Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 52 din 27 ianuarie 1998

pentru aprobarea Normativului privind reciclarea la rece a imbracamintei rutiere

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 127 bis  din 26 martie 1998


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normativul privind reciclarea la rece a imbracamintei rutiere, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii.

                   Ministrul transporturilor,
                         Traian Basescu

    ANEXA 1

                             NORMATIV
    privind reciclarea la rece a imbracamintei rutiere

    1. Generalitati
    1.1. Obiect
    1.1.1. Prezentul normativ se refera la conditiile de executare si receptie a imbracamintei rutiere bituminoase reciclate la rece, cu adaos de lianti bituminosi (emulsie bituminoasa) si lianti hidraulici (ciment), cu sau fara adaos de agregate naturale.
    1.1.2. Reciclarea la rece consta in utilizarea integrala a materialului rezultat din frezarea imbracamintei rutiere bituminoase existente, degradate, in adaugarea de lianti si agregate naturale si in punerea in opera cu ajutorul unei masini de reciclare.
    1.2. Domeniul de utilizare
    1.2.1. Reciclarea la rece este destinata ranforsarii, intretinerii si consolidarii sistemelor rutiere cu o stare tehnica necorespunzatoare si se aplica pe drumuri de clasa tehnica II - V si pe strazi de categoria tehnica II - IV cu imbracaminte bituminoasa.
    1.3. Prescriptii generale
    1.3.1. Tehnologia de reciclare la rece a imbracamintei rutiere bituminoase cuprinde urmatoarele faze:
    - adaugarea agregatelor naturale/cimentului;
    - frezarea imbracamintei;
    - reciclarea imbracamintei:
       - adaugarea emulsiei si a apei;
       - maruntirea si amestecarea materialului rezultat din frezare;
       - asternerea amestecului rezultat;
    - compactarea.
    1.3.2. Reciclarea la rece a imbracamintei rutiere se executa in perioada 15 aprilie - 30 septembrie, cu conditia ca temperatura atmosferica sa fie de minimum 5 grade C.
    1.3.3. Imbracamintea rutiera reciclata la rece se va acoperi printr-unul dintre procedeele urmatoare, in functie de volumul traficului:
    - tratament bituminos;
    - straturi rutiere bituminoase foarte subtiri, la rece (slurry-seal);
    - covor asfaltic;
    - ranforsarea sistemului rutier in functie de capacitatea portanta necesara sistemului rutier, nou-stabilita prin calculul de dimensionare.
    1.3.4. Terminologia utilizata in prezentul normativ este in conformitate cu STAS 4032/1.
    1.4. Referinte
    Reglementarile tehnice la care se face referire in cuprinsul prezentului normativ sunt urmatoarele:
    1. STAS 42-68      Bitumuri. Determinarea penetratiei
    2. STAS 60-69      Bitumuri. Determinarea punctului
                       de inmuiere. Metoda inel si bila
    3. STAS 61-88      Bitumuri. Determinarea ductilitatii
    4. STAS 174-97     Lucrari de drumuri. Imbracaminte
                       bituminoasa cilindrata la cald.
                       Conditii tehnice de calitate
    5. SR EN: 1296-    Metode de incercare a cimenturilor.
       3/95            Determinarea timpului de priza si
                       a stabilitatii
    6. SR 227/2-94     Cimenturi. Incercari fizice.
                       Determinarea finetii de macinare
                       prin cernere pe proba de 100 g
    7. SR 388-95       Lianti hidraulici. Ciment Portland
    8. STAS 662-89     Lucrari de drumuri. Agregate
                       naturale de balastiera
    9. SR 667-97       Agregate naturale si piatra
                       prelucrata pentru drumuri.
                       Conditii tehnice generale
                       de calitate
    10. STAS 730-89    Agregate naturale pentru lucrari
                       de cai ferate si drumuri. Metode
                       de determinare
    11. STAS 863-85    Lucrari de drumuri. Elemente
                       geometrice ale traseelor,
                       prescriptii de proiectare
    12. STAS 1338/     Lucrari de drumuri. Mixturi
        1-84           asfaltice si imbracaminte
                       bituminoasa executata la
                       cald. Prepararea mixturilor,
                       pregatirea probelor si
                       confectionarea epruvetelor
    13. STAS 1338/     Lucrari de drumuri. Mixturi
        2-87           asfaltice si imbracaminte
                       bituminoasa executata la cald.
                       Metode de determinare si incercare
    14. STAS 1342-91   Apa potabila
    15. STAS 1913/     Teren de fundare. Determinarea
        1-82           umiditatii
    16. STAS 1913/     Teren de fundare. Determinarea
        13-83          caracteristicilor de compactare.
                       Incercarea Proctor
    17. STAS 2900-89   Lucrari de drumuri. Latimea
                       drumurilor
    18. STAS 4606-80   Agregate naturale grele pentru
                       betoane si mortare cu lianti
                       minerali. Metode de incercare
    19. STAS 8877-72   Emulsii bituminoase cationice
                       cu rupere rapida pentru lucrari
                       de drumuri
    20. STAS 10969/    Lucrari de drumuri. Adezivitatea
        3-83           bitumurilor pentru drumuri la
                       agregatele naturale. Metode de
                       determinare cantitativa
    21*)               Normativ privind conditiile
                       tehnice de calitate pentru
                       bitumul neparafinos utilizat la
                       lucrari de drumuri
    22. Instructiuni   Instructiuni tehnice departamentale
        C.D. 155-86    privind determinarea starii tehnice
                       a drumurilor moderne.
-------------
    *) In curs de aprobare.

    2. Conditii tehnice
    2.1. Determinari preliminare
    2.1.1. Scopul efectuarii determinarilor preliminare este stabilirea oportunitatii aplicarii tehnologiei de reciclare la rece.
    2.1.2. Determinarile preliminare constau in:
    a) efectuarea sondajelor (minimum 4/km); alternativ (pe ambele benzi de circulatie).
    Datele furnizate:
    a.1) pentru stabilirea oportunitatii aplicarii tehnologiei de reciclare la rece:
    - dimensiunea maxima a granulei de agregate (atat din straturile bituminoase, cat si din stratul de baza/fundatie), care trebuie sa fie mai mica de 100 mm;
    a.2) pentru stabilirea adancimii de frezare:
    - grosimea si numarul straturilor bituminoase;
    - grosimea stratului de baza si de fundatie;
    b) prelevarea probelor prin frezare (conform pct. I.1 din anexa).
    Numarul minim de probe este de 3, la fiecare 500 m de drum, iar cantitatea de material prelevat pentru fiecare proba este de 100 - 150 kg.
    Datele furnizate:
    b.1) pentru stabilirea tipului si a cantitatii (in procente) agregatelor naturale si a continutului de liant care trebuie adaugat:
    - granulozitatea materialului frezat;
    c) stabilirea starii tehnice a drumului (conform Instructiunilor CD 155).
    2.2. Elemente geometrice
    2.2.1. Adancimea pana la care se frezeaza imbracamintea rutiera este limitata de alcatuirea sistemului rutier si de capacitatea masinii de reciclare.
    In functie de alcatuirea sistemului rutier, adancimea pana la care se face frezarea se stabileste astfel incat sub stratul reciclat sa ramana material necoeziv, pentru ca apa utilizata in procesul de reciclare sa poata fi drenata.
    2.2.2. Latimea imbracamintei rutiere trebuie sa corespunda prevederilor STAS 2900.
    2.2.3. Profilul transversal.
    2.2.3.1. In aliniament profilul transversal se executa cu o singura panta.
    2.2.3.2. In curbe si in zonele aferente de amenajare profilul transversal se executa in conformitate cu STAS 863/1.
    2.2.4. Profilul longitudinal
    2.2.4.1. Declivitatile maxime admise sunt conform SR 174/1, in functie de tipul mixturii asfaltice.
    2.3. Materiale
    2.3.1. Agregate naturale
    2.3.1.1. Agregatele naturale sunt:
    - cele adaugate;
    - cele rezultate din frezarea imbracamintei rutiere.
    Agregatele naturale care se adauga sunt urmatoarele:
    - cribluri sort 3-8, 8-16 si 16-25, conform SR 667;
    - nisip de concasaj sort 0-3, conform SR 667;
    - nisip natural sort 0-3 sau 0-7, conform STAS 662.
    2.3.2. Lianti
    2.3.2.1. Bitum
    Bitumul este cel existent in imbracamintea rutiera.
    2.3.2.2. Emulsia bituminoasa
    Emulsia bituminoasa utilizata la reciclarea imbracamintei rutiere bituminoase este emulsie bituminoasa cationica si poate fi preparata cu bitum pur, conform SR 174/1, sau cu bitum modificat cu polimeri de tip elastomeri termoplastici liniari, in cazuri justificate din punct de vedere tehnic si economic.
    Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca emulsia bituminoasa sunt prezentate in tabelul nr. 1.

    Tabelul 1
-------------------------------------------------
Nr.  Caracteristici      Conditii    Metoda de
crt.                     tehnice     determinare
-------------------------------------------------
1.  Continut de bitum,    60-65      STAS 8877
    %
2. Omogenitate (rest pe   maximum    STAS 8877
   sita de 0,63 mm), %    0,5
3. Stabilitate la stocare,
   dupa 7 zile (rest pe
   sita de 0,63 mm), %    maximum    STAS 8877
                          0,5
4. Adezivitate, %         minimum    STAS 10969/3
                          90
5. Timpul de rupere       *)
-------------------------------------------------
    *) Se va folosi un tip de emulsie bituminoasa, astfel incat ruperea ei sa se produca dupa terminarea compactarii.

    2.3.2.3. Ciment
    Cimentul utilizat la reciclarea la rece a imbracamintei rutiere bituminoase trebuie sa indeplineasca prevederile STAS 388.
    2.3.3. Apa
    Apa utilizata la reciclarea la rece a imbracamintei rutiere trebuie sa fie lipsita de impuritati organice si minerale si sa indeplineasca prevederile STAS 1342.
    2.4. Caracteristicile mixturii asfaltice reciclate
    2.4.1. Gradul de compactare
    2.4.1.1. Pentru stabilirea gradului de compactare se efectueaza o determinare la 500 mp.
    2.4.1.2. Mixtura asfaltica reciclata se considera compactata, daca, pentru cel putin 95% din determinarile efectuate, gradul de compactare este de 100%, iar pentru restul de 5%, gradul de compactare este de minimum 95% .
    3. Prescriptii generale de executare
    3.1. Lucrari pregatitoare
    3.1.1. Pentru realizarea probei care va fi analizata in vederea stabilirii amestecului complex de reciclare se vor preleva prin frezare 3 probe, conform pct. 1.1. din anexa.
    3.1.2. Stabilirea compozitiei amestecului complex de reciclare se va efectua pe baza determinarilor de laborator, conform anexei, care constau in:
    - uscarea materialului frezat in etuva la temperatura de 50-60 grade C;
    - stabilirea vizuala a compozitiei materialului frezat (tip agregat, tip bitum etc.);
    - determinarea granulometriei materialului frezat;
    - determinarea continutului de bitum;
    - determinarea punctului de inmuiere a bitumului recuperat;
    - stabilirea miscibilitatii emulsiei bituminoase cu suspensia apa-ciment;
    - stabilirea granulozitatii si a proportiei de agregate care trebuie adaugate pentru obtinerea unei granulometrii a amestecului de agregate, conform pct. 4.1. din anexa;
    - stabilirea compozitiei amestecului de agregate si liant*);
    - stabilirea caracteristicilor de compactare.
-----------
    *) Cantitatea de emulsie bituminoasa necesara, in functie de continutul de bitum gasit.

    3.2. Utilaje
    3.2.1. Pentru adaugarea si raspandirea agregatelor naturale este necesar un raspanditor mecanic.
    3.2.2. Operatiunile de frezare si reciclare a imbracamintei rutiere bituminoase se realizeaza cu masina de reciclare.
    3.2.3. Pentru realizarea operatiunilor de frezare si reciclare, masina are in componenta:
    - tambur de frezare cu sistem electronic de control al adancimii de frezare;
    - echipament automat pentru dozarea si pulverizarea emulsiei bituminoase si a apei;
    - malaxor;
    - grinda repartizoare-finisoare.
    3.3. Procesul tehnologic de reciclare si punere in opera a mixturii asfaltice reciclate
    3.3.1. Adaugarea agregatelor naturale
    Cantitatea de agregate naturale adaugate este cea stabilita prin determinarile de laborator de la pct. 3.1.2.
    3.3.2. Adaugarea cimentului
    Adaugarea cimentului se face manual, din saci distribuiti peste agregatele naturale raspandite pe suprafete bine delimitate, astfel incat sa se respecte dozajul stabilit prin incercarile de laborator.
    3.3.3. Frezarea
    3.3.3.1. Frezarea imbracamintei rutiere bituminoase se realizeaza cu tamburul de frezare al masinii de reciclare.
    3.3.3.2. Adancimea de frezare este controlata de un sistem electronic.
    Se recomanda utilizarea palpatorului pe cablu, pozat prin masuratori topometrice.
    3.3.4. Reciclarea
    3.3.4.1. Adaugarea emulsiei bituminoase si a apei se face cu echipamentul automat de dozare si pulverizare al masinii.
    3.3.4.2. Maruntirea materialului rezultat din frezare, amestecarea cu agregatele materiale adaugate, cu liantii bituminosi si/sau cu ciment se fac atat in procesul de frezare propriu-zis, cat si in cel al operatiunilor ulterioare, pana la asternere.
    3.3.4.3. Repartizarea amestecului rezultat din malaxor se face cu snecul din fata grinzii repartizoare-finisoare.
    3.3.4.4. Asternerea si precompactarea amestecului de materiale la profilul stabilit se realizeaza cu grinda repartizoare-finisoare.
    3.3.5. Compactarea
    3.3.5.1. Operatiunea de compactare se executa in lungul drumului, de la margine spre ax.
    3.3.5.2. Viteza de lucru a compactorului este 5 - 8 km/h.
    3.3.5.3. Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri pentru a se evita valurirea imbracamintei.
    3.3.5.4. Compactarea va fi efectuata cu:
    - compactor cu rulouri vibrator;
    - compactor pe pneuri cu sarcina pe roata de minimum 5 t.
    Alegerea productivitatii compactoarelor este determinata de suprafata de compactare, astfel incat numarul de treceri sa asigure gradul de compactare prescris.
    4. Controlul calitatii lucrarilor
    4.1. Verificarea materialelor
    4.1.1. Verificarea agregatelor
    4.1.1.1. Verificarea agregatelor rezultate din frezarea imbracamintei:
    a) umiditatea (STAS 1913/1);
    b) granulozitatea (STAS 4606);
    c) continutul de bitum (STAS 1338/2).
    4.1.1.2. Verificarea calitatii agregatelor adaugate se face in conformitate cu prescriptiile din standardele si reglementarile specifice, mentionate la pct. 2.3, pe fiecare lot aprovizionat, dupa cum urmeaza:
    a) Nisip (de concasaj si natural):
    - natura mineralogica (examinare vizuala);
    - granulozitatea (STAS 4606);
    - continutul de impuritati (STAS 4606);
    - coeficientul de activitate (STAS 730).
    b) Criblura:
    - natura mineralogica (STAS 4606);
    - granulozitatea (STAS 4606);
    - coeficientul de forma (STAS 730);
    - uzura cu masina "Los Angeles" (STAS 730);
    - rezistenta la inghet-dezghet (STAS 730);
    - continutul de impuritati:
       - corpuri straine (STAS 4606);
       - argila (STAS 4606);
    - continutul de fractiuni sub 0,09 mm (STAS 730).
    4.1.2. Verificarea calitatii liantilor
    4.1.2.1. Bitumul existent:
    - penetratia (STAS 42);
    - ductilitatea (STAS 61).
    4.1.2.2. Emulsia bituminoasa cationica:
    - continutul de bitum (STAS 8877);
    - omogenitatea (STAS 8377);
    - stabilitatea la stocare si transport (STAS 8877);
    - adezivitatea (STAS 10969/3);
    - timpul de rupere.
    4.1.2.3. Ciment:
    - finetea (STAS 227/2);
    - timpul de priza (SR EN 196-3).
    4.1.3. Verificarea calitatii apei:
    - continutul de impuritati organice si minerale (STAS 1342).
    4.1.4 Materialele de la pct. 4.1.1.2 si 4.1.2 trebuie sa aiba certificate de conformitate a calitatii.
    4.2. Verificarea procesului tehnologic de reciclare si punere in opera a mixturii asfaltice reciclate
    4.2.1. In timpul reciclarii imbracamintei rutiere bituminoase se vor efectua urmatoarele verificari:
    4.2.1.1. Frezarea:
    - verificarea raspandirii agregatelor naturale de adaos;
    - dozajul de ciment;
    - granulozitatea agregatelor naturale adaugate;
    - umiditatea agregatelor naturale adaugate;
    - omogenitatea emulsiei bituminoase (la fiecare lot);
    - verificarea dozajului emulsiei bituminoase.
    4.2.1.2. Amestecarea materialelor si repartizarea amestecului:
    - granulozitatea amestecului (o proba la 1.000 mp, iar in cazul in care se constata la o proba ca granulozitatea nu corespunde cu cea stabilita prin incercarile de laborator pentru stabilirea compozitiei amestecului de agregate, conform pct. I.4 din anexa, determinarea se va face pe o proba la 500 mp);
    - continutul de bitum (o proba la 500 mp);
    - densitatea in stare uscata a amestecului;
    - volumul de goluri si densitatea pe corpurile de proba;
    - rezistenta la intindere prin despicare (7 si 28 de zile) si modulul de elasticitate dinamic pe corpurile de proba.
    4.2.1.3. Compactarea: verificarea modului de compactare.
    4.3. Verificarea imbracamintei reciclate:
    - verificarea gradului de compactare (o incercare la 500 mp);
    - verificarea modulului de elasticitate (3 determinari/zi);
    - verificarea planeitatii;
    - verificarea grosimii imbracamintei reciclate.
    4.4. Tolerante
    4.4.1. Corpuri de proba:
    - continut de goluri: +5%;
    - rezistenta la intindere prin despicare la 7 si 28 de zile: -20% .
    4.4.2. Imbracamintea reciclata:
    - grosime: -10%;
    - grad de compactare: -2% in maximum 10% din determinari;
    - planeitate: +1 cm/4 m;
    - cota in profil transversal: +/-2 cm.
    5. Receptia lucrarilor
    5.1. Receptia preliminara
    5.1.1. Receptia preliminara a lucrarilor de catre beneficiar se va face la o luna de la executarea lucrarilor si se va efectua conform normelor in vigoare.
    5.1.2. Comisia de receptie examineaza lucrarile executate conform documentatiei tehnice aprobate si documentatiei de control intocmite in timpul executarii.
    5.1.3. Verificarea uniformitatii suprafetei de rulare se face conform pct. 4.3.
    5.1.4. Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa drumului, pe minimum 10% din lungimea traseului.
    5.1.5. La strazi cota in ax se verifica in proportie de 20% din lungimea traseului, iar cotele rigolelor, pe toata lungimea traseului, in punctele de schimbare a declivitatilor.
    5.1.6. Verificarea grosimii se face conform pct. 4.3 si pe probe ce se iau pentru verificarea calitatii imbracamintei.
    5.1.7. Evidenta tuturor verificarilor mentionate in cap. 4 face parte din documentatia de control al receptiei preliminare.
    5.2. Receptia finala
    5.2.1. Receptia finala se face conform prescriptiilor legale in vigoare.
    5.2.2. Perioada de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive va fi de minimum 24 de luni de la data receptiei preliminare.

    ANEXA
    la normativ

    I. INCERCARI DE LABORATOR

    1. Prelevarea probelor prin frezare
    1.1. Prelevarea prin frezare a 3 probe, care vor fi analizate pentru stabilirea tipului si proportiei agregatelor ce vor fi adaugate, se va face din punctele stabilite in fig. 1.
    1.2. Frezarea se va face pe adancimea stabilita prin sondajele efectuate in cadrul determinarilor preliminare (cap. 2 pct. 2.1), pe o lungime de aproximativ 2 m.
    2. Incercari pe materialul frezat
    2.1. Agregate
    2.1.1 Granulozitatea (STAS 4606)
    Pentru realizarea curbei granulometrice a agregatelor celor trei probe, acestea vor fi spalate si uscate.
    2.1.2 Umiditatea (conform STAS 1913/1)
    In functie de umiditatea agregatelor naturale frezate se va stabili cantitatea de apa care va fi adaugata.
    2.2. Bitum
    2.2.1. Continutul de bitum (conform STAS 1338/2)
    In functie de continutul de bitum al agregatelor naturale frezate se va stabili cantitatea de emulsie care trebuie adaugata.
    2.2.2. Punctul de inmuiere inel si bila (conform STAS 60)
    3. Incercari pe materialul de adaos
    3.1. Agregate
    3.1.1. Granulozitatea (STAS 4606)
    3.1.2. Umiditatea (conform STAS 1913/1)
    3.2. Emulsia bituminoasa
    3.2.1. Determinarea continutului de bitum (conform STAS 8877)
    3.2.2. Determinarea omogenitatii (conform STAS 8877)
    3.2.3. Determinarea stabilitatii la stocare (conform STAS 8877)
    3.2.4. Determinarea adezivitatii (conform STAS 10969/3)
    3.3. Ciment
    3.3.1. Finetea (conform STAS 227/2)
    3.3.2. Timpul de priza (conform SR EN 196-3)
    3.4. Suspensia - emulsie bituminoasa - apa-ciment
    3.4.1. Se va determina miscibilitatea emulsiei bituminoase cu suspensia de apa-ciment dupa procedura urmatoare:
    - se amesteca o cantitate de 100 g de ciment cu 50 g de apa intr-un vas de sticla pana se obtine o suspensie de apa-ciment omogena;
    - se introduc 100 g de emulsie bituminoasa intr-un alt vas de sticla;
    - suspensia apa-ciment se amesteca cu emulsia bituminoasa timp de 6 minute;
    - se va determina timpul de rupere a emulsiei bituminoase.
    3.4.2. Timpul de rupere a emulsiei bituminoase este de minimum 10 minute.
    In cazul in care timpul de rupere este mai mic de 10 minute, se va relua determinarea cu alt tip de emulsie si alt tip de ciment.
    4. Stabilirea compozitiei amestecului de materiale
    4.1. Agregate
    4.1.1. Curba granulometrica a amestecului de agregate trebuie sa corespunda cu cea a unui strat de legatura.
    4.1.2. In functie de granulozitatea agregatelor naturale frezate si de cea a agregatelor naturale de adaos mentionate la pct. 2 si 3 se stabileste proportia de agregate naturale care trebuie adaugate pentru realizarea amestecului de agregate in conformitate cu pct. 4.1.1.
    4.2. Emulsie bituminoasa, ciment si apa
    4.2.1. Stabilirea dozajelor de emulsie bituminoasa, apa si ciment se va realiza prin incercari pe corpuri de proba.
    4.3. Confectionarea corpurilor de proba
    4.3.1. Se vor elabora 3 dozaje pentru confectionarea corpurilor de proba, variind procentul de emulsie bituminoasa, apa si ciment.
    4.3.1.1. Dozajul de ciment utilizat la reciclarea imbracamintei rutiere bituminoase este de 3,5-4,5% .
    4.3.1.2. Dozajul de apa (inclusiv cea continuta de materialul frezat si cel adaugat, stabilita prin determinarea umiditatii de la pct. 2.1 si 3.1) se stabileste astfel incat raportul apa/ciment sa fie de 0,5.
    4.3.1.3. Continutul de emulsie bituminoasa este de 2,5-5% (chiar daca materialul frezat contine o anumita cantitate de bitum).
    4.3.2. Prepararea amestecului de materiale se va face intr-un malaxor.
    4.3.3. Realizarea corpurilor de proba
    4.3.3.1. Se vor realiza cate 4 corpuri de proba pentru fiecare dozaj stabilit.
    4.3.3.2. Dotarea:
    - cilindri metalici cu fante, cu diametrul de 149,6 mm si inaltimea de 30 mm;
    - 2 poansoane cu caneluri pentru evacuarea apei (fig. 2):
        - diametrul de 149,6 mm;
        - inaltimea de 30 mm;
    - cantar.
    4.3.3.3. Procedura de realizare a corpurilor de proba este urmatoarea:
    - se ung cu ulei decofrol peretii interiori ai cilindrilor metalici;
    - se pune hartie de filtru la partea inferioara a cilindrilor, fara a acoperi fantele acestora;
    - se umple cilindrul cu amestec de materiale (aproximativ 6 kg);
    - se acopera materialul cu hartie de filtru si cu capacul cilindrului.
    5. Compactarea
    5.1. Dotarea:
    - presa hidraulica (sarcina > 50 KN);
    - suport pentru compactare (fig. 3).
    5.2. Procedura de compactare a corpurilor de proba este urmatoarea:
    - se introduce cilindrul cu amestecul de material in suportul de compactare centrat sub pistonul presei;
    - se aplica corpului de proba, cu perioade de repaus intre treptele de  incarcare, repetat, cu o viteza de 50 mm/minut, sarcina de 49 KN (fig. 4);
    - compactarea se considera incheiata, daca, dupa stabilizarea incarcarii, scaderea sarcinii aplicate corpurilor de proba este < 4 KN;
    - dupa compactare corpurile de proba se lasa in cilindri 24 de ore, dupa care se decofreaza.
    5.3. Depozitarea corpurilor de proba
    Se pastreaza 7 zile si apoi 28 de zile, in atmosfera umeda, in incaperi inchise, la temperatura de 20+/-2 grade C si umiditatea de 60 - 80% .
    5.4. Caracteristici de compactare (se determina numai la 7 zile)
    5.4.1. Umiditatea optima de compactare (conform STAS 1913/13)
    5.4.2. Densitatea in stare uscata maxima (conform STAS 1913/13)
    6. Determinari fizico-mecanice pe corpurile de proba
    6.1. Volumul de goluri
    Se determina pe doua corpuri de proba la 7 zile (conform STAS 1338/2)
    6.2. Rezistenta la intindere prin despicare
    Se determina pe doua corpuri de proba la 7 zile si pe alte doua, la 28 de zile (conform STAS 1338/2).
    6.2.1. Incercarea probei se face cu presa hidraulica (fig. 5).
    6.2.2. Rezistenta la intindere prin despicare (Rjd) se determina cu relatia:
    Rjd = 2 F/_dI, unde:
    F = forta de rupere (N);
    d = diametrul corpului de proba (mm);
    I = inaltimea corpului de proba (mm).
    6.2.3. Valorile minime admisibile sunt:
    - la 7 zile: 0,4 N/mmp;
    - la 28 de zile: 0,6 N/mmp.
    6.3. Modulul de elasticitate
    6.3.1. Modulul de elasticitate (E) se determina cu relatia:
    E = F (0,274 + m)/hu, unde:
    F = forta de rupere (N);
    m = coeficientul lui Poisson;
    h = inaltimea corpului de proba (mm);
    u = deformarea orizontala a corpului de proba (mm).

    II. INCERCARI IN SITU

    1. Gradul de compactare
    1.1. Mod de determinare
    1.1.1. Prin prelevare de carote
    Gradul de compactare se determina cu relatia:
    D = ud/udmax., unde:
    ud = densitatea uscata determinata pe probele prelevate din imbracamintea  reciclata;
    udmax. = densitatea in stare uscata maxima - Proctor (stabilita la pct. 5.4.3.).
    1.1.2. Utilizand gamadensimetrul.
    2. Planeitatea
    2.1. Se determina cu dreptarul (lata) de 4 m sau cu analizorul de profil in lung (APL).
    3. Grosimea imbracamintei reciclate
    3.1. Prin efectuarea sondajelor

    Figura 1
    Schema de prelevare a probelor de material frezat, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 bis, din 26 martie 1998, la pagina 9.
    Figura 2
    Poanson cu diametrul = 149,6 mm, cu 4 caneluri pentru evacuarea apei, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 bis, din 26 martie 1998, la pagina 10.
    Figura 3
    Suport pentru compactare, compus din: (1) placa superioara si (2) placa inferioara, (3) 4 bare de sustinere, (4) dispozitiv de centrare, (5) poanson, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 bis, din 26 martie 1998, la pagina 10.
    Figura 4
    Curba incarcare-timp la compactare statica, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 bis, din 26 martie 1998, la pagina 11.
    Figura 5
    Presa hidraulica de 50 - 100KN, cu:
    - suport (1);
    - piesa de rezemare (2);
      piesa de presare (3).
    Se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 bis, din 26 martie 1998, la pagina 11.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 52/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 52 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 52/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu