E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 584 din 10 septembrie 1998

privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 352 din 15 septembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., denumita in continuare C.F.R. Calatori, societate comerciala pe actiuni, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
    (2) C.F.R. Calatori este persoana juridica romana, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) C.F.R. Calatori poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si altele asemenea, in tara si in strainatate, in conditiile legii.
    (4) Filiale ale C.F.R. Calatori pot fi infiintate prin hotarare a Guvernului, la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    (5) In sensul prezentei hotarari, prin societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, se intelege C.F.R. Calatori, Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. si Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.
    Art. 2
    (1) Capitalul social initial al C.F.R. Calatori este de 1.268.584.372.648 lei si se constituie prin preluarea, corespunzator obiectului sau de activitate, a unei parti din patrimoniul Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, in baza balantei de verificare si a situatiei patrimoniului, intocmite la data de 30 iunie 1998.
    (2) Capitalul social initial este subscris si integral varsat de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor.
    (3) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane, pe de o parte, si C.F.R. Calatori, pe de alta parte, se va face pe baza de protocol, care se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Daca valoarea capitalului social, stabilita prin protocolul de predare-preluare, va fi diferita de cea prevazuta la alin. (1), se va solicita registrului comertului rectificarea cuvenita, in termen de 30 de zile de la semnarea respectivului protocol.
    (4) Valoarea terenurilor aflate in proprietatea C.F.R. Calatori nu este cuprinsa in capitalul social prevazut la alin. (1). Aceste terenuri se vor evalua in termen de 12 luni de la data infiintarii C.F.R. Calatori, modificandu-se in mod corespunzator capitalul social al acesteia.
    (5) Capitalul social initial este impartit in 50.743.375 actiuni nominative, cu valoare nominala unitara de 25.000 lei.
    (6) Actiunile emise de C.F.R. Calatori pot fi cotate la bursa si tranzactionate liber pe piata de capital.
    (7) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar la C.F.R. Calatori, prin ordin al ministrului transporturilor si cu acordul adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor comerciale implicate, se pot efectua transferuri de active - corporale si necorporale -, fara plata, intre C.F.R. Calatori si celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu modificarea corespunzatoare a capitalului social al acestora.
    (8) C.F.R. Calatori se poate privatiza in conditiile legii, statul putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
    (9) C.F.R. Calatori, pe perioada in care statul este actionar majoritar, poate vinde active din patrimoniul sau persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la initiativa consiliului de administratie, cu acordul Ministerului Transporturilor, cu mandatarea reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor. Vanzarea se poate face numai in cazul in care nu este afectata privatizarea C.F.R. Calatori sau privatizarea unui activ in integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vanzarea activelor se face in conditiile legii.
    Art. 3
    C.F.R. Calatori poate primi in subconcesiune, in conditiile legii, portiuni ale infrastructurii feroviare publice.
    Art. 4
    C.F.R. Calatori desfasoara activitati de interes national, in scopul realizarii transportului feroviar public de calatori si al satisfacerii nevoilor de aparare a tarii, si are, in principal, ca obiect de activitate:
    a) efectuarea transportului feroviar public de calatori;
    b) efectuarea transportului de bagaje si mesagerii;
    c) organizarea si asigurarea exploatarii vagoanelor de dormit, a cusetelor, barului si restaurantului, in trafic intern si international;
    d) efectuarea de transporturi de posta, militare, penitenciare si altele, in vagoane specializate.
    Art. 5
    C.F.R. Calatori efectueaza transporturi feroviare publice de calatori pe baza de contract de transport, incheiat in conditiile legii.
    Art. 6
    Pentru accesul pe infrastructura feroviara publica, C.F.R. Calatori plateste Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. tariful de utilizare a infrastructurii, pe baza contractului de acces incheiat cu aceasta.
    Art. 7
    (1) C.F.R. Calatori, potrivit obiectului sau de activitate, impreuna cu Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. asigura desfasurarea traficului feroviar de calatori in conditii de siguranta a circulatiei, exercitand atributiile care ii revin potrivit legii. In cazul producerii de evenimente de cale ferata in care este implicata, participa la cercetarea acestora, intervine si ia masurile necesare pentru indepartarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare.
    (2) C.F.R. Calatori nu raspunde pentru pagubele cauzate de traversarea liniilor ferate de catre pietoni, vehicule sau animale prin alte locuri decat cele special amenajate in acest scop sau de pagubele cauzate de traversarea liniilor ferate fara respectarea normelor si prescriptiilor in vigoare.
    (3) In cazul producerii unor calamitati naturale, dezastre sau evenimente de cale ferata, C.F.R. Calatori va actiona in cel mai scurt timp pentru asigurarea continuitatii transportului de calatori.
    Art. 8
    C.F.R. Calatori, in colaborare cu societatile comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, va urmari realizarea activitatii de ansamblu a transportului feroviar public, intern si international, in conformitate cu cerintele sigurantei circulatiei si tehnologiilor specifice de transport, in conditii de compatibilitate si interoperabilitate cu sistemul feroviar european.
    Art. 9
    Transportul feroviar public de calatori are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii C.F.R. Calatori primeste de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, diferentele dintre tarifele stabilite cu avizul autoritatilor publice competente si costurile reale de transport, la care se adauga o cota de profit de cel putin 3% din costul respectiv.
    Art. 10
    In cazul efectuarii de servicii publice de transport de calatori pentru anumite categorii de persoane care beneficiaza, potrivit reglementarilor legale, de reduceri ale tarifelor de transport prin actul normativ care a acordat aceste reduceri se vor prevedea compensatii corespunzatoare catre C.F.R. Calatori, pana la nivelul tarifului aprobat.
    Art. 11
    Investitiile pentru realizarea proiectelor de importanta nationala, care asigura integrarea Romaniei in sistemul de transport feroviar european, se finanteaza de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat si rambursate de la bugetul de stat.
    Art. 12
    (1) Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne sau externe, contractarea si gestionarea acestor credite se asigura pe baza de contract de catre Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.
    (2) Contractele prevazute la alin. (1) vor cuprinde, cel putin, clauze referitoare la drepturile si obligatiile partilor privind:
    a) stabilirea modalitatilor de prezentare a documentelor justificative care stau la baza efectuarii platilor si a inregistrarilor in contabilitate, circuitul si responsabilitatile corespunzatoare;
    b) punerea la dispozitie a documentelor in vederea exercitarii controlului financiar de gestiune si restituirea acestora;
    c) stabilirea obiectivelor activitatii de control financiar de gestiune, precum si perioadele de exercitare a acestora;
    d) punerea la dispozitie a documentelor care stau la baza organizarii, desfasurarii si adjudecarii licitatiilor;
    e) comunicarea plafoanelor valorice de efectuare a platilor si a competentelor de aprobare a cheltuielilor, precum si consecintele nerespectarii acestora;
    f) participarea la negocierea si incheierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri;
    g) furnizarea de analize pentru activitatea economico-financiara, evaluarea si valorificarea acestora;
    h) asigurarea asistentei de specialitate.
    (3) Pentru asigurarea serviciilor juridice in raporturile cu Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., C.F.R. Calatori poate apela si la alte firme specializate.
    Art. 13
    (1) Raporturile dintre C.F.R. Calatori si societatile comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane se stabilesc prin conventii si contracte, pe baza de negocieri directe.
    (2) Bunurile imobile aflate in proprietatea sau in folosinta C.F.R. Calatori pot fi valorificate prin inchiriere, cu prioritate societatilor comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
    Art. 14
    (1) C.F.R. Calatori, corespunzator obiectului sau de activitate, se substituie Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane in toate drepturile si obligatiile decurgand din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv in litigiile aflate pe rol la instantele judecatoresti, precum si in cele ce decurg din contractele si acordurile internationale. Fac exceptie datoriile si creantele care vor fi gestionate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998.
    (2) C.F.R. Calatori preia de la Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane partea care ii revine din creditele in curs de derulare sau de contractare, cu drepturile si obligatiile aferente.
    (3) C.F.R. Calatori preia, potrivit obiectului sau de activitate, drepturile si obligatiile ce reveneau Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane din creditele contractate de catre aceasta de la institutiile financiare internationale, precum si din creditele contractate direct de stat si subimprumutate de catre Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane prin acorduri subsidiare. Aceste credite, in limita in care au fost preluate, vor fi rambursate de catre C.F.R. Calatori, care preia drepturile si obligatiile ce reveneau Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
    (4) Ministerul Transporturilor va stabili in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari defalcarea creditelor contractate cu garantie guvernamentala de catre Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane de la institutiile financiare internationale, precum si a creditelor contractate direct de stat subimprumutate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane si va comunica Ministerului Finantelor rezultatele acestei defalcari.
    Art. 15
    (1) C.F.R. Calatori poarta raspunderea ce revine caii ferate potrivit Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, conventiilor si acordurilor internationale, altor reglementari legale privind transportul feroviar, precum si normelor, instructiunilor si regulamentelor in domeniul feroviar, in limita obiectului sau de activitate.
    (2) In vederea satisfacerii nevoilor de aparare a tarii si in limita obiectului sau de activitate, C.F.R. Calatori are urmatoarele obligatii:
    a) sa intocmeasca si sa asigure punerea in aplicare a planului de mobilizare;
    b) sa asigure rezervele si capacitatile necesare indeplinirii sarcinilor de mobilizare;
    c) sa intocmeasca documentele privind completarea fortei de munca necesare in caz de razboi cu personal cu obligatii militare;
    d) sa asigure protectia civila a personalului propriu, a publicului calator si a bunurilor incredintate pentru transport, in cazul unor situatii speciale, inclusiv al calamitatilor.
    Art. 16
    (1) Raporturile dintre C.F.R. Calatori si institutiile publice se reglementeaza prin contractul de activitate incheiat intre C.F.R. Calatori, pe de o parte, si Ministerul Transporturilor, in numele statului, pe de alta parte.
    (2) Contractul de activitate prevazut la alin. (1 ) va cuprinde, cel putin, urmatoarele prevederi:
    a) numarul si categoriile trenurilor care vor circula, pe sectii de circulatie;
    b) indicatorii de calitate pe categorii de trenuri;
    c) lista completa a facilitatilor de calatorie, aprobate prin acte normative;
    d) principiile, metodologia de calcul si nivelul sumelor lunare necesare pentru acoperirea serviciului public social, ca diferenta intre tarifele stabilite cu avizul autoritatilor publice competente si costurile reale de transport, la care se adauga cota de profit prevazuta de lege;
    e) raspunderea Guvernului privind buna functionare a transportului public de calatori, incluzand sumele necesare compensarii pentru servicii sociale, calculate potrivit lit. d), si alocatiile bugetare pentru investitii, modernizari, activitati de invatamant si asistenta medicala.
    (3) Contractul de activitate prevazut la alin. (1) se incheie pe o durata de 4 ani, se aproba de catre Guvern si se actualizeaza anual, dupa aprobarea bugetului de stat.
    Art. 17
    La solicitarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor persoane juridice, C.F.R. Calatori poate incheia cu acestea conventii pentru activitati de transport de interes local, altele decat cele prevazute in contractul de activitate incheiat cu Ministerul Transporturilor, cu obligatia de acoperire a diferentei de cost de catre solicitantul transportului, in cazul in care veniturile din efectuarea transportului nu acopera costurile.
    Art. 18
    (1) C.F.R. Calatori isi stabileste bugetul propriu de venituri si cheltuieli, care include subventiile, alocatiile si compensatiile de la bugetul de stat si care se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
    (2) Veniturile C.F.R. Calatori se constituie din sumele corespunzatoare tarifelor de transport, tarifelor accesorii, chiriilor si altor tarife, specifice pentru serviciile si prestatiile efectuate, potrivit obiectului de activitate.
    (3) Veniturile C.F.R. Calatori se constituie si din valorificarea, la intern si la export, a materialelor si a deseurilor refolosibile rezultate din reparatii, demolari, casari de bunuri aflate in patrimoniu si din alte activitati proprii.
    (4) In cazurile in care interese de stat, inclusiv cele de ordin militar, vor necesita prestatii de servicii speciale, acestea se vor executa in conditiile asigurarii fondurilor necesare acoperirii costurilor aferente, generate de acestea.
    Art. 19
    (1) Personalul necesar desfasurarii activitatii este preluat de la Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane, in functie de competenta profesionala si de disciplina in activitate, si se considera transferat. Pana la incheierea noului contract colectiv de munca al personalului de la C.F.R. Calatori, personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal prevazute in actualul contract colectiv de munca, precum si de alte drepturi prevazute in legislatia in vigoare.
    (2) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    (3) Salariatii si pensionarii C.F.R. Calatori, precum si membrii de familie ai acestora beneficiaza de autorizatii si permise de calatorie gratuita pe calea ferata, in conditiile legii.
    Art. 20
    C.F.R. Calatori se substituie obligatiilor Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane privitoare la acordarea autorizatiilor, legitimatiilor si permiselor de calatorie gratuita pe calea ferata, in conditiile legii.
    Art. 21
    C.F.R. Calatori gestioneaza autorizatiile, legitimatiile si permisele de calatorie gratuita pe calea ferata, pe care le elibereaza pentru utilizare in grafic intern si international.
    Art. 22
    Personalul C.F.R. Calatori cu atributii de serviciu privind paza, ordinea publica si controlul trenurilor, garilor si al altor unitati din cadrul acesteia este asimilat, in exercitarea atributiilor de serviciu, persoanelor care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.
    Art. 23
    (1) C.F.R. Calatori este condusa de adunarea generala a actionarilor.
    (2) Atributiile si componenta adunarii generale a actionarilor sunt prevazute in statutul C.F.R. Calatori.
    Art. 24
    (1) Adunarea generala a actionarilor alege consiliul de administratie al C.F.R. Calatori. Pana la finalizarea procesului de privatizare a C.F.R. Calatori, reprezentantii statului in consiliul de administratie si presedintele consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
    (2) Presedintele consiliului de administratie al C.F.R. Calatori este si directorul general al acesteia.
    (3) Atributiile consiliului de administratie, precum si ale presedintelui acestuia sunt stabilite prin statutul C.F.R. Calatori.
    Art. 25
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice dispozitie contrara se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul transporturilor,
                        Traian Basescu

                        Ministrul finantelor,
                        Daniel Daianu

                        Ministrul muncii
                        si protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                        STATUTUL
Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    (2) Sigla Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul statut.
    (3) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., denumita in continuare C.F.R. Calatori, este persoana juridica romana, initial cu capital integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul C.F.R. Calatori este in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
    (2) Sediul C.F.R. Calatori poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (3) C.F.R. Calatori poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati, in tara si in strainatate.
    (4) Filiale ale C.F.R. Calatori pot fi infiintate prin hotarare a Guvernului, la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    C.F.R. Calatori se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul C.F.R. Calatori este efectuarea transportului de calatori pe calea ferata pentru satisfacerea interesului public national si a nevoilor sociale si de aparare a tarii, cu realizarea de profit.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    (1) C.F.R. Calatori desfasoara activitati de interes public national, social si pentru satisfacerea nevoilor de aparare a tarii si are, in principal, ca obiect de activitate:
    a) efectuarea transportului feroviar public de calatori;
    b) efectuarea transportului de bagaje si mesagerii;
    c) organizarea si asigurarea exploatarii vagoanelor de dormit, a cusetelor, barului si restaurantului, in trafic intern si international;
    d) efectuarea de transporturi in vagoane specializate de tip posta, militare, penitenciare si altele asemenea;
    e) alte activitati conexe sau adiacente transportului feroviar public de calatori, cum ar fi: productie industriala, consultanta, turism intern si international, prestari de servicii, transport bazat pe alte tehnologii decat cea feroviara, publicitate, reclama, editare, tiparire si difuzare, inchirieri de mijloace de transport, exploatarea comerciala a patrimoniului propriu, comert, operatiuni in valuta, declararea, depozitarea si vamuirea expeditiilor de bagaje si mesagerii, in calitate de comisionar in vama, orice alte servicii executate pe baza de contracte sau conventii in numele tertilor, legate direct sau indirect de activitatea C.F.R. Calatori.
    (2) In scopul realizarii obiectului de activitate, C.F.R. Calatori desfasoara urmatoarele activitati:
    1. conduce, organizeaza, planifica, coordoneaza si controleaza activitatea de transport feroviar public de calatori pe care o desfasoara;
    2. asigura elaborarea, avizarea sau aprobarea, dupa caz, a actelor cu caracter normativ, a instructiunilor si regulamentelor specifice obiectului sau de activitate;
    3. organizeaza si asigura exploatarea materialului rulant in conditii de siguranta a circulatiei si confort;
    4. stabileste tipul, forma si felul legitimatiilor de calatorie valabile pe calea ferata si realizeaza tiparirea acestora;
    5. vinde legitimatii de calatorie prin unitatile si agentiile proprii sau prin alti agenti, pe baza de contract;
    6. stabileste si adapteaza, in conditiile legii, tarifele pentru transporturile feroviare publice de calatori, precum si pentru alte prestatii si servicii din domeniul sau de activitate;
    7. elaboreaza prescriptii, tehnologii, normative si norme de munca specifice activitatii proprii;
    8. initiaza si incheie conventii si contracte de transport international potrivit legii si reglementarilor internationale in vigoare;
    9. participa in nume propriu la organisme similare internationale de cooperare in domeniul feroviar sau in domenii conexe activitatii sale;
    10. infiinteaza sucursale, agentii si reprezentante in tara si in strainatate si coordoneaza activitatea acestora;
    11. negociaza si contracteaza credite cu banci si cu alte institutii financiare, in conditiile legii;
    12. detine sau participa la capitalul social al altor persoane juridice si decide, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice, romane sau straine, altele decat gestionarul infrastructurii feroviare;
    13. se poate asocia cu terte persoane fizice si juridice, romane sau straine, in scopul crearii de noi societati comerciale;
    14. poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilitati si gratuitati la calatoria pe calea ferata;
    15. poate organiza si asigura functionarea propriilor structuri de paza si de pastrare a ordinii, in conditiile legii;
    16. asigura instruirea, examinarea si autorizarea in functie a personalului propriu;
    17. in caz de evenimente de cale ferata, participa la cercetare, intervine si ia masurile necesare pentru reluarea circulatiei trenurilor, potrivit obiectului sau de activitate;
    18. organizeaza si exercita prin organe specializate controlul permanent al activitatii proprii de exploatare, productie si siguranta a circulatiei;
    19. exercita controlul permanent in probleme legate de buna functionare, intretinere si reparare a mijloacelor de transport, a instalatiilor, mijloacelor si masinilor si actioneaza pentru prevenirea oricaror cauze care pot produce perturbatii in desfasurarea transporturilor si in procesele de productie;
    20. stabileste caracteristicile de constructie ale mijloacelor de transport noi, precum si in cazul modernizarii celor existente;
    21. asigura modernizarea materialului rulant, in scopul asigurarii integrarii in sistemul de transport feroviar european;
    22. organizeaza calificarea, recalificarea si perfectionarea personalului propriu;
    23. valorifica materialele si deseurile rezultate din procesele de productie, din reparatii, demolari, casari de bunuri aflate in patrimoniul sau si din alte activitati proprii;
    24. desfasoara activitati de transport feroviar in interes propriu;
    25. asigura furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfasurata;
    26. realizeaza pentru personalul propriu activitati sociale, culturale, turistice si sportive;
    27. initiaza proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;
    28. fundamenteaza necesarul de fonduri pentru acoperirea diferentei dintre tarife si costurile de exploatare, precum si pentru investitii, modernizari, dezvoltari si reparatii capitale, necesare pentru reabilitarea parcului de material rulant;
    29. participa la negocierea si incheierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri;
    30. urmareste derularea contractelor incheiate;
    31. desfasoara si alte activitati pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate, inclusiv operatiuni de comert exterior.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al C.F.R. Calatori este de 1.268.584.372.648 lei, impartit in 50.743.375 actiuni nominative, cu valoare nominala unitara de 25.000 lei, si se constituie prin preluarea unei parti din patrimoniul Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, in baza balantei de verificare si a situatiei patrimoniului, intocmite la data de 20 iunie 1998.
    (2) Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman si este integral varsat la data constituirii C.F.R. Calatori. Drepturile statului, ca actionar unic, sunt exercitate de catre Ministerul Transporturilor.
    (3) Eventualele rectificari ale capitalului social initial, prevazut la alin. (1), vor fi inregistrate la registrul comertului in termen de 30 de zile de la data semnarii protocolului de predare-preluare a activului si pasivului intre Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane si C.F.R. Calatori.
    (4) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar la C.F.R Calatori, prin ordin al ministrului transporturilor se pot efectua transferuri de active corporale si necorporale, fara plata, intre aceasta si societatile comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu acordul adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor comerciale implicate, modificandu-se capitalul social in mod corespunzator.
    (5) C.F.R. Calatori poate fi privatizata, in conditiile legii, statul roman avand posibilitatea de a pastra pachetul majoritar de actiuni.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) C.F.R. Calatori va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul C.F.R. Calatori.
    Art. 9
    Reducerea si majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul C.F.R. Calatori.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Obligatiile C.F.R. Calatori sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.
    (5) Patrimoniul C.F.R. Calatori nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul C.F.R. Calatori, care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea C.F.R. Calatori, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) In orice raporturi cu C.F.R. Calatori, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in presa.
    (2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al C.F.R. Calatori, care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 5, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finantelor, sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor.
    (4) Pentru activitatea depusa imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie, stabilita prin ordin al ministrului transporturilor.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a C.F.R. Calatori;
    b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie a secretarului acestuia si a cenzorilor;
    d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie;
    e) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.F.R. Calatori, elaborate de consiliul de administratie, si isi da acordul asupra acestora;
    f) aproba constituirea rezervelor statutare;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
    h) fixeaza dividendele;
    i) propune infiintarea sau desfiintarea de filiale;
    j) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    k) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al C.F.R. Calatori;
    l) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile legii;
    m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    n) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor subunitati ale C.F.R. Calatori.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a C.F.R. Calatori la nivel central si teritorial;
    b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
    e) hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;
    f) hotaraste cu privire la mutarea sediului C.F.R. Calatori;
    g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea C.F.R. Calatori;
    h) hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al C.F.R. Calatori;
    i) aproba proiectul contractului de activitate al C.F.R. Calatori ce urmeaza a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, precum si modificari ale acestuia;
    j) aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale, sau participarea cu capital la alte societati comerciale;
    k) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagube pricinuite C.F.R. Calatori;
    l) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    m) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    n) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
    o) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
    p) aproba facilitati si gratuitati de calatorie pentru persoane fizice sau juridice;
    q) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
    r) numeste directorul general al C.F.R. Calatori si ii stabileste salariul. Pentru perioada in care statul detine pachetul majoritar de actiuni, numirea directorului general si stabilirea salariului acestuia se fac de catre ministrul transporturilor;
    s) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru directorul general si pentru directorii executivi;
    t) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea C.F.R. Calatori, cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi nevoie de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre persoana desemnata de acesta sa-l inlocuiasca.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul C.F.R. Calatori. In perioada in care statul este actionar unic la C.F.R. Calatori, convocarea adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta.
    (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.
    (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul C.F.R. Calatori sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in aceasta.
    (2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generala a actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza 2 secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizare
    (1) C.F.R. Calatori este administrata de catre 11 administratori care constituie consiliul de administratie, dintre care unul va fi specialist in Ministerul Finantelor, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
    (2) Conducerea executiva a C.F.R. Calatori este asigurata de directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie.
    (3) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Componenta consiliului de administratie se stabileste de catre adunarea generala a actionarilor. Pana la finalizarea procesului de privatizare, reprezentantii statului in consiliul de administratie vor fi numiti prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea adunarii generale a actionarilor.
    (5) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (7) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    (8) Consiliul de administratie poate delega unele din atributiile sale conducerii executive a C.F.R. Calatori si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii.
    (9) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea C.F.R. Calatori.
    (10) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de C.F.R. Calatori pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati in societati comerciale cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    (1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.F.R. Calatori;
    b) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a C.F.R. Calatori;
    c) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a C.F.R. Calatori pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;
    d) hotaraste cu privire la inchirierea bunurilor pe care le are in proprietate;
    e) aproba investitiile C.F.R. Calatori, in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    f) aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
    g) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si servicii;
    h) aproba incheierea contractelor de inchiriere;
    i) stabileste tactica si strategia de marketing;
    j) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    k) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.F.R. Calatori, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul in curs;
    l) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii salariatilor;
    m) aproba tarifele pentru activitatile specifice C.F.R. Calatori, in conditiile legii;
    n) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.F.R. Calatori;
    o) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii;
    p) asigura elaborarea proiectului de contract de activitate al C.F.R. Calatori;
    q) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    r) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.F.R. Calatori.
    Art. 19
    Atributiile directorului general
    (1) Directorul general reprezinta C.F.R. Calatori in raporturile cu tertii si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale C.F.R. Calatori;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul C.F.R. Calatori;
    c) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai C.F.R. Calatori si le fixeaza salariile;
    d) negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    e) incheie acte juridice, in numele si pe seama C.F.R. Calatori;
    f) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor;
    g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor;
    h) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
    (2) Directorul general poate delega din atributiile sale directorilor executivi sau oricarei alte persoane din cadrul C.F.R. Calatori.
    (3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a C.F.R. Calatori.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Controlul financiar preventiv
    (1) C.F.R. Calatori organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate, potrivit legii.
    Art. 21
    Controlul financiar de gestiune
    (1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., pe baza de contract.
    (2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor cu posibilitatile de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.
    (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariatii au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;
    b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
    c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, in original sau in copii certificate;
    d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    e) sa semneze, cu sau fara obiectii, actele de control;
    f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    (4) Constatarile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna in actele de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al C.F.R. Calatori controlate.
    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea C.F.R. Calatori este controlata de actionari si de cenzori.
    (2) C.F.R. Calatori are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
    (3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
    (4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
    (6) Atata timp cat statul va detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    (7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala a actionarilor.
    (8) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) sa supravegheze gestiunea C.F.R. Calatori;
    b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
    c) sa verifice daca registrele sunt regulat tinute;
    d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
    (9) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    (10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.F.R. Calatori ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, cand nu a fost convocata de catre administratori;
    c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    d) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (11) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (10), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
    (13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot.
    (14) Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile C.F.R. Calatori, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    (15) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale actionarilor.
    (17) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii C.F.R. Calatori.
    Art. 24
    Personalul
    (1) Personalul se incadreaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau de examen si/sau prin alte forme de selectie.
    (2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei se stabilesc prin regulament de catre consiliul de administratie.
    (3) Personalul este supus Statutului personalului feroviar, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioara al C.F.R. Calatori.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) C.F.R. Calatori va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in conditiile legii.
    (3) C.F.R. Calatori isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre C.F.R. Calatori in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarilor de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 28
    Registrele
    C.F.R. Calatori va tine, prin grija administratorilor, registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

    Art. 29
    Modificarea formei juridice
    (1) Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a C.F.R. Calatori.
    (2) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar, modificarea formei juridice se face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 30
    Dizolvarea
    (1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea C.F.R. Calatori:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea acesteia;
    e) falimentul;
    f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicata;
    g) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
    h) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    i) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Dizolvarea C.F.R. Calatori se inscrie in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (3) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar, dizolvarea C.F.R. Calatori se face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 31
    Lichidarea
    (1) In caz de dizolvare, C.F.R. Calatori va fi lichidata.
    (2) Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 32
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre C.F.R. Calatori si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si ale Codului comercial.

    ANEXA
    la statut

    Sigla Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.

    se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 15 septembrie 1998.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 584/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 584 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 584/1998
Hotărârea 1107 2010
pentru modificarea alin. (1) al art. 17 din Statutul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori" - S.A., prevazut în anexa la Hotarârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori" - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Române
Ordonanţa 1 2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritatilor publice centrale
Hotărârea 917 2005
privind infiintarea unor societati comerciale de transport feroviar regional de calatori prin divizarea partiala a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
Hotărârea 1199 2002
privind divizarea Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. si modificarea unor acte normative
Hotărârea 1048 2002
privind infiintarea Societatii Comerciale de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta "C.F.R. Mesagerie" - S.A. ca filiala a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
Hotărârea 863 2001
privind infiintarea unor filiale ale Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
Hotărârea 1046 1999
privind infiintarea unor societati comerciale regionale de transport feroviar public de calatori prin reorganizarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu