E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.71 din 28.03.2013

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 29 martie 2013SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Prefectul funcţionează în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului. 2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins:(4) Ministerul Afacerilor Interne îndrumă şi controlează activitatea prefecţilor şi a instituţiei prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege. 3. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se înfiinţează Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul ministerului, cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor ape, păduri şi piscicultură. 4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc şase noi alineate , alineatele (3) -( 8 ), cu următorul cuprins:(3) Conducerea Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură se exercită de către ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură.(4) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură reprezintă Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.(5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul delegat emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.(6) Ministrul delegat îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin pe domeniile specifice, folosind structurile proprii ale departamentului, precum şi prin instituţiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, specifice domeniului coordonat.(7) Ministrul delegat numeşte şi eliberează din funcţie personalul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, în condiţiile legii.(8) În activitatea de conducere a Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, ministrul delegat este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 5. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În cadrul Ministerului Economiei se înfiinţează Departamentul pentru Energie, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul ministerului, cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor energetic şi resurselor energetice. 6. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc şase noi alineate , alineatele ( 31 )-( 36 ), cu următorul cuprins: (31 ) Conducerea Departamentului pentru Energie se exercită de către ministrul delegat pentru energie. (32 ) Ministrul delegat pentru energie reprezintă Departamentul pentru Energie în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (33 ) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul delegat emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (34 ) Ministrul delegat îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin pe domeniile specifice, folosind structurile proprii ale departamentului, precum şi prin instituţiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Economiei, specifice domeniului coordonat. (35 ) Ministrul delegat numeşte şi eliberează din funcţie personalul Departamentului pentru Energie, în condiţiile legii. (36 ) În activitatea de conducere a Departamentului pentru Energie, ministrul delegat este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei. 7. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) În cadrul Ministerului Economiei se înfiinţează Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul ministerului, cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism. 8. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc şase noi alineate , alineatele ( 41 )-( 46 ), cu următorul cuprins: (41 ) Conducerea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism se exercită de către ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism. (42 ) Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism reprezintă Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (43 ) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul delegat emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (44 ) Ministrul delegat îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin pe domeniile specifice, folosind structurile proprii ale departamentului, precum şi prin instituţiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Economiei, specifice domeniului coordonat. (45 ) Ministrul delegat numeşte şi eliberează din funcţie personalul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, în condiţiile legii. (46 ) În activitatea de conducere a Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, ministrul delegat este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei. 9. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele ( 2 )-( 6 ), cu următorul cuprins:(2) Se înfiinţează Agenţia pentru Agenda Digitală a României, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prin comasarea prin fuziune a Centrului Naţional de Management al Societăţii Informaţionale, a Centrului Naţional România Digitală şi a Centrului Naţional de Supercomputing.(3) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului pentru Societatea Informaţională.(4) Se înfiinţează Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, organism fără personalitate juridică, ce are ca principal scop asistarea Ministerului pentru Societatea Informaţională în elaborarea, integrarea, corelarea şi monitorizarea politicii în domeniul societăţii informaţionale.(5) În exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională emite avize conforme, însoţite de recomandări cu caracter obligatoriu.(6) Atribuţiile, structura, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului pentru Societatea Informaţională. 10. La articolul 12, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) , cu următorul cuprins:(6) În scopul asigurării coordonării interinstituţionale a procesului de formulare a poziţiei naţionale privind iniţiativele europene legislative şi fără caracter legislativ, în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe funcţionează Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene. Organizarea şi funcţionarea acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 11. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121 , cu următorul cuprins: Articolul 121 (1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcţionează Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.(2) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat, fiind numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor externe.(3) Agentul guvernamental este direct subordonat ministrului afacerilor externe.(4) Agentul guvernamental are în subordine o structură specializată în contenciosul Uniunii Europene, precum şi o structură specializată în compatibilizarea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene.(5) Agentul guvernamental poate delega personalului din structura specializată în contenciosul Uniunii Europene aflată în subordinea sa atribuţiile privind reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.(6) În activitatea de reprezentare, agentul guvernamental este sprijinit de un grup de lucru interinstituţional specializat.(7) În cadrul activităţii de reprezentare, agentul guvernamental coordonează procesul de stabilire a poziţiilor naţionale şi întocmeşte actele necesare.(8) În scopul exercitării atribuţiilor agentului guvernamental, autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să trimită, la cererea şi în termenul stabilit de acesta, toate actele, datele şi informaţiile solicitate. 12. Articolul 13 va avea următorul cuprins: Articolul 13 În cadrul Ministerului Finanţelor Publice funcţionează ministrul delegat pentru buget, care coordonează activităţile din domeniile bugetului, trezoreriei, ajutorului de stat, activelor statului şi datoriei publice. 13. La articolul 15, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) Ministrul delegat îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniile pentru care a fost învestit. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(3) Ministrul delegat iniţiază şi avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniilor pentru care a fost învestit, împreună cu conducătorul ministerului.
14. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele ( 31 )-( 33 ), cu următorul cuprins: (31 ) Ministrul delegat emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii, în domeniile pentru care a fost învestit, inclusiv pentru aprobarea statului de funcţii, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniilor coordonate. (32 ) Ministrul delegat îndeplineşte atribuţiile stabilite prin actul normativ de organizare şi funcţionare a ministerului în care îşi desfăşoară activitatea. (33 ) Ministrul delegat îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin pe domeniile specifice folosind aparatul propriu al ministerului, precum şi prin instituţiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea ministerului, specifice domeniului coordonat. 15. La articolul 15, alineatul (4 ) se abrogă. 16. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 16(1) Se înfiinţează Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional, în pregătirea, execuţia şi implementarea proiectelor de infrastructură, stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum şi de coordonare a aplicării coerente a politicii Guvernului în domeniul stimulării, promovării şi implementării investiţiilor străine şi în domeniul parteneriatului public-privat. 17. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41 ) , cu următorul cuprins: (41 ) Ministrul delegat îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite în ceea ce priveşte investiţiile publice efectuate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1). 18. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Structurile din cadrul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie cu atribuţii în procesul de restructurare şi privatizare a societăţilor comerciale din domeniul energiei şi de exercitare a calităţii de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale din domeniul energiei se reorganizează ca direcţie în subordinea directă a ministrului delegat pentru energie. 19. Articolul 20 va avea următorul cuprins: Articolul 20(1) Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, are calitatea de acţionar al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, înfiinţat potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Fondului Român de Contragarantare, înfiinţat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, iar ministrul finanţelor publice coordonează activitatea acestora.
(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul finanţelor publice supune Guvernului, spre adoptare, proiectele actelor normative de reorganizare a Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi a Fondului Român de Contragarantare.
20. Articolul 22 va avea următorul cuprins: Articolul 22 (1) Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se reorganizează ca Departament de Informaţii şi Protecţie Internă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, condus de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.(2) Funcţiile poliţiştilor din aparatul propriu al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă se asimilează din punct de vedere al salarizării cu funcţiile poliţiştilor din unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne. 21. La articolul 26, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se reglementează prin hotărâre a Guvernului. 22. La articolul 26, alineatul (6) se abrogă. 23. La articolul 32 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m) , cu următorul cuprins: m)Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cu Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. 24. La articolul 32, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele ( 31 ) şi ( 32 ), cu următorul cuprins: (31 ) În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul altor acte normative care fac referire la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., sintagma «ministrul transporturilor şi infrastructurii» se înlocuieşte cu sintagma «ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine». (32 ) Până la înfiinţarea Companiei Naţionale de Drumuri Naţionale - S.A., conform art. 17 alin. (4), Ministerul Transporturilor îşi menţine şi exercită direct toate calităţile conferite de legislaţia în vigoare până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru a realiza proiecte de infrastructură de transport rutier de interes naţional, ce vor fi date în competenţa sa prin hotărâre a Guvernului. 25. La articolul 32, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5) -( 7 ), cu următorul cuprins:(5) În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma «Ministerul Transporturilor» se înlocuieşte cu sintagma «Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine sau Ministerul Transporturilor», după caz, iar sintagma «ministrul transporturilor şi infrastructurii» se înlocuieşte cu sintagma «ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine sau ministrul transporturilor», după caz.(6) În cuprinsul art. 11, 20, 21, 35, 40, 41 alin. (14) lit. a), art. 44, 46, 47, 59, 611 şi 612 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 21 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma «Ministerul Transporturilor» se înlocuieşte cu sintagma «Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine», după caz, iar sintagma «ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii» se înlocuieşte cu sintagma «ordin al ministrului transporturilor sau ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine», după caz. (7) În cuprinsul art. 411 alin. (1), art. 57 şi 58 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma «Ministerul Transporturilor» se înlocuieşte cu sintagma «Ministerul Transporturilor şi Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine», iar sintagma «ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii» se înlocuieşte cu sintagma «ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine 26. La articolul 33 punctul I litera a), litera d) a alineatului (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins: d)Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, care are calitatea de ordonator secundar de credite. În cadrul departamentului funcţionează unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului. 27. La articolul 33 punctul I, litera c) va avea următorul cuprins: c)La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 2 (1) Prim-ministrul, prin Cancelaria Primului-Ministru, coordonează activitatea următoarelor entităţi:a)Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; b)Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; c)Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat; d)Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; e)Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; f)Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. g)Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. 28. La articolul 33 punctul II, alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:(2) Secretarul general al Guvernului coordonează următoarele entităţi:a)Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; b)Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată de la bugetul de stat; c)Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; d)Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; e)Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; f)Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; g)Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; h)Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. 29. La articolul 33, punctele IV şi V vor avea următorul cuprins: IV. Alineatul (3) al articolului 28 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de reprezentant al statului ca acţionar majoritar al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, aprobă anual, prin ordin al ministrului finanţelor publice, politica de risc a Fondului.
V. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:a)La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins: a)statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice; b)La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
(2) Dacă rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acoperă pierderea, diferenţa urmează să fie acoperită din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
c) Articolul 11 va avea următorul cuprins: Articolul 11 Anual, până la data de 31 mai, Ministerul Finanţelor Publice prezintă Guvernului un raport privind activitatea desfăşurată, precum şi programul de activitate pentru exerciţiul următor.
30. La articolul 33, punctul IX va avea următorul cuprins: IX. Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a)La articolul 66, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 66 (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului. b)La anexa nr. 1, definiţia Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor va avea următorul cuprins: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - autoritate de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 31. La articolul 33, punctul X va avea următorul cuprins: X. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a)La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
(2) Din Guvern pot face parte: viceprim-miniştri, miniştri de stat, precum şi miniştri delegaţi, cu însărcinări speciale pe lângă prim-ministru, prevăzuţi în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere.
b)La articolul 15, litera d) va avea următorul cuprins: d)secretarii de stat şi subsecretarii de stat;
32. La articolul 33, după punctul XI se introduc două noi puncte, punctele XII şi XIII , cu următorul cuprins: XII. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a)La articolul 3, literele a) , d) , e) şi g) vor avea următorul cuprins: a)de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale elaborate de Ministerul pentru Societatea Informaţională în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... d)de elaborare de norme secundare specifice domeniului comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale; e)de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, şi de administrare a resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ g)de organ de decizie, în condiţiile legii, în soluţionarea de litigii dintre furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor pe pieţele acestor servicii; b)La articolul 10 alineatul (1), punctele 2 , 4 , 6 , 7 , 9 , 11 şi 12 vor avea următorul cuprins: 2. asigură, în calitate de autoritate de reglementare, reprezentarea în instituţii şi în organizaţii internaţionale din domeniul reglementării comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, susţinând în cadrul acestora politica şi strategia naţională în domeniu, şi poate primi mandat pentru a încheia acorduri internaţionale cu caracter tehnic; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 4. pune în aplicare, în condiţiile legii, acorduri internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 6. elaborează propuneri de acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice, precum şi în domeniul serviciilor poştale, pe care le înaintează Ministerului pentru Societatea Informaţională, precum şi propuneri de acte normative în domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio, pe care le înaintează Secretariatului General al Guvernului; 7. avizează proiectele de acte normative prin care se emit reglementări cu privire la administrarea şi gestionarea frecvenţelor radio, proiectele de acte normative prin care se reglementează organizarea şi funcţionarea ANCOM, precum şi alte proiecte de acte normative, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informaţională; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 9. implementează programe de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, care vizează capacitatea instituţională a ANCOM; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 11. urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţelor stabilite prin acestea; 12. soluţionează litigii, în condiţiile legii, între furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor finali. c)La articolul 10 alineatul (2), punctele 11 şi 201 vor avea următorul cuprins: 11. propune Guvernului spre adoptare TNABF, după obţinerea avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală sau a celor aflate în partaj guvernamental/neguvernamental; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 201 . elaborează norme tehnice, inclusiv privind exercitarea controlului respectării unor obligaţii în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice; XIII. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a)La articolul 2 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins: a)Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., respectiv Ministerul Transporturilor, după caz, direct sau prin Compania Naţională de Drumuri Naţionale - S.A. pentru lucrările de construcţie de drumuri de interes naţional, Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, prin Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“- S.A., pentru lucrările necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, prin aeroporturile de interes naţional, pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum şi pentru lucrările derulate în perimetrul de dezvoltare a aeroporturilor privind construcţia de drumuri, de infrastructură feroviară publică, prin administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile, precum şi instituţiile publice din domeniul de activitate al transporturilor navale, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii de transport naval, precum şi pentru lucrările portuare de transport feroviar şi rutier; b)La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
(2) Proiectele cuprinse în programul Ministerului Transporturilor, Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Economiei sau în cele ale autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale, privind dezvoltarea de obiective de interes naţional, respectiv de interes judeţean şi local, sunt scutite de taxele către Inspectoratul de Stat în Construcţii prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
c) Articolul 33 va avea următorul cuprins: Articolul 33 Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Economiei vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Articolul II(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2013 corespunzător prevederilor prezentei legi, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în baza protocoalelor de predare-preluare.
(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.
(3) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei legi, se face de către ordonatorii principali de credite pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(4) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, posturile şi structurile de personal preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.
(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) finanţarea instituţiilor cărora li se modifică raporturile de subordonare sau coordonare potrivit prezentei legi se asigură din bugetul ordonatorilor principali de credite din care se finanţau până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Articolul III La data intrării în vigoare a prezentei legi: a) art. 1 alin. (2) lit. d) , f) , h) şi j) , art. 2 lit. f) , art. 3 alin. (1) lit. a) pct . 4 - 6 , 8 - 20 şi 26 , art. 7 alin. (2), (6) şi (7) , art. 8 alin. (1) , art. 9 alin. (2) , art. 13 alin. (1)-( 3) şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă; b) dispoziţiile referitoare la domeniul administraţie publică din cuprinsul art. 1 alin. (2) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 1 şi 22 şi lit. c) pct. 1 şi ale art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA p. PREŞEDINTELE SENATULUI, CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 71/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 71 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 71/2013
OUG 96 2012
Legea 255 2010
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local
OUG 22 2009
privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
OUG 23 2009
privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare
Legea 15 2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative
OUG 30 2007
privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative
Legea 46 2004
pentru infiintarea comunei Balteni prin reorganizarea comunei Perieti, judetul Olt
Ordonanţa 42 2004
privind organizarea activitatii veterinare
OUG 84 2003
pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania"
Ordonanţa 15 2002
privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
Legea 90 2001
privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor
Ordonanţa 43 1997
privind regimul juridic al drumurilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu