E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1287 din  8 decembrie 1990

privind infiintarea Regiei autonome a cuprului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 145 bis  din 17 decembrie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Regia autonoma a cuprului, cu sediul central in municipiul Deva, Piata Unirii nr. 9, judetul Hunedoara.
    Regia autonoma a cuprului se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale.
    Regia autonoma a cuprului este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Ministerul Resurselor si Industriei reprezinta interesele statului in Consiliul de administratie al Regiei autonome a cuprului, impreuna cu Ministerul de Finante si, dupa caz, cu Ministerul Comertului si Turismului.
    Art. 2
    Regia autonoma a cuprului are ca obiect principal de activitate gestionarea si protectia zacamintelor din perimetrele incredintate spre exploatare, extractia, prepararea si comercializarea minereurilor cuprifere, auro-argentifere si substantelor nemetalifere asociate acestora, precum si executarea de lucrari si prestari de servicii legate de obiectul sau de activitate.
    Art. 3
    Patrimoniul net al Regiei autonome a cuprului este de 40.737,1 milioane lei, constituit prin preluarea activului si pasivului de la unitatile prezentate in anexa nr. 1, care se reorganizeaza.
    Patrimoniul Regiei autonome a cuprului se va modifica corespunzator pe baza reevaluarii acestuia in conditiile prevazute de lege.
    Art. 4
    Regia autonoma a cuprului are in structura subunitati de productie specifice: exploatari miniere, mine, cariere, uzine, fabrici, sectoare, sectii, raioane, ateliere, precum si alte subunitati necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    Art. 5
    Organizarea si activitatea Regiei autonome a cuprului si a organelor sale de conducere se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare din anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
    Art. 6
    Conducerea regiei este asigurata de consiliul de administratie constituit potrivit legii.
    Structura organizatorica a Regiei autonome a cuprului se aproba de Consiliul de administratie. La data infiintarii regiei structura organizatorica este prezentata in anexa nr. 3*). Modificarea structurii organizatorice, dupa inceperea functionarii regiei autonome este, conform legii, de competenta consiliului de administratie.
    Art. 7
    Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislatiei muncii si reglementarilor interne ale Regiei autonome a cuprului, aprobate de consiliul de administratie.
    Personalul subunitatilor componente care se reorganizeaza va fi preluat de Regia autonoma a cuprului. Acest personal, in cazul in care va fi incadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferenta pana la salariul tarifar avut si sporuri de vechime, dupa caz, timp de trei luni.
    Art. 8
    Regia autonoma a cuprului isi acopera cheltuielile inclusiv dobanzile, amortizarea investitiilor si rambursarea creditelor prin veniturile provenite din activitatea proprie si prin subventii de la buget, acordate potrivit legii.
    Art. 9
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 10
    Orice dispozitie contrara prezentei hotarari se abroga.

                        PRIM-MINISTRU
                         PETRE ROMAN

------------------------------
    *) Anexa se comunica unitatilor interesate.


    ANEXA 1

                        LISTA
subunitatilor din structura regiei autonome care se reorganizeaza
-----------------------------------------------------------------------------
 Nr. crt.  Denumirea unitatii existente    Denumirea subunitatii reorganizate
-----------------------------------------------------------------------------
       A. Combinate miniere                 A. Exploatari miniere
 1. Rosia Poieni                           1. Rosia Poieni
       B. Intreprinderi miniere             B. Exploatari miniere
 2. Moldova Noua                           2. Moldova Noua
 3. Balan                                  3. Balan
 4. Barza                                  4. Barza
 5. Hunedoara                              5. Hunedoara
 6. Dobresti                               6. Dobresti
 7. Ruschita                               7. Ruschita
 8. Baia de Aries                          8. Baia de Aries
 9. Bocsa                                  9. Bocsa
       C. Mine                              C. Exploatari miniere
10. Deva                                  10. Deva
11. Rosia Montana                         11. Rosia Montana
12. Zlatna                                12. Zlatna
13. Coranda-Certej                        13. Coranda-Certej
14. Boita Hateg                           14. Boita Hateg
15. Baia de Arama                         15. Baia de Arama
16. Sasca                                 16. Sasca
       D. Cariere                           D. Exploatari miniere
17. Vetel                                 17. Vetel
       E. Intreprinderi                     E. Uzine
18. Intreprinderea de piese de schimb     18. Uzina de piese de schimb si
    si reparatii utilaj minier Deva           reparatii utilaj minier Deva
       F. Uzine                             F. Uzine
19. Uzina de utilaj minier si reparatii   19. Uzina de utilaj minier si
    Criscior                                  reparatii Criscior
       G. Baze de aprovizionare-desfacere   G. Baze de aprovizionare-desfacere
20. Baza de aprovizionare, desfacere si   20. Baza de aprovizionare, desfacere,
    transport Deva                            prestari servicii Deva
       H. Institute                         H. Institute
21. Institutul de cercetari, inginerie    21. Institutul de cercetari si
    tehnologica si proiectare a               proiectari miniere Deva
    lucrarilor de constructii si
    instalatii pentru minereuri Deva
       I. Centre de calcul                  I. Centre de informatica
22. Centrul de calcul electronic Deva     22. Centrul de informatica miniera
                                              Deva
       J. Unitati scolare                   J. Unitati scolare
    Grupul scolar minier:                    Grupul scolar minier:
23. Deva                                  23. Deva
24. Barza-Criscior                        24. Barza-Criscior
25. Moldova Noua                          25. Moldova Noua
26. Zlatna                                26. Zlatna
27. Abrud                                 27. Abrud
28. Balan                                 28. Balan
       K. Laborator de perfectionare        K. Centru de perfectionare
29. Deva                                  29. Deva
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2


                          REGULAMENT
de organizare si functionare a Regiei autonome a cuprului
    I. Dispozitii generale
    Art. 1
    Regia autonoma a cuprului gestioneaza, protejeaza si exploateaza zacamintele de minereuri cuprifere, auro-argentifere si substantele nemetalifere asociate acestora din perimetrele incredintate spre exploatare.
    Art. 2
    Regia autonoma a cuprului este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara; activitatea acesteia se desfasoara in baza prezentului regulament si a altor prevederi legale.
    Art. 3
    Sediul central al Regiei autonome a cuprului este municipiul Deva, Piata Unirii nr. 9, judetul Hunedoara.
    Regia autonoma a cuprului are in structura urmatoarele categorii de subunitati:
    3.1. subunitati cu autonomie limitata denumite: exploatari miniere, uzine, uzine de utilaj minier, reparatii si piese de schimb, baze de aprovizionare, desfacere si prestari servicii.
    3.2. subunitati denumite: mine, cariere, uzine de preparare, fabrici, sectoare, sectii, raioane, ateliere si altele asemenea.
    3.3. in structura regiei functioneaza institute de cercetare si proiectare miniera, unitati scolare si centre de informatica organizate conform prevederilor legale.
    II. Obiectul de activitate
    Art. 4
    Regia autonoma a cuprului are urmatorul obiect de activitate:
    4.1. gestionarea si protectia zacamintelor de minereuri si substante nemetalifere din perimetrele incredintate spre exploatare;
    4.2. extractia, prepararea si comercializarea minereurilor cuprifere, feroase, auro-argentifere, polimetalice, bauxitei, calcarului, bentonitei, dolomitei, talcului, nisipurilor metalurgice etc.;
    4.3. executarea de lucrari de cercetare geologica si tehnologica in extinderea perimetrelor in exploatare si pentru cresterea gradului de cunoastere a celor existente;
    4.4. elaborarea de studii, proiecte si documentatii in vederea mentinerii capacitatilor existente si a punerii in valoare de noi zacaminte;
    4.5. executarea de lucrari pentru mentinerea si dezvoltarea capacitatilor existente, precum si pentru deschiderea de noi campuri miniere;
    4.6. fabricarea, repararea si intretinerea utilajelor, masinilor si instalatiilor miniere si de preparare;
    4.7. executarea de lucrari de constructii-montaj miniere, industriale si civile;
    4.8. actiuni de export-import si cooperare economica internationala;
    4.9. efectuarea de transporturi auto speciale si de persoane cu mijloace proprii;
    4.10. efectuarea de transporturi pe cai ferate;
    4.11. asigurarea bazei materiale, executarea de lucrari si prestari de servicii legate de obiectul sau de activitate.
    Art. 5
    In realizarea obiectului de activitate Regia autonoma a cuprului exercita urmatoarele atributii principale:
    5.1. asigura extractia, prepararea si valorificarea minereurilor cuprifere, auro-argentifere si substantelor nemetalifere asociate acestora;
    5.2. asigura programarea si urmarirea productiei si a conducerii proceselor tehnologice pentru realizarea protectiei oamenilor, lucrarilor miniere, utilajelor si instalatiilor, precum si utilizarea cu eficienta a acestora;
    5.3. asigura cercetarea si proiectarea de investitii, tehnologica si uzinala, modernizarea capacitatilor existente, documentatiile tehnico-economice pentru mentinerea capacitatilor si dezvoltarea de noi capacitati, finantarea investitiilor, pregatirea cu antreprenori generali a lucrarilor pentru obiectivele de investitii, stabilirea cu furnizorii generali a masurilor pentru mentinerea si dezvoltarea capacitatilor de productie, executarea si punerea in functiune prin unitati proprii sau prin contracte cu alte unitati a obiectivelor miniere;
    5.4. realizeaza importuri de tehnologii, licente, utilaje si echipamente pentru modernizarea capacitatilor de productie si pentru retehnologizarea proceselor de productie;
    5.5. asigura aprovizionarea tehnico-materiala si comercializarea produselor, studiaza piata interna si externa pentru realizarea aprovizionarii si desfacerii produselor;
    5.6. pregateste si negociaza cu reprezentantii organelor competente volumul productiei miniere posibile de realizat si contractarea acesteia;
    5.7. fundamenteaza cheltuielile de productie, preturile de livrare a produselor miniere si propune pentru aprobare nivelul subventiilor necesare;
    5.8. elaboreaza documentatiile pentru obtinerea de credite si a altor surse de finantare;
    5.9. realizeaza programarea si executarea de activitati economico-financiare, intocmirea proiectelor de bugete, analiza executiei acestora si stabileste destinatia veniturilor conform legislatiei in vigoare;
    5.10. stabileste strategia de dezvoltare a extractiei, prepararii si valorificarii minereurilor din zacamintele pe care le exploateaza, corelat cu necesitatile economiei nationale si cu posibilitatile de exploatare rationala a zacamintelor;
    5.11. programeaza si urmareste activitatea de reparatii si intretinere a utilajelor si instalatiilor in functie de necesitatile productiei miniere;
    5.12. asigura atribuirea terenurilor aferente lucrarilor miniere in conformitate cu legislatia in vigoare;
    5.13. organizeaza activitatea de management in unitatile componente, inclusiv dezvoltarea aplicatiilor informatice in vederea asigurarii rapide a tuturor informatiilor necesare luarii deciziilor tehnice, economice si organizatorice;
    5.14. asigura respectarea disciplinei muncii in desfasurarea proceselor de productie, respectarea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de catre intregul personal;
    5.15. stabileste si raspunde de aplicarea masurilor pentru protectia mediului si pentru securitatea muncii;
    5.16. initiaza actiuni de cooperare tehnico-stiintifica si cu firme straine; 5.17. efectueaza direct operatii de comert exterior, prin compartimente proprii sau prin unitati specializate de import-export, marketing si conjunctura.
    III. Patrimoniul
    Art. 6
    Regia autonoma a cuprului are un patrimoniu net in valoare de 40.737,1 mil. lei, prin insumarea patrimoniilor preluate de la subunitatile din structura, conform datelor de la 30.06.1990 si se va corecta ulterior conform Hotararii guvernului nr. 945/1990.
    Art. 7
    Regia autonoma a cuprului este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate regia autonoma poseda, foloseste si dispune in mod autonom, in conditiile legii, de bunurile pe care le are in patrimoniu pentru realizarea obiectului sau de activitate si beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora.
    IV. Structura regiei
    Art. 8
    Regia autonoma a cuprului isi aproba structura organizatorica prin Consiliul sau de administratie, inclusiv infiintarea exploatarilor, uzinelor si altor asemenea subunitati.
    De asemenea, stabileste relatiile subunitatilor in cadrul regiei si cu tertii si le acorda imputernicire de reprezentare in numele regiei si in nume propriu in domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice si altele.
    Modul de organizare, structura si conducerea subunitatilor componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administratie al regiei.
    Art. 9
    Subunitatile au competentele stabilite conform regulamentului, cu urmatoarele limitari: nu pot incheia direct operatiuni financiare pentru obtinerea de subventii de la bugetul statului, precum si operatiuni de comert exterior.
    Art. 10
    Subunitatile din structura regiei raspund in fata Consiliului de administratie al Regiei autonome a cuprului de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de aceasta prin hotararile si deciziile de imputernicire.
    Art. 11
    Subunitatile regiei sunt conduse de un director si un Comitet director. Atributiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie al regiei.
    Art. 12
    Regia autonoma a cuprului are in structura directii si compartimente.
    Normele de structura pentru directii si compartimente se aproba de catre consiliul de administratie.
    Art. 13
    Atributiile directiilor si compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.
    V. Organele de conducere ale regiei
    Art. 14
    Conducerea regiei autonome a cuprului se asigura prin:
    - Consiliul de administratie;
    - directorul general.
    Art. 15
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului resurselor si industriei si este compus din 15 persoane, dupa cum urmeaza:
    - directorul general al Regiei autonome a cuprului - presedinte;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantii Ministerului Resurselor si Industriei;
    - reprezentantul Ministerului Comertului si Turismului;
    - ingineri, economisti, tehnicieni si juristi, specializati in domeniul de activitate al regiei.
    Art. 16
    Una si aceeasi persoana nu poate face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administratie sau sa participe la societati comerciale cu care respectiva regie intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.
    Art. 17
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care au suferit condamnari pentru delapidare, furt, talharie, distrugere cu intentie, inselaciune, gestiune frauduloasa, abuz de incredere comis in dauna avutului obstesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mita, arestare nelegala si cercetare abuziva si infractiuni contra pacii si omenirii.
    Art. 18
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de functionare.
    Art. 19
    Atributiile, raspunderile si competenta consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    19.1. aproba structura organizatorica si functionala a regiei;
    19.2. aproba domeniile orientative si programele de productie;
    19.3. aproba politica de dezvoltare si tehnologiile aplicate;
    19.4. hotaraste cu privire la investitiile economice ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau alocatii de la buget;
    19.5. propune potrivit reglementarilor in vigoare investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe;
    19.6. aproba bugetul de venituri si cheltuieli al regiei in caz de excedent sau echilibru. In situatiile in care cheltuielile depasesc veniturile, dispune promovarea documentatiei prevazute de legislatia in vigoare catre organele competente, spre aprobare;
    19.7. stabileste si defalca subventiile necesare de la bugetul de stat pe destinatii;
    19.8. stabileste imprumuturile pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora;
    19.9. aproba in conditiile legii instrainarea bunurilor mobile apartinand regiei;
    19.10. aproba politica de vanzare a produselor miniere;
    19.11. propune preturile pentru produsele miniere si urmareste aplicarea acestora;
    19.12. aproba utilizarea fondului valutar;
    19.13. aproba asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din tara si strainatate;
    19.14. asigura si raspunde de respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului inconjurator si securitatea muncii;
    19.15. stabileste nivelele de salarizare a personalului in functie de studii si munca efectiv prestata cu respectarea salariului tarifar minim prevazut de lege;
    19.16. aproba orice alte probleme privind activitatea Regiei autonome a cuprului cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.
    Art. 20
    Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna sau, la cererea presedintelui sau a 1/3 din membrii sai, ori de cate ori este nevoie.
    Art. 21
    Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform intelegerii, pe baza de contract.
    Art. 22
    Anual consiliul de administratie prezinta Ministerului Resurselor si Industriei un raport asupra activitatii in perioada expirata si asupra programului de activitate pentru perioada in curs.
    Art. 23
    Directorul general al Regiei autonome a cuprului conduce activitatea curenta a acesteia si reprezinta regia in relatiile cu organele statului, precum si cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajeaza si concediaza personalul aparatului propriu, numeste si revoca prin decizie conducatorii subunitatilor din structura regiei.
    VI. Bugetul de venituri si cheltuieli
    Art. 24
    Regia autonoma intocmeste anual buget de venituri si cheltuieli, bilant contabil si cont de profit si pierdere dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor. Bilantul contabil anual si contul de profit si pierdere se aproba de Ministerul Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    Pentru acoperirea eventualelor deficite regia autonoma poate beneficia de subventii de la buget, ori poate contracta credite bancare.
    Art. 25
    Regia autonoma constituie fondul de rezerva si fondul de dezvoltare, precum si alte fonduri necesare desfasurarii activitatii.
    Art. 26
    Exercitiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie al fiecarui an.
    VII. Relatiile regiei
    Art. 27
    Pentru fiecare categorie si tip de subunitate din structura regiei, consiliul de administratie va stabili, conform legii, modalitatile de constituire a acestora, obiectul de activitate, relatiile, atributiile, competentele, principalii indicatori, structura organizatorica, functiile de conducere a lor, organele de conducere si alte elemente necesare desfasurarii activitatii.
    Art. 28
    Relatiile comerciale dintre regia autonoma si societatile comerciale, precum si cu statul se vor desfasura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertatii contractuale in temeiul prevederilor Codului civil si Codului comercial.
    Art. 29
    Regia va practica in raporturile cu beneficiarii preturi stabilite in conformitate cu prevederile legale.
    Pana la liberalizarea totala a schimburilor si eliminarea sistemului de repartitii materiale regia autonoma executa sarcinile de livrare stabilite prin balantele coordonate de Ministerul Resurselor si Industriei, iar refuzurile de incheierea contractelor atrag raspunderea civila a regiei autonome.
    Art. 30
    Regia autonoma poate incheia contracte de vanzare-cumparare, executare de lucrari si prestari servicii cu intreprinzatori straini.
    Art. 31
    Regia autonoma se poate asocia potrivit legii cu alte regii si societati comerciale pentru realizarea in comun de activitati productive si de comercializare, precum si cu terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in scopul crearii de noi societati comerciale.
    Art. 32
    Regia autonoma este obligata sa-si desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului inconjurator si sa-si realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.
    Art. 33
    Activitatea regiei autonome poate fi influentata prin acordarea de credite cu dobanzi preferentiale, comenzi de stat si subventii.
    Art. 34
    Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 15/1990 si celelalte reglementari in vigoare.

                                             


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1287/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1287 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1287/1990
Hotărârea 808 1998
privind infiintarea Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A.
Hotărârea 726 1994
privind infiintarea unor societati comerciale cu capital integral de stat prin reorganizarea unor subunitati din cadrul Regiei Autonome a Cuprului
Hotărârea 382 1994
privind trecerea activitatii de extractie si de prelucrare a minereului de fier si a nisipului cuartos de la Exploatarea miniera Iara din subordinea Societatii Comerciale "Cominex Nemetalifere" - S.A. la Regia Autonoma a Cuprului
Hotărârea 604 1992
privind reorganizarea Regiei Autonome a Nemetaliferelor in Societatea Comerciala "Cominex" - S.A. Cluj
Hotărârea 303 1992
privind infiintarea unor societati comerciale prin desprinderea unor subunitati din cadrul Regiei Autonome a Cuprului Deva
Hotărârea 222 1992
pentru modificarea unor prevederi ale regulamentelor de organizare si functionare ale regiilor autonome din componenta Ministerului Industriei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu