E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 37 din 26 noiembrie 1975    * Republicata

privind sistematizarea, proiectarea si realizarea arterelor de circulatie in localitatile urbane si rurale

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN:            BULETINUL OFICIAL  NR. 82 din  6 septembrie 1978


SmartCity3


    *) Republicare in temeiul art. II din Decretul Consiliului de Stat nr. 247 din 10 iulie 1978, publicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 59 din 13 iulie 1978.
    Legea nr. 37/1975 a fost publicata in Buletinul Oficial nr. 123 din 26 noiembrie 1975.

    Dezvoltarea economico-sociala a tarii, cresterea gradului de civilizatie si bunastare a poporului impun adoptarea unor masuri de modernizare si sistematizare a tuturor localitatilor urbane si rurale, in conformitate cu prevederile legale.
    In realizarea acestui obiectiv un loc important il ocupa sistematizarea, proiectarea si realizarea arterelor de circulatie.
    Pentru satisfacerea cerintelor actuale si de perspectiva ale traficului rutier, realizarea arterelor de circulatie urbane si rurale trebuie facuta intr-o conceptie unitara, pe baze stiintifice, potrivit unor norme obligatorii, care sa asigure imbunatatirea permanenta a conditiilor de viata si de munca ale locuitorilor, pastrarea si valorificarea superioara a retelei de strazi existente, economisirea terenurilor, cresterea eficientei si sigurantei transporturilor.
    Sistematizarea, proiectarea si realizarea arterelor de circulatie din municipii, orase si comune vor trebui sa asigure integrarea armonioasa a noilor obiective cu caracter economic, social-cultural sau de locuinte in cadrul arhitectural si al sistemului stradal existent, respectind particularitatile fiecarei localitati.
    In scopul asigurarii unei ordini riguroase in domeniul sistematizarii, proiectarii si realizarii arterelor de circulatie in localitatile urbane si rurale,

    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania, adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Principii generale

    Art. 1
    Sistematizarea, proiectarea si realizarea arterelor de circulatie, in localitatile urbane si rurale, se efectueaza intr-o conceptie unitara, tinind seama de criteriile de eficienta economica si de ordin social, de conditiile specifice ale localitatilor, pe baza prevederilor planului national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Dezvoltarea retelei de circulatie in localitati, parte integranta a procesului de sistematizare, trebuie sa contribuie la imbunatatirea permanenta a conditiilor de viata si de munca ale locuitorilor, la cresterea eficientei si sigurantei transporturilor, la economisirea terenurilor si la modernizarea localitatilor.
    Art. 2
    Sistematizarea arterelor de circulatie se fundamenteaza prin studiul de circulatie al localitatii, care se intocmeste pentru o perioada de perspectiva de minimum 15 ani, si alte studii de specialitate si se aproba, potrivit legii, odata cu schita de sistematizare a localitatii.
    Art. 3
    Sistematizarea, proiectarea si realizarea arterelor de circulatie in localitati trebuie sa asigure pastrarea si folosirea sistemului de strazi existente, a alinierilor lor, precum si evitarea demolarilor, conservarea constructiilor, a specificului arhitectural si urbanistic al localitatii.
    Prin sistematizarea retelei stradale se va asigura ca drumurile nationale sa traverseze localitatea prin una sau cel mult doua artere importante de circulatie.
    Stabilirea amplasamentelor obiectivelor economice, social-culturale si de locuinte se va face tinindu-se seama si de posibilitatea folosirii retelei de strazi existente, asigurindu-se totodata caracterul multifunctional al arterelor de circulatie, pentru transportul local si de tranzit, pentru activitatile comerciale, sociale, culturale si alte activitati.
    Desfiintarea, largirea sau crearea de strazi noi in cadrul cartierelor existente se poate efectua numai cu aprobarea prealabila data prin decret prezidential.
    Art. 4
    Proiectarea si construirea strazilor noi se pot face numai in cazuri justificate de necesitatile de trafic ale localitatilor, determinate de dezvoltarea si amplasarea obiectivelor economice, social-culturale sau a locuintelor, pe trasee scurte, directe, fara variante ocolitoare, cu respectarea prevederilor din prezenta lege.
    Realizarea noilor obiective industriale, social-culturale, precum si a locuintelor, se va face numai dupa proiectarea si construirea retelei de strazi, care se vor efectua tinindu-se seama in mod obligatoriu de caracterul strazilor existente in localitate.
    Art. 5
    Constructiile de locuit se vor amplasa la limita trotuarelor si vor avea prevazute, de regula, curti interioare pentru nevoile gospodaresti.
    In jurul fiecarui bloc de locuinte se vor prevedea trotuare de protectie din beton simplu sau asfaltate prevazute cu rigole pentru scurgerea apelor.
    In cadrul curtilor interioare se pot amenaja locuri de parcare pentru autovehicule, utilitati gospodaresti si, dupa caz, zone verzi.
    Ingrijirea si amenajarea curtilor interioare, a zonelor verzi si a celorlalte unitati gospodaresti constituie o obligatie a fiecarui locatar.
    Art. 6
    Strazile din localitatile urbane se clasifica in raport cu intensitatea si componenta traficului, precum si cu functiile pe care le indeplinesc, dupa cum urmeaza: categoria I - magistrala; categoria a II-a - de legatura; categoria a III-a - colectoare si categoria a IV-a - de deservire locala.
    Strazile din localitatile rurale se clasifica in principale si secundare.
    Functiile, dimensiunile si modul de realizare a fiecarei categorii de strazi sint cele prevazute in prezenta lege.
    Clasificarea strazilor din fiecare localitate urbana sau rurala se face de catre comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, pe baza studiilor de circulatie aprobate potrivit legii.
    Art. 7
    Lucrarile pentru realizarea sau modernizarea strazilor se aproba odata cu schita de sistematizare si se executa in ordinea urmatoare: trasarea strazii, efectuarea lucrarilor tehnico-edilitare subterane, construirea strazii, urmata, dupa caz, de executarea obiectivelor economice, social-culturale sau de locuinte. Prin documentatiile tehnico-economice de realizare a investitiei se vor stabili, pe etape, categoriile de lucrari ce urmeaza a se executa in cadrul acestei ordini, in scopul scurtarii la minimum a duratei de executie, economisirii fondurilor alocate si organizarii rationale a executiei ansamblului de lucrari.
    Art. 8
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti raspund de elaborarea studiilor de sistematizare, a studiilor de circulatie, precum si de coordonarea elaborarii documentatiilor tehnico-economice si a executiei tuturor lucrarilor de investitii, modernizari, reparatii si intretinere ce se realizeaza pe arterele de circulatie ale oraselor si comunelor, cu respectarea prevederilor din prezenta lege.
    Art. 9
    Elaborarea masurilor de sistematizare a arterelor stradale, precum si construirea si intretinerea acestora, se vor realiza cu participarea activa a cetatenilor.
    In acest scop, consiliile populare vor informa cetatenii asupra principalelor aspecte legate de dezvoltarea circulatiei, vor analiza sugestiile si propunerile acestora cu privire la diferitele solutii preconizate si ii vor atrage, in cadrul unor actiuni organizate, la realizarea masurilor adoptate.

    CAP. 2
    Proiectarea si realizarea arterelor de circulatie in localitatile urbane

    Art. 10
    Strazile din localitatile urbane au urmatoarele functii si caracteristici:
    a) strazi de categoria I - magistrala, care asigura preluarea fluxurilor ale orasului, pe directia principala de legatura cu drumul national care traverseaza orasul, avind 6 benzi de circulatie, inclusiv liniile de tramvai si alte mijloace de transport in comun;
    b) strazi de categoria a II-a - de legatura, care asigura circulatia generala a oraselor intre zonele functionale si de locuit, avind 4 benzi de circulatie, inclusiv liniile de tramvai si alte mijloace de transport in comun;
    c) strazi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de circulatie ale orasului din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale, avind 2 benzi de circulatie;
    d) strazi de categoria a IV-a de deservire locala, care asigura accesul carosabil la blocurile de locuit, in curtile interioare ale acestora, precum si in zonele cu trafic foarte redus, pentru servicii curente si accidentale, avind o singura banda de circulatie.
    Strazile de categoria I - magistrale se vor proiecta si realiza numai daca realizarea lor se justifica din punct de vedere tehnico-economic si al intensitatii circulatiei si vor fi in numar de cel mult doua intr-o localitate, amplasate, de regula, pe directiile drumurilor nationale.
    Art. 11
    Incadrarea strazilor intr-una din categoriile prevazute in prezenta lege se face la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, prin schitele si detaliile de sistematizare aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale.
    Art. 12
    Strazi de categoria I si a II-a, cu sau fara zona verde mediana, precum si alte strazi cu un numar mai mare de benzi de circulatie decit cele prevazute in art. 10 sau cu platforma de tramvai separata de partea carosabila, artere ocolitoare, rocade, centuri de legatura si strapungeri, se vor putea realiza numai in cazurile in care marimea orasului, intensitatea traficului, configuratia terenului, circulatia pietonilor sau alte imprejurari determina necesitatea unor asemenea lucrari, cu aprobarea prealabila data prin decret prezidential.
    Art. 13
    La proiectarea strazilor noi din localitatile urbane se va adopta, de regula, tipul de strada de categoria a III-a, prevazuta cu trotuare de 2 m.
    In functie de intensitatea circulatiei si de eficienta economica a lucrarilor se pot adopta si tipuri de strazi de categoria I, prevazute cu trotuare de pina la 5 m latime, sau strazi de categoria a II-a, prevazute, de regula, cu trotuare de 4 m latime.
    Caracteristicile si conditiile tehnice de proiectare a strazilor din localitatile urbane, precum si capacitatile maxime de circulatie pe acestea, sint prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    Art. 14
    La proiectarea intersectiilor se va tine seama de conditiile specifice de amenajare, corespunzator relatiilor dintre fluxurile concurente, precum si de conditiile de fluenta, vizibilitate si siguranta a circulatiei, prevazute in normele tehnice in vigoare, potrivit anexei nr. 2.
    Intersectiile si pietele de circulatie se pot realiza numai daca solutiile adoptate se justifica tehnic si economic si vor ocupa suprafata de teren strict necesara pentru asigurarea functiilor acestora. In cazul intersectiilor intens solicitate se pot prevedea treceri denivelate pentru pietoni si vehicule.
    Realizarea intersectiilor pe strazile din categoriile I si a II-a se face cu aprobarea comitetelor executive ale consiliilor populare sau al municipiului Bucuresti.
    Art. 15
    Lucrarile edilitare subterane se amplaseaza, de regula, in afara partii carosabile a strazii.
    Retelele magistrale de distributie sau colectare pentru apa, energie electrica, telefonie, gaze, termoficare vor fi amplasate in galerii vizibile si prevazute cu puncte de bransare distribuite la distante optime, potrivit studiilor de sistematizare, asigurind lungimi minime ale bransamentelor, potrivit anexei nr. 3.
    Retelele de energie electrica de inalta tensiune si canalizare se proiecteaza si se realizeaza pe trasee independente, corespunzator normelor tehnice.
    Art. 16
    Modernizarea strazilor se va realiza in conformitate cu prevederile schitei de sistematizare a localitatii si a studiului de circulatie, cu mentinerea alinierilor existente.
    Pentru alinierea partii carosabile a strazii se pot efectua, potrivit dispozitiilor legale, unele corectari prin retrageri de garduri, fara demolari de cladiri, asigurindu-se totodata un trotuar cu latime minima.
    Art. 17
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor stabili, pe baza studiilor de circulatie, masuri pentru folosirea eficienta a sistemului stradal, prin separarea si distribuirea fluxurilor de circulatie in raport cu natura traficului, introducerea circulatiei cu sens unic, suprimarea unor intersectii secundare si apropiate pe strazile cu trafic intens si de tranzit, precum si alte masuri de organizare a circulatiei.
    Art. 18
    In vederea fundamentarii studiilor de circulatie in localitati, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor asigura, cu concursul organelor de militie, inregistrarea periodica a traficului, potrivit normelor tehnice stabilite in acest scop.
    Art. 19
    Pentru circulatia pietonilor se vor amenaja trotuare, cu o latime cuprinsa intre 1 si 5 m, in functie de intensitatea circulatiei si de locul in care sint amplasate acestea. Normele pentru dimensionarea trotuarelor sint cele prevazute in anexa nr. 4.
    La traversarea strazilor din categoriile I si a II-a din localitatile urbane, de catre fluxuri mari de pietoni, pot fi prevazute, dupa caz, refugii sau treceri prin pasaje denivelate.
    In interiorul ansamblurilor de locuinte, accesul pietonilor la locuinte, dotari social-culturale, spatii comerciale, locuri de odihna si terenuri de joaca se poate asigura prin alei.
    Art. 20
    Amplasarea pe strazi a stilpilor pentru instalatii, a pomilor sau a zonelor verzi se va face pe o latime de 1,50 - 2 m intre partea carosabila si trotuar.
    Normele de iluminare a arterelor de circulatie diferentiate in raport cu categoria acestora, precum si distantele intre stilpii de iluminat public, se vor stabili prin decret prezidential.
    Art. 21
    Solutiile de transport in comun se stabilesc pe baza unui studiu comparativ de eficienta tehnico-economica si cu privire la cerintele de transport ale populatiei.
    Transportul in comun se va realiza pe strazile de categoriile I si a II-a; strazile din categoria a III-a vor putea fi folosite in acest scop in cazuri exceptionale, daca strazile de categorie superioara nu pot fi folosite in acest scop.
    Liniile noi de tramvai se amplaseaza de regula pe partea carosabila a strazii si la nivelul ei, iar statiile de tramvai se pot amenaja cu refugii pentru pietoni.
    Art. 22
    Pentru parcarea autovehiculelor se pot folosi curtile interioare ale cladirilor de locuit amenajate in mod corespunzator, strazile interioare, spatiile special amenajate in pietele din cartierele de locuit si, dupa caz, trotuarele si strazile care nu sint intens circulate.
    Art. 23
    In cadrul ansamblurilor de locuinte cu o populatie de circa 8.000 - 10.000 locuitori se pot prevedea amenajarea de parcuri, cu plantatii diversificate, dotari corespunzatoare pentru odihna si agrement, terenuri de joaca pentru copii, precum si alte dotari pentru deservirea populatiei.
    Art. 24
    Vitezele de circulatie luate in considerare la proiectare, intensitatea si natura traficului, precum si organizarea circulatiei, dispunerea si amenajarea intersectiilor pe strazile din localitatile urbane, se stabilesc prin studii de circulatie, cu respectarea prevederilor din anexa nr. 1.
    Art. 25
    Dimensionarea numarului de benzi carosabile se face in functie de intensitatea si caracteristicile traficului, cu respectarea capacitatilor maxime de circulatie pe strazi prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 26
    Elementele geometrice ale profilelor caracteristice ale strazilor din localitatile urbane sint cele prevazute in anexa nr. 5.
    Alinierea constructiilor in lungul strazilor din categoriile I - III se face cu respectarea distantelor maxime intre fronturile acestora, prevazute in anexa nr. 6.
    Constructiile, altele decit locuinte, cinematografe, case de cultura, magazine, dotari social-culturale, spatii comerciale etc., care genereaza fluxuri importante de pietoni si vehicule, se pot amplasa retrase de la alinierea generala a strazii si vor fi prevazute cu amenajari de circulatie locala care se vor solutiona prin detalii de sistematizare si se vor aproba odata cu acestea.
    Art. 27
    Strazi cu latimi mai mari decit cele prevazute in anexa nr. 5 sau cu distante intre fronturile constructiilor mai mari decit cele prevazute in anexa nr. 6, piete de circulatie si pasaje denivelate carosabile, precum si degajarile din jurul obiectivelor social-culturale, se pot realiza numai cu aprobarea prealabila data prin decret prezidential.
    Art. 28
    Suprafetele carosabile si ale trotuarelor din ansamblurile de locuinte se stabilesc potrivit anexei nr. 7.
    Art. 29
    Alcatuirea sistemului rutier se va face in functie de intensitatea si componenta traficului, de factorii climatici si de posibilitatile de folosire a materialelor locale si deseurilor industriale, de realizarea pe etape a lucrarilor, in conformitate cu anexa nr. 8.
    Dimensionarea imbracamintii, a fundatiei si a straturilor de baza se va face cu respectarea normelor tehnice in vigoare pentru traficul de perspectiva pe o durata de cel putin 15 ani.

    CAP. 3
    Proiectarea si realizarea arterelor de circulatie in localitatile rurale

    Art. 30
    Strazile din localitatile rurale au urmatoarele caracteristici:
    a) strazi principale, cu doua benzi de circulatie pentru trafic in dublu sens;
    b) strazi secundare, cu o singura banda de circulatie pentru trafic de intensitate redusa.
    Art. 31
    Strazile principale vor avea latimea carosabila de 5,50 m si platforma de 7 m, iar cele secundare vor avea latimea carosabila de 3,50 m si platforma de 5 m.
    Art. 32
    Platformele strazilor din localitatile rurale vor fi marginite de santuri sau rigole.
    Pentru circulatia pietonilor se prevad trotuare cu o latime de 0,75 m.
    Art. 33
    Distantele intre garduri sau constructii situate de o parte si de alta a strazilor din localitatile rurale vor fi de 11 m la strazile principale si de 8 m la cele secundare.
    Art. 34
    In functie de marimea localitatii, configuratia terenului si caracteristicile traficului, consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti vor putea aproba latimi de strazi sau distante intre garduri sau constructii mai mari decit cele prevazute la art. 31 - 33, fara insa a putea depasi, potrivit legii, latimi carosabile de 7 m si trotuare de 1,50 m latime, respectiv distante intre garduri sau constructii de 17 m.
    Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor nationale in traversarea localitatilor rurale, distanta intre garduri sau constructii va fi de 22 m.
    Art. 35
    Prevederile art. 14 - 16 se aplica in mod corespunzator si la sistematizarea, proiectarea si realizarea strazilor din localitatile rurale.

    CAP. 4
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 36
    Incalcarea dispozitiilor din prezenta lege atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Pentru contraventiile savirsite in domeniul sistematizarii, proiectarii si realizarii arterelor de circulatie de catre persoane fizice se vor stabili sanctiuni cu amenda de la 1.000 lei pina la 10.000 lei, iar pentru cele savirsite de catre persoane juridice, sanctiuni cu amenda de la 3.000 lei pina la 30.000 lei.
    Prevederile art. 25 alin. 1 si art. 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor nu se aplica in cazul contraventiilor savirsite in domeniul sistematizarii, proiectarii si realizarii arterelor de circulatie.
    Prin hotarire a Consiliului de Ministri se vor stabili contraventiile in domeniul sistematizarii, proiectarii si realizarii arterelor de circulatie, precum si sanctiunile care urmeaza a fi aplicate.
    Art. 37
    Constituie contraventie, daca fapta nu este savirsita in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, ea constituie infractiune, deteriorarea prin orice mijloc a arterelor de circulatie din localitatile urbane si rurale, impiedicarea sub orice forma a utilizarii lor, precum si degradarea unitatilor gospodaresti sau a spatiilor verzi.
    Contraventia se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 2.000 lei, contravenientul fiind obligat sa repare, potrivit legii, prejudiciul cauzat.
    Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac prin proces-verbal incheiat de primar sau persoane anume imputernicite de acesta, precum si de catre ofiterii si subofiterii de militie.
    Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 38
    In cadrul proiectelor de sistematizare a localitatilor se va avea in vedere posibilitatea realizarii unor monumente noi, precum si punerea in valoare a monumentelor existente care reprezinta trecutul istoric si de lupta al poporului.
    Se interzice realizarea de piete sau spatii verzi in jurul obiectivelor social-culturale, prin demolarea constructiilor existente.
    Art. 39
    Realizarea arterelor de circulatie urbana si rurala se finanteaza din fondurile de investitii alocate prin plan consiliilor populare, precum si din alte resurse prevazute de lege.
    Lucrarile pentru realizarea de strazi care asigura accesul la unitatile economice de stat si contribuie substantial la realizarea transporturilor tehnologice si a planului de productie a acestora se pot finanta din fondurile unitatilor respective.
    Art. 40
    Cheltuielile necesare pentru intretinerea si repararea arterelor de circulatie se finanteaza din bugetul local, precum si din alte resurse prevazute de lege.
    Art. 41
    Lucrarile privind constructia, modernizarea, intretinerea si repararea arterelor de circulatie, urbana si rurala, pot fi efectuate si prin contributia baneasca si in munca a cetatenilor, potrivit legii.
    Art. 42
    Comitetele executive sau, dupa caz, birourile executive ale consiliilor populare raspund de asigurarea conditiilor de folosire permanenta si in bune conditii a arterelor de circulatie, de curatenia strazilor, de pastrarea si intretinerea dotarilor tehnico-edilitare si gospodaresti, a semnalizatoarelor rutiere si a plantatiilor, antrenind in aceste actiuni populatia localitatilor.
    Art. 43
    Prevederile prezentei legi se aplica portiunilor de drum national si judetean in traversarea localitatilor, in masura in care Legea drumurilor nr. 13/1974 nu dispune altfel.
    Art. 44
    Anexele 1 - 8 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 45
    Prevederile art. 12 lit. c) din Legea drumurilor nr. 13/1974 se abroga.
    Art. 46
    Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 1976.*)
------------
    *) Fac exceptie prevederile art. 13 alin. 1 si 2, art. 19 alin. 1, art. 20 alin. 1, art. 34 si 35, precum ale anexelor nr. 4, 5 si 6, care intra in vigoare la data de 13 iulie 1978.

    ANEXA 1

    CARACTERISTICILE SI CONDITIILE TEHNICE DE PROIECTARE ALE STRAZILOR IN
                            LOCALITATILE URBANE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Nr. de benzi
    B = Latime banda (m)
    C = Latime carosabila (m)
    D = Relatii stinga dreapta
    E = Relatii numai dreapta
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Categoria Viteza de  Intensitatea Partea       Distanta    Organizarea
crt. strazii   proiectare traficului   carosabila   minima      circulatiei
               (km/h)     in turisme   pentru       normala     si
                          ------------ circulatia   intre       intersectiilor
                          ora si banda curenta      intersectii
                                       -----------  la acelasi
                                       A   B    C   nivel (m)
                                                    -----------
                                                      D   E
--------------------------------------------------------------------------------
 0      1        2            3        4   5    6     7   8           9
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Strada de    60       foarte       6  3,50  21   800 200    a) liniile de
    categoria             intensa                                  tramvai se
    I -                   peste 600                                amplaseaza
    magistrala            si intensa                               in limita
                          360 - 600                                partii
                                                                   carosabile
                                                                   a strazii
                                                                   incadrate
                                                                   in numarul
                                                                   benzilor;
                                                                b) intersectiile
                                                                   foarte
                                                                   solicitate,
                                                                   in cazul cind
                                                                   se justifica
                                                                   tehnic si
                                                                   economic,
                                                                   pot fi
                                                                   denivelate;
                                                                c) intersectiile
                                                                   la acelasi
                                                                   nivel au
                                                                   circulatie
                                                                   dirijata cu
                                                                   semafoare;
                                                                d) stationarile
                                                                   pe benzile de
                                                                   circulatie
                                                                   curenta sint
                                                                   interzise.
 2. Strada de    50 -     intensa      4  3,50  14   500 100 -  a) liniile de
    categoria    60       360 - 600                      150       tramvai se
    a II-a -                                                       amplaseaza
    de legatura                                                    in limita
                                                                   partii
                                                                   carosabile
                                                                   a strazii
                                                                   incadrate
                                                                   in numarul
                                                                   benzilor;
                                                                b) intersectiile
                                                                   la acelasi
                                                                   nivel au
                                                                   circulatie
                                                                   dirijata cu
                                                                   semafoare;
                                                                c) stationarile
                                                                   pe benzile de
                                                                   circulatie
                                                                   curenta sint
                                                                   interzise;
                                                                d) in conditii
                                                                   grele de
                                                                   desfasurare
                                                                   a traseului
                                                                   strazii
                                                                   (teren
                                                                   accidentat,
                                                                   zone cladite
                                                                   etc.) se
                                                                   poate reduce
                                                                   viteza de
                                                                   proiectare pe
                                                                   sectoare
                                                                   scurte pina
                                                                   la 35 km/ora.
 3. Strada de    40 -     medie        2  3 -   6 -  200  50    a) in conditii
    categoria    50       160 - 360       3,50  7                  grele de
    a III-a -                                                      desfasurare
    colectoare                                                     a traseului
                                                                   strazii
                                                                   (teren
                                                                   accidentat,
                                                                   zone cladite
                                                                   etc.) se
                                                                   poate reduce
                                                                   viteza de
                                                                   proiectare
                                                                   pe sectoare
                                                                   scurte pina
                                                                   la 25 km/ora.
 4. Strada de    sub      redusa       1  3 -   3 -  sub   -    a) strazile pot
    categoria    25       30 - 160        3,50  3,50 100           fi prevazute
    a IV-a -              si                                       cu platforme
    de deservire          foarte                                   de
    locala                redusa                                   incrucisare
                          sub 30                                   si bucle de
                                                                   intoarcere
                                                                   si au de
                                                                   regula
                                                                   un trotuar
                                                                   de 1,00 m;
                                                                b) transportul
                                                                   in comun
                                                                   este
                                                                   interzis.
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

    CAPACITATILE MAXIME DE CIRCULATIE ALE STRAZILOR SITUATE IN PALIER SI
                           ALINIAMENT (TURISME/ORA)

-----------------------------------------------------------------------
Nr.            Distanta             Viteza de proiectare (km/ora)
benzilor de    intre           ----------------------------------------
circulatie     intersectii        60          50        40       25
                   (m)
-----------------------------------------------------------------------
    A. Circulatia in regim normal si flux continuu (unda verde,
       intersectii denivelate)

 6 benzi            -            5000         -         -        -
 4 benzi            -            3500       3800        -        -

    B. Circulatia in regim normal si flux discontinuu (cu treceri
       alternative in intersectii)

 6 benzi          800            2800         -         -        -
 4 benzi          800            2000       2200        -        -
                  500            1500       1800        -        -
 2 benzi          500               -       1000     1200        -
                  300               -        700      900        -
                  200               -        600      800        -
 1 banda          100               -          -        -      350
-----------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

    Schemele reprezentind GALERIE EDILITARA, SECTIUNE TIP se gasesc publicate in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, pagina 8 - 9.

    ANEXA 4

                      DIMENSIONAREA TROTUARELOR
---------------------------------------------------------------
 Latimea               Capacitati de circulatie (pietoni/ora)
 trotuarului        -------------------------------------------
    (m)              Trotuar linga  Trotuar linga  Alee in zona
                        locuinte       magazine       de parc
---------------------------------------------------------------
   1,00                  800            700            600
   1,50                 1600           1400           1200
   2,25                 2400           2100           1800
   3,00                 3200           2800           2400
   4,00                 4000           3500           3000
   5,00                 4800           4200           3600
---------------------------------------------------------------

    ANEXA 5

                         PROFILE CARACTERISTICE DE STRAZI

    A. STRAZI DE CATEGORIA I-a - MAGISTRALE - CU 6 BENZI DE CIRCULATIE
    Schemele reprezentind STRAZI DE CATEGORIA I-a - MAGISTRALE - CU 6 BENZI DE CIRCULATIE se gasesc publicate in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, pagina 10.

    B. STRAZI DE CATEGORIA II-a - DE LEGATURA - CU 4 BENZI DE CIRCULATIE
    Schemele reprezentind STRAZI DE CATEGORIA II-a - DE LEGATURA - CU 4 BENZI DE CIRCULATIE se gasesc publicate in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, paginile 10 - 11.

    C. STRAZI DE CATEGORIA III-a - COLECTOARE - CU 2 BENZI DE CIRCULATIE
    Schemele reprezentind STRAZI DE CATEGORIA a III-a - COLECTOARE - CU 2 BENZI DE CIRCULATIE se gasesc publicate in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, pagina 11.

    D. STRAZI DE CATEGORIA IV-a - DE DESERVIRE LOCALA - CU O BANDA DE CIRCULATIE
    Schemele reprezentind STRAZI DE CATEGORIA IV-a - DE DESERVIRE LOCALA - CU O BANDA DE CIRCULATIE se gasesc publicate in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, pagina 12.

    E. STRAZI IN LOCALITATI RURALE
    Schemele reprezentind STRAZI IN LOCALITATI RURALE se gasesc publicate in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, pagina 12.

    ANEXA 6

    DISTANTELE INTRE FRONTURILE CONSTRUCTIILOR SITUATE PE PARTILE LATERALE ALE
                                     STRAZII
----------------------------------------------------------------------------
 Nr. benzilor       Conditiile de amenajare              Distantele intre
     de                      a strazii                     fronturile
  circulatie                                             constructiilor
   curenta                                                   (m)
   (ambele
   sensuri)
----------------------------------------------------------------------------
 6 benzi       cu sau fara linie de tramvai, cu pomi          35
               si stilpi la marginea trotuarului
 4 benzi       cu sau fara linie de tramvai, cu pomi          25
               si stilpi la marginea trotuarului
 2 benzi       cu pomi si stilpi si cu retele         14 - 16, in functie
               subterane numeroase                    de latimea trotuarelor
 2 benzi       fara pomi                              10 - 13, in functie
                                                      de latimea carosabila
                                                      si a trotuarelor
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA: Distantele intre fronturile constructiilor se reduc in cazul prevederii de trotuare cu latimi mai mici decit cele stabilite in mod curent si se majoreaza cind se prevad zone verzi mediane, refugii de pietoni, amenajari pentru intersectii si pentru asigurarea vizibilitatii, precum si in cazul terenului accidentat, in vederea reducerii volumelor terasamentelor, ziduri de sprijin si a soclurilor cladirilor.
    Distanta intre fronturile cladirilor de locuit, altele decit cele amplasate pe strazile de categoria I si a II-a, va fi de 28 m la cladiri cu 11 nivele (P + 10) si 13 m pentru cele cu 5 nivele (P + 4), respectiv 16 m la strazile cu 2 benzi si trotuare de 3 m.

    ANEXA 7

DENSITATILE MEDII DE SUPRAFETE CAROSABILE SI DE TROTUARE
           IN ANSAMBLURILE NOI DE LOCUINTE
------------------------------------------------------
Suprafata       Suprafata      Suprafata de   Total
locuibila       carosabila     trotuare la    (m.p.)
la hectar       la hectar        hectar
 (m.p.)          (m.p.)          (m.p.)
------------------------------------------------------
    Sub 4500      1200           700          1900
4500 -  7000      1400           800          2200
7000 - 10000      1500           900          2400
 peste 10000      1600          1000          2600
------------------------------------------------------

    ANEXA 8

              STRUCTURI CARACTERISTICE DE SISTEME RUTIERE

    Tabelele reprezentind STRUCTURI CARACTERISTICE DE SISTEME RUTIERE se gasesc publicate in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, paginile 14 - 15.

    NOTA:
    1. - Grosimile straturilor de baza si de fundatii sint medii, ele urmind a fi stabilite pe baza de calcul pentru fiecare caz in parte.
    2. - Grosimile straturilor de fundatie sint calculate pentru modulul de deformatie a terenului de 100 kg/cmp; pentru terenuri cu modulul de deformatie diferit de aceasta valoare se aplica corectii rezultate din calcule.
    3. - Sistemele rutiere cu imbracaminti din pavaje din piatra cioplita se vor prevedea de regula pentru stationari si in cazul refolosirii pavajelor existente.
    4.   Structurile din tabel nu cuprind straturile necesare pentru asigurarea rezistentei in cazurile paminturilor sensibile la actiunea inghet dezghet.
    5.   Pentru strazile din localitatile rurale se aplica structurile cu modulul de deformatie echivalent necesar, egal sau mai mic de 400 kg/cmp.SmartCity5

COMENTARII la Legea 37/1975

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 37 din 1975
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu