E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 84 2003 modificat si completat de OUG 55 2016
OUG 84 2003 modificat de OUG 86 2014
OUG 84 2003 modificat de Legea 76 2014
OUG 84 2003 completat de Legea 76 2014
OUG 84 2003 modificat de Legea 71 2013
OUG 84 2003 modificat de OUG 26 2012
OUG 84 2003 modificat de Hotărârea 1044 2010
OUG 84 2003 modificat de Ordonanţa 1 2007
OUG 84 2003 aprobat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 1 din actul OUG 84 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 2 din actul OUG 84 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 17 din actul OUG 84 2003 articole noi... articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 18 din actul OUG 84 2003 articole noi... articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 1 din actul OUG 84 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 2 din actul OUG 84 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 3 din actul OUG 84 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 4 din actul OUG 84 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 5 din actul OUG 84 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 6 din actul OUG 84 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 7 din actul OUG 84 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 8 din actul OUG 84 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 9 din actul OUG 84 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 10 din actul OUG 84 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 11 din actul OUG 84 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 12 din actul OUG 84 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Articolul 14 din actul OUG 84 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 47 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 84 din 18 septembrie 2003

pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 694 din  3 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., denumita in continuare C.N.A.D.N.R., societate comerciala pe actiuni, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", care se desfiinteaza.
    (2) C.N.A.D.N.R. este persoana juridica romana de interes strategic national, care se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, conform legilor in vigoare si statutului prevazut in anexa nr. 1 care face parte din prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) C.N.A.D.N.R. poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati in tara si in strainatate, in conditiile legii si ale statutului. Aceste subunitati vor efectua operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
    (4) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi infiintate la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii si statutului.
    (5) C.N.A.D.N.R. desfasoara in principal activitati de interes public national in domeniul administrarii drumurilor nationale si autostrazilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    (1) Capitalul social initial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei si se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", in baza situatiei financiare anuale si a situatiei patrimoniului, intocmite la data de 31 decembrie 2002.
    (2) Capitalul social initial este impartit in 1.637.022 actiuni nominative, fiecare avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    (3) Capitalul social initial este subscris si integral varsat de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (4) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", pe de o parte, si C.N.A.D.N.R., pe de alta parte, se va face pe baza de protocol, care se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Daca valoarea capitalului social stabilita prin protocolul de predare-preluare va fi diferita de cea prevazuta la alin. (1), se va solicita la oficiul registrului comertului competent rectificarea cuvenita, in termen de 60 de zile de la semnarea protocolului.
    (5) Actiunile emise de C.N.A.D.N.R. pot fi cotate la bursa si tranzactionate liber pe piata de capital.
    (6) C.N.A.D.N.R. se poate privatiza, in conditiile legii, statul avand optiunea de a pastra pachetul majoritar de actiuni sau actiunea nominativa de control.
    (7) Pe perioada in care statul este actionar majoritar C.N.A.D.N.R. poate vinde, inchiria, concesiona sau poate da in folosinta gratuita temporara active din proprietatea sa persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la initiativa consiliului de administratie, cu acordul adunarii generale a actionarilor si cu mandatarea speciala a reprezentantilor Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in adunarea generala a actionarilor. Sumele rezultate din vanzarea, inchirierea sau concesionarea activelor sunt venituri proprii ale C.N.A.D.N.R. si pot fi utilizate in conditiile legii.
    (8) C.N.A.D.N.R. poate participa cu capital, in conditiile legii, la constituirea de societati comerciale cu obiect de activitate similar sau conex, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine.
    Art. 3
    (1) C.N.A.D.N.R. detine in proprietate bunuri imobile si mobile. Bunurile mobile si imobile apartinand proprietatii publice a statului, de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, reprezentand ampriza, inclusiv partea carosabila, podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, constructiile de aparare si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire si stationare, indicatoarele de semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta circulatiei, terenurile si plantatiile care fac parte din zona de siguranta a drumului, precum si bunurile mobile si imobile rezultate din investitii, dezvoltari, modificari ale traseelor si/sau modernizari ale autostrazilor si ale drumurilor nationale, inclusiv cele aflate in curs de executie la data infiintarii C.N.A.D.N.R., se atribuie in concesiune C.N.A.D.N.R. pe o durata de 49 de ani, fara plata redeventei, pe baza de contract incheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, respectiv, dupa caz, se supun aceluiasi regim de la data finalizarii acestora, prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. In situatia privatizarii C.N.A.D.N.R. clauzele contractului de concesiune vor fi reanalizate.
    (2) Contravaloarea bunurilor apartinand proprietatii publice a statului nu se regaseste in valoarea capitalului social al C.N.A.D.N.R.
    (3) Elementele concrete ale infrastructurii rutiere de autostrazi si de drumuri nationale, proprietate publica a statului, sunt prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (4) Bunurile mobile si imobile apartinand domeniului privat al statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", trec in proprietatea C.N.A.D.N.R. la data inmatricularii sale in registrul comertului si se regasesc in capitalul social initial al acesteia. Contravaloarea terenurilor aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" nu este cuprinsa in capitalul social prevazut la art. 2 alin. (1). Aceste terenuri se vor evalua in concordanta cu prevederile legale, majorandu-se in mod corespunzator capitalul social al C.N.A.D.N.R. Actiunile nou-emise, aferente majorarii de capital social cu valoarea terenurilor, vor reveni statului.
    (5) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publica a statului, precum si tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, inclusiv tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor, stabilite potrivit legii, constituie venit propriu al C.N.A.D.N.R.
    Art. 4
    (1) C.N.A.D.N.R. are ca obiect principal de activitate:
    a) proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, intretinerea si exploatarea drumurilor de interes national, in scopul desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta a circulatiei;
    b) coordonarea dezvoltarii unitare a intregii retele de drumuri publice in concordanta cu cerintele economiei nationale si cu cele de aparare;
    c) activitati comerciale, industriale, precum si alte activitati necesare indeplinirii obiectului sau de activitate;
    d) stabilirea si incasarea obligatiilor transportatorilor pentru folosirea retelei de drumuri de interes national, in punctele de frontiera si in alte puncte de pe aceasta retea.
    (2) C.N.A.D.N.R. va putea efectua orice alte operatiuni si activitati legale necesare realizarii obiectului sau de activitate stabilit in statut.
    (3) C.N.A.D.N.R. poate sa detina actiuni sau parti sociale din capitalul social al altor societati comerciale si sa decida, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice, romane sau straine.
    Art. 5
    Potrivit obiectului sau de activitate, C.N.A.D.N.R. asigura conditiile pentru desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta a circulatiei pe intreaga retea rutiera de drumuri de interes national deschise circulatiei publice, exercitand atributiile care ii revin conform legii.
    Art. 6
    (1) C.N.A.D.N.R. are dreptul sa utilizeze, in conditiile legii, zona de siguranta si zona de protectie a infrastructurii rutiere de drumuri de interes national, asa cum sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul desfasurarii in bune conditii a circulatiei rutiere si al prevenirii evenimentelor rutiere.
    (2) Pe terenurile aflate in zona de protectie a drumurilor de interes national unde C.N.A.D.N.R. nu este proprietara aceasta poate amplasa, in mod temporar si gratuit, cu instiintarea prealabila a detinatorului legal, materiale, utilaje si alte bunuri mobile necesare, in scopul eliminarii consecintelor evenimentelor rutiere sau al prevenirii oricarui pericol pentru siguranta circulatiei. In cazul producerii de pagube materiale se va acorda proprietarilor terenurilor afectate o justa despagubire, stabilita pe baza de negocieri, in maximum 60 de zile de la terminarea lucrarilor care au determinat ocuparea. In caz de neintelegere cuantumul despagubirilor se stabileste prin hotarare judecatoreasca. Dreptul de ocupare temporara a terenului nu este conditionat de plata prealabila a despagubirii.
    (3) Pe terenurile aflate in zona de protectie a drumurilor de interes national, pe sectoarele susceptibile de inzapezire, C.N.A.D.N.R. este in drept sa utilizeze, in mod temporar si gratuit, fara instiintarea prealabila a detinatorilor legali, suprafetele necesare pentru instalarea de parazapezi si alte bunuri mobile destinate apararii drumului. In cazul producerii de pagube materiale sunt aplicabile dispozitiile alin. (2).
    (4) C.N.A.D.N.R. va actiona imediat, in conditiile legii, pentru oprirea oricaror lucrari sau pentru mutarea, dezafectarea ori desfiintarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare amplasate ilegal in zona de siguranta sau de protectie a infrastructurii rutiere de drumuri nationale, fara plata vreunei despagubiri, precum si pentru recuperarea pagubelor produse in zona de protectie a infrastructurii rutiere de drumuri nationale.
    Art. 7
    Inchiderea definitiva si/sau temporara a circulatiei publice pe drumurile de interes national, pentru considerente tehnologice sau de siguranta, precum si pentru executarea de lucrari ori instituirea de restrictii, se face in baza acordului comun incheiat intre C.N.A.D.N.R. si organele competente ale politiei, in conditiile legii.
    Art. 8
    In cazul unor calamitati naturale, dezastre sau evenimente rutiere C.N.A.D.N.R. va actiona in cel mai scurt timp pentru repunerea in functiune a infrastructurii rutiere de drumuri nationale afectate.
    Art. 9
    (1) C.N.A.D.N.R. este administratorul drumurilor de interes national, are drepturile, obligatiile si raspunderile ce ii revin in aceasta calitate, potrivit reglementarilor interne si actelor juridice internationale la care Romania este parte.
    (2) C.N.A.D.N.R., corespunzator obiectului sau de activitate, preia toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile legale si contractuale ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", decurgand din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv in litigiile aflate pe rol la instantele arbitrale, judecatoresti sau cu atributii jurisdictionale, din contractele si acordurile internationale, precum si din creditele contractate direct de stat si subimprumutate catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" prin acorduri subsidiare. Aceste credite, in limita in care au fost preluate, vor fi rambursate de catre C.N.A.D.N.R., care preia drepturile si obligatiile ce reveneau Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    Art. 10
    In vederea satisfacerii nevoilor de aparare a tarii si in limita obiectului sau de activitate C.N.A.D.N.R. are, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) sa intocmeasca si sa asigure punerea in aplicare a planului de mobilizare;
    b) sa asigure rezervele si capacitatile necesare indeplinirii sarcinilor de mobilizare;
    c) sa intocmeasca documentele privind completarea fortei de munca, necesara in caz de razboi, cu personal cu obligatii militare.
    Art. 11
    (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.A.D.N.R. cuprinde venituri proprii ale companiei, alocatii de la bugetul de stat, credite interne/externe, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite si se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Veniturile C.N.A.D.N.R. se utilizeaza, potrivit legii, dupa cum urmeaza:
    a) veniturile proprii se utilizeaza, in principal, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si rambursari de credite, plati de dobanzi si de comisioane;
    b) veniturile cu destinatie speciala se utilizeaza, in principal, pentru acoperirea cheltuielilor cu reabilitarea, repararea, intretinerea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii rutiere de interes national;
    c) veniturile din credite interne si externe si din fonduri externe nerambursabile se utilizeaza, in principal, pentru acoperirea cheltuielilor de reabilitare a infrastructurii rutiere de interes national, in conformitate cu prevederile acordurilor de imprumut si ale contractelor de finantare;
    d) alocatiile de la bugetul de stat se utilizeaza, in principal, pentru acoperirea cheltuielilor de reabilitare a infrastructurii rutiere de interes national, inclusiv pentru rambursari de credite, de plati de dobanzi si de comisioane.
    Art. 12
    (1) Crearea de noi bunuri proprietate publica, precum si dezvoltarea si modernizarea celor existente, in scopul integrarii infrastructurii rutiere de interes national a Romaniei in sistemul european de transport, se asigura cu finantare din surse proprii, din surse cu destinatie speciala, din credite interne si externe si, in completare, din alocatii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (2) Crearea de noi bunuri proprietate publica se poate realiza si ca urmare a obligatiilor asumate de catre autoritatea publica contractanta in regim de parteneriat public-privat, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 470/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii datoriei publice nr. 81/1999.
    (3) Obligatiile de plata ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", nescadente pana la data infiintarii C.N.A.D.N.R., conform conditiilor si perioadelor prevazute in contractele aflate in derulare pentru realizarea programelor de investitii apartinand proprietatii publice a statului sau proprietatii Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", se vor asigura din veniturile proprii ale C.N.A.D.N.R. si, in completare, din alocatii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, conform legislatiei in baza careia au fost aprobate contractele.
    (4) In cazurile in care interesele de stat, inclusiv cele de ordin militar, impun executarea de catre C.N.A.D.N.R. de lucrari sau prestarea de servicii speciale, sursele de finantare aferente vor fi stabilite potrivit prevederilor legale.
    (5) Sumele prevazute la alin. (4) se asigura si se transfera C.N.A.D.N.R., indiferent de nivelul veniturilor proprii ale acesteia, si se constituie ca venituri din care se acopera cheltuielile pentru aceste activitati, potrivit legii.
    Art. 13
    C.N.A.D.N.R. poate contracta credite interne sau externe, garantate de stat sau garantate cu activele proprii detinute in proprietate, sau poate face emisiuni de obligatiuni pe piata interna ori internationala, in conditiile legii.
    Art. 14
    (1) La infiintare personalul necesar desfasurarii activitatii C.N.A.D.N.R. este preluat, potrivit legislatiei muncii si contractului colectiv de munca, de la Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", in functie de competenta profesionala si de disciplina in activitate.
    (2) Pana la incheierea contractului colectiv de munca al C.N.A.D.N.R. personalul prevazut la alin. (1) va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal prevazute in contractul colectiv de munca al Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", corespunzatoare posturilor pe care urmeaza a le ocupa, precum si de alte drepturi prevazute in legislatia in vigoare.
    (3) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal, conditiile de munca, obligatiile generale si specifice, timpul de munca si de odihna, programele de perfectionare profesionala a salariatilor si alte conditii in care se desfasoara procesul muncii se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, incheiat in conditiile legii, in termen de cel mult 90 de zile de la data inmatricularii C.N.A.D.N.R. in registrul comertului.
    Art. 15
    (1) C.N.A.D.N.R. este condusa de adunarea generala a actionarilor.
    (2) Adunarea generala a actionarilor are atributii si competente stabilite prin statut in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (4) Pana la privatizarea C.N.A.D.N.R. interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor.
    Art. 16
    (1) C.N.A.D.N.R. este administrata de catre un consiliu de administratie.
    (2) In perioada in care statul, prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, este actionar majoritar, consiliul de administratie si presedintele acestuia sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (3) Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al C.N.A.D.N.R.
    (4) Atributiile consiliului de administratie si ale presedintelui acestuia sunt stabilite prin statut.
    Art. 17
    Statutul C.N.A.D.N.R. poate fi modificat si completat prin hotarare a Guvernului, in perioada in care statul este actionar majoritar.
    Art. 18
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990 privind infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 31 ianuarie 1991, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 STATUTUL
Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., cu sigla prevazuta in anexa la prezentul statut.
    (2) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emise de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., denumita in continuare C.N.A.D.N.R., se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, sediul si numarul unic de inregistrare in registrul comertului, precum si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    C.N.A.D.N.R. este persoana juridica romana, cu capital social initial integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul C.N.A.D.N.R. este in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
    (2) Sediul C.N.A.D.N.R. poate fi transferat in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (3) C.N.A.D.N.R. poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati in tara si in strainatate.
    (4) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi infiintate prin hotarare a Guvernului, potrivit legii si statutului, la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    Durata C.N.A.D.N.R. este nelimitata, activitatea acesteia urmand sa se desfasoare de la data inmatricularii ei la oficiul registrului comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul C.N.A.D.N.R. il constituie gestionarea pe principii comerciale a infrastructurii rutiere de drumuri de interes national in vederea desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta a circulatiei, de fluenta si continuitate.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    (1) C.N.A.D.N.R. desfasoara activitati de interes public national si are, in principal, ca obiect de activitate proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea si intretinerea drumurilor de interes national, in scopul desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta a circulatiei, coordonarea dezvoltarii unitare a intregii retele de drumuri in concordanta cu cerintele economiei nationale si cu cele de aparare si de control, stabilirea si incasarea obligatiilor transportatorilor pentru folosirea drumurilor in punctele de frontiera si in alte puncte stabilite potrivit legii, incasarea tarifelor si controlul obligatiilor transportatorilor pentru folosirea drumurilor in punctele de frontiera si in alte puncte de pe reteaua drumurilor nationale, precum si in alte puncte stabilite potrivit legii, emiterea de acorduri de amplasare si autorizatii speciale de transport si incasarea tarifelor aferente stabilite in conditiile legii, controlul incasarii si folosirii tarifului de utilizare a infrastructurii rutiere de drumuri nationale din Romania, activitati industriale, precum si alte activitati necesare indeplinirii obiectului sau de activitate.
    (2) In scopul realizarii obiectului sau de activitate, C.N.A.D.N.R. desfasoara activitati industriale, de cercetare, de proiectare, de constructii, de intretinere, de invatamant, prestatii pentru terti si altele asemenea. Pentru utilizarea capacitatilor din dotare poate acorda asistenta tehnica, poate executa lucrari sau poate produce materiale pentru terte persoane juridice ori fizice in domeniul sau de activitate.
    (3) In scopul realizarii obiectului sau de activitate, C.N.A.D.N.R. desfasoara urmatoarele activitati:
    3.1. elaboreaza studii si prognoze pentru dezvoltarea si sistematizarea retelei de drumuri publice, le supune spre aprobare autoritatilor competente si urmareste realizarea acestora pentru a satisface cerintele economiei nationale si pe cele de aparare;
    3.2. analizeaza si face propuneri, in conditiile legii, cu privire la construirea de drumuri noi, desfiintarea de drumuri, precum si clasarea si declasarea acestora;
    3.3. colaboreaza cu organe ale administratiei publice locale in scopul dezvoltarii unitare a intregii retele de drumuri, potrivit nevoilor economiei nationale;
    3.4. elaboreaza strategia de modernizare si dezvoltare a retelei de drumuri nationale si, in colaborare cu consiliile judetene, a retelei de drumuri judetene si comunale, precum si strategia privind tehnologiile specifice in sectorul rutier si le supune spre aprobare Ministerului Transportului, Constructiilor si Turismului;
    3.5. intocmeste programe anuale si de perspectiva a drumurilor nationale, judetene si comunale, a podurilor si autostrazilor si le supune spre aprobare Ministerului Transportului, Constructiilor si Turismului;
    3.6. asigura urmarirea lucrarilor de intretinere, reparare, modernizare si constructie a drumurilor nationale, a podurilor si autostrazilor;
    3.7. prognozeaza si coordoneaza intreaga activitate privind asigurarea reparatiilor si intretinerii drumurilor, autostrazilor, podurilor, utilajelor, precum si distribuirea acestora si a fortei de munca intre unitatile sale, in functie de necesitati;
    3.8. elaboreaza prognoze anuale si de lunga durata asupra asigurarii necesarului la principalele materiale specifice, stabilind proportia acoperirii acestuia din resurse interne si din import si coordoneaza activitatea de producere a unor astfel de materiale in unitatile proprii;
    3.9. coordoneaza si indruma metodologic intreaga activitate de aprovizionare tehnico-materiala si de transport a unitatilor din structura;
    3.10. elaboreaza norme de consum, norme de stoc, analizeaza si ia masuri pentru corelarea sarcinilor de aprovizionare cu planul de productie pentru unitatile proprii;
    3.11. urmareste avizarea si aprobarea documentatiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea si finantarea lucrarilor de investitii si reparatii de drumuri, autostrazi, poduri si alte lucrari de reparatii, precum si executarea si receptionarea pe teren a lucrarilor respective;
    3.12. propune norme tehnice pe baza cererii stiintifice privind constructia, modernizarea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor;
    3.13. emite acorduri si autorizatii pentru instalatiile, constructiile si panourile care se executa in zona drumurilor de interes national, in conditiile legii;
    3.14. studiaza piata interna si externa pentru asigurarea aprovizionarii si executarii de lucrari de specialitate;
    3.15. initiaza actiuni de cooperare tehnico-stiintifica cu firme straine;
    3.16. reprezinta tara atat la consfatuiri si actiuni pe plan international in organismele la care este afiliata, cat si la alte manifestari internationale organizate pe teme de drumuri si poduri, in baza mandatului aprobat de Ministerul Transportului, Constructiilor si Turismului;
    3.17. trateaza probleme de colaborare tehnico-stiintifica in domeniul drumurilor pe linie internationala si coordoneaza realizarea sarcinilor ce ii revin din intelegerile, conventiile si acordurile internationale;
    3.18. organizeaza proceduri de achizitie pentru contractarea lucrarilor, serviciilor si a produselor necesare in domeniul sau de activitate, conform legii;
    3.19. elaboreaza documentatii pentru executia de lucrari si pentru exploatarea autostrazilor;
    3.20. coordoneaza si urmareste realizarea planului propriu de cercetare, proiectare si informatica;
    3.21. coordoneaza si indruma din punct de vedere metodologic reteaua de laboratoare din unitatile proprii pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor si a lucrarilor de intretinere si reparare a drumurilor, autostrazilor si podurilor, precum si a tuturor activitatilor pe care le desfasoara;
    3.22. elaboreaza proiectele, programele anuale si de perspectiva pentru cercetarea stiintifica in sectorul de drumuri publice;
    3.23. urmareste activitatea de inventii, inovatii si se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari si face propuneri cu privire la problemele de standardizare;
    3.24. asigura organizarea interventiilor necesare in scopul eliminarii operative a avariilor, restrictiilor sau a altor situatii provocate de calamitati pe drumurile de interes national;
    3.25. organizeaza, indruma si controleaza aplicarea semnalizarii rutiere in conformitate cu normele in vigoare si cu conventiile internationale;
    3.26. colaboreaza si ia masuri, de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului Administratiei si Internelor, pentru ridicarea gradului de siguranta a circulatiei pe drumurile publice;
    3.27. organizeaza intr-o conceptie unitara reteaua de contoare pentru inregistrarea traficului rutier al autovehiculelor de origine-destinatie si asigura prelucrarea datelor;
    3.28. asigura indrumarea si controlul unitatilor din structura, controlul financiar de gestiune;
    3.29. executa expertize tehnice, testari, masuratori si acorda consultanta in domeniile specifice obiectului sau de activitate;
    3.30. participa la capitalul social al altor societati comerciale si decide, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice romane sau straine;
    3.31. negociaza si contracteaza credite cu banci si cu alte institutii financiare, in conditiile legii;
    3.32. desfasoara activitati de reclama, publicitate, editare, tiparire si difuzare;
    3.33. negociaza si incheie contracte pentru achizitii publice de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri;
    3.34. urmareste derularea contractelor incheiate;
    3.35. desfasoara si alte activitati pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate, inclusiv operatiuni de comert exterior.
    Art. 7
    Proprietatea publica
    C.N.A.D.N.R. detine in concesiune infrastructura de drumuri de interes national, pe care o utilizeaza in vederea realizarii scopului si obiectului sau de activitate.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 8
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei, impartit in 1.637.022 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 100.000 lei, si se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome Administratia Nationala a Drumurilor, in baza situatiei financiare anuale si a situatiei patrimoniului, incheiate la data de 31 decembrie 2002.
    (2) Capitalul social initial este in intregime subscris si integral varsat de statul roman, in calitate de actionar unic. Exercitarea drepturilor statului, precum si indeplinirea obligatiilor acestuia, ca actionar unic, se face de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (3) C.N.A.D.N.R. poate fi privatizata, in conditiile legii, statul roman putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
    Art. 9
    Actiunile
    (1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) C.N.A.D.N.R. va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul C.N.A.D.N.R.
    Art. 10
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii care decurg din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul C.N.A.D.N.R.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul cesiunii acestora.
    (4) Obligatiile C.N.A.D.N.R. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta aportului la capitalul social subscris de fiecare.
    (5) Patrimoniul C.N.A.D.N.R. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul C.N.A.D.N.R., care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea C.N.A.D.N.R., efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    (1) In orice raporturi cu C.N.A.D.N.R. aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in presa.
    (2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    (1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (2) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 5, dintre care unul va fi specialist in Ministerul Finantelor Publice, fiind numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (3) Pentru activitatea depusa imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilita prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (4) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a C.N.A.D.N.R.;
    b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv supleantii, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor;
    d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie;
    e) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.N.A.D.N.R., elaborate de consiliul de administratie, si isi da acordul asupra acestora;
    f) aproba constituirea rezervelor statutare;
    g) examineaza, aproba sau modifica situatia financiara anuala si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
    h) fixeaza dividendele;
    i) propune infiintarea sau desfiintarea de filiale;
    j) hotaraste cu privire la programul de investitii si de reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    k) aproba delegari de competente pentru Consiliul de administratie al C.N.A.D.N.R.;
    l) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile legii;
    m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    n) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia ori mai multor unitati ale C.N.A.D.N.R.
    (5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a C.N.A.D.N.R. la nivel central si teritorial;
    b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
    e) hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;
    f) hotaraste cu privire la mutarea sediului C.N.A.D.N.R. si la modificarea si completarea obiectului de activitate al C.N.A.D.N.R.;
    g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea C.N.A.D.N.R.;
    h) hotaraste infiintarea sau desfiintarea de filiale;
    i) aproba proiectul contractului de concesiune a retelei de drumuri, ce urmeaza a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si modificari ale acestuia;
    j) hotaraste cu privire la inchirierea de portiuni ale infrastructurii rutiere care i-a fost atribuita in concesiune, cu avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    k) aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale, sau participarea cu capital la alte societati comerciale;
    l) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite C.N.A.D.N.R.;
    m) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    n) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    o) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
    p) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
    q) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
    r) numeste directorul general al C.N.A.D.N.R. si ii stabileste salariul. In perioada in care statul detine pachetul majoritar de actiuni, numirea directorului general si stabilirea salariului acestuia se fac de catre ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
    s) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea C.N.A.D.N.R., cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi nevoie de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre cel desemnat sa il inlocuiasca.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale ordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor care detin cel putin o treime din participarea la capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul C.N.A.D.N.R. In perioada in care statul este actionar unic al C.N.A.D.N.R., convocarea adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta.
    (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.
    (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul C.N.A.D.N.R. sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care detin cel putin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din participarea la capitalul social reprezentat in adunare.
    (2) Daca adunarea generala a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare poate delibera asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de capital social detinuta de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor care detin trei patrimi din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care detin cel putin jumatate din participarea la capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor care detin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care detin cel putin o treime din participarea la capitalul social.
    (4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza 2 secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele adunarii generale a actionarilor si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor, in limitele legii sau ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    (1) C.N.A.D.N.R. este administrata de catre 15 administratori care constituie consiliul de administratie, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finantelor, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
    (2) Conducerea executiva a C.N.A.D.N.R. este asigurata de directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie.
    (3) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Desemnarea administratorilor se face de catre adunarea generala a actionarilor. Pana la finalizarea procesului de privatizare, reprezentantii statului in consiliul de administratie vor fi numiti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (5) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (7) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de membrii consiliului de administratie si de secretar.
    (8) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a C.N.A.D.N.R. si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize necesare luarii unor decizii.
    (9) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice document legat de activitatea C.N.A.D.N.R.
    (10) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de C.N.A.D.N.R. pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, ele personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati in societati comerciale cu acelasi profil sau care sunt in relatii comerciale directe cu C.N.A.D.N.R.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.N.A.D.N.R.;
    b) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.D.N.R.;
    c) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a C.N.A.D.N.R. pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    d) asigura elaborarea si avizarea proiectului contractului de concesiune a infrastructurii rutiere publice, ce urmeaza sa fie negociat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si modificari ale acestuia;
    e) propune incheierea unor contracte cu tertii, pentru asigurarea si valorificarea exploatarii elementelor infrastructurii rutiere care fac obiectul concesiunii, fara a putea transfera acestora drepturile dobandite prin concesiune;
    f) hotaraste cu privire la inchirierea bunurilor proprietate publica a statului, care i-au fost atribuite in concesiune, altele decat infrastructura rutiera publica;
    g) aproba investitiile C.N.A.D.N.R., in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    h) aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
    i) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si de servicii;
    j) aproba incheierea contractelor de inchiriere;
    k) stabileste tactica si strategia de marketing;
    l) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    m) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.N.A.D.N.R., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.N.A.D.N.R. pe anul in curs;
    n) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza sa fie negociat cu reprezentantii salariatilor;
    o) aproba tarifele pentru prestatiile specifice, altele decat tariful de utilizare a retelei de drumuri;
    p) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.N.A.D.N.R.;
    q) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii;
    r) asigura elaborarea proiectului de contract de activitate al C.N.A.D.N.R.;
    s) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.N.A.D.N.R.;
    s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 20
    Atributiile directorului general
    (1) Directorul general reprezinta C.N.A.D.N.R. in raporturile cu tertii si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale C.N.A.D.N.R.;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul C.N.A.D.N.R.;
    c) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai C.N.A.D.N.R. si le fixeaza salariile, cu acordul consiliului de administratie;
    d) negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    e) incheie acte juridice in numele si pe seama C.N.A.D.N.R.;
    f) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor;
    g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor;
    h) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
    (2) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor executivi sau oricarei alte persoane din cadrul C.N.A.D.N.R.
    (3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.D.N.R.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 21
    Controlul financiar preventiv
    (1) C.N.A.D.N.R. organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale in faza de angajare si de plata in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate, potrivit legii.
    Art. 22
    Controlul financiar de gestiune
    (1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul C.N.A.D.N.R.
    (2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitatile de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.
    (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, conducatorii si salariatii au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;
    b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
    c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, in original sau in copii certificate;
    d) sa dea informatii si explicatii, verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    e) sa semneze, cu sau fara obiectii, actele de control;
    f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa isi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    (4) Constatarile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna in actele de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare si patrimoniale a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al societatii controlate.
    Art. 23
    Cenzorii
    (1) Gestiunea C.N.A.D.N.R. este controlata de actionari si de cenzori.
    (2) C.N.A.D.N.R. are 5 cenzori si 5 cenzori supleanti.
    (3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
    (4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
    (6) Atat timp cat statul va detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor Publice.
    (7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala a actionarilor.
    (8) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) sa supravegheze gestiunea C.N.A.D.N.R.;
    b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
    c) sa verifice daca registrele sunt regulat tinute;
    d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
    (9) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    (10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.N.A.D.N.R. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, cand nu a fost convocata de catre administratori;
    c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    d) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (11) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (10), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de divergenta, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
    (13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie, fara drept de vot, si ale adunarii generale a actionarilor.
    (14) Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor, in particular sau tertilor, date referitoare la operatiunile C.N.A.D.N.R., constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    (15) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile extraordinare ale actionarilor.
    (17) Cenzorii C.N.A.D.N.R. indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii C.N.A.D.N.R. la oficiul registrului comertului.
    Art. 25
    Personalul
    (1) Personalul C.N.A.D.N.R. se incadreaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau de examen si/sau prin alte forme de selectie.
    (2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei se aproba de catre consiliul de administratie.
    (3) Personalul C.N.A.D.N.R. este supus regulamentului intern.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 27
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) C.N.A.D.N.R. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul C.N.A.D.N.R. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul C.N.A.D.N.R. ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in conditiile legii.
    (3) C.N.A.D.N.R. isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre C.N.A.D.N.R. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarilor de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 29
    Registrele
    C.N.A.D.N.R. va tine, prin grija administratorilor, registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

    Art. 30
    Schimbarea formei juridice
    (1) Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a C.N.A.D.N.R.
    (2) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar schimbarea formei juridice se face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 31
    Dizolvarea
    (1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea C.N.A.D.N.R.:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea C.N.A.D.N.R.;
    e) falimentul;
    f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicata;
    g) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
    h) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    i) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Dizolvarea C.N.A.D.N.R. se inscrie in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (3) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar, dizolvarea C.N.A.D.N.R. se face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 32
    Lichidarea
    (1) In caz de dizolvare, C.N.A.D.N.R. va fi lichidata.
    (2) Lichidarea C.N.A.D.N.R. si distributia produsului net al lichidarii se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 33
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel, aparute intre C.N.A.D.N.R. si persoane fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 34
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Codului comercial.

    ANEXA 1*)
    la statut

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Sigla C.N.A.D.N.R.

        COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

    Figura 1, reprezentand Sigla Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, la pagina 10.

    ANEXA 2

                             ELEMENTELE CONCRETE
    ale infrastructurii rutiere de autostrazi si drumuri nationale

    Elementele concrete ale infrastructurii rutiere de autostrazi si drumuri nationale sunt:
    a) Autostrazile si drumurile nationale, suprafetele de teren pe care sunt construite, precum si terenurile situate de o parte si de alta a amprizei, care constituie zona de siguranta a drumului
________________________________________________________________________________
Nr.     Elementul concret                     Definirea elementului
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Reteaua de autostrazi si      Ansamblul de elemente tehnice format din
     drumuri nationale, astfel     suprastructura si infrastructura drumului,
     cum sunt prevazute in         situat in cadrul amprizei cu terenul aferent,
     anexa nr. 1 la                precum si suprafetele de teren situate de o
     Hotararea Guvernului          parte si de cealalta a drumului, care
     nr. 540/2000 privind          formeaza zonele de siguranta, in limitele
     aprobarea incadrarii in       prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 43/1997
     categorii functionale a       privind regimul drumurilor, republicata, cu
     drumurilor publice si a       modificarile si completarile ulterioare
     drumurilor de utilitate
     privata deschise circulatiei
     publice, cu modificarile
     ulterioare
  2. Podurile, tunelurile,         Ansamblul elementelor constructive ale
     viaductele, pasajele          podurilor, podetelor, tunelelor, viaductelor
     denivelate si alte lucrari    si pasajelor denivelate, cu terenul aferent
     de arta
  3. Locurile de parcare, oprire   Ansamblul elementelor constructive si al
     si stationare, indicatoarele  dotarilor locurilor de parcare, oprire,
     de semnalizare rutiera si     stationare, precum si al elementelor pentru
     celelalte dotari pentru       siguranta circulatiei
     siguranta circulatiei
  4. Lucrarile de consolidare,     Zidurile de sprijin, polatele, pereurile,
     de protectie si de aparare,   pragurile, epiurile, apararile de maluri,
     plantatiile rutiere si        apeductele, drenurile, casiurile, chesoanele,
     terenurile aferente pe care   plantatiile de arbori, arbusti, spatiile
     sunt amplasate                verzi si terenul aferent tuturor acestora
________________________________________________________________________________

    b) Cladirile de serviciu si orice alte constructii, amenajari sau instalatii destinate apararii sau exploatarii autostrazilor sau drumurilor nationale, inclusiv terenurile necesare aferente
________________________________________________________________________________
Nr.     Elementul concret                     Definirea elementului
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Cladirile de serviciu si      Constructiile, amenajarile si instalatiile
     orice alte constructii,       (cladiri, soproane, rampe, depozite materiale
     amenajari sau instalatii      antiderapante, rezervoare de carburanti,
     destinate apararii sau        imprejmuiri, anexe si altele asemenea),
     exploatarii autostrazilor     cu terenurile aferente, destinate, potrivit
     ori drumurilor nationale,     legii sau reglementarilor specifice, apararii
     inclusiv terenurile necesare  sau exploatarii autostrazilor sau drumurilor
     aferente                      nationale
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 84/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 84 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 84/2003
OUG 55 2016
OUG 86 2014
Legea 76 2014
Legea 71 2013
OUG 26 2012
Hotărârea 1044 2010
privind modificarea alin. (1) al art. 18 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din România"
Ordonanţa 1 2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritatilor publice centrale
Legea 47 2004
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu