E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 43 1997 modificat si completat de Legea 48 2020
Ordonanţa 43 1997 modificat si completat de Legea 189 2019
Ordonanţa 43 1997 modificat si completat de Legea 259 2017
Ordonanţa 43 1997 completat de OUG 55 2016
Ordonanţa 43 1997 modificat de Legea 198 2015
Ordonanţa 43 1997 a se vedea Legea 198 2015
Ordonanţa 43 1997 modificat de OUG 86 2014
Ordonanţa 43 1997 modificat de Legea 71 2013
Ordonanţa 43 1997 modificat de Legea 161 2011
Ordonanţa 43 1997 completat de OUG 8 2011
Ordonanţa 43 1997 modificat de Ordonanţa 5 2011
Ordonanţa 43 1997 completat de Ordonanţa 5 2011
Ordonanţa 43 1997 modificat de Ordonanţa 7 2010
Ordonanţa 43 1997 completat de Ordonanţa 7 2010
Ordonanţa 43 1997 completat de Legea 130 2007
Ordonanţa 43 1997 modificat de Legea 10 2007
Ordonanţa 43 1997 aprobat de articolul 1 din actul Legea 82 1998
Ordonanţa 43 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 82 1998
Articolul 67 din actul Ordonanţa 43 1997 in legatura cu Ordin 51 1998
Articolul 67 din actul Ordonanţa 43 1997 in legatura cu Ordin 52 1998
Articolul 67 din actul Ordonanţa 43 1997 in legatura cu Ordin 53 1998
Articolul 67 din actul Ordonanţa 43 1997 in legatura cu Ordin 54 1998
Ordonanţa 43 1997 in legatura cu Ordin 571 1997
Ordonanţa 43 1997 republicat de Ordonanţa 43 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 43 din 28 august 1997

privind regimul juridic al drumurilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 221 din 29 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    DISPOZITII GENERALE

    Sectiunea I
    Domeniul drumurilor

    Art. 1
    (1) Regimul juridic al drumurilor reglementeaza in mod unitar administrarea drumurilor publice si private.
    Administrarea drumurilor publice si private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, intretinerea si exploatarea drumurilor.
    (2) Prevederile prezentei ordonante se aplica tuturor drumurilor publice si, partial, celorlalte drumuri deschise circulatiei publice, definite la art. 4.
    Art. 2
    (1) Drumurile fac parte din sistemul national de transport.
    (2) Drumurile sunt cai de comunicatie terestra special amenajate pentru circulatia vehiculelor si pietonilor.
    (3) Fac parte integranta din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, constructiile de aparare si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare si stationare, plantatiile rutiere, indicatoarele de semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta circulatiei, precum si terenurile care fac parte din zona drumului, mai putin zonele de protectie.
    (4) De asemenea, sunt asimilate fiind parte din drum, cladirile de serviciu si orice alte constructii, amenajari sau instalatii destinate apararii sau exploatarii drumurilor, inclusiv terenurile aferente.

    Sectiunea a II-a
    Clasificarea si incadrarea drumurilor

    Art. 3
    Din punct de vedere al destinatiei drumurile se impart in:
    a) drumuri publice - obiective de utilitate publica destinate transportului rutier in scopul satisfacerii cerintelor economiei nationale, ale populatiei si de aparare a tarii; acestea apartin proprietatii publice;
    b) drumuri de utilitate privata - servesc activitatilor economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale si altora asemenea, de acces in incinte, ca si cele din interiorul acestora, precum si cele pentru organizari de santier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au in proprietate sau in administrare.
    Art. 4
    Din punct de vedere al circulatiei drumurile se impart in:
    a) drumuri deschise circulatiei publice, care cuprind toate drumurile publice si acele drumuri de utilitate privata care servesc obiectivele turistice ori alte obiective la care publicul are acces;
    b) drumuri inchise circulatiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privata care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces.
    Art. 5
    Din punct de vedere functional si administrativ-teritorial, in ordinea importantei, drumurile publice se impart in urmatoarele categorii:
    a) drumuri de interes national;
    b) drumuri de interes judetean;
    c) drumuri de interes local.
    Art. 6
    (1) Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile nationale care asigura legatura capitalei tarii cu orasele resedinte ale judetelor, legaturile intre acestea, precum si cu tarile vecine, si pot fi:
    - autostrazi;
    - drumuri expres;
    - drumuri nationale europene (E);
    - drumuri nationale principale;
    - drumuri nationale secundare.
    (2) Incadrarea in aceste categorii se face de catre Ministerul Transporturilor, cu exceptia drumurilor nationale europene, a caror incadrare se stabileste potrivit acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
    (3) Propunerile de clasificare a drumurilor nationale in categoria drumurilor nationale europene (E) se face de catre Ministerul Transporturilor.
    Art. 7
    Drumurile de interes judetean fac parte din proprietatea publica a judetului si cuprind drumurile judetene care asigura legaturile intre:
    - municipiile resedinte de judet si resedintele de comune, municipii, orase, statiuni balneoclimaterice si turistice, porturi, aeroporturi, obiective importante legate de apararea tarii si obiective istorice importante;
    - orase si municipii intre ele.
    Art. 8
    Drumurile de interes local apartin proprietatii publice a unitatii administrative pe teritoriul careia se afla si cuprind:
    a) drumurile comunale care asigura legaturile intre:
    - resedinta de comuna si satele componente;
    - oras si satele care ii apartin, precum si alte sate;
    b) drumurile vicinale sunt drumuri ce deservesc mai multe proprietati, fiind situate la limitele acestora;
    c) strazile sunt drumuri publice din interiorul localitatilor, indiferent de denumire: strada, bulevard, cale, chei, splai, sosea, alee, fundatura, ulita etc.
    Art. 9
    Strazile din localitatile urbane se clasifica in raport cu intensitatea traficului si functiile pe care le indeplinesc astfel:
    a) strazi de categoria I - magistrale, care asigura preluarea fluxurilor majore ale orasului pe directia drumului national ce traverseaza orasul sau pe directia principala de legatura cu acest drum;
    b) strazi de categoria a II-a - de legatura, care asigura circulatia majora intre zonele functionale si de locuit;
    c) strazi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale;
    d) strazi de categoria a IV-a - de folosinta locala, care asigura accesul la locuinte si pentru servicii curente sau ocazionale, in zonele cu trafic foarte redus.
    Art. 10
    Strazile din localitatile rurale se clasifica in:
    a) strazi principale;
    b) strazi secundare.
    Art. 11
    Drumurile nationale, judetene si comunale isi pastreaza categoria functionala din care fac parte, fiind considerate fara intrerupere in traversarea localitatilor, servind si ca strazi. Modificarea traseelor acestora in traversarea localitatilor se poate face numai cu acordul administratiei drumului respectiv, in concordanta cu planul urbanistic aprobat.
    Art. 12
    Incadrarea in categorii functionale a drumurilor nationale, judetene si comunale se face prin hotarare a Guvernului, iar a drumurilor vicinale si a strazilor prin hotarare a consiliului judetean sau local, dupa caz.
    Art. 13
    Propunerile de incadrare in drumuri nationale si judetene se fac de catre administratorii acestor categorii de drumuri, iar pentru drumurile comunale de catre consiliile locale interesate, prin consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Promovarea propunerilor se face cu avizul Ministerului Transporturilor.

    CAP. 2
    ADMINISTRAREA DRUMURILOR

    Sectiunea I
    Suprafetele de teren aferente drumurilor publice
    Art. 14
    Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranta si zonele de protectie.
    Art. 15
    Ampriza drumului este suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului: parte carosabila, trotuare, piste pentru ciclisti, acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprijin si alte lucrari de arta.
    Art. 16
    (1) Zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte si cealalta a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiera, plantatie rutiera sau pentru alte scopuri legate de intretinerea si exploatarea drumului sau pentru siguranta circulatiei. Din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii in curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrarile de consolidari ale terenului drumului si alte asemenea. In afara localitatilor, limitele minime ale zonelor de siguranta a drumurilor in cale curenta si aliniament sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta.
    (2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranta este interzisa.
    Art. 17
    (1) Zonele de protectie sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de siguranta, necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protectie sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Zonele de protectie raman in gospodarirea persoanelor juridice sau fizice care le au in administrare sau in proprietate, cu obligatia ca acestea, prin activitatea lor, sa nu aduca prejudicii drumului sau derularii in siguranta a traficului prin:
    a) neasigurarea scurgerii apelor in mod corespunzator;
    b) executarea de constructii, imprejmuiri sau plantatii care sa provoace inzapezirea drumului sau sa impiedice vizibilitatea pe drum;
    c) executarea unor lucrari care pericliteaza stabilitatea drumului sau modifica regimul apelor subterane sau de suprafata.
    Art. 18
    Detinatorii terenurilor din vecinatatea drumurilor publice sunt obligati sa permita instalarea pe aceste terenuri a panourilor de aparare a drumului contra inzapezirii, fara a percepe vreo chirie, cu conditia ca aceasta operatie sa nu impiedice executarea lucrarilor agricole si sa nu produca degradari culturilor de pe aceste terenuri.
    Art. 19
    (1) Zona strazilor include partea carosabila, acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, spatiile verzi, pistele pentru ciclisti, suprafetele adiacente pentru parcaje, suprafetele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de strazi fara canalizare scurgerea apelor trebuie asigurata prin santuri amenajate.
    (2) Zonele de siguranta si de protectie in intravilan se stabilesc prin studii de circulatie si prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului.
    (3) Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice in traversarea localitatilor rurale, distanta intre gardurile sau constructiile situate de o parte si de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile nationale, de minimum 24 m pentru drumurile judetene si de minimum 20 m pentru drumurile comunale.

    Sectiunea a II-a
    Administrarea drumurilor
    Art. 20
    Ministerul Transporturilor este organul administratiei publice centrale care exercita prerogativele dreptului de proprietate publica a statului in domeniul drumurilor nationale.
    Art. 21
    Administrarea drumurilor nationale se realizeaza de Administratia Nationala a Drumurilor, sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Organizarea si functionarea Administratiei Nationale a Drumurilor se va aproba prin hotarare de Guvern.
    Art. 22
    Administrarea drumurilor judetene, drumurilor comunale, drumurilor vicinale si strazilor se asigura de catre consiliile judetene sau locale, dupa caz.
    Art. 23
    Administrarea drumurilor de utilitate privata se face de catre detinatorii acestora.
    Art. 24
    Sectoarele de drumuri nationale, judetene si comunale, incluzand lucrarile de arta, amenajarile si accesoriile aferente, situate in intravilanul resedintelor de judete si municipiilor sunt in administrarea consiliilor locale respective.

    Sectiunea a III-a
    Proiectarea si executia lucrarilor de drumuri
    Art. 25
    La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali si de aparare, de utilizarea rationala a terenurilor, conservarea si protectia mediului inconjurator si de planurile de urbanism si de amenajarea teritoriului aprobate potrivit legii, precum si de normele tehnice in vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele persoanelor handicapate si de varsta a treia.
    Art. 26
    Documentatiile privind proiectarea constructiei si modernizarii drumurilor se intocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu avizele prevazute in Normele metodologice.
    Art. 27
    Amplasarea unor obiective economice sau de alta natura care implica modificari ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unui drum public se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind in sarcina celui care a solicitat modificarile, cu respectarea legislatiei in vigoare privind autorizarea executarii constructiilor.
    Art. 28
    (1) Intersectiile intre drumuri se realizeaza denivelat sau la acelasi nivel, in functie de categoriile drumurilor si de traficul rutier, cu respectarea legislatiei in vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrari sunt in sarcina celor care au in administrare sau in proprietate drumul pe care se desfasoara traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersectiei.
    (2) Intretinerea bretelelor de la intersectiile denivelate ale drumurilor publice este in sarcina administratiei drumului de categorie superioara. Daca unul din drumuri este de utilitate privata, cheltuielile de intretinere sunt in sarcina administratorului acestuia.
    Art. 29
    Amenajarea intersectiilor la acelasi nivel intre doua sau mai multe drumuri se face cu asigurarea prioritatii pentru circulatia care se desfasoara pe drumul de categorie superioara.
    Art. 30
    Realizarea unei noi intersectii la acelasi nivel cu calea ferata sau modificarea unei asemenea intersectii cu calea ferata este in sarcina solicitantului lucrarii.
    Art. 31
    La amenajarea intersectiilor intre drumurile publice si dintre acestea cu caile ferate se va obtine si acordul Ministerului de Interne, prin directiile sale de specialitate.
    Art. 32
    Instalatiile de semnalizare si presemnalizare a trecerii la acelasi nivel intre drum si calea ferata se realizeaza in functie de categoria drumului, traficul rutier, frecventa si viteza de circulatie a trenurilor.
    Art. 33
    (1) Intretinerea pasajelor denivelate este in sarcina administratorului caii de comunicatie situate pe pasaj.
    (2) Intretinerea trecerilor la acelasi nivel, paza si securitatea in limitele zonei de siguranta a caii ferate revin detinatorului acestei cai.
    (3) Modificarea cotelor si declivitatilor pe oricare dintre caile de comunicatie care se intersecteaza atrage dupa sine obligatia detinatorului de a suporta costul lucrarilor necesare si pe cealalta cale de comunicatie.
    (4) Pentru poduri, baraje, diguri si altele asemenea, care cuprind parti ale mai multor detinatori, sarcinile ce revin fiecaruia dintre acestia se stabilesc de comun acord prin protocol.
    Art. 34
    Autoritatile administratiei publice locale impreuna cu Politia rutiera au obligatia de a reglementa parcarea si stationarea pe strazi a vehiculelor. Parcarea se admite, de regula, in locuri special amenajate in afara benzilor de circulatie si trotuarelor, amplasate de comun acord cu Politia rutiera. Nu se admite parcarea pe benzile de circulatie ale drumurilor nationale si judetene.
    Art. 35
    In zonele protejate ale localitatilor se va urmari descurajarea sau interzicerea circulatiei de tranzit, in conditiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunzatoare, cu acordul administratorului drumului si Politiei rutiere.
    Art. 36
    In functie de intensitatea traficului, drumurile publice vor fi prevazute cu statii amenajate in afara fluxului circulatiei, pentru oprirea mijloacelor de transport in comun. Amplasarea statiilor pentru aceste mijloace se stabileste de administratorul drumului impreuna cu Politia rutiera si detinatorii vehiculelor de transport in comun. Locurile de parcare si refugiile de pe autostrazi vor fi dotate cu utilitati, telefonie pentru apel de urgenta si grupuri sanitare.
    Art. 37
    Pe drumurile publice se vor aplica masuri de protectie a mediului pe baza studiilor de impact asupra mediului inconjurator.
    Art. 38
    Pentru descongestionarea traficului in localitati, protectia mediului inconjurator si sporirea sigurantei circulatiei pe reteaua de drumuri nationale si judetene, se va urmari, pe baza studiilor de trafic, realizarea unor drumuri de tranzit ocolitoare situate in afara intravilanului localitatilor. Accesul spre aceste drumuri se realizeaza numai prin intermediul unor artere magistrale care debuseaza in intersectii amenajate corespunzator volumelor de trafic.
    Art. 39
    Pe sectoarele de drumuri publice care traverseaza localitati rurale, locuitorii sunt obligati sa intretina santurile, rigolele, podetele de la intrarile in curti, plantatiile si trotuarele din dreptul locuintelor si a terenurilor pe care le detin. Supravegherea indeplinirii acestor obligatii revine autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 40
    In vederea asigurarii materialelor necesare construirii, modernizarii, repararii si intretinerii drumurilor publice administratorii pot deschide si exploata cariere, balastiere si alte asemenea, in conditiile legii.

    Sectiunea a IV-a
    Conditii de exploatare a drumurilor
    Art. 41
    (1) Drumurile trebuie sa fie mentinute in stare tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului in conditii de siguranta.
    (2) Limitele maxime ale tonajelor pe osie si gabaritelor, presiunile specifice pe imbracamintea drumului, precum si conditiile impuse vehiculelor admise in circulatie pe drumurile publice sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta.
    (3) Lista drumurilor publice cu limitele de tonaj admise pentru vehiculele de transport marfa va fi editata anual de Ministerul Transporturilor.
    (4) Limitele prevazute de anexa nr. 2 pot fi majorate de Ministerul Transporturilor pe masura executarii unor lucrari de sporire a capacitatii portante pe anumite sectoare de drum.
    5) Transportatorilor straini si romani li se aplica tarife de utilizare a drumurilor, in conformitate cu prevederile din acordurile bilaterale si respectiv reglementarile interne in vigoare, care se constituie in surse de finantare a lucrarilor de administrare, exploatare, intretinere, reparatii si modernizare a drumurilor publice.
    Art. 42
    (1) Transporturile ale caror tonaje pe osie si/sau gabarite depasesc limitele prevazute in anexa nr. 2 se efectueaza pe baza autorizatiei speciale de transport emise de administratorul drumului.
    (2) In cazul in care pentru efectuarea unor asemenea transporturi sunt necesare lucrari de amenajare sau consolidare a drumurilor si a lucrarilor de arta, precum si modificarea instalatiilor aeriene sau subterane de orice fel, acestea se suporta de beneficiarul transporturilor.
    (3) Pentru asemenea transporturi se aplica tarife in functie de tonajele pe osie si totale, de dimensiunile autovehiculelor si distanta parcursa, din care se constituie surse financiare pentru administrarea drumurilor.
    Art. 43
    Proiectarea, executia sau contractarea in tara sau importul de vehicule, utilaje, agregate ori instalatii cu mase si/sau gabarite ce depasesc limitele prevazute in anexa nr. 2, se realizeaza cu avizul prealabil al Ministerului Transporturilor, in ceea ce priveste posibilitatea de circulatie si de transport rutier.
    Art. 44
    Pe drumurile publice sunt interzise competitiile sportive fara avizul prealabil al administratorului drumului si al Politiei rutiere. Organizatorii poarta raspunderea si iau toate masurile pentru siguranta traficului rutier si redarea ulterioara a drumului pentru circulatia publica, in conditiile existente anterior organizarii competitiei.
    Art. 45
    (1) Drumurile deschise circulatiei publice pot fi inchise sau se pot institui restrictii de circulatie in vederea executarii unor lucrari, conform normelor stabilite de Ministerul Transporturilor impreuna cu Ministerul de Interne.
    (2) Pentru protectia unor sectoare de drumuri, administratorii acestora pot introduce restrictii cu caracter temporar privind sarcinile pe osii ale vehiculelor admise sa circule pe sectorul respectiv.
    Art. 46
    (1) In cazul in care drumurile publice sunt afectate de calamitati naturale sau in alte cazuri de forta majora, administratorii acestora vor lua de urgenta masuri pentru restabilirea operativa a circulatiei prin executarea de variante ocolitoare sau alte amenajari cu caracter provizoriu, dupa caz.
    (2) Atunci cand aplicarea masurilor prevazute la alin. (1) necesita ocuparea temporara a unor terenuri situate in zona drumului sau in afara acesteia, administratorul va incheia procese-verbale cu autoritatile publice locale, urmand ca eventualele despagubiri cuvenite celor afectati sa se stabileasca conform dispozitiilor legale.

    Sectiunea a V-a
    Aprobarea amplasarii de constructii si instalatii in zona drumului public
    Art. 47
    Realizarea in zona drumului public a oricarei constructii sau instalatii, in orice scop, se face cu respectarea legislatiei in vigoare privind amplasarea si autorizarea executarii constructiilor si numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.
    Art. 48
    (1) In zona drumului public este interzisa amplasarea de constructii, panouri publicitare sau instalatii care nu apartin drumului si care pericliteaza siguranta circulatiei.
    (2) In zona mediana a autostrazilor se pot amplasa numai instalatii destinate intretinerii drumurilor si sigurantei circulatiei.
    (3) Constructiile sau instalatiile temporare ale Ministerului Apararii Nationale, care au caracter de urgenta, se pot executa fara acceptul administratorului drumului, urmand ca acest accept sa se obtina ulterior, in cazul in care constructiile sau instalatiile nu se demonteaza intr-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului.
    (4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor prin amplasarea supraterana sau subterana a unor constructii, instalatii sau panouri publicitare acceptate de administratia drumurilor, se aplica tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea si modernizarea drumurilor publice.
    (5) Detinatorii constructiilor sau instalatiilor acceptate sunt obligati sa execute pe cheltuiala lor demolarea, mutarea sau modificarea acestora, daca aceste operatii sunt impuse de modernizarea, modificarea, intretinerea sau exploatarea drumului public.
    (6) Administratorul drumului este obligat sa-i instiinteze pe detinatori asupra lucrarilor prevazute, dupa cum urmeaza:
    - cu cel putin 12 luni inainte de inceperea lucrarilor a caror executie impune mutarea ori modificarea, pentru constructii autorizate cu caracter definitiv;
    - cu cel putin 3 luni inainte de inceperea lucrarilor la drum, in cazul constructiilor acceptate cu caracter provizoriu.
    Art. 49
    Lucrarile edilitare subterane se amplaseaza de regula in afara partii carosabile a drumului public sau in galerii vizitabile. Constructia, repararea si intretinerea acestor lucrari se fac cu aprobarea administratorului drumului si cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 50
    (1) Beneficiarul constructiilor, instalatiilor sau altor asemenea realizate in zona drumului fara respectarea conditiilor din prezenta sectiune sau cu nerespectarea conditiilor din actul de acceptare este obligat a le desfiinta sau a le muta, pe cheltuiala sa, in termenul stabilit de administrator.
    (2) In cazul nerespectarii termenului fixat, administratorul drumului poate proceda la desfiintarea sau mutarea lucrarilor pe cheltuiala beneficiarului.
    Art. 51
    Detinatorii de constructii sau instalatii amplasate in zona drumului public sunt obligati sa execute revizia periodica si repararea acestora spre a asigura estetica, protejarea drumului si siguranta circulatiei.
    Art. 52
    (1) Traseele noi de drumuri publice se stabilesc pe baza documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate in conditiile legii.
    (2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accese sau orice alte interventii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului public.

    Sectiunea a VI-a
    Cai de acces la drumurile publice
    Art. 53
    (1) Proiectarea, constructia sau amenajarea cailor de acces la drumurile publice se face potrivit legislatiei in vigoare, de catre cei interesati, cu acordul prealabil al administratorului drumului public si al Politiei rutiere.
    (2) Repararea, intretinerea si exploatarea cailor de acces la drumurile publice sunt in sarcina celor care le detin.
    Art. 54
    Caile de acces realizate fara acordul administratorului drumului public si al Politiei rutiere, precum si caile de acces neutilizate vor fi desfiintate de cei care le detin, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice in zona drumului public.

    CAP. 3
    DOBANDIREA SAU FOLOSIREA UNOR TERENURI

    Art. 55
    Dobandirea terenului necesar pentru executarea unor lucrari noi, modernizari, corectii de trasee, reabilitari, largiri de drumuri publice se face prin modurile admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauza de utilitate publica.
    Art. 56
    (1) Pentru rectificari de traseu, de comun acord cu proprietarul terenului, se poate transmite prin schimb dreptul de proprietate asupra terenului ocupat de traseul vechi al drumului. Drumul vechi ramane in circulatie pana la deschiderea pentru trafic a traseului rectificat, administratorul drumului fiind obligat sa achite noului proprietar chiria terenului ocupat.
    (2) In situatia in care proprietarul terenului primit in schimb doreste redarea acestuia in circuitul agricol, amenajarile aferente sunt in sarcina administratorului drumului.
    (3) Daca terenul necesar rectificarii traseului se dobandeste prin cumparare sau expropriere pentru cauza de utilitate publica, terenul ocupat de drumul vechi, ramas liber in urma darii in folosinta a noului traseu, devine proprietatea publica a statului sau a administratiei publice locale, dupa caz.
    Art. 57
    (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a masuratorilor si studiilor necesare lucrarilor privind drumul public au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Exceptie fac terenurile apartinand obiectivelor Ministerului Apararii Nationale si zonelor de siguranta ale acestora, pentru care se solicita, in prealabil, acordul acestuia. Instiintarea asupra inceperii acestor activitati se face prin afisare la sediul consiliului local cu cel putin 7 (sapte) zile inainte. Se interzice persoanelor abilitate cu efectuarea masuratorilor sau studiilor ca prin activitatea lor sa cauzeze vreun prejudiciu terenurilor sau bunurilor aflate pe acestea.
    (2) Daca pentru efectuarea masuratorilor sau studiilor sunt necesare modificari asupra terenului, administratorul drumului va conveni, in prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modificari si, dupa caz, asupra modalitatilor si cuantumului despagubirilor.

    CAP. 4
    CONDUCEREA, COORDONAREA SI CONTROLUL ACTIVITATII DE DRUMURI

    Art. 58
    Ministerul Transporturilor coordoneaza din punct de vedere tehnic si metodologic intreaga retea de drumuri. In aceasta calitate are urmatoarele atributii:
    a) asigura administrarea drumurilor publice de interes national;
    b) elaboreaza si urmareste aplicarea si actualizarea planului director la nivel national privind dezvoltarea retelei rutiere, ca parte integranta a schemei retelei nationale de transport, cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului;
    c) stabileste strategia privind dezvoltarea unitara si echilibrata a intregii retele de drumuri publice si utilizarea fondurilor bugetare si extrabugetare destinate pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, intretinerea, exploatarea si administrarea acestora, in scopul satisfacerii nevoilor economice, sociale si de aparare;
    d) elaboreaza studii de sistematizare, prognoze si proiecte de program pentru dezvoltarea si optimizarea retelei de drumuri publice;
    e) elaboreaza, in conditiile legii, programe anuale si de perspectiva privind constructia, modernizarea, repararea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor de interes national si, impreuna cu consiliile judetene si municipale, programele finantate din Fondul special al drumurilor pentru drumurile judetene si comunale;
    f) elaboreaza norme privind proiectarea, constructia, modernizarea, repararea, intretinerea, administrarea si exploatarea drumurilor si, impreuna cu Ministerul de Interne, norme privind siguranta traficului pe drumurile deschise circulatiei publice si le supune aprobarii potrivit prevederilor legale;
    g) elaboreaza studii si programe privind lucrarile destinate imbunatatirii sigurantei circulatiei pe drumurile publice;
    h) elaboreaza studii si programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnica a drumurilor, de evolutie a traficului si de stabilire a ordinii de prioritate pentru lucrarile de drumuri;
    i) elaboreaza norme privind organizarea controlului propriu de calitate in domeniul drumurilor;
    j) asigura o conceptie unitara privind asimilarea de utilaje si echipamente specifice, aplicarea de tehnologii noi si eficiente, agrementate conform legii, in proiectarea si executia lucrarilor de drumuri.
    Art. 59
    In exercitarea atributiilor prevazute la art. 58, Ministerul Transporturilor elaboreaza reglementari obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care detin drumuri in administrare sau in proprietate, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind autonomia administratiei publice locale si dreptul de proprietate.
    Art. 60
    (1) Conducerea activitatii de proiectare, executie, modernizare, reparare, intretinere, exploatare si administrare a drumurilor judetene, comunale, vicinale si strazilor revine autoritatilor administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 25.
    (2) Pentru proiectarea si modernizarea strazilor care constituie parti componente ale drumurilor nationale este necesar avizul prealabil al Ministerului Transporturilor.

    CAP. 5
    SANCTIUNI

    Art. 61
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii care, potrivit legii penale, constituie infractiuni:
    a) incalcarea prevederilor art. 17 (2), si 52 (2) se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 3.000.000 lei;
    b) incalcarea prevederilor art. 16 (2), 27, 33 (2), 41 (2), 42 (1), 43, 44, 47, 48 (2) si (5), 49, 51, 53 (1) si (2) si ale art. 54 se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (2) Daca contravenientul este persoana juridica, cuantumul amenzii prevazut la alin. (1) se tripleaza.
    Art. 62
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 61 alin. (1) si (2) se face de catre:
    a) personalul din Ministerul Transporturilor si din unitatile subordonate acestuia, imputernicit in acest scop;
    b) personalul imputernicit din aparatul propriu al consiliilor judetene, consiliilor locale si unitatilor de specialitate subordonate acestora;
    c) ofiterii si subofiterii de politie.
    Art. 63
    (1) Prevederile art. 61 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    (2) Prevederile art. 25 alin. (1) si ale art. 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor nu se aplica in cazul proiectarii, construirii si modernizarii drumurilor, precum si amplasarii unor constructii in zona drumurilor.
    Art. 64
    Sanctiunile prevazute prin Hotararea Guvernului nr. 36/1996 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind exploatarea si mentinerea in buna stare a drumurilor publice se aplica si persoanelor juridice, caz in care cuantumul amenzii se dubleaza.
    Art. 65
    Cuantumurile amenzilor prevazute la art. 61 pot fi modificate prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 6
    DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

    Art. 66
    Dispozitiile prevazute la art. 2-4, 23, 25, 29, 33, 34, 41, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 55 si la art. 61 se aplica si drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice.
    Art. 67
    In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Transporturilor va elabora normele privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, intretinerea, repararea, administrarea si exploatarea drumurilor publice, care vor fi actualizate si puse de acord cu prevederile legislatiei in domeniu din tarile Uniunii Europene, prin reglementari la nivel de standarde si norme tehnice elaborate.
    Art. 68
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 69
    Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1998. Pe aceeasi data se abroga Legea drumurilor nr. 13/1974, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 107 din 31 iulie 1974, Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea si realizarea arterelor de circulatie in localitatile urbane si rurale, republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, publicata in Buletinul Oficial, nr. 136 din 27 decembrie 1975 cu modificarile ulterioare si prevederile referitoare la drumuri din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 257/1959 privind rationalizarea folosirii terenurilor situate de-a lungul cailor ferate si drumurilor, precum si orice prevederi contrare.

                PRIM-MINISTRU
                VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

                       p. Ministrul de interne,
                       Teodor Zaharia,
                       secretar de stat

                       Ministru delegat pe langa
                       primul-ministru pentru coordonarea
                       Secretariatului General al Guvernului
                       si a Departamentului
                       Administratiei Publice Locale,
                       Remus Opris


    ANEXA 1

                        LIMITELE ZONELOR DRUMURILOR

    a) Zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei drumului pana la:
    * 1,50 m de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
    * 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;
    * 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea pana la 5,00 m inclusiv;
    * 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea mai mare de 5,00 m.
    b) Zonele de protectie sunt cuprinse intre marginile exterioare ale zonelor de siguranta si marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului urmator:
-----------------------------------------------------------
Categoria            Autostrazi  Drumuri   Drumuri  Drumuri
drumului             nationale   judetene  comunale
-----------------------------------------------------------
Distanta de
la axul drumului
pana la marginea         50         22        20      18
exterioara a
zonei drumului (m)
-----------------------------------------------------------

    ANEXA 2
                    TONAJE, GABARITE SI PRESIUNI

    A) Limitele maxime ale tonajelor pe osii:
-----------------------------------------------------------
Categorii de                         Distante intre axele
drumuri din punct     Tipul de           alaturate (m)
de vedere al          osie        -------------------------
sistemului rutier                  < 1,40  <= 2,00  > 2,00

Drumuri modernizate,  simpla:                         10,0
europene (E) si
alte drumuri          dubla
deschise traficului   (tandem):               16,0
greu conform listei   tripla
aprobate de           (tridem):     22,0
Ministerul
Transporturilor
-----------------------------------------------------------
Alte drumuri          simpla:                           8,0
modernizate           dubla
                      (tandem):               14,5
                      tripla
                      (tridem):     20,0
-----------------------------------------------------------
Drumuri               simpla:                           7,5
pietruite             dubla
                      (tandem):               12,0
                      tripla
                      (tridem):     16,5
-----------------------------------------------------------
    Se considera osie dubla (tandem) combinatia de doua axe avand distanta intre ele de cel mult 2,0 m. La greutati inegale pe axe, tonajul pe axa cea mai incarcata ce face parte din tandem nu trebuie sa depaseasca tonajul maxim admis pe osia simpla pentru categoria de drum respectiva (10,0 t, 8,0 t; respectiv 7,5 t).
    Se considera osie tripla (tridem) combinatia de trei axe avand distanta intre ele de cel mult 1,40 m, iar masa pe doua axe alaturate facand parte din tridem nu trebuie sa depaseasca tonajul maxim admis pe osia dubla (cu aceeasi distanta intre axe) pentru categoria de drum respectiva. Pentru osii multiple constituite din mai mult de trei axe alaturate, masa pe orice grup de axe alaturate nu trebuie sa depaseasca tonajul maxim admis pe osia astfel constituita (in functie de distanta intre axe) pentru categoria de drum respectiva.
    Presiunea specifica pe imbracamintea drumului nu trebuie sa depaseasca 6,0 daN/cmp pentru osia nemotoare si 7,0 daN/cmp pentru osia motoare.

    B) Tonajele totale maxime admise pentru vehicule sunt urmatoarele:
    Autovehicule:
    - cu doua axe, avand distanta intre axe:
    * mai mica de 4,0 m ............................ 16,0 t
    * egala sau mai mare de 4,0 m .................. 17,0 t
    - cu trei axe .................................. 22,0 t
    - cu patru axe ................................. 24,0 t
    - autobuz articulat cu trei axe ................ 26,0 t
    Remorci:
    - cu doua axe, avand distanta intre axe:
    * mai mica de 4,0 m ............................ 16,0 t
    * egala sau mai mare de 4,0 m .................. 17,0 t
    - cu trei axe .................................. 22,0 t
    Combinatii de vehicule:
    - autotractor cu sa si semiremorca:
    * cu trei axe .................................. 30,0 t
    * cu patru axe, avand distanta intre axe:
    - sub 2,0 m .................................... 34,0 t
    - egala sau mai mare de 2,0 m .................. 36,0 t
    * cu cinci si sase axe
      (indiferent de distantele intre axe) ......... 40,0 t
    - autotren
      (autovehicul + remorca = total patru axe) .... 34,0 t
    * combinatie avand cinci sau mai multe axe ..... 40,0 t
    C) Dimensiunile maxime de gabarit
       (inclusiv incarcatura) sunt urmatoarele:
    latime ......................................... 2,50 m

    NOTA:
    Prin exceptie, pentru vehicule frigorifice avand caroseria izoterma cu pereti grosi se admit latimi de max. 2,6 m.
    inaltime ....................................... 4,00 m
    lungimi:
    - vehicul fara remorca ........................ 12,00 m
    - remorca ..................................... 12,00 m
    - vehicul articulat ........................... 16,50 m
    - autobuz sau troleibuz articulat ............. 18,00 m
    - autovehicul cu remorca (autotren) ........... 18,35 m
    - tramvai ..................................... 30,00 m

    NOTA:
    Fiecare vehicul sau combinatie de vehicule in miscare trebuie sa se poata inscrie pe o suprafata inelara cu o raza exterioara de 12,50 m si o raza interioara de 5,30 m.
    Distanta intre axa articulatiei si limita posterioara a unui vehicul articulat nu trebuie sa depaseasca 12,00 m.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 43/1997

 
04.11.2013 13:24:09  Anonim  a scris :
Normativele de proiectare ale strazilor cuprind categoriile de strazi si functie de acestea si vitezele proiectate. De ce nu se spune nimic despre sarcina maxima admisa pe aceste cate3gorii de strazi, functie si de alti factori cum ar fi dimensiunile strazii, imbracamintea etc.?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 43/1997
Legea 48 2020
Legea 189 2019
Legea 259 2017
OUG 55 2016
Legea 198 2015
OUG 86 2014
Legea 71 2013
Legea 161 2011
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier
OUG 8 2011
pentru completarea art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Ordonanţa 5 2011
pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor încasate de catre personalul împuternicit cu atributii de inspectie si control în urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier
Ordonanţa 7 2010
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Legea 130 2007
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Legea 10 2007
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Legea 82 1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
Ordin 51 1998
pentru aprobarea Normativului privind executia la cald a imbracamintei bituminoase cilindrate, pe calea de pod, cu beton asfaltic cilindrat
Ordin 52 1998
pentru aprobarea Normativului privind reciclarea la rece a imbracamintei rutiere
Ordin 53 1998
pentru aprobarea Normativului privind lucrarile de intretinere a imbracamintei bituminoase pe timp friguros
Ordin 54 1998
pentru aprobarea Normativului privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece, cu emulsie de bitum
Ordin 571 1997
pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere
Ordonanţa 43 1997
privind regimul drumurilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu