Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 51 din 27 ianuarie 1998

pentru aprobarea Normativului privind executia la cald a imbracamintei bituminoase cilindrate, pe calea de pod, cu beton asfaltic cilindrat

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 127 bis  din 26 martie 1998


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normativul privind executia la cald a imbracamintei bituminoase cilindrate, pe calea de pod, cu beton asfaltic cilindrat, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii.

                    Ministrul transporturilor,
                        Traian Basescu

    ANEXA 1

                              NORMATIV
privind executia la cald a imbracamintei bituminoase cilindrate, pe calea de pod, cu beton asfaltic cilindrat

    1. Generalitati

    1.1. Obiectul normativului
    1.1.1. Prezentul normativ se refera la conditiile de executie si receptie a imbracamintei bituminoase cilindrate la cald, pe calea de pod, cu beton asfaltic cilindrat.
    1.2. Domeniul de utilizare
    1.2.1. Imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald, pe calea de pod, cu beton asfaltic cilindrat se realizeaza pentru asigurarea unor caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare si a unei etansari bune impotriva patrunderii apei la structura de rezistenta a podului.
    1.2.2. Prezentul normativ are caracter experimental, pe o perioada de un an.

    2. Conditii tehnice

    2.1. Elemente geometrice
    2.1.1. Imbracamintea va avea o grosime totala de 6 cm, executata din doua straturi a cate 3 cm.
    2.1.2. Profilul transversal, in aliniament, se executa in forma de acoperis cu doua pante racordate in treimea mijlocie.
    Pantele profilului transversal, in aliniament, sunt de 2% . Acestea se pot reduce la 1,5% sau 1%, daca declivitatea in profil longitudinal este de 2,5-4% si, respectiv, mai mare de 4% .
    2.2. Abateri-limita la elementele geometrice
    2.2.1. Abaterile-limita la grosimea straturilor, fata de valorile prevazute, sunt de pana la 10% .
    2.2.2. Denivelarile maxime admise in lungul caii de pod, sub dreptarul de 3 m, sunt de 3 mm.
    2.2.3. Abaterile-limita la panta profilului transversal sunt de 2,5 mm/m.
    2.3. Materiale
    2.3.1. Materialele folosite la prepararea mixturilor asfaltice sunt urmatoarele:
    - nisip natural, conform STAS 662-89;
    - nisip concasat, conform SR 667-97;
    - criblura 3-8, conform SR 667-97;
    - criblura 8-16, conform SR 667-97;
    - filer de calcar sau creta macinata, conform STAS 539-79;
    - bitum neparafinos, pentru drumuri tip D 60-80 sau D 80-100, conform Normativului departamental privind conditiile tehnice de calitate pentru bitumul neparafinos, utilizat la lucrarile de drumuri, sau bitum modificat conform Instructiunilor tehnice privind imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald, realizata cu bitum modificat cu polimeri, indicativ AND nr. 526/1996.
    2.3.2. Alte materiale: emulsie bituminoasa cationica, cu rupere rapida, conform STAS 8877-72, pentru amorsarea suprafetelor-suport.
    2.4. Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
    2.4.1. Mixtura asfaltica folosita la executarea imbracamintei cilindrate pe poduri este un beton asfaltic cu agregat cu dimensiunea maxima de 16 mm.
    2.4.2. Compozitia mixturii asfaltice
    2.4.2.1. Granulozitatea agregatelor, continutul de filer si de bitum sunt prezentate in tabelul nr. 1.

    Tabelul 1
 _____________________________
|   Specificatii   | Beton    |
|                  | asfaltic |
|                  |cilindrat |
|__________________|__________|
| Agregate naturale|          |
| (% din agregatul |          |
| total):          |          |
|__________________|__________|
| - filer si       |          |
| fractiuni sub    |          |
| 0,09 mm          |  10-12   |
|__________________|__________|
| - cribluri 3-8 mm|          |
| si 8-16 mm       |  40-55   |
|__________________|__________|
| - nisip          | rest pana|
| 0,09-3,15        | la 100*) |
|__________________|__________|
| Continut de bitum|          |
| (% din masa      |          |
| mixturii)        |6,0-7,0*)|
|__________________|__________|
    *) Proportia de nisip natural din amestecul cu nisip concasat este de maximum 20% .
    *) Continutul optim de bitum, pentru asigurarea caracteristicilor fizico-mecanice prescrise, se stabileste de catre un laborator de specialitate care elaboreaza retetele, pe baza de studii, in functie de agregate si de bitumul utilizat.

    2.4.2.2. Compozitia granulometrica a mixturii asfaltice se va incadra in urmatoarele limite granulometrice:
    - trecere prin sita de 0,09 mm       10-12%
    - trecere prin sita de 0,2 mm        14-25%
    - trecere prin sita de 0,63 mm       25-40%
    - trecere prin ciurul de 3,15 mm     45-60%
    - trecere prin ciurul de 8 mm        60-80%
    - trecere prin ciurul de 16 mm       90-100% .
    2.4.2.3. Abaterile admisibile, in procente, fata de compozitia mixturii asfaltice stabilite prin reteta, sunt urmatoarele:
    - +/- 2% pentru continutul de filer si fractiuni de nisip sub 0,09 mm;
    - +/- 5% pentru continutul de granule cu dimensiuni mai mari de 3,15 mm;
    - +/- 0,3% pentru continutul de bitum.
    2.4.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice.
    2.4.3.1. Caracteristicile fizico-mecanice, stabilite pe cilindrii Marshall, confectionati din probe preparate in laborator, pentru elaborarea retetei, din probe prelevate de la malaxor sau de la punerea in opera, precum si din probe prelevate din imbracamintea executata (carote, placute) trebuie sa fie conforme cu cele din tabelul nr. 2.

    Tabelul 2
 _____________________________________________
| Caracteristici  | Beton asfaltic cilindrat  |
| fizico-mecanice |___________________________|
|                 |   Bitum pur     |  Bitum  |
|                 |_________________|modificat|
|                 |D 60-80| D 80-100|         |
|_________________|_______|_________|_________|
| - densitatea    |       |         |         |
| aparenta (kg/mc,| 2350  |  2350   |  2350   |
| minimum)        |       |         |         |
|_________________|_______|_________|_________|
| - absorbtie de  |       |         |         |
|apa (% volumetric| 1,0   |  1,0    |   1,0   |
|maxim)           |       |         |         |
|_________________|_______|_________|_________|
| - stabilitate   |       |         |         |
| Marshall (S) la |       |         |         |
| 60 grade C (KN, |  7,5  |   6,0   |  10,0   |
| minimum)        |       |         |         |
|_________________|_______|_________|_________|
| - indice de     |       |         |         |
| curgere (fluaj) | 1,5-  | 1,5-4,5 |  2-3,5  |
| (I) (mm)        | 4,5   |         |         |
|_________________|_______|_________|_________|
| - grad de       |       |         |         |
| compactare (%,  |  96   |   96    |   96    |
| minimum)        |       |         |         |
|_________________|_______|_________|_________|

    NOTA:
    Bitumul utilizat la prepararea bitumului modificat cu polimeri este de tip D 80-100 si trebuie sa indeplineasca conditiile din Instructiunile tehnice privind imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald, realizata cu bitum modificat cu polimeri, indicativ AND nr. 526-96.

    3. Prescriptii generale de executare

    Prepararea mixturilor asfaltice, transportul, punerea in opera si compactarea acestora se fac conform SR 174/2-97, in conditiile folosirii bitumului pur si conform Instructiunilor tehnice privind imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald, realizata cu bitum modificat cu polimeri, indicativ AND 526-96, in conditiile folosirii bitumului modificat.

    4. Controlul calitatii lucrarilor

    4.1. Verificarea materialelor
    Materialele se verifica, in conformitate cu prescriptiile respective, de catre laboratoarele de santier (formatii) si constau in urmatoarele:
    a) Bitum:
    - penetratie la 25 grade C, STAS 42-68;
    - punct de inmuiere inel si bila, STAS 60-69.
    b) Criblura:
    - granulozitate, STAS 730-89;
    - continut de fractiuni sub 0,09 mm, STAS 730-89;
    - coeficient de forma, STAS 730-89.
    c) Nisip concasat:
    - granulozitate, STAS 730-89;
    - coeficient de activitate, STAS 730-89.
    d) Nisip natural:
    - granulozitate, STAS 4606-80;
    - echivalent de nisip, STAS 730-89;
    - substante organice, STAS 4606-80;
    e) Filer:
    - granulozitate, STAS 539-79;
    - umiditate, STAS 4606-80.
    4.2. Verificarea prepararii mixturii asfaltice:
    - reglarea predozatorului, conform cu reteta adoptata;
    - verificarea realizarii compozitiei granulometrice a agregatului total de la malaxor, conform cu reteta;
    - verificarea dozarii corecte a liantului, in limitele abaterilor admise fata de reteta;
    - verificarea temperaturii bitumului si a agregatelor minerale in procesul de preparare a mixturilor asfaltice;
    - verificarea dozarii corecte a sarjei de agregate;
    - verificarea compozitiei mixturii asfaltice.
    4.3. Verificarea compozitiei si a caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturii asfaltice si imbracamintei executate
    4.3.1. Se va realiza conform SR 174-97.
    4.3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice trebuie sa corespunda conditiilor din tabelul nr. 2. Determinarile se fac conform metodologiei prevazute in STAS 1338/1-84 si STAS 1338/2-87.
    4.4. Verificarea elementelor geometrice
    4.4.1. Uniformitatea suprafetei in profil transversal se verifica cu un sablon avand profilul prevazut in proiect si lungimea egala cu latimea imbracamintei si cu o pana gradata avand lungimea de 30 cm, grosimea de maximum 3 cm si inaltimea la cele doua capete de 1,5 cm si, respectiv, de 9 cm.
    4.4.2. Uniformitatea suprafetei in profil longitudinal se verifica cu un dreptar de 3 m lungime, la 10 cm de axul drumului si la 1 m de la marginea imbracamintei. Masurarea denivelarilor se face cu o pana gradata, de 20 cm lungime si maximum 30 mm latime, cu inclinatie 1/10 sau cu analizorul de profil longitudinal (APL).
    4.4.3. Verificarea grosimii imbracamintei se face pe baza datelor inscrise in buletinul de analiza a carotelor.

    5. Receptia lucrarilor

    5.1. Receptia preliminara
    5.1.1. Receptia preliminara se face la cel putin o luna de la darea lucrarii in circulatie.
    5.1.2. Comisia de receptie va examina lucrarea executata conform documentatiei tehnice aprobate si documentatiei de control intocmite in timpul executarii.
    5.1.3. Verificarea uniformitatii suprafetei se face conform pct. 4.4.1 si 4.4.2.
    5.1.4. Verificarea grosimii se face conform pct. 4.4.3.
    5.1.5. Evidenta tuturor verificarilor de la pct. 4 face parte din documentatia de control al receptiei preliminare.
    5.1.6. Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie al lucrarii executate, precum si propunerile facute de comisia de receptie preliminara vor fi remediate de constructor, pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite.
    5.2. Receptia finala
    5.2.1. Receptia finala se va face la un an de la data efectuarii receptiei preliminare, timp in care se va face verificarea comportarii in exploatare a lucrarii executate si se vor realiza eventualele remedieri ale deficientelor aparute in perioada de garantie.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 51/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 51 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 51/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu