E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 3 1988 abrogat de articolul 58 din actul Legea 15 1990
Articolul 37 din actul Legea 3 1988 modificat de articolul 1 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 56 din actul Legea 3 1988 modificat de articolul 1 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 64 din actul Legea 3 1988 modificat de articolul 1 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 83 din actul Legea 3 1988 modificat de articolul 1 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 13 din actul Legea 3 1988 abrogat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 14 din actul Legea 3 1988 abrogat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 18 din actul Legea 3 1988 abrogat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 73 din actul Legea 3 1988 abrogat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 74 din actul Legea 3 1988 abrogat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 75 din actul Legea 3 1988 abrogat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 76 din actul Legea 3 1988 abrogat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 77 din actul Legea 3 1988 abrogat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 78 din actul Legea 3 1988 abrogat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 81 din actul Legea 3 1988 abrogat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 84 din actul Legea 3 1988 abrogat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 1 din actul Legea 3 1988 abrogat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 23 din actul Legea 3 1988 modificat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 28 din actul Legea 3 1988 modificat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 67 din actul Legea 3 1988 modificat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 86 din actul Legea 3 1988 modificat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Articolul 9 din actul Legea 3 1988 modificat de articolul 2 din actul Decretul-lege 146 1990
Legea 3 1988 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 52 1990
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 3 din 30 martie 1988

privind incheierea si executarea contractelor economice

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 18 din  2 aprilie 1988


SmartCity3


    Intarirea autoconducerii muncitoresti, autogestiunii economico-financiare si autofinantarii fiecarei unitati socialiste, sporirea rolului colectivelor de oameni ai muncii la conducerea intregii vieti economice si sociale, impun perfectionarea continua a raporturilor contractuale dintre unitatile socialiste, cresterea participarii si raspunderii acestora la infaptuirea sarcinilor si obiectivelor prevazute in programele de dezvoltare a economiei nationale.
    Contractul economic, instrument de baza pentru reglementarea relatiilor dintre unitatile socialiste in vederea largirii si diversificarii livrarilor de produse, executarii de lucrari si prestarilor de servicii, trebuie sa conduca la reducerea duratelor de aprovizionare si desfacere, incadrarea in normele de stoc si normativele economico-financiare aprobate, accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante, utilizarea cu maximum de eficienta a fondurilor fixe, a tuturor mijloacelor materiale si banesti, intarirea ordinii si disciplinei in relatiile dintre unitatile socialiste.
    In domeniul activitatii de comert exterior, contractele trebuie sa asigure intensificarea schimburilor economice externe, cresterea participarii Republicii Socialiste Romania la diviziunea internationala a muncii, in concordanta cu cerintele dezvoltarii economico-sociale a tarii.
    Perfectionarea raporturilor contractuale dintre unitatile socialiste trebuie sa conduca la realizarea prevederilor planului national unic de dezvoltare economico-sociala, la intarirea si dezvoltarea proprietatii socialiste, precum si la ridicarea, pe aceasta baza, a nivelului de trai material si spiritual al oamenilor muncii.
    Pentru stabilirea cadrului general de incheiere si executare a contractelor economice, asigurarea ordinii si disciplinei in desfasurarea relatiilor contractuale dintre unitatile socialiste, perfectionarea corespunzatoare a autoconducerii muncitoresti, autogestiunii si autofinantarii fiecarei unitati,

    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Oamenii muncii, in calitate de proprietari ai mijloacelor de productie, de producatori si beneficiari ai tuturor bunurilor materiale si spirituale ale societatii, poarta intreaga raspundere pentru gospodarirea cu maxima eficienta a patrimoniului unitatilor socialiste din care fac parte, indeplinirea sarcinilor si obiectivelor ce revin acestora din planul national unic de dezvoltare economico-sociala si programele proprii, stabilirea si desfasurarea raporturilor contractuale dintre unitatile socialiste in concordanta cu cerintele dezvoltarii diferitelor sectoare de activitate si cu respectarea prevederilor legale.
    Pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti si democratiei socialiste, fiecare om al muncii raspunde in fata colectivului sau de munca pentru indeplinirea sarcinilor ce ii revin si, impreuna cu intregul colectiv, pentru bunul mers al activitatii generale a unitatii.
    Consiliul oamenilor muncii, ca reprezentant al proprietarilor si producatorilor din fiecare unitate, raspunde pentru buna gestionare si dezvoltare a patrimoniului acesteia si este obligat sa ia masuri pentru stabilirea si desfasurarea raporturilor dintre unitatile socialiste in concordanta cu obiectivele dezvoltarii economico-sociale, executarea intocmai a obligatiilor asumate prin contracte, intarirea ordinii si disciplinei in intreaga activitate.
    Art. 2
    Specializarea, profilarea si integrarea productiei, in cadrul diviziunii muncii dintre ramurile, subramurile si sectoarele economiei nationale trebuie sa asigure sporirea si diversificarea productiei, lucrarilor si serviciilor, imbunatatirea permanenta a nivelului tehnic si calitativ al acestora, pe baza celor mai noi cuceriri ale stiintei si tehnicii, perfectionarea continua a raporturilor contractuale dintre unitatile socialiste.
    In dezvoltarea relatiilor economice dintre ele, unitatile socialiste au obligatia sa actioneze, indeosebi, pentru:
    - realizarea productiei fizice, de materii prime, materiale, energie si produse finite, in sortimentele si de calitatea prevazute in planul national unic de dezvoltare economico-sociala, in standarde si contracte;
    - realizarea productiei de export cu respectarea intocmai a prevederilor contractuale;
    - specializarea productiei si dezvoltarea relatiilor de cooperare;
    - indeplinirea programelor si planurilor de investitii, reparatii si modernizari, precum si a celor de cercetare, dezvoltare tehnologica si proiectare pentru investitii;
    - realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati la capacitatile de productie puse in functiune;
    - infaptuirea programelor privind recuperarea si refolosirea materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb si subansamblelor;
    - reducerea normelor de consum, energetice si materiale, imbunatatirea coeficientilor de scoatere si utilizare, cresterea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor si energiei;
    - ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor, cresterea fiabilitatii acestora, pentru a fi competitive cu cele mai bune produse similare pe plan mondial;
    - cresterea productivitatii muncii, aducerea la indeplinire a programelor de perfectionare a organizarii si de modernizare a proceselor de productie, incadrarea in normele de stoc si in normativele economico-financiare aprobate si sporirea rentabilitatii tuturor sectoarelor de activitate si a eficientei economice.
    Art. 3
    Fabricarea produselor, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor pentru beneficiarii interni si externi se fac numai pe baza de contract, in conditiile prezentei legi.
    Unitatile socialiste sunt obligate sa incheie contractele in stricta conformitate cu prevederile de plan, cu respectarea intocmai a normelor de consum si de stoc si a celorlalti indicatori aprobati potrivit legii, precum si a normativelor economico-financiare, in conditii care sa asigure folosirea integrala si eficienta a capacitatilor de productie, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili si energie, realizarea de economii in toate sectoarele de activitate.
    Pentru productia de export, contractele se incheie in functie de capacitatile de productie existente, in scopul valorificarii superioare a materiilor prime, materialelor, combustibililor  si energiei, prin realizarea unor produse de inalta calitate si nivel tehnic si prin desfacerea lor pe piata externa in conditii avantajoase.
    Art. 4
    Contractul se incheie potrivit principiilor autoconducerii muncitoresti, autogestiunii si autofinantarii si trebuie sa asigure contractarea integrala a productiei, volumului de lucrari si prestarilor de servicii stabilite prin plan, folosirea integrala si cu maximum de eficienta a capacitatilor de productie, a bazei tehnico-materiale si a fortei de munca de care dispun unitatile socialiste.
    Productia destinata consumului intern trebuie sa fie integral contractata pe baza indicatorilor de plan aprobati prin decret al Consiliului de Stat, pana la data de 1 octombrie premergatoare inceperii executarii planului.
    Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, centralele, intreprinderile si celelalte unitati socialiste raspund de luarea masurilor necesare pentru executarea intocmai a obligatiilor contractuale.
    Art. 5
    In executarea contractelor incheiate, unitatile producatoare sunt obligate sa lanseze in fabricatie, sa execute si sa livreze produsele in sortimentele, calitatea, cantitatea si la termenele cuvenite, cu respectarea stricta a normativelor de stoc stabilite potrivit dispozitiilor legale.
    Normativul mediu de stoc pentru produsele finite destinate consumului intern, de 5 zile, se desfasoara pe ministere, centrale si intreprinderi prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Art. 6
    Unitatile socialiste vor incheia contracte de aprovizionare numai pentru produsele care au asigurata desfacerea.
    Se interzice lansarea in fabricatie de produse care nu au asigurata desfacerea prin contracte sau comenzi pentru consumul intern sau pe piata externa.
    In conditiile legii, se vor introduce in fabricatie marfuri care fac obiectul tranzactiilor de bursa si licitatiilor, precum si alte masuri justificate de cererile pietei externe, pe baza contractului de vanzare-cumparare incheiat cu intreprinderea de comert exterior, inaintea incheierii contractului extern.

    CAP. 2
    Regimul general al contractelor economice

    SECTIUNEA  1
    Incheierea contractelor economice
    Art. 7
    Contractele economice se incheie prin acordul partilor, de catre intreprinderi, centrale sau alte unitati socialiste cu personalitate juridica ori de unitati fara personalitate juridica, in limitele imputernicirii de reprezentare.
    Pentru unitatile noi, prevazute a fi puse in functiune dupa data aprobarii planului, contractele economice privind desfacerea productiei si aprovizionarea tehnico-materiala se incheie de catre centrale sau alte unitati socialiste in subordinea carora acestea urmeaza sa functioneze. Dupa infiintare, unitatile noi devin, de drept, parti in contract.
    Art. 8
    Contractele se incheie in stricta concordanta cu prevederile de plan si la termenele prevazute de lege, sub controlul si indrumarea centralelor, ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale in subordinea carora functioneaza partile.
    Etapele si modalitatile de contractare si de solutionare a eventualelor obiectiuni sau neintelegeri se aproba de Consiliul de Ministri, la propunerea Comitetului de Stat al Planificarii si Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe.
    Art. 9
    Contractele economice se incheie pe durata necesara indeplinirii sarcinilor si obiectivelor din planurile cincinale sau anuale, dupa caz, precum si din programele speciale aprobate potrivit legii.
    In cazul produselor pentru care se elaboreaza balante materiale, contractele se incheie pe baza de repartitie. Repartitia este obligatorie pe toata durata sarcinii de plan.
    Art. 10
    Unitatile socialiste sunt obligate sa stabileasca, prin contractele pe care le incheie, toate clauzele necesare pentru reglementarea, in conditiile legii, a raporturilor dintre ele, cu respectarea contractelor model elaborate pe ramuri, grupe de produse sau categorii de lucrari si servicii.
    Contractele model se elaboreaza de ministere, alte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, pentru ramurile sau domeniile lor de activitate, cu avizul ministerelor, celorlalte organe centrale si locale interesate, Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Finantelor si Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe; pentru contractele economice interne de comert exterior avizul se da de Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale.
    Contractele model se aproba de Consiliul de Ministri.
    Art. 11
    Unitatile socialiste sunt obligate sa stabileasca raporturile contractuale in forma scrisa. Comanda confirmata in scris in termen de cel mult 15 zile sau executarea acesteia de indata echivaleaza cu contract incheiat.
    Contractele economice se semneaza de catre conducatorul unitatii si contabilul sef, dupa avizarea lor de catre oficiul juridic si - daca este cazul - de catre seful compartimentului de control tehnic de calitate, precum si dupa exercitarea controlului preventiv.
    Art. 12
    In contractele economice nu pot fi cuprinse clauze contrare legii. Clauzele prin care se incalca prevederile legale sunt nule si inlocuite de drept cu prevederi corespunzatoare legii.
    Contractul va fi in intregime nul numai daca inlocuirea clauzei nule nu este posibila.
    La produsele pentru care se elaboreaza balante materiale, contractele incheiate fara repartitie sunt nule si atrag raspunderea persoanelor vinovate.
    SECTIUNEA a 2-a
    Inregistrarea contractelor economice
    Art. 13
    Contractele economice se inregistreaza de catre unitatile producatoare - furnizoare, executante de lucrari sau prestatoare de servicii, la centrala sau organul central ori local caruia aceste unitati ii sunt direct subordonate, precum si la organele financiare.
    Contractele incheiate de centrala ca unitate producatoare - furnizoare, executanta de lucrari sau prestatoare de servicii se inregistreaza la ministerul, alt organ central sau local ierarhic superior, precum si la organele financiare.
    Contractele pentru produsele si lucrarile prevazute in anexa nr. 1 se inregistreaza la centrale, ministere, celelalte organe centrale sau locale ierarhic superioare unitatilor prevazute la alineatele precedente, precum si la ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor.
    Art. 14
    Inregistrarea contractelor se face la cererea unitatii producatoare, respectiv furnizoare, executante de lucrari sau prestatoare de servicii, in termen de 10 zile de la incheierea acestora.
    Sunt supuse inregistrarii si modificarile aduse contractelor incheiate, inclusiv preluarea, in conditiile legii, a executarii contractului de catre o alta unitate.
    SECTIUNEA a 3-a
    Modificarea contractelor economice
    Art. 15
    Modificarea sau denuntarea unilaterala a contractelor este interzisa.
    Art. 16
    Partile pot modifica contractul prin acordul lor. In cazul elementelor stabilite printr-un act de planificare, modificarea acestora se poate face numai cu conditia modificarii prealabile, potrivit legii, a actului respectiv.
    Unitatea care a solicitat modificarea este obligata sa suporte consecintele patrimoniale ce decurg din aceasta.
    Art. 17
    Partile sunt obligate sa adapteze contractul in functie de modificarile aduse, potrivit legii, prevederilor actului de planificare pe baza caruia acesta a fost incheiat, precum si sa-l actualizeze in functie de cerintele progresului tehnic.
    Art. 18
    In cazul unor comenzi sau contracte noi de export, eficiente pentru economia nationala, centralele si ministerele titulare de plan, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, vor stabili masuri pentru realizarea acestor comenzi sau contracte, cu adaptarea corespunzatoare a contractelor economice interne incheiate.
    SECTIUNEA a 4-a
    Executarea contractelor economice
    Art. 19
    Unitatile socialiste sunt obligate sa execute contractele economice in natura, cu respectarea intocmai a productiei fizice, a cantitatilor, calitatii, sortimentelor, termenelor si celorlalte obligatii asumate, dand prioritate, in conditiile legii, executarii produselor destinate exportului.
    In executarea contractelor, unitatile socialiste sunt obligate sa-si exercite drepturile si sa-si indeplineasca obligatiile cu buna-credinta si sa ia toate masurile corespunzatoare posibilitatilor de care dispun pentru evitarea oricaror pagube.
    Organele de conducere colectiva, directorii si celelalte cadre de conducere raspund de asigurarea conditiilor si de stabilirea masurilor pentru executarea contractelor, cu respectarea stricta a dispozitiilor legale.
    Art. 20
    Unitatea beneficiara este obligata sa verifice, in conditiile prevazute de lege si contract, pe parcursul executarii produsului, realizarii lucrarii sau prestarii serviciului contractat, modul in care unitatea furnizoare indeplineste clauzele convenite cu privire la calitate.
    Art. 21
    Produsele si lucrarile contractate se vor livra, dupa caz, preda pe baza de receptie cantitativa si calitativa.
    Partile contractante pot conveni, tinand seama de natura produselor, ca livrarea sa se faca si prin autoreceptie.
    Art. 22
    Livrarea produselor, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor se fac la termenele prevazute in contract.
    Indeplinirea obligatiilor la alte termene decat cele din contract se poate face numai pe baza acordului partilor si cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
    Livrarile executate sau serviciile prestate pentru obligatiile restante se considera a fi facute in contul obligatiei cu termenul cel mai apropiat, dupa acoperirea obligatiilor curente.
    Art. 23
    Unitatea beneficiara are obligatia de a efectua plata pretului produselor, lucrarilor si serviciilor ce fac obiectul contractului, dupa receptia si primirea acestora, in conditiile stabilite prin prezenta lege.
    La incheierea contractelor, unitatile beneficiare sunt obligate sa faca dovada ca au asigurate mijloacele financiare pentru achitarea pretului prevazut in contract, sa indice contul bancar si sa deschida acreditivul in conditiile prevazute de lege.
    Unitatile furnizoare vor executa si livra produse, realiza si preda lucrari sau presta servicii numai daca unitatile beneficiare au asigurate resursele financiare pentru plata acestora la termen.
    Art. 24
    Unitatea furnizoare, executanta de lucrari sau prestatoare de servicii raspunde, in perioada de garantie, pentru calitatea produselor sau lucrarilor, iar dupa expirarea acesteia, pentru viciile ascunse, constatate potrivit legii.
    SECTIUNEA a 5-a
    Disciplina si raspunderea contractuala
    Art. 25
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale si centralele raspund de luarea tuturor masurilor necesare pentru asigurarea executarii intocmai a obligatiilor asumate de unitatile socialiste prin contracte, de efectuarea unui control riguros al indeplinirii obligatiilor contractuale de catre parti si de stabilirea raspunderii persoanelor vinovate pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a prevederilor din contractele incheiate.
    Daca dupa incheierea contractului se constata ivirea unor cauze, altele decat forta majora, care ar pune una din parti in imposibilitatea de a-l executa, ministerele, celelalte organe centrale si locale, centralele, carora partea le este subordonata, au obligatia sa ia masurile necesare pentru a asigura executarea contractului, inclusiv printr-o alta unitate din subordine, stabilita, dupa caz, cu acordul coordonatorului de balanta.
    Art. 26
    Unitatea socialista care nu executa obligatiile asumate prin contract ori le executa necorespunzator datoreaza celeilalte parti penalitati, potrivit anexei nr. 2, precum si despagubiri, in vederea repararii prejudiciului cauzat din culpa sa.
    Despagubirea se datoreaza numai in masura in care prejudiciul nu a fost acoperit in intregime prin plata penalitatilor prevazute in contract si priveste atat paguba efectiv suferita, cat si beneficiul realizat.
    Art. 27
    Partile sunt de drept in intarziere daca nu isi executa obligatiile la termenele prevazute prin contract.
    Beneficiarul raspunde de neexecutarea contractului daca nu-si respecta obligatiile de a caror indeplinire depinde executarea acestuia.
    Art. 28
    Unitatea socialista a carei obligatie contractuala nu poate fi executata din cauza de forta majora, constatata potrivit legii, este aparata de raspundere si are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti imposibilitatea de executare survenita, in termen de 5 zile de la data aparitiei acestei cauze, si sa-i comunice actele doveditoare, in termen de cel mult 15 zile de la aceasta data; de asemenea, este obligata sa-i comunice, de indata, data incetarii cazului de forta majora.
    In aceleasi termene, unitatea socialista va aduce la cunostinta cazul de forta majora organului central sau local in subordinea caruia functioneaza, precum si Comitetului de Stat a Planificarii, pentru produsele ale caror balante se aproba prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala, sau Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, pentru produsele ce fac obiectul celorlalte balante, care vor stabili masurile necesare, potrivit legii.
    Unitatea socialista care invoca cazul de forta majora va suporta pagubele cauzate celeilalte unitati datorita neindeplinirii obligatiilor ce ii revin potrivit prezentului articol.

    CAP. 3
    Contractele economice dintre unitatile socialiste

    SECTIUNEA  1
    Contractul de furnizare de produse
    Art. 29
    Contractele privind furnizarea de produse se incheie pe baza sarcinilor ce revin unitatilor socialiste din planul national unic de dezvoltare economico-sociala si trebuie sa cuprinda obligatii si raspunderi care sa asigure:
    a) realizarea productiei fizice planificate in cantitatile, sortimentele, tipurile, dimensiunile, conditiile de calitate si la termenele stabilite prin plan, standarde si norme de tipizare;
    b) executarea integrala a comenzilor pentru export, in conditiile valorificarii superioare a resurselor utilizate, cu respectarea intocmai a prevederilor din contractele externe;
    c) utilizarea integrala si eficienta a capacitatilor de productie, incadrarea stricta in normele si normativele de consum si de stoc;
    d) introducerea in fabricatie de produse si tehnologii noi sau modernizate, cu parametri tehnico-functionali superiori si consumuri materiale si energetice reduse fata de cele existente, in conformitate cu cerintele beneficiarilor interni si externi;
    e) utilizarea la maximum a resurselor materiale si energetice refolosibile si limitarea aprovizionarii cu materii prime, materiale si piese de schimb noi in functie de indeplinirea sarcinilor de predare a celor recuperate.
    Contractele se incheie cu respectarea prevederilor din anexa nr. 3.
    Art. 30
    In contractele pentru livrarea de utilaje tehnologice si instalatii complexe partile sunt obligate sa prevada, in afara clauzelor generale, si urmatoarele clauze specifice:
    a) termenele de livrare a utilajelor sau instalatiilor, corelate cu ciclul de montaj, cu termenul de punere in functiune, precum si cu durata transportului, fiind interzise realizarea si livrarea de utilaje care sa fie imobilizate in stocuri;
    b) termenele si responsabilitatile de predare a documentatiei tehnice complete pentru intregul obiectiv sau pentru ansamble si subansamble ce se pot executa independent, tinand seama de termenele de livrare a utilajelor stabilite potrivit lit. a) si de ciclul de fabricatie al acestora;
    c) obligatiile furnizorului de a asigura documentatiile de montaj, asistenta tehnica la locul de montare, probele de punere in functiune, pregatirea personalului de exploatare, livrarea de piese de schimb si efectuarea de prestatii in perioada de garantie.
    Beneficiarii de investitii vor prevedea in contractele ce le incheie cu unitatile de proiectare clauze privind garantiile necesare pentru predarea in termen si completa a documentatiilor tehnice definitive de executie.
    Pentru masinile, utilajele si instalatiile cu o durata mai mare a ciclului de fabricatie, documentatiile tehnice si comenzile se vor preda de catre beneficiari in cadrul termenelor prevazute in anexa nr. 4
    Art. 31
    Pentru utilaje, echipamente, instalatii si alte livrari complexe, la realizarea carora coopereaza mai multe unitati, beneficiarul incheie un singur contract cu furnizorul general sau furnizorul principal, dupa caz, iar acesta incheie contracte cu unitatile specializate cu care coopereaza, cu respectarea prevederilor din anexa nr. 5.
    Furnizorul general, respectiv furnizorul principal, raspund fata de beneficiar, iar unitatile care coopereaza raspund fata de furnizorul general sau, dupa caz, principal pentru neindeplinirea ori executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.
    Art. 32
    In cazul unor produse pentru care, la data contractarii, nu sunt precizate sortimentele, tipurile, dimensiunile sau alte caracteristici necesare executarii obligatiilor, partile vor stabili in contract termene de prezentare a acestora, care sa asigure respectarea termenului de executie si de livrare stabilit.
    Pentru bunurile destinate fondului pietei, a caror sortimentatie variaza frecvent in raport cu cerintele pietei interne, se vor incheia contracte cadru, care se vor adapta si detalia anual sau, dupa caz, in functie de sezon.
    Contractele cadru se vor incheia si pentru livrarea produselor noi ce urmeaza sa fie asimilate in perioada planului cincinal. Partile vor detalia si concretiza prevederile acestor contracte dupa aprobarea omologarii si introducerii in fabricatie a produselor contractate.
    Art. 33
    Unitatile au obligatia sa livreze numai produse care corespund conditiilor de calitate din normele de tipizare, standarde, caiete de sarcini si documentatii de executie, cu respectarea intocmai a cantitatilor, sortimentelor, tipurilor si a celorlalte caracteristici convenite, precum si a termenelor prevazute in contract.
    Produsele refuzate de unitatea beneficiara pentru lipsuri calitative se considera nelivrate daca furnizorul nu asigura remedierea sau inlocuirea lor, in termenul stabilit de comun acord cu beneficiarul. Furnizorul raspunde de intarzierea astfel produsa pana la livrare.
    Art. 34
    Receptia, expeditia si primirea produselor se fac cu respectarea prevederilor contractuale, in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    Pentru utilaje tehnologice, instalatii si alte produse de complexitate tehnica ridicata, receptia de catre beneficiar este obligatorie. Acesta va putea face receptia si pe faze de fabricatie.
    Acceptarea de catre unitatea beneficiara a produselor ce nu corespund calitatii prevazute in contracte sau, dupa caz, in standarde, norme tehnice si caiete de sarcini atrage si raspunderea acesteia pentru paguba adusa avutului obstesc.
    Art. 35
    Unitatile furnizoare si beneficiare ale produselor agrozootehnice destinate constituirii fondului centralizat al statului sunt obligate sa asigure receptia, predarea si primirea acestora la termenele din graficele de livrare.
    Unitatile furnizoare sunt obligate sa predea la cel mai apropiat centru sau baza de contractare si achizitionare produsele agrozootehnice usor alterabile, in cazul in care beneficiarul nu s-a prezentat, conform graficelor, pentru receptie. Predarea se face pe baza receptiei efectuate de centrul sau baza de contractare si achizitionare, in prezenta unui delegat al consiliului popular local sau a altui delegat neutru, competent. Centrele sau bazele de contractare si achizitionare sunt obligate sa receptioneze, sa preia si sa valorifice aceste produse.
    Unitatea producatoare raspunde pentru pagubele cauzate ca urmare a nepredarii in termen la centrul sau baza de contractare si achizitionare cea mai apropiata a produselor, iar unitatea beneficiara contractanta raspunde pentru pagubele cauzate producatorului ca urmare a incalcarii obligatiilor prevazute la alin. 2.
    Art. 36
    Livrarea cu anticipatie a produselor contractate se poate face numai cu acordul partilor, dat prealabil fiecarei livrari. In cazul masinilor, utilajelor si instalatiilor destinate obiectivelor de investitii, livrarea anticipata se poate face numai cu acordul prealabil al beneficiarului si antreprenorului care executa montajul, prin care sa se ateste ca achizitionarea in devans a utilajelor este justificata economic, fiind asigurate conditiile pentru montarea si darea lor in exploatare inainte de termenele stabilite prin documentatia tehnico-economica aprobata, precum si cu acordul prealabil al bancii finantatoare privind asigurarea surselor de finantare.
    Livrarea cu intarziere a produselor contractate se poate face numai cu acordul prealabil al beneficiarului, care va putea sa refuze primirea produselor daca datorita intarzierii este in imposibilitate de a le mai folosi sau s-ar depasi nivelul stocurilor normate determinate potrivit legii.
    In cazurile prevazute la alin. 2, furnizorul este obligat sa plateasca beneficiarului penalitatile si despagubirile datorate, potrivit legii.
    Art. 37
    Furnizorul raspunde pentru produsele livrate pana la primirea acestora de catre beneficiar. Predarea - primirea se fac astfel:
    a) la furnizor, in cazul in care produsele se ridica de beneficiar;
    b) la beneficiar, in cazul in care produsele se expediaza de furnizor; produsele se considera primite o data cu preluarea acestora de la unitatea care efectueaza transportul. Pe data primirii produselor se transmit si dreptul de administrare sau proprietate, dupa caz, precum si riscurile.
    Organizatiile de transport raspund, in conditiile legii, fata de expeditor, pentru integritatea produselor, pana la predarea acestora catre destinatar.
    Art. 38
    Penalitatile pentru incalcarea obligatiilor contractuale sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Despagubirile datorate de furnizor pentru repararea integrala a pagubei vor include si pagubele suportate de beneficiar ca urmare a penalitatilor si despagubirilor pe care acesta le-a platit beneficiarilor sai din cauza neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a contractului incheiat cu furnizorul respectiv. In acest caz, termenul de prescriptie curge de la data platii penalitatilor si despagubirilor in cauza.
    SECTIUNEA a 2-a
    Contractul de furnizare de energie
    Art. 39
    Contractul de furnizare a energiei electrice si contractul de furnizare a energiei termice au ca obiect livrarea energiei electrice sau termice din retelele furnizorului, in limitele normelor de consum stabilite potrivit legii, respectiv puterilor si cantitatilor de energie aprobate.
    Partile vor incheia contractul cu respectarea reglementarilor specifice privind relatiile dintre furnizorii si consumatorii de energie, aprobate in conditiile legii.
    Preluarea de energie electrica si de energie termica din retelele furnizorului fara contract sau cu incalcarea conditiilor stabilite prin acesta se sanctioneaza potrivit legii.
    Furnizarea energiei unui subconsumator se poate face pe baza de contract si numai cu acordul furnizorului.
    Art. 40
    Unitatile furnizoare de energie electrica si de energie termica - producatoare sau revinzatoare - raspund de asigurarea alimentarii consumatorilor in conditiile de siguranta si de calitate prevazute in contracte, precum si de instalarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor proprii situate la consumator.
    De asemenea, unitatile furnizoare de energie electrica sau de energie termica sunt obligate sa ia masuri pentru folosirea rationala si utilizarea cu maxima eficienta a energiei de catre toti consumatorii, in care scop:
    a) urmaresc incadrarea stricta a consumatorilor in puterile si cantitatile de energie aprobate;
    b) controleaza la consumatori folosirea rationala a energiei si respectarea conditiilor privind regimurile de consum ale energiei electrice si termice stabilite potrivit legii;
    c) limiteaza sau intrerup energia furnizata consumatorilor in cazul nerespectarii de catre acestia a prevederilor legale.
    Art. 41
    Unitatile consumatoare de energie electrica sau de energie termica raspund de incadrarea stricta in puterile si in cantitatile de energie aprobate, precum si de respectarea riguroasa a regimurilor de consum stabilite.
    Art. 42
    In scopul folosirii rationale si eficiente a energiei livrate, unitatile consumatoare de energie electrica sunt obligate sa asigure:
    a) reducerea puterilor absorbite in orele de varf de sarcina, nivelarea curbei de sarcina, compensarea puterii reactive;
    b) respectarea intocmai a prescriptiilor tehnice, prevenirea oricaror perturbatii sau efecte negative asupra calitatii energiei electrice, indeosebi prin evitarea degradarii si a poluarii, peste limitele stabilite, a instalatiilor electrice;
    c) corelarea caracteristicilor receptoarelor, schemelor, protectiilor si automatizarilor electrice din instalatiile ce le detin cu cele ale instalatiilor de alimentare ale furnizorului.
    Art. 43
    Unitatile consumatoare de energie termica raspund de luarea masurilor necesare pentru respectarea regimurilor de consum stabilite, restituirea agentilor termici la calitatea si in cantitatile prevazute in contract, recuperarea si valorificarea resurselor energetice refolosibile rezultate din procesele tehnologice, precum si utilizarea surselor noi de energie.
    Art. 44
    Unitatile consumatoare sunt obligate sa disponibilizeze, in conditiile legii, cantitatile de energie electrica sau termica devenite disponibile indiferent de cauza. Cu cantitatile disponibilizate se modifica de drept contractul si repartitia.
    SECTIUNEA a 3-a
    Alte contracte
    Art. 45
    Contractele privind activitatea de cercetare stiintifica, de proiectare, de executare a lucrarilor de constructii-montaj, de prestari de servicii si altele se incheie si se executa cu respectarea prevederilor prezentei legi si a reglementarilor specifice domeniilor de activitate respective.

    CAP. 4
    Contractele de comert exterior si de cooperare economica internationala

    SECTIUNEA  1
    Incheierea contractelor externe
    Art. 46
    In domeniul activitatii de comert exterior si cooperarii economice internationale unitatile socialiste sunt obligate sa asigure, prin contractele pe care le incheie, intensificarea schimburilor externe, cresterea participarii Republicii Socialiste Romania la diviziunea internationala a muncii, in concordanta cu cerintele dezvoltarii economico-sociale a tarii, cu respectarea stricta a principiilor suveranitatii si independentei nationale, egalitatii in drepturi si avantajului reciproc, neamestecului in treburile interne.
    Art. 47
    Activitatea de comert exterior si de cooperare economica internationala se desfasoara pe baza urmatoarelor categorii de contracte:
    a) contracte externe cu partenerii straini;
    b) contracte economice interne pentru realizarea operatiunilor de export, import si cooperare economica internationala, incheiate de unitatile economice producatoare de marfuri pentru export sau beneficiare de importuri cu intreprinderile de comert exterior.
    Contractele se incheie in conformitate cu prevederile de plan, ale acordurilor de lunga durata, conventiilor sau altor intelegeri internationale la care Republica Socialista Romania este parte.
    Centralele, ministerele economice si Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale raspund de acoperirea cu contracte externe a planului de export si de luarea masurilor necesare pentru asigurarea eficientei operatiilor de comert exterior ce fac obiectul contractelor.
    Art. 48
    Unitatile producatoare de marfuri pentru export sau beneficiare de import, impreuna cu intreprinderile de comert exterior, vor lua toate masurile necesare pentru asigurarea din timp a comenzilor la export si pentru incheierea contractelor externe, in care scop sunt obligate:
    a) sa incheie contracte, indeosebi pe termen lung, care sa dea stabilitate in raporturile economice cu celelalte tari, sa asigure in perspectiva desfacerea pe pietele externe a produselor romanesti, precum si necesarul economiei nationale la unele materii prime, in conditiile de calitate si nivel tehnic corespunzatoare cerintelor pietei internationale;
    b) sa stabileasca raporturi contractuale astfel incat la data aprobarii planului anual de dezvoltare economico-sociala, prevederile acestuia referitoare la productia pentru export, la actiunile de cooperare economica internationala, precum si la importuri, sa fie fundamentate prin contracte, care sa asigure certitudinea desfacerii productiei si a aprovizionarii tehnico-materiale;
    c) sa asigure transmiterea din timp de oferte tehnico-comerciale, care sa tina seama de cerintele pietei externe si de necesitatea valorificarii superioare si diversificarii productiei pentru export, in conditii de eficienta economica ridicata;
    d) sa asigure continuitatea in raporturile externe, schimburi echitabile, reciproc avantajoase, promovarea unor forme noi, eficiente de comert si cooperare.
    Art. 49
    Unitatile producatoare au obligatia de a asimila, introduce in fabricatie si oferi la export produse care asigura prelucrarea si valorificarea superioara a resurselor materiale din tara, au un nivel tehnic si calitativ ridicat, valorifica conceptia tehnico-stiintifica proprie, sub forma de licente, documentatii tehnice, inginerie tehnologica si livrari complexe.
    Art. 50
    Oferta externa se intocmeste de catre centrale, impreuna cu intreprinderile de comert exterior, si se aproba de ministerul economic si Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale.
    In cazul exporturilor de instalatii complexe oferta se intocmeste de furnizorul unic, in conditiile prevazute de lege, si se aproba de Consiliul de Ministri.
    Prevederile prezentului articol se aplica, in mod corespunzator, si pentru aprobarea conditiilor de participare a unitatilor romanesti la licitatii in strainatate.
    Art. 51
    Unitatile producatoare de marfuri pentru export si intreprinderile de comert exterior au obligatia sa analizeze toate cererile de export primite, refuzul acestora putindu-se face numai in cazuri temeinic justificate, cu aprobarile prevazute de lege.
    Art. 52
    Contractarea marfurilor la import se face prin analiza comparativa si negocierea ofertelor partenerilor straini sau prin emiterea de comenzi, tinand seama de rezultatele prospectarii pietei externe si satisfacerea optima a cerintelor economiei nationale.
    Art. 53
    Exporturile complexe - instalatii si alte obiective executate in strainatate - se realizeaza in conditiile prevazute prin decret al Consiliului de Stat, printr-un sistem de contracte externe si interne, incheiate cu intreprinderea parte in contractul extern, furnizorul unic, antreprenorul general, proiectantul si celelalte unitati economice participante la executarea produselor, lucrarilor si serviciilor.
    Furnizorul unic incheie contractele economice interne cu unitatile care participa la realizarea exportului complex.
    Art. 54
    In functie de obiectul operatiunii comerciale, contractele externe pot fi de vanzare-cumparare, de cooperare in productie, executare de lucrari, depozit, mandat si reprezentare comerciala, transport si expeditii internationale, transfer de tehnologie, turism si altele, practicate in relatiile comerciale internationale.
    La incheierea contractelor de export de marfuri, export de utilaje si de exporturi complexe se va asigura ca, dupa caz, in functie de specificul obiectului contractului sau al operatiunii de comert exterior, precum si de conditiile de piata sau conjucturale existente, contractele respective sa contina clauzele din anexele nr. 6-8.
    Clauzele din contractele externe privind conditiile de incarcare si descarcare a marfurilor vor fi convenite de intreprinderile de comert exterior numai cu acordul unitatii de transport romanesti.
    Pentru facilitarea incheierii si executarii contractelor externe pot fi folosite conditii generale, contracte tip, contracte  cadru si alte forme de unificare a practicilor comerciale pe piata internationala.
    Art. 55
    Contractele externe se semneaza de directorul intreprinderii de comert exterior sau, dupa caz, al unitatii autorizate sa efectueze operatii comerciale pe piete externe, dupa avizarea lor de catre oficiul juridic si exercitarea controlului preventiv.
    Contractele de export pentru livrari de produse se semneaza numai dupa avizarea lor prealabila de catre directorul unitatii care urmeaza sa execute produsele.
    Dupa incheierea contractului, directorul unitatii producatoare este obligat sa-l supuna dezbaterii biroului executiv al consiliului oamenilor muncii si sa-l puna in discutia sectiilor de productie, in vederea luarii tuturor masurilor necesare pentru executarea intocmai a obligatiilor asumate.
    Prevederile alin. 2 se aplica, daca e cazul, si unitatilor care indeplinesc functiile de proiectant general, antreprenor general sau sunt detinatoare de tehnologie.
    Potrivit legii, contractele externe se semneaza si de directorul general al centralei.
    In cazul in care contractul extern s-a incheiat in considerarea productiei unei anumite unitati, schimbarea acesteia nu se poate face decat cu acordul beneficiarului extern.
    Art. 56
    Contractele externe, precum si modificarea acestora, se constata in forma scrisa, cu respectarea conditiilor pentru validitatea conventiilor si se inregistreaza la Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, Ministerul Finantelor si la Camera de Comert si Industrie a Republicii Socialiste Romania.
    Contractele ce au ca obiect instalatii si obiective complexe, produse de tehnicitate ridicata si alte marfuri stabilite de Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale intra in vigoare numai dupa obtinerea autorizatiilor si aprobarilor necesare, potrivit legii, in termen de maximum 30 de zile, precum si indeplinirea celorlalte conditii prevazute in acest scop prin contract.
    SECTIUNEA a 2-a
    Contractele interne pentru realizarea operatiunilor de comert exterior
    Art. 57
    Raporturile dintre unitatile producatoare si intreprinderile de comert exterior, pentru desfasurarea operatiunilor de comert exterior, se stabilesc, in conditiile legii, prin contracte economice de comision, contracte economice de vanzare-cumparare, executari de lucrari sau prestari de servicii si altele.
    Art. 58
    La incheierea contractului economic de comision partile sunt obligate sa stabileasca:
    a) operatiunile comerciale care urmeaza a se efectua in nume propriu de catre intreprinderea de comert exterior, pe seama unitatii economice care a imputernicit-o;
    b) conditiile de negociere a operatiunilor de comert exterior si documentatiile tehnico-economice necesare indeplinirii imputernicirii acordate;
    c) alte elemente pentru concretizarea desfasurarii relatiilor dintre parti.
    Art. 59
    Incheierea sau modificarea contractului extern, ca si a oricarui alt act, in conditii diferite de cele oferite de catre unitatea producatoare, ii sunt opozabile acesteia numai daca au fost efectuate cu acordul sau prealabil sau in masura in care le-a confirmat.
    Art. 60
    Contractele economice de vanzare-cumparare, executare de lucrari sau prestare de servicii si altele se incheie pe baza contractelor externe, in termen de 10 zile de la data primirii comenzilor emise de catre intreprinderile de comert exterior. In conditiile legii, aceste contracte pot fi incheiate si inainte de contractele externe.
    Contractele vor cuprinde obligatii in stricta corelare cu contractele externe corespunzatoare.
    Art. 61
    Contractelor economice interne pentru realizarea operatiunilor de comert exterior le sunt aplicabile, in raport cu specificul activitatii de comert exterior, prevederile capitolelor II si III din prezenta lege.
    In cazurile prevazute la art. 55 alin. 2 si 4 contractele economice interne pentru export se semneaza si de catre directorii centralelor in ceea ce priveste asigurarea bazei materiale si a celorlalte conditii necesare realizarii contractului extern.
    SECTIUNEA a 3-a
    Executarea contractelor de comert exterior si cooperare economica internationala
    Art. 62
    Unitatea producatoare raspunde de executarea obligatiilor stabilite pe seama sa prin actele incheiate de catre intreprinderea de comert exterior, in limitele imputernicirii acordate.
    Ministerele, centralele industriale si intreprinderile producatoare vor asigura la fiecare unitate de productie programarea si lansarea din timp a productiei, indeosebi a celei destinate exportului.
    Intreprinderile de comert exterior sunt obligate sa transmita unitatilor producatoare comenzile si, dupa caz, specificatiile necesare executarii contractelor externe, in termen de 5 zile de la inregistrare.
    Unitatile producatoare sunt obligate sa livreze produsele destinate exportului in termen de cel mult 10 zile de la executarea acestora.
    Art. 63
    Unitatile socialiste raspund de livrarea la termen a marfurilor destinate exportului, cu respectarea conditiilor de calitate si a performantelor tehnice ale acestora, de asigurarea controlului exigent al calitatii produselor provenite din import, precum si de indeplinirea tuturor obligatiilor pe care si le-au asumat prin contractele incheiate.
    Obligatiile de livrare a produselor destinate exportului, prevazute in contractele economice, raman in vigoare pe toata durata de valabilitate a angajamentelor stabilite in raporturile cu partenerii straini si in conditiile prevazute in contractele incheiate cu acestia.
    Unitatile de comert exterior sunt obligate sa asigure incasarea integrala si la timp a pretului marfurilor exportate sau, dupa caz, primirea marfurilor in contrapartida, precum si realizarea tuturor celorlalte drepturi ce li se cuvin potrivit contractului.
    Art. 64
    La operatiunile realizate pe baza contractului de comision dreptul asupra marfii si riscurile corespunzatoare se transmit direct, in conditiile contractului extern, de la unitatea producatoare pentru export la partenerul strain sau de la acesta la unitatea beneficiara de import, in functie de natura operatiei de comert exterior.
    Intreprinderile de comert exterior si organele financiare bancare raspund de plata marfurilor destinate exportului, cu respectarea intocmai a termenelor si conditiilor prevazute de lege.
    Beneficiarii de importuri vor plati intreprinderii de comert exterior contravaloarea marfurilor importate, dupa vamuire.
    Art. 65
    Pentru asigurarea executarii contractelor de export si de cooperare economica internationala, intreprinderile de comert exterior impreuna cu unitatile producatoare vor stabili programe pentru fiecare contract, care vor cuprinde masuri privind realizarea produselor, organizarea cooperarii intre intreprinderi, a service-ului si asistentei tehnice.
    Art. 66
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si intreprinderile de comert exterior vor urmari la uzine si fabrici, modul cum se introduc in fabricatie si se realizeaza marfurile contractate la export, precum si in cadrul actiunilor de cooperare economica internationala, vor determina luarea de masuri operative pentru respectarea obligatiilor contractuale si nu vor admite livrarea catre partenerii straini a produselor care nu corespund conditiilor contractuale.
    Pentru produsele destinate exportului, inclusiv in cadrul actiunilor de cooperare, in special masini, utilaje, instalatii, la care asigurarea calitatii produselor, a performantelor tehnice si comportarea in exploatare sunt hotaratoare in promovarea exporturilor, intreprinderile de comert exterior vor efectua controlul calitatii prin organe specializate de control, pe baza de contract.
    Art. 67
    Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale si Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor raspund de organizarea si efectuarea unui control riguros al marfurilor de export atat in procesul de fabricatie, cat si la expedierea acestora, conform prevederilor contractuale.
    Organele de control tehnic al calitatii din unitati si cele ale Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor vor controla pe fluxuri de fabricatie modul cum se respecta procesele tehnologice, pentru a evita producerea de marfuri necorespunzatoare calitativ fata de prevederile din contracte.
    SECTIUNEA a 4-a
    Raspunderea contractuala
    Art. 68
    Raspunderea patrimoniala a partilor pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contractul extern se stabileste prin clauzele acestuia.
    Intreprinderile de comert exterior vor urmari realizarea despagubirilor ce li se cuvin pentru incalcarea obligatiilor contractuale de catre partenerul strain. Fata de partenerul strain, raspunderea legata de incheierea si executarea contractului apartine exclusiv intreprinderii de comert exterior.
    Art. 69
    Unitatile producatoare raspund pentru toate pagubele sau cheltuielile suportate de intreprinderile de comert exterior ca urmare a unor pretentii formulate de partenerii straini si care sunt determinate de incalcarea obligatiilor asumate de aceste unitati prin contract.
    Despagubirile stabilite potrivit alin. 1 se datoreaza numai in masura in care nu sunt acoperite de penalitati.
    Art. 70
    Penalitatile pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor din contractele interne de comert exterior sunt prevazute in anexa nr. 9.
    SECTIUNEA a 5-a
    Dispozitii comune
    Art. 71
    Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile, in mod corespunzator, si contractelor externe sau interne de comert exterior si cooperare economica internationala ce au ca obiect executari de lucrari sau prestari de servicii.

    CAP. 5
    Urmarirea incheierii si executarii contractelor economice

    Art. 72
    Unitatile socialiste sunt obligate sa tina evidenta incheierii si executarii contractelor economice, potrivit normelor metodologice stabilite de ministere, alte organe centrale si locale, cu avizul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, dupa caz.
    Ministerele economice, celelalte organe centrale sau locale si centralele vor urmari permanent modul in care se incheie, se executa si se tine evidenta contractelor economice de catre unitatile socialiste din subordine si vor lua, de indata, masurile care se impun pentru inlaturarea neajunsurilor constatate si angajarea raspunderii persoanelor vinovate de incalcarea disciplinei contractuale.
    Art. 73
    Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Ministerul Finantelor vor controla la ministere, celelalte organe centrale si locale, centrale si intreprinderi, activitatea de incheiere si executare a contractelor economice.
    Pe baza constatarilor proprii si a informarilor date de ministere si celelalte organe centrale, organele mentionate la alin. 1 vor raporta lunar Consiliului de Ministri, impreuna cu Directia Centrala de Statistica, stadiul contractarii si executarii contractelor economice, precum si masurile luate pentru inlaturarea deficientelor constatate.
    Art. 74
    Ministerul Justitiei va tine evidenta tuturor litigiilor dintre unitatile socialiste cu care sunt sesizate instantele judecatoresti, precum si a celor in care una din parti este o unitate romaneasca, aflate in curs de solutionare la organele de arbitraj sau alte organe de jurisdictie din tara ori din strainatate.
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale va comunica Ministerului Justitiei fiecare litigiu de comert exterior.
    Ministerul Justitiei are obligatia de a raporta trimestrial Consiliului de Ministri asupra deficientelor constatate si a altor aspecte rezultate cu prilejul solutionarii litigiilor prevazute la alineatele precedente. In ceea ce priveste litigiile de comert exterior raportarea se va face impreuna cu Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale.
    La nivelul fiecarui judet, evidenta litigiilor se asigura de tribunalul judetean.
    Obligatia raportarii trimestriale revine si ministerelor, celorlalte organe centrale si locale, pentru litigiile din competenta lor de solutionare. Solutionarea acestor litigii se face cu respectarea normelor metodologice stabilite de organul respectiv, cu acordul Ministerului Justitiei.
    Art. 75
    Consiliul de Ministri va analiza lunar modul de incheiere si stadiul executarii contractelor economice si ale celor de comert exterior, raportind despre aceasta potrivit legii.

    CAP. 6
    Atributiile si raspunderile personalului muncitor

    Art. 76
    Oamenii muncii, in calitate de proprietari, producatori si beneficiari, raspund, potrivit sarcinilor ce le indeplinesc, de respectarea disciplinei de plan si contractuale in unitatile din care fac parte, in care scop le revin, in principal, urmatoarele atributii: a) sa fundamenteze tehnico-economic comenzile si sa le emita in termenele prevazute de lege;
    b) sa ia masuri pentru incheierea contractelor in conditiile si la termenele stabilite de lege, cu respectarea sarcinilor de plan;
    c) sa intocmeasca toate lucrarile legate de contractarea, inregistrarea contractelor si evidenta acestora, sa elaboreze proiectul de contract cu respectarea stricta a dispozitiilor legale si cu un continut corespunzator, care sa asigure executarea obligatiilor;
    d) sa aduca la indeplinire sarcinile ce le revin cu privire la realizarea produselor contractate, asigurarea calitatii acestora, respectarea termenelor de livrare, a conditiilor de ambalare, efectuarea receptiei, realizarea integrala a obligatiilor asumate de unitate prin contract.
    Art. 77
    Membrii biroului executiv al consiliului oamenilor muncii raspund de stabilirea masurilor necesare pentru incheierea la timp a contractelor interne si externe, precum si pentru livrarea produselor, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor la termenele si cu respectarea celorlalte clauze prevazute in contracte.
    Raspunderea membrilor biroului executiv nu exclude pe aceea a directorului si contabilului sef in angajarea cheltuielilor materiale si banesti.
    Art. 78
    Personalul care raspunde de disciplina contractuala are obligatia sa asigure ca livrarea de produse, executarea de lucrari sau prestarea de servicii intre unitatile socialiste sa se faca numai pe baza de contract. Incalcarea acestei obligatii atrage virarea sumei reprezentand pretul la bugetul statului, precum si raspunderea directa a persoanei vinovate pentru paguba astfel adusa unitatii.
    Art. 79
    Incalcarea disciplinei contractuale atrage raspunderea materiala, civila, disciplinara, contraventionala si penala, dupa caz, a persoanei vinovate.
    Art. 80
    Pagubele cauzate unitatilor socialiste prin plata de penalitati si despagubiri ca urmare a incalcarii obligatiilor asumate prin contracte se recupereaza, in conditiile legii, de la persoanele vinovate.
    Conducerile unitatilor raspund nemijlocit de luarea masurilor necesare in vederea stabilirii persoanelor vinovate, angajarii raspunderii acestora si recuperarii operative a pagubelor.
    Art. 81
    Pagubele rezultate din incalcarea obligatiilor contractuale care, potrivit legii, nu sunt imputabile unor persoane, se suporta astfel:
    a) 60 la suta din influentele negative, rezultate din penalitati si din despagubirile platite, se recupereaza din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea productiei, a beneficiilor si la impartirea beneficiilor, determinat pe baza cotelor stabilite potrivit legii.
    Consiliile oamenilor muncii din intreprinderi si centrale vor stabili, pe fiecare colectiv de oameni ai muncii, suma cu care se reduce fondul de participare la beneficii in raport cu raspunderea ce ii revine pentru incalcarea obligatiei contractuale care a avut drept consecinta plata de penalitati si despagubiri;
    b) diferenta de 40 la suta din influentele negative, rezultate din penalitatile si din despagubirile platite, se retine din beneficiul total al intreprinderii sau centralei, dupa caz, inainte de determinarea beneficiului de repartizat potrivit legii.
    Art. 82
    Incalcarea disciplinei contractuale atrage, potrivit legii, raspunderea disciplinara a persoanei vinovate.
    In functie de gravitatea faptei, de imprejurarile in care aceasta a fost savarsita si de gradul de vinovatie, impotriva persoanei vinovate se poate lua masura desfacerii contractului de munca, retrogradarii in functie sau in categorie, reducerii retributiei si a indemnizatiei de conducere, precum si alte sanctiuni disciplinare prevazute de lege.
    Art. 83
    In afara sanctiunii disciplinare, incalcarea disciplinei contractuale atrage si raspunderea contraventionala a persoanei vinovate.
    Sunt contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    I. Cu amenda de la 6.000 la 15.000 lei:
    a) lansarea in fabricatie de produse care nu au asigurata desfacerea prin contracte;
    b) aprovizionarea cu materiale si produse pentru realizarea unei productii fara desfacere asigurata sau aprovizionarea in devans a utilajelor de catre beneficiar cu incalcarea legii;
    c) refuzul nejustificat de a incheia contracte economice sau refuzul adaptarii acestora potrivit prevederilor legale;
    d) acceptarea livrarii la export a unor produse de calitate necorespunzatoare de catre organele de control ale Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor;
    e) neprezentarea la receptia produselor agrozootehnice sau refuzul primirii acestora, cu incalcarea prevederilor art. 35 alin. 2.
    II. Cu amenda de la 2.000 la 6.000 lei:
    a) neluarea masurilor de organizare a incheierii contractelor economice;
    b) neluarea masurilor de urmarire a executarii contractelor de catre organele in subordinea carora se afla partile contractante;
    c) nerespectarea termenelor si modalitatilor de contractare si de solutionare a eventualelor obiectiuni sau neintelegeri, stabilite potrivit art. 8;
    d) neprecizarea distincta in specificatii, repartitii, contracte si in celelalte documente privind contractarea, executarea si livrarea materiilor prime si materialelor, a cantitatilor destinate productiei pentru export;
    e) neinregistrarea in termen a contractelor.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul anume imputernicit de catre conducatorii ministerelor sau celorlalte organe centrale, de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti si de directorii generali ai centralelor, pentru contraventiile savarsite in unitatile subordonate, precum si de catre conducatorii Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finantelor sau Ministerului de Interne, dupa caz, pentru contraventiile savarsite in oricare unitate sau organ, indiferent de subordonare.
    Agentul constatator are obligatia de a sesiza si conducerea unitatii la care este incadrata persoana vinovata, in vederea aplicarii sanctiunii disciplinare.
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere, care se depune la organul din care face parte agentul constatator, impreuna cu copia procesului-verbal de constatare a contraventiei, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.
    Dispozitiile prezentului articol se intregesc cu prevederile din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 84
    Constituie infractiune urmatoarele fapte, savarsite in conditiile art. 248 sau art. 249 din Codul penal, daca au produs o perturbare deosebit de grava activitatii unei organizatii socialiste ori o paguba importanta economiei nationale:
    a) lansarea in fabricatie a unor produse care nu au asigurata desfacerea prin contracte interne sau externe;
    b) efectuarea aprovizionarii pentru productie cu incalcarea legii;
    c) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractelor;
    d) contractarea fara repartitie a produselor pentru care sunt aprobate balante materiale;
    e) neluarea masurilor de executare a contractelor economice de catre personalul din cadrul organelor in subordinea carora se afla partile contractante;
    f) neprezentarea la receptia produselor agrozootehnice sau refuzul primirii acestora, cu incalcarea prevederilor art. 35 alin. 2.
    Savarsirea faptelor prevazute in alin. 1 se pedepseste potrivit dispozitiilor art. 248 alin. 2 sau, dupa caz, ale art. 249 alin. 2 din Codul penal.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 85
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului civil in masura in care acestea nu sunt potrivnice legii de fata sau naturii raporturilor dintre unitatile socialiste.
    Art. 86
    In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Consiliul de Ministri va asigura aducerea la indeplinire a obligatiilor ce ii revin potrivit art. 8 si 10. De asemenea, in acelasi termen, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Ministerul Finantelor vor stabili metodologia de inregistrare a contractelor economice. Pentru contractele externe, metodologia de inregistrare se stabileste, inauntrul aceluiasi termen, de Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale impreuna cu Ministerul Finantelor.
    Inregistrarea si urmarirea executarii contractelor cu caracter de secret de stat si a celor in care una din parti este o unitate a fortelor armate se fac in conditiile stabilite de organul central ierarhic superior al unitatii producatoare, executante de lucrari sau prestatoare de servicii, cu acordul Comitetului de Stat al Planificarii si Ministerului Finantelor, precum si, dupa caz, al Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne sau al Comitetului National pentru Stiinta si Tehnologie.
    Art. 87
    Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si organizatiilor cooperatiste si obstesti. De asemenea, prevederile referitoare la contractul economic se aplica si actiunilor de cooperare dintre unitatile de stat si cooperatiste.
    Art. 88
    Activitatea de aprovizionare si productie desfasurata de catre unitatile speciale de invatamant, ocrotire si asistenta sociala este exceptata de la prevederile prezentei legi.
    Art. 89
    Anexele 1 - 9 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 90
    Prezenta lege intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea in Buletinul Oficial.
    Pe aceeasi data se abroga Legea contractelor economice, nr. 71/1969, cu modificarile ulterioare, Decretul Consiliului de Stat nr. 142/1970 privind stabilirea maximului amenzii pentru contraventiile la normele privind disciplina contractuala, precum si orice alte dispozitii contrare.

    ANEXA 1

                NOMENCLATORUL
contractelor economice care se inregistreaza si la Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor
    1. La ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe se inregistreaza contracte economice incheiate intre unitatile socialiste furnizoare si beneficiare pentru urmatoarele materii prime si materiale de baza, cu rol hotarator in indeplinirea sarcinilor fizice de plan si indeosebi a exportului:

       Produsul                Furnizorul                   Beneficiarul
       --------                ----------                   ------------
- carbuni cocsificabili    - unitatile miniere    - combinatele siderurgice
- carbuni energetici       - unitatile miniere    - termocentralele pe carbune
- titei                    - Intreprinderea de    - combinatele petrochimice
                             transport titei prin
                             conducte Ploiesti
- gaze naturale (materie   - Centrala gazului     - combinatele chimice
  prima)                     metan Medias
- argila refractara        - unitatile miniere    - intreprinderile produca-
                                                    toare de materiale refrac-
                                                    tare
- pirita                   - unitatile miniere    - intreprinderile produca-
                                                    toare de acid sulfuric
- concentrate de cupru     - unitatile miniere    - unitatile de metalurgie
                            neferoasa
- concentrate colective    - unitatile miniere    - unitatile de metalurgie
  de plumb si zinc           neferoasa
- concentrate de zinc      - unitatile miniere    - unitatile de metalurgie
                            neferoasa
- concentrate de plumb     - unitatile miniere    - unitatile de metalurgie
                            neferoasa
- table din otel groase,   - Combinatul           - unitatile producatoare de
  mijlocii si subtiri        siderurgic Galati      utilaj tehnologic
                           - Intreprinderea       - santierele navale
                             "Inox" Targoviste    - intreprinderile de vagoane
                          - intreprinderea de auto-
                               camioane
                          - intreprinderile de tractoare
                          - intreprinderile de autotu-
                            risme
                          - intreprinderile de motoare
                           electrice si transformatoare - profile laminate
                          - Combinatul                  - intreprinderile
                                                        producatoare   din otel
                           siderurgic Hunedoara         de utilaj tehnologic
                          - Combinatul           - intreprinderile producatoare
                            siderurgic Resita      de rulmenti
                          - Combinatul de ote-   - intreprinderile producatoare
                           luri speciale          de rulmenti
                          Targoviste
                        - tevi din otel           - intreprinderile de
                                                  - intreprinderile producatoare
                         Tevi "Republica",           de cazane energetice pentru
                         Roman, Iasi, Zalau     chimie si petrochimie
- aluminiu
                        - Intreprinderea de      - intreprinderile din indus-
                        aluminiu Slatina            tria electrotehnica si
                                                  electronica
- cupru electrolitic    - Intreprinderea de    - intreprinderile din indus-
                          metale neferoase       tria electrotehnica si
                          Baia Mare              electronica
- utilaje, masini, echi-   - intreprinderile      - intreprinderile titulare de
  pamente, instalatii si     producatoare de        plan de investitii
  linii tehnologice, inclu-  utilaje
  siv aparatele de masura
  si control, pentru obiec-
  tivele de investitii a
  caror nota de comanda se
  aproba prin decret pre-
  zidential
- fibre si fire chimice    - intreprinderile      - intreprinderile textile
                             producatoare de
                             fibre si fire
                             chimice
- granule P.V.C.           - intreprinderile      - intreprinderile producatoare
                             producatoare, de        de cabluri si conductori
                             prelucrare a mase-     electrici
                             lor plastice din
                             subordinea cen-
                             tralei de profil
- benzi de transport       - intreprinderile      - intreprinderile producatoare
din cauciuc                 producatoare de        de utilaj minier
                            benzi din cauciuc    - intreprinderile miniere

    2. La Comitetul de Stat al Planificarii se inregistreaza:
    a) contractul incheiat de beneficiar cu antreprenorul general pentru obiectivele de investitii a caror nota de comanda se aproba prin decret prezidential;
    b) contractele de livrare de utilaje, masini, echipamente, instalatii si linii tehnologice, nou nominalizate in planul pentru asimilare.
    3. Contractele prevazute la pct. 1 si 2 se inregistreaza si la Ministerul Finantelor.
--------------------------
    NOTA:
    Nomenclatorul contractelor economice care se inregistreaza la Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si la Comitetul de Stat al Planificarii se va actualiza anual, o data cu aprobarea planului national unic de dezvoltare economico-sociala.

    ANEXA 2

         PENALITATI PENTRU NEEXECUTAREA SAU EXECUTAREA NECORESPUNZATOARE
                        A CONTRACTELOR ECONOMICE
    Penalitatile pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contractele economice sunt urmatoarele:
    1. pentru fiecare zi de intarziere a executarii obligatiei, pe durata corespunzatoare indeplinirii sarcinii din planul anual, 0,1 % in primele 10 zile, 0,2 % in urmatoarele 20 de zile si 0,3 % in perioada ce depaseste 30 de zile, pana la data executarii in natura a prestatiei, renuntarii de catre beneficiar la aceasta potrivit legii sau imposibilitatii executarii obligatiei din cauza de forta majora, daca intarzierea este cu privire la:
    a) predarea sau, dupa caz, ridicarea produselor, preluarea lucrarilor ori prestarea serviciilor;
    b) prezentarea la termenele stabilite in contract a specificatiilor ori a detaliilor necesare executarii contractului, precum si, in cazul utilajelor tehnologice si instalatiilor complexe, predarea la termenele convenite a documentatiei tehnice pentru intregul obiectiv sau pe ansamble si subansamble ce se executa independent;
    c) punerea la dispozitie a ambalajelor de catre beneficiar cand, potrivit contractului, ii revine aceasta obligatie, sau restituirea in termen a ambalajelor, paletelor, containerelor, accesoriilor de paletizare - pachetizare si altor mijloace asemanatoare.
    Penalitatea se calculeaza, in cazul prevazut la lit. a), la pretul produsului, lucrarii sau prestatiei intirziate, in cazul prevazut de lit. b), la pretul produsului, lucrarii sau prestatiei ce nu a putut fi executata, iar in cazul prevazut la lit. c), la pretul prestatiei nerealizate datorita ambalajelor ce nu au fost puse la dispozitie sau la pretul ambalajelor, paletelor, containerelor, accesoriilor de paletizare - pachetizare si altor mijloace asemanatoare, in cazul nerestituirii;
    2. Pentru nerespectarea modalitatii de efectuare a receptiei sau autoreceptiei, 2 % din pretul produsului, lucrarii sau prestatiei ce trebuiau receptionate, daca nu se aplica penalitatile pentru intarzierea executarii obligatiei potrivit pct. 1 lit. a);
    3. pentru neexecutarea in natura a obligatiei asumate prin contract, la data expirarii duratei corespunzatoare indeplinirii sarcinii de plan anual, 8 % din pretul produsului, lucrarii sau prestatiei neexecutate;
    4. pentru incalcarea obligatiilor privitoare la:
    a) marcare, stantare, etichetare sau trimiterea actelor de livrare ce trebuie sa insoteasca documentele de transport, 1 % din pretul fiecarui lor astfel livrat;
    b) trimiterea certificatelor de calitate, a buletinelor de analiza, a instructiunilor de folosire sau cartii tehnice a produsului si a certificatelor de garantie, 2 % din pretul fiecarui lot astfel livrat;
    5. pentru fiecare zi de intarziere a platii pretului, de la data cand acesta este datorat pana la efectuarea platii, 0,1 % in primele 10 zile, 0,2 % in urmatoarele 20 de zile si 0,3 % in perioada ce depaseste 30 de zile, din suma de trebuia achitata; aceasta prevedere se aplica si in cazul intarzierii restituirii garantiei pentru ambalajele returnate de beneficiar furnizorului;
    6. pentru fiecare zi de refuz nejustificat al platii pretului sau de nerestituire a unei sume incasate, fara indreptatire, de la data refuzului pana la data platii, respectiv de la data incasarii sumei nedatorate pana la restituirea acesteia, 0,3 % din valoarea pretului neachitat sau a sumei nerestituite, dupa caz.
    Partile vor putea stabili prin contracte penalitati mai mari decat cele prevazute in prezenta anexa, precum si aplicarea de penalitati pentru incalcarea altor obligatii decat cele prevazute la pct. 1 - 6, tinand seama de specificul relatiilor economice pentru care au incheiat contractul.

    ANEXA 3

                  PRINCIPALELE CLAUZE ALE CONTRACTULUI PRIVIND
                           FURNIZAREA DE PRODUSE
    Contractul de furnizare de produse trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze principale:
    a) partile contractante, prin precizarea denumirii complete a sediului, organelor ierarhice superioare ale partilor, numelui si prenumelui persoanelor care semneaza, potrivit legii, contractul;
    b) obiectul contractului, determinat prin denumirea completa a produselor si indicarea caracteristicilor tehnico-functionale ale acestora;
    c) cantitatea, sortimentele, tipurile si dimensiunile produselor contractate, precum si conditiile de calitate si adaptarile si imbunatatirile constructive si tehnologice care trebuie aduse acestora;
    d) termenele calendaristice de livrare, precum si esalonarea cantitativa corespunzatoare, pe ani, trimestre, luni, decade, saptamani sau zile, dupa caz;
    e) preturile sau tarifele in vigoare la data incheierii contractului, aprobate de organele in drept; preturile si tarifele se vor putea stabili, in conditiile legii, si la o data ulterioara incheierii contractului, urmand ca prima livrare sa se faca pe baza pretului aprobat;
    f) modalitatile si conditiile de plata;
    g) modalitatile si conditiile de livrare, ambalare, marcare, etichetare si expeditie;
    h) modalitatile de receptie si autoreceptie cu indicarea metodelor de determinare a cantitatii si de constatare a calitatii produselor contractate;
    i) modalitatile de efectuare a probelor tehnologice, formele de asistenta tehnica si regimul de garantii;
    j) relatiile de transport optimizate stabilite, potrivit legii, pe baza calculelor prealabile de optimizare, asigurand reducerea distantelor de transport, eliminarea transporturilor inutile, incadrarea in zonele de desfacere
    - aprovizionare aprobate; pentru produsele de balanta coordonatorii raspund de optimizarea transporturilor la emiterea repartitiilor;
    k) raspunderile contractuale ale partilor;
    l) conditii restrictive de livrare a materiilor prime, materialelor si produselor noi in functie de gradul de realizare a sarcinilor de predare a materialelor refolosibile;
    m) orice alte clauze necesare executarii intocmai a obligatiilor asumate prin contract.

    ANEXA 4

                           NORMATIV
privind termenele de predare de catre beneficiari, inaintea anului de plan in care se solicita livrarea, a comenzilor si documentatiilor tehnice de comanda, pentru masinile si utilajele cu perioade mai indelungate de pregatire tehnica si organizatorica
------------------------------------------------------------------------------
             Grupa de produse                 Termenele de predare - in luni-
                                              a comenzilor si documentatiilor
                                              tehnice inaintea anului de plan
                                               pentru livrarile solicitate in:
                                            ----------------------------------
                                              Semestrul I    Semestrul II
------------------------------------------------------------------------------
                    1                           2                3
------------------------------------------------------------------------------
     I. Utilaje ce se executa dupa proiecte
       de executie
1. Masini si utilaje tehnologice pentru industria
   metalurgica (instalatii de aglomerare, cocso-
   chimice, furnale, otelarii cu convertizoare,
   laminoare si altele asemenea )                       6 (8)          3 (8)
2. Utilaje tehnologice pentru industria chimica,
   prelucrarea titeiului, stuf, hartie, celuloza
   (instalatii de electroliza, de preparare a
   acidului sulfuric, azotic, desulfurari, piro-
   liza si altele asemenea)                             6 (8)          3 (8)
3. Masini si utilaje tehnologice pentru industria
   materialelor de constructii si refractare (linii
   de ciment, instalatii pentru produse refractare),
   masini si utilaje pentru industria lemnului,
   placi aglomerate                                     6 (8)          3 (8)
4. Masini si utilaje tehnologice pentru instalatii
   din industria alimentara si complexe agrozooteh-
   nice                                                 6 (8)          3 (8)
5. Utilaje pentru ridicat, transportat si manipulat     9              6
6. Masini si utilaje pentru lucrari miniere (insta-
   latii de haldat, excavatoare cu rotor si altele
   asemenea)                                            6 (8)          3 (8)
7. Pompe centrifugale cu grad de complexitate ridi-
   cat si cu motoare electrice speciale
       din care:
   - categoriile III, IV (pompe speciale)              13             10
   - categoriile V, VI si VII (pompe grele)            15             12
8. Ventilatoare industriale (echipate cu motoare
   electrice speciale)                                 15             12

      II. Utilaje ce se executa dupa chestionare
          tehnice
 1. Cazan de abur termoenergetic de 1035 t ab/h        21             18
 2. Cazan de abur termoenergetic de  525 t ab/h        18              9
 3. Cazan de abur de 105 - 420 t ab/h                  12              9
 4. Rest cazane de abur industrial si parti speci-
    ale centrale                                        9              6
 5. Cazane de apa fierbinte pentru termoficare          9              6
 6. Turbina cu abur de 600 - 700 MW                    29             24
 7. Turbina cu abur de 330 MW                          23             18
 8. Turbina cu abur de 50 - 100 MW                     21             18
 9. Rest turbine cu abur                                9              9
10. Turbina hidraulica de 23,5 MW Francisc             21              9
11. Turbina hidraulica de 20 - 40 MW Kaplan            18              9
12. Rest turbine hidraulice                            12              9
13. Motoare electrice sincron pentru utilaje
    energetice si speciale                             12              9
14. Masini si utilaje pentru cercetari geologice,
    foraj si exploatarea sondelor                      12              9

        III. Utilaje ce se comanda dupa cataloagele
            intreprinderilor furnizoare
 1. Motor Diesel naval semirapid si lent                9              6
 2. Masini-unelte agregate                              6              3
 3. Elemente pentru constructii si confectii
    metalice tipizate si refolosibile                   6              3
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
    NOTA:
    1. La utilaje complexe, prin termen de livrare se intelege anul de plan in care este prevazuta terminarea livrarii.
    2. Termenele din paranteza se aplica numai atunci cand pentru realizarea produselor sunt necesare importuri.

    ANEXA 5

              PRINCIPALELE CLAUZE ALE CONTRACTELOR PRIVIND LIVRARILE
                      COMPLEXE REALIZATE PRIN COOPERARE
    1. Contractele dintre furnizorul general, respectiv furnizorul principal, si beneficiar vor cuprinde, pe langa clauzele generale privind contractul de furnizare, si urmatoarele clauze specifice:
    a) livrarea utilajelor, subansamblelor si echipamentelor la termenele prevazute in graficul de esalonare a investitiei si in conditiile stabilite in documentatiile aprobate;
    b) calitatea furniturilor si functionarea utilajelor, echipamentelor, instalatiilor si liniilor tehnologice la parametrii aprobati;
    c) conditiile de acordare a asistentei tehnice la montaj, la efectuarea probelor tehnologice si la punerea in functiune a capacitatilor;
    d) livrarea pieselor de prima dotare si a documentatiilor pentru executarea pieselor de schimb, in conditiile stabilite potrivit legii;
    e) scolarizarea si instruirea personalului de exploatare a echipamentelor, instalatiilor si liniilor tehnologice livrate;
    f) orice alte clauze necesare indeplinirii in intregime a obiectului livrarii complexe sub raspunderea nemijlocita a furnizorului general sau principal, dupa caz.
    II. Contractul de cooperare intre furnizorul general sau furnizorul principal si unitatile specializate trebuie sa fie in concordanta cu clauzele contractului incheiat cu beneficiarul final si sa corespunda prevederilor din programele de cooperare aprobate, in care scop vor cuprinde clauze care sa asigure;
    a) ritmicitatea livrarilor de parti componente, piese, ansamble si subansamble, in concordanta cu termenele stabilite pentru executarea livrarii complexe;
    b) calitatea produselor livrate in cooperare, cu respectarea intocmai a documentatiilor tehnico-constructive ale obiectului livrarii complexe;
    c) asistenta tehnica si, dupa caz, prestarea de servicii specializate;
    d) stabilirea, in conditiile prevazute de lege, a regimului de garantii pentru toti furnizorii care coopereaza;
    e) incadrarea costurilor de productie ale furnizorilor in prevederile bugetelor de venituri si cheltuieli la toate unitatile care coopereaza.

    ANEXA 6

            PRINCIPALELE CLAUZE ALE CONTRACTULUI DE EXPORT DE MARFURI
                                GENERALE
    Contractul extern trebuie sa cuprinda, in functie de specificul marfii si conditiile de piata, urmatoarele clauze principale:
    a) partile contractante, prin precizarea denumirii exacte, sediului, adresei complete, statutului juridic al firmei cumparatoare, precum si a numelui si calitatii reprezentantilor abilitati sa semneze contractul;
    b) obiectul contractului care va cuprinde denumirea completa a marfii, cu indicarea elementelor necesare pentru determinarea preciza a produsului;
    c) cantitatea si calitatea, cu indicarea unitatii de masura, a locului, momentului si modului de determinare a acestora, a documentului care atesta cantitatea si calitatea, precum si a conditiilor de ambalare si marcare;
    d) termenele de livrare, cu precizarea termenului final de livrare sau a datei livrarii, dupa caz, a esalonarii livrarilor, a conditiilor in care pot fi modificate termenele de livrare stabilite si a documentelor care atesta data livrarii;
    e) pretul si valoarea totala, stabilirea pretului unitar corelat cu conditia de livrare;
    f) conditiile de plata, prin acreditiv si alte modalitati uzuale, precizarea modului de garantare a platii, a momentului si locului in care se face incasarea pretului, a raspunderilor si sanctiunilor in sarcina cumparatorului pentru nerespectarea obligatiilor de plata la scadenta sau livrare, dupa caz, precum si al documentelor necesare efectuarii platii;
    g) conditia de livrare, precum si determinarea momentului cand se transfera riscurile asupra marfii de la vanzator la cumparator, a obligatiei cumparatorului de a prelua marfa si a conditiilor de expeditie, incarcare-descarcare si transport;
    h) reclamatii, cu stabilirea conditiilor si termenelor limita in care se pot face reclamatii de catre cumparator;
    j) clauze de exonerare de raspundere a vanzatorului, prin definirea fortei majore, a modului de constatare si notificare si a altor cauze de exonerare;
    j) modul de solutionare a litigiilor, determinarea neintelegerilor supuse arbitrajului;
    k)  obligatia cumparatorului de a prelua si plati pretul marfii, cat si celelalte obligatii ale partilor care decurg din natura contractului, specificul marfii si reglementarile aplicabile contractului, care sa asigure eficienta operatiunii de export.

    ANEXA 7

                PRINCIPALELE CLAUZE ALE CONTRACTULUI DE EXPORT DE UTILAJE
    Contractul de export de utilaje trebuie sa cuprinda, in afara clauzelor privind contractul de export de marfuri generale, si urmatoarele clauze specifice:
    a) descrierea utilajului, a principalilor parametri tehnico-functionali ai acestuia, indicarea standardului sau documentatiei tehnice pe baza careia a fost executat utilajul;
    b) precizarea cartii tehnice sau, dupa caz, a altor documentatii tehnice aferente utilajului, necesare pentru montaj, exploatare, intretinere si reparatia acestuia;
    c) pretul, tinand seama, dupa caz, si de costul pentru asistenta tehnica la montaj, service-ul in perioada de garantie, setul de scule si piese de schimb de prima dotare, scolarizarea personalului de exploatare si altele;
    d) modalitatile de plata, de natura sa asigure preluarea utilajului, pe baza de avans, plata esalonata pe masura executiei utilajului si altele asemenea;
    e) obligatia cumparatorului de a prelua utilajul la termen si raspunderile ce ii revin pentru montajul, exploatarea, intretinerea si reparatia acestuia in perioada de garantie, cu respectarea intocmai a documentatiei vanzatorului;
    f) precizarea mijlocului de transport adecvat, indeosebi in cazul utilajelor agabaritice;
    g) conditiile specifice de plata pentru livrarea esalonata pe loturi sau pentru livrari in avans;
    h) limitele garantiilor oferite de vanzator, precum si conditiile si termenele in care cumparatorul poate formula cereri in cadrul garantiei convenite;
    i) modul de suportare a pagubelor cauzate vanzatorului datorita rezilierii contractului de catre cumparator, indiferent de motiv, sau din vina acestuia;
    j) obligatiile si raspunderile cumparatorului pentru asigurarea si garantarea dreptului de proprietate industriala a vanzatorului; stabilirea conditiilor si modalitatilor de plata pentru perfectionarile aduse utilajului;
    k) conditiile de asigurare a asistentei tehnice, service-ului si a pieselor de schimb in perioada de postgarantie.

    ANEXA 8

         PRINCIPALELE CLAUZE ALE CONTRACTULUI DE EXPORTURI COMPLEXE
    Contractul de exporturi complexe trebuie sa cuprinda, in functie de specificul exportului si conditiile de piata, urmatoarele clauze principale:
    a) partile contractante, prin stabilirea denumirii, sediului si adresei complete a acestora, statutului juridic al firmei cumparatoare, numelui si calitatii reprezentantilor abilitati sa semneze contractul, precum si a oricaror alte elemente necesare pentru determinarea concreta si precisa a partilor contractante;
    b) obiectul contractului, prin precizarea instalatiei complexe, a agregatelor, echipamentelor, lucrarilor de constructii-montaj, de prospectiuni geologice, de foraj, de minerit, de imbunatatiri funciare, fabricii sau uzinei la cheie, proiectelor si documentatiilor tehnice si a altor obiective convenite, cu stabilirea tuturor elementelor esentiale pentru definirea amanuntita a continutului acestora, inclusiv proiectare, servicii, prestatii, asistenta tehnica si service in cadrul si in afara perioadei de garantie, scolarizare si altele;
    e) termenele de livrare, respectiv de executie, stabilirea graficului coordonator si a posibilitatii de prelungire a termenelor convenite, inclusiv fixarea termenului de receptie provizorie pe etape - categorie de lucrari sau livrari -, precum si a receptiei finale;
    d) pretul total, defalcat pe categorii de lucrari si livrari, servicii si prestatii, corelat cu conditia de livrare convenita, urmarindu-se ca in pret sa se includa, dupa caz, costul asistentei tehnice la montaj, service-ului in perioada de garantie, scolarizarii personalului beneficiarului si alte cheltuieli aferente;
    e) modalitatile si conditiile de plata, cu stabilirea unor instrumente de plata asiguratorii pe categorii de livrari, lucrari, respectiv servicii si prestatii  cum sunt avans, cota la livrare, receptie provizorie si la expirarea perioadei de garantie, precum si stabilirea documentelor necesare pentru efectuarea si incasarea pretului, cu modalitati de garantie a platii prin scrisoarea de garantie sau in alt mod;
    f) obligatiile cumparatorului referitoare, dupa caz, la asigurarea de catre acesta a documentatiei de baza pentru obiectiv, la punerea la dispozitia partii romane a amplasamentului liber de orice sarcina, cu toate dotarile necesare, la avizarea de catre beneficiar, in termen, a proiectelor si garantarea ca acestea corespund cerintelor legislatiei locale, la punerea la dispozitia vanzatorului de echipamente, utilaje si materiale pe piata locala, la obtinerea autorizatiilor necesare, potrivit legislatiei locale, pentru realizarea exportului complex cu asigurarea transportului pe plan local si altele;
    g) conditiile de livrare, ambalaj, marcaj, expeditie si transport, cu precizarea modului de transfer a riscurilor si, respectiv, a proprietatii;
    h) obligatiile cumparatorului legate de suportarea taxelor comisioanelor, impozitelor si altor cheltuieli pe plan local, aferente executarii contractului;
    i) reclamatiile, stabilirea conditiilor si termenelor limita in care cumparatorul poate formula cereri, in cadrul garantiei convenite, precum si clauzele de exonerare de raspundere a vanzatorului;
    j) modul de suportare a pagubelor cauzate vanzatorului pentru rezilierea contractului de catre cumparator, indiferent de motiv, sau din vina acestuia;
    k) garantarea dreptului de proprietate industriala a vanzatorului, obligatiile si raspunderile corespunzatoare ale cumparatorului, inclusiv pentru perfectionarile ulterioare aduse utilajelor sau altor produse vandute in cadrul exportului complex; stabilirea conditiilor de vanzare a produselor fabricate cu echipamentele livrate in cadrul exportului complex;
    l) conditiile de asigurare a asistentei tehnice, a altor servicii si livrarilor de piese de schimb, in perioada de postgarantie;
    m) modul de solutionare a diferendelor si litigiilor, inclusiv pe calea arbitrajului;
    n) celelalte obligatii ale partilor care decurg din natura contractului, specificul exportului complex si reglementarile aplicabile contractului, care sa asigure eficienta maxima a operatiunii.

    ANEXA 9


         PENALITATI PENTRU NEEXECUTAREA SAU EXECUTAREA NECORESPUNZATOARE
               A CONTRACTELOR INTERNE DE COMERT EXTERIOR
    1. Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contractul economic de comision are drept consecinta plata, de catre partea in culpa, a urmatoarelor penalitati:
    a) pentru nerespectarea termenelor de inaintare a documentatiilor tehnico-economice, stabilite prin contract, inclusiv a documentelor necesare incasarii valorii marfii livrate, 100 de lei pentru fiecare zi de intarziere;
    b) pentru nerezolvarea de catre unitatea producatoare a reclamatiilor, a cererilor de daune sau penalitati, formulate de partenerii straini, in termenele prevazute in contractul extern, 0,03 % pe luna, calculat la valoarea marfii reclamate sau a pretentiilor formulate;
    c) pentru depasirea de catre intreprinderea de comert exterior a termenului prevazut in contractul economic de comision pentru lansarea cererilor de oferta in exterior, precum si pentru incalcarea termenului de transmitere a reclamatiilor externe, 0,01 % pentru fiecare decada de intarziere, calculata la valoarea specificatiei, fisei tehnice sau reclamatiei externe intirziate;
    d) pentru nerespectarea termenului de incunostintare a unitatii producatoare asupra imposibilitatii executarii contractului extern din cauza de forta majora sau din culpa partenerului strain, 50 de lei pentru fiecare zi de intarziere;
    e) pentru refuzul nejustificat al intreprinderii de comert exterior de a deconta in termen valoarea marfurilor exportate, 0,3 % pentru fiecare zi de intarziere.
    Intarzierea in efectuarea platii comisionului se penalizeaza potrivit reglementarilor legale referitoare la neplata pretului.
    Daca prejudiciul cauzat prin incalcarea unei obligatii contractuale nu este acoperit de penalitati, partea in culpa va plati daune in completare, pana la acoperirea integrala a acestuia.
    2. Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contractele economice de livrare pentru export atrage pentru partea in culpa plata dublului penalitatilor prevazute in anexa nr. 2.
    Pentru remiterea cu intarziere de catre unitatea producatoare a documentelor necesare incasarii valorii marfii livrate se aplica penalitatea prevazuta la pct. 1 lit. a).
    Prevederile alin. 1 se aplica si in cazul contractelor de comision, sumele incasate urmand sa fie varsate la bugetul statului.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 3/1988

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 3 din 1988
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu