Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 52 din 27 ianuarie 1998

pentru aprobarea Normativului privind reciclarea la rece a imbracamintei rutiere

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 127 bis  din 26 martie 1998


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normativul privind reciclarea la rece a imbracamintei rutiere, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii.

                   Ministrul transporturilor,
                         Traian Basescu

    ANEXA 1

                             NORMATIV
    privind reciclarea la rece a imbracamintei rutiere

    1. Generalitati
    1.1. Obiect
    1.1.1. Prezentul normativ se refera la conditiile de executare si receptie a imbracamintei rutiere bituminoase reciclate la rece, cu adaos de lianti bituminosi (emulsie bituminoasa) si lianti hidraulici (ciment), cu sau fara adaos de agregate naturale.
    1.1.2. Reciclarea la rece consta in utilizarea integrala a materialului rezultat din frezarea imbracamintei rutiere bituminoase existente, degradate, in adaugarea de lianti si agregate naturale si in punerea in opera cu ajutorul unei masini de reciclare.
    1.2. Domeniul de utilizare
    1.2.1. Reciclarea la rece este destinata ranforsarii, intretinerii si consolidarii sistemelor rutiere cu o stare tehnica necorespunzatoare si se aplica pe drumuri de clasa tehnica II - V si pe strazi de categoria tehnica II - IV cu imbracaminte bituminoasa.
    1.3. Prescriptii generale
    1.3.1. Tehnologia de reciclare la rece a imbracamintei rutiere bituminoase cuprinde urmatoarele faze:
    - adaugarea agregatelor naturale/cimentului;
    - frezarea imbracamintei;
    - reciclarea imbracamintei:
       - adaugarea emulsiei si a apei;
       - maruntirea si amestecarea materialului rezultat din frezare;
       - asternerea amestecului rezultat;
    - compactarea.
    1.3.2. Reciclarea la rece a imbracamintei rutiere se executa in perioada 15 aprilie - 30 septembrie, cu conditia ca temperatura atmosferica sa fie de minimum 5 grade C.
    1.3.3. Imbracamintea rutiera reciclata la rece se va acoperi printr-unul dintre procedeele urmatoare, in functie de volumul traficului:
    - tratament bituminos;
    - straturi rutiere bituminoase foarte subtiri, la rece (slurry-seal);
    - covor asfaltic;
    - ranforsarea sistemului rutier in functie de capacitatea portanta necesara sistemului rutier, nou-stabilita prin calculul de dimensionare.
    1.3.4. Terminologia utilizata in prezentul normativ este in conformitate cu STAS 4032/1.
    1.4. Referinte
    Reglementarile tehnice la care se face referire in cuprinsul prezentului normativ sunt urmatoarele:
    1. STAS 42-68      Bitumuri. Determinarea penetratiei
    2. STAS 60-69      Bitumuri. Determinarea punctului
                       de inmuiere. Metoda inel si bila
    3. STAS 61-88      Bitumuri. Determinarea ductilitatii
    4. STAS 174-97     Lucrari de drumuri. Imbracaminte
                       bituminoasa cilindrata la cald.
                       Conditii tehnice de calitate
    5. SR EN: 1296-    Metode de incercare a cimenturilor.
       3/95            Determinarea timpului de priza si
                       a stabilitatii
    6. SR 227/2-94     Cimenturi. Incercari fizice.
                       Determinarea finetii de macinare
                       prin cernere pe proba de 100 g
    7. SR 388-95       Lianti hidraulici. Ciment Portland
    8. STAS 662-89     Lucrari de drumuri. Agregate
                       naturale de balastiera
    9. SR 667-97       Agregate naturale si piatra
                       prelucrata pentru drumuri.
                       Conditii tehnice generale
                       de calitate
    10. STAS 730-89    Agregate naturale pentru lucrari
                       de cai ferate si drumuri. Metode
                       de determinare
    11. STAS 863-85    Lucrari de drumuri. Elemente
                       geometrice ale traseelor,
                       prescriptii de proiectare
    12. STAS 1338/     Lucrari de drumuri. Mixturi
        1-84           asfaltice si imbracaminte
                       bituminoasa executata la
                       cald. Prepararea mixturilor,
                       pregatirea probelor si
                       confectionarea epruvetelor
    13. STAS 1338/     Lucrari de drumuri. Mixturi
        2-87           asfaltice si imbracaminte
                       bituminoasa executata la cald.
                       Metode de determinare si incercare
    14. STAS 1342-91   Apa potabila
    15. STAS 1913/     Teren de fundare. Determinarea
        1-82           umiditatii
    16. STAS 1913/     Teren de fundare. Determinarea
        13-83          caracteristicilor de compactare.
                       Incercarea Proctor
    17. STAS 2900-89   Lucrari de drumuri. Latimea
                       drumurilor
    18. STAS 4606-80   Agregate naturale grele pentru
                       betoane si mortare cu lianti
                       minerali. Metode de incercare
    19. STAS 8877-72   Emulsii bituminoase cationice
                       cu rupere rapida pentru lucrari
                       de drumuri
    20. STAS 10969/    Lucrari de drumuri. Adezivitatea
        3-83           bitumurilor pentru drumuri la
                       agregatele naturale. Metode de
                       determinare cantitativa
    21*)               Normativ privind conditiile
                       tehnice de calitate pentru
                       bitumul neparafinos utilizat la
                       lucrari de drumuri
    22. Instructiuni   Instructiuni tehnice departamentale
        C.D. 155-86    privind determinarea starii tehnice
                       a drumurilor moderne.
-------------
    *) In curs de aprobare.

    2. Conditii tehnice
    2.1. Determinari preliminare
    2.1.1. Scopul efectuarii determinarilor preliminare este stabilirea oportunitatii aplicarii tehnologiei de reciclare la rece.
    2.1.2. Determinarile preliminare constau in:
    a) efectuarea sondajelor (minimum 4/km); alternativ (pe ambele benzi de circulatie).
    Datele furnizate:
    a.1) pentru stabilirea oportunitatii aplicarii tehnologiei de reciclare la rece:
    - dimensiunea maxima a granulei de agregate (atat din straturile bituminoase, cat si din stratul de baza/fundatie), care trebuie sa fie mai mica de 100 mm;
    a.2) pentru stabilirea adancimii de frezare:
    - grosimea si numarul straturilor bituminoase;
    - grosimea stratului de baza si de fundatie;
    b) prelevarea probelor prin frezare (conform pct. I.1 din anexa).
    Numarul minim de probe este de 3, la fiecare 500 m de drum, iar cantitatea de material prelevat pentru fiecare proba este de 100 - 150 kg.
    Datele furnizate:
    b.1) pentru stabilirea tipului si a cantitatii (in procente) agregatelor naturale si a continutului de liant care trebuie adaugat:
    - granulozitatea materialului frezat;
    c) stabilirea starii tehnice a drumului (conform Instructiunilor CD 155).
    2.2. Elemente geometrice
    2.2.1. Adancimea pana la care se frezeaza imbracamintea rutiera este limitata de alcatuirea sistemului rutier si de capacitatea masinii de reciclare.
    In functie de alcatuirea sistemului rutier, adancimea pana la care se face frezarea se stabileste astfel incat sub stratul reciclat sa ramana material necoeziv, pentru ca apa utilizata in procesul de reciclare sa poata fi drenata.
    2.2.2. Latimea imbracamintei rutiere trebuie sa corespunda prevederilor STAS 2900.
    2.2.3. Profilul transversal.
    2.2.3.1. In aliniament profilul transversal se executa cu o singura panta.
    2.2.3.2. In curbe si in zonele aferente de amenajare profilul transversal se executa in conformitate cu STAS 863/1.
    2.2.4. Profilul longitudinal
    2.2.4.1. Declivitatile maxime admise sunt conform SR 174/1, in functie de tipul mixturii asfaltice.
    2.3. Materiale
    2.3.1. Agregate naturale
    2.3.1.1. Agregatele naturale sunt:
    - cele adaugate;
    - cele rezultate din frezarea imbracamintei rutiere.
    Agregatele naturale care se adauga sunt urmatoarele:
    - cribluri sort 3-8, 8-16 si 16-25, conform SR 667;
    - nisip de concasaj sort 0-3, conform SR 667;
    - nisip natural sort 0-3 sau 0-7, conform STAS 662.
    2.3.2. Lianti
    2.3.2.1. Bitum
    Bitumul este cel existent in imbracamintea rutiera.
    2.3.2.2. Emulsia bituminoasa
    Emulsia bituminoasa utilizata la reciclarea imbracamintei rutiere bituminoase este emulsie bituminoasa cationica si poate fi preparata cu bitum pur, conform SR 174/1, sau cu bitum modificat cu polimeri de tip elastomeri termoplastici liniari, in cazuri justificate din punct de vedere tehnic si economic.
    Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca emulsia bituminoasa sunt prezentate in tabelul nr. 1.

    Tabelul 1
-------------------------------------------------
Nr.  Caracteristici      Conditii    Metoda de
crt.                     tehnice     determinare
-------------------------------------------------
1.  Continut de bitum,    60-65      STAS 8877
    %
2. Omogenitate (rest pe   maximum    STAS 8877
   sita de 0,63 mm), %    0,5
3. Stabilitate la stocare,
   dupa 7 zile (rest pe
   sita de 0,63 mm), %    maximum    STAS 8877
                          0,5
4. Adezivitate, %         minimum    STAS 10969/3
                          90
5. Timpul de rupere       *)
-------------------------------------------------
    *) Se va folosi un tip de emulsie bituminoasa, astfel incat ruperea ei sa se produca dupa terminarea compactarii.

    2.3.2.3. Ciment
    Cimentul utilizat la reciclarea la rece a imbracamintei rutiere bituminoase trebuie sa indeplineasca prevederile STAS 388.
    2.3.3. Apa
    Apa utilizata la reciclarea la rece a imbracamintei rutiere trebuie sa fie lipsita de impuritati organice si minerale si sa indeplineasca prevederile STAS 1342.
    2.4. Caracteristicile mixturii asfaltice reciclate
    2.4.1. Gradul de compactare
    2.4.1.1. Pentru stabilirea gradului de compactare se efectueaza o determinare la 500 mp.
    2.4.1.2. Mixtura asfaltica reciclata se considera compactata, daca, pentru cel putin 95% din determinarile efectuate, gradul de compactare este de 100%, iar pentru restul de 5%, gradul de compactare este de minimum 95% .
    3. Prescriptii generale de executare
    3.1. Lucrari pregatitoare
    3.1.1. Pentru realizarea probei care va fi analizata in vederea stabilirii amestecului complex de reciclare se vor preleva prin frezare 3 probe, conform pct. 1.1. din anexa.
    3.1.2. Stabilirea compozitiei amestecului complex de reciclare se va efectua pe baza determinarilor de laborator, conform anexei, care constau in:
    - uscarea materialului frezat in etuva la temperatura de 50-60 grade C;
    - stabilirea vizuala a compozitiei materialului frezat (tip agregat, tip bitum etc.);
    - determinarea granulometriei materialului frezat;
    - determinarea continutului de bitum;
    - determinarea punctului de inmuiere a bitumului recuperat;
    - stabilirea miscibilitatii emulsiei bituminoase cu suspensia apa-ciment;
    - stabilirea granulozitatii si a proportiei de agregate care trebuie adaugate pentru obtinerea unei granulometrii a amestecului de agregate, conform pct. 4.1. din anexa;
    - stabilirea compozitiei amestecului de agregate si liant*);
    - stabilirea caracteristicilor de compactare.
-----------
    *) Cantitatea de emulsie bituminoasa necesara, in functie de continutul de bitum gasit.

    3.2. Utilaje
    3.2.1. Pentru adaugarea si raspandirea agregatelor naturale este necesar un raspanditor mecanic.
    3.2.2. Operatiunile de frezare si reciclare a imbracamintei rutiere bituminoase se realizeaza cu masina de reciclare.
    3.2.3. Pentru realizarea operatiunilor de frezare si reciclare, masina are in componenta:
    - tambur de frezare cu sistem electronic de control al adancimii de frezare;
    - echipament automat pentru dozarea si pulverizarea emulsiei bituminoase si a apei;
    - malaxor;
    - grinda repartizoare-finisoare.
    3.3. Procesul tehnologic de reciclare si punere in opera a mixturii asfaltice reciclate
    3.3.1. Adaugarea agregatelor naturale
    Cantitatea de agregate naturale adaugate este cea stabilita prin determinarile de laborator de la pct. 3.1.2.
    3.3.2. Adaugarea cimentului
    Adaugarea cimentului se face manual, din saci distribuiti peste agregatele naturale raspandite pe suprafete bine delimitate, astfel incat sa se respecte dozajul stabilit prin incercarile de laborator.
    3.3.3. Frezarea
    3.3.3.1. Frezarea imbracamintei rutiere bituminoase se realizeaza cu tamburul de frezare al masinii de reciclare.
    3.3.3.2. Adancimea de frezare este controlata de un sistem electronic.
    Se recomanda utilizarea palpatorului pe cablu, pozat prin masuratori topometrice.
    3.3.4. Reciclarea
    3.3.4.1. Adaugarea emulsiei bituminoase si a apei se face cu echipamentul automat de dozare si pulverizare al masinii.
    3.3.4.2. Maruntirea materialului rezultat din frezare, amestecarea cu agregatele materiale adaugate, cu liantii bituminosi si/sau cu ciment se fac atat in procesul de frezare propriu-zis, cat si in cel al operatiunilor ulterioare, pana la asternere.
    3.3.4.3. Repartizarea amestecului rezultat din malaxor se face cu snecul din fata grinzii repartizoare-finisoare.
    3.3.4.4. Asternerea si precompactarea amestecului de materiale la profilul stabilit se realizeaza cu grinda repartizoare-finisoare.
    3.3.5. Compactarea
    3.3.5.1. Operatiunea de compactare se executa in lungul drumului, de la margine spre ax.
    3.3.5.2. Viteza de lucru a compactorului este 5 - 8 km/h.
    3.3.5.3. Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri pentru a se evita valurirea imbracamintei.
    3.3.5.4. Compactarea va fi efectuata cu:
    - compactor cu rulouri vibrator;
    - compactor pe pneuri cu sarcina pe roata de minimum 5 t.
    Alegerea productivitatii compactoarelor este determinata de suprafata de compactare, astfel incat numarul de treceri sa asigure gradul de compactare prescris.
    4. Controlul calitatii lucrarilor
    4.1. Verificarea materialelor
    4.1.1. Verificarea agregatelor
    4.1.1.1. Verificarea agregatelor rezultate din frezarea imbracamintei:
    a) umiditatea (STAS 1913/1);
    b) granulozitatea (STAS 4606);
    c) continutul de bitum (STAS 1338/2).
    4.1.1.2. Verificarea calitatii agregatelor adaugate se face in conformitate cu prescriptiile din standardele si reglementarile specifice, mentionate la pct. 2.3, pe fiecare lot aprovizionat, dupa cum urmeaza:
    a) Nisip (de concasaj si natural):
    - natura mineralogica (examinare vizuala);
    - granulozitatea (STAS 4606);
    - continutul de impuritati (STAS 4606);
    - coeficientul de activitate (STAS 730).
    b) Criblura:
    - natura mineralogica (STAS 4606);
    - granulozitatea (STAS 4606);
    - coeficientul de forma (STAS 730);
    - uzura cu masina "Los Angeles" (STAS 730);
    - rezistenta la inghet-dezghet (STAS 730);
    - continutul de impuritati:
       - corpuri straine (STAS 4606);
       - argila (STAS 4606);
    - continutul de fractiuni sub 0,09 mm (STAS 730).
    4.1.2. Verificarea calitatii liantilor
    4.1.2.1. Bitumul existent:
    - penetratia (STAS 42);
    - ductilitatea (STAS 61).
    4.1.2.2. Emulsia bituminoasa cationica:
    - continutul de bitum (STAS 8877);
    - omogenitatea (STAS 8377);
    - stabilitatea la stocare si transport (STAS 8877);
    - adezivitatea (STAS 10969/3);
    - timpul de rupere.
    4.1.2.3. Ciment:
    - finetea (STAS 227/2);
    - timpul de priza (SR EN 196-3).
    4.1.3. Verificarea calitatii apei:
    - continutul de impuritati organice si minerale (STAS 1342).
    4.1.4 Materialele de la pct. 4.1.1.2 si 4.1.2 trebuie sa aiba certificate de conformitate a calitatii.
    4.2. Verificarea procesului tehnologic de reciclare si punere in opera a mixturii asfaltice reciclate
    4.2.1. In timpul reciclarii imbracamintei rutiere bituminoase se vor efectua urmatoarele verificari:
    4.2.1.1. Frezarea:
    - verificarea raspandirii agregatelor naturale de adaos;
    - dozajul de ciment;
    - granulozitatea agregatelor naturale adaugate;
    - umiditatea agregatelor naturale adaugate;
    - omogenitatea emulsiei bituminoase (la fiecare lot);
    - verificarea dozajului emulsiei bituminoase.
    4.2.1.2. Amestecarea materialelor si repartizarea amestecului:
    - granulozitatea amestecului (o proba la 1.000 mp, iar in cazul in care se constata la o proba ca granulozitatea nu corespunde cu cea stabilita prin incercarile de laborator pentru stabilirea compozitiei amestecului de agregate, conform pct. I.4 din anexa, determinarea se va face pe o proba la 500 mp);
    - continutul de bitum (o proba la 500 mp);
    - densitatea in stare uscata a amestecului;
    - volumul de goluri si densitatea pe corpurile de proba;
    - rezistenta la intindere prin despicare (7 si 28 de zile) si modulul de elasticitate dinamic pe corpurile de proba.
    4.2.1.3. Compactarea: verificarea modului de compactare.
    4.3. Verificarea imbracamintei reciclate:
    - verificarea gradului de compactare (o incercare la 500 mp);
    - verificarea modulului de elasticitate (3 determinari/zi);
    - verificarea planeitatii;
    - verificarea grosimii imbracamintei reciclate.
    4.4. Tolerante
    4.4.1. Corpuri de proba:
    - continut de goluri: +5%;
    - rezistenta la intindere prin despicare la 7 si 28 de zile: -20% .
    4.4.2. Imbracamintea reciclata:
    - grosime: -10%;
    - grad de compactare: -2% in maximum 10% din determinari;
    - planeitate: +1 cm/4 m;
    - cota in profil transversal: +/-2 cm.
    5. Receptia lucrarilor
    5.1. Receptia preliminara
    5.1.1. Receptia preliminara a lucrarilor de catre beneficiar se va face la o luna de la executarea lucrarilor si se va efectua conform normelor in vigoare.
    5.1.2. Comisia de receptie examineaza lucrarile executate conform documentatiei tehnice aprobate si documentatiei de control intocmite in timpul executarii.
    5.1.3. Verificarea uniformitatii suprafetei de rulare se face conform pct. 4.3.
    5.1.4. Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa drumului, pe minimum 10% din lungimea traseului.
    5.1.5. La strazi cota in ax se verifica in proportie de 20% din lungimea traseului, iar cotele rigolelor, pe toata lungimea traseului, in punctele de schimbare a declivitatilor.
    5.1.6. Verificarea grosimii se face conform pct. 4.3 si pe probe ce se iau pentru verificarea calitatii imbracamintei.
    5.1.7. Evidenta tuturor verificarilor mentionate in cap. 4 face parte din documentatia de control al receptiei preliminare.
    5.2. Receptia finala
    5.2.1. Receptia finala se face conform prescriptiilor legale in vigoare.
    5.2.2. Perioada de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive va fi de minimum 24 de luni de la data receptiei preliminare.

    ANEXA
    la normativ

    I. INCERCARI DE LABORATOR

    1. Prelevarea probelor prin frezare
    1.1. Prelevarea prin frezare a 3 probe, care vor fi analizate pentru stabilirea tipului si proportiei agregatelor ce vor fi adaugate, se va face din punctele stabilite in fig. 1.
    1.2. Frezarea se va face pe adancimea stabilita prin sondajele efectuate in cadrul determinarilor preliminare (cap. 2 pct. 2.1), pe o lungime de aproximativ 2 m.
    2. Incercari pe materialul frezat
    2.1. Agregate
    2.1.1 Granulozitatea (STAS 4606)
    Pentru realizarea curbei granulometrice a agregatelor celor trei probe, acestea vor fi spalate si uscate.
    2.1.2 Umiditatea (conform STAS 1913/1)
    In functie de umiditatea agregatelor naturale frezate se va stabili cantitatea de apa care va fi adaugata.
    2.2. Bitum
    2.2.1. Continutul de bitum (conform STAS 1338/2)
    In functie de continutul de bitum al agregatelor naturale frezate se va stabili cantitatea de emulsie care trebuie adaugata.
    2.2.2. Punctul de inmuiere inel si bila (conform STAS 60)
    3. Incercari pe materialul de adaos
    3.1. Agregate
    3.1.1. Granulozitatea (STAS 4606)
    3.1.2. Umiditatea (conform STAS 1913/1)
    3.2. Emulsia bituminoasa
    3.2.1. Determinarea continutului de bitum (conform STAS 8877)
    3.2.2. Determinarea omogenitatii (conform STAS 8877)
    3.2.3. Determinarea stabilitatii la stocare (conform STAS 8877)
    3.2.4. Determinarea adezivitatii (conform STAS 10969/3)
    3.3. Ciment
    3.3.1. Finetea (conform STAS 227/2)
    3.3.2. Timpul de priza (conform SR EN 196-3)
    3.4. Suspensia - emulsie bituminoasa - apa-ciment
    3.4.1. Se va determina miscibilitatea emulsiei bituminoase cu suspensia de apa-ciment dupa procedura urmatoare:
    - se amesteca o cantitate de 100 g de ciment cu 50 g de apa intr-un vas de sticla pana se obtine o suspensie de apa-ciment omogena;
    - se introduc 100 g de emulsie bituminoasa intr-un alt vas de sticla;
    - suspensia apa-ciment se amesteca cu emulsia bituminoasa timp de 6 minute;
    - se va determina timpul de rupere a emulsiei bituminoase.
    3.4.2. Timpul de rupere a emulsiei bituminoase este de minimum 10 minute.
    In cazul in care timpul de rupere este mai mic de 10 minute, se va relua determinarea cu alt tip de emulsie si alt tip de ciment.
    4. Stabilirea compozitiei amestecului de materiale
    4.1. Agregate
    4.1.1. Curba granulometrica a amestecului de agregate trebuie sa corespunda cu cea a unui strat de legatura.
    4.1.2. In functie de granulozitatea agregatelor naturale frezate si de cea a agregatelor naturale de adaos mentionate la pct. 2 si 3 se stabileste proportia de agregate naturale care trebuie adaugate pentru realizarea amestecului de agregate in conformitate cu pct. 4.1.1.
    4.2. Emulsie bituminoasa, ciment si apa
    4.2.1. Stabilirea dozajelor de emulsie bituminoasa, apa si ciment se va realiza prin incercari pe corpuri de proba.
    4.3. Confectionarea corpurilor de proba
    4.3.1. Se vor elabora 3 dozaje pentru confectionarea corpurilor de proba, variind procentul de emulsie bituminoasa, apa si ciment.
    4.3.1.1. Dozajul de ciment utilizat la reciclarea imbracamintei rutiere bituminoase este de 3,5-4,5% .
    4.3.1.2. Dozajul de apa (inclusiv cea continuta de materialul frezat si cel adaugat, stabilita prin determinarea umiditatii de la pct. 2.1 si 3.1) se stabileste astfel incat raportul apa/ciment sa fie de 0,5.
    4.3.1.3. Continutul de emulsie bituminoasa este de 2,5-5% (chiar daca materialul frezat contine o anumita cantitate de bitum).
    4.3.2. Prepararea amestecului de materiale se va face intr-un malaxor.
    4.3.3. Realizarea corpurilor de proba
    4.3.3.1. Se vor realiza cate 4 corpuri de proba pentru fiecare dozaj stabilit.
    4.3.3.2. Dotarea:
    - cilindri metalici cu fante, cu diametrul de 149,6 mm si inaltimea de 30 mm;
    - 2 poansoane cu caneluri pentru evacuarea apei (fig. 2):
        - diametrul de 149,6 mm;
        - inaltimea de 30 mm;
    - cantar.
    4.3.3.3. Procedura de realizare a corpurilor de proba este urmatoarea:
    - se ung cu ulei decofrol peretii interiori ai cilindrilor metalici;
    - se pune hartie de filtru la partea inferioara a cilindrilor, fara a acoperi fantele acestora;
    - se umple cilindrul cu amestec de materiale (aproximativ 6 kg);
    - se acopera materialul cu hartie de filtru si cu capacul cilindrului.
    5. Compactarea
    5.1. Dotarea:
    - presa hidraulica (sarcina > 50 KN);
    - suport pentru compactare (fig. 3).
    5.2. Procedura de compactare a corpurilor de proba este urmatoarea:
    - se introduce cilindrul cu amestecul de material in suportul de compactare centrat sub pistonul presei;
    - se aplica corpului de proba, cu perioade de repaus intre treptele de  incarcare, repetat, cu o viteza de 50 mm/minut, sarcina de 49 KN (fig. 4);
    - compactarea se considera incheiata, daca, dupa stabilizarea incarcarii, scaderea sarcinii aplicate corpurilor de proba este < 4 KN;
    - dupa compactare corpurile de proba se lasa in cilindri 24 de ore, dupa care se decofreaza.
    5.3. Depozitarea corpurilor de proba
    Se pastreaza 7 zile si apoi 28 de zile, in atmosfera umeda, in incaperi inchise, la temperatura de 20+/-2 grade C si umiditatea de 60 - 80% .
    5.4. Caracteristici de compactare (se determina numai la 7 zile)
    5.4.1. Umiditatea optima de compactare (conform STAS 1913/13)
    5.4.2. Densitatea in stare uscata maxima (conform STAS 1913/13)
    6. Determinari fizico-mecanice pe corpurile de proba
    6.1. Volumul de goluri
    Se determina pe doua corpuri de proba la 7 zile (conform STAS 1338/2)
    6.2. Rezistenta la intindere prin despicare
    Se determina pe doua corpuri de proba la 7 zile si pe alte doua, la 28 de zile (conform STAS 1338/2).
    6.2.1. Incercarea probei se face cu presa hidraulica (fig. 5).
    6.2.2. Rezistenta la intindere prin despicare (Rjd) se determina cu relatia:
    Rjd = 2 F/_dI, unde:
    F = forta de rupere (N);
    d = diametrul corpului de proba (mm);
    I = inaltimea corpului de proba (mm).
    6.2.3. Valorile minime admisibile sunt:
    - la 7 zile: 0,4 N/mmp;
    - la 28 de zile: 0,6 N/mmp.
    6.3. Modulul de elasticitate
    6.3.1. Modulul de elasticitate (E) se determina cu relatia:
    E = F (0,274 + m)/hu, unde:
    F = forta de rupere (N);
    m = coeficientul lui Poisson;
    h = inaltimea corpului de proba (mm);
    u = deformarea orizontala a corpului de proba (mm).

    II. INCERCARI IN SITU

    1. Gradul de compactare
    1.1. Mod de determinare
    1.1.1. Prin prelevare de carote
    Gradul de compactare se determina cu relatia:
    D = ud/udmax., unde:
    ud = densitatea uscata determinata pe probele prelevate din imbracamintea  reciclata;
    udmax. = densitatea in stare uscata maxima - Proctor (stabilita la pct. 5.4.3.).
    1.1.2. Utilizand gamadensimetrul.
    2. Planeitatea
    2.1. Se determina cu dreptarul (lata) de 4 m sau cu analizorul de profil in lung (APL).
    3. Grosimea imbracamintei reciclate
    3.1. Prin efectuarea sondajelor

    Figura 1
    Schema de prelevare a probelor de material frezat, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 bis, din 26 martie 1998, la pagina 9.
    Figura 2
    Poanson cu diametrul = 149,6 mm, cu 4 caneluri pentru evacuarea apei, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 bis, din 26 martie 1998, la pagina 10.
    Figura 3
    Suport pentru compactare, compus din: (1) placa superioara si (2) placa inferioara, (3) 4 bare de sustinere, (4) dispozitiv de centrare, (5) poanson, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 bis, din 26 martie 1998, la pagina 10.
    Figura 4
    Curba incarcare-timp la compactare statica, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 bis, din 26 martie 1998, la pagina 11.
    Figura 5
    Presa hidraulica de 50 - 100KN, cu:
    - suport (1);
    - piesa de rezemare (2);
      piesa de presare (3).
    Se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 bis, din 26 martie 1998, la pagina 11.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 52/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 52 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 52/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu