E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1048 din 19 septembrie 2002

privind infiintarea Societatii Comerciale de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta "C.F.R. Mesagerie" - S.A. ca filiala a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 712 din  1 octombrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 89/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 584/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se infiinteaza filiala Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., denumita Societatea Comerciala de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta "C.F.R. Mesagerie" - S.A., ca societate comerciala pe actiuni, denumita in continuare C.F.R. Mesagerie.
    Art. 2
    (1) Sediul si capitalul social initial ale societatii infiintate potrivit art. 1 sunt prevazute in statutul acesteia, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) C.F.R. Mesagerie are ca obiect de activitate, in principal, expedierea si transportul de mesagerie, bagaje, coletarie, valori banesti si corespondenta pe calea ferata.
    (3) C.F.R. Mesagerie este persoana juridica romana si se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
    (4) Capitalul social initial al C.F.R. Mesagerie se constituie prin aporturi in natura si in numerar de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., denumita in continuare C.F.R. Calatori, corespunzator obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabila incheiata la data de 30 iunie 2002.
    (5) Capitalul social initial al C.F.R. Mesagerie este subscris si integral varsat la data infiintarii, de catre C.F.R. Calatori, in calitate de actionar unic.
    (6) Efectuarea aporturilor de catre C.F.R. Calatori se va face pe baza de protocol, care se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (7) In cazul in care valoarea capitalului social, stabilita prin protocolul de predare-preluare, va fi diferita de cea prevazuta in anexa, se va solicita rectificarea cuvenita la registrul comertului, in termen de 30 de zile de la semnarea protocolului prevazut la alin. (6).
    (8) Valoarea terenurilor pe care C.F.R. Mesagerie isi desfasoara activitatea nu este cuprinsa in capitalul social initial prevazut in anexa. Aceste terenuri se vor evalua pana la data de 31 decembrie 2002, modificandu-se in mod corespunzator capitalul social.
    (9) Pe toata perioada in care C.F.R. Calatori este actionar unic la C.F.R. Mesagerie se pot efectua transferuri de active corporale si necorporale, fara plata, prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, intre C.F.R. Mesagerie si C.F.R. Calatori, precum si intre C.F.R. Mesagerie si alte societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu acordul adunarii generale extraordinare a actionarilor societatilor comerciale implicate, modificandu-se capitalul social in mod corespunzator.
    (10) C.F.R. Mesagerie se poate privatiza in conditiile legii, C.F.R. Calatori putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
    (11) In perioada in care C.F.R. Calatori este actionar unic C.F.R. Mesagerie poate vinde active din patrimoniul sau persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la propunerea consiliului de administratie, cu acordul Adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori, exprimat prin mandat special dat reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor. Utilizarea sumelor rezultate din vanzarea activelor se face in conditiile legii.
    (12) C.F.R. Mesagerie poate infiinta reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati in tara si in strainatate, in conditiile legii.
    Art. 3
    (1) C.F.R. Mesagerie poate desfasura activitati comerciale prin contracte de prestatii, asociere, veniturile rezultate constituind venituri proprii, in conditiile legii.
    (2) Atat timp cat C.F.R. Calatori este actionar unic, in relatiile contractuale dintre C.F.R. Calatori si C.F.R. Mesagerie se va practica o cota de profit de 3% atat de catre C.F.R. Calatori, cat si de filiala, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 4
    (1) Personalul necesar desfasurarii activitatii C.F.R. Mesagerie este preluat de la C.F.R. Calatori si se considera transferat.
    (2) Pana la incheierea contractului colectiv de munca al C.F.R. Mesagerie personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal avute la data transferarii, prevazute in contractul colectiv de munca al C.F.R. Calatori, corespunzatoare posturilor ce urmeaza sa fie ocupate, precum si de alte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 5
    (1) C.F.R. Mesagerie este condusa de adunarea generala a actionarilor, formata din reprezentantii C.F.R. Calatori si ai celorlalti actionari.
    (2) Adunarea generala a actionarilor a C.F.R. Calatori numeste reprezentantii acesteia in Adunarea generala a actionarilor a C.F.R. Mesagerie.
    (3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunarii generale a actionarilor sunt prevazute in statutul C.F.R. Mesagerie.
    Art. 6
    (1) Adunarea generala a actionarilor alege membrii Consiliului de administratie al C.F.R. Mesagerie. Pe toata perioada in care C.F.R. Calatori este actionar unic la C.F.R. Mesagerie, alege membrii consiliului de administratie si presedintele acestuia, acestia fiind numiti la propunerea Adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori.
    (2) Presedintele consiliului de administratie este si directorul C.F.R. Mesagerie.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                STATUTUL
Societatii Comerciale de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta "C.F.R. Mesagerie" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea filialei este Societatea Comerciala de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta "C.F.R. Mesagerie" - S.A.
    (2) Societatea Comerciala de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta "C.F.R. Mesagerie" - S.A., denumita in continuare C.F.R. Mesagerie, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, filiala cu personalitate juridica a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., denumita in continuare C.F.R. Calatori.
    (3) Emblema C.F.R. Mesagerie este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul statut.
    (4) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la C.F.R. Mesagerie se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat, de sediul si codul unic de inregistrare.
    Art. 2
    Forma juridica
    C.F.R. Mesagerie este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul C.F.R. Mesagerie este in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
    (2) Sediul poate fi mutat in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (3) C.F.R. Mesagerie poate infiinta reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati in tara si in strainatate.
    Art. 4
    Durata
    C.F.R. Mesagerie se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul C.F.R. Mesagerie este efectuarea transportului de mesagerie, bagaje, coletarie, valori banesti si corespondenta pe calea ferata pentru satisfacerea cerintelor beneficiarilor de transport in conditii avantajoase.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    C.F.R. Mesagerie are, in principal, urmatorul obiect de activitate:
    a) expedierea si transportul de mesagerie, bagaje, coletarie, valori banesti si corespondenta pe calea ferata;
    b) organizarea activitatii de publicitate in vederea prezentarii de noi oferte de servicii care sa asigure accesul rapid la expeditie, preluarea de la calatori a bagajelor, respectiv a corespondentei, si predarea acestora la destinatie beneficiarilor de transport;
    c) orice alte activitati care contribuie la obtinerea de profit in realizarea obiectului de activitate.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al C.F.R. Mesagerie este de 1.500.000.000 lei, impartit in 60.000 actiuni nominative cu valoare nominala de 25.000 lei, si se constituie prin aporturi in natura reprezentand active si aporturi in numerar de la C.F.R. Calatori, stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabila la data de 30 iunie 2002.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile sunt nominative in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
    (2) C.F.R. Mesagerie va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul C.F.R. Mesagerie.
    Art. 9
    Reducerea si majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
    (2) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (3) Actionarii raspund numai pana la concurenta cu capitalul social subscris.
    (4) Patrimoniul C.F.R. Mesagerie nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul C.F.R. Mesagerie, care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea C.F.R. Mesagerie, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) In orice raporturi cu C.F.R. Mesagerie, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 12
    Atributii
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al C.F.R. Mesagerie, care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele C.F.R. Calatori in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3, dintre care un specialist al Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, numiti sau, dupa caz, revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori.
    (4) Pentru activitatea depusa imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele C.F.R. Calatori in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilita de Adunarea generala a actionarilor a C.F.R. Calatori.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) alege membrii Consiliului de administratie al C.F.R. Mesagerie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti. Pe toata perioada in care C.F.R. Calatori este actionar unic la C.F.R. Mesagerie membrii consiliului de administratie si presedintele acestuia sunt numiti la propunerea Adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori;
    b) stabileste remuneratia administratorilor si a cenzorilor, in conditiile legii;
    c) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor si cenzorilor, in conditiile legii;
    d) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    e) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie;
    f) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    g) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a C.F.R. Mesagerie pe termen lung, mediu si scurt, cu acordul Adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori;
    h) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.F.R. Mesagerie, elaborate de consiliul de administratie, si le aproba;
    i) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    j) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
    k) fixeaza dividendele;
    l) aproba constituirea rezervelor statutare;
    m) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia ori mai multor subunitati ale C.F.R. Mesagerie.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a C.F.R. Mesagerie la nivel central si teritorial;
    b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea de reprezentante, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori;
    e) hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni, cu acordul adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori;
    f) hotaraste cu privire la mutarea sediului C.F.R. Mesagerie, cu acordul Adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori;
    g) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea C.F.R. Mesagerie, cu acordul Adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori;
    h) hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al C.F.R. Mesagerie;
    i) aproba asocierea in vederea constituirii de noi societati comerciale sau participarea cu capital social la alte societati comerciale in conditiile legii, cu acordul prealabil al Adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori;
    j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului si a cenzorilor pentru pagube pricinuite C.F.R. Mesagerie;
    k) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    l) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    m) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
    n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al Adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori;
    o) aproba facilitati si gratuitati de calatorie la transport;
    p) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
    q) numeste directorul C.F.R. Mesagerie si ii stabileste salariul in perioada in care C.F.R. Calatori detine pachetul majoritar de actiuni. Numirea directorului si stabilirea salariului acestuia se fac cu acordul Adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori;
    r) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea C.F.R. Mesagerie, cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
    (7) Acordul Adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori, prevazut la alin. (5) lit. g) si la alin. (6) lit. d), e), f), g), i), n) si q), este cerut in perioada in care C.F.R. Calatori este actionar unic.
    Art. 13
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi nevoie de catre presedintele consiliului de administratie, de catre persoana desemnata de acesta sa il inlocuiasca sau la solicitarea Adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale ale actionarilor se convoaca si la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul C.F.R. Mesagerie. In perioada in care C.F.R. Calatori este actionar unic convocarea adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta.
    (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.
    (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul C.F.R. Mesagerie sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 14
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in aceasta.
    (2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea generala a actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 15
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 16
    Organizarea
    (1) C.F.R. Mesagerie este administrata de un consiliu de administratie format din 5 membri, dintre care un specialist al Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
    (2) Conducerea executiva a C.F.R. Mesagerie este asigurata de directorul acesteia, care este si presedintele consiliului de administratie.
    (3) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor acestuia, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    (7) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a C.F.R. Mesagerie si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize necesare luarii unor decizii.
    (8) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea C.F.R. Mesagerie.
    (9) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de C.F.R. Mesagerie pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei pot fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    Art. 17
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.F.R. Mesagerie;
    b) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si aproba regulamentul de organizare si functionare a C.F.R. Mesagerie si regulamentul de ordine interioara;
    c) elaboreaza si prezinta spre aprobare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a C.F.R. Mesagerie pe termen lung, mediu si scurt;
    d) aproba investitiile C.F.R. Mesagerie, in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    e) aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
    f) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si servicii;
    g) isi da acordul privitor la incheierea contractelor de inchiriere, pe care le supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor;
    h) stabileste tactica si strategia de marketing;
    i) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.F.R. Mesagerie, bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul in curs;
    j) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii salariatilor;
    k) aproba tarifele pentru activitatile specifice C.F.R. Mesagerie, in conditiile legii;
    l) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.F.R. Mesagerie;
    m) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii;
    n) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.F.R. Mesagerie;
    o) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai C.F.R. Mesagerie si le fixeaza salariile;
    p) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 18
    Atributiile directorului
    (1) Directorul reprezinta C.F.R. Mesagerie in raporturile cu tertii si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale C.F.R. Mesagerie;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul C.F.R. Mesagerie;
    c) negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    d) incheie acte juridice in numele si pe seama C.F.R. Mesagerie;
    e) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor;
    f) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    g) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
    (2) Directorul poate delega o parte din atributiile sale cu respectarea prevederilor legale.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 19
    Controlul financiar preventiv
    (1) C.F.R. Mesagerie organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate, potrivit legii.
    Art. 20
    Controlul financiar de gestiune
    (1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., pe baza de contract.
    (2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitatile de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.
    (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariatii au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;
    b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
    c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, in original sau in copii certificate;
    d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    e) sa semneze, cu sau fara obiectii, actele de control;
    f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa isi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    (4) Constatarile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna in acte de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului C.F.R. Mesagerie si consiliului de administratie.
    Art. 21
    Cenzorii
    (1) Gestiunea C.F.R. Mesagerie este supravegheata de actionari si de cenzori.
    (2) Societatea are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
    (3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
    (4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
    (6) Atat timp cat statul va detine cel putin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala a actionarilor.
    (8) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) sa supravegheze gestiunea C.F.R. Mesagerie;
    b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierdere sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
    c) sa verifice daca registrele sunt corect tinute;
    d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform reglementarilor legale.
    (9) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    (10) Cenzorii sunt obligati de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.F.R. Mesagerie ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, cand nu a fost convocata de catre administratori;
    c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    d) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (11) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (10), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
    (13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot, daca nu sunt actionari.
    (14) Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor, in particular, sau tertilor date referitoare la operatiunile C.F.R. Mesagerie, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    (15) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale actionarilor.
    (17) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 22
    Exercitiul financiar
    (1) Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, C.F.R. Mesagerie utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    (2) Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii C.F.R. Mesagerie.
    Art. 23
    Personalul
    (1) Personalul se incadreaza, in conditiile legii, pe baza de concurs sau de examen si/sau prin alte forme de selectie.
    (2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.
    (3) Personalul este supus Statutului personalului feroviar, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioara al C.F.R. Mesagerie.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (5) Personalul C.F.R. Mesagerie beneficiaza de autorizatii, legitimatii si permise de calatorie gratuita pe calea ferata, in trafic intern si international, in aceleasi conditii ca si personalul C.F.R. Calatori.
    Art. 24
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 25
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) C.F.R. Mesagerie va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 26
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in conditiile legii.
    (3) C.F.R. Mesagerie isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre C.F.R. Mesagerie in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 27
    Registrele
    C.F.R. Mesagerie va tine prin grija administratorilor, respectiv a cenzorilor, registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

    Art. 28
    Schimbarea formei juridice
    Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a C.F.R. Mesagerie, cu acordul Adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori.
    Art. 29
    Dizolvarea. Lichidarea
    Dizolvarea si lichidarea C.F.R. Mesagerie se vor face conform prevederilor legale.
    Art. 30
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre C.F.R. Mesagerie si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    (1) Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Codului comercial.
    (2) Prezentul statut se poate modifica si completa prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile legii.

    ANEXA 1
    la statut

                                EMBLEMA
Societatii Comerciale de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta "C.F.R. Mesagerie" - S.A.

                     _____________________________________
                   /
                 /_                             ________
               /____    C.F.R. Mesagerie         ______
             /__________                    Bucuresti
            (______o__o_________o__o________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1048/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1048 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu