E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 164 2001 abrogat de Legea 263 2010
Legea 164 2001 a se vedea Legea 119 2010
Legea 164 2001 modificat de Legea 208 2009
Legea 164 2001 modificat de Decizia 82 2009
Legea 164 2001 modificat de Legea 14 2008
Legea 164 2001 completat de Legea 14 2008
Legea 164 2001 completat de Legea 90 2007
Articolul 87 din actul Legea 164 2001 abrogat de Decizia 7 2002
Articolul 40 din actul Legea 164 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2001
Articolul 48 din actul Legea 164 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2001
Articolul 79 din actul Legea 164 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2001
Articolul 80 din actul Legea 164 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2001
Legea 164 2001 in legatura cu Hotărârea 1188 2001
Articolul 79 din actul Legea 164 2001 in legatura cu OUG 85 2001
Legea 164 2001 republicat de Legea 164 2001
Legea 164 2001 promulgat de Decretul 221 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 164 din  7 aprilie 2001

privind pensiile militare de stat

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 183 din 10 aprilie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Dreptul la pensii si asigurari sociale pentru cadrele militare este garantat de stat si se exercita in conditiile prezentei legi.
    (2) Principiile generale prevazute la art. 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se aplica in mod corespunzator si pensiilor militare de stat, exceptand situatiile in care prin prezenta lege se dispune altfel.
    Art. 2
    Sistemul pensiilor militare de stat si asigurarilor sociale din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale acopera riscurile activitatii militare, precum si pierderile de venituri datorate invaliditatii, batranetii si decesului.
    Art. 3
    De prevederile prezentei legi beneficiaza cadrele militare in activitate, in rezerva sau in retragere, denumite in continuare cadre militare, precum si urmasii acestora.
    Art. 4
    In sistemul pensiilor militare de stat si asigurarilor sociale din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale se acorda urmatoarele prestatii:
    a) pensii militare de stat;
    b) alte drepturi de asigurari sociale stabilite prin legi sau prin hotarari ale Guvernului, pe baza dispozitiilor legale aplicabile in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 5
    (1) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii asigura aplicarea reglementarilor referitoare la pensiile militare de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale militarilor, exercita controlul aplicarii acestora si initiaza propuneri de acte normative in domeniu.
    (2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat si a altor drepturi de asigurari sociale se asigura de la bugetul de stat prin bugetele institutiilor prevazute la alin. (1).
    (3) Administrarea si controlul gestionarii fondurilor se realizeaza prin organe specializate, constituite la nivelul institutiilor prevazute la alin. (1).
    Art. 6
    Cadrele militare pot beneficia de o singura pensie militara de stat.
    Art. 7
    (1) Drepturile de pensii sunt imprescriptibile si nu pot fi cedate total sau partial.
    (2) Plata prestatiilor prevazute la art. 4 se supune termenului general de prescriptie, conform legii.
    (3) Obligatiile si prestatiile de asigurari sociale se achita in moneda nationala.
    Art. 8
    Cadrele militare se pot asigura si la institutiile private de asigurari sociale in conditiile prevazute de lege.
    Art. 9
    (1) Conditiile de munca in care se desfasoara activitatea cadrelor militare pot fi:
    a) normale;
    b) deosebite;
    c) speciale.
    (2) Reglementarile privind locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite si speciale stabilite pentru sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se aplica si cadrelor militare care isi desfasoara activitatea in conditii similare.
    (3) Locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite si speciale, specifice pentru cadrele militare, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerilor institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.
    (4) Hotararea Guvernului prevazuta la alin. (3) va fi adoptata in termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    CAP. 2
    Pensii militare de stat

    Art. 10
    Sistemul pensiilor militare de stat cuprinde:
    a) pensia de serviciu;
    b) pensia de invaliditate;
    c) pensia de urmas.

    SECTIUNEA 1
    Pensia de serviciu

    Art. 11
    Pensia de serviciu poate fi:
    a) pentru limita de varsta;
    b) anticipata;
    c) anticipata partiala.
    Art. 12
    Au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de varsta cadrele militare in activitate care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) varsta de 55 de ani;
    b) vechime minima in serviciu de 30 de ani barbatii si 25 de ani femeile, din care efectiv ca militar 15 ani barbatii si 10 ani femeile.
    Art. 13
    Au dreptul la pensie de serviciu anticipata cadrele militare in activitate care indeplinesc conditiile de vechime prevazute la art. 12 lit. b) si se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) au implinit varsta de 50 de ani si sunt trecute in rezerva ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazuta de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militara.
    Art. 14
    (1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipata partiala cadrele militare in activitate, indiferent de varsta, care au o vechime efectiva in serviciu de minimum 20 de ani, dintre care cel putin 10 ani ca militar, si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) sunt trecute in rezerva ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazuta de Legea nr. 80/1995 sau ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militara.
    (2) Cuantumul pensiei anticipate partiale pentru cadrele militare in activitate prevazute la alin. (1) se calculeaza proportional cu numarul anilor de serviciu.
    Art. 15
    Cadrele militare care la data trecerii in rezerva nu indeplinesc conditiile de acordare a unei pensii, dar au o vechime in serviciul militar de cel putin 15 ani pentru barbati si 10 ani pentru femei, beneficiaza de pensie militara de stat la implinirea varstelor standard prevazute in Legea nr. 19/2000, proportional cu numarul anilor de serviciu militar.
    Art. 16
    (1) Cadrele militare care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b) sau c) beneficiaza de pensie de serviciu anticipata sau anticipata partiala astfel:
    a) la implinirea varstei de 50 de ani barbatii si 45 de ani femeile, daca si-au desfasurat activitatea in conditii de munca deosebite cel putin 20 de ani efectiv, din care cel putin 10 ani efectiv ca militar;
    b) la implinirea varstei de 45 de ani barbatii si 40 de ani femeile, daca si-au desfasurat activitatea in conditii de munca speciale cel putin 15 ani efectiv, din care cel putin 10 ani efectiv ca militar.
    (2) Cadrele militare in activitate care au o vechime efectiva in serviciu de 20 de ani in calitate de personal navigant pe aeronave de vanatoare, vanatoare-bombardament si cercetare, supersonice, precum si scafandrii beneficiaza de pensie de serviciu anticipata sau anticipata partiala la cerere, indiferent de varsta, daca au o vechime de cel putin 10 ani efectiv ca militar.
    Art. 17
    Vechimea in serviciu care se ia in considerare la stabilirea pensiei este perioada in care o persoana s-a aflat in una dintre urmatoarele situatii:
    a) a avut calitatea de cadru militar in activitate;
    b) a indeplinit serviciul militar ca militar in termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei institutii militare de invatamant pentru formarea cadrelor militare;
    c) a fost concentrata sau mobilizata ca rezervist;
    d) a fost in captivitate.
    Art. 18
    (1) Dovada privind vechimea in serviciul militar si celelalte elemente necesare in vederea stabilirii pensiei se face cu fisa de pensie intocmita pe baza datelor din fisa matricola sau din alte documente legale.
    (2) Dovada privind vechimea in serviciu, prestat in alta calitate decat cea de militar, se face cu carnetul de munca sau cu alte acte pe baza carora se face pensionarea potrivit Legii nr. 19/2000.
    Art. 19
    In cazul in care din insumarea perioadelor de vechime in serviciu rezulta fractiuni de cel putin 6 luni, acestea se intregesc la un an, iar cele mai mici se neglijeaza.
    Art. 20
    (1) Intre sistemul pensiilor militare de stat si sistemul public de pensii se recunosc reciproc perioadele de vechime in serviciu, respectiv stagiile de cotizare, in vederea deschiderii dreptului la pensie si a altor drepturi de asigurari sociale.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) pensia militara de stat se stabileste doar pentru perioadele de vechime in serviciu.
    (3) Perioadele de vechime in serviciu prevazute la art. 17, care sunt recunoscute ca perioade de contributie in sistemul public de pensii, se au in vedere la stabilirea pensiei in unul dintre cele doua sisteme.
    Art. 21
    (1) Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda lunara bruta avuta in ultima luna de activitate, care include solda de grad corespunzatoare la data trecerii in rezerva.
    (2) In cazul in care au avut loc modificari ale soldelor de functie in ultimele 6 luni de activitate, baza de calcul o constituie media soldelor lunare brute din aceasta perioada, mai putin solda de grad. La media obtinuta se adauga solda de grad prevazuta la alin. (1).
    Art. 22
    Pensia de serviciu pentru limita de varsta si pensia anticipata se determina in procente din baza de calcul, astfel:
    a) pentru activitatea desfasurata in conditii normale, 60%;
    b) pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite, 62%;
    c) pentru activitatea desfasurata in conditii speciale, 64% .
    Art. 23
    (1) Procentele corespunzatoare pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite sau speciale se acorda cadrelor militare care au lucrat efectiv cel putin 20 de ani in conditii deosebite sau 15 ani in conditii speciale. Daca au lucrat mai putin, la procentele corespunzatoare activitatii desfasurate in conditii normale se acorda un spor proportional cu timpul efectiv lucrat in conditii speciale sau deosebite.
    (2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), la stabilirea pensiei se ia in calcul, pentru fiecare an lucrat in asemenea conditii:
    a) 1 an si 3 luni in cazul celor care si-au desfasurat activitatea in conditii deosebite;
    b) 1 an si 6 luni in cazul celor care si-au desfasurat activitatea in conditii speciale;
    c) 2 ani in situatie de razboi sau in alte conditii prevazute prin hotarare a Guvernului.
    Art. 24
    Cadrele militare care au o vechime in serviciu mai mare de 30 de ani barbatii si 25 de ani femeile beneficiaza, pentru fiecare an in plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul folosita la stabilirea pensiei.
    Art. 25
    Pensia de serviciu stabilita in conditiile prezentei legi nu poate fi mai mare de 100% din baza de calcul folosita la stabilirea pensiei.
    Art. 26
    (1) Persoanele care beneficiaza de pensie militara de serviciu pot fi incadrate in munca, pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, dupa caz, inclusiv in sectorul public, beneficiind de drepturile salariale corespunzatoare functiei in care sunt incadrate, inclusiv de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca, dobandite pana la data pensionarii.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) pot cumula pensia cu veniturile realizate, indiferent de nivelul veniturilor respective.

    SECTIUNEA a 2-a
    Pensia de invaliditate

    Art. 27
    Au dreptul la pensie de invaliditate cadrele militare care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita:
    a) producerii unor accidente in timpul si din cauza serviciului, accidentelor asimilate acestora conform legii, bolilor contractate in timpul si din cauza indeplinirii serviciului militar si tuberculozei;
    b) accidentelor sau bolilor care nu au legatura cu indeplinirea serviciului militar.
    Art. 28
    Pensia de invaliditate se determina in raport cu gradul de pierdere a capacitatii de munca, astfel:
    a) invaliditatea de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, precum si afectarea capacitatii de autoservire, necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane;
    b) invaliditatea de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi fara ajutorul altei persoane;
    c) invaliditatea de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala dupa trecerea sa in rezerva.
    Art. 29
    Criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se aproba prin ordin comun al conducatorilor institutiilor prevazute la art. 5 alin. (1), cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Art. 30
    (1) Incadrarea in grad de invaliditate se face de comisii de expertiza medico-militare. Constituirea, organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de expertiza medico-militare se stabilesc prin regulament comun, aprobat de ministrul apararii nationale, ministrul de interne si directorul Serviciului Roman de Informatii.
    (2) Comisiile de expertiza medico-militare de pe langa spitalele militare emit decizii medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de Comisia Centrala de Expertiza Medico-Militara a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne sau Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.
    (3) Impotriva deciziilor medicale emise in conditiile alin. (2) se poate face contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Expertiza Medico-Militara.
    (4) Termenul de rezolvare a contestatiilor este de 30 de zile de la data inregistrarii.
    (5) Deciziile comisiilor centrale de expertiza medico-militare, date in solutionarea contestatiilor prevazute la alin. (3), pot fi contestate la instantele judecatoresti competente, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (6) Deciziile medicale de incadrare sau de neincadrare in grade de invaliditate, necontestate in termen, raman definitive.
    Art. 31
    (1) Cadrele militare in activitate care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unor accidente sau unor boli care nu au legatura cu indeplinirea serviciului militar beneficiaza de pensia de invaliditate numai daca indeplinesc cel putin jumatate din conditiile de vechime in serviciu, in raport cu varsta, dupa cum urmeaza:
___________________________________________________________
 Varsta cadrului militar    Vechimea in serviciu realizata
   in momentul ivirii        anterior ivirii invaliditatii
      invaliditatii                      (ani)
___________________________________________________________
      sub 25 de ani                        5
      25 - 31 de ani                       8
      31 - 37 de ani                      11
      37 - 43 de ani                      14
      43 - 49 de ani                      18
      49 - 55 de ani                      22
      peste 55 de ani                     25
___________________________________________________________

    (2) Au dreptul la pensie militara de invaliditate si cei care la data ivirii invaliditatii nu mai aveau calitatea de cadru militar in activitate, dar indeplinesc conditia de vechime in serviciu prevazuta la alin. (1).
    Art. 32
    In cazul in care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident in timpul si din cauza serviciului sau a unui accident asimilat acestuia, a unor boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii serviciului militar sau tuberculozei, pensia de invaliditate se acorda indiferent de vechimea in serviciu.
    Art. 33
    (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabileste proportional cu numarul anilor de serviciu, conform prevederilor art. 22 - 24.
    (2) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea in serviciu efectiv realizata se adauga, pentru fiecare an potential, pana la realizarea vechimii complete, urmatoarele procente:
    a) 1% pentru invaliditate de gradul I;
    b) 0,8% pentru invaliditate de gradul II;
    c) 0,6% pentru invaliditate de gradul III.
    (3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit in conditiile alin. (1), pentru cazurile prevazute la art. 31, va fi diminuat dupa cum urmeaza:
    a) cu 10% pentru gradul I de invaliditate;
    b) cu 15% pentru gradul II de invaliditate;
    c) cu 20% pentru gradul III de invaliditate.
    Art. 34
    Pensionarii incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul la o indemnizatie de insotitor, in afara pensiei, in cuantumul stabilit pentru aceasta categorie in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 35
    (1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale la intervale de 6 - 12 luni, la termenele stabilite de comisiile de expertiza medico-militare.
    (2) Dupa fiecare revizuire comisiile de expertiza medico-militare emit o noua decizie medicala prin care se stabileste, dupa caz:
    a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
    b) incadrarea in alt grad de invaliditate;
    c) incetarea calitatii de pensionar de invaliditate ca urmare a redobandirii capacitatii de munca.
    (3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia de revizuire medicala.
    (4) Neprezentarea la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala.
    (5) Revizuirea medicala periodica se poate face si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat in termenul de revizuire, dar numai pana la implinirea varstei de 55 de ani.
    (6) Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
    a) prezinta invaliditati ireversibile;
    b) au implinit varsta prevazuta la alin. (5);
    c) beneficiaza de pensie in conditiile art. 13 lit. b) si ale art. 14 lit. b).
    Art. 36
    La implinirea varstelor prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei militare de serviciu pentru limita de varsta pensionarii de invaliditate pot opta pentru pensia care ii avantajeaza. Beneficiarii pensiei de invaliditate de gradul I isi mentin dreptul la indemnizatia de insotitor, indiferent de pensia pentru care opteaza.

    SECTIUNEA a 3-a
    Pensia de urmas

    Art. 37
    Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii militare de stat.
    Art. 38
    Copiii au dreptul la pensie de urmas:
    a) pana la implinirea varstei de 16 ani;
    b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
    c) daca sunt elevi sau studenti militari ai institutiilor militare sau civile de invatamant, pana la obtinerea primului grad de ofiteri, maistru militar sau subofiter, fara a depasi varsta de 26 de ani;
    d) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a), b) sau c).
    Art. 39
    (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare prevazute de Legea nr. 19/2000, daca a avut cel putin 15 ani de casatorie cu persoana decedata.
    (2) In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv 6% pentru fiecare an de casatorie in minus.
    Art. 40
    (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe timpul cat este invalid de gradul I sau II, daca a avut cel putin un an de casatorie cu persoana decedata.
    (2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident in timpul si din cauza serviciului, a unui accident asimilat acestuia conform legii, a unei boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii serviciului militar sau a tuberculozei si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decat un sfert din salariul mediu brut pe economie.
    Art. 41
    Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 39 sau la art. 40 alin. (1) beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decat un sfert din salariul mediu brut pe economie.
    Art. 42
    Sotul supravietuitor care are in ingrijire, la data decesului sustinatorului, unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani beneficiaza de pensie de urmas pana la implinirea varstei de 7 ani a ultimului copil, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decat un sfert din salariul mediu brut pe economie.
    Art. 43
    (1) Pensia de urmas se calculeaza, dupa caz, din:
    a) pensia de serviciu pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat;
    b) pensia de invaliditate de gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta si era in plata cu pensie anticipata, pensie anticipata partiala, pensie de invaliditate de orice grad sau ar fi avut dreptul, in conditiile legii, la una dintre aceste categorii de pensii.
    (2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din pensia sustinatorului prevazuta la alin. (1), in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:
    a) pentru un singur urmas            50%;
    b) pentru 2 urmasi                   75%;
    c) pentru 3 sau mai multi urmasi    100% .
    Art. 44
    Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, reprezinta insumarea drepturilor de urmas calculate dupa fiecare parinte.
    Art. 45
    In cazul modificarii numarului de urmasi pensia se recalculeaza in conformitate cu dispozitiile art. 43 alin. (2).
    Art. 46
    Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
    Art. 47
    Beneficiarii pensiei de urmas prevazuti la art. 38 lit. d) si la art. 40 alin. (1) sunt expertizati, supusi revizuirii medicale in conditiile art. 35 si au obligatia de a urma programele recuperatorii conform acelorasi reglementari prevazute pentru pensia de invaliditate in sistemul public de pensii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Actualizarea pensiilor

    Art. 48
    Cuantumul pensiilor militare se actualizeaza dupa cum urmeaza:
    a) ori de cate ori se majoreaza solda de grad si/sau solda functiei maxime ale cadrelor militare in activitate, potrivit gradului militar avut la data trecerii in rezerva, in raport cu procentul de stabilire a pensiei in conditiile prevazute la art. 22 - 24;
    b) in cursul executiei bugetului de stat, in functie de posibilitatile financiare, la o crestere a ratei inflatiei de cel putin 10% fata de ultima luna cand s-a efectuat o corectie a pensiilor, cuantumul pensiilor se majoreaza cu rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului.

    SECTIUNEA a 5-a
    Stabilirea si plata pensiilor

    Art. 49
    (1) Pensiile militare de stat se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura speciala, a tutorelui sau curatorului acesteia, adresata, dupa caz, astfel:
    A. La Ministerul Apararii Nationale:
    a) unitatii militare din care a facut parte militarul, daca acesta indeplineste conditiile de pensionare la trecerea in rezerva sau direct in retragere;
    b) centrului militar judetean, in cazul celor care indeplinesc conditiile de pensionare dupa data iesirii din randul cadrelor militare in activitate.
    B. La Ministerul de Interne si la Serviciul Roman de Informatii:
    a) unitatii militare din care a facut parte la data trecerii in rezerva sau direct in retragere;
    b) inspectoratului judetean sau sectiei de informatii, centrului militar din raza de domiciliu a urmasilor pensionarilor militari decedati.
    (2) Pentru cadrele militare care apartin Ministerului Justitiei, precum si pentru cele detasate pentru a executa misiuni in afara institutiilor mentionate la art. 5 alin. (1) cererile se depun prin structurile de personal ale Ministerului Justitiei, respectiv prin cele ale unitatilor din care au fost detasate.
    (3) Pentru cadrele militare care apartin Ministerului Justitiei, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale cererile de pensionare se depun la organele apartinand Ministerului Apararii Nationale si, respectiv, Ministerului de Interne, dupa caz, potrivit protocoalelor incheiate intre acestea.
    (4) Pentru persoanele cu drept la pensie de urmas, ai caror sustinatori decedati au fost pensionari militari, cererea si actele de pensionare se pot depune si la organele de pensii in a caror evidenta s-au aflat sustinatorii.
    Art. 50
    (1) In vederea stabilirii pensiei militare de stat organele prevazute la art. 49 sunt obligate sa intocmeasca dosarul de pensionare, acestea purtand intreaga raspundere pentru exactitatea datelor inscrise.
    (2) Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie sa contina in mod obligatoriu si decizia medicala de incadrare in grad de invaliditate.
    (3) Metodologia de intocmire a dosarului de pensionare se stabileste prin ordin comun al ministrului apararii nationale, ministrului de interne si directorului Serviciului Roman de Informatii.
    Art. 51
    Dosarul de pensionare se intocmeste si se depune la organul de pensii constituit la nivelul institutiilor prevazute la art. 5 alin. (1), de catre organele prevazute la art. 49, in termen de 30 de zile de la data la care s-a inregistrat cererea.
    Art. 52
    (1) Drepturile de pensie se stabilesc si se platesc astfel:
    a) de la data incetarii platii soldelor cadrelor militare sau, dupa caz, a soldei sau pensiei sustinatorului decedat, daca cererea, impreuna cu toate actele necesare, a fost depusa la organul de pensii in cel mult 90 de zile de la data ivirii acestor situatii;
    b) din prima zi a lunii urmatoare celei in care cererea, impreuna cu actele necesare, a fost depusa la organul de pensii peste termenul prevazut la lit. a).
    (2) Pentru persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare ulterior datei iesirii din randul cadrelor militare in activitate sau ulterior decesului sustinatorului pensia se stabileste si se plateste cu incepere din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a depus cererea, impreuna cu actele necesare, la organul de pensii.
    Art. 53
    (1) Stabilirea dreptului la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de organele de pensii in termen de 45 de zile de la data depunerii dosarului de pensionare. Decizia va cuprinde in mod obligatoriu temeiurile de fapt si de drept care au condus la admiterea sau la respingerea cererii de pensionare, precum si termenul in care poate fi introdusa contestatia.
    (2) Deciziile de pensie se comunica in scris persoanelor care au solicitat pensionarea in termen de 10 zile de la data emiterii.
    Art. 54
    (1) Impotriva deciziilor emise in conditiile art. 53 se poate introduce contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestatii pensii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii.
    (2) Componenta nominala a comisiilor mentionate la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului apararii nationale, al ministrului de interne sau al directorului Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.
    (3) Deciziile comisiilor de contestatii pot fi atacate in instanta potrivit Legii nr. 19/2000.
    (4) Deciziile de pensie necontestate in termen, precum si deciziile comisiilor de contestatii, care nu au fost atacate la instantele judecatoresti, sunt definitive.
    Art. 55
    Comisia de contestatii solutioneaza contestatiile in termenul prevazut de lege.
    Art. 56
    In cazul in care organele de pensii constata unele erori in stabilirea si plata drepturilor de pensie se vor opera revizuirile si modificarile legale.
    Art. 57
    (1) Plata pensiilor se face lunar.
    (2) Pensia se plateste personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia.
    (3) Modalitatile de plata a pensiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului apararii nationale, ministrului de interne si directorului Serviciului Roman de Informatii.
    Art. 58
    (1) Plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care:
    a) beneficiarul a decedat;
    b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
    c) beneficiarul pensiei de urmas a fost condamnat printr-o hotarare ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului.
    (2) Instantele judecatoresti au obligatia ca, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. c), sa comunice in scris aceasta situatie organelor de pensii ale institutiilor mentionate la art. 5 alin. (1).
    Art. 59
    (1) Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
    a) pensionarul isi stabileste domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca pensia se plateste de celalalt stat;
    b) pensionarul a fost concentrat sau mobilizat;
    c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicala periodica;
    d) beneficiarul unei pensii de urmas, cu exceptia celor prevazuti la art. 40 - 42, realizeaza venituri brute lunare dintr-o activitate profesionala mai mari decat jumatate din salariul mediu brut pe economie, pentru care asigurarea este obligatorie;
    e) copilul urmas nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 38 lit. b) - d);
    f) sotul supravietuitor, beneficiarul unei pensii de urmas, se recasatoreste.
    (2) Plata indemnizatiei de insotitor se suspenda pe timpul cat pensionarul de invaliditate gradul I, cu exceptia nevazatorilor, este internat in institutii de asistenta sociala sau in unitati medicale specializate, in care se asigura supraveghere si ingrijire permanenta.
    Art. 60
    (1) Reluarea in plata a pensiilor suspendate se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a incetat cauza suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data incetarii cauzei suspendarii.
    (2) In situatia in care cererea de reluare in plata a fost depusa dupa expirarea termenului de 30 de zile plata se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.
    (3) Reluarea in plata a pensiei de urmas suspendate ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 38 lit. b) - d) se face de la data inceperii anului scolar sau de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate.
    Art. 61
    (1) Pot cumula pensia de urmas cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie, indiferent de nivelul acestora:
    a) copiii urmasi, orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii, pana la varstele prevazute la art. 38 lit. a) - c);
    b) nevazatorii care beneficiaza de pensie.
    (2) Beneficiarii pensiei de urmas, cu exceptia celor prevazuti la art. 40 - 42, pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, daca veniturile brute lunare realizate nu depasesc jumatate din salariul mediu brut lunar pe economie.
    Art. 62
    Beneficiarii pensiei militare de serviciu care se incadreaza in munca dupa trecerea in rezerva pot solicita stabilirea drepturilor de pensie in raport cu vechimea dobandita dupa pensionare in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000.
    Art. 63
    (1) Deciziile de pensie ale pensionarilor militari rechemati in randul cadrelor militare in activitate se revoca.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica din ziua in care militarul s-a prezentat la unitatea in care a fost incadrat.
    (3) Unitatea si militarii rechemati in randul cadrelor militare in activitate pot cere oricand pensionarea in conditiile prezentei legi.
    (4) La o noua trecere in rezerva vechimea care se ia in considerare la stabilirea pensiei de serviciu este cea stabilita la pensionarea anterioara, la care se adauga timpul servit dupa rechemarea in randul cadrelor militare in activitate.
    (5) In baza de calcul a pensiei se iau soldele prevazute la art. 21.
    Art. 64
    Beneficiarul dreptului de pensie este obligat sa comunice organului de pensii modificarea privind conditiile de acordare si plata a pensiei, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia.
    Art. 65
    (1) Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pana la deces, se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie.
    Art. 66
    (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie se recupereaza de la pensionari in termenul de prescriptie de 3 ani.
    (2) Sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie, ca urmare a unei infractiuni savarsite de pensionarul militar, se recupereaza de la acesta de la data primei plati a sumelor necuvenite, plus dobanzile aferente pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
    (3) Debitele stabilite potrivit alin. (2), ramase nerecuperate de la pensionarii decedati, se recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun.
    Art. 67
    Recuperarea sumelor prevazute la art. 66 se face pe baza deciziei emise de organele de pensii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, care constituie titlu executoriu.
    Art. 68
    (1) Debitele provenite din drepturile de pensie si asigurari sociale, care nu pot fi recuperate de organele de pensii militare, vor fi transmise organelor financiare cu atributii in acest sens.
    (2) Sumele provenite din recuperarea debitelor vor fi virate la bugetul de stat.

    CAP. 3
    Raspunderea juridica

    Art. 69
    Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

    SECTIUNEA 1
    Infractiuni

    Art. 70
    Completarea de catre functionar a formularelor-tip referitoare la stabilirea si plata pensiilor cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind pensionarii militari, vechimea in munca sau efectuarea de plati nejustificate din bugetul de stat, constituie infractiune de fals intelectual si se pedepseste potrivit Codului penal.

    SECTIUNEA a 2-a
    Contraventii

    Art. 71
    Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
    a) nerespectarea metodologiei de incadrare in conditii deosebite si speciale de munca;
    b) nerespectarea obligatiei beneficiarului dreptului de pensie de a comunica organului de pensii modificarile survenite privind acordarea si plata pensiei, in termen de 15 zile de la aparitia acestora.
    Art. 72
    Contraventiile prevazute la art. 71 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cele de la lit. b) cu amenda de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;
    b) cele de la lit. a) cu amenda de la 6.000.000 lei la 9.000.000 lei.
    Art. 73
    Nivelul amenzilor prevazut la art. 72 va fi actualizat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 74
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de organele de pensii militare si de cele de control ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.
    Art. 75
    Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.
    Art. 76
    Dispozitiile prezentei legi referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 77
    (1) Constituie vechime in serviciu sau in munca pentru stabilirea pensiei militare de stat si perioadele recunoscute in conditiile legii, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) Dovada vechimii in serviciu pentru stabilirea pensiei militare de stat, pentru perioadele anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se face cu actele prevazute de legislatia anterioara.
    (3) Constituie vechime in serviciu pentru stabilirea pensiei militare de stat si perioada in care, anterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, s-au urmat cursurile de zi ale invatamantului superior, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, potrivit legii.
    (4) In caz de absolvire a mai multor institutii de invatamant superior se considera vechime in munca o singura perioada de studii, la alegere.
    Art. 78
    (1) Pentru cadrele militare in activitate care se pensioneaza in conditiile prezentei legi si care au contribuit la fondul de pensie suplimentara se acorda la stabilirea pensiei, in conditiile art. 22 - 24, un spor procentual de:
    a) 3% pentru o vechime a contributiei intre 5 - 15 ani;
    b) 6% pentru o vechime a contributiei intre 15 - 25 de ani;
    c) 9% pentru o vechime a contributiei peste 25 de ani.
    (2) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, contributia pentru pensia suplimentara va deveni contributie individuala la bugetul de stat, pentru prestatiile prevazute la art. 4.
    (3) Cota de contributie individuala este de 5% . Baza lunara de calcul pentru care se va determina contributia individuala o reprezinta solda lunara bruta.
    Art. 79
    Pensiile militare stabilite in baza legislatiei anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei legi se recalculeaza astfel:
    a) cuantumul pensiei in plata se actualizeaza, avand ca baza de calcul solda lunara bruta in vigoare la data aplicarii prezentei legi, corespunzatoare functiei maxime a ultimului grad avut in activitate, pe baza unei metodologii aprobate prin hotarare a Guvernului, emisa in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la propunerea institutiilor prevazute la art. 5 alin. (1);
    b) in cazul in care cuantumul pensiei obtinut conform lit. a) este mai mic decat cuantumul pensiei in plata se mentine cuantumul pensiei in plata.
    Art. 80
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi pensiile si pensiile suplimentare acordate pe baza legislatiei anterioare, aflate in plata, devin pensii militare de stat in intelesul prezentei legi.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 81
    Cererile adresate organului de pensii constituit la nivelul institutiilor prevazute la art. 5 alin. (1) se solutioneaza in termenul prevazut de lege si sunt scutite de orice fel de taxa.
    Art. 82
    Militarii care au fost degradati militar ori au pierdut gradul de ofiter, maistru militar sau subofiter au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de varsta, daca au la data trecerii in rezerva cel putin 30 de ani vechime in serviciu barbatii si 25 de ani femeile, din care efectiv ca militar 15 ani barbatii si 10 ani femeile, si daca au implinit varsta standard de pensionare prevazuta de Legea nr. 19/2000. Baza de calcul pentru stabilirea pensiei o constituie solda lunara bruta primita in ultima luna de activitate.
    Art. 83
    Cererile inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de asigurari sociale si pensii.
    Art. 84
    Drepturile de pensie militara se transfera in tarile in care pensionarii militari isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.
    Art. 85
    In aplicarea prezentei legi institutiile prevazute la art. 5 alin. (1) emit norme metodologice in termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 86
    La stabilire pensiile se rotunjesc din 1.000 in 1.000 lei in favoarea beneficiarului.
    Art. 87
    Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 aprilie 2001.
    Art. 88
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 83 din 6 august 1977, cu modificarile si completarile ulterioare; Decretul nr. 247/1977 cu privire la incadrarea cadrelor militare permanente in grupele I, II sau III de munca, cu modificarile si completarile ulterioare; Decretul nr. 248/1977 privind criteriile si normele de incadrare in grade de invaliditate a militarilor din cadrele permanente, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 85 din 7 august 1977; Decretul nr. 249/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de pensii si a comisiilor de expertiza medico-militara, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 85 din 7 august 1977; orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 28 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 164/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 164 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 164/2001
Ordonanţa 86 2000
pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr. 247/1977 cu privire la incadrarea cadrelor militare permanente in grupele I, II sau III de munca
Ordonanţa 82 1999
pentru modificarea si completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la incadrarea cadrelor militare permanente in grupele I, II sau III de munca
Legea 130 1997
pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
Legea 33 1990
pentru modificarea Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
Decretul-lege 71 1990
pentru modificarea si completarea Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
Decretul 232 1986
pentru modificarea unor dispozitii legale cu privire la pensia suplimentara
Decretul 248 1977
privind criteriile si normele de incadrare in grade de invaliditate a militarilor din cadrele permanente
Decretul 249 1977
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de pensii si a comisiilor de expertiza medico-militara
Decretul 214 1977
privind pensiile militare de stat
Legea 263 2010
privind sistemul unitarele pensii publice
Legea 119 2010
privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor
Legea 208 2009
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu
Decizia 82 2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu
Legea 14 2008
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum si pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
Legea 90 2007
pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
Decizia 7 2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
OUG 166 2001
pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
Hotărârea 1188 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat
OUG 85 2001
pentru suspendarea aplicarii prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
Legea 164 2001
privind pensiile militare de stat
Decretul 221 2001
pentru promulgarea Legii privind pensiile militare de stat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu