E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 43 din 27 decembrie 1975

pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 136 din 27 decembrie 1975


SmartCity3


    Dezvoltarea continua a economiei nationale si a intregii activitati sociale a tarii determina cresterea intr-un ritm sustinut a traficului rutier intern si international.
    Prin Legea drumurilor, adoptata in anul 1974, au fost stabilite principiile generale ale dezvoltarii unitare a intregii retele rutiere in concordanta cu nevoile de transport rutier ale economiei nationale si populatiei, prevazindu-se, totodata, ca proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor publice si de exploatare urmeaza sa se faca pe baza unor norme aprobate prin lege.
    Stabilirea unor norme obligatorii pentru proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, precum si amplasarea unor constructii si instalatii in zona acestora, trebuie sa asigure, in conditii de inalta tehnicitate si eficienta economica, imbinarea judicioasa a sistemului de drumuri publice si de exploatare, realizarea unei retele unitare de drumuri, pastrarea si valorificarea superioara a retelei de drumuri existente, modernizarea acestora, economisirea si folosirea rationala a terenurilor, cresterea eficientei si sigurantei transporturilor rutiere.
    In acest scop,
    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    DISPOZITII GENERALE

    Art. 1
    Proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor publice si de exploatare se realizeaza intr-o conceptie unitara, pe baza principiilor generale prevazute in Legea drumurilor, potrivit normelor stabilite prin prezenta lege.
    La proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor se va tine seama de functiunea pe care o au in reteaua rutiera sau in exploatarea obiectivelor pe care le deservesc, de volumul, tipul si structura traficului de perspectiva, utilizarea rationala a terenurilor agricole si forestiere, sistematizarea teritoriului si a localitatilor, de factorii economici si sociali, precum si de necesitatea desfasurarii circulatiei in conditii de siguranta si confort.
    Art. 2
    Programele de dezvoltare a drumurilor publice si de exploatare, elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legii drumurilor, trebuie sa asigure crearea unei retele rutiere omogene si unitare din punct de vedere functional si al caracteristicilor traseelor, legatura dintre diferitele categorii de drumuri, localitati si centre industriale, cu respectarea normelor legale privind sistematizarea, proiectarea si realizarea arterelor de circulatie urbana si rurala.
    Art. 3
    Construirea de drumuri noi, artere ocolitoare, rocade, pasaje denivelate, viaducte, largirea si modernizarea drumurilor publice si de exploatare, precum si incadrarea drumurilor in clase tehnice, se fac numai cu aprobarea prealabila data prin decret prezidential.
    Art. 4
    Proiectarea si executarea modernizarii drumurilor trebuie sa asigure pastrarea si folosirea traseelor existente.
    Variantele de traseu se pot executa numai in cazuri cu totul exceptionale, justificate prin studii comparative tehnico-economice, si se aproba odata cu lucrarile de modernizare a drumului, prin decret prezidential.
    Art. 5
    Drumurile de exploatare se vor proiecta si executa numai pe baza studiilor de eficienta economica care vor cuprinde analize comparative ale transportului auto cu cel feroviar, funicular, pe banda si altele.
    In cazul in care din studiul comparativ rezulta eficiente economice apropiate, se va adopta solutia care ocupa sau degradeaza cea mai mica suprafata de teren.
    Art. 6
    La stabilirea eficientei tehnico-economice a lucrarilor de constructii si modernizare a drumurilor se va avea in vedere si realizarea pe etape a lucrarilor, pe masura cresterii traficului rutier.
    Art. 7
    Proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor se vor corela cu prevederile planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice ale raurilor.
    Art. 8
    Tronsoanele de drumuri cu podurile aferente din zonele inundabile, indiferent de categoria drumului, se vor dimensiona in mod corespunzator conditiilor hidrotehnice.
    Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor impreuna cu Consiliul National al Apelor avizeaza proiectele, organizeaza controlul anual si raspund de starea tehnica a tronsoanelor prevazute in alineatul precedent.
    Art. 9
    La construirea si modernizarea drumurilor se vor lua masuri de decopertare a stratului de sol fertil, care va fi folosit pentru punerea in valoare si ameliorarea unor terenuri neproductive sau slab productive, destinate sa recupereze terenurile productive ocupate de drumul construit sau modernizat.
    Terenurile ramase disponibile vor fi redate de indata productiei agricole sau altei destinatii productive in conditiile prevazute de lege.
    Art. 10
    Locurile de stationare, platformele de parcare, rampele de revizie tehnica, statiile de benzina, precum si orice alte dotari sau utilitati anexe drumului se vor amplasa in localitati, cu respectarea prevederilor Legii privind sistematizarea, proiectarea si realizarea arterelor de circulatie in localitatile urbane si rurale.
    Amplasarea in localitati a statiilor de transport se va face, de regula, in dreptul complexelor comerciale si de deservire, iar a rampelor de revizie si a celorlalte dotari tehnice pe langa statiile de benzina.
    In mod exceptional, statiile de transport in comun se pot amplasa in afara localitatilor, in cadrul platformei drumului, cu aprobarea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor si a Ministerului de Interne.

    CAP. 2
    PROIECTAREA, CONSTRUIREA SI MODERNIZAREA DRUMURILOR, PODURILOR, PASAJELOR SI VIADUCTELOR

    Sectiunea I
    Proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
    Art. 11
    Proiectarea si construirea drumurilor se fac in functie de categoriile acestora stabilite prin Legea drumurilor, de clasa tehnica determinata potrivit prevederilor anexei nr. 1 si aprobata prin decret prezidential, dupa cum urmeaza:
    a) autostrazile, cu cai unidirectionale, despartite printr-o zona mediana, avand cel putin 2 benzi de circulatie pe sens, intersectii denivelate si accese limitate;
    b) drumurile nationale, cu o singura cale, cu 2 sau 4 benzi de circulatie;
    c) drumurile judetene, cu o singura cale, cu 2 benzi de circulatie;
    d) drumurile comunale, cu o singura cale, cu 1 sau 2 benzi de circulatie.
    Art. 12
    Elementele geometrice ale drumurilor se stabilesc in functie de clasa tehnica a acestora si de viteza de proiectare, potrivit anexei nr. 2.
    Elementele geometrice adoptate trebuie sa asigure desfasurarea circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.
    Art. 13
    Latimea platformei si a partii carosabile se stabileste in functie de categoria drumului, de intensitatea circulatiei si de elementele prevazute in anexa nr. 3, astfel:
    A) latimea platformei:
    a) intre 23,5 si 26 m la autostrazi;
    b) intre 17 si 19 m la drumurile nationale cu 4 benzi de circulatie;
    c) intre 8 si 12 m la drumurile nationale cu 2 benzi de circulatie;
    d) intre 8 si 9 m la drumurile judetene;
    e) intre 7 si 7,5 m la drumurile comunale;
    f) intre 3,5 si 7 m la drumurile de exploatare;
    B) latimea partii carosabile:
    a) intre 14 si 15 m la autostrazi;
    b) de 14 m la drumurile nationale cu 4 benzi de circulatie;
    c) intre 6 si 7 m la drumurile nationale cu 2 benzi de circulatie;
    d) intre 6 si 7 m la drumurile judetene;
    e) intre 3,5 si 5,5 m la drumurile comunale;
    f) intre 2,75 si 5,5 m la drumurile de exploatare.
    Art. 14
    Zonele mediane la autostrazi se prevad cu plantatii corespunzatoare sau cu parapete metalice de siguranta dotate, de regula, cu dispozitive speciale antiorbitoare.
    Art. 15
    In vederea asigurarii sigurantei circulatiei, pe sectoarele de drum cu 2 benzi, cu declivitati peste 4% si cu circulatie preponderenta de vehicule grele, se pot construi, pe baza aprobarii prevazute la art. 3, benzi suplimentare pentru circulatia acestora.
    Art. 16
    Latimea benzilor de circulatie, respectiv a partii carosabile la drumurile de exploatare destinate unui trafic cu vehicule de greutate, dimensiuni si gabarite speciale, se va determina tinandu-se seama de caracteristicile acestor vehicule.
    Art. 17
    La stabilirea amprizei drumurilor se va urmari reducerea la minimum a ocuparii de terenuri agricole si silvice si evitarea demolarii de cladiri, prin adoptarea de solutii de sprijinire, sustinere si consolidare a taluzelor, rambleelor inalte si debleelor adanci.
    Demolarea constructiilor nu se poate face decat pe baza aprobarii date prin decret prezidential.
    Art. 18
    In scopul asigurarii stabilitatii terasamentelor, proiectele pentru realizarea platformei drumurilor vor fi fundamentate prin cercetari si studii geologice si geotehnice.
    Art. 19
    La proiectarea drumurilor pe sectoarele situate in lungul cursurilor de apa, in albiile majore ale acestora, se va tine seama de studiile si lucrarile privind regularizarea, indiguirea si amenajarea acumularilor de apa, prevazindu-se lucrarile necesare de suprainaltare si aparare a terasamentelor.
    Art. 20
    Pentru asigurarea stabilitatii terasamentelor si a capacitatii portante a acestora, precum si pentru a evita inundarea drumului, a constructiilor si a terenurilor limitrofe, la proiectarea drumurilor se vor prevedea lucrarile necesare asigurarii scurgerii apelor prin construirea de rigole, santuri, podete si alte asemenea.
    Totodata, se vor lua masuri pentru asigurarea scurgerii apelor de suprafata interceptate de terasamentele drumurilor, spre a se evita stagnarea si baltirea apelor pe terenurile agricole.
    Art. 21
    In cazul in care, la proiectarea terasamentelor sunt necesare surse suplimentare de pamant, amplasamentul acestora se va fixa de comun acord cu comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, evitindu-se degradarea terenurilor fertile. In aceste situatii, proiectele vor cuprinde masurile necesare pentru nivelarea corespunzatoare a zonelor de unde s-a luat pamant si pentru asigurarea scurgerii apelor din aceste zone si din zonele unde prin amplasarea corpului drumului s-ar produce stagnari de apa, precum si pentru fertilizarea acestor terenuri.
    In cazul excesului de pamant rezultat din sapaturi, acesta va fi folosit pentru nivelarea terenurilor, fertilizarea si ameliorarea solului, cu respectarea dispozitiilor din Legea cu privire la fondul funciar.
    Art. 22
    Dimensionarea sistemului rutier se face in conditiile stabilite de lege in functie de intensitatea si compozitia traficului, de sarcina pe roata, de conditiile de exploatare, de materialele si deseurile industriale existente in zona, de factorii climatici, precum si de posibilitatile de executie.
    Art. 23
    Proiectarea diferitelor sisteme rutiere se va face pe baza concluziilor desprinse din studiul comportarii in exploatare a unor sectoare de drum modernizate, urmarindu-se:
    a) optimizarea solutiilor tehnice aplicate in domeniul suprastructurii drumurilor, in constructia, modernizarea si acoperirea cu imbracaminti asfaltice usoare, in scopul realizarii unor lucrari rutiere durabile si economice;
    b) unificarea procedeelor de lucru si tipizarea sistemelor rutiere in vederea ridicarii gradului de mecanizare a executiei lucrarilor de drumuri, de utilizare pe scara larga a materialelor locale si de dotare a unitatilor de executie;
    c) extinderea ameliorarilor progresive si etapizarea realizarii sistemului rutier pe masura cresterii traficului, in scopul reducerii investitiilor si a cheltuielilor de intretinere;
    d) utilizarea rationala a materialelor pe baza unor analize tehnico-economice.
    Art. 24
    In scopul reducerii grosimii straturilor de fundatii si asigurarii bunei comportari in exploatare a sistemului rutier, pe sectoarele de drum care se afla in regim de umezire nefavorabil, se vor prevedea masuri de asanare si imbunatatire a calitatii terenului de fundatie.
    In zonele unde sunt semnalate degradari datorate inghetului vor fi luate masuri pentru asigurarea rezistentei sistemului rutier la actiunea inghetului si dezghetului repetat, prin lucrari de drenaje corespunzatoare, precum si prin folosirea unui substrat de materiale rezistente la inghet.
    Sectiunea a II-a
    Proiectarea si construirea podurilor, pasajelor si a viaductelor
    Art. 25
    Proiectarea podurilor, pasajelor, viaductelor si a podetelor definitive se face in functie de clasa tehnica a drumului, tinandu-se seama de gabaritele de libera trecere si elementele de calcul prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 26
    La dimensionarea hidraulica a podurilor si podetelor se va asigura scurgerea apelor potrivit debitelor de calcul si de verificare, tinandu-se seama de studiile si lucrarile privind regularizarea, indiguirea si amenajarea de acumulari pe cursurile de apa.
    In cazul raurilor si canalelor navigabile se vor prevedea solutii care sa asigure gabaritele de navigatie.
    Lucrarile prevazute la alineatele 1 si 2 vor fi avizate, potrivit legii, de Consiliul National al Apelor.
    Art. 27
    La proiectarea podurilor, viaductelor si altor lucrari anexe ale drumului se va urmari adoptarea de solutii bazate pe studii tehnico-economice comparative prin care sa se realizeze economii la consumul de otel, ciment si lemn, cresterea productivitatii muncii, tipizarea si utilizarea de prefabricate.
    Art. 28
    Executarea pasajelor denivelate se va face pe etape, tinandu-se seama de cresterea traficului si de eficienta tehnico-economica.
    Pasajele denivelate pentru intersectiile drumurilor intre ele sau cu calea ferata se pot proiecta si executa:
    a) la intersectiile autostrazilor, precum si ale drumurilor cu 4 benzi de circulatie cu celelalte drumuri publice si cu cele de exploatare;
    b) la intersectiile intre drumurile publice din celelalte clase, precum si intre acestea si drumurile de exploatare, cand conditiile de intersectare sunt necorespunzatoare pentru siguranta circulatiei;
    c) la intersectiile cu calea ferata ale autostrazilor si drumurile publice cu 4 benzi de circulatie;
    d) la intersectiile cu calea ferata ale drumurilor publice din celelalte clase, precum si ale drumurilor de exploatare, cand conditiile de intersectie sunt necorespunzatoare pentru siguranta circulatiei sau cand constructia pasajului este eficienta.
    Sectiunea a III-a
    Amenajarea intersectiilor de nivel
    Art. 29
    Proiectarea amenajarii intersectiilor de nivel intre 2 sau mai multe drumuri se face in functie de clasa tehnica, structura traficului si capacitatea drumurilor care se intersecteaza, asigurandu-se circulatia cu prioritate pe traseul de drum cu clasa tehnica superioara, considerat drum principal. Drumurile internationale au prioritate fata de celelalte drumuri.
    Amenajarea intersectiilor intre drumuri se realizeaza pe etape in functie de traficul actual si de cel de perspectiva, evitindu-se intersectarea mai multor fluxuri de circulatie in acelasi punct.
    Art. 30
    Intersectia a 2 artere de circulatie trebuie sa se faca sub un unghi cat mai apropiat de 90 grade, dar nu mai putin de 45 grade.
    La proiectarea intersectiilor intre drumuri se vor evita sectoarele cu declivitati de peste 4% si racordarile in interiorul curbelor drumului principal.
    Art. 31
    Pentru asigurarea fluentei si sigurantei circulatiei se pot prevedea benzi de virare, racordari de colt, benzi de stocaj si benzi de accelerare sau de reducere a vitezei.
    Pentru dirijarea circulatiei si separarea fluxurilor de trafic se prevad, de regula, insule realizate prin marcaje sau prin ghidaje optice.
    Pentru asigurarea vizibilitatii trebuie sa se degajeze de obstacole spatiul cuprins in unghiul de intersectie.
    Art. 32
    Amenajarea intersectiilor de nivel intre drumuri si cai ferate se face cu un unghi cat mai apropiat de 90 grade si de minimum 45 grade.
    Intersectiile se amplaseaza in acele zone care asigura vizibilitatea atat pe drum, cat si pe calea ferata si se prevad cu instalatii corespunzatoare de semnalizare in functie de clasa tehnica a drumului, tipul de linie ferata si de traficul respectiv.
    Art. 33
    Pentru siguranta circulatiei rutiere la intersectiile de nivel intre drumuri si cai ferate, se vor instala de o parte si de alta a drumului parapete marcate in acelasi mod ca si barierele.
    Art. 34
    Barierele automate, semnalele de apropiere a trenurilor, indicatoarele de circulatie, precum si alte instalatii se realizeaza in functie de traficul de perspectiva pe ambele cai de comunicatie.
    Art. 35
    Amplasarea statiilor de transport in comun se aproba de comitetele si birourile executive ale consiliilor populare, pe baza propunerilor organelor care administreaza drumul, cu avizul organelor Ministerului de Interne.
    Accesele la statiile de transport in comun vor fi semnalizate corespunzator conditiilor impuse de siguranta circulatiei rutiere si de protectia pietonilor.
    Art. 36
    Amplasarea statiilor de transport in comun in acelasi profil transversal al drumului este interzisa.
    Statiile de transport in comun nu pot fi folosite ca locuri de stationare sau de parcare.

    CAP. 3
    AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR IN ZONA DRUMURILOR

    Sectiunea I
    Constructii si instalatii in zona drumurilor
    Art. 37
    Amplasarea instalatiilor de telecomunicatii, electrice, conducte, canale si altele asemenea in afara localitatilor se face, de regula, in zonele de protectie a drumurilor publice, la limita zonei de siguranta, cu respectarea normelor privind exploatarea lor, pe baza studiilor elaborate de beneficiarii instalatiilor, cu acordul organului care are in administrare drumul public.
    Executarea acestor lucrari se poate face numai pe baza aprobarii prevazute de lege.
    Art. 38
    La amplasarea instalatiilor in interiorul curbelor se va avea in vedere, daca cerintele o impun, asigurarea spatiului liber necesar pentru corectarea traseului prin marirea razei de racordare.
    In aceste cazuri executarea lucrarilor se va face numai cu avizul Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor si pe baza aprobarii prevazute la art. 3.
    Amplasarea instalatiilor subterane si aeriene, in traversarea drumurilor publice se va face cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 39
    In zona mediana a autostrazilor se pot executa numai instalatii destinate intretinerii drumurilor si sigurantei circulatiei.
    Art. 40
    In traversarea localitatilor amplasarea instalatiilor se face potrivit prevederilor legii sistematizarii, proiectarii si realizarii arterelor de circulatie din localitatile urbane si rurale.
    Art. 41
    La proiectarea constructiilor hidrotehnice se vor prevedea, dupa caz, lucrarile necesare de aparare, consolidare, corectare sau stramutare a drumului si accesoriilor sale.
    Art. 42
    Amplasarea de panouri, reclame, portale de semnalizare rutiera si altele asemenea in zona drumurilor publice se face cu acordul organului care administreaza drumul si al organelor Ministerului de Interne.
    Sectiunea a II-a
    Cai de acces
    Art. 43
    Elementele geometrice si sistemul rutier ale drumurilor de acces la obiectivele economice sau social-culturale si la terenuri sau locuinte vor fi stabilite in raport cu intensitatea traficului aferent si potrivit detaliilor de sistematizare.
    Drumurile de acces la obiective cu caracter temporar vor avea elemente geometrice corespunzatoare traficului determinat de obiectivul sau lucrarea respectiva.
    Art. 44
    Amenajarea cailor de acces se va face cu asigurarea conditiilor de scurgere a apelor, de vizibilitate si de protejare a plantatiilor si instalatiilor de orice fel existente in zona drumului si cu semnalizarea si marcajul corespunzator.
    Art. 45
    Stabilirea caii de acces la drumul public se face cu avizul organului care administreaza drumul si al inspectoratului judetean al Ministerului de Interne.
    Executarea cailor de acces, lucrarile de intretinere si reparatii si de semnalizare a acestora revin, dupa caz, organelor care au in administrare, proprietate sau folosinta aceste cai.
    Caile de acces care nu mai sunt folosite vor fi desfiintate de indata, terenurile respective urmand a fi redate productiei agricole sau altei destinatii productive, in conditii corespunzatoare folosirii lor.

    CAP. 4
    DISPOZITII FINALE

    Art. 46
    In scopul conservarii drumurilor publice, autovehiculele grele aflate in dotarea unitatilor de stat vor fi folosite numai pentru transportul tehnologic si vor circula pe traseele si in conditiile de tonaj prevazute in anexa nr. 6.
    Actualizarea periodica a anexei nr. 6 se va face prin decret prezidential.
    Art. 47
    Incalcarea dispozitiilor din prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, penala sau contraventionala.
    Art. 48
    Pentru contraventiile savarsite in domeniul proiectarii, construirii si modernizarii drumurilor, precum si amplasarii unor constructii si instalatii in zona drumurilor de catre persoane fizice se vor stabili sanctiuni cu amenda de la 1000 la 10000 lei, iar pentru cele savarsite de catre persoane juridice, sanctiuni cu amenda de la 3000 la 30000 lei.
    Prevederile art. 25 alin. 1 si art. 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor nu se aplica in cazul contraventiilor savarsite in domeniul proiectarii, construirii si modernizarii drumurilor, precum si amplasarii unor constructii si instalatii in zona drumurilor.
    Prin hotarare a Consiliului de Ministri se vor stabili contraventiile in domeniul proiectarii, construirii si modernizarii drumurilor, precum si amplasarii unor constructii si instalatii in zona drumurilor, si sanctiunile ce urmeaza a fi aplicate.
    Art. 49
    Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 50
    Prevederile art. 3, art. 12 lit. a) si b), art. 13 si art. 16 alin. 1 din Legea drumurilor, nr. 13/1974, se abroga.
    Art. 51
    Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 1976.

    ANEXA 1

    Clasa tehnica a drumurilor publice se stabileste in functie de intensitatea traficului de perspectiva.
    Traficul de perspectiva pentru drumurile publice se determina pe o perioada de 15 ani, pe baza recensamintelor generale, a inregistrarilor anuale de trafic sau a anchetelor de circulatie, dupa metode de prognoza adecvate, tinand seama de dezvoltarea economica si sociala a teritoriului strabatut.
    Traficul de perspectiva reprezentand media zilnica anuala in 24 de ore se exprima in vehicule fizice si in vehicule etalon - autoturisme.
    Incadrarea in una din clasele tehnice ale drumurilor se face tinandu-se seama de prevederile din tabelul de mai jos:
-----------------------------------------------------------------------------
  Clasa       Intensitatea medie anuala in
tehnica a               24 de ore
drumului      ------------------------------          Categoria drumului
public        etalon              efective
            autoturisme
----------------------------------------------------------------------------
     I          15000               10000                Autostrazi
-----------------------------------------------------------------------------
    II    11001 - 15000        7501 - 10000          Drum national cu 4 benzi
                                                      de circulatie
-----------------------------------------------------------------------------
   III     4501 - 11000        3001 -  7500          Drum national cu 2 benzi
                                                      de circulatie
-----------------------------------------------------------------------------
    IV      751 -  4500         500 -  3000         Drum national sau judetean
                                                     cu 2 benzi de circulatie
------------------------------------------------------------------------------
     V         750                 500              Drum judetean sau comunal
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

    ELEMENTE GEOMETRICE ALE DRUMURILOR PUBLICE IN FUNCTIE DE CLASA TEHNICA SI VITEZELE DE PROIECTARE
    Viteze de proiectare
----------------------------------------------------------------------------
                   Viteze de proiectare in km/h in regiunea de
   Clasa      -------------------------------------------------------
  tehnica         ses              deal               munte
----------------------------------------------------------------------------
     I            120               100                80
----------------------------------------------------------------------------
    II            100                80                60
----------------------------------------------------------------------------
   III             80                50                40
-----------------------------------------------------------------------------
    IV             60                40                30
-----------------------------------------------------------------------------
     V             60                40                25
-----------------------------------------------------------------------------
         Elemente geometrice
    I. Clasa tehnica I - Autostrazi
-----------------------------------------------------------------------------
                                                 Viteze de proiectare (km/h)
 Elemente geometrice                   U/M      -----------------------------
                                                 120       100        80
------------------------------------------------------------------------------
Razele minime ale curbelor in plan      m        650       450       240
------------------------------------------------------------------------------
Declivitati longitudinale maxime        %         5         6         6
------------------------------------------------------------------------------
Razele de racordare           minime    m      18000      9000      4500
convexa a declivitatilor    --------------------------------------------------
                          exceptionale  m      12000      6000      3000
-------------------------------------------------------------------------------
Razele de racordare           minime    m       6500      4500      3000
concava a declivitatilor    -------------------------------------------------
                          exceptionale  m       4200      3000      2200
-----------------------------------------------------------------------------
Distanta de vizibilitate                m        230       160       110
------------------------------------------------------------------------------
    II.  Clasa tehnica II - V
------------------------------------------------------------------------------
                                      Viteza de proiectare (km/h)
Elemente geometrice        U/M  ----------------------------------------------
                                100     80     60     50     40     30     25
------------------------------------------------------------------------------
Razele minime ale
curbelor in plan           m    450    240    125     95     60     35     25
------------------------------------------------------------------------------
Razele minime in
serpentine                 m     -      -      30     25     20     20     20
------------------------------------------------------------------------------
Declivitati      maximum   %     5      6      6,5     7      7     7,5     8
longitudinale    -------------------------------------------------------------
              exceptional  %     -      -       -      -      8     8,5     9
------------------------------------------------------------------------------
Razele minime   fara benzi
ale racorda-    separate   m  10000   4500   1600   1300   1000    800    500
rilor verticale --------------------------------------------------------------
convexe         cu benzi
                separate   m   6000   3000   1500   1000    800    500    300
------------------------------------------------------------------------------
Razele minime ale
racordarilor concave       m   3000   2200   1500   1000   1000    500    300
------------------------------------------------------------------------------
                fara benzi
Distanta        separate   m    280    230    140    110     70     60     50
   de          ---------------------------------------------------------------
vizibilitate    cu benzi
                separate   m    140    100     70     55     35     30     25
------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------
    NOTA:
    Pentru evitarea unor lucrari costisitoare: demolari, exproprieri de terenuri arabile, razele minime ale curbelor in plan din tabelul de mai sus se pot reduce cu pana la 10% pentru drumurile care nu sunt declarate internationale.

    III.  Drumuri de exploatare
------------------------------------------------------------------------------
                                            Viteza de proiectare (km/h)
   Elemente geometrice           U/M   ---------------------------------------
                                       50     40     25     20     15     10
-------------------------------------------------------------------------------
Razele minime ale curbelor
in plan                           m    85     50     20     15     10     10
------------------------------------------------------------------------------
Razele minime in serpentine       m    25     20     15     10     10     10
------------------------------------------------------------------------------
Rampe longitu-      rampe pentru
dinale maxime     vehicule pline  %     7      7      8      9      9      9
in sensul de      -------------------------------------------------------------
transport           rampe pentru
                  vehicule goale  %     8      9     10     11     12     12
------------------------------------------------------------------------------
Razele maxime ale    convexe      m  1300   1000    300    200    150    100
racordarilor        ----------------------------------------------------------
verticale            concave      m   700    400    200    150     80     80
-------------------------------------------------------------------------------
Distanta de vizibilitate          m    90     70     40     30     20     15
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

    LATIMILE PLATFORMELOR SI PARTILOR CAROSABILE ALE DRUMURILOR IN ALINIAMENTE
    1.  DRUMURI PUBLICE
    A.  AUTOSTRAZI
    1.1.  Autostrazi in regiuni de ses si deal
    DESEN *)
    1.2.  Autostrazi in regiuni de munte
    DESEN *)
    B. 1.3.  DRUMURI NATIONALE CU 4 BENZI DE CIRCULATIE
    DESEN *)

----------------------------------
    NOTA:
    Pe drumurile destinate circulatiei internationale platforma este de 19,00 m latime.

    C.  DRUMURI NATIONALE CU 2 BENZI DE CIRCULATIE
    1.4.  Drumuri din clasa tehnica III destinate circulatiei internationale
    DESEN *)
    1.5.  Drumuri din clasa tehnica III
    DESEN *)
    1.6.  Drumuri din clasele tehnice IV si V
    DESEN *)

----------------------------
    NOTA:
    Se admite ca parapetele sa fie amplasate si in cadrul latimii acostamentelor.

    D.  DRUMURI JUDETENE
    DESEN *)

-----------------------------
    NOTA:
    In zonele cu trafic intens si foarte intens, cand drumurile se incadreaza in clasa tehnica III se pot majora latimile platformei si partii carosabile la 8,00, respectiv 7,00 m.
    Se admite ca parapetele sa fie amplasate si in cadrul latimii acostamentelor.

    E.  DRUMURI COMUNALE
    DESEN *)

---------------------------------
    NOTA:
    In cazuri exceptionale justificate tehnico-economic se pot majora latimile platformei si partii carosabile la 7,50, respectiv 6,00 m.
    Se admite ca parapetele sa fie amplasate si in cadrul latimii acostamentelor, eventual se poate proceda similar si cu rigolele.

    2.  DRUMURI DE EXPLOATARE
    A.  DRUMURI FORESTIERE, AGRICOLE, PETROLIERE, MINIERE SI ALTELE
    2.1.  Drumuri de categoria III
    DESEN *)

------------------------------
    NOTA:
    Se construiesc pentru deservirea masivelor paduroase cu suprafata sub 1000 ha pentru trafic sub 5000 tone anual sau pentru intretinerea si exploatarea canalelor principale din sistemele de imbunatatiri funciare.
    Aceste drumuri se construiesc pentru declivitati de maximum 9%.

    2.2.  Drumuri de categoria II
    DESEN *)

-------------------------------
    NOTA:
    Se construiesc pentru deservirea masivelor paduroase cu suprafata de peste 1000 ha sau pentru un trafic de peste 5000 tone anual.
    Se admite ca parapetele si rigolele sa fie amplasate si in cadrul latimii acostamentelor.

    2.3.  Drumuri de categoria I
    DESEN *)
-----------------------------
    NOTA:
    Se construiesc pentru deservirea masivelor paduroase cu suprafata de peste 10000 ha sau pentru un trafic de peste 50000 tone anual.
    Se admite ca parapetele si rigolele sa fie amplasate si in cadrul latimii acostamentelor.
    Pe drumuri de categoria II si III, pentru siguranta circulatiei, se vor prevedea locuri de incrucisare.
    Pe drumurile de exploatare la care calculul de eficienta economica justifica folosirea unor vehicule speciale, latimea drumurilor se dimensioneaza pe baza caracteristicilor acestor vehicule.
    Pe drumurile de categoria II si III, pentru siguranta circulatiei se vor prevedea locuri de incrucisare si statii de intoarcere.
----------------------------------
    *) Desenele se gasesc in Buletinul Oficial nr. 136 din 27 decembrie 1975.

    ANEXA 4

    I.  LATIMI SI GABARITE DE LIBERA TRECERE LA PODURI, PASAJE, VIADUCTE
----------------------------------------------------------------------------
  Numarul benzilor          Latimea caii            Inaltimea gabaritului
   de circulatie         intre trotuare (m)         de libera trecere (m)
-----------------------------------------------------------------------------
         2                      7,8                           5,0
         4                     14,8                           5,0
------------------------------------------------------------------------------
    II.  CLASE DE INCARCARE SI CONVOAIE DE CALCUL
               A.  Drumuri publice
------------------------------------------------------------------------------
                                                Convoiul de calcul
  Clasa tehnica         Clasa de          -----------------------------------
   a drumului          incarcare       Autocamioane     Vehicule speciale pe
                                                          roti sau senile
------------------------------------------------------------------------------
  I - IV                  E               A. 30                 V.80
  V                       I               A.13                 S.60
------------------------------------------------------------------------------
                B.  Drumuri de exploatare
    In functie de importanta drumului si de tipul mijloacelor de transport
utilizate, convoaiele de calcul sunt urmatoarele:
------------------------------------------------------------------------------
                        Convoiul de calcul
------------------------------------------------------------------------------
         Autocamioane                                 Vehicule pe senile
------------------------------------------------------------------------------
    maximum A.10                                              S.40
    minimum A.8                                                -
------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------
    NOTA:
    Pentru proiectarea podurilor semidefinitive sau provizorii noi, se pot adopta convoaie de calcul inferioare celor prevazute in tabele, cu o treapta, dar minimum clasa de incarcare A. 8.
    Pentru drumurile de exploatare la care calculul de eficienta economica a transporturilor justifica folosirea unor vehicule speciale cu convoaie mai defavorabile decat cele stabilite, dimensionarea podurilor si podetelor se va face pe baza caracteristicilor acestor vehicule speciale.
    La drumurile de exploatare ce pot deveni drumuri publice se aplica aceleasi convoaie de calcul ca la drumurile publice, diferenta de valoare urmand a fi suportata de organul care solicita trecerea drumului ca drum public.

    ANEXA 5

    CONDITII DE AMPLASARE A INSTALATIILOR IN ZONA DRUMURILOR PUBLICE
    1. La amplasarea instalatiilor subterane si aeriene in traversarea drumurilor nationale, unghiul dintre axa traversarii si axul drumului national va fi cat mai apropiat de 90 grade, dar nu mai mic de 60 grade.
    Executarea lucrarilor trebuie sa asigure circulatia rutiera in conditii de siguranta si confort, pe variante special amenajate. In cazurile in care variantele nu sunt posibile, executarea lucrarilor se face pe jumatate din latimea partii carosabile sau prin utilizarea podurilor de serviciu.
    Traversarile instalatiilor aeriene vor avea un gabarit minim de 6 m intre cota partii carosabile in ax si conductorul cel mai de jos la sageata maxima, daca normativele specifice nu impun gabarite mai mari.
    Traversarile instalatiilor subterane prin conducte pentru lichide se executa la adincimea minima de 1,50 m sub cota axului drumului si la minimum 0,80 m sub cota fundului santurilor.
    Traversarile instalatiilor subterane prin cabluri sau conducte de gaze se executa la adincimea de minimum 1,20 m sub cota axului drumului si la 0,50 m sub cota fundului santurilor.
    2. Construirea de canale inchise pentru transportul sau scurgerea apelor, pentru benzi transportoare, de canale tehnice pentru instalatii si altele asemenea peste drumurile publice din clasele tehnice I-IV este interzisa.
    In situatiile prevazute la alineatul precedent, traversarea drumurilor se va asigura prin podete sau poduri la construirea carora se va avea in vedere dezvoltarea viitoare a drumului.
    3. Infrastructurile estacadelor sau ale podurilor canal, precum si pilonii funicularelor, se amplaseaza in afara spatiului destinat liniei plantatiei de pe zona drumurilor.
    Pentru executarea transporturilor cu gabarit depasit se asigura inaltimea libera de minimum 6 m deasupra platformei drumului.
    Unitatile beneficiare ale acestor constructii vor lua masuri de protectie impotriva caderii materialelor.

    ANEXA 6

    TRASEELE DRUMURILOR PUBLICE SI LIMITELE DE TONAJ PE OSIE SIMPLA SI DUBLA, ADMISE PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT GRELE
    I. Sarcina maxima pe osie simpla 10 tone si pe osie dubla 16 tone
    A. Drumuri publice de interes republican
    din care:
    a) autostrazi: A.1 Bucuresti - Pitesti
    b) drumuri nationale:
 deschise traficului international
- DN 11   Brasov - Oituz - Bacau
- DN 1    Bucuresti - Brasov - Sibiu - Alba Iulia - Cluj-Napoca - Oradea -
          frontiera R.S.R. - R.P.U.
- DN 1F   Cluj-Napoca - Zalau - Supuru - Satu Mare
- DN 1C   Livada - Halmeu si Cluj-Napoca - Dej
- DN 13   Brasov - Sighisoara - Targu Mures - Turda
- DN 19   Satu Mare - Livada
- DN 2A   Urziceni - Slobozia - Harsova - Constanta
- DN 7    Bucuresti - Pitesti - Ramnicu Valcea - Sibiu - Deva - Arad - Nadlac -
frontiera R.S.R. - R. P.U.
- DN 38   Constanta - Negru Voda - frontiera R.S.R. - R.P.B.
- DN 39   Constanta - Mangalia - Vama Veche - frontiera R.S.R. - R.P.B.
- DN 2    Bucuresti - Urziceni - Buzau - Focsani - Bacau - Suceava - Siret -
          frontiera R.S.R. - U.R.S.S.
- DN 17   Dej - Bistrita - Vatra Dornei - Suceava
- DN 5    Bucuresti - Giurgiu - frontiera R.S.R. - R.P.B.
- DN 56   Craiova - Calafat - frontiera R.S.R. - R.P.B.
- DN 66   Filiasi - Targu Jiu - Petrosani - Simeria
- DN 76   Deva - Beius - Oradea
- DN 6    Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Orsova - Lugoj - Timisoara -
          Sannicolau Mare
- DN 65   Craiova - Slatina - Pitesti
- DN 69   Timisoara - Arad
- DN 79   Arad - Oradea
- DN 73   Pitesti - Campulung - Brasov
- DN 22   Tulcea - Constanta
- DN 24   Marasesti - Tecuci - Barlad - Crasna
- DN 24B  Crasna - Husi - Albita - frontiera R.S.R. - U.R.S.S.
- DN 59   Timisoara - Moravita - frontiera R.S.R. - R.S.F.I.
- DN 79A  Chisineu-cris - Varsand - frontiera R.S.R. - R.P.U.
-         Centura Vest Ploiesti
-         Varianta Sinaia
         B. Drumuri publice de interes local
     din care:
    a) strazi modernizate in orase *)

-------------------------------------
    *) In orasele resedinta de judet si in municipii circulatia autovehiculelor pentru transport marfa se va dirija pe arterele rutiere (strazile) stabilite de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare judetene si ale municipiilor sau oraselor respective, impreuna cu organele inspectoratelor judetene ale Ministerului de Interne.
    Pentru traseele de drumuri nationale in tranzit prin localitatile mentionate mai sus se va obtine acordul Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor.

    II. Sarcina maxima pe osia simpla 8 tone si pe osia dubla 14,5 tone
    A. Drumuri publice de interes republican
- DN 1A   Bucuresti - Buftea - Ploiesti - Valenii de Munte - Cheia - Bratocea -
          Sacele
- DN 1B   Ploiesti - Mizil - Buzau
- DN 1C   Dej - Baia Mare - Seini - Livada
- DN 1D   Albesti - Urziceni
- DN 1F   Supuru de Sus - Carei - Frontiera R.P.U.
- DN 2B   Buzau - Braila - Galati - Frontiera U.R.S.S.
- DN 2C   Tabarasti - Smeeni - Pogoanele - Slobozia
- DN 3    Bucuresti - Lehliu - Calarasi - Ostrov - Constanta
- DN 4    Bucuresti - Oltenita
- DN 5B   Giurgiu - Ghimpati
- DN 5C   Giurgiu - Zimnicea
- DN 6    Bucuresti - Alexandria - Rosiori - Caracal - Craiova
- DN 6A   Herculane - Baile Herculane
- DN 7A   Brezoi - Voineasa
- DN 7B   Arad - Varias
- DN 7C   Bascov - Curtea de Arges - Baraj Vidraru
- DN 10   Buzau - Nehoiu - Harman
- DN 11A  Adjud - Orasul Gheorghe Gheorghiu-Dej
- DN 12   Chichis - Sf. Gheorghe - Miercurea-Ciuc - Gheorgheni - Toplita
- DN 12A  Miercurea-Ciuc - Ghimes - Comanesti - Orasul Gheorghe Gheorghiu-Dej
- DN 12B  Targu Ocna - Slanic
- DN 12C  Gheorgheni - Lacu Rosu - Bicaz
- DN 13A  Sovata - Odorhei - Miercurea-Ciuc
- DN 13B  Praid - Gheorgheni
- DN 14   Sibiu - Copsa Mica - Sighisoara
- DN 14A  Medias - Tarnaveni - Iernut
- DN 14B  Teius - Blaj - Tarnaveni
- DN 15   Targu Mures - Reghin - Toplita - Borsec - Bistricioara - Bicaz -
          Piatra-neamt - Bacau
- DN 15A  Reghin - Teaca - Saratel
- DN 15B  Poiana-Teiului - Targu-neamt - Timisesti
- DN 15C  Piatra-neamt - Targu-neamt
- DN 15D  Piatra-neamt - Roman
- DN 16   Apahida - Reghin
- DN 17A  Sadova - Radauti - Ratos
- DN 17B  Vatra Dornei - Brosteni - Poiana Teiului
- DN 17C  Bistrita-nasaud - Telciu
- DN 18   Baia-Mare - Sighet - Borsa
- DN 19   Oradea - Satu Mare - Livada
- DN 19A  Satu Mare - Frontiera R.P.U.
- DN 21   Braila - Slobozia - Calarasi
- DN 21A  Baraganu - Tandarei
- DN 22   Ramnicu Sarat - Braila - Macin - Tulcea
- DN 22A  Harsova - Topologu - Cataloi
- DN 22B  Ovidiu - Corbu
- DN 22C  Cernavoda - Murfatlar
- DN 24   Crasna - Vaslui - Iasi - Sculeni
- DN 24A  Zorleni - Murgeni - Falciu
- DN 24C  Vanatori - Stefanesti - Manoleasa
- DN 25   Tecuci - Sendreni
- DN 26   Galati - Oancea
- DN 28   Sabaoani - Targu Frumos - Iasi - Ungheni
- DN 28A  Targu Frumos - Pascani
- DN 28B  Targu Frumos - Harlau - Botosani
- DN 29   Suceava - Botosani - Saveni - Manoleasa
- DN 29A  Suceava - Varfu Campului - Dorohoi - Radauti-prut
- DN 29B  Botosani - Dorohoi
- DN 29C  Cocorani - Bucecea - Mihaileni - Siret
- DN 29D  Botosani - Stefanesti
- DN 31   Calarasi - Oltenita
- DN 41   Oltenita - Daia
- DN 51   Alexandria - Zimnicea
- DN 52   Alexandria - Turnu Magurele
- DN 54   Caracal - Corabia
- DN 54A  Corabia - Bechet
- DN 55   Craiova - Bechet
- DN 55A  Bechet - Calafat
- DN 56A  Maglavit - Simian
- DN 57   Berzasca - Moldova Veche - Oravita - Moravita
- DN 57B  Oravita - Anina - Bozovici -Iablanita
- DN 58   Caransebes - Resita
- DN 58B  Resita - Bocsa - Voiteg
- DN 59A  Timisoara - Jimbolia
- DN 64   Caracal - Dragasani - Ramnicu Valcea
- DN 64A  Ramnicu Valcea - Olanesti
- DN 66A  Livezeni - Uricani - Cimpu lui Neag
- DN 67   Drobeta-Turnu Severin - Targu Jiu - Horezu - Ramnicu Valcea
- DN 67A  Strehaia - Brosteni
- DN 67B  Scoarta - Carbunesti - Hurezani
- DN 67D  Targu Jiu - Baia de Arama
- DN 71   Bildana - Targoviste
- DN 72   Gaesti - Targoviste - Ploiesti
- DN 72A  Targoviste - Campulung
- DN 73A  Predeal - Rasnov
- DN 73B  Cristian - Ghimbav
- DN 74   Zlatna - Alba Iulia
- DN 74A  Abrud - Campeni
- DN 75   Lunca - Campeni - Turda
-         Centura Est Ploiesti
-         Centura Vest Constanta
-         Centura Sud Buzau
         B. Drumuri publice de interes local
    Judetul Alba
- DJ 106 I    Cunta - Spring - Vingard
- DJ 106 K    Sebes - Daia Romana
- DJ 107      Blaj - Cetatea de Balta
- DJ 107 B    Santimbru - Coslariu
- DJ 107 C    Ciugud - Vintu de Jos
- DJ 107 D    Unirea - Farau
- DJ 107 E    Aiud - Hoparta
- DJ 107 F    Unirea - Lunca Muresului
- DJ 107 G    Ocna Mures - Noslac
- DJ 107 H    Sard - Cricau - DN 1
- DJ 107 M    Lunca de Sus - Buru - Aiud
- DJ 704      Sibot - Cugir
- DC 25       Balcaciu - DJ 107
- DC 36       Blaj - Manarade
- DC 78       Teius - Stremt
     Judetul Arad
- DJ 682      Lipova - Alunis - Zadareni
- DJ 691      Masloc - Neudorf
- DJ 708 B    Paulis - Siria
- DJ 709      Arad - Siria - Pancota - Seleus - Cernei
- DJ 709 B    Arad - Curtici - Macea
- DJ 792      Seleus - Ineu - Gurahont
- DJ 792 A    Bocsig - Beliu - Tinca
- DJ 792 B    Barsa - Sebis - Moneasa
- DJ 792 E    Ineu - Sicula
- DJ 793      Chisineu-cris - Sepreus si Sebis - Buteni
- DC 68       Misca - Maderat
- DC 90       Zabrani - Chesint
- DC 118      Socodor - Padure
    Judetul Arges
- DJ 733      Colibasi - Boteni - Valea Mare
- DJ 734      Leresti - Cabana Voina
- DJ 731      Piscani - Domnesti
- DJ 703 I    Merisani - Musatesti - Bradetu
- DJ 703 B    Leordeni - Cateasca
- DJ 702 G    Cateasca - Autostrada A1
- DJ 702      Topoloveni - Dobresti
- DJ 679      Lunca Corbului - Tufeni - Mihaiesti
- DJ 658      Cerbu - Costesti - Ionesti - Ungheni
- DJ 504      Tatarestii de Sus - Ionesti
     Judetul Bacau
- DJ 115      Orasul Gheorghe Gheorghiu-Dej - Casin - Scutaru
- DJ 117      Moinesti - Zemes - Bolatau
- DJ 118      Sanduleni - Tescani
- DJ 123      Darmanesti - Valea Uzului
- DJ 156      Bacau - Ardeoani - Moinesti - Comanesti
- DJ 156 A    Ardeoani - Parjol - Tazlau - Roznov
- DJ 241      Podu Turcului - Colonesti - Izvoru Berheciului
- DJ 241 A    Vultureni - Oncesti - Secuieni
- DJ 252      Lespezi - Gaiceana
     Judetul Bihor
- DJ 108 H    Nusfalau - Marghita - Sacueni
- DJ 108 I    Bulz - Bratca - Astileu
- DJ 190      Episcopia Bihorului - Bors
- DJ 191      Biharia - Salard - Chiribis
- DJ 709 A    Batar - Belfir - Soimi
- DJ 764      Beius - Rosia; Astileu - Zece Hotare si Popesti - Marghita
- DJ 764 A    Beius - Budureasa
- DJ 767      Sambata - Dobresti
- DJ 792 A    Bocsig - Tinca - Les
- DJ 795      Salonta - Tinca - Holod
- DJ 797      Oradea - Cefa - Inand
- DC 10       Otomani - Salacea
- DC 11       Marghita - Otopeni
- DC 12       Olosig - Cubelcut
- DC 111      Petreu - Abramut
     Judetul Bistrita-nasaud
- DJ 151      Singeorz - Sintereag DN 17
- DJ 154      Domnesti - Sieu - Monor
- DJ 171      Uriu - Spermezeu
- DJ 172      Beclean - Nasaud - Rodna
- DJ 172 E    Lechinta - DN 15 A
     Judetul Botosani
- DJ 282      Hlipiceni - Trusesti si Saveni - Cotusca
- DJ 291      Leorda - Bucecea - Hutani
- DJ 293      Dorohoi - G. Enescu - Mileanca
- DJ 298      Vorniceni - G. Enescu - Dragalina
- DJ 292      Vorniceni - Saveni
     Judetul Brasov
- DJ 103      Brasov - Bod
- DJ 103 B    Sacele - Tarlungeni - Teliu
- DJ 103 C    Ghimbav - Stupini - Brasov
- DJ 104      Sercaia - Hoghiz
- DJ 104 A    Persani - Sinca Veche - Recea - Lisa
- DJ 104 B    Fagaras - Harseni - Sebes
- DJ 104 C    Fagaras - Recea
- DJ 104 D    Fagaras - Soars
- DJ 105      Voila - Cincu - Agnita
- DJ 105 A    Rupea - Jibert
- DJ 105 B    Sambata - Complex
- DJ 105 C    Ucea - Victoria
- DJ 112 A    Harman - Halchiu; Zarnesti - Tohanu Vechi si Codlea - Vulcan
- DJ 131      Maierus - Apata
- DJ 132      Rupea - Gara Homorod
- DJ 102      Predeal - Cabana Trei Brazi
- DC 60       Cristian - Vulcan
- DC 78       Victoria - Sambata de Sus
- DC 59       Tohanu Vechi - Tohanu Nou
- DC 47       Prejmer - Lunca Cilnicului
- DC 36       Feldioara - Crizbav
- DC 32       Racos - Hoghiz
- DC 65       Vad - Poiana Narciselor
    Judetul Braila
- DJ 202      Olaneasca - Braila
- DJ 203      Jirlau - Faurei - DN 2 B
- DJ 212      Stancuta - DN 21
- DC 4        Vadeni - DN 2 B
- DC 8        intre DN 2 B - DN 21
- DC 40       Surdila - Faurei
     Judetul Buzau
- DJ 102 B    Valenii de Munte - Cislau
- DJ 102 H    Mizil - Amaru
- DJ 202      Ramnicu Sarat - Nicolesti - Ciorasti
- DJ 203      Ramnicu Sarat - Balaceanu
- DJ 203 D    Stalpu - Smeeni
- DJ 203 H    Ramnicu Sarat - Dumitresti
- DJ 203 I    Cilibia - Pogoanele - Glodeanu - Silistea
- DJ 203 K    Buzau - Vintila Voda - Lopatari
- DC 16       Vadu Pasii - Scurtesti
- DC 44       Saringa - DN 1 B
- DC 43       Pietroasele - DN 1 B
- DC 79       Magura - Robesti
- DC 109      Zarnesti - DN 2
- DC 133      Mina Monteoru - DJ 203 D
    Judetul Caras-severin
- DJ 571      Moldova Veche - Moldova Noua si Carbunari - DN 57
- DJ 571 B    Bozovici - Dalboseti
- DJ 573      Oravita - Lisava
- DJ 581      Resita - Lupac - Goruia - Gradinari
- DJ 582 A    Resita - Tarnova
- DJ 582 D    Valiug - Crivaia
- DJ 608 A    Caransebes - Borlova
- DC 2        Marga - DN 68
- DC 33       Gara Crusovat - DN 6
- DC 37       Pirvova - DN 57 B
- DC 38       Prilipet - Borlovenii Vechi
- DC 52       Frontiera - DN 57
- DC 92       Resita - Baraj Secu
- DC 103      Cornea - DN 6
- DC 104      Domasnea - DN 6
    Judetul Cluj
- DJ 107 M    Luna de Sus - Buru - Aiud
- DJ 107 P    Gilau - Racatau
- DJ 108      Huedin - Belis
- DJ 108 B    Criseni - Jibou - Garbou - Dej
- DJ 108 C    Vistea - Aghiresu
- DJ 109      Rascruci - Aschileu - Hida
- DJ 109 A    Cluj-Napoca - Vultureni
- DJ 109 C    Gherla - Camarasu
- DJ 150      Campia Turzii - Frata
- DJ 161 A    Apahida - Cojocna
    Judetul Constanta
- DJ 222      Tulcea - Jurilofca - M. Kogalniceanu si Medgidia - Pestera
- DJ 223      Horia - Topalu si Dunarea - I. Corvin
- DJ 224      Medgidia - Tortoman
- DJ 225      Targusor - Vulturu
- DJ 226      Mihai Viteazu - Sinoe - Corbu
- DJ 228      Ovidiu - Poarta Alba
- DJ 381      Medgidia - Ciocarlia - Topraisar
- DJ 391      Cobadin - Independenta si Negru Voda - Mangalia
- DJ 392      Amzacea - Independenta
- DJ 391 A    Oltina - Baneasa - Valeni - Sipote
- DC 3        Techirghiol - Eforie Nord
- DC 15       Tataru - Comana
- DC 16       Negresti - Plopeni - Chirnogeni - DN 38
- DC 105 A    Palazu Mic - DN 22
- DC 107      Sibioara - DN 22
- DC 110      Palazu Mare - DN 2 A
    Judetul Covasna
- DJ 113      Targu Secuiesc - Baile Balvanyos
- DJ 114      Belan - Petriceni
- DJ 121      Sf. Gheorghe - Covasna - Targu Secuesc - Valea Seaca
- DJ 121 B    Sf. Gheorghe - Valea Crisului
- DJ 121 E    Covasna - Zagon
- DJ 121 F    Ghelinta - Catalina - Hatuica
- DJ 122      Micfalau - Baraolt
- DJ 122 B    Malnas Bai - DN 12
- DJ 131      Aita Mare - Baraolt - Varghis
- DC 13       Covasna - Gara Covasna
- DC 40       Statia Brichetare - DJ 131
- DC 42       Talisoara - Filia
    Judetul Dambovita
- DJ 659      Glavacioc - Stefan cel Mare
- DJ 701      Cornatel - Branistea - Crovu
- DJ 702 A    Ludesti - Hulubesti - Valea Mare
- DJ 702 E    Gaesti - Gherghitesti
- DJ 712      Targoviste - Teis - Branesti
- DJ 710 A    Valea Lunga-Cricov - Moreni - I. L. Caragiale
- DJ 720      Razvad - Moreni - Floresti
- DJ 720 A    Gura Ocnitei - Adinca - Bucsani - Postirnacu
    Judetul Dolj
- DJ 542      Armasestii de Jos - Dabuleni
- DJ 552      Craiova - Cetate
- DJ 561      Podari - Segarcea - Dunareni
- DJ 561 A    Giurgita - Bailesti si Motatei - Plenita
- DJ 561 B    Segarcea - Zaval
- DJ 604      Leu - Visina
- DJ 605      Craiova - Melinesti
- DJ 605 A    Melinesti - Soceni
- DJ 606      Craiova - Brabova
- DJ 606 A    Breasta - Argetoaia
- DJ 606 B    Breasta - Grecesti
    Judetul Galati
- DJ 204      Nanesti - Hanu Conachi
- DJ 241      Gara Berheci - Gohor
- DJ 242      Barlad - Targu Bujor - Foltesti
- DJ 242 B    Beresti - Bujor
- DJ 251      Tecuci - Pechea si Schela - Galati
- DJ 251 A    Matca - Corod - DJ 242
- DJ 252      Halta Cincu - Buciumeni
- DJ 253      Baleni - Viile
- DJ 254      Ivesti - Costache Negri
- DJ 255      Slobozia Conachi - Pechea
- DJ 255 A    Slobozia Conachi - Schela
- DC 27       Drum acces casa mem. C. Negri
- DC 110      Drum acces comuna Munteni
    Judetul Gorj
- DJ 605      Melinesti - Hurezani
- DJ 661      Tantareni - Carbunesti - Sacelu
- DJ 671 B    Horasti - Glogova
- DJ 672      Ciuperceni - Godinesti
- DJ 673      Plostina - Turceni - Ceplea
- DJ 675      Targu Carbunesti - Pesteana Jiu
- DJ 675 B    Albeni - Calugareasa
- DJ 675 C    Targu Logresti - Mosneni si Alimpesti - Baia de Fier
- DC 3        Bumbesti Jiu - Tetila
- DC 22       Polovragi - Manastirea Polovragi
- DC 82       Siacu - Dragotesti
- DC 128      Canton - Tismana
    Judetul Harghita
- DJ 121      Targu Secuiesc - Cozmeni
- DJ 123 A    Cetatuia - Sancraieni
- DJ 125      Danesti - Sandominic
- DJ 126      Suseni - Lazarea
- DJ 137 B    Bisericani - Cristuru Secuiesc
- DJ 128      Bradesti - Liban
    Judetul Hunedoara
- DJ 107 A    Rapolt - Uroi - Barsau
- DJ 666 B    Iscroni - Aninoasa
- DJ 685      Cirnesti - Grebla
- DJ 705 A    Orastie - Costesti
- DJ 687 C    Totesti - Hateg
- DJ 687 D    Teliuc - Toplita
- DJ 687 E    Hunedoara - Teliuc
- DJ 705      Geoagiu - DN 7
- DJ 706 A    Chiscadaga - Craciunesti
- DJ 762      Baia de Cris - Risculita
- DJ 761      Soimus - Certej
- DC 12       Blajeni - DN 74
- DC 26       Soimus - Boholt
- DC 31       Baile Geoagiu - DJ 705
- DC 40       Orastie - Pricaz
- DC 43       Aurel Vlaicu - DN 7
- DC 57       Strei Sangeorgiu - Chitid
- DC 61       Bretea Romana - DN 66
- DC 67       Petrila - Cimpa
- DC 77       Ohaba - Salasu de Sus
- DC 83       Hateg - Nalatvad
- DC 114      Hunedoara - Racastia
- DC 115      Hunedoara - Bos
    Judetul Ialomita
- DJ 201      Ciulnita - Suditi - Tandarei
- DJ 203 F    Grivita - Scanteia - DN 21 A
- DJ 213      Calarasi - Fetesti - Lunca - DN 2 A
- DJ 305      Gara Lehliu - Ciulnita - Fetesti
- DJ 306      Albesti - Andrasesti
    Judetul Iasi
- DJ 208      Halaucesti - Pascani - Lespezi
- DJ 248      Iasi - Grajduri - Buhaiesti - Vaslui
- DJ 248 A    Iasi - Voinesti - Tibana - Todiresti
- DJ 281 B    Belcesti - Coarnele Caprei
- DJ 281 C    Cotnari - Belcesti
- DJ 281 D    Gropnita - Focuri - Coarnele Caprei
- DJ 282      Iasi - Movileni - Gropnita
- DJ 282 B    Sipote - Plugari
- DJ 282 C    Tiganasi - Vladeni - Sipote
- DJ 284      Iasi - Raducaneni - Albita
- DC 131      Lespezi - Vanatori
- DC 87       Halaucesti - Mircesti
    Judetul Ilfov
- DJ 101      Buftea - Balotesti - Dridu
- DJ 101 B    Lucianca - Peris - Snagov - Gruiu - Nuci
- DJ 101 C    Silistea Snagovului - Gradistea
- DJ 200      Afumati - Stefanesti
- DJ 201      Cosereni - Barcanesti
- DJ 203 B    Manasia - Garbovi - Valea Macrisului
- DJ 303      Fundulea - Sarulesti
- DJ 401      Bucuresti - Vidra - Hotarele - Greaca
- DJ 412 A    Gradistea - Adunatii Copaceni - Mihailesti
- DJ 504      Giurgiu - Putineiu
- DJ 601      Autostrada - Bolintin - Crevedia - Videle
- DJ 601 A    Bucuresti - Dragomiresti - Joita
- DJ 602      Bucuresti - Domnesti
- DJ 403      Soldanu - Luica - DJ 201 B
- DC 92       Soldanu - Radovanu
- DC 19       Dridu - Movilita
    Judetul Maramures
- DJ 108 A    Jibou - Benesat - Ardusat
- DJ 108 D    Cehul Silvaniei - Arinis - Girdani
- DJ 108 E    Miresul Mare - Hideaga
- DJ 109 F    Galgau - Targu Lapus - Baiut
- DJ 109 I    Seini - Orasul Nou - Sighet
- DJ 182      Baia Mare - Copalnic Manastur
- DJ 182 B    Baia Mare - Remetea - Somcuta Mare
- DJ 183      Baia Mare - Firiza
- DJ 186      Vad - Sacel
- DJ 193      Ardusat - Hideaga
    Judetul Mehedinti
- DJ 562      Salcia - Garla Mare - Gruia
- DJ 563      Panghina - Oprisor
- DJ 606      Balacita - Vanju Mare
- DJ 606 A    Plopi - Dumbrava
- DJ 607      Tamna - Plopi - Petra
- DJ 671      Floresti - Campul Mare - Baia de Arama
- DJ 562 A    Gruia - Patulele - Vanjulet
- DC 100      Vrata - Cujmir - Goanta
    Judetul Mures
- DJ 106      Apold - Sighisoara
- DJ 107      Blaj - Cetatea de Balta - Tarnaveni
- DJ 142      Tarnaveni - Balauseri
- DJ 142 C    Viisoara - Coroi Sanmartin
- DJ 151      Ludus - Sarmasel
- DJ 151 A    Saulia - Band
- DJ 151 B    Ungheni - Bahnea
- DJ 151 D    Ungheni - Acatari
- DJ 152      Targu Mures - Cimpenita - Sanpetru de Campie
- DJ 152 A    Targu Mures - Band - Iernut
- DJ 153      Reghin - Eremitu - Sovata
- DJ 153 B    Dumbravioara - Glodeni
- DJ 153 C    Reghin - Gurghiu - Ibanesti
- DJ 154      Reghin - Monor
    Judetul Neamt
- DJ 155      Targu Neamt - Oglinzi - Praxia
- DJ 155 C    Manastirea Neamt - DN 15 B
- DJ 155 D    Manastirea Agapia - DN 15 C
- DJ 155 E    Manastirea Varatec - DN 15 C
- DJ 155 F    Bistricioara - Durau
- DJ 155 G    Izvoru Muntelui - DN 15
- DJ 155 H    Manastirea Bistrita - DN 15
- DJ 155 I    Targu-neamt - Petricani - Tupilati
- DJ 156 A    Tazlau - Roznov - Girov - Dobreni
- DJ 156 G    Tarcau - Ardeluta
- DJ 158      Moldoveni - Secuieni
- DJ 207 A    Roman - Sagna
- DJ 207 B    Roman - Sabaoani
- DJ 207 C    Roman - I. Creanga - Valea Ursului
- DJ 208 G    Girov - Razboieni - Tupilati
    Judetul Olt
- DJ 542      Caracal - Redea
- DJ 543      Corabia - Izbiceni
- DJ 546      Turnu Magurele - Lunca - Plopii-slavitesti si Daneasa - Slatina -
              Poganu
- DJ 642      Stoenesti - Izbiceni - Lunca
- DJ 643      Bals - I. Jianu - Dobriceni
- DJ 644      Vladuleni - Morunglav
- DJ 677      Slatioara - Piatra-Olt
- DJ 678 B    Dobroteasa - Vitomiresti
- DJ 703      Fagetelu - Optasi
- DJ 703 C    Ciuresti - Scornicesti
- DC 25       Teslui - Beria
- DC 35       Ibanesti - Otesti
- DC 57       Ruscior - Constantinesti
    Judetul Prahova
- DJ 101 A    Poienarii Burchii - Campina si Breaza - Comarnic
- DJ 101 E    Poienarii Burchii - Mizil
- DJ 101 G    Centura Vest Ploiesti - Sirna
- DJ 102      Centura Vest Ploiesti - Cocorastii Mislii
- DJ 102 B    Baicoi - Gageni
- DJ 102 C    Albesti - Apostolachi
- DJ 102 G    Poiana Varbilau - Slanic
- DJ 102 A    Mizil - Amaru
- DJ 102 I    Campina - Valea Doftanei - baraj Paltinu
- DJ 102 M    Magurele - Baltesti
- DJ 720      Razvad - Moreni - Floresti - DN 1
- DC 5 A      Cocorastii Mislii - Banesti
- DC 8        Movila Vulpii - Dimbu
- DC 8 A      Baicoi - DN 1
- DC 10       Paulesti - DN 1
- DC 11       Malaesti - Cozminele
- DC 115      Calinesti - Magureni
    Judetul Satu Mare
- DJ 108 M    Lucaceni - Berveni
- DJ 109 I    Orasul Nou - Huta
- DJ 109 L    Gherta Mare - Babesti - DN 1 C
- DJ 192      Satu Mare - Odoreu
- DJ 193 A    Satu Mare - Necopoi
- DJ 194      Satu Mare - Dorolt - Frontiera
- DJ 195      Satu Mare - Viile - DN 19 A
- DC 10       Coca - baraj Calinesti
- DC 15       Satu Mare - Noroieni
- DC 23       Poiana Codrului - DJ 193
- DC 49       Carei - Capleni
- DC 54       Crasna - Moftinu Mare
    Judetul Salaj
- DJ 108      Zimbor - Huedin
- DJ 108 A    Ciucea - Romanasi - Jibou - Benesat
- DJ 108 B    Criseni - Jibou - Dej
- DJ 108 D    Cehul Silvaniei - Benesat
- DJ 108 H    Simleul Silvaniei - Nusfalau
- DJ 108 G    Crasna - Cizer
- DJ 109      Surduc - Hida - Rascruci
- DJ 109 F    Galgau - Targu Lapus
- DJ 109 H    Rastoci - Surduc
    Judetul Sibiu
- DJ 105 G    Avrig - Sadu
- DJ 106      Cornatel - Nocrich - si Agnita - Netus
- DJ 106 A    Sibiu - Rasinari - Paltinis
- DJ 106 B    Ocna Sibiului - Mandra - Loamnes
- DJ 141      Medias - Barghis
- DC 35       Nocrich - Altina
    Judetul Suceava
- DJ 155      Targu-neamt - Boroaia - Praxia
- DJ 155 A    Praxia - Risca - Slatioara
- DJ 174      Vatra Dornei - Saru Dornei
- DJ 176      Vama - Moldovita
- DJ 177      Gura Humorului - Manastire
- DJ 177 A    Frasin - Tarnita - Ostra
- DJ 208      Budeni - Dolhasca - Falticeni
- DJ 208 A    Suceava - Liteni - Dolhasca
- DJ 208 B    Veresti - Udesti
- DJ 208 C    Suceava - Mitocu Dragomirnei
- DJ 209      Cornu Luncii - Paltinoasa - Solca - Vicov - Frontiera
- DJ 209 A    Falticeni - Cornu Luncii - Malini - Gainesti
- DJ 209 B    Malini - Valeni
- DJ 209 E    Iacobesti - Milisauti - Radauti - Vicov - Putna
- DJ 209 F    Milisauti - Arbore - Solca
- DJ 290      Salcea - Veresti
- DC 7        Dolhasca - Probota
- DC 14       Falticeni - Baia
- DC 26       Ciprian Porumbescu - Obcina
- DC 29       Gura Humorului - Voronet
- DC 45       Horodnic - DJ 209
- DC 53       Patrauti - DN 2
- DC 56       Mitoc - Manastirea Dragomirnei - Padure
- DC 74       Scheia - Itcani
- DC 76       Salcia - Aeroport
- DC 84       Saru Dornei - Gura Haitii
    Judetul Teleorman
- DJ 503      Draganesti - Videle - Catunu
- DJ 506      Bujoru - Cervenia - Vitanesti
- DJ 543      Izbiceni - Lunca
- DJ 546      Turnu Magurele - Lunca - Plopii-slavitesti
- DJ 658      Rosiori de Vede - Dobrotesti
- DJ 658 B    Furculesti - Piatra
- DJ 701      Silistea - Lada
- DJ 703      Ciolanesti - Virtoapele
    Judetul Timis
- DJ 592      Timisoara - Buzias - Lugoj
- DJ 592 A    Tormac - Sacosu Turcesc
- DJ 593      Peciul Nou - Giulvaz - Foeni
- DJ 594      Jimbolia - Gotlob - Lovrin
- DJ 609 B    Costeiu - Balint - Bethausen
- DJ 681      Gavojdia - Nadrag
- DJ 682      Sannicolau Mare - Dudestii Vechi
- DJ 682 B    Dudestii Vechi - Frontiera
- DJ 684      Cosova - Colonia
- DJ 691      Timisoara - Masloc - Neudorf
- DJ 692      Sanandrei - Gelu si Varias - Periam
- DJ 693      Carpinis - Cenei
- DJ 693 B    Otvesti - Jebel - Ciocova - Ghilad
- DC 130      Nadrag - DJ 681
- DC 14       Grabat - Lenauheim
    Judetul Tulcea
- DJ 222      Tulcea - Agighiol - Jurilovca - Beidaud
- DJ 222 A    Caugagia - Ciucurova si Horia - Nifon
- DJ 222 B    Ceamurlia de Sus - Stejaru si Traian - Ardealu
- DJ 222 C    Tulcea - Nufarul - Mahmudia - Murighiol - Agighiol
- DJ 222 E    Sarighiolul de Deal - Casimcea - Rahman
- DJ 227      Macin - Cerna - Horia - Nalbant
- DJ 229      Izvoarele - N. Balcescu - Mihai Bravu - DN 22
- DJ 229 A    Cataloi - Posta - Niculitel - Manastirea Cocos
    Judetul Vaslui
- DJ 159      Blesca - Pungesti
- DJ 207      Negresti - Buhaesti
- DJ 242      Barlad - Balabanesti - Targu Bujor
- DJ 244 C    Husi - Stanilesti - Falciu
- DJ 246      Codaesti - DN 24
- DJ 248      Iasi - Grajduri - Buhaiesti - Vaslui
- DJ 284      Raducaneni - Albita
    Judetul Valcea
- DJ 605 A    Melinesti - Sinesti - Milostea
- DJ 643      Bals - Balcesti
- DJ 646      Folesti - Tomsani
- DJ 651      Balcesti - Roiesti si Maldaresti - Horezu
- DJ 665      Vaideeni - Horezu
- DJ 678      Dragoesti - Bratia Vale
- DJ 678 A    Cocoru - Cepari
- DJ 678 B    Vitomiresti - Cuca
- DC 108      Lapusata - Ladesti
- DC 117      Sirineasa - Popesti
- DC 120      Babeni - Gara Babeni
- DC 128      Halta Govora - Buleta
- DC 129      Govora Sat - Baile Govora
- DC 149      Costesti - Manastirea Bistrita
- DC 176      Tatarani - Cremenari
    Judetul Vrancea
- DJ 202      Ramnicu Sarat - Ciorasti - Gulianca
- DJ 204      Focsani - Hanu Conachi
- DJ 204 A    Focsani - Gologanu
- DJ 204 B    Nanesti - Maicanesti
- DJ 204 D    Focsani - Suraia
- DJ 205      Focsani - Vidra - Tulnici
- DJ 205 A    Focsani - Odobesti - Reghiu
- DJ 205 B    Odobesti - Bolotesti si Budesti - Bontesti
- DJ 205 F    Tisita - Panciu - Soveja
- DJ 206      Lespezi - DN 2
- DC 136      Jaristea - DJ 205
- DC 149      Gara Cotesti - Cotesti
    Municipiul Bucuresti
- DJ 200      Bucuresti - Stefanesti - Fierbinti
- DJ 301      Bucuresti - Cernica
- DJ 401      Bucuresti - Berceni - Vidra
- DJ 601      Autostrada A 1 - Ciorogarla - Bolintin
- DJ 601 A    Bucuresti - Rosu - Dragomiresti
- DJ 602      Bucuresti - Dornesti - Joita
- DC 25       Centura Bucuresti
- DC 13       Bucuresti - Popesti-leordeni
- DC 18       Bucuresti - Magurele
- DC 23       Chitila - Mogosoaia
- DC 1        Bucuresti - Pipera - Tunari

    III. Sarcina maxima pe osia simpla 7,5 tone iar pe osia dubla 12 tone.
    A. Drumuri publice de interes republican
    - toate drumurile nationale pietruite.
    B. Drumuri publice de interes local
    - drumurile judetene pietruite
    - drumurile comunale
    - strazile pietruite in orase.
    Transporturile pe drumurile respective cu vehicule la care sarcinile rezultate pe osii sunt superioare celor prevazute in norme vor putea fi efectuate, de la caz la caz, numai cu autorizatie speciala de transport eliberata de organul de administrare a drumului potrivit art. 21 din Legea drumurilor.

                                                 


SmartCity5

COMENTARII la Legea 43/1975

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 43 din 1975
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu