E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 581 1998 completat de Hotărârea 643 2011
Hotărârea 581 1998 modificat de Hotărârea 1108 2010
Hotărârea 581 1998 a se vedea Hotărârea 511 2009
Articolul 1 din actul Hotărârea 581 1998 in legatura cu Hotărârea 1283 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 581 1998 in legatura cu Hotărârea 1252 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 581 1998 in legatura cu Hotărârea 568 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 581 1998 in legatura cu Hotărârea 549 2004
Hotărârea 581 1998 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 27 2004
Articolul 20 din actul Hotărârea 581 1998 modificat de articolul 8 din actul Hotărârea 1199 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 581 1998 modificat de articolul 8 din actul Hotărârea 1199 2002
Articolul 17 din actul Hotărârea 581 1998 completat de articolul 8 din actul Hotărârea 1199 2002
Hotărârea 581 1998 in legatura cu Hotărârea 706 2002
Hotărârea 581 1998 in legatura cu Hotărârea 887 2001
Hotărârea 581 1998 in legatura cu Hotărârea 880 2001
Articolul 17 din actul Hotărârea 581 1998 modificat de Rectificare 581 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 581 din 10 septembrie 1998

privind infiintarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 349 din 15 septembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare C.F.R., societate comerciala pe actiuni, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
    (2) C.F.R. este persoana juridica romana, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) C.F.R. poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati, in tara si in strainatate, in conditiile legii.
    (4) Filiale ale C.F.R. pot fi infiintate prin hotarare a Guvernului, la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    (5) In sensul prezentei hotarari, prin societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane se intelege C.F.R., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. si Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.
    Art. 2
    (1) Capitalul social initial al C.F.R. este de 1.287.991.500.383 lei si se constituie prin preluarea, corespunzator obiectului sau de activitate, a unei parti din patrimoniul Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, in baza balantei de verificare si a situatiei patrimoniului, intocmite la data de 30 iunie 1998.
    (2) Capitalul social initial este subscris si integral varsat de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor.
    (3) Capitalul social initial este impartit in 51.519.660 actiuni nominative, fiecare avand valoarea nominala de 25.000 lei.
    (4) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane, pe de o parte, si C.F.R., pe de alta parte, se va face pe baza de protocol, care se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Daca valoarea capitalului social, stabilita prin protocolul de predare-preluare, va fi diferita de cea prevazuta la alin. (1), se va solicita la registrul comertului rectificarea cuvenita, in termen de 30 de zile de la semnarea protocolului.
    (5) Actiunile emise de C.F.R. pot fi cotate la bursa si tranzactionate liber pe piata de capital.
    (6) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar al C.F.R., prin ordin al ministrului transporturilor si cu acordul adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor comerciale implicate, se pot efectua transferuri de active - corporale si necorporale -, fara plata, intre C.F.R. si celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu modificarea corespunzatoare a capitalului social al acestora.
    (7) C.F.R. se poate privatiza, statul putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
    (8) Pe perioada in care statul este actionar majoritar, C.F.R. poate vinde active din patrimoniul sau persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la initiativa consiliului sau de administratie si cu acordul Ministerului Transporturilor, cu mandatarea reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor. Vanzarea se poate face numai in cazul in care nu este afectata privatizarea C.F.R. sau privatizarea unui activ in integralitatea sa. Sumele rezultate din vanzarea activelor pot fi utilizate in conditiile legii.
    Art. 3
    (1) C.F.R. detine, in concesiune sau in proprietate, bunuri imobile si mobile, dupa caz.
    (2) Infrastructura feroviara publica, ale carei elemente concrete sunt prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare, precum si bunurile rezultate din investitii, dezvoltari si/sau modernizari ale acesteia, se atribuie in concesiune C.F.R., fara plata redeventei, pe o durata de 49 de ani de la data infiintarii C.F.R., pe baza de contract incheiat cu Ministerul Transporturilor. Conditiile concesiunii se reanalizeaza dupa primii patru ani, in functie de conditiile specifice existente pe piata transporturilor. Alte bunuri care constituie proprietate publica a statului se atribuie in concesiune C.F.R. pe durate limitate, pe baza de contract incheiat cu Ministerul Transporturilor, in conditiile legii. Evaluarea, evidentierea si dimensionarea lor se face in conturile de ordine si evidenta.
    (3) In capitalul social al C.F.R. nu este inclusa valoarea bunurilor proprietate publica a statului, date in concesiune.
    (4) C.F.R. poate subconcesiona sau inchiria, in conditiile legii, portiuni ale infrastructurii feroviare publice, cu avizul Ministerului Transporturilor.
    (5) Elementele infrastructurii feroviare, altele decat cele care constituie infrastructura feroviara publica, constituie infrastructura feroviara privata a C.F.R.
    (6) Valoarea terenurilor aflate in proprietatea C.F.R. nu este cuprinsa in capitalul social prevazut la art. 2 alin. (1). Aceste terenuri se vor evalua in termen de 12 luni de la data infiintarii C.F.R., modificandu-se in mod corespunzator capitalul social al acesteia.
    Art. 4
    C.F.R. este scutita de orice taxe si impozite asupra elementelor infrastructurii feroviare publice, inclusiv asupra terenurilor proprietate publica pe care acestea sunt amplasate, precum si asupra terenurilor destinate acestui scop.
    Art. 5
    C.F.R. va urmari, potrivit obiectului sau de activitate, realizarea activitatii de ansamblu a transportului feroviar public, intern si international, in conformitate cu cerintele sigurantei circulatiei si ale tehnologiilor specifice de transport.
    Art. 6
    C.F.R. desfasoara activitati de interes public national in scopul realizarii transportului feroviar public si al satisfacerii nevoilor de aparare a tarii si are, in principal, ca obiect de activitate:
    a) gestionarea infrastructurii feroviare si punerea acesteia la dispozitie operatorilor de transport feroviar, in conditiile legii;
    b) dezvoltarea si modernizarea infrastructurii feroviare din Romania in concordanta cu standardele europene, in scopul asigurarii compatibilitatii si interoperabilitatii cu sistemul de transport feroviar european;
    c) organizarea, planificarea, coordonarea si controlul activitatilor de administrare, exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare;
    d) desfasurarea activitatilor industriale si de servicii conexe pentru asigurarea functionarii infrastructurii feroviare;
    e) gestionarea patrimoniului auxiliar feroviar.
    Art. 7
    C.F.R. asigura functionarea infrastructurii feroviare publice prin:
    a) indeplinirea ansamblului functiilor tehnice, comerciale, economice si de reprezentare necesare;
    b) asigurarea starii de functionare a liniilor, instalatiilor si a celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii stabiliti;
    c) conducerea operativa a circulatiei trenurilor si permiterea manevrei;
    d) repartizarea capacitatilor infrastructurii feroviare si alocarea traselor pe baza normelor stabilite de Ministerul Transporturilor si a contractului de acces la aceasta.
    Art. 8
    (1) C.F.R. va actiona cu prioritate pentru privatizarea sectoarelor de intretinere, reparatii, a activitatilor industriale, a serviciilor si a altora asemenea, care asigura conditiile pentru exploatarea infrastructurii feroviare.
    (2) C.F.R. are dreptul sa detina sau sa participe la capitalul social al altor societati comerciale si sa decida, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice, romane sau straine, cu exceptia societatilor comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
    (3) C.F.R. nu poate efectua activitati de transport feroviar public specifice unui operator feroviar, nu se poate asocia in acest scop cu un operator feroviar si nu poate participa cu capital la un operator feroviar.
    Art. 9
    C.F.R., potrivit obiectului sau de activitate, impreuna cu operatorii de transport feroviar licentiati, asigura desfasurarea traficului feroviar in conditii de siguranta a circulatiei pe intreaga retea feroviara deschisa circulatiei publice, exercitand atributiile ce-i revin potrivit legii. In cazul producerii de evenimente de cale ferata, participa la cercetarea acestora, intervine si ia masurile necesare pentru indepartarea urmarilor si pentru restabilirea circulatiei feroviare.
    Art. 10
    (1) C.F.R. are dreptul sa utilizeze, in conditiile legii, zona de siguranta si zona de protectie a infrastructurii feroviare publice, asa cum sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, in scopul desfasurarii in bune conditii a circulatiei feroviare si al prevenirii evenimentelor de cale ferata.
    (2) In cazurile in care zona de siguranta, in limitele stabilite prin lege, include terenuri aflate in proprietate privata, C.F.R. poate initia procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica, in conditiile legii.
    (3) In zona de protectie a infrastructurii feroviare publice, C.F.R poate amplasa, temporar, materiale si utilaje necesare intretinerii acesteia, in scopul eliminarii consecintelor evenimentelor de cale ferata sau al prevenirii oricarui pericol pentru siguranta circulatiei. In cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justa despagubire, stabilita pe baza de negocieri, in maximum 30 de zile de la terminarea lucrarii. In caz de neintelegere, acordarea de despagubiri si cuantumul acestora se stabilesc prin hotarare judecatoreasca. Dreptul de ocupare temporara a terenului nu este conditionat de plata prealabila a despagubirii.
    (4) Pe traseul liniilor ferate apartinand infrastructurii feroviare, supus inzapezirilor, C.F.R. este in drept sa utilizeze zona de protectie pentru instalarea de parazapezi. In cazul producerii de pagube sunt aplicabile dispozitiile alin. (3).
    (5) C.F.R. va actiona imediat, in conditiile legii, pentru oprirea oricaror lucrari sau pentru desfiintarea constructiilor interzise de lege in zona de protectie a infrastructurii feroviare, fara plata vreunei despagubiri, precum si pentru recuperarea pagubelor produse in zona de protectie a infrastructurii feroviare.
    Art. 11
    C.F.R. nu raspunde pentru pagubele cauzate de traversarea liniilor ferate de catre pietoni, vehicule sau de animale prin alte locuri decat cele special amenajate in acest scop sau de pagubele cauzate de traversarea liniilor ferate fara respectarea normelor si prescriptiilor in vigoare.
    Art. 12
    (1) C.F.R. pune la dispozitie operatorilor de transport feroviar infrastructura feroviara, in mod nediscriminatoriu, pe baza contractului de acces. Operatorii de transport feroviar straini si grupurile internationale care realizeaza transport feroviar sunt acceptati pentru circulatia pe infrastructura feroviara publica, in conditiile legii si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
    (2) Pentru accesul pe infrastructura feroviara publica, operatorii feroviari platesc tariful de utilizare a infrastructurii, iar pentru serviciile si facilitatile solicitate pe infrastructura feroviara privata, platesc chirii sau tarife, dupa caz.
    (3) C.F.R. poate negocia nivelul tarifului de utilizare a infrastructurii cu operatorii de transport feroviar, in functie de numarul de trase achizitionate, de sectia de circulatie, de momentul solicitarii si de perioada solicitata.
    (4) Tariful de utilizare a infrastructurii se plateste in conditiile si la termenele stabilite prin contractul de acces. C.F.R. poate suspenda, temporar, accesul pe infrastructura operatorilor feroviari care depasesc termenele de plata a tarifului, daca intarzierea la plata este mai mare de 3 zile lucratoare. In astfel de situatii, la sesizarea C.F.R., Ministerul Transporturilor poate suspenda sau anula licenta operatorului feroviar.
    Art. 13
    Contractul de acces pe infrastructura se incheie de catre C.F.R. cu fiecare operator de transport feroviar si contine cel putin urmatoarele clauze:
    a) servicii oferite operatorului feroviar, grupate pe categorii, dupa cum urmeaza:
    - pachetul de baza cuprinzand dreptul de acces la liniile de cale ferata, utilizarea caii si a macazurilor, utilizarea catenarelor si a substatiilor, furnizarea curentului de tractiune, circulatia trenurilor si conditiile de exploatare;
    - servicii suplimentare cuprinzand accesul la facilitati din statii, terminale publice, magazii, spatii de depozitare;
    - servicii obligatorii cuprinzand asistenta in caz de evenimente de cale ferata;
    - servicii optionale cuprinzand accesul la reteaua de telecomunicatii si alte servicii conexe;
    b) raspunderile partilor privind normele de siguranta a circulatiei;
    c) parametrii de performanta privind calitatea serviciilor contractate si punctualitatea trenurilor, cu mentionarea raspunderii partilor;
    d) nivelul maximal al tarifului de utilizare a infrastructurii, al tarifelor pentru serviciile incluse in contract si al chiriilor;
    e) raspunderile pentru daune civile;
    f) durata contractului si clauze de reziliere.
    Art. 14
    (1) In conditiile legii, C.F.R. poate inchide pentru transport, din considerente tehnologice sau de rentabilitate, liniile ferate apartinand infrastructurii feroviare publice, cu respectarea normelor de siguranta a circulatiei.
    (2) Pierderile rezultate din mentinerea in exploatare, precum si costurile ocazionate de conservarea sau dezafectarea liniilor publice nerentabile se suporta de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz. In astfel de situatii, C.F.R. are obligatia sa prezinte spre aprobare Ministerului Transporturilor motivatia fundamentata a costurilor pentru fiecare dintre aceste cazuri.
    Art. 15
    In cazul unor calamitati naturale, dezastre sau evenimente de cale ferata, C.F.R. va actiona, in cel mai scurt timp, pentru repunerea in functiune a infrastructurii feroviare afectate.
    Art. 16
    C.F.R. poate efectua, in conditiile legii, transporturi in interes propriu, pentru mentinerea sau readucerea in parametri a infrastructurii feroviare.
    Art. 17
    (1) C.F.R., corespunzator obiectului sau de activitate, se substituie Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane in toate drepturile si obligatiile decurgand din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv in litigiile aflate pe rol la instantele judecatoresti, precum si in cele ce decurg din contractele si acordurile internationale. Sunt exceptate datoriile si creantele care vor fi gestionate de Compania Nationala a Cailor Ferate Romane, in forma in care continua sa fiinteze dupa reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998.
    (2) C.F.R. preia de la Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane partea care ii revine din creditele in curs de derulare sau de contractare, cu drepturile si obligatiile aferente.
    (3) C.F.R. preia, potrivit obiectului sau de activitate, drepturile si obligatiile ce reveneau Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane din creditele contractate de catre Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane de la institutiile financiare internationale, precum si din creditele contractate direct de stat si subimprumutate de catre Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane prin acorduri subsidiare. Aceste credite, in limita in care au fost preluate, vor fi rambursate de catre C.F.R., care preia drepturile si obligatiile ce reveneau Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
    (4) Ministerul Transporturilor va stabili in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari defalcarea creditelor contractate cu garantie guvernamentala de catre Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane de la institutiile financiare internationale, precum si a creditelor contractate direct de stat si subimprumutate de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane si va comunica Ministerului Finantelor rezultatele acestei defalcari.
    Art. 18
    (1) C.F.R. poarta raspunderea ce revine caii ferate potrivit Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, conventiilor si acordurilor internationale, altor reglementari privind transportul feroviar, precum si normelor, instructiunilor si regulamentelor in domeniul feroviar, in limita obiectului sau de activitate.
    (2) In vederea satisfacerii nevoilor de aparare a tarii si in limita obiectului sau de activitate C.F.R. are urmatoarele obligatii:
    a) sa intocmeasca si sa asigure punerea in aplicare a planului de mobilizare;
    b) sa asigure rezervele si capacitatile necesare indeplinirii sarcinilor de mobilizare;
    c) sa intocmeasca documentele privind completarea fortei de munca, necesara in caz de razboi, cu personal cu obligatii militare;
    d) sa asigure protectia civila a personalului propriu, a calatorilor si a bunurilor incredintate la transport, in cazul unor situatii speciale, inclusiv al calamitatilor.
    Art. 19
    (1) Raporturile dintre C.F.R. si institutiile publice se reglementeaza prin contractul de activitate incheiat intre C.F.R., pe de o parte, si Ministerul Transporturilor, in numele statului, pe de alta parte.
    (2) Contractul de activitate prevazut la alin. (1) va cuprinde, cel putin, urmatoarele prevederi:
    a) parametrii de performanta ai infrastructurii feroviare publice, care trebuie asigurati de catre C.F.R.;
    b) limitele maximale ale tarifului de utilizare a infrastructurii pentru trafic intern si volumele de lucrari si activitati care trebuie realizate de C.F.R. pentru asigurarea functionarii, intretinerii si reparatiilor curente pe infrastructura feroviara;
    c) programul de privatizare a unor sectoare de activitate ale C.F.R. in perioada de valabilitate a contractului;
    d) nivelul contributiei statului pentru investitii, modernizari, dezvoltari, reparatii capitale, lucrari ocazionate de repunerea in functiune a infrastructurii feroviare publice, afectata ca urmare a unor calamitati naturale sau dezastre, precum si pentru realizarea proiectelor de importanta nationala, care asigura integrarea Romaniei in sistemul de transport european, impreuna cu lista obiectivelor respective si cu termenele de realizare a acestora;
    e) lista sectiilor de circulatie propuse pentru inchidere din considerente tehnologice sau de rentabilitate si sumele alocate de la bugetul de stat pentru conservarea sau dezactivarea acestora;
    f) lista sectiilor de circulatie nerentabile care se mentin deschise traficului din motive sociale sau de alta natura si sumele alocate de la bugetul de stat in acest scop;
    g) raspunderea Guvernului privind buna functionare a transportului public feroviar, incluzand transferurile de la bugetul de stat pentru activitatea de invatamant si de asistenta medico-sanitara.
    (3) Contractul de activitate prevazut la alin. (1) se incheie pe o durata de 4 ani, se aproba de catre Guvern si se actualizeaza anual, dupa aprobarea bugetului de stat.
    (4) Este interzisa prevederea in contractul de activitate a efectuarii transporturilor feroviare pe segmente de infrastructura feroviara care nu corespund normelor de siguranta a circulatiei pe calea ferata.
    Art. 20
    (1) Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne sau externe, contractarea si gestionarea acestor credite se asigura, pe baza de contract, de catre Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.
    (2) Contractele prevazute la alin. (1) vor cuprinde cel putin clauze referitoare la drepturile si obligatiile partilor privind:
    a) stabilirea modalitatilor de prezentare a documentelor justificative care stau la baza efectuarii platilor si a inregistrarilor in contabilitate, circuitul si responsabilitatile corespunzatoare;
    b) punerea la dispozitie a documentelor, in vederea exercitarii controlului financiar de gestiune si restituirea acestora;
    c) stabilirea obiectivelor activitatii de control financiar de gestiune, precum si perioadele de exercitare a acestora;
    d) punerea la dispozitie a documentelor care stau la baza organizarii, desfasurarii si adjudecarii licitatiilor;
    e) comunicarea plafoanelor valorice de efectuare a platilor si a competentelor de aprobare a cheltuielilor, precum si consecintele nerespectarii acestora;
    f) felul si limitele mandatului pentru incheierea contractelor;
    g) participarea la negocierea si la incheierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri;
    h) furnizarea de analize pentru activitatea economico-financiara, evaluarea si valorificarea acestora;
    i) asigurarea asistentei de specialitate.
    (3) Pentru asigurarea serviciilor juridice in raporturile cu Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., C.F.R. poate apela si la alte firme specializate.
    Art. 21
    (1) Raporturile dintre C.F.R. si societatile comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane se stabilesc prin conventii si contracte, pe baza de negocieri directe.
    (2) C.F.R. va asigura, pe baza contractuala, cu prioritate, societatilor comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, spatiile necesare desfasurarii activitatilor specifice acestora.
    Art. 22
    (1) C.F.R. isi stabileste bugetul propriu de venituri si cheltuieli care se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
    (2) Veniturile C.F.R. se realizeaza din tariful de utilizare a infrastructurii, din chirii si din valorificarea, la intern si la export, a deseurilor refolosibile rezultate din reparatii, demolari, casari de bunuri aflate in patrimoniu si din alte activitati proprii.
    (3) Veniturile C.F.R. sunt utilizate, in principal, dupa cum urmeaza:
    a) veniturile obtinute din tariful de utilizare a infrastructurii se utilizeaza, in principal, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare, intretinere si reparatii curente a infrastructurii feroviare publice;
    b) veniturile obtinute din chirii se utilizeaza, in principal, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare, intretinere, reparatii curente, precum si pentru modernizarea, dezvoltarea si reparatiile capitale ale infrastructurii feroviare private;
    c) veniturile obtinute din valorificarea produselor reziduale se utilizeaza, in principal, pentru acoperirea cheltuielilor infrastructurii feroviare publice sau private, in functie de sectorul din care provin.
    (4) Adunarea generala a actionarilor poate decide, in functie de prioritatile C.F.R., si alte alocari ale veniturilor prevazute la alin. (3) lit. a) - c).
    (5) In cazurile in care interesele de stat, inclusiv cele de ordin militar, vor impune executarea de lucrari sau prestatii de servicii speciale, sursele de finantare vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.
    (6) Sumele alocate de la bugetul de stat, inclusiv cele aferente creditelor garantate de stat si rambursate de la bugetul de stat, se evidentiaza intr-un capitol distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al C.F.R. si se utilizeaza exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de investitii, modernizari, dezvoltari, reparatii capitale, lucrari ocazionate de repunerea in functiune a infrastructurii feroviare publice, afectata ca urmare a unor calamitati naturale sau dezastre, precum si pentru investitii pentru realizarea proiectelor de importanta nationala, care asigura integrarea Romaniei in sistemul de transport european.
    (7) Sumele prevazute la alin. (6) se asigura si se transfera lunar C.F.R., indiferent de nivelul veniturilor proprii ale acesteia, si se constituie ca venituri din care se acopera cheltuielile pentru activitatile prevazute la alineatul precedent.
    Art. 23
    C.F.R. poate contracta credite garantate de stat sau garantate cu bunurile detinute in proprietate.
    Art. 24
    (1) Personalul necesar desfasurarii activitatii este preluat de la Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane, in functie de competenta profesionala si de disciplina in activitate, si este considerat transferat. Pana la incheierea noului contract colectiv de munca al personalului de la C.F.R., personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal, prevazute in actualul contract colectiv de munca, precum si de alte drepturi prevazute in legislatia in vigoare.
    (2) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca, pentru personalul de executie.
    (3) Salariatii si pensionarii C.F.R., precum si membrii de familie ai acestora beneficiaza, dupa caz, de autorizatii si permise de calatorie gratuita pe calea ferata, in conditiile legii.
    Art. 25
    Personalul C.F.R., cu atributii de serviciu privind paza, ordinea publica si controlul trenurilor, garilor si al altor unitati din cadrul C.F.R., este asimilat, in exercitarea atributiilor de serviciu, persoanelor care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.
    Art. 26
    (1) C.F.R. este condusa de adunarea generala a actionarilor.
    (2) Atributiile si componenta adunarii generale a actionarilor sunt prevazute in statutul C.F.R.
    Art. 27
    (1) Adunarea generala a actionarilor alege consiliul de administratie al C.F.R. Pana la finalizarea procesului de privatizare a C.F.R., reprezentantii statului in consiliul de administratie si presedintele consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
    (2) Presedintele consiliului de administratie al C.F.R. este si directorul general al acesteia.
    (3) Atributiile consiliului de administratie, precum si cele ale presedintelui acestuia sunt stabilite prin statutul C.F.R.
    Art. 28
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, orice dispozitii contrare se abroga.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministru de stat,
                       ministrul apararii nationale,
                       Victor Babiuc

    ANEXA 1

                              STATUTUL
    Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
    (2) Sigla Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul statut.
    (3) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la C.F.R. se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare C.F.R., este persoana juridica romana, cu capital social initial integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul C.F.R. este in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
    (2) Sediul C.F.R. poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (3) C.F.R. poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati, in tara si in strainatate.
    (4) Filiale ale C.F.R. pot fi infiintate prin hotarare a Guvernului, la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    C.F.R. se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul C.F.R. este realizarea de profit, prin gestionarea pe principii comerciale a infrastructurii feroviare si punerea acesteia la dispozitie operatorilor de transport feroviar, pe baza contractului de acces, precum si prin desfasurarea altor activitati specifice necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    (1) C.F.R. desfasoara activitati de interes public national, in scopul realizarii transportului feroviar public si al satisfacerii nevoilor de aparare a tarii si are, in principal, ca obiect de activitate:
    a) gestionarea infrastructurii feroviare si punerea acesteia la dispozitie operatorilor de transport feroviar, in conditiile legii;
    b) dezvoltarea si modernizarea infrastructurii feroviare din Romania in concordanta cu standardele europene, in scopul asigurarii compatibilitatii si interoperabilitatii cu sistemul de transport feroviar european;
    c) conducerea, organizarea, planificarea, coordonarea si controlul activitatilor de exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare;
    d) desfasurarea activitatilor industriale si de servicii conexe, pentru asigurarea functionarii infrastructurii feroviare;
    e) exploatarea comerciala a patrimoniului auxiliar feroviar;
    (2) In scopul realizarii obiectului sau de activitate, C.F.R. desfasoara urmatoarele activitati:
    1. asigura functionarea infrastructurii feroviare publice, prin:
    a) indeplinirea ansamblului functiilor tehnice, economice, comerciale si de reprezentare;
    b) asigurarea starii de functionare a liniilor, instalatiilor si a celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii tehnici stabiliti;
    c) conducerea operativa a circulatiei trenurilor si autorizarea manevrei pe liniile deschise circulatiei publice sau cu acces la acestea;
    d) repartizarea capacitatilor infrastructurii feroviare pe baza normelor stabilite de Ministerul Transporturilor si a contractului de acces pe infrastructura feroviara;
    2. organizeaza si coordoneaza circulatia trenurilor si manevra materialului rulant, in conditii de siguranta a circulatiei;
    3. elaboreaza si propune spre aprobare norme, instructiuni si regulamente obligatorii privind activitatile care se desfasoara pe infrastructura feroviara;
    4. organizeaza si exercita, prin organele proprii specializate, controlul permanent al activitatii proprii si poate verifica starea personalului din siguranta circulatiei, apartinand operatorilor feroviari, conform dispozitiilor din instructiunile specifice transporturilor feroviare;
    5. exercita controlul permanent in ceea ce priveste functionarea, intretinerea, repararea liniilor de cale ferata, a instalatiilor, utilajelor si masinilor, actionand pentru prevenirea cauzelor care pot produce perturbari in desfasurarea transportului feroviar public;
    6. in caz de evenimente de cale ferata, participa la cercetare, intervine si ia masurile necesare pentru indepartarea urmarilor acestora si pentru restabilirea circulatiei feroviare;
    7. asigura elaborarea, avizarea sau aprobarea, dupa caz, a actelor cu caracter normativ, a instructiunilor si regulamentelor specifice obiectului sau de activitate;
    8. avizeaza amplasarea si executarea de lucrari in zonele de protectie si siguranta a infrastructurii feroviare publice, conform reglementarilor emise de Ministerul Transporturilor;
    9. avizeaza construirea si aproba punerea in functiune a liniilor de cale ferata industriale, racordate la infrastructura feroviara;
    10. asigura protectia patrimoniului sau si pastrarea ordinii in spatiile deschise accesului public;
    11. asigura functionarea, intretinerea si repararea infrastructurii feroviare publice, precum si a bunurilor din proprietatea sa;
    12. asigura tuturor operatorilor feroviari acces egal si nediscriminatoriu pe infrastructura feroviara publica, conform reglementarilor interne, acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte;
    13. incheie contracte de acces pe infrastructura feroviara publica cu operatorii feroviari licentiati si percepe tariful de utilizare a infrastructurii;
    14. asigura servicii de telecomunicatii, radiotelefonie, telex, transmisii de date, televiziune, informatica pentru operatorii feroviari si pentru alte persoane fizice sau juridice;
    15. executa expertize tehnice, testari, masuratori, acorda consultanta in domeniile specifice obiectului sau de activitate;
    16. valorifica, la intern si la export, materialele si deseurile rezultate din procesele de productie, din reparatii, demolari, casari de bunuri aflate in patrimoniul sau si din alte activitati proprii;
    17. desfasoara activitati de transport feroviar si auto in interes propriu;
    18. organizeaza activitatea de cadastru, in conditiile legii, si asigura servicii in acest domeniu pentru operatorii feroviari si pentru alti agenti economici;
    19. organizeaza activitati proprii de cercetare, proiectare, invatamant, asistenta medicala, psihologia muncii si de perfectionare profesionala;
    20. realizeaza, pentru personalul propriu, activitati sociale, culturale, turistice si sportive;
    21. asigura exploatarea patrimoniului auxiliar si desfasoara activitati hoteliere si de alimentatie publica, prin unitatile proprii.
    22. detine sau participa la capitalul social al altor societati comerciale si decide, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice, romane sau straine, altele decat operatorii feroviari;
    23. negociaza si contracteaza credite cu banci si cu alte institutii financiare, in conditiile legii;
    24. primeste si centralizeaza date si informatii referitoare la utilizarea infrastructurii feroviare si efectueaza alte operatiuni statistice privind traficul pe infrastructura feroviara publica. Asigura furnizarea datelor statistice cu privire la traficul feroviar;
    25. desfasoara activitati de reclama, publicitate, editare, tiparire si difuzare;
    26. participa la organisme internationale din domeniul feroviar sau din domenii conexe, potrivit obiectului sau de activitate;
    27. participa la negocierea si la incheierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri;
    28. urmareste derularea contractelor incheiate;
    29. desfasoara si alte activitati pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate, inclusiv operatiuni de comert exterior.
    Art. 7
    Proprietatea publica
    C.F.R. detine in concesiune, fara plata redeventei, infrastructura feroviara publica, pe care o utilizeaza in vederea realizarii scopului si obiectului sau de activitate.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 8
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al C.F.R. este de 1.287.991.500.383 lei, impartit in 51.519.660 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 25.000 lei, si se constituie prin preluarea unei parti din patrimoniul Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, in baza balantei de verificare si a situatiei patrimoniului, intocmite la data de 30 iunie 1998.
    (2) Capitalul social initial este in intregime subscris si integral varsat de statul roman, in calitate de actionar unic. Drepturile statului, ca actionar unic, sunt exercitate de catre Ministerul Transporturilor.
    (3) Eventualele rectificari ale capitalului social initial, prevazut la alin. (1), vor fi inregistrate la registrul comertului in termen de 30 de zile de la data semnarii protocolului de predare-preluare a activului si pasivului intre Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane si C.F.R.
    (4) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar al C.F.R. se pot efectua transferuri de active corporale si necorporale, fara plata, intre C.F.R. si celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, prin ordin al ministrului transporturilor, cu acordul adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor comerciale implicate, cu modificarea corespunzatoare a capitalului social al acestora.
    (5) C.F.R. poate fi privatizata, in conditiile legii, statul roman putand pastra pachetul majoritar, de actiuni.
    Art. 9
    Actiunile
    (1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) C.F.R. va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul C.F.R.
    Art. 10
    Reducerea si majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii care decurg din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul C.F.R.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Obligatiile C.F.R. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.
    (5) Patrimoniul C.F.R. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul C.F.R., care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea C.F.R., efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    (1) In orice raporturi cu C.F.R. aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in presa.
    (2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al C.F.R., care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 5, dintre care unul va fi specialist in Ministerul Finantelor, sunt numiti si sunt revocati prin ordin al ministrului transporturilor.
    (4) Pentru activitatea depusa, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilita prin ordin al ministrului transporturilor.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a C.F.R.
    b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor;
    d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie;
    e) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.F.R., elaborate de consiliul de administratie, si isi da acordul asupra acestora;
    f) aproba constituirea rezervelor statutare;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
    h) fixeaza dividendele;
    i) propune infiintarea sau desfiintarea de filiale;
    j) hotaraste cu privire la programul de investitii si de reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    k) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al C.F.R.;
    l) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile legii;
    m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    n) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale C.F.R.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a C.F.R. la nivel central si teritorial;
    b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
    e) hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;
    f) hotaraste cu privire la mutarea sediului C.F.R.;
    g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea C.F.R.;
    h) hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al C.F.R.;
    i) aproba proiectul contractului de concesiune a infrastructurii feroviare publice, ce urmeaza a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, precum si modificari ale acestuia;
    j) hotaraste cu privire la subconcesionarea sau inchirierea de portiuni ale infrastructurii feroviare publice care i-a fost atribuita in concesiune, cu avizul Ministerului Transporturilor;
    k) aproba proiectul contractului de activitate al C.F.R., ce urmeaza a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, precum si modificari ale acestuia;
    l) aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale, sau participarea cu capital la alte societati comerciale;
    m) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite C.F.R.;
    n) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    o) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    p) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
    q) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
    r) aproba acordarea de facilitati privind accesul pe infrastructura feroviara;
    s) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
    t) numeste directorul general al C.F.R. si ii stabileste salariul. In perioada in care statul detine pachetul majoritar de actiuni, numirea directorului general si stabilirea salariului acestuia se fac de catre ministrul transporturilor;
    u) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru directorul general si pentru directorii executivi;
    v) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea C.F.R., cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi nevoie de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre cel desemnat sa-l inlocuiasca.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale ordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul C.F.R. In perioada in care statul este actionar unic al C.F.R., convocarea adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta.
    (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.
    (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul C.F.R. sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.
    (2) Daca adunarea generala a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. (1), adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare poate delibera asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza 2 secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor, in limitele legii sau ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    (1) C.F.R. este administrata de catre 11 administratori care constituie consiliul de administratie, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finantelor, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
    (2) Conducerea executiva a C.F.R. este asigurata de directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie.
    (3) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator, pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa locul vacant, va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Componenta consiliului de administratie se stabileste de catre adunarea generala a actionarilor. Pana la finalizarea procesului de privatizare, reprezentantii statului in consiliul de administratie vor fi numiti prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea adunarii generale a actionarilor.
    (5) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (7) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    (8) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a C.F.R si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii.
    (9) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea C.F.R.
    (10) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de C.F.R. pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, ele personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati in societati comerciale cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.F.R.;
    b) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a C.F.R.;
    c) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a C.F.R. pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;
    d) asigura elaborarea si avizeaza proiectul contractului de concesiune a infrastructurii feroviare publice, ce urmeaza a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, precum si modificari ale acestuia;
    e) propune subconcesionarea sau inchirierea elementelor infrastructurii feroviare publice, primita in concesiune;
    f) hotaraste cu privire la inchirierea bunurilor proprietate publica a statului care i-au fost atribuite in concesiune, altele decat infrastructura feroviara publica;
    g) aproba investitiile C.F.R., in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    h) aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
    i) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si de servicii;
    j) aproba incheierea contractelor de inchiriere;
    k) stabileste tactica si strategia de marketing;
    l) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    m) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.F.R., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.F.R. pe anul in curs;
    n) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii salariatilor;
    o) aproba tarife pentru prestatiile specifice, altele decat tariful de utilizare a infrastructurii;
    p) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.F.R.;
    q) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii;
    r) asigura elaborarea proiectului de contract de activitate al C.F.R.;
    s) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.F.R.;
    s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 20
    Atributiile directorului general
    (1) Directorul general reprezinta C.F.R. in raporturile cu tertii si are, in principal urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale C.F.R.;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul C.F.R.;
    c) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai C.F.R. si le fixeaza salariile;
    d) negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    e) incheie acte juridice, in numele si pe seama C.F.R.;
    f) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor;
    g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor;
    h) indeplineste orice alte atributii, potrivit competentelor acordate.
    (2) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor executivi sau oricarei alte persoane din cadrul C.F.R.;
    (3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a C.F.R.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 21
    Controlul financiar preventiv
    (1) C.F.R. organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale in faza de angajare si de plata in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate potrivit legii.
    Art. 22
    Controlul financiar de gestiune
    (1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., pe baza de contract.
    (2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitatile de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.
    (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, conducatorii si salariatii au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;
    b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
    c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, in original sau in copii certificate;
    d) sa dea informatii si explicatii, verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    e) sa semneze, cu sau fara obiectii, actele de control;
    f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    (4) Constatarile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna in actele de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare si patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al societatii controlate.
    Art. 23
    Cenzorii
    (1) Gestiunea C.F.R. este controlata de actionari si de cenzori.
    (2) C.F.R. are 5 cenzori si 5 cenzori supleanti.
    (3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
    (4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
    (6) Atata timp cat statul va detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    (7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala a actionarilor.
    (8) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) sa supravegheze gestiunea C.F.R.;
    b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
    c) sa verifice daca registrele sunt regulat tinute;
    d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
    (9) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    (10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.F.R. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, cand nu a fost convocata de catre administratori;
    c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    d) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (11) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (10), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de divergenta, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
    (13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot.
    (14) Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile C.F.R., constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    (15) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile extraordinare ale actionarilor.
    (17) Cenzorii C.F.R. indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii C.F.R.
    Art. 25
    Personalul
    (1) Personalul C.F.R. se incadreaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau de examen si/sau prin alte forme de selectie.
    (2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurate a concursurilor, a examenelor si a selectiei se stabilesc prin regulament de catre consiliul de administratie.
    (3) Personalul C.F.R. este supus Statutului personalului feroviar, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioara al acesteia.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 27
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) C.F.R. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul C.F.R. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul C.F.R. ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in conditiile legii.
    (3) C.F.R. isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre C.F.R. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarilor de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 29
    Registrele
    C.F.R. va tine, prin grija administratorilor, registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

    Art. 30
    Modificarea formei juridice
    (1) Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a C.F.R.
    (2) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar, modificarea formei juridice se face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 31
    Dizolvarea
    (1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea C.F.R.:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea C.F.R.;
    e) falimentul;
    f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicata;
    g) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
    h) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    i) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Dizolvarea C.F.R. se inscrie in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (3) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar, dizolvarea C.F.R. se face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 32
    Lichidarea
    (1) In caz de dizolvare, C.F.R. va fi lichidata.
    (2) Lichidarea C.F.R. si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 33
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel, aparute intre C.F.R. si persoane fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 34
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si ale Codului comercial.

    ANEXA
    la statut

    Sigla Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.

    se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998.

    ANEXA 2

          ELEMENTELE CONCRETE ALE INFRASTRUCTURII FEROVIARE PUBLICE

    a) Liniile ferate de circulatie, terenul aferent pe care sunt construite, precum si terenurile situate de o parte si de alta a axei caii ferate, care constituie zona de siguranta a infrastructurii feroviare.
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Elementul                        Definirea elementului
 crt.  concret
-------------------------------------------------------------------------------
a)  1. Liniile ferate      Ansamblul de elemente tehnice format din sina,
       curente dintre      traverse, sistem de prindere si terasament al
       statii si           caii, cu toate componentele sale, care formeaza
       terenul aferent     liniile ferate delimitate de semnalele de intrare
                           din directii opuse dintre doua statii consecutive,
                           precum si fasiile de teren, in limita a 20 m
                           fiecare, situate de o parte si de alta a axei
                           acestor linii, care alcatuiesc zona de siguranta a
                           infrastructurii feroviare publice
a)  2. Liniile ferate de   Ansamblul de elemente tehnice format din sina,
       primire-expediere   traverse, sistem de prindere si terasament al caii,
       din statii si       cu toate componentele sale, care formeaza liniile
       terenul aferent     ferate care continua liniile curente in incinta
                           statiilor, dotate cu semnale de circulatie, precum
                           si terenurile situate de o parte si de alta a axei
                           acestor linii, care alcatuiesc zona de siguranta a
                           infrastructurii feroviare publice
a)  3. Liniile ferate de   Ansamblul de elemente tehnice format din sina,
       evitare si terenul  traverse, sistem de prindere si terasament al caii,
       aferent             cu toate componentele sale, care formeaza liniile
                           ferate construite, in scopul dirijarii materialului
                           rulant, care nu poate fi oprit la locul stabilit, in
                           conditii optime pentru protectia circulatiei si
                           manevrei pe alte linii din statie sau linie curenta,
                           precum si terenurile situate de o parte si de alta a
                           axei acestor linii, care alcatuiesc zona de
                           siguranta a infrastructurii feroviare publice
a)  4. Aparat de cale      Ansamblul compus din sina, traverse, elemente
       (macaz)             mecanice si electrice, care asigura trecerea
                           materialului rulant de pe o linie de cale ferata
                           pe alta
-------------------------------------------------------------------------------

   b) Podurile, tunelurile, viaductele si alte lucrari de arta
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Elementul                        Definirea elementului
 crt.  concret
-------------------------------------------------------------------------------
b)  1. Lucrarile de arta   Ansamblul elementelor constructive ale podurilor,
       destinate           podetelor, tunelelor, viaductelor, pasajelor
       traversarii unor    inferioare, camerelor pentru conducte si cabluri,
       obstacole si        cu terenul aferent
       terenul aferent
-------------------------------------------------------------------------------

    c) Lucrarile geotehnice de protectie si de consolidare, plantatiile de protectie a liniilor ferate si terenurile aferente pe care sunt amplasate
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Elementul                        Definirea elementului
 crt.  concret
-------------------------------------------------------------------------------
c)  1. Lucrarile de arta    Apeductele, drenurile, casiurile, zidurile de
       destinate drenarii,  retentie, santurile, chesoanele, canalele si
       captarii si          terenul aferent
       evacuarii apelor,
       cu terenul
       aferent
c)  2. Lucrarile de arta    Zidurile de sprijin, horele, contraforturile,
       destinate            polatele, pereurile, pragurile, epiurile,
       consolidarii si      apararile de maluri si terenul aferent
       apararii
       terasamentelor de
       cale ferata
c)  3. Plantatiile de       Plantatiile de arbori, arbusti, spatiile verzi
       protectie si         si terenul aferent acestora
       spatiile verzi
       destinate
       protejarii caii
       ferate impotriva
       eroziunii
       taluzelor,
       inzapezirilor,
       zgomotului si
       terenul aferent
-------------------------------------------------------------------------------

     d) Instalatiile fixe de siguranta si de conducere operativa a circulatiei feroviare
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Elementul                        Definirea elementului
 crt.  concret
-------------------------------------------------------------------------------
d)  1. Instalatiile de      Ansamblul de echipamente mecanice cu care
       asigurare cu         impiegatul de miscare asigura incuierea
       incuietori, cu       macazurilor si punerea semnalelor mecanice pe
       si fara bloc         liber, numai daca acestea sunt pozitionate
                            corespunzator parcursului comandat pentru
                            trecerea trenului
d)  2. Instalatiile de      Ansamblul de echipamente electromecanice cu care
       centralizare         impiegatul de miscare controleaza manevrarea si
       electromecanica      inzavorarea macazurilor, realizand punerea
                            semnalelor mecanice pe liber, numai daca sunt
                            indeplinite conditiile de siguranta
                            corespunzatoare parcursului comandat
d)  3. Instalatiile de      Ansamblul de echipamente cu care impiegatul de
       centralizare         miscare, prin intermediul unui pupitru sinoptic,
       electrodinamica      comanda si controleaza manevrarea si inzavorarea
                            macazurilor, starea de liber/ocupat a liniilor si
                            macazurilor de catre materialul rulant, permitand
                            punerea pe liber a semnalelor luminoase de manevra
                            sau de circulatie, numai daca sunt indeplinite
                            conditiile de siguranta verificate de instalatie
d)  4. Instalatiile de      Ansamblul de elemente situate in linia curenta, in
       bloc de linie        dependenta cu instalatiile de centralizare din
       automat si           statiile adiacente, prin care se verifica starea de
       semiautomat          liber/ocupat a liniilor curente, la care comanda
                            semnalelor de circulatie se realizeaza in mod
                            automat de tren
d)  5. Instalatiile de      Ansamblul de echipamente situate in statii si/sau
       semnalizare          in linie curenta, in dependenta cu instalatiile de
       automata             centralizare din statiile adiacente, prin care, in
       a trecerilor la      mod automat, se interzice traficul rutier la
       nivel, cu si fara    trecerea la nivel, cand are loc apropierea unui
       bariera              convoi feroviar, astfel incat timpul de interdictie
                            sa fie redus la minimul permis de siguranta
                            circulatiei feroviare
d)  6. Instalatiile de      Ansamblul de echipamente mecanice, electrice,
       centralizare         electronice si de tehnica de calcul, cu care
       electronica          impiegatul de miscare, prin intermediul unui sistem
                            de operare, comanda si controleaza manevrarea si
                            inzavorarea macazurilor, starea de liber/ocupat a
                            liniilor si a macazurilor de catre materialul
                            rulant, permitand punerea pe liber a semnalelor
                            luminoase de manevra sau de circulatie, numai daca
                            sunt indeplinite conditiile de siguranta verificate
                            de instalatie
d)  7. Instalatiile pentru  Instalatiile automate, in dependenta cu semnalele
       controlul vitezei    instalatiilor de centralizare sau ale blocului de
       trenurilor si        linie automat, cu care se comanda, inductiv,
       autostop             franarea de urgenta a locomotivelor ce nu respecta
       (instalatia          limitele de viteza impuse prin semnalizare
       din cale)
d)  8. Instalatiile pentru  Instalatiile electrice sau electronice, care,
       topirea zapezii si   bazate pe efectul termic al curentului electric sau
       ghetii la macazuri   al unei flacari de gaz, prin elemente specifice,
                            topesc gheata si zapada ce se acumuleaza intre
                            acele si contraacele macazurilor
d)  9. Instalatiile de      Ansamblul de echipamente cu care operatorul de
       comanda automata     triere din triajele de retea, prin intermediul unui
       a macazurilor        calculator de proces si al unui pupitru sinoptic,
                            comanda si controleaza manevrarea macazurilor,
                            permitand trierea trenurilor conform asezarii
                            vagoanelor in cuprinsul acestora, pe liniile
                            alocate directiilor de destinatie, cu respectarea
                            conditiilor de siguranta specifice
d) 10. Instalatiile de      Moderatoare de viteza pentru vagoanele care ruleaza
       frana de cale        singure pe dispozitivul (cocoasa) de triere, astfel
                            incat acestea sa se opreasca la destinatie, pe
                            liniile de acumulare, fara ca viteza de impact sa
                            fie periculoasa pentru materialul rulant sau marfa
                            transportata
d) 11. Alte instalatii de   Ansamblul de echipamente cu care se determina
       automatizare         elementele geometrice sau de pozitie ale
                            vagoanelor, stationate sau in miscare, necesare
                            pentru indeplinirea conditiilor de siguranta
                            specifice
d) 12. Instalatiile de      Liniile de contact cu toate instalatiile aferente,
       tractiune electrica  instalatiile din substatiile de tractiune
       si de                electrica, posturile de sectionare si
       electroalimentare    subsectionare, posturile de transformare care
                            alimenteaza instalatiile de siguranta a
                            circulatiei, grupurile electrogene care deservesc
                            instalatiile de siguranta a circulatiei,
                            instalatiile de lumina si forta care deservesc
                            instalatiile de siguranta a circulatiei, cu toate
                            anexele acestora, cladirile destinate exclusiv
                            pentru acestea, cu terenul aferent
-------------------------------------------------------------------------------

    e) Triajele de retea ale caii ferate si terenurile aferente acestora
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Elementul                        Definirea elementului
 crt.  concret
-------------------------------------------------------------------------------
e)  1. Triajele de retea    Ansamblul liniilor, echipamentelor si instalatiilor
       ale caii ferate      de siguranta a circulatiei si a activitatii de
       si terenurile        manevra cu cladirile si terenurile aferente,
       aferente acestora    necesare primirii, descompunerii, acumularii,
       din statiile:        compunerii si expedierii trenurilor de marfa
       Bucuresti Triaj,
       Ploiesti Triaj,
       Craiova,
       Simeria Triaj,
       Caransebes Triaj,
       Brasov Triaj,
       Adjud, Dej
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 581/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 581 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 581/1998
Hotărârea 643 2011
pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora
Hotărârea 1108 2010
pentru modificarea alin. (1) al art. 18 din Statutul Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R." - S.A., prevazut în anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Române
Hotărârea 511 2009
privind înregistrarea în domeniul public al statului a mijloacelor fixe „Retele fixe de telecomunicatii feroviare"
Hotărârea 1283 2004
privind infiintarea Societatii Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A. ca filiala a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Hotărârea 1252 2004
privind infiintarea Societatii Comerciale "Intretinere Mecanizata a Caii Ferate" - S.A. ca filiala a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Hotărârea 568 2004
privind infiintarea Societatii Comerciale "Sere si Pepiniere C.F.R." - S.A. ca filiala a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Hotărârea 549 2004
privind infiintarea Societatii Comerciale "Baza de Aprovizionare C.F.R." - S.A. ca filiala a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Hotărârea 27 2004
pentru aprobarea conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila, precum si de gestionare a acestora
Hotărârea 1199 2002
privind divizarea Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. si modificarea unor acte normative
Hotărârea 706 2002
privind infiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Hotărârea 887 2001
privind infiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Hotărârea 880 2001
privind infiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Rectificare 581 1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu