Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 672 din 3 iunie 2009

pentru completarea anexei nr. 26 la Hotararea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 414 din 17 iunie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava" la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţiile nr. 239-279, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

ANEXA

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

239

1

Platformă betonată -

S = 2.330 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

197.723,8

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

240

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) -

S = 776 mp Teren aferent -

S = 882 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

157.474,7

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

241

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) -

S = 790 mp Teren aferent - S= 1.380 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

201.224,27

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

242

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) -

S = 745 mp Teren aferent - S= 1.380 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

196.433,92

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

243

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) -

S = 715mp Teren aferent - S= 1.330 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

192.101,82

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

244

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) -

S = 785 mp Teren aferent - S= 1.280 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

195.619,27

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

0

1

2

3

4

5

6

245

1.6.2

Clădire

(grajd dezafectat) - S = 790 mp Teren aferent - S= 1.890 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

247.935,46

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

246

1.6.2

Clădire

(grajd dezafectat) - S= 170 mp Teren aferent - S = 300 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

44.296,92

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

247

1.6.2

Teren - S = 1.566 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

132.890,76

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

248

1.6.2

Teren - S = 3.130 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

265.611,8

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

249

1.6.2

Clădire

(grajd dezafectat) - S = 738 mp Teren aferent - S = 5.560 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

553.609,66

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

250

1.6.2

Clădire

(grajd dezafectat) - S = 718mp Teren aferent - S = 2.090 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

256.930,62

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

251

1.6.2

Clădire

(grajd dezafectat) - S = 716mp Teren aferent - S= 1.556 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

211.394,74

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

252

1.6.2

Clădire

(grajd dezafectat) - S = 730 mp Teren aferent - S= 1.580 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

214.980,08

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

253

1.6.2

Clădire

(grajd dezafectat) - S = 740 mp Teren aferent - S = 2.130 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

262.760,5

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

254

1.6.2

Clădire

(grajd dezafectat) - S = 406 mp Teren aferent - S = 857 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

117.717,7

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

255

1.6.2

Clădire

(grajd dezafectat) - S = 300 mp Teren aferent - S= 1.590 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

168.175,54

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

256

1.6.2

Clădire

(grajd dezafectat) - S = 905 mp Teren aferent - S = 2.320 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

297.171,23

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

257

1.6.2

Clădire

(grajd dezafectat) - S =1.840 mp Teren aferent - S= 1.640 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

343.093,22

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

0

1

2

3

4

5

6

258

1.6.2

Clădire

(grajd dezafectat) - S =1.330 mp Teren aferent - S= 1.850 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

304.388,57

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

259

1.6.2

Clădire

(grajd dezafectat) - S =2.180 mp Teren aferent - S = 5.220 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

684.569,86

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

260

1.6.2

Clădire-anexă - S = 885 mp Teren aferent - S = 815mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

167.242,08

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

261

1.6.2

Clădire-anexă - S = 230 mp Teren aferent - S = 455 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

64099

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

262

1.6.2

Clădire-grajd - S = 210mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

23.272,85

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

263

1.6.2

Clădire-grajd - S = 395 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

43.775,03

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

264

46

Remiză auto - S = 335 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

37.126,25

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

265

47

Atelier -S = 530 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

58.735,84

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

266

48

Atelier -S = 200 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

22.165,43

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

267

49

Anexă - S = 75 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

8.312,03

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

268

50

Atelier -S = 250 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

27.706,79

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

269

51

Magazie cereale - S = 780 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

86.442,63

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

270

52

Magazie cereale - S = 465 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

51.531,23

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

271

53

Magazie cereale - S = 420 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

46.545,71

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

272

54

Magazie cereale - S = 285 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

31.584,89

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

273

55

Atelier -S = 260 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

28.814,21

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

274

56

Atelier -S = 550 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

60.954,93

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

0

1

2

3

4

5

6

275

57

Atelier - S = 480 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

53.194,49

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

276

58

Atelier - S = 285 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

31.584,89

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

277

59

Garaj - S= 100 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

11.082,71

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

278

60

Curţi construcţii - S='1.040 mp'

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

88.254,4

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

279

1.6.2

Teren intravilan incintă CAP - S= 14.900 mp

Şos. Giurgiului nr. 288

1989

1.264.414

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 672/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 672 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu