Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 51 din 27 ianuarie 1998

pentru aprobarea Normativului privind executia la cald a imbracamintei bituminoase cilindrate, pe calea de pod, cu beton asfaltic cilindrat

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 127 bis  din 26 martie 1998


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normativul privind executia la cald a imbracamintei bituminoase cilindrate, pe calea de pod, cu beton asfaltic cilindrat, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii.

                    Ministrul transporturilor,
                        Traian Basescu

    ANEXA 1

                              NORMATIV
privind executia la cald a imbracamintei bituminoase cilindrate, pe calea de pod, cu beton asfaltic cilindrat

    1. Generalitati

    1.1. Obiectul normativului
    1.1.1. Prezentul normativ se refera la conditiile de executie si receptie a imbracamintei bituminoase cilindrate la cald, pe calea de pod, cu beton asfaltic cilindrat.
    1.2. Domeniul de utilizare
    1.2.1. Imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald, pe calea de pod, cu beton asfaltic cilindrat se realizeaza pentru asigurarea unor caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare si a unei etansari bune impotriva patrunderii apei la structura de rezistenta a podului.
    1.2.2. Prezentul normativ are caracter experimental, pe o perioada de un an.

    2. Conditii tehnice

    2.1. Elemente geometrice
    2.1.1. Imbracamintea va avea o grosime totala de 6 cm, executata din doua straturi a cate 3 cm.
    2.1.2. Profilul transversal, in aliniament, se executa in forma de acoperis cu doua pante racordate in treimea mijlocie.
    Pantele profilului transversal, in aliniament, sunt de 2% . Acestea se pot reduce la 1,5% sau 1%, daca declivitatea in profil longitudinal este de 2,5-4% si, respectiv, mai mare de 4% .
    2.2. Abateri-limita la elementele geometrice
    2.2.1. Abaterile-limita la grosimea straturilor, fata de valorile prevazute, sunt de pana la 10% .
    2.2.2. Denivelarile maxime admise in lungul caii de pod, sub dreptarul de 3 m, sunt de 3 mm.
    2.2.3. Abaterile-limita la panta profilului transversal sunt de 2,5 mm/m.
    2.3. Materiale
    2.3.1. Materialele folosite la prepararea mixturilor asfaltice sunt urmatoarele:
    - nisip natural, conform STAS 662-89;
    - nisip concasat, conform SR 667-97;
    - criblura 3-8, conform SR 667-97;
    - criblura 8-16, conform SR 667-97;
    - filer de calcar sau creta macinata, conform STAS 539-79;
    - bitum neparafinos, pentru drumuri tip D 60-80 sau D 80-100, conform Normativului departamental privind conditiile tehnice de calitate pentru bitumul neparafinos, utilizat la lucrarile de drumuri, sau bitum modificat conform Instructiunilor tehnice privind imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald, realizata cu bitum modificat cu polimeri, indicativ AND nr. 526/1996.
    2.3.2. Alte materiale: emulsie bituminoasa cationica, cu rupere rapida, conform STAS 8877-72, pentru amorsarea suprafetelor-suport.
    2.4. Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
    2.4.1. Mixtura asfaltica folosita la executarea imbracamintei cilindrate pe poduri este un beton asfaltic cu agregat cu dimensiunea maxima de 16 mm.
    2.4.2. Compozitia mixturii asfaltice
    2.4.2.1. Granulozitatea agregatelor, continutul de filer si de bitum sunt prezentate in tabelul nr. 1.

    Tabelul 1
 _____________________________
|   Specificatii   | Beton    |
|                  | asfaltic |
|                  |cilindrat |
|__________________|__________|
| Agregate naturale|          |
| (% din agregatul |          |
| total):          |          |
|__________________|__________|
| - filer si       |          |
| fractiuni sub    |          |
| 0,09 mm          |  10-12   |
|__________________|__________|
| - cribluri 3-8 mm|          |
| si 8-16 mm       |  40-55   |
|__________________|__________|
| - nisip          | rest pana|
| 0,09-3,15        | la 100*) |
|__________________|__________|
| Continut de bitum|          |
| (% din masa      |          |
| mixturii)        |6,0-7,0*)|
|__________________|__________|
    *) Proportia de nisip natural din amestecul cu nisip concasat este de maximum 20% .
    *) Continutul optim de bitum, pentru asigurarea caracteristicilor fizico-mecanice prescrise, se stabileste de catre un laborator de specialitate care elaboreaza retetele, pe baza de studii, in functie de agregate si de bitumul utilizat.

    2.4.2.2. Compozitia granulometrica a mixturii asfaltice se va incadra in urmatoarele limite granulometrice:
    - trecere prin sita de 0,09 mm       10-12%
    - trecere prin sita de 0,2 mm        14-25%
    - trecere prin sita de 0,63 mm       25-40%
    - trecere prin ciurul de 3,15 mm     45-60%
    - trecere prin ciurul de 8 mm        60-80%
    - trecere prin ciurul de 16 mm       90-100% .
    2.4.2.3. Abaterile admisibile, in procente, fata de compozitia mixturii asfaltice stabilite prin reteta, sunt urmatoarele:
    - +/- 2% pentru continutul de filer si fractiuni de nisip sub 0,09 mm;
    - +/- 5% pentru continutul de granule cu dimensiuni mai mari de 3,15 mm;
    - +/- 0,3% pentru continutul de bitum.
    2.4.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice.
    2.4.3.1. Caracteristicile fizico-mecanice, stabilite pe cilindrii Marshall, confectionati din probe preparate in laborator, pentru elaborarea retetei, din probe prelevate de la malaxor sau de la punerea in opera, precum si din probe prelevate din imbracamintea executata (carote, placute) trebuie sa fie conforme cu cele din tabelul nr. 2.

    Tabelul 2
 _____________________________________________
| Caracteristici  | Beton asfaltic cilindrat  |
| fizico-mecanice |___________________________|
|                 |   Bitum pur     |  Bitum  |
|                 |_________________|modificat|
|                 |D 60-80| D 80-100|         |
|_________________|_______|_________|_________|
| - densitatea    |       |         |         |
| aparenta (kg/mc,| 2350  |  2350   |  2350   |
| minimum)        |       |         |         |
|_________________|_______|_________|_________|
| - absorbtie de  |       |         |         |
|apa (% volumetric| 1,0   |  1,0    |   1,0   |
|maxim)           |       |         |         |
|_________________|_______|_________|_________|
| - stabilitate   |       |         |         |
| Marshall (S) la |       |         |         |
| 60 grade C (KN, |  7,5  |   6,0   |  10,0   |
| minimum)        |       |         |         |
|_________________|_______|_________|_________|
| - indice de     |       |         |         |
| curgere (fluaj) | 1,5-  | 1,5-4,5 |  2-3,5  |
| (I) (mm)        | 4,5   |         |         |
|_________________|_______|_________|_________|
| - grad de       |       |         |         |
| compactare (%,  |  96   |   96    |   96    |
| minimum)        |       |         |         |
|_________________|_______|_________|_________|

    NOTA:
    Bitumul utilizat la prepararea bitumului modificat cu polimeri este de tip D 80-100 si trebuie sa indeplineasca conditiile din Instructiunile tehnice privind imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald, realizata cu bitum modificat cu polimeri, indicativ AND nr. 526-96.

    3. Prescriptii generale de executare

    Prepararea mixturilor asfaltice, transportul, punerea in opera si compactarea acestora se fac conform SR 174/2-97, in conditiile folosirii bitumului pur si conform Instructiunilor tehnice privind imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald, realizata cu bitum modificat cu polimeri, indicativ AND 526-96, in conditiile folosirii bitumului modificat.

    4. Controlul calitatii lucrarilor

    4.1. Verificarea materialelor
    Materialele se verifica, in conformitate cu prescriptiile respective, de catre laboratoarele de santier (formatii) si constau in urmatoarele:
    a) Bitum:
    - penetratie la 25 grade C, STAS 42-68;
    - punct de inmuiere inel si bila, STAS 60-69.
    b) Criblura:
    - granulozitate, STAS 730-89;
    - continut de fractiuni sub 0,09 mm, STAS 730-89;
    - coeficient de forma, STAS 730-89.
    c) Nisip concasat:
    - granulozitate, STAS 730-89;
    - coeficient de activitate, STAS 730-89.
    d) Nisip natural:
    - granulozitate, STAS 4606-80;
    - echivalent de nisip, STAS 730-89;
    - substante organice, STAS 4606-80;
    e) Filer:
    - granulozitate, STAS 539-79;
    - umiditate, STAS 4606-80.
    4.2. Verificarea prepararii mixturii asfaltice:
    - reglarea predozatorului, conform cu reteta adoptata;
    - verificarea realizarii compozitiei granulometrice a agregatului total de la malaxor, conform cu reteta;
    - verificarea dozarii corecte a liantului, in limitele abaterilor admise fata de reteta;
    - verificarea temperaturii bitumului si a agregatelor minerale in procesul de preparare a mixturilor asfaltice;
    - verificarea dozarii corecte a sarjei de agregate;
    - verificarea compozitiei mixturii asfaltice.
    4.3. Verificarea compozitiei si a caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturii asfaltice si imbracamintei executate
    4.3.1. Se va realiza conform SR 174-97.
    4.3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice trebuie sa corespunda conditiilor din tabelul nr. 2. Determinarile se fac conform metodologiei prevazute in STAS 1338/1-84 si STAS 1338/2-87.
    4.4. Verificarea elementelor geometrice
    4.4.1. Uniformitatea suprafetei in profil transversal se verifica cu un sablon avand profilul prevazut in proiect si lungimea egala cu latimea imbracamintei si cu o pana gradata avand lungimea de 30 cm, grosimea de maximum 3 cm si inaltimea la cele doua capete de 1,5 cm si, respectiv, de 9 cm.
    4.4.2. Uniformitatea suprafetei in profil longitudinal se verifica cu un dreptar de 3 m lungime, la 10 cm de axul drumului si la 1 m de la marginea imbracamintei. Masurarea denivelarilor se face cu o pana gradata, de 20 cm lungime si maximum 30 mm latime, cu inclinatie 1/10 sau cu analizorul de profil longitudinal (APL).
    4.4.3. Verificarea grosimii imbracamintei se face pe baza datelor inscrise in buletinul de analiza a carotelor.

    5. Receptia lucrarilor

    5.1. Receptia preliminara
    5.1.1. Receptia preliminara se face la cel putin o luna de la darea lucrarii in circulatie.
    5.1.2. Comisia de receptie va examina lucrarea executata conform documentatiei tehnice aprobate si documentatiei de control intocmite in timpul executarii.
    5.1.3. Verificarea uniformitatii suprafetei se face conform pct. 4.4.1 si 4.4.2.
    5.1.4. Verificarea grosimii se face conform pct. 4.4.3.
    5.1.5. Evidenta tuturor verificarilor de la pct. 4 face parte din documentatia de control al receptiei preliminare.
    5.1.6. Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie al lucrarii executate, precum si propunerile facute de comisia de receptie preliminara vor fi remediate de constructor, pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite.
    5.2. Receptia finala
    5.2.1. Receptia finala se va face la un an de la data efectuarii receptiei preliminare, timp in care se va face verificarea comportarii in exploatare a lucrarii executate si se vor realiza eventualele remedieri ale deficientelor aparute in perioada de garantie.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 51/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 51 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 51/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu