Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 571 din 19 decembrie 1997

pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din 19 ianuarie 1998


SmartCity3


    Ministrul transporturilor,
    in conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare dupa 15 zile de la data publicarii lui.

                    Ministrul transporturilor,
                    Traian Basescu

    ANEXA 1

                      NORME TEHNICE
privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere

    CAP. 1
    Generalitati

    1.1. Prezentele norme tehnice au fost elaborate in conformitate cu art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.
    1.2. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplica integral tuturor drumurilor publice si drumurilor de utilitate privata, deschise circulatiei publice.
    1.3. In intelesul prezentelor norme tehnice, zona drumului public cuprinde: ampriza si zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor sunt stabilite in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997.
    1.4. In intelesul prezentelor norme tehnice, prin lucrari in zona drumurilor publice se intelege acele lucrari de constructii, instalatii sau de alta natura, amplasate in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, precum si acele lucrari care, desi sunt situate in afara acestei zone, pot afecta integritatea, stabilitatea, conditiile de exploatare sau siguranta circulatiei pe aceste drumuri. Aceste lucrari se pot face numai cu acordul administratorului drumului.
    1.5. Cheltuielile aferente drumului, datorate amplasarii unor obiective ce implica modificari ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unui drum sunt in sarcina celui care a solicitat amplasarea.
    1.6. De regula, orice obiectiv de natura celor de mai sus, care nu apartine drumului, trebuie amplasat in afara zonei drumului.
    1.7. In mod exceptional, administratorul poate accepta amplasarea unor constructii sau instalatii in zona drumului, cu conditia ca acestea sa nu aduca prejudicii drumului, iar detinatorul acestora sa execute, pe cheltuiala sa, desfiintarea, mutarea sau modificarea acestora, la cererea administratorului drumului, in termenul prevazut de lege.
    1.8. Acceptul administratorului drumului comporta doua faze:
    - acordul prealabil - care se obtine la faza de proiectare;
    - autorizatia de amplasare si acces la drum - care se obtine inainte de inceperea lucrarilor in zona drumului.
    1.9. Aceste documente se emit pentru o anumita functie a obiectivului. Schimbarea functiei sau a destinatiei implica obtinerea acceptului administratiei drumului pentru noua situatie.

    CAP. 2
    Obiectul si domeniul de aplicare

    2.1. Lucrarile care fac obiectul prezentelor norme tehnice sunt:
    - intersectii ale drumurilor deschise circulatiei publice, intersectii ale acestora cu alte categorii de drumuri si accese la proprietatile invecinate drumurilor;
    - traversarea drumurilor de alte cai de comunicatie (cai ferate, linii de tramvai etc.);
    - amplasarea subterana sau aeriana, in traversare sau in paralel cu drumul, a canalelor inchise sau deschise, a conductelor, a retelelor electrice, a liniilor de telecomunicatii, a funicularelor etc.;
    - amplasarea altor instalatii, panouri publicitare si constructii de orice natura;
    - repararea unor obiective situate in zona de siguranta a drumului;
    - repararea unor obiective situate in zona de protectie, daca in cadrul acestor operatiuni se modifica caracteristicile acestora.
    2.2. Prezentele norme tehnice se aplica drumurilor prevazute la pct. 1.2.
    Pentru obiectivele existente, conditiile tehnice din prezentele norme trebuie respectate cu ocazia lucrarilor de reparatii, de reabilitari sau de modernizari ale acestora.

    CAP. 3
    Conditii de amplasare a unor obiective in zona drumului

    3.1. Conditii generale
    3.1.1. Amplasarea unor obiective in zona drumului se face cu asigurarea desfasurarii fluente si in conditii de siguranta a traficului rutier.
    3.1.2. La amplasarea acestor obiective trebuie sa se respecte planurile de urbansim si de amenajare a teritoriului, avizate de administratorul drumului.
    3.1.3. La stabilirea amplasarii trebuie sa se asigure spatiile de dezvoltare viitoare a drumului, cu minimum latimea unei benzi de circulatie in aliniament si cu respectarea conditiilor de vizibilitate pe drum.
    3.2. Intersectii de drumuri
    3.2.1. Intersectiile drumurilor intre ele se trateaza denivelat sau la acelasi nivel, in functie de categoriile drumurilor care se intersecteaza si de traficul rutier.
    3.2.2. Intersectiile autostrazilor si ale drumurilor expres cu alte drumuri se fac denivelat. La drumurile expres se pot admite accese la nivel, la care intrarea si iesirea din drumul expres se fac prin viraj la dreapta, dar nu se admit incrucisari sau accese prin viraj la stanga, la acelasi nivel.
    3.2.3. Amenajarea intersectiilor la acelasi nivel intre doua drumuri poate fi acceptata numai pe baza unui calcul de capacitate a intersectiei, luand in considerare traficul de perspectiva la a 30-a ora de varf. In cazul depasirii capacitatii pentru o intersectie la nivel cu circulatia reglementata prin indicatoare rutiere, se poate avea in vedere solutia semaforizarii intersectiilor situate in localitati. In afara localitatilor, in asemenea situatii, se trece direct la solutia cu intersectie denivelata.
    3.2.4. Amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor se face cu respectarea prescriptiilor din Normativul pentru amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor drumurilor publice din afara localitatilor, precum si cu Normativul privind proiectarea intersectiilor de strazi, urmarind asigurarea prioritatii pentru traficul aferent drumului de categorie superioara.
    3.2.5. Largirile, benzile de accelerare, de decelerare, de viraj si de stocare si panele de racordare aferente amenajarii intersectiilor se realizeaza cu aceeasi imbracaminte rutiera si cu un sistem rutier echivalent cu cel existent pe drum.
    3.2.6. Accesele rutiere la drumul public se fac cu respectarea conditiilor mentionate mai sus pentru intersectii de drumuri.
    3.3. Instalarea in paralel si intersectiile drumurilor cu cai ferate sau liniile de tramvai
    3.3.1. Instalarea in paralel cu drumul a altor cai de comunicatii terestre se face in afara zonei de siguranta a drumului, in conditiile mentionate la pct. 3.1.
    3.3.2. Intersectiile cu calea ferata ale autostrazilor se fac denivelat. Pentru celelalte categorii de drumuri necesitatea realizarii intersectiei denivelate se stabileste printr-un calcul de eficienta, bazat pe indicele general de prioritate stabilit in conformitate cu Metodologia de evaluare a prioritatii de executie a pasajelor denivelate.
    3.3.3. La stabilirea pozitiei intersectiilor intre drumuri si cai ferate sau linii de tramvai se urmareste ca ambele cai de comunicatie sa fie in aliniament in zona intersectiei.
    3.3.4. Unghiul intre drum si linie trebuie sa fie de minimum 60 grade si numai in cazuri cu totul exceptionale se pot admite intersectii la un unghi de minimum 45, asigurandu-se vizibilitatea intre cele doua cai de comunicatie.
    3.3.5. Profilul in lung al liniei in zona intersectiei nu trebuie sa prezinte declivitati care sa depaseasca cu mai mult de 5%. inclinarea profilului transversal al drumului.
    3.3.6. In cazuri exceptionale se poate admite amplasarea intersectiei intr-o zona in care una dintre cele doua cai este in curba, numai daca declivitatea uneia dintre cai si inclinarea in profil transversal al celeilalte sunt de acelasi sens iar diferenta dintre ele nu depaseste 5%. .
    3.3.7. Pentru asigurarea fluentei traficului, la drumuri cu trafic intens, este necesara asigurarea acceselor prin intermediul unor drumuri colectoare, paralele cu artera rutiera principala, care sa debuseze in aceasta artera in intersectii amenajate corespunzator.
    3.4. Amplasarea in zona drumului a unor canale, benzi transportoare, funiculare, conducte si altele asemenea
    3.4.1. Amplasarea in paralel cu drumul a unor canale inchise sau deschise, a unor estacade cu benzi transportoare, funiculare, conducte pentru lichide sau gaze si altele asemenea se face in afara amprizei si a zonei de siguranta a drumurilor, in conditiile mentionate la pct. 3.1. Canalele inchise, care colecteaza atat apele uzate, cat si cele pluviale din ampriza drumului, pot fi amplasate in limitele amprizei.
    3.4.2. Traversarea drumului de catre canale, benzi transportoare, estacade pentru funiculare, conducte si altele asemenea se face, de regula, in puncte in care drumul este in aliniament, intersectia realizandu-se sub un unghi cat mai apropiat de 90 grade, dar nu mai putin de 60 grade.
    3.4.3. Subtraversarile drumurilor de catre canale, benzi transportoare, funiculare si altele asemenea se trateaza similar cu podetele sau podurile de sosea, fiind asigurata posibilitatea de vizitare si interventie pentru intretinere si reparatii. Proiectarea se face de catre o unitate specializata in lucrari de poduri, agreata de administratorul drumului.
    3.4.4. Subtraversarile drumurilor de catre conducte se face, de regula, prin forare orizontala, conductele fiind protejate prin tuburi de protectie sub ampriza drumului, cu asigurarea debuseului eventualelor lichide pierdute in caz de avarie spre un camin situat in afara zonei de siguranta, in partea din aval a tubului de protectie, respectiv o conducta de aerisire pentru gaze.
    3.4.5. In cazuri exceptionale, daca, datorita prezentei a numeroase instalatii subterane in zona traversarii, exista pericolul ca la executia forarii orizontale acestea sa fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin sant deschis, refacerea sistemului rutier executandu-se de catre o firma de specialitate agreata de administratorul drumului si sub supravegherea acestuia. Executia se poate face fie prin devierea totala a traficului pe o varianta locala ori pe alte strazi in localitati, fie succesiv, pe cate o jumatate din latimea partii carosabile.
    3.4.6. La canalele la care subtraversarea se face prin sifonare, trebuie asigurata posibilitatea golirii conductei subterane inainte de venirea anotimpului friguros, spre a evita degradarile datorate inghetului-dezghetului.
    3.4.7. Tuburile de protectie a conductelor care transporta lichide se instaleaza la o adancime de minimum 1,50 m, masurata intre nivelul drumului in ax si generatoarea superioara a tubului de protectie, respectiv de minimum 0,80 m sub cota fundului santului drumului. Pentru celelalte situatii, adancimea poate fi redusa pana la 1,20 m sub cota drumului in ax, respectiv 0,50 m sub cota fundului santului.
    3.4.8. Se recomanda evitarea supratraversarii drumurilor cu canale, benzi transportoare si conducte.
    3.4.9. Daca, totusi, se accepta asemenea supratraversari, este necesara aplicarea unor masuri pentru evitarea caderii pe drum a materialelor transportate. In acest scop, sub instalatia de transport se prevede o copertina pe care sa se colecteze materialele cazute sau care sa dirijeze pierderile de lichid in afara amprizei drumului. Copertinele trebuie sa asigure o inaltime de libera trecere pe drum de minimum 6,0 m.
    3.4.10. Infrastructurile estacadelor care sustin aceste instalatii de transport se amplaseaza la distante care sa asigure sporirea latimii drumului cu inca doua benzi de circulatie.
    3.4.11. Nu se admit asemenea supratraversari la distante mai mici de 200 m de intersectii, deoarece in aceste zone trebuie rezervate spatii pentru amenajarea viitoare a benzilor specializate pentru selectarea pe directii a traficului in intersectii.
    3.4.12. Traversarea cursurilor de ape si a altor obstacole se face independent de lucrarile de arta ale drumului. Infrastructurile constructiei de traversare se amplaseaza in dreptul infrastructurilor podului rutier.
    3.4.13. In mod exceptional, conductele se pot amplasa pe podurile, viaductele sau pasajele denivelate ale drumului, intr-o solutie agreata de administratorul drumului, daca nu impiedica circulatia vehiculelor si a pietonilor si daca din calcule rezulta ca incarcarea suplimentara nu afecteaza rezistenta lucrarii de arta respective, cu avizul proiectantului lucrarii de arta.
    3.4.14. In cazul in care conductele se instaleaza prin suspendare de suprastructura podului, pozitia acestora trebuie astfel aleasa incat sa nu reduca debuseul podului, respectiv inaltimea de libera trecere a pasajelor denivelate.
    3.4.15. Se interzice amplasarea pe sau sub suprastructura podurilor, a viaductelor sau a pasajelor denivelate de conducte pentru transportul produselor inflamabile.
    3.5. Amplasarea in zona drumurilor a unor cabluri de energie electrica sau de telecomunicatii
    3.5.1. Amplasarea in paralel cu drumul a unor cabluri se face, de regula, in afara zonei de siguranta a drumului, in conditiile mentionate la pct. 3.1.
    3.5.2. In situatii exceptionale, daca nu afecteaza stabilitatea structurii de rezistenta a drumului, se poate admite instalarea in zona de siguranta.
    3.5.3. Traversarea subterana sau aeriana a drumului de catre cabluri se face, de regula, in puncte in care drumul este in aliniament, intersectia realizandu-se sub un unghi cat mai apropiat de 90 grade, dar nu mai mic de 60 grade.
    3.5.4. Subtraversarile drumurilor de catre cabluri electrice sau de telecomunicatii se fac, de regula, prin forare orizontala, cablurile fiind protejate prin tuburi de protectie intre camine de tragere situate in afara zonei de siguranta.
    3.5.5. In cazuri exceptionale, daca, datorita prezentei a numeroase instalatii subterane in zona traversarii, exista pericolul ca la executia forarii orizontale acestea sa fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin sant deschis. Se interzice executia de asemenea subtraversari pe autostrazi.
    3.5.5. In masura posibilitatilor, se recomanda ca subtraversarile drumurilor de catre cabluri sa se faca pe sub podurile, podetele, viaductele sau pasajele denivelate ale drumului.
    3.5.6. Instalarea cablurilor pe suprastructurile podurilor, pasajelor sau ale viaductelor se face in canale tehnice special prevazute la executia tablierelor acestor lucrari de arta.
    3.5.7. In tuburile de protectie si in canalele tehnice se vor asigura cabluri din otel pentru facilitarea tragerii cablurilor electrice sau de telecomunicatii, in caz de avarie sau in alte situatii care impun inlocuirea acestora.
    3.5.8. Instalarea stalpilor de sustinere a cablurilor instalate aerian se face la o distanta suficienta de drum, astfel incat, in situatia largirii drumului cu cate o banda pentru fiecare sens de circulatie, stalpii sa ramana in afara zonei de siguranta, fara a fi necesara mutarea lor.
    3.5.9. Traversarile aeriene ale cablurilor trebuie sa asigure o inaltime de libera trecere de minimum 6,0 m deasupra punctului cel mai inalt al platformei drumului. In cazul cablurilor electrice, inaltimea se majoreaza cu spatiul de siguranta impotriva electrocutarii.
    3.6. Amplasarea unor cladiri sau a altor constructii supraterane in zona drumurilor
    3.6.1. Amplasarea in zona de protectie a constructiilor supraterane, care nu apartin drumului, se poate face in conditiile mentionate la pct. 3.1.
    3.6.2. Amplasarea obiectivelor de deservire a publicului sau de alta natura se face cu asigurarea unor spatii de parcare in afara partii carosabile, pentru un numar suficient de vehicule, astfel incat sa se evite stanjenirea circulatiei prin stationarea acestora pe partea carosabila a drumului.
    3.6.3. In cadrul obiectivelor care deservesc publicul este obligatorie asigurarea de grupuri sanitare la care publicul sa aiba acces. Sunt exceptate spatiile comerciale din intravilan.
    3.6.4. Se interzice deversarea apelor uzate in santurile drumului sau spre zona de siguranta a acestuia. Evacuarea apelor uzate se face in instalatiile de canalizare sau in fose septice vidanjabile. In cazul unor obiective la care apele pluviale ar putea antrena produse poluante, trebuie asigurate, dupa caz, instalatii de separare a grasimilor, de decantare, de filtrare etc.
    3.6.5. La amenajarea acceselor trebuie asigurata scurgerea apelor pluviale in lungul drumului sau, dupa caz, indepartarea acestora de drum.
    3.6.6. Lucrarile de semnalizare rutiera, datorate aparitiei accesului la obiectivul amplasat in zona, sunt in sarcina beneficiarului acestuia si se executa printr-o unitate specializata agreata de administratorul drumului.
    3.6.7. Beneficiarii obiectivelor din zona drumurilor vor achita administratorului drumului contravaloarea lucrarilor de intretinere suplimentara, datorata intretinerii amenajarilor aferente acestor obiective.
    3.7. Amplasarea panourilor publicitare
    3.7.1. Prin publicitate pe drum se intelege orice mijloc de afisaj care se adreseaza utilizatorilor drumului, indiferent de locul de instalare si indiferent de caracterul lor: comercial, politic, electoral, religios sau de alta natura.
    3.7.2. Publicitatea in zona de protectie a autostrazii este interzisa. Publicitatea este permisa in spatiile de odihna si servicii, amplasarea panourilor publicitare facandu-se de asa maniera, incat acestea sa nu poata fi vazute de cei care circula pe autostrada.
    3.7.3. Este interzisa instalarea de panouri publicitare, care, prin forma, culori sau continut, pot fi confundate cu indicatoarele de semnalizare rutiera.
    3.7.4. Se interzice instalarea panourilor publicitare pe lucrarile de arta care traverseaza drumul, pe portale cu semnalizare rutiera sau in solutii independente autoportante in traversarea drumului in interiorul curbelor, precum si in intersectiile la nivel ale cailor de comunicatii pana la o distanta de 100 m inaintea panourilor de presemnalizare a intersectiilor din afara localitatilor.
    3.7.5. In afara localitatilor, panourile publicitare se amplaseaza la distante de minimum 7,0 m fata de marginea imbracamintii drumului (partea carosabila + banda de consolidare a acostamentului) si la distante de minimum 100 m unul fata de celalalt.
    3.7.6. In localitati, panourile publicitare se amplaseaza astfel:
    - la distanta de minimum 4,0 m fata de marginea imbracamintii rutiere - in cazul in care nu exista trotuar;
    - la distanta de minimum 1,0 m fata de limita dinspre drum a spatiului verde de pe trotuar, fara a impiedica circulatia pietonilor;
    - la o distanta de minimum 25 m unul fata de celalalt.
    3.7.7. Dimensiunile panourilor instalate in cadrul zonei de protectie sunt:
    - maximum 8,0 x 4,0 m - in afara localitatilor;
    - maximum 4,0 x 3,0 m - in localitati.
    Panourile publicitare care depasesc dimensiunile de mai sus pot fi instalate numai in afara zonei de protectie a drumului.
    3.7.8. Se interzice utilizarea materialelor retroreflectorizante la executia panourilor publicitare. Inscrisurile de pe panoul publicitar se vor realiza cu litere avand inaltimea de minimum 200 mm. Beneficiarul raspunde de rezistenta si de stabilitatea acestor panouri.
    3.7.9. Pentru identificare, la partea inferioara dinspre drum a panoului publicitar se vor inscrie, cu litere avand inaltimea de minimum 25 mm, denumirea titularului si numarul autorizatiei emise de administratorul drumului.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    4.1. Conditiile din prezentele norme tehnice nu sunt limitative. Ele pot fi completate cu alte conditii specifice situatiei de pe teren, la initiativa Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    4.2. Inainte de punerea in functiune a obiectivului, respectarea conditiilor de siguranta a circulatiei si de amplasare, in conformitate cu acordul prealabil si cu autorizatia de amplasare si acces, se consemneaza printr-un proces-verbal. In caz de nerespectare a acestor conditii, daca abaterile nu sunt de natura sa afecteze stabilitatea drumului si siguranta circulatiei, la aprecierea administratorului drumului se poate acorda un nou termen de remediere si numai o singura data.
    4.3. Acordul prealabil este valabil 3 luni de la data emiterii lui, pentru panouri publicitare, si de 12 luni, pentru celelalte obiective. Acordul prealabil nu da dreptul la inceperea lucrarilor fara obtinerea autorizatiei de amplasare si acces la drum.
    4.4. Autorizatia poate avea caracter permanent sau provizoriu si este valabila timp de un an, termen in cadrul caruia trebuie inceputa executia obiectivului. Pentru panourile publicitare, autorizatia se emite pentru o durata de un an si poate fi prelungita la expirarea acestei perioade.

    ANEXA
    la normele tehnice

                  LIMITELE ZONELOR DRUMURILOR
conform ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

    a) Zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei drumului pana la:
    1) 1,50 m - de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
    2) 2,00 m - de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;
    3) 3,00 m - de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea taluzului pana la 5,00 m inclusiv;
    4) 5,00 m - de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea taluzului mai mare de 5,00 m.
    b) Zonele de protectie sunt cuprinse intre marginile exterioare ale zonelor de siguranta si marginile zonei drumului delimitat conform tabelului urmator:

-----------------------------------------------------------------------
    Categoria drumului        Autostrazi  Drumuri    Drumuri   Drumuri
                                          nationale  judetene  comunale
-----------------------------------------------------------------------
Distanta de la axul drumului
pana la marginea exterioara
a zonei drumului                   50        22          20       18
-----------------------------------------------------------------------

    FIGURA REPREZENTATIVA LA ACEASTA ANEXA SE AFLA IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, NR. 15 DIN 19 IANUARIE 1998.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 571/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 571 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu