E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1286 din  8 decembrie 1990

privind infiintarea Regiei autonome a sarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 145 bis  din 17 decembrie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Regia autonoma a sarii, cu sediul central in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 220, sector 1.
    Regia autonoma a sarii se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale.
    Regia autonoma a sarii este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Ministerul Resurselor si Industriei reprezinta interesele statului in Consiliul de administratie al Regiei autonome a sarii, impreuna cu Ministerul Finantelor si, dupa caz, cu Ministerul Comertului si Turismului.
    Art. 2
    Regia autonoma a sarii are ca obiect principal de activitate gestionarea si protectia zacamintelor din perimetrele incredintate spre exploatare, extractia, prepararea si comercializarea sarii si a substantelor nemetalifere din perimetrele miniere incredintate, precum si executarea de lucrari si prestari de servicii legate de obiectul sau de activitate.
    Art. 3
    Patrimoniul net al Regiei autonome a sarii este de 1.456,2 milioane de lei, constituit prin preluarea activului si pasivului de la unitatile prezentate in anexa nr. 1, care se reorganizeaza.
    Patrimoniul Regiei autonome a sarii se va modifica corespunzator pe baza reevaluarii acestuia in conditiile prevazute de lege.
    Art. 4
    Regia autonoma a sarii are in structura subunitati de productie specifice: exploatari, saline, uzine, sectoare, sectii, raioane, ateliere, precum si alte subunitati necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    Art. 5
    Organizarea si activitatea Regiei autonome a sarii si a organelor sale de conducere se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare din anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
    Art. 6
    Conducerea regiei este asigurata de consiliul de administratie constituit potrivit legii.
    Structura organizatorica a Regiei autonome a sarii se aproba de consiliul de administratie. La data infiintarii regiei autonome, structura organizatorica a acesteia este prevazuta in anexa nr. 3*). Modificarea structurii organizatorice, dupa inceperea functionarii regiei autonome este, conform legii, de competenta consiliului de administratie.
    Art. 7
    Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislatiei muncii si reglementarilor interne ale Regiei autonome a sarii, aprobate de consiliul de administratie.
    Personalul unitatilor componente care se reorganizeaza va fi preluat de Regia autonoma a sarii. Acest personal, in cazul in care va fi incadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferenta pana la salariul tarifar avut si sporuri de vechime, dupa caz, timp de trei luni.
    Art. 8
    Regia autonoma a sarii isi acopera cheltuielile, inclusiv dobanzile, amortizarea investitiilor si rambursarea creditelor din veniturile provenite din activitatea proprie si prin subventii de la buget, acordate potrivit legii.
    Art. 9
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 10
    Orice dispozitie contrara prezentei hotarari se abroga.

                        PRIM-MINISTRU
                         PETRE ROMAN

----------------------------
    *) Anexa se comunica unitatilor interesate.


    ANEXA 1

                         LISTA
unitatilor din structura regiei autonome care se reorganizeaza
------------------------------------------------------------------------------
Nr. crt.  Denumirea unitatii existente     Denumirea subunitatii reorganizate
-------------------------------------------------------------------------------
     A. Intreprinderi miniere                  A. Exploatari miniere
1. Ramnicu Valcea                            1. Ramnicu Valcea
     B. Intreprinderi - saline                 B. Saline
2. Slanic                                    2. Slanic
3. Ocna Mures                                3. Ocna Mures
4. Targu Ocna                                4. Targu Ocna
5. Cacica                                    5. Cacica
6. Ocna Dej                                  6. Ocna Dej
7. Praid                                     7. Praid
     C. Uzine                                  C. Uzine
8. Uzina de reparatii utilaj minier          8. Uzina de reparatii utilaj minier
   si de foraj Alba Iulia                       si de foraj Alba Iulia
     D. Institute                              D. Institute
9. Institutul de proiectari miniere          9. Institutul de proiectari miniere
   "Ipromin" Bucuresti                          "Ipromin" Bucuresti
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2


                         REGULAMENT
de organizare si functionare a Regiei autonome a sarii
    I. Dispozitii generale
    Art. 1
    Regia autonoma a sarii gestioneaza, protejeaza si exploateaza zacamintele de sare si alte substante minerale utile din perimetrele miniere incredintate spre exploatare.
    Art. 2
    Regia autonoma a sarii este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, activitatea acesteia se desfasoara in baza prezentului regulament si a altor prevederi legale.
    Art. 3
    Sediul central al Regiei autonome a sarii este municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 220, sector I. Regia autonoma a sarii are in structura urmatoarele categorii de subunitati:
    3.1. subunitati cu autonomie limitata, numite: exploatari, saline, uzina de reparatii utilaj minier si de foraj;
    3.2. subunitati denumite: sectoare, sectii, raioane, ateliere si altele asemenea;
    3.3. In structura regiei functioneaza si un institut de proiectare miniera. II. Obiectul de activitate
    Art. 4
    Regia autonoma a sarii are urmatorul obiect de activitate:
    4.1. gestionarea rezervelor de sare si alte substante minerale utile din perimetrele miniere incredintate spre exploatare;
    4.2. protectia zacamintelor de sare si alte substante minerale utile aferente regiei;
    4.3. extractia din subteran si cariere a sarii, calcarului, grafitului, micei, feldspatului, bentonitei si altor substante minerale utile din zacamintele si campurile miniere aferente regiei, prepararea si comercializarea acestora pe piata interna si externa;
    4.4. executarea de lucrari de cercetare geologica si tehnologia pentru extinderea perimetrelor in exploatare si pentru cresterea gradului de cunoastere a celor existente;
    4.5. elaborarea de studii, proiecte si documentatii in vederea mentinerii capacitatilor existente si a punerii in valoare a noi zacaminte;
    4.6. mentinerea si dezvoltarea capacitatilor existente, precum si deschiderea de noi campuri miniere;
    4.7. executarea lucrarilor de reparatii ale utilajelor, asigurarea si fabricarea de piese de schimb, subansamble si confectii metalice;
    4.8. executarea de lucrari de constructii-montaj industriale si civile;
    4.9. efectuarea de transporturi auto cu mijloace proprii;
    4.10. asigurarea bazei materiale, executarea de lucrari si prestari de servicii legate de obiectul sau de activitate.
    Art. 5
    In realizarea obiectului sau de activitate, regia are urmatoarele atributii principale:
    5.1. asigura programarea si urmarirea productiei;
    5.2. urmareste conducerea proceselor tehnologice pentru asigurarea protectiei oamenilor, lucrarilor miniere, utilajelor si instalatiilor, a utilizarii acestora cu eficienta;
    5.3. studiaza piata interna si externa pentru asigurarea aprovizionarii si desfacerii produsului de baza;
    5.4. asigura aprovizionarea tehnico-materiala, cercetarea, proiectarea investitiilor, tehnologica si uzinala, modernizarea capacitatilor existente;
    5.5. asigura documentatia tehnico-economica pentru mentinerea capacitatilor de productie si dezvoltarea de noi capacitati si aprobarea acestora de catre reprezentantii statului;
    5.6. asigura finantarea lucrarilor de investitii;
    5.7. pregateste cu antreprenorii generali lucrarile pentru obiectivele de mentinere si dezvoltarea capacitatilor existente;
    5.8. asigura cu furnizorii generali si de specialitate masurile necesare pentru mentinerea si dezvoltarea capacitatilor de productie;
    5.9. realizeaza importuri de tehnologii si licente pentru modernizarea capacitatilor existente;
    5.10. initiaza actiuni de cooperare tehnico-stiintifica cu firme straine;
    5.11. programeaza si urmareste activitatea de reparatii si intretinere a utilajelor si instalatiilor in functie de necesitatile productiei miniere;
    5.12. fundamenteaza politica de credite si a altor surse de finantare;
    5.13. realizeaza programarea si executarea activitatii economico-financiare, intocmirea proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli, analiza executiei acestora;
    5.14. asigura atribuirea terenurilor aferente lucrarilor miniere in conformitate cu legislatia in vigoare;
    5.15. efectueaza direct operatii de comert exterior organizandu-si compartimente specializate de import-export, marketing si conjunctura.
    III. Patrimoniul
    Art. 6
    Regia autonoma are un patrimoniu net in valoare de 1.456,2 milioane lei prin insumarea patrimoniilor preluate de la unitatile din structura, conform datelor de la 30.06.1990 si se va corecta ulterior conform prevederilor Hotararii guvernului nr. 945/1990.
    Art. 7
    Regia autonoma este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma poseda, foloseste si dispune in mod autonom, in conditiile legii, de bunurile pe care le are in patrimoniu, pentru realizarea obiectului sau de activitate si beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora.
    IV. Structura regiei
    Art. 8
    Regia autonoma a sarii isi aproba structura organizatorica prin consiliul sau de administratie, inclusiv infiintarea exploatarilor, salinelor, uzinelor si unitatilor fara personalitate juridica.
    De asemenea, stabileste relatiile unitatilor in cadrul regiei si cu tertii si le acorda imputernicire de reprezentare in numele regiei si in nume propriu in domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice si altele.
    Modul de organizare si structura conducerii unitatilor componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administratie al regiei.
    Art. 9
    Subunitatile au competentele stabilite conform regulamentului, cu urmatoarele limitari: nu pot incheia direct operatiuni financiare pentru obtinerea de subventii de la bugetul statului, precum si operatiuni de comert exterior.
    Art. 10
    Subunitatile din structura regiei raspund in fata Consiliului de administratie al Regiei autonome a sarii de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de aceasta prin hotararile si deciziile de imputernicire.
    Art. 11
    Subunitatile sunt conduse de un director si un comitet director. Atributiile acestuia se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie al regiei.
    Art. 12
    Regia autonoma a sarii are in structura directii si compartimente.
    Normele de structura pentru directii si compartimente se aproba de catre consiliul de administratie.
    Art. 13
    Atributiile directiilor si compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul de administratie.
    V. Organele de conducere ale regiei
    Art. 14
    Conducerea Regiei autonome  a sarii se asigura prin:
    - Consiliul de administratie;
    - directorul general.
    Art. 15
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului resurselor si industriei si este compus din 15 persoane, dupa cum urmeaza:
    - directorul general al Regiei autonome a sarii - presedinte;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantii Ministerului Resurselor si Industriei;
    - reprezentantul Ministerului Comertului si Turismului;
    - ingineri, economisti, tehnicieni si juristi specializati in domeniul de activitate al regiei.
    Art. 16
    Una si aceeasi persoana nu poate face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administratie sau sa participe la societati comerciale cu care respectiva regie intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.
    Art. 17
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care au suferit condamnari pentru delapidare, furt, talharie, distrugere cu intentie, inselaciune, gestiune frauduloasa, abuz de incredere comis in dauna avutului obstesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mita, arestare nelegala si cercetare abuziva si infractiuni contra pacii si omenirii.
    Art. 18
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de functionare.
    Art. 19
    Atributiile, raspunderile si competentele consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    19.1. aproba structura organizatorica si functionala a regiei;
    19.2. aproba domeniile orientative si programele de productie;
    19.3. aproba politica de dezvoltare si tehnologiile aplicate; 19.4. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau alocatii de la buget;
    19.5. propune potrivit reglementarilor in vigoare investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe;
    19.6. aproba bugetul de venituri si cheltuieli al regiei - in caz de excedent sau echilibru. In situatiile in care cheltuielile depasesc veniturile dispune promovarea documentatiei prevazute de legislatia in vigoare catre organele competente, spre aprobare;
    19.7. stabileste si defalca subventiile necesare de la bugetul de stat pe destinatii;
    19.8. stabileste imprumuturile pe termen lung sau mediu si modul de rambursare al acestora;
    19.9. aproba, in conditiile legii, instrainarea bunurilor mobile apartinand regiei;
    19.10. aproba politica de vanzare a produselor miniere;
    19.11. propune preturile pentru produsele miniere si urmareste aplicarea acestora;
    19.12. aproba utilizarea fondului valutar;
    19.13. aproba asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din tara si strainatate;
    19.14. asigura si raspunde de respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului inconjurator si securitatea muncii;
    19.15. stabileste nivelele de salarizare ale personalului in functie de studii si munca efectiv prestata cu respectarea salariului tarifar minim prevazut de lege;
    19.16. aproba orice alte probleme privind activitatea Regiei autonome a sarii cu exceptia celor date potrivit legii in competenta altor organe.
    Art. 20
    Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna sau la cererea presedintelui, sau a o treime din membrii sai, ori de cate ori este nevoie.
    Art. 21
    Pentru luarea unor decizii complexe Consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform intelegerii, pe baza de contract.
    Art. 22
    Anual consiliul de administratie prezinta Ministerului Resurselor si Industriei un raport asupra activitatii in perioada expirata si asupra programului de activitate pentru perioada in curs.
    Art. 23
    Directorul general al Regiei autonome a sarii conduce activitatea curenta a acesteia si reprezinta regia in relatiile cu organele statului, precum si cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajeaza si concediaza personalul aparatului propriu, numeste si revoca prin decizie conducatorii subunitatilor din structura regiei.
    VI. Bugetul de venituri si cheltuieli
    Art. 24
    Regia autonoma intocmeste anual buget de venituri si cheltuieli, bilant contabil si cont de profit si pierdere, dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor. Bilantul contabil anual si contul de profit si pierdere se aproba de Ministerul Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    Pentru acoperirea eventualelor deficite regia autonoma poate beneficia de subventii de la buget, ori poate contracta credite bancare.
    Art. 25
    Regia autonoma constituie fondul de rezerva si fondul de dezvoltare, precum si alte fonduri necesare desfasurarii activitatii.
    Art. 26
    Exercitiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie al fiecarui an.
    VII. Relatiile regiei
    Art. 27
    Pentru fiecare categorie si tip de subunitate din structura regiei, consiliul de administratie va stabili, conform legii, modalitatile de constituire a acestora, obiectul de activitate, relatiile, atributiile, competentele, principalii indicatori, structura organizatorica, functiile din conducerea lor, organele de conducere si alte elemente necesare desfasurarii activitatii.
    Art. 28
    Relatiile comerciale dintre regia autonoma si societatile comerciale, precum si cu statul se vor desfasura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertatii contractuale, in temeiul prevederilor Codului civil si Codului comercial.
    Art. 29
    Regia va practica in raporturile cu beneficiarii preturile stabilite in conformitate cu prevederile legale.
    Pana la liberalizarea totala a schimburilor si eliminarea sistemului de repartitii materiale, regia autonoma executa sarcinile de livrare stabilite prin balantele coordonate de Ministerul Resurselor si Industriei, iar refuzurile de incheierea contractelor atrag raspunderea civila a regiei autonome.
    Art. 30
    Regia autonoma poate incheia contracte de vanzare-cumparare, executare de lucrari si prestari servicii cu intreprinzatori straini.
    Art. 31
    Regia autonoma se poate asocia, potrivit legii, cu alte regii si societati comerciale pentru realizarea in comun de activitati productive si de comercializare, precum si cu terte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, in scopul crearii de noi societati comerciale.
    Art. 32
    Regia autonoma este obligata sa-si desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului inconjurator si sa-si realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.
    Art. 33
    Activitatea regiei autonome poate fi influentata prin acordarea de credite cu dobanzi preferentiale, comenzi de stat si subventii.
    Art. 34
    Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 15/1990 si celelalte reglementari in vigoare.

                                              


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1286/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1286 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu