretinere si reparatii pentru premierea personalului in cursul anului, pentru realizari deosebite. Sumele neconsumate din acest fond, pot fi raportate in lunile urmatoare pana la sfarsitul anului.
    Art. 21
    Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie ale fiecarui an.
    Art. 22
    Constituirea unitatilor subordonate Administratiei nationale a drumurilor, respectiv directiile regionale de drumuri si poduri si Centrul de studii tehnice rutiere si informatica se face de catre consiliul de administratie al Administratiei nationale a drumurilor. O data cu ordinul de infiintare al unitatilor se aproba si regulamentul de functionare al acestora.
    a) Directiile regionale de drumuri si poduri sunt conduse de:
    - director
    - comitet director format din 7 - 11 persoane.
    Din comitetul director fac parte cadre cu functii de conducere si specialisti.
    b) directorul si comitetul director indeplinesc sarcinile stabilite de Consiliul de administratie al Administratiei nationale a drumurilor.
    Infiintarea si desfiintarea subunitatilor directiilor regionale de drumuri si poduri (sectii, santiere si loturi) este in competenta acestor unitati cu avizul Administratiei nationale a drumurilor.
    Obiectul de activitate, relatiile cu Administratia nationala a drumurilor si cu tertii, competentele, atributiile si alte elemente necesare desfasurarii activitatii, se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare specifice acestor subunitati.
    Art. 23
    Relatiile comerciale ale Administratiei nationale a drumurilor cu alte regii si societati comerciale, precum si cu statul, se vor desfasura pe baza de contracte guvernate de principiul libertatii contractuale.
    Art. 24
    Administratia nationala a drumurilor, in raporturile cu tertii, practica preturi decurgand din actiunea conjugala a cererii si ofertei. Pana la liberalizarea totala a schimburilor si eliminarea sistemului de repartitii materiale, Administratia nationala a drumurilor efectueaza operatiunile de aprovizionare pe baza de contracte ferme cu furnizorii din tara sau din strainatate.
    Art. 25
    Administratia nationala a drumurilor poate incheia contracte de vanzare, prestari servicii cu intreprinzatorii straini.
    Art. 26
    Administratia nationala a drumurilor se poate adresa instantelor judecatoresti de drept comun, pentru orice litigii.
    Art. 27
    Unitati de productie ale Administratiei nationale a drumurilor pot face obiectul unor concesiuni in conditiile legii.
    Art. 28
    Administratia nationala a drumurilor se poate asocia cu societati comerciale din tara sau din strainatate, cat si cu persoane juridice si fizice romane sau straine pentru realizarea in comun de lucrari sau de producere de materiale specifice.
    Art. 29
    Administratia nationala a drumurilor este obligata  sa-si desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului inconjurator si sa-si realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.
    Art. 30
    Statul finanteaza activitatea Administratiei nationale a drumurilor prin acordarea de alocatii bugetare conform programului de lucrari.
    Art. 31
    Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 15/1990 si celelalte reglementari in vigoare.

    ANEXA 2

                LISTA
directiilor regionale de drumuri si poduri ce se desfiinteaza
    Directia regionala de drumuri si poduri:
    1. Bucuresti
    2. Craiova
    3. Timisoara
    4. Cluj
    5. Brasov
    6. Iasi

    ANEXA 3

                LISTA
unitatilor din componenta Administratiei nationale a drumurilor ce se infiinteaza
    1. Bucuresti
    2. Craiova
    3. Timisoara
    4. Cluj
    5. Brasov
    6. Iasi
    7. Constanta
    8. Centrul de studii tehnice rutiere si informatica
                                               
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1275/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1275 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 4 2007
    After being in relationship with Wilson for seven years,he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to someone online and she suggested that I should contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that don't believed in spell, I had no choice than to try it, I meant a spell caster called DR AKHERE and I email him, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346 you can email him if you need his assistance in your relationship or anything. CONTACT HIM NOW FOR SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
     ATTENTION!! DO YOU NEED AN AFFORDABLE BUSINESS/HOME/COMPANY/PERSONAL LOAN TODAY Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com Do you require funding for Business investment, Home Loans, Real estate development or Personal loan without cost/stress and Quick approval? We are investors providing reliable loans to individual and funding for business and projects start up. Do you need a genuine, reputable and fast loan? We offer loan ranging from $5,000.00 to $650,000.000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Interested individuals should contact us via Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your financial problems. Get your instant loan approval today Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2.%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    We bring to you good news.. Discount is still on going right now to all our numerous customers as to wish them a prosperous new year, get a card from us today and get extra $500 to the amount you want to order. We have special cash loaded programmed ATM card for you to meet up with those needs of yours and also start up your own business. Our ATM card can be used to withdraw cash at any ATM or swipe, stores and POS. Our cards has daily withdrawal limit depending on the card balance you order.You can make from $2500 to $50,000.00 In USD And EUR,with our Programmed card. Contact us today for your own order at : hennager4040@gmail.com Here are the price list for ATM Cards: Balance Price $2500---------------$155 $5000---------------$255 $10,000-------------$500 $13,000-------------$680 $15,000-------------$760 $17,000-------------$880 $20,000-------------$970 $25,000-------------$1000 $30,000-------------$1100 $35,000-------------$1200 $40,000-------------$1300 $45,000-------------$1350 $50,000-------------$1500 Do contact for more info and also on how you are going to get your order.. Order yours today via Email: Gmail-Compose mail to: hennager4040@gmail.com call/sms +1-562-453-0961 Hangouts: hennager4040@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1275/1990
OUG 84 2003
pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania"
Hotărârea 612 1998
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.275/1990 privind infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania
Hotărârea 250 1997
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.275/1990 privind infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania
Hotărârea 276 1994
pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 1275/8 decembrie 1990 privind infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania
Hotărârea 24 1994
pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 1275/1990 privind infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania
Hotărârea 778 1993
privind transmiterea, fara plata, a mijlocului fix "Pod rutier si pietonal pentru traversarea lacului Mangalia, inclusiv legaturile aferente la caile rutiere existente" in administrarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. - Directia regionala de drumuri si poduri Constanta
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu