E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 20 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 1048 2002
Articolul 19 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 706 2002
Articolul 19 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 3 din actul Hotărârea 706 2002
Articolul 18 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 887 2001
Articolul 17 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 880 2001
Articolul 15 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 863 2001
Articolul 16 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 3 din actul Hotărârea 864 2001
Articolul 13 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 7 1999
Articolul 13 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 3 din actul Hotărârea 7 1999
Articolul 14 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 3 din actul Hotărârea 8 1999
Articolul 14 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 3 din actul Hotărârea 8 1999
Articolul 8 din actul Hotărârea 1199 2002 completeaza articolul 17 din actul Hotărârea 581 1998
Articolul 8 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 20 din actul Hotărârea 581 1998
Articolul 8 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 581 1998
Articolul 9 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 11 din actul Hotărârea 582 1998
Articolul 9 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 582 1998
Articolul 10 din actul Hotărârea 1199 2002 abrogă Hotărârea 583 1998
Articolul 11 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 12 din actul Hotărârea 584 1998
Articolul 11 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 584 1998
Articolul 12 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 7 din actul Hotărârea 585 1998
Articolul 12 din actul Hotărârea 1199 2002 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 585 1998
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1199 din 24 octombrie 2002

privind divizarea Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. si modificarea unor acte normative

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 797 din  1 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 89/1999, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba divizarea Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., care isi inceteaza existenta, prin absorbtia acesteia de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. si Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.
    (2) Procedura de divizare a Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. incepe de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Divizarea Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., care isi inceteaza existenta, se face prin impartirea intregului patrimoniu intre societatile feroviare absorbante.
    (4) In sensul prezentei hotarari, prin societati feroviare absorbante se intelege Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. si Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.
    Art. 2
    (1) Capitalul social al Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., denumita in continuare "S.M.F." - S.A., de 7.146.275.000 lei, impartit in 285.851 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 25.000 lei, va fi repartizat intre societatile feroviare absorbante, corespunzator cotei-parti din patrimoniul transmis acestora pe baza balantei de verificare si a situatiei patrimoniului intocmite la data de 31 octombrie 2002.
    (2) Capitalul social al societatilor feroviare absorbante se majoreaza cu valoarea actiunilor nominative preluate.
    Art. 3
    (1) Predarea-preluarea activului si pasivului intre "S.M.F." - S.A., pe de o parte, si societatile feroviare absorbante, pe de alta parte, se va face pe baza de protocol care se va incheia in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Creantele "S.M.F." - S.A. pentru serviciile prestate catre societatile feroviare absorbante vor fi preluate corespunzator in contabilitatea acestora si se vor stinge prin compensare cu datoriile lor catre "S.M.F." - S.A.
    (3) Datoriile "S.M.F." - S.A. catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale si furnizori, inclusiv majorarile, penalitatile si penalitatile de intarziere aferente, vor fi preluate de catre societatile feroviare absorbante, proportional cu creantele "S.M.F." - S.A. la aceste societati.
    (4) Societatile feroviare absorbante se subroga in toate drepturile si obligatiile "S.M.F." - S.A. decurgand din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv in litigiile aflate pe rol la instantele judecatoresti.
    Art. 4
    (1) Bilantul contabil de divizare al "S.M.F." - S.A. va fi intocmit pe baza situatiilor financiar-contabile de la data de 31 octombrie 2002, actualizate cu inregistrarile contabile efectuate dupa aceasta data pana la semnarea protocolului de predare-preluare.
    (2) Bilantul contabil de absorbtie al societatilor feroviare absorbante va fi intocmit la aceeasi data cu bilantul contabil de divizare al "S.M.F." - S.A.
    Art. 5
    Pana la efectuarea radierii "S.M.F." - S.A. la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei se vor stabili sarcinile si responsabilitatile privind realizarea procedurilor pentru divizarea "S.M.F." - S.A.
    Art. 6
    (1) Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune si de organizare a licitatiilor pentru Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" se asigura pe baza de contract de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.
    (2) Serviciile privind managementul creditelor externe rambursabile si nerambursabile angajate de Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" inainte de reorganizarea sa, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 89/1999, se asigura pe baza de contract de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
    (3) Arhiva "S.M.F." - S.A., precum si arhiva Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane", aflata in gestiunea "S.M.F." - S.A., se predau pe baza de protocol in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari la Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
    Art. 7
    (1) Personalul "S.M.F." - S.A. va fi preluat in totalitate de societatile feroviare absorbante si se considera transferat incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Pana la incheierea noilor contracte colective de munca societatile feroviare absorbante vor utiliza, pentru activitatile preluate, functiile specifice cu nivelul de salarizare existent la "S.M.F." - S.A. la data de 31 octombrie 2002.
    (3) Bugetele de venituri si cheltuieli ale societatilor feroviare absorbante se vor modifica in mod corespunzator, potrivit numarului de personal preluat.
    Art. 8
    Hotararea Guvernului nr. 581/1998 privind infiintarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul (4) al articolului 17 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) <<C.F.R.>> - S.A. va asigura serviciile privind managementul creditelor externe rambursabile sau nerambursabile angajate de Regia Autonoma <<Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane>> inainte de reorganizarea sa, care pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari au fost administrate de <<S.M.F.>> - S.A."
    2. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne si externe, contractarea si gestionarea acestor credite se preiau de la <<S.M.F.>> - S.A. si se realizeaza potrivit legii prin organele de specialitate proprii."
    3. Alineatul (1) al articolului 22 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii."
    Art. 9
    Hotararea Guvernului nr. 582/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 15 septembrie 1998, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne si externe, contractarea si gestionarea acestor credite se preiau de la <<S.M.F.>> - S.A. si se realizeaza potrivit legii prin organele de specialitate proprii."
    2. Alineatul (1) al articolul 21 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii."
    Art. 10
    La data finalizarii procedurii de divizare, Hotararea Guvernului nr. 583/1998 privind infiintarea Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 351 din 15 septembrie 1998, se abroga.
    Art. 11
    Hotararea Guvernului nr. 584/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 15 septembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne si externe, contractarea si gestionarea acestor credite se preiau de la <<S.M.F.>> - S.A. si se realizeaza potrivit legii prin organele de specialitate proprii."
    2. Alineatul (1) al articolului 21 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii."
    Art. 12
    Hotararea Guvernului nr. 585/1998 privind infiintarea Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 353 din 15 septembrie 1998, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne si externe, contractarea si gestionarea acestor credite se preiau de la <<S.M.F.>> - S.A. si se realizeaza potrivit legii prin organele de specialitate proprii."
    2. Alineatul (1) al articolului 21 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii."
    Art. 13
    Hotararea Guvernului nr. 7/1999 privind infiintarea unor filiale ale Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 20 ianuarie 1999, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune si de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne si externe, contractarea si gestionarea acestor credite se preiau de la <<S.M.F.>> - S.A. si se realizeaza potrivit legii prin organele de specialitate proprii."
    2. Alineatul (1) al articolului 21 din anexa nr. 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii."
    Art. 14
    Hotararea Guvernului nr. 8/1999 privind infiintarea unor filiale ale Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 20 ianuarie 1999, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune si de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne si externe, contractarea si gestionarea acestor credite se preiau de la <<S.M.F.>> - S.A. si se realizeaza potrivit legii prin organele de specialitate proprii."
    2. Alineatul (1) al articolului 21 din anexa nr. 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii."
    Art. 15
    Hotararea Guvernului nr. 863/2001 privind infiintarea unor filiale ale Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 579 din 17 septembrie 2001, se modifica dupa cum urmeaza:
    - Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune si de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne si externe, contractarea si gestionarea acestor credite se preiau de la <<S.M.F.>> - S.A. si se realizeaza potrivit legii prin organele de specialitate proprii."
    Art. 16
    Hotararea Guvernului nr. 864/2001 privind infiintarea unor filiale ale Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 17 septembrie 2001, se modifica dupa cum urmeaza:
    - Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune si de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne si externe, contractarea si gestionarea acestor credite se preiau de la <<S.M.F.>> - S.A. si se realizeaza potrivit legii prin organele de specialitate proprii."
    Art. 17
    Hotararea Guvernului nr. 880/2001 privind infiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 594 din 21 septembrie 2001, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    - Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune si de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne si externe, contractarea si gestionarea acestor credite se preiau de la <<S.M.F.>> - S.A. si se realizeaza potrivit legii prin organele de specialitate proprii."
    Art. 18
    Hotararea Guvernului nr. 887/2001 privind infiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598 din 24 septembrie 2001, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    - Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune si de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne si externe, contractarea si gestionarea acestor credite se preiau de la <<S.M.F.>> - S.A. si se realizeaza potrivit legii prin organele de specialitate proprii."
    Art. 19
    Hotararea Guvernului nr. 706/2002 privind infiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 din 18 iulie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune si de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne si externe, contractarea si gestionarea acestor credite se preiau de la <<S.M.F.>> - S.A. si se realizeaza potrivit legii prin organele de specialitate proprii."
    2. Alineatul (1) al articolului 21 din anexa nr. 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii."
    Art. 20
    Hotararea Guvernului nr. 1.048/2002 privind infiintarea Societatii Comerciale de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta "C.F.R. Mesagerie" - S.A. ca filiala a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 1 octombrie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:
    - Alineatul (1) al articolului 20 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii."
    Art. 21
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari pct. 13 de la lit. B "Unitatile care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii si
                         solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1199/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1199 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1199/2002
Hotărârea 1048 2002
privind infiintarea Societatii Comerciale de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta "C.F.R. Mesagerie" - S.A. ca filiala a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
Hotărârea 706 2002
privind infiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Hotărârea 887 2001
privind infiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Hotărârea 880 2001
privind infiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Hotărârea 863 2001
privind infiintarea unor filiale ale Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
Hotărârea 864 2001
privind infiintarea unor filiale ale Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.
Hotărârea 7 1999
privind infiintarea unor filiale ale Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
Hotărârea 8 1999
privind infiintarea unor filiale ale Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.
Hotărârea 581 1998
privind infiintarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
Hotărârea 582 1998
privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
Hotărârea 583 1998
privind infiintarea Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
Hotărârea 584 1998
privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
Hotărârea 585 1998
privind infiintarea Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu