E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1046 din 23 decembrie 1999

privind infiintarea unor societati comerciale regionale de transport feroviar public de calatori prin reorganizarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 639 din 28 decembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1999 si ulterior modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 182/1999,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza societatile comerciale regionale de transport feroviar public de calatori, prevazute in anexa nr. 1, denumite in continuare societati regionale, ca urmare a reorganizarii prin divizare a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., care continua sa fiinteze impreuna cu cele 5 filiale organizate potrivit Hotararii Guvernului nr. 7/1999 privind infiintarea unor filiale ale Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Art. 2
    (1) Denumirea, sediul social, capitalul social initial si numarul de actiuni ale societatilor regionale sunt prevazute in anexa nr. 1, iar zona de activitate a acestora este prevazuta in anexa nr. 2.
    (2) Societatile regionale nou-infiintate, prevazute la art. 1, sunt persoane juridice romane, se organizeaza si functioneaza ca societati comerciale pe actiuni, de interes public national, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutele proprii intocmite potrivit statutului-cadru prevazut in anexa nr. 3.
    (3) Societatile regionale pot infiinta sucursale, reprezentante, agentii si altele asemenea, in tara si in strainatate, in conditiile legii.
    (4) Filiale ale societatilor regionale pot fi infiintate prin hotarare a Guvernului, la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    (5) Capitalul social initial al societatilor regionale se constituie prin preluarea, corespunzator obiectului de activitate, a unei parti din patrimoniul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. in baza balantei de verificare si a situatiei patrimoniului, intocmite la data de 30 septembrie 1999.
    (6) Patrimoniul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. se diminueaza corespunzator, valoarea capitalului social al acesteia fiind de 877.481.100.000 lei impartit in 35.099.244 actiuni nominative, cu valoare nominala unitara de 25.000 lei.
    Art. 3
    Societatile regionale desfasoara activitati de interes strategic in scopul realizarii transportului feroviar public de calatori si al satisfacerii nevoilor de aparare a tarii si au, in principal, ca obiect de activitate:
    a) efectuarea transportului feroviar public de calatori in trafic regional si interregional;
    b) efectuarea transportului de bagaje si mesagerii in trafic regional si interregional;
    c) lucrari de intretinere si reparatii la utilaje si material rulant;
    d) efectuarea de transporturi de posta, militare, penitenciare si altele, in vagoane specializate.
    Art. 4
    (1) Capitalul social initial al societatilor regionale este subscris si integral varsat de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor.
    (2) Actiunile emise de societatile regionale pot fi cotate la bursa si tranzactionate liber pe piata de capital.
    (3) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., pe de o parte, si societatile regionale, pe de alta parte, se va face pe baza de protocol care se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Intr-o anexa separata la protocol se vor evidentia terenurile detinute de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. care se predau societatilor regionale, cu acelasi titlu.
    (4) In cazul in care valoarea capitalului social stabilita prin protocoalele de predare-preluare va fi diferita de cea prevazuta in anexa nr. 1, se va solicita rectificarea cuvenita la registrul comertului, in termen de 30 de zile de la semnarea documentelor prevazute la alin. (3).
    (5) Valoarea terenurilor care se predau de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. nu este cuprinsa in capitalul social prevazut in anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua in termen de 12 luni de la data infiintarii societatilor regionale, modificandu-se in mod corespunzator capitalul social al acestora.
    Art. 5
    Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar la societatile regionale, prin ordin al ministrului transporturilor si cu acordul adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor regionale implicate, se pot efectua transferuri de active, precum si de alte elemente patrimoniale, fara plata, intre societatile regionale, intre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si societatile regionale si, respectiv, intre societatile regionale si celelalte persoane juridice infiintate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, cu modificarea corespunzatoare a capitalului social.
    Art. 6
    (1) Societatile regionale se pot privatiza, in conditiile legii, statul putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
    (2) Pe perioada in care statul este actionar majoritar societatile regionale pot vinde active din patrimoniu persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la initiativa consiliului de administratie, cu acordul Ministerului Transporturilor si cu mandatarea, in acest sens, a reprezentantilor sai in adunarile generale ale actionarilor. Vanzarea se poate face numai in cazul in care nu este afectata privatizarea societatii regionale sau privatizarea unui activ in integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vanzarea activelor se face in conditiile legii.
    Art. 7
    Societatile regionale efectueaza transporturi feroviare publice pe baza de contract de transport, incheiat in conditiile legii.
    Art. 8
    Pentru accesul pe infrastructura feroviara publica societatile regionale platesc Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. tariful de utilizare a infrastructurii, pe baza contractelor de acces incheiate cu aceasta.
    Art. 9
    (1) Societatile regionale, potrivit obiectului de activitate, Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. asigura desfasurarea traficului feroviar de calatori in conditii de siguranta a circulatiei, exercitand atributiile care le revin potrivit legii.
    (2) In cazul producerii de evenimente de cale ferata in care sunt implicate persoanele juridice prevazute la alin. (1), acestea participa la cercetarea evenimentelor, intervin, iau masurile necesare pentru indepartarea urmarilor, pentru restabilirea circulatiei feroviare si raspund, in mod solidar, pentru pagubele produse.
    (3) In cazul producerii unor calamitati naturale, dezastre sau evenimente de cale ferata, persoanele juridice prevazute la alin. (1) vor actiona, in cel mai scurt timp, pentru asigurarea continuitatii transportului de calatori.
    Art. 10
    Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in colaborare cu societatile regionale rezultate din divizarea acesteia, va urmari realizarea activitatii de ansamblu a transportului feroviar public de calatori, intern si international, in conformitate cu cerintele sigurantei circulatiei, tehnologiile specifice de transport si cu instructiile in domeniul feroviar, in conditii de compatibilitate si interoperabilitate cu sistemul feroviar european.
    Art. 11
    Transportul feroviar public de calatori are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii societatile regionale primesc de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, diferentele dintre tarifele stabilite cu avizul autoritatilor publice competente si costurile reale de transport, la care se adauga o cota de profit intre 3 si 5% .
    Art. 12
    In cazul efectuarii de servicii publice de transport de calatori pentru anumite categorii de persoane care beneficiaza, potrivit reglementarilor legale, de reduceri ale tarifelor de transport, prin actul normativ prin care se acorda aceste reduceri se vor prevedea compensatii corespunzatoare catre societatile regionale, pana la nivelul tarifului aprobat.
    Art. 13
    Investitiile pentru realizarea proiectelor de importanta nationala, care asigura integrarea Romaniei in sistemul de transport feroviar european, se finanteaza de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat si rambursate de la bugetul de stat.
    Art. 14
    (1) Serviciile financiar-contabile, de control al gestiunii, juridice, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne sau externe ale societatilor regionale, precum si contractarea si gestionarea acestora se asigura de Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., pe baza de contracte.
    (2) Contractele prevazute la alin. (1) vor cuprinde cel putin clauze referitoare la drepturile si obligatiile partilor privind:
    a) stabilirea modalitatilor de prezentare a documentelor justificative care stau la baza efectuarii platilor si a inregistrarilor in contabilitate, circuitul si responsabilitatile corespunzatoare;
    b) punerea la dispozitie a documentelor in vederea exercitarii controlului financiar de gestiune si restituirea acestora;
    c) stabilirea obiectivelor activitatii de control financiar de gestiune, precum si perioadele de exercitare a acestora;
    d) punerea la dispozitie a documentelor care stau la baza organizarii, desfasurarii si adjudecarii licitatiilor;
    e) comunicarea plafoanelor valorice de efectuare a platilor si a competentelor de aprobare a cheltuielilor, precum si consecintele nerespectarii lor;
    f) participarea la negocierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri;
    g) furnizarea de analize pentru activitatea economico-financiara, evaluarea si valorificarea acestora;
    h) asigurarea asistentei de specialitate.
    (3) Pentru asigurarea serviciilor juridice in raporturile cu Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., societatile regionale pot apela si la alte firme specializate.
    (4) Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. va colecta veniturile incasate din transporturile de calatori intr-un cont colector si le va repartiza Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si societatilor regionale, conform unei metodologii care se va stabili in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului transporturilor. Metodologia va stabili si modul de repartizare a veniturilor intre societatile regionale si intre acestea si Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Art. 15
    (1) Raporturile dintre societatile regionale, precum si dintre acestea si celelalte persoane juridice infiintate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 se stabilesc prin conventii si contracte, pe baza de negocieri directe.
    (2) In scopul desfasurarii in bune conditii si cu maxima eficienta a activitatii de transport feroviar public de calatori, intre societatile regionale, precum si intre acestea si Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. se incheie conventii sau contracte de furnizare de servicii corespunzatoare obiectului de activitate al acestora, inclusiv de vanzare de bilete pentru transportul de lung parcurs sau interregional.
    (3) Bunurile aflate in proprietatea sau in folosinta societatilor regionale pot fi valorificate prin inchiriere, subinchiriere, dupa caz, cu prioritate intre acestea sau celelalte persoane juridice infiintate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998.
    Art. 16
    Societatile regionale se substituie Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. in toate drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv in litigiile aflate pe rol la instantele judecatoresti, corespunzator obiectului de activitate.
    Art. 17
    Societatile regionale poarta raspunderea ce revine caii ferate, potrivit Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, conventiilor si acordurilor internationale, altor reglementari legale privind transportul feroviar, precum si normelor, instructiunilor si regulamentelor in domeniul feroviar, in limita obiectului de activitate.
    Art. 18
    In vederea satisfacerii nevoilor de aparare a tarii si in limita obiectului de activitate, societatile regionale au urmatoarele obligatii:
    a) sa intocmeasca si sa asigure punerea in aplicare a planului de mobilizare;
    b) sa asigure rezervele si capacitatile necesare pentru indeplinirea sarcinilor de mobilizare;
    c) sa intocmeasca documentele privind completarea fortei de munca necesare in caz de razboi cu personal care are obligatii militare;
    d) sa asigure protectia civila a personalului propriu, publicului calator si a bunurilor incredintate pentru transport, in cazul unor situatii speciale, inclusiv al calamitatilor.
    Art. 19
    (1) In perioada in care statul este actionar majoritar raporturile dintre societatile regionale si institutiile publice se reglementeaza prin contractul de activitate incheiat intre fiecare societate nou-infiintata, pe de o parte, si Ministerul Transporturilor, in numele statului, pe de alta parte.
    (2) Contractele de activitate prevazute la alin. (1) vor cuprinde cel putin urmatoarele prevederi:
    a) numarul si categoriile trenurilor care vor circula, pe sectii de circulatie;
    b) indicatorii de calitate pe categorii de trenuri;
    c) lista completa cuprinzand facilitatile de calatorie aprobate prin acte normative;
    d) principiile, metodologia de calcul si nivelul sumelor necesare pentru acoperirea serviciului public social, ca diferenta intre tarifele stabilite cu avizul autoritatilor publice competente si costurile reale de transport, la care se adauga cota de profit prevazuta de lege;
    e) raspunderea Guvernului privind buna functionare a transportului public de calatori, incluzand sumele necesare compensarii pentru servicii sociale, calculate potrivit lit. d), precum si alocatiile bugetare pentru investitii, modernizari, activitati de invatamant si asistenta medicala.
    (3) Contractele de activitate prevazute la alin. (1) se incheie pe o durata de 4 ani, se aproba de Guvern si se actualizeaza anual, dupa aprobarea bugetului de stat.
    Art. 20
    La solicitarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor persoane juridice, societatile regionale pot incheia cu acestea conventii pentru activitati de transport de interes local, altele decat cele prevazute in contractul de activitate incheiat cu Ministerul Transporturilor, cu obligatia de acoperire a diferentei de cost, de catre solicitantul transportului, in cazul in care veniturile din efectuarea transportului nu acopera costurile.
    Art. 21
    (1) Societatile regionale isi stabilesc bugetul propriu de venituri si cheltuieli, in care se vor include si subventiile, alocatiile si compensatiile de la bugetul de stat. Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
    (2) Veniturile societatilor regionale se constituie din sumele corespunzatoare tarifelor de transport, accesoriilor, chiriilor si altor tarife specifice pentru serviciile si prestatiile efectuate, potrivit obiectului de activitate.
    (3) Veniturile societatilor regionale se constituie si din valorificarea, la intern si la export, a deseurilor refolosibile rezultate din reparatii, demolari, casari de bunuri aflate in patrimoniu si din alte activitati proprii.
    (4) In cazurile in care interese de stat, inclusiv cele de ordin militar, vor necesita prestatii de servicii speciale, acestea se vor executa in conditiile asigurarii fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor aferente.
    Art. 22
    (1) Personalul necesar in vederea desfasurarii activitatii este preluat de la societatile si companiile infiintate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 si se considera transferat. Pana la incheierea noilor contracte colective de munca personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal prevazute in actualul contract colectiv de munca incheiat cu Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., precum si de alte drepturi prevazute in legislatia in vigoare.
    (2) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de consiliile de administratie pentru personalul de conducere al societatilor regionale si prin contractele colective de munca pentru personalul de executie.
    (3) Salariatii si pensionarii societatilor regionale, precum si membrii de familie ai acestora beneficiaza de autorizatii si permise de calatorie gratuita pe calea ferata, in aceleasi conditii ca si personalul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., societatile regionale suportand contravaloarea cheltuielilor de tiparire si de distribuire a acestor documente.
    Art. 23
    Personalul societatilor regionale, cu atributii de serviciu privind paza, ordinea publica si controlul trenurilor, garilor si al altor unitati din cadrul acestora, este asimilat, in exercitarea atributiilor de serviciu, persoanelor care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.
    Art. 24
    (1) Societatile regionale sunt conduse de adunarile generale ale actionarilor.
    (2) Atributiile si componenta adunarilor generale ale actionarilor sunt prevazute in statutele societatilor regionale.
    Art. 25
    (1) Adunarile generale ale actionarilor aleg consiliile de administratie ale societatilor regionale. Pana la finalizarea procesului de privatizare a societatilor regionale reprezentantii statului in consiliile de administratie si presedintii consiliilor de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
    (2) Presedintii consiliilor de administratie ale societatilor regionale sunt si directori generali ai acestora.
    (3) Atributiile consiliilor de administratie, precum si ale presedintilor acestora sunt stabilite prin statutele societatilor regionale.
    Art. 26
    Obiectul de activitate al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., prevazut in Hotararea Guvernului nr. 584/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, se completeaza cu efectuarea transportului feroviar public de calatori de lung parcurs in trafic intern si international. De asemenea, Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. poate efectua si transport feroviar public de calatori in trafic regional si interregional.
    Art. 27
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 28
    Hotararea Guvernului nr. 584/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar "C.F.R. Calatori" - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 15 septembrie 1998, se modifica si se completeaza in mod corespunzator.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1
________________________________________________________________________________
                                                                      Numarul
Nr.       Denumirea societatii         Sediul          Capitalul      actiunilor
crt.          comerciale                               social         ----------
                                                       (lei)          Valoarea
                                                                      nominala
                                                                      (lei)
________________________________________________________________________________
 1.  Societatea Comerciala     Municipiul Bucuresti,   63.500.000.000  2.540.000
     Regionala de Transport    Piata Garii de Nord                     ---------
     Feroviar Public de        nr. 1 - 3, et. 1,                          25.000
     Calatori Bucuresti - S.A. sectorul 1
 2.  Societatea Comerciala     Municipiul Craiova,     45.500.000.000  1.820.000
     Regionala de Transport    bd Decebal 5 - 7,                       ---------
     Feroviar Public de        et. 2, judetul Dolj                        25.000
     Calatori Craiova - S.A.
 3.  Societatea Comerciala     Municipiul Timisoara,   48.400.000.000  1.936.000
     Regionala de Transport    Str. Garii nr. 2A,                      ---------
     Feroviar Public de        et. 1, judetul Timis                       25.000
     Calatori Timisoara - S.A.
 4.  Societatea Comerciala     Municipiul Cluj-Napoca, 49.800.000.000  1.992.000
     Regionala de Transport    Piata Avram Iancu                       ---------
     Feroviar Public de        nr. 17, et. 3,                             25.000
     Calatori Cluj - S.A.      judetul Cluj
 5.  Societatea Comerciala     Municipiul Brasov,      50.500.000.000  2.020.000
     Regionala de Transport    str. Iuliu Maniu                        ---------
     Feroviar Public de        nr. 45A, et. 1,                            25.000
     Calatori Brasov - S.A.    judetul Brasov
 6.  Societatea Comerciala     Municipiul Iasi,        47.600.000.000  1.904.000
     Regionala de Transport    Piata Garii nr. 1,                      ---------
     Feroviar Public de        et. 2, judetul Iasi                        25.000
     Calatori Iasi - S.A.
 7.  Societatea Comerciala     Municipiul Galati,      42.200.000.000  1.688.000
     Regionala de Transport    Str. Domneasca nr. 51,                  ---------
     Feroviar Public de        et. 2, judetul Galati                      25.000
     Calatori Galati - S.A.
 8.  Societatea Comerciala     Municipiul Constanta,  22.500.000.000     900.000
     Regionala de Transport    Aleea Albastrelelor                     ---------
     Feroviar Public de        nr. 10, et. 1,                             25.000
     Calatori Constanta - S.A. judetul Constanta
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2
_____________________________________________________________________________
Nr.              Denumirea                              Zona
crt.      societatii comerciale                     de activitate
_____________________________________________________________________________
 1.  Societatea Comerciala Regionala  judetele Giurgiu, Dambovita, Prahova,
     de Transport Feroviar Public de  Ilfov
     Calatori Bucuresti - S.A.
 2.  Societatea Comerciala Regionala  judetele Teleorman, Olt, Dolj, Gorj,
     de Transport Feroviar Public de  Valcea, Arges, Mehedinti
     Calatori Craiova - S.A.
 3.  Societatea Comerciala Regionala  judetele Caras-Severin, Timis, Arad,
     de Transport Feroviar Public de  Hunedoara
     Calatori Timisoara - S.A.
 4.  Societatea Comerciala Regionala  judetele Bihor, Cluj, Salaj, Satu Mare,
     de Transport Feroviar Public de  Maramures, Bistrita-Nasaud
     Calatori Cluj - S.A.
 5.  Societatea Comerciala Regionala  judetele Sibiu, Brasov, Alba, Mures,
     de Transport Feroviar Public de  Harghita, Covasna
     Calatori Brasov - S.A.
 6.  Societatea Comerciala Regionala  judetele Iasi, Suceava, Vaslui, Neamt,
     de Transport Feroviar Public de  Botosani, Bacau
     Calatori Iasi - S.A.
 7.  Societatea Comerciala Regionala  judetele Buzau, Vrancea, Galati, Braila
     de Transport Feroviar Public de
     Calatori Galati - S.A.
 8.  Societatea Comerciala Regionala  judetele Ialomita, Constanta, Tulcea,
     de Transport Feroviar Public de  Calarasi
     Calatori Constanta - S.A.
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                              STATUTUL-CADRU
al Societatii Comerciale Regionale de Transport Feroviar Public de Calatori .......................

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii este ....................................... .
    (2) Pentru Societatea .................................. se va utiliza in continuare denumirea societate regionala.
    (3) Sigla societatii regionale este prezentata in anexa nr. ........... care face parte integranta din prezentul statut.
    (4) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la societatea regionala se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea regionala este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Societatea regionala este societate comerciala de interes public national.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul societatii regionale este in ............................. .
    (2) Sediul poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (3) Societatea regionala poate infiinta sucursale, reprezentante, centre de lucru, agentii, puncte de vanzare si altele asemenea, in tara si in strainatate, si le poate reorganiza prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (4) Filiale ale societatii regionale pot fi infiintate prin hotarare a Guvernului, la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    Societatea regionala se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul societatii regionale este efectuarea transportului de calatori pe calea ferata pentru satisfacerea interesului public national si a necesitatilor sociale si de aparare a tarii, cu realizarea de profit.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    (1) Societatea regionala desfasoara activitati de interes public, national, social si pentru satisfacerea nevoilor de aparare a tarii si are, in principal, ca obiect de activitate:
    a) efectuarea transportului feroviar public de calatori in trafic regional, interregional si international, in zona micului trafic de frontiera, dupa caz;
    b) efectuarea transportului de bagaje si mesagerii in trafic regional, interregional si international, in zona micului trafic de frontiera;
    c) efectuarea de transporturi in vagoane specializate tip posta, militare, penitenciare si altele asemenea;
    d) lucrari de intretinere si reparatii, investitii, dezvoltari, automatizari si retehnologizari pentru activitatea de transport feroviar public de calatori;
    e) alte activitati conexe sau adiacente transportului feroviar public de calatori, cum ar fi: productie industriala, consultanta, turism intern si international, prestari de servicii, transport bazat pe alte tehnologii decat cea feroviara, publicitate, reclama, editare, tiparire si difuzare, inchirieri de mijloace de transport, exploatarea comerciala a patrimoniului propriu, comert, operatiuni in valuta, depozitarea si declararea expeditiilor de bagaje si mesagerii, in calitate de comisionar in vama, orice alte servicii executate pe baza de contracte sau de conventii in numele tertilor, legate direct sau indirect de activitatea societatii regionale;
    f) dezvoltarea si eficientizarea retelei proprii de vanzare a legitimatiilor de calatorie si a retelei mandatare.
    (2) In scopul realizarii obiectului de activitate societatea regionala desfasoara urmatoarele activitati:
    1. asigura exploatarea materialului rulant in conditii de siguranta a circulatiei si de confort;
    2. participa la stabilirea tipului, formei si felului legitimatiilor de calatorie valabile pe calea ferata si realizeaza tiparirea acestora;
    3. vinde legitimatii de calatorie prin unitatile si agentiile proprii sau prin alti agenti, pe baza de contract;
    4. participa la stabilirea si adaptarea, in conditiile legii, a tarifelor pentru transporturile feroviare publice de calatori si stabileste tarifele pentru alte prestatii si servicii din domeniul sau de activitate;
    5. elaboreaza prescriptii, tehnologii, normative si norme de munca specifice activitatii proprii;
    6. negociaza si contracteaza credite cu banci si cu alte institutii financiare, in conditiile legii;
    7. detine sau participa la capitalul social al altor persoane juridice si decide, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice romane sau straine, altele decat gestionarul infrastructurii feroviare;
    8. se poate asocia cu terte persoane fizice si juridice, romane sau straine, in scopul crearii de noi societati comerciale;
    9. organizeaza si asigura functionarea propriilor structuri de paza si pastrare a ordinii, in conditiile legii;
    10. asigura instruirea, examinarea si autorizarea in functie a personalului propriu;
    11. participa la cercetarea evenimentelor de cale ferata, intervine si ia masurile necesare pentru reluarea circulatiei trenurilor, in zona sa de activitate;
    12. organizeaza si exercita prin organe specializate controlul permanent al activitatii proprii de exploatare, productie si siguranta a circulatiei;
    13. exercita controlul permanent in probleme legate de buna functionare, intretinere si reparare a mijloacelor de transport, instalatiilor mijloacelor si masinilor si actioneaza pentru prevenirea oricaror cauze care pot produce perturbatii in desfasurarea transporturilor si in procesele de productie;
    14. stabileste caracteristicile de constructie ale mijloacelor de transport noi, precum si in cazul modernizarii celor existente;
    15. asigura modernizarea materialului rulant in scopul asigurarii integrarii in sistemul de transport feroviar european;
    16. organizeaza calificarea, recalificarea si perfectionarea personalului propriu;
    17. valorifica materialele si deseurile rezultate din procesele de productie, din reparatii, casari si din alte activitati;
    18. desfasoara activitati de transport feroviar in interes propriu;
    19. asigura furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfasurata;
    20. realizeaza pentru personalul propriu activitati sociale, culturale, turistice si sportive;
    21. fundamenteaza necesarul de fonduri pentru acoperirea diferentei dintre tarife si costurile de exploatare, precum si pentru investitii, modernizari, dezvoltari si reparatii capitale necesare pentru reabilitarea parcului de material rulant;
    22. participa la negocierea si incheierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri;
    25. urmareste derularea contractelor incheiate;
    26. desfasoara si alte activitati pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate, inclusiv operatiuni de comert exterior.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al societatii regionale se constituie prin preluarea unei parti din patrimoniul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in baza balantei de verificare si a situatiei patrimoniului, intocmite la data de 30 septembrie 1999, este in suma totala de ............. lei, impartit in ........ actiuni nominative, cu valoare nominala unitara de 25.000 lei.
    (2) Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman si este integral varsat la data constituirii societatii regionale. Drepturile statului, in calitate de actionar unic, sunt exercitate de Ministerul Transporturilor.
    (3) Eventualele rectificari ale sumei capitalului social initial, prevazut la alin. (1), vor fi inregistrate la registrul comertului in termen de 30 de zile de la data semnarii protocolului de predare-preluare a activului si pasivului intre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si societatea regionala.
    (4) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar la societatea regionala, prin ordin al ministrului transporturilor, cu acordul adunarilor generale ale actionarilor din societatile regionale implicate, se pot efectua transferuri de active corporale si necorporale, precum si de alte elemente patrimoniale, fara plata, intre societatea regionala si celelalte societati regionale, intre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si societatea regionala, precum si intre societatea regionala si celelalte persoane juridice infiintate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, cu modificarea corespunzatoare a capitalului social.
    (5) Societatea regionala poate fi privatizata, in conditiile legii, statul roman avand posibilitatea de a pastra pachetul majoritar de actiuni.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) Societatea regionala va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul societatii regionale.
    Art. 9
    Reducerea si majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul societatii regionale.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Obligatiile societatii regionale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.
    (5) Patrimoniul societatii regionale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii regionale, care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii regionale, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) In orice raporturi cu societatea regionala aceasta recunoaste, pentru fiecare actiune, un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica in presa pierderea acestora.
    (2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii regionale, care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3 si sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
    (4) Pentru activitatea depusa reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilita prin ordin al ministrului transporturilor.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a societatii regionale;
    b) numeste si revoca membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, si ii descarca de activitate;
    c) stabileste remuneratia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor;
    d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie;
    e) numeste directorul general al societatii regionale si ii stabileste remuneratia. Pentru perioada in care statul detine pachetul majoritar numirea directorului general si stabilirea salariului acestuia se fac de catre ministrul transporturilor;
    f) stabileste adaosurile la remuneratie si criteriile de acordare a acestora pentru directorul general si directorii executivi;
    g) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii regionale, elaborate de consiliul de administratie, si isi da acordul asupra acestora;
    h) aproba constituirea rezervelor statutare;
    i) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
    j) fixeaza dividendele;
    k) propune infiintarea sau desfiintarea de filiale;
    l) hotaraste cu privire la executarea de investitii si de reparatii capitale;
    m) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile legii;
    n) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    o) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor subunitati ale societatii regionale.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a societatii regionale si regulamentul de organizare si functionare a acesteia;
    b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, reprezentante, centre de lucru, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
    e) hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;
    f) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii regionale;
    g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii regionale;
    h) hotaraste si propune modificarea si completarea obiectului de activitate al societatii regionale;
    i) avizeaza proiectul contractului de activitate al societatii regionale, care urmeaza sa fie negociat cu Ministerul Transporturilor, in conditiile legii, si propune modificari ale acestuia;
    j) aproba asocierea in vederea constituirii de noi societati comerciale sau participarea cu capital social la alte societati comerciale;
    k) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru pagube pricinuite societatii regionale;
    l) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    m) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
    o) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
    p) aproba reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;
    r) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea societatii regionale, cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca, ori de cate ori va fi nevoie, de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre inlocuitorul desemnat de acesta.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii regionale. In perioada in care statul este actionar unic al societatii regionale convocarea adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta.
    (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.
    (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii regionale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.
    (2) Daca adunarea generala a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza 2 secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizare
    (1) Societatea regionala este administrata de 3 - 5 administratori care constituie consiliul de administratie, numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
    (2) Conducerea executiva a societatii regionale este asigurata de directorul general care este si presedintele consiliului de administratie.
    (3) Atunci cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor. Pana la finalizarea procesului de privatizare reprezentantii statului in consiliul de administratie vor fi numiti prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea adunarii generale a actionarilor.
    (5) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (7) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    (8) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a societatii regionale si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare in vederea luarii unor decizii.
    (9) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea societatii regionale.
    (10) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea regionala pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, ele personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati in societati comerciale cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    (1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al societatii regionale;
    b) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a societatii regionale;
    c) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a societatii regionale pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;
    d) hotaraste cu privire la inchirierea bunurilor pe care le are societatea regionala in proprietate;
    e) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si servicii;
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii regionale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii regionale pe anul in curs;
    h) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii salariatilor;
    i) aproba tarifele pentru activitatile specifice societatii regionale, in conditiile legii;
    j) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii regionale;
    k) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii;
    l) asigura elaborarea proiectului de contract de activitate al societatii regionale;
    m) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    n) numeste si revoca directorii executivi ai societatii regionale si le stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal.
    Art. 19
    Atributiile directorului general
    (1) Directorul general reprezinta societatea regionala in raporturile cu tertii si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii regionale;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul de executie al societatii regionale;
    c) propune numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai societatii regionale;
    d) negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    e) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii regionale;
    f) propune operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri;
    g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor;
    h) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
    (2) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor executivi sau oricarei alte persoane din cadrul societatii regionale.
    (3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite in regulamentul de organizare si functionare a societatii regionale.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Controlul financiar preventiv
    (1) Societatea regionala organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale in faza de angajare si de plata in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate, potrivit legii.
    Art. 21
    Controlul financiar de gestiune
    (1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., pe baza de contract.
    (2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitatile de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.
    (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariatii au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;
    b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
    c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, in original sau copii certificate;
    d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    e) sa semneze, cu sau fara obiectiuni, actele de control;
    f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare in vederea bunei desfasurari a controlului si sa isi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    (4) Constatarile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna in actele de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al societatii regionale controlate.
    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea societatii regionale este controlata de actionari si este supravegheata de cenzori.
    (2) Societatea regionala are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
    (3) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani, ei putand fi realesi.
    (4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
    (6) In perioada in care statul va detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
    (7) Cenzorii au urmatoarele obligatii principale:
    a) supravegheaza gestiunea societatii regionale;
    b) verifica daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
    c) verifica daca registrele sunt regulat tinute;
    d) verifica daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
    (8) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor numai daca sunt insotite de raportul cenzorilor.
    (9) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca inspectii ale casei, in fiecare luna sau prin sondaj, si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii regionale ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, cand nu a fost convocata de catre administratori;
    c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, avand posibilitatea de a impune introducerea pe ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;
    d) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (10) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (9), precum si despre propunerile pe care le considera necesare asupra bilantului contabil si repartizarii beneficiilor cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (11) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
    (12) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot.
    (13) Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile societatii regionale, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    (14) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (15) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare.
    (16) Cenzorii societatii regionale indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii regionale.
    Art. 24
    Personalul
    (1) Personalul societatii regionale se incadreaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau de examen si/sau prin alte forme de selectie.
    (2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei se stabilesc de catre consiliul de administratie, prin regulament.
    (3) Personalul societatii regionale este supus Statutului personalului feroviar, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioara al societatii regionale.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea regionala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor si potrivit contractului de prestari de servicii incheiat cu Societatea de Servicii de Management Feroviar - "S.M.F." - S.A.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul societatii regionale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul societatii regionale ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in conditiile legii.
    (3) Societatea regionala isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea regionala in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 28
    Registrele
    Societatea regionala va tine, prin grija consiliului de administratie, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

    Art. 29
    Modificarea formei juridice
    (1) Adunarea generala a actionarilor poate hotari modificarea formei juridice a societatii regionale.
    (2) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar modificarea formei juridice se face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 30
    Dizolvarea
    (1) Societatea regionala va fi dizolvata in urmatoarele cazuri:
    a) imposibilitatea indeplinirii obiectului sau de activitate;
    b) deschiderea procedurii falimentului;
    c) reducerea capitalului social cu 50%, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu hotaraste reconstituirea acestuia ori limitarea sa la valoarea ramasa;
    d) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    e) alte situatii prevazute de lege.
    (2) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar dizolvarea societatii regionale se face prin hotarare a Guvernului.
    (3) Falimentul societatii regionale si repartizarea activului social se vor realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 31
    Lichidarea
    (1) In caz de dizolvare, societatea regionala va fi lichidata.
    (2) Lichidarea societatii regionale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

    CAP. 9
    Litigii

    Art. 32
    Solutionarea litigiilor
    Litigiile de orice fel, aparute intre societatea regionala si persoanele fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun. Partile pot alege si calea arbitrala.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si ale Codului comercial.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1046/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1046 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu