Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 571 din 19 decembrie 1997

pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din 19 ianuarie 1998


SmartCity3


    Ministrul transporturilor,
    in conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare dupa 15 zile de la data publicarii lui.

                    Ministrul transporturilor,
                    Traian Basescu

    ANEXA 1

                      NORME TEHNICE
privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere

    CAP. 1
    Generalitati

    1.1. Prezentele norme tehnice au fost elaborate in conformitate cu art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.
    1.2. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplica integral tuturor drumurilor publice si drumurilor de utilitate privata, deschise circulatiei publice.
    1.3. In intelesul prezentelor norme tehnice, zona drumului public cuprinde: ampriza si zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor sunt stabilite in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997.
    1.4. In intelesul prezentelor norme tehnice, prin lucrari in zona drumurilor publice se intelege acele lucrari de constructii, instalatii sau de alta natura, amplasate in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, precum si acele lucrari care, desi sunt situate in afara acestei zone, pot afecta integritatea, stabilitatea, conditiile de exploatare sau siguranta circulatiei pe aceste drumuri. Aceste lucrari se pot face numai cu acordul administratorului drumului.
    1.5. Cheltuielile aferente drumului, datorate amplasarii unor obiective ce implica modificari ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unui drum sunt in sarcina celui care a solicitat amplasarea.
    1.6. De regula, orice obiectiv de natura celor de mai sus, care nu apartine drumului, trebuie amplasat in afara zonei drumului.
    1.7. In mod exceptional, administratorul poate accepta amplasarea unor constructii sau instalatii in zona drumului, cu conditia ca acestea sa nu aduca prejudicii drumului, iar detinatorul acestora sa execute, pe cheltuiala sa, desfiintarea, mutarea sau modificarea acestora, la cererea administratorului drumului, in termenul prevazut de lege.
    1.8. Acceptul administratorului drumului comporta doua faze:
    - acordul prealabil - care se obtine la faza de proiectare;
    - autorizatia de amplasare si acces la drum - care se obtine inainte de inceperea lucrarilor in zona drumului.
    1.9. Aceste documente se emit pentru o anumita functie a obiectivului. Schimbarea functiei sau a destinatiei implica obtinerea acceptului administratiei drumului pentru noua situatie.

    CAP. 2
    Obiectul si domeniul de aplicare

    2.1. Lucrarile care fac obiectul prezentelor norme tehnice sunt:
    - intersectii ale drumurilor deschise circulatiei publice, intersectii ale acestora cu alte categorii de drumuri si accese la proprietatile invecinate drumurilor;
    - traversarea drumurilor de alte cai de comunicatie (cai ferate, linii de tramvai etc.);
    - amplasarea subterana sau aeriana, in traversare sau in paralel cu drumul, a canalelor inchise sau deschise, a conductelor, a retelelor electrice, a liniilor de telecomunicatii, a funicularelor etc.;
    - amplasarea altor instalatii, panouri publicitare si constructii de orice natura;
    - repararea unor obiective situate in zona de siguranta a drumului;
    - repararea unor obiective situate in zona de protectie, daca in cadrul acestor operatiuni se modifica caracteristicile acestora.
    2.2. Prezentele norme tehnice se aplica drumurilor prevazute la pct. 1.2.
    Pentru obiectivele existente, conditiile tehnice din prezentele norme trebuie respectate cu ocazia lucrarilor de reparatii, de reabilitari sau de modernizari ale acestora.

    CAP. 3
    Conditii de amplasare a unor obiective in zona drumului

    3.1. Conditii generale
    3.1.1. Amplasarea unor obiective in zona drumului se face cu asigurarea desfasurarii fluente si in conditii de siguranta a traficului rutier.
    3.1.2. La amplasarea acestor obiective trebuie sa se respecte planurile de urbansim si de amenajare a teritoriului, avizate de administratorul drumului.
    3.1.3. La stabilirea amplasarii trebuie sa se asigure spatiile de dezvoltare viitoare a drumului, cu minimum latimea unei benzi de circulatie in aliniament si cu respectarea conditiilor de vizibilitate pe drum.
    3.2. Intersectii de drumuri
    3.2.1. Intersectiile drumurilor intre ele se trateaza denivelat sau la acelasi nivel, in functie de categoriile drumurilor care se intersecteaza si de traficul rutier.
    3.2.2. Intersectiile autostrazilor si ale drumurilor expres cu alte drumuri se fac denivelat. La drumurile expres se pot admite accese la nivel, la care intrarea si iesirea din drumul expres se fac prin viraj la dreapta, dar nu se admit incrucisari sau accese prin viraj la stanga, la acelasi nivel.
    3.2.3. Amenajarea intersectiilor la acelasi nivel intre doua drumuri poate fi acceptata numai pe baza unui calcul de capacitate a intersectiei, luand in considerare traficul de perspectiva la a 30-a ora de varf. In cazul depasirii capacitatii pentru o intersectie la nivel cu circulatia reglementata prin indicatoare rutiere, se poate avea in vedere solutia semaforizarii intersectiilor situate in localitati. In afara localitatilor, in asemenea situatii, se trece direct la solutia cu intersectie denivelata.
    3.2.4. Amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor se face cu respectarea prescriptiilor din Normativul pentru amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor drumurilor publice din afara localitatilor, precum si cu Normativul privind proiectarea intersectiilor de strazi, urmarind asigurarea prioritatii pentru traficul aferent drumului de categorie superioara.
    3.2.5. Largirile, benzile de accelerare, de decelerare, de viraj si de stocare si panele de racordare aferente amenajarii intersectiilor se realizeaza cu aceeasi imbracaminte rutiera si cu un sistem rutier echivalent cu cel existent pe drum.
    3.2.6. Accesele rutiere la drumul public se fac cu respectarea conditiilor mentionate mai sus pentru intersectii de drumuri.
    3.3. Instalarea in paralel si intersectiile drumurilor cu cai ferate sau liniile de tramvai
    3.3.1. Instalarea in paralel cu drumul a altor cai de comunicatii terestre se face in afara zonei de siguranta a drumului, in conditiile mentionate la pct. 3.1.
    3.3.2. Intersectiile cu calea ferata ale autostrazilor se fac denivelat. Pentru celelalte categorii de drumuri necesitatea realizarii intersectiei denivelate se stabileste printr-un calcul de eficienta, bazat pe indicele general de prioritate stabilit in conformitate cu Metodologia de evaluare a prioritatii de executie a pasajelor denivelate.
    3.3.3. La stabilirea pozitiei intersectiilor intre drumuri si cai ferate sau linii de tramvai se urmareste ca ambele cai de comunicatie sa fie in aliniament in zona intersectiei.
    3.3.4. Unghiul intre drum si linie trebuie sa fie de minimum 60 grade si numai in cazuri cu totul exceptionale se pot admite intersectii la un unghi de minimum 45, asigurandu-se vizibilitatea intre cele doua cai de comunicatie.
    3.3.5. Profilul in lung al liniei in zona intersectiei nu trebuie sa prezinte declivitati care sa depaseasca cu mai mult de 5%. inclinarea profilului transversal al drumului.
    3.3.6. In cazuri exceptionale se poate admite amplasarea intersectiei intr-o zona in care una dintre cele doua cai este in curba, numai daca declivitatea uneia dintre cai si inclinarea in profil transversal al celeilalte sunt de acelasi sens iar diferenta dintre ele nu depaseste 5%. .
    3.3.7. Pentru asigurarea fluentei traficului, la drumuri cu trafic intens, este necesara asigurarea acceselor prin intermediul unor drumuri colectoare, paralele cu artera rutiera principala, care sa debuseze in aceasta artera in intersectii amenajate corespunzator.
    3.4. Amplasarea in zona drumului a unor canale, benzi transportoare, funiculare, conducte si altele asemenea
    3.4.1. Amplasarea in paralel cu drumul a unor canale inchise sau deschise, a unor estacade cu benzi transportoare, funiculare, conducte pentru lichide sau gaze si altele asemenea se face in afara amprizei si a zonei de siguranta a drumurilor, in conditiile mentionate la pct. 3.1. Canalele inchise, care colecteaza atat apele uzate, cat si cele pluviale din ampriza drumului, pot fi amplasate in limitele amprizei.
    3.4.2. Traversarea drumului de catre canale, benzi transportoare, estacade pentru funiculare, conducte si altele asemenea se face, de regula, in puncte in care drumul este in aliniament, intersectia realizandu-se sub un unghi cat mai apropiat de 90 grade, dar nu mai putin de 60 grade.
    3.4.3. Subtraversarile drumurilor de catre canale, benzi transportoare, funiculare si altele asemenea se trateaza similar cu podetele sau podurile de sosea, fiind asigurata posibilitatea de vizitare si interventie pentru intretinere si reparatii. Proiectarea se face de catre o unitate specializata in lucrari de poduri, agreata de administratorul drumului.
    3.4.4. Subtraversarile drumurilor de catre conducte se face, de regula, prin forare orizontala, conductele fiind protejate prin tuburi de protectie sub ampriza drumului, cu asigurarea debuseului eventualelor lichide pierdute in caz de avarie spre un camin situat in afara zonei de siguranta, in partea din aval a tubului de protectie, respectiv o conducta de aerisire pentru gaze.
    3.4.5. In cazuri exceptionale, daca, datorita prezentei a numeroase instalatii subterane in zona traversarii, exista pericolul ca la executia forarii orizontale acestea sa fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin sant deschis, refacerea sistemului rutier executandu-se de catre o firma de specialitate agreata de administratorul drumului si sub supravegherea acestuia. Executia se poate face fie prin devierea totala a traficului pe o varianta locala ori pe alte strazi in localitati, fie succesiv, pe cate o jumatate din latimea partii carosabile.
    3.4.6. La canalele la care subtraversarea se face prin sifonare, trebuie asigurata posibilitatea golirii conductei subterane inainte de venirea anotimpului friguros, spre a evita degradarile datorate inghetului-dezghetului.
    3.4.7. Tuburile de protectie a conductelor care transporta lichide se instaleaza la o adancime de minimum 1,50 m, masurata intre nivelul drumului in ax si generatoarea superioara a tubului de protectie, respectiv de minimum 0,80 m sub cota fundului santului drumului. Pentru celelalte situatii, adancimea poate fi redusa pana la 1,20 m sub cota drumului in ax, respectiv 0,50 m sub cota fundului santului.
    3.4.8. Se recomanda evitarea supratraversarii drumurilor cu canale, benzi transportoare si conducte.
    3.4.9. Daca, totusi, se accepta asemenea supratraversari, este necesara aplicarea unor masuri pentru evitarea caderii pe drum a materialelor transportate. In acest scop, sub instalatia de transport se prevede o copertina pe care sa se colecteze materialele cazute sau care sa dirijeze pierderile de lichid in afara amprizei drumului. Copertinele trebuie sa asigure o inaltime de libera trecere pe drum de minimum 6,0 m.
    3.4.10. Infrastructurile estacadelor care sustin aceste instalatii de transport se amplaseaza la distante care sa asigure sporirea latimii drumului cu inca doua benzi de circulatie.
    3.4.11. Nu se admit asemenea supratraversari la distante mai mici de 200 m de intersectii, deoarece in aceste zone trebuie rezervate spatii pentru amenajarea viitoare a benzilor specializate pentru selectarea pe directii a traficului in intersectii.
    3.4.12. Traversarea cursurilor de ape si a altor obstacole se face independent de lucrarile de arta ale drumului. Infrastructurile constructiei de traversare se amplaseaza in dreptul infrastructurilor podului rutier.
    3.4.13. In mod exceptional, conductele se pot amplasa pe podurile, viaductele sau pasajele denivelate ale drumului, intr-o solutie agreata de administratorul drumului, daca nu impiedica circulatia vehiculelor si a pietonilor si daca din calcule rezulta ca incarcarea suplimentara nu afecteaza rezistenta lucrarii de arta respective, cu avizul proiectantului lucrarii de arta.
    3.4.14. In cazul in care conductele se instaleaza prin suspendare de suprastructura podului, pozitia acestora trebuie astfel aleasa incat sa nu reduca debuseul podului, respectiv inaltimea de libera trecere a pasajelor denivelate.
    3.4.15. Se interzice amplasarea pe sau sub suprastructura podurilor, a viaductelor sau a pasajelor denivelate de conducte pentru transportul produselor inflamabile.
    3.5. Amplasarea in zona drumurilor a unor cabluri de energie electrica sau de telecomunicatii
    3.5.1. Amplasarea in paralel cu drumul a unor cabluri se face, de regula, in afara zonei de siguranta a drumului, in conditiile mentionate la pct. 3.1.
    3.5.2. In situatii exceptionale, daca nu afecteaza stabilitatea structurii de rezistenta a drumului, se poate admite instalarea in zona de siguranta.
    3.5.3. Traversarea subterana sau aeriana a drumului de catre cabluri se face, de regula, in puncte in care drumul este in aliniament, intersectia realizandu-se sub un unghi cat mai apropiat de 90 grade, dar nu mai mic de 60 grade.
    3.5.4. Subtraversarile drumurilor de catre cabluri electrice sau de telecomunicatii se fac, de regula, prin forare orizontala, cablurile fiind protejate prin tuburi de protectie intre camine de tragere situate in afara zonei de siguranta.
    3.5.5. In cazuri exceptionale, daca, datorita prezentei a numeroase instalatii subterane in zona traversarii, exista pericolul ca la executia forarii orizontale acestea sa fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin sant deschis. Se interzice executia de asemenea subtraversari pe autostrazi.
    3.5.5. In masura posibilitatilor, se recomanda ca subtraversarile drumurilor de catre cabluri sa se faca pe sub podurile, podetele, viaductele sau pasajele denivelate ale drumului.
    3.5.6. Instalarea cablurilor pe suprastructurile podurilor, pasajelor sau ale viaductelor se face in canale tehnice special prevazute la executia tablierelor acestor lucrari de arta.
    3.5.7. In tuburile de protectie si in canalele tehnice se vor asigura cabluri din otel pentru facilitarea tragerii cablurilor electrice sau de telecomunicatii, in caz de avarie sau in alte situatii care impun inlocuirea acestora.
    3.5.8. Instalarea stalpilor de sustinere a cablurilor instalate aerian se face la o distanta suficienta de drum, astfel incat, in situatia largirii drumului cu cate o banda pentru fiecare sens de circulatie, stalpii sa ramana in afara zonei de siguranta, fara a fi necesara mutarea lor.
    3.5.9. Traversarile aeriene ale cablurilor trebuie sa asigure o inaltime de libera trecere de minimum 6,0 m deasupra punctului cel mai inalt al platformei drumului. In cazul cablurilor electrice, inaltimea se majoreaza cu spatiul de siguranta impotriva electrocutarii.
    3.6. Amplasarea unor cladiri sau a altor constructii supraterane in zona drumurilor
    3.6.1. Amplasarea in zona de protectie a constructiilor supraterane, care nu apartin drumului, se poate face in conditiile mentionate la pct. 3.1.
    3.6.2. Amplasarea obiectivelor de deservire a publicului sau de alta natura se face cu asigurarea unor spatii de parcare in afara partii carosabile, pentru un numar suficient de vehicule, astfel incat sa se evite stanjenirea circulatiei prin stationarea acestora pe partea carosabila a drumului.
    3.6.3. In cadrul obiectivelor care deservesc publicul este obligatorie asigurarea de grupuri sanitare la care publicul sa aiba acces. Sunt exceptate spatiile comerciale din intravilan.
    3.6.4. Se interzice deversarea apelor uzate in santurile drumului sau spre zona de siguranta a acestuia. Evacuarea apelor uzate se face in instalatiile de canalizare sau in fose septice vidanjabile. In cazul unor obiective la care apele pluviale ar putea antrena produse poluante, trebuie asigurate, dupa caz, instalatii de separare a grasimilor, de decantare, de filtrare etc.
    3.6.5. La amenajarea acceselor trebuie asigurata scurgerea apelor pluviale in lungul drumului sau, dupa caz, indepartarea acestora de drum.
    3.6.6. Lucrarile de semnalizare rutiera, datorate aparitiei accesului la obiectivul amplasat in zona, sunt in sarcina beneficiarului acestuia si se executa printr-o unitate specializata agreata de administratorul drumului.
    3.6.7. Beneficiarii obiectivelor din zona drumurilor vor achita administratorului drumului contravaloarea lucrarilor de intretinere suplimentara, datorata intretinerii amenajarilor aferente acestor obiective.
    3.7. Amplasarea panourilor publicitare
    3.7.1. Prin publicitate pe drum se intelege orice mijloc de afisaj care se adreseaza utilizatorilor drumului, indiferent de locul de instalare si indiferent de caracterul lor: comercial, politic, electoral, religios sau de alta natura.
    3.7.2. Publicitatea in zona de protectie a autostrazii este interzisa. Publicitatea este permisa in spatiile de odihna si servicii, amplasarea panourilor publicitare facandu-se de asa maniera, incat acestea sa nu poata fi vazute de cei care circula pe autostrada.
    3.7.3. Este interzisa instalarea de panouri publicitare, care, prin forma, culori sau continut, pot fi confundate cu indicatoarele de semnalizare rutiera.
    3.7.4. Se interzice instalarea panourilor publicitare pe lucrarile de arta care traverseaza drumul, pe portale cu semnalizare rutiera sau in solutii independente autoportante in traversarea drumului in interiorul curbelor, precum si in intersectiile la nivel ale cailor de comunicatii pana la o distanta de 100 m inaintea panourilor de presemnalizare a intersectiilor din afara localitatilor.
    3.7.5. In afara localitatilor, panourile publicitare se amplaseaza la distante de minimum 7,0 m fata de marginea imbracamintii drumului (partea carosabila + banda de consolidare a acostamentului) si la distante de minimum 100 m unul fata de celalalt.
    3.7.6. In localitati, panourile publicitare se amplaseaza astfel:
    - la distanta de minimum 4,0 m fata de marginea imbracamintii rutiere - in cazul in care nu exista trotuar;
    - la distanta de minimum 1,0 m fata de limita dinspre drum a spatiului verde de pe trotuar, fara a impiedica circulatia pietonilor;
    - la o distanta de minimum 25 m unul fata de celalalt.
    3.7.7. Dimensiunile panourilor instalate in cadrul zonei de protectie sunt:
    - maximum 8,0 x 4,0 m - in afara localitatilor;
    - maximum 4,0 x 3,0 m - in localitati.
    Panourile publicitare care depasesc dimensiunile de mai sus pot fi instalate numai in afara zonei de protectie a drumului.
    3.7.8. Se interzice utilizarea materialelor retroreflectorizante la executia panourilor publicitare. Inscrisurile de pe panoul publicitar se vor realiza cu litere avand inaltimea de minimum 200 mm. Beneficiarul raspunde de rezistenta si de stabilitatea acestor panouri.
    3.7.9. Pentru identificare, la partea inferioara dinspre drum a panoului publicitar se vor inscrie, cu litere avand inaltimea de minimum 25 mm, denumirea titularului si numarul autorizatiei emise de administratorul drumului.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    4.1. Conditiile din prezentele norme tehnice nu sunt limitative. Ele pot fi completate cu alte conditii specifice situatiei de pe teren, la initiativa Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    4.2. Inainte de punerea in functiune a obiectivului, respectarea conditiilor de siguranta a circulatiei si de amplasare, in conformitate cu acordul prealabil si cu autorizatia de amplasare si acces, se consemneaza printr-un proces-verbal. In caz de nerespectare a acestor conditii, daca abaterile nu sunt de natura sa afecteze stabilitatea drumului si siguranta circulatiei, la aprecierea administratorului drumului se poate acorda un nou termen de remediere si numai o singura data.
    4.3. Acordul prealabil este valabil 3 luni de la data emiterii lui, pentru panouri publicitare, si de 12 luni, pentru celelalte obiective. Acordul prealabil nu da dreptul la inceperea lucrarilor fara obtinerea autorizatiei de amplasare si acces la drum.
    4.4. Autorizatia poate avea caracter permanent sau provizoriu si este valabila timp de un an, termen in cadrul caruia trebuie inceputa executia obiectivului. Pentru panourile publicitare, autorizatia se emite pentru o durata de un an si poate fi prelungita la expirarea acestei perioade.

    ANEXA
    la normele tehnice

                  LIMITELE ZONELOR DRUMURILOR
conform ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

    a) Zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei drumului pana la:
    1) 1,50 m - de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
    2) 2,00 m - de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;
    3) 3,00 m - de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea taluzului pana la 5,00 m inclusiv;
    4) 5,00 m - de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea taluzului mai mare de 5,00 m.
    b) Zonele de protectie sunt cuprinse intre marginile exterioare ale zonelor de siguranta si marginile zonei drumului delimitat conform tabelului urmator:

-----------------------------------------------------------------------
    Categoria drumului        Autostrazi  Drumuri    Drumuri   Drumuri
                                          nationale  judetene  comunale
-----------------------------------------------------------------------
Distanta de la axul drumului
pana la marginea exterioara
a zonei drumului                   50        22          20       18
-----------------------------------------------------------------------

    FIGURA REPREZENTATIVA LA ACEASTA ANEXA SE AFLA IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, NR. 15 DIN 19 IANUARIE 1998.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 571/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 571 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu