E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 164 2001 completat de OUG 230 2008
Legea 164 2001 modificat de OUG 230 2008
Legea 164 2001 completat de Legea 90 2007
Articolul 79 din actul Legea 164 2001 modificat de OUG 93 2004
Legea 164 2001 in legatura cu articolul 7 din actul Hotărârea 808 2004
Legea 164 2001 in legatura cu articolul 7 din actul Hotărârea 263 2004
Articolul 79 din actul Legea 164 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 555 2003
Legea 164 2001 in legatura cu articolul 6 din actul Hotărârea 1383 2003
Articolul 48 din actul Legea 164 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 479 2003
Articolul 79 din actul Legea 164 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 479 2003
Legea 164 2001 in legatura cu articolul 6 din actul Hotărârea 1006 2003
Legea 164 2001 republicat de articolul 2 din actul OUG 166 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 164 din  7 aprilie 2001    * Republicata

privind pensiile militare de stat

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 748 din 14 octombrie 2002


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 166 din 6 decembrie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001 (aprobata prin Legea nr. 236/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 7 mai 2002).
    Legea privind pensiile militare de stat nr. 164/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 183 din 10 aprilie 2001 si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 166/2001.
    Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 325 din 18 iunie 2001 (aprobata prin Legea nr. 249/2002), s-a dispus suspendarea aplicarii prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 pana la data de 1 ianuarie 2002.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Dreptul la pensii si asigurari sociale pentru cadrele militare este garantat de stat si se exercita in conditiile prezentei legi.
    (2) Principiile generale prevazute la art. 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se aplica in mod corespunzator si pensiilor militare de stat, exceptand situatiile in care prin prezenta lege se dispune altfel.
    Art. 2
    Sistemul pensiilor militare de stat si asigurarilor sociale din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale acopera riscurile activitatii militare, precum si pierderile de venituri datorate invaliditatii, batranetii si decesului.
    Art. 3
    De prevederile prezentei legi beneficiaza cadrele militare in activitate, in rezerva sau in retragere, denumite in continuare cadre militare, precum si urmasii acestora.
    Art. 4
    In sistemul pensiilor militare de stat si asigurarilor sociale din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale se acorda urmatoarele prestatii:
    a) pensii militare de stat;
    b) alte drepturi de asigurari sociale stabilite prin legi sau prin hotarari ale Guvernului, pe baza dispozitiilor legale aplicabile in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 5
    (1) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii asigura aplicarea reglementarilor referitoare la pensiile militare de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale militarilor, exercita controlul aplicarii acestora si initiaza propuneri de acte normative in domeniu.
    (2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat si a altor drepturi de asigurari sociale se asigura de la bugetul de stat prin bugetele institutiilor prevazute la alin. (1).
    (3) Administrarea si controlul gestionarii fondurilor se realizeaza prin organe specializate, constituite la nivelul institutiilor prevazute la alin. (1).
    Art. 6
    Cadrele militare pot beneficia de o singura pensie militara de stat.
    Art. 7
    (1) Drepturile de pensii sunt imprescriptibile si nu pot fi cedate total sau partial.
    (2) Plata prestatiilor prevazute la art. 4 se supune termenului general de prescriptie, conform legii.
    (3) Obligatiile si prestatiile de asigurari sociale se achita in moneda nationala.
    Art. 8
    Cadrele militare se pot asigura si la institutiile private de asigurari sociale in conditiile prevazute de lege.
    Art. 9
    (1) Conditiile de munca in care se desfasoara activitatea cadrelor militare pot fi:
    a) normale;
    b) deosebite;
    c) speciale.
    (2) Reglementarile privind locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite si speciale stabilite pentru sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se aplica si cadrelor militare care isi desfasoara activitatea in conditii similare.
    (3) Locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite si speciale, specifice pentru cadrele militare*), se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerilor institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.
    (4) Hotararea Guvernului prevazuta la alin. (3) va fi adoptata in termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare in activitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001.

    CAP. 2
    Pensii militare de stat

    Art. 10
    Sistemul pensiilor militare de stat cuprinde:
    a) pensia de serviciu;
    b) pensia de invaliditate;
    c) pensia de urmas.

    SECTIUNEA 1
    Pensia de serviciu

    Art. 11
    Pensia de serviciu poate fi:
    a) pentru limita de varsta;
    b) anticipata;
    c) anticipata partiala.
    Art. 12
    Au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de varsta cadrele militare in activitate care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) varsta de 55 de ani;
    b) vechime minima in serviciu de 30 de ani barbatii si 25 de ani femeile, din care efectiv ca militar 15 ani barbatii si 10 ani femeile.
    Art. 13
    Au dreptul la pensie de serviciu anticipata cadrele militare in activitate care indeplinesc conditiile de vechime prevazute la art. 12 lit. b) si se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) au implinit varsta de 50 de ani si sunt trecute in rezerva ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazuta de Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militara.
    Art. 14
    (1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipata partiala cadrele militare in activitate, indiferent de varsta, care au o vechime efectiva in serviciu de minimum 20 de ani, dintre care cel putin 10 ani ca militar, si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) sunt trecute in rezerva ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazuta de Legea nr. 80/1995 sau ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militara.
    (2) Cuantumul pensiei anticipate partiale pentru cadrele militare in activitate prevazute la alin. (1) se calculeaza proportional cu numarul anilor de serviciu.
    Art. 15
    Cadrele militare care la data trecerii in rezerva nu indeplinesc conditiile de acordare a unei pensii, dar au o vechime in serviciul militar de cel putin 15 ani pentru barbati si 10 ani pentru femei, beneficiaza de pensie militara de stat la implinirea varstelor standard prevazute in Legea nr. 19/2000, proportional cu numarul anilor de serviciu militar.
    Art. 16
    (1) Cadrele militare care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b) sau c) beneficiaza de pensie de serviciu anticipata sau anticipata partiala astfel:
    a) la implinirea varstei de 50 de ani barbatii si 45 de ani femeile, daca si-au desfasurat activitatea in conditii de munca deosebite cel putin 20 de ani efectiv, din care cel putin 10 ani efectiv ca militar;
    b) la implinirea varstei de 45 de ani barbatii si 40 de ani femeile, daca si-au desfasurat activitatea in conditii de munca speciale cel putin 15 ani efectiv, din care cel putin 10 ani efectiv ca militar.
    (2) Cadrele militare in activitate care au o vechime efectiva in serviciu de 20 de ani in calitate de personal navigant pe aeronave de vanatoare, vanatoare-bombardament si cercetare, supersonice, precum si scafandrii beneficiaza de pensie de serviciu anticipata sau anticipata partiala la cerere, indiferent de varsta, daca au o vechime de cel putin 10 ani efectiv ca militar.
    Art. 17
    Vechimea in serviciu care se ia in considerare la stabilirea pensiei este perioada in care o persoana s-a aflat in una dintre urmatoarele situatii:
    a) a avut calitatea de cadru militar in activitate;
    b) a indeplinit serviciul militar ca militar in termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei institutii militare de invatamant pentru formarea cadrelor militare;
    c) a fost concentrata sau mobilizata ca rezervist;
    d) a fost in captivitate.
    Art. 18
    (1) Dovada privind vechimea in serviciul militar si celelalte elemente necesare in vederea stabilirii pensiei se face cu fisa de pensie intocmita pe baza datelor din fisa matricola sau din alte documente legale.
    (2) Dovada privind vechimea in serviciu, prestat in alta calitate decat cea de militar, se face cu carnetul de munca sau cu alte acte pe baza carora se face pensionarea potrivit Legii nr. 19/2000.
    Art. 19
    In cazul in care din insumarea perioadelor de vechime in serviciu rezulta fractiuni de cel putin 6 luni, acestea se intregesc la un an, iar cele mai mici se neglijeaza.
    Art. 20
    (1) Intre sistemul pensiilor militare de stat si sistemul public de pensii se recunosc reciproc perioadele de vechime in serviciu, respectiv stagiile de cotizare, in vederea deschiderii dreptului la pensie si a altor drepturi de asigurari sociale.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) pensia militara de stat se stabileste doar pentru perioadele de vechime in serviciu.
    (3) Perioadele de vechime in serviciu prevazute la art. 17, care sunt recunoscute ca perioade de contributie in sistemul public de pensii, se au in vedere la stabilirea pensiei in unul dintre cele doua sisteme.
    Art. 21
    (1) Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda lunara bruta avuta in ultima luna de activitate, care include solda de grad corespunzatoare la data trecerii in rezerva.
    (2) In cazul in care au avut loc modificari ale soldelor de functie in ultimele 6 luni de activitate, baza de calcul o constituie media soldelor lunare brute din aceasta perioada, mai putin solda de grad. La media obtinuta se adauga solda de grad prevazuta la alin. (1).
    Art. 22
    Pensia de serviciu pentru limita de varsta si pensia anticipata se determina in procente din baza de calcul, astfel:
    a) pentru activitatea desfasurata in conditii normale, 60%;
    b) pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite, 62%;
    c) pentru activitatea desfasurata in conditii speciale, 64% .
    Art. 23
    (1) Procentele corespunzatoare pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite sau speciale se acorda cadrelor militare care au lucrat efectiv cel putin 20 de ani in conditii deosebite sau 15 ani in conditii speciale. Daca au lucrat mai putin, la procentele corespunzatoare activitatii desfasurate in conditii normale se acorda un spor proportional cu timpul efectiv lucrat in conditii speciale sau deosebite.
    (2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), la stabilirea pensiei se ia in calcul, pentru fiecare an lucrat in asemenea conditii:
    a) 1 an si 3 luni in cazul celor care si-au desfasurat activitatea in conditii deosebite;
    b) 1 an si 6 luni in cazul celor care si-au desfasurat activitatea in conditii speciale;
    c) 2 ani in situatie de razboi sau in alte conditii prevazute prin hotarare a Guvernului.
    Art. 24
    Cadrele militare care au o vechime in serviciu mai mare de 30 de ani barbatii si 25 de ani femeile beneficiaza, pentru fiecare an in plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul folosita la stabilirea pensiei.
    Art. 25
    Pensia de serviciu stabilita in conditiile prezentei legi nu poate fi mai mare de 100% din baza de calcul folosita la stabilirea pensiei.
    Art. 26
    (1) Persoanele care beneficiaza de pensie militara de serviciu pot fi incadrate in munca, pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, dupa caz, inclusiv in sectorul public, beneficiind de drepturile salariale corespunzatoare functiei in care sunt incadrate, inclusiv de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca, dobandite pana la data pensionarii.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) pot cumula pensia cu veniturile realizate, indiferent de nivelul veniturilor respective.

    SECTIUNEA a 2-a
    Pensia de invaliditate

    Art. 27
    Au dreptul la pensie de invaliditate cadrele militare care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita:
    a) producerii unor accidente in timpul si din cauza serviciului, accidentelor asimilate acestora conform legii, bolilor contractate in timpul si din cauza indeplinirii serviciului militar si tuberculozei;
    b) accidentelor sau bolilor care nu au legatura cu indeplinirea serviciului militar.
    Art. 28
    Pensia de invaliditate se determina in raport cu gradul de pierdere a capacitatii de munca, astfel:
    a) invaliditatea de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, precum si afectarea capacitatii de autoservire, necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane;
    b) invaliditatea de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi fara ajutorul altei persoane;
    c) invaliditatea de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala dupa trecerea sa in rezerva.
    Art. 29
    Criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se aproba prin ordin comun al conducatorilor institutiilor prevazute la art. 5 alin. (1), cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Art. 30
    (1) Incadrarea in grad de invaliditate se face de comisii de expertiza medico-militara. Constituirea, organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de expertiza medico-militara se stabilesc prin regulament comun, aprobat de ministrul apararii nationale, ministrul de interne si directorul Serviciului Roman de Informatii.
    (2) Comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele militare emit decizii medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de Comisia Centrala de Expertiza Medico-Militara a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne sau Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.
    (3) Impotriva deciziilor medicale emise in conditiile alin. (2) se poate face contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Expertiza Medico-Militara.
    (4) Termenul de rezolvare a contestatiilor este de 30 de zile de la data inregistrarii.
    (5) Deciziile comisiilor centrale de expertiza medico-militara, date in solutionarea contestatiilor prevazute la alin. (3), pot fi contestate la instantele judecatoresti competente, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (6) Deciziile medicale de incadrare sau de neincadrare in grade de invaliditate, necontestate in termen, raman definitive.
    Art. 31
    (1) Cadrele militare in activitate care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unor accidente sau unor boli care nu au legatura cu indeplinirea serviciului militar beneficiaza de pensia de invaliditate numai daca indeplinesc cel putin jumatate din conditiile de vechime in serviciu, in raport cu varsta, dupa cum urmeaza:
_____________________________________________________
Varsta cadrului militar    Vechimea in serviciu
in momentul ivirii         realizata anterior
invaliditatii              ivirii invaliditatii (ani)
_____________________________________________________
    sub 25 de ani                      5
    25 - 31 de ani                     8
    31 - 37 de ani                    11
    37 - 43 de ani                    14
    43 - 49 de ani                    18
    49 - 55 de ani                    22
    peste 55 de ani                   25
_____________________________________________________

    (2) Au dreptul la pensie militara de invaliditate si cei care la data ivirii invaliditatii nu mai aveau calitatea de cadru militar in activitate, dar indeplinesc conditia de vechime in serviciu prevazuta la alin. (1).
    Art. 32
    In cazul in care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident in timpul si din cauza serviciului sau a unui accident asimilat acestuia, a unor boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii serviciului militar sau tuberculozei, pensia de invaliditate se acorda indiferent de vechimea in serviciu.
    Art. 33
    (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabileste proportional cu numarul anilor de serviciu, conform prevederilor art. 22 - 24.
    (2) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea in serviciu efectiv realizata se adauga, pentru fiecare an potential, pana la realizarea vechimii complete, urmatoarele procente:
    a) 1% pentru invaliditate de gradul I;
    b) 0,8% pentru invaliditate de gradul II;
    c) 0,6% pentru invaliditate de gradul III.
    (3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit in conditiile alin. (1), pentru cazurile prevazute la art. 31, va fi diminuat dupa cum urmeaza:
    a) cu 10% pentru gradul I de invaliditate;
    b) cu 15% pentru gradul II de invaliditate;
    c) cu 20% pentru gradul III de invaliditate.
    Art. 34
    Pensionarii incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul la o indemnizatie de insotitor, in afara pensiei, in cuantumul stabilit pentru aceasta categorie in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 35
    (1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale la intervale de 6 - 12 luni, la termenele stabilite de comisiile de expertiza medico-militara.
    (2) Dupa fiecare revizuire comisiile de expertiza medico-militara emit o noua decizie medicala prin care se stabileste, dupa caz:
    a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
    b) incadrarea in alt grad de invaliditate;
    c) incetarea calitatii de pensionar de invaliditate ca urmare a redobandirii capacitatii de munca.
    (3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia de revizuire medicala.
    (4) Neprezentarea la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala.
    (5) Revizuirea medicala periodica se poate face si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat in termenul de revizuire, dar numai pana la implinirea varstei de 55 de ani.
    (6) Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
    a) prezinta invaliditati ireversibile;
    b) au implinit varsta prevazuta la alin. (5);
    c) beneficiaza de pensie in conditiile art. 13 lit. b) si ale art. 14 lit. b).
    Art. 36
    La implinirea varstelor prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei militare de serviciu pentru limita de varsta pensionarii de invaliditate pot opta pentru pensia care ii avantajeaza. Beneficiarii pensiei de invaliditate de gradul I isi mentin dreptul la indemnizatia de insotitor, indiferent de pensia pentru care opteaza.

    SECTIUNEA a 3-a
    Pensia de urmas

    Art. 37
    Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii militare de stat.
    Art. 38
    Copiii au dreptul la pensie de urmas:
    a) pana la implinirea varstei de 16 ani;
    b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
    c) daca sunt elevi sau studenti militari ai institutiilor militare sau civile de invatamant, pana la obtinerea primului grad de ofiteri, maistru militar sau subofiter, fara a depasi varsta de 26 de ani;
    d) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a), b) sau c).
    Art. 39
    (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare prevazute de Legea nr. 19/2000, daca a avut cel putin 15 ani de casatorie cu persoana decedata.
    (2) In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv 6% pentru fiecare an de casatorie in minus.
    Art. 40
    (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe timpul cat este invalid de gradul I sau II, daca a avut cel putin un an de casatorie cu persoana decedata.
    (2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs in timpul activitatii, ca urmare a unui accident in timpul si din cauza serviciului, a unui accident asimilat acestuia conform legii, a unei boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii serviciului militar, asimilata unei boli profesionale, sau a tuberculozei si daca nu realizeaza venituri lunare provenite dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decat un sfert din salariul mediu brut pe economie.
    Art. 41
    Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 39 sau la art. 40 alin. (1) beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decat un sfert din salariul mediu brut pe economie.
    Art. 42
    Sotul supravietuitor care are in ingrijire, la data decesului sustinatorului, unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani beneficiaza de pensie de urmas pana la implinirea varstei de 7 ani a ultimului copil, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decat un sfert din salariul mediu brut pe economie.
    Art. 43
    (1) Pensia de urmas se calculeaza, dupa caz, din:
    a) pensia de serviciu pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat;
    b) pensia de invaliditate de gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta si era in plata cu pensie anticipata, pensie anticipata partiala, pensie de invaliditate de orice grad sau ar fi avut dreptul, in conditiile legii, la una dintre aceste categorii de pensii.
    (2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din pensia sustinatorului prevazuta la alin. (1), in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:
    a) pentru un singur urmas 50%;
    b) pentru 2 urmasi 75%;
    c) pentru 3 sau mai multi urmasi 100% .
    Art. 44
    Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, reprezinta insumarea drepturilor de urmas calculate dupa fiecare parinte.
    Art. 45
    In cazul modificarii numarului de urmasi pensia se recalculeaza in conformitate cu dispozitiile art. 43 alin. (2).
    Art. 46
    Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
    Art. 47
    Beneficiarii pensiei de urmas prevazuti la art. 38 lit. d) si la art. 40 alin. (1) sunt expertizati, supusi revizuirii medicale in conditiile art. 35 si au obligatia de a urma programele recuperatorii conform acelorasi reglementari prevazute pentru pensia de invaliditate in sistemul public de pensii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Actualizarea pensiilor

    Art. 48
    (1) Cuantumul pensiilor militare se actualizeaza dupa cum urmeaza:
    a) ori de cate ori se majoreaza solda de grad si/sau solda functiei maxime ale cadrelor militare in activitate, potrivit gradului militar avut la data trecerii in rezerva, in raport cu procentul de stabilire a pensiei in conditiile prevazute la art. 22 - 24;
    b) in functie de posibilitatile financiare, in cursul executiei bugetare, prin indexare cu un procent care sa acopere cu pana la 100% rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului;
    c) in situatiile in care masurile de protectie sociala prevazute la lit. b) se regasesc in majorarea soldelor de grad si/sau soldelor de functie ale cadrelor militare in activitate, actualizarea pensiilor se efectueaza in conditiile prevazute la lit. a).
    (2) Pana la incheierea procesului de recalculare a pensiilor militare de stat, prevazuta la art. 79, se vor aplica prevederile alin. (1) lit. b).

    SECTIUNEA a 5-a
    Stabilirea si plata pensiilor

    Art. 49
    (1) Pensiile militare de stat se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura speciala, a tutorelui sau curatorului acesteia, adresata, dupa caz, astfel:

    A. La Ministerul Apararii Nationale:
    a) unitatii militare din care a facut parte militarul, daca acesta indeplineste conditiile de pensionare la trecerea in rezerva sau direct in retragere;
    b) centrului militar judetean, in cazul celor care indeplinesc conditiile de pensionare dupa data iesirii din randul cadrelor militare in activitate.

    B. La Ministerul de Interne si la Serviciul Roman de Informatii:
    a) unitatii militare din care a facut parte la data trecerii in rezerva sau direct in retragere;
    b) inspectoratului judetean sau sectiei de informatii, centrului militar din raza de domiciliu a urmasilor pensionarilor militari decedati.
    (2) Pentru cadrele militare care apartin Ministerului Justitiei, precum si pentru cele detasate pentru a executa misiuni in afara institutiilor mentionate la art. 5 alin. (1) cererile se depun prin structurile de personal ale Ministerului Justitiei, respectiv prin cele ale unitatilor din care au fost detasate.
    (3) Pentru cadrele militare care apartin Ministerului Justitiei, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale cererile de pensionare se depun la organele apartinand Ministerului Apararii Nationale si, respectiv, Ministerului de Interne, dupa caz, potrivit protocoalelor incheiate intre acestea.
    (4) Pentru persoanele cu drept la pensie de urmas, ai caror sustinatori decedati au fost pensionari militari, cererea si actele de pensionare se pot depune si la organele de pensii in a caror evidenta s-au aflat sustinatorii.
    Art. 50
    (1) In vederea stabilirii pensiei militare de stat organele prevazute la art. 49 sunt obligate sa intocmeasca dosarul de pensionare, acestea purtand intreaga raspundere pentru exactitatea datelor inscrise.
    (2) Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie sa contina in mod obligatoriu si decizia medicala de incadrare in grad de invaliditate.
    (3) Metodologia de intocmire a dosarului de pensionare se stabileste prin ordin comun al ministrului apararii nationale, ministrului de interne si directorului Serviciului Roman de Informatii.
    Art. 51
    Dosarul de pensionare se intocmeste si se depune la organul de pensii constituit la nivelul institutiilor prevazute la art. 5 alin. (1), de catre organele prevazute la art. 49, in termen de 30 de zile de la data la care s-a inregistrat cererea.
    Art. 52
    (1) Drepturile de pensie se stabilesc si se platesc astfel:
    a) de la data incetarii platii soldelor cadrelor militare sau, dupa caz, a soldei sau pensiei sustinatorului decedat, daca cererea, impreuna cu toate actele necesare, a fost depusa la organul de pensii in cel mult 90 de zile de la data ivirii acestor situatii;
    b) din prima zi a lunii urmatoare celei in care cererea, impreuna cu actele necesare, a fost depusa la organul de pensii peste termenul prevazut la lit. a).
    (2) Pentru persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare ulterior datei iesirii din randul cadrelor militare in activitate sau ulterior decesului sustinatorului pensia se stabileste si se plateste cu incepere din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a depus cererea, impreuna cu actele necesare, la organul de pensii.
    Art. 53
    (1) Stabilirea dreptului la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de organele de pensii in termen de 45 de zile de la data depunerii dosarului de pensionare. Decizia va cuprinde in mod obligatoriu temeiurile de fapt si de drept care au condus la admiterea sau la respingerea cererii de pensionare, precum si termenul in care poate fi introdusa contestatia.
    (2) Deciziile de pensie se comunica in scris persoanelor care au solicitat pensionarea in termen de 10 zile de la data emiterii.
    Art. 54
    (1) Impotriva deciziilor emise in conditiile art. 53 se poate introduce contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestatii pensii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii.
    (2) Componenta nominala a comisiilor mentionate la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului apararii nationale, al ministrului de interne sau al directorului Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.
    (3) Deciziile comisiilor de contestatii pot fi atacate in instanta potrivit Legii nr. 19/2000.
    (4) Deciziile de pensie necontestate in termen, precum si deciziile comisiilor de contestatii, care nu au fost atacate la instantele judecatoresti, sunt definitive.
    Art. 55
    Comisia de contestatii solutioneaza contestatiile in termenul prevazut de lege.
    Art. 56
    In cazul in care organele de pensii constata unele erori in stabilirea si plata drepturilor de pensie se vor opera revizuirile si modificarile legale.
    Art. 57
    (1) Plata pensiilor se face lunar.
    (2) Pensia se plateste personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia.
    (3) Modalitatile de plata a pensiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului apararii nationale, ministrului de interne si directorului Serviciului Roman de Informatii.
    Art. 58
    (1) Plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care:
    a) beneficiarul a decedat;
    b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
    c) beneficiarul pensiei de urmas a fost condamnat printr-o hotarare ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului.
    (2) Instantele judecatoresti au obligatia ca, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. c), sa comunice in scris aceasta situatie organelor de pensii ale institutiilor mentionate la art. 5 alin. (1).
    Art. 59
    (1) Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
    a) pensionarul isi stabileste domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca pensia se plateste de celalalt stat;
    b) pensionarul a fost concentrat sau mobilizat;
    c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicala periodica;
    d) beneficiarul unei pensii de urmas, cu exceptia celor prevazuti la art. 40 - 42, realizeaza venituri brute lunare dintr-o activitate profesionala mai mari decat jumatate din salariul mediu brut pe economie, pentru care asigurarea este obligatorie;
    e) copilul urmas nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 38 lit. b) - d);
    f) sotul supravietuitor, beneficiarul unei pensii de urmas, se recasatoreste.
    (2) Plata indemnizatiei de insotitor se suspenda pe timpul cat pensionarul de invaliditate gradul I, cu exceptia nevazatorilor, este internat in institutii de asistenta sociala sau in unitati medicale specializate, in care se asigura supraveghere si ingrijire permanenta.
    Art. 60
    (1) Reluarea in plata a pensiilor suspendate se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a incetat cauza suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data incetarii cauzei suspendarii.
    (2) In situatia in care cererea de reluare in plata a fost depusa dupa expirarea termenului de 30 de zile plata se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.
    (3) Reluarea in plata a pensiei de urmas suspendate ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 38 lit. b) - d) se face de la data inceperii anului scolar sau de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate.
    Art. 61
    (1) Pot cumula pensia de urmas cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie, indiferent de nivelul acestora:
    a) copiii urmasi, orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii, pana la varstele prevazute la art. 38 lit. a) - c);
    b) nevazatorii care beneficiaza de pensie.
    (2) Beneficiarii pensiei de urmas, cu exceptia celor prevazuti la art. 40 - 42, pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, daca veniturile brute lunare realizate nu depasesc jumatate din salariul mediu brut lunar pe economie.
    Art. 62
    Beneficiarii pensiei militare de serviciu care se incadreaza in munca dupa trecerea in rezerva pot solicita stabilirea drepturilor de pensie in raport cu vechimea dobandita dupa pensionare in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000.
    Art. 63
    (1) Deciziile de pensie ale pensionarilor militari rechemati in randul cadrelor militare in activitate se revoca.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica din ziua in care militarul s-a prezentat la unitatea in care a fost incadrat.
    (3) Unitatea si militarii rechemati in randul cadrelor militare in activitate pot cere oricand pensionarea in conditiile prezentei legi.
    (4) La o noua trecere in rezerva vechimea care se ia in considerare la stabilirea pensiei de serviciu este cea stabilita la pensionarea anterioara, la care se adauga timpul servit dupa rechemarea in randul cadrelor militare in activitate.
    (5) In baza de calcul a pensiei se iau soldele prevazute la art. 21.
    Art. 64
    Beneficiarul dreptului de pensie este obligat sa comunice organului de pensii modificarea privind conditiile de acordare si plata a pensiei, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia.
    Art. 65
    (1) Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pana la deces, se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie.
    Art. 66
    (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie se recupereaza de la pensionari in termenul de prescriptie de 3 ani.
    (2) Sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie, ca urmare a unei infractiuni savarsite de pensionarul militar, se recupereaza de la acesta de la data primei plati a sumelor necuvenite, plus dobanzile aferente pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
    (3) Debitele stabilite potrivit alin. (2), ramase nerecuperate de la pensionarii decedati, se recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun.
    Art. 67
    Recuperarea sumelor prevazute la art. 66 se face pe baza deciziei emise de organele de pensii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, care constituie titlu executoriu.
    Art. 68
    (1) Debitele provenite din drepturile de pensie si asigurari sociale, care nu pot fi recuperate de organele de pensii militare, vor fi transmise organelor financiare cu atributii in acest sens.
    (2) Sumele provenite din recuperarea debitelor vor fi virate la bugetul de stat.

    CAP. 3
    Raspunderea juridica

    Art. 69
    Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

    SECTIUNEA 1
    Infractiuni

    Art. 70
    Completarea de catre functionar a formularelor-tip referitoare la stabilirea si plata pensiilor cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind pensionarii militari, vechimea in munca sau efectuarea de plati nejustificate din bugetul de stat, constituie infractiune de fals intelectual si se pedepseste potrivit Codului penal.

    SECTIUNEA a 2-a
    Contraventii

    Art. 71
    Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
    a) nerespectarea metodologiei de incadrare in conditii deosebite si speciale de munca;
    b) nerespectarea obligatiei beneficiarului dreptului de pensie de a comunica organului de pensii modificarile survenite privind acordarea si plata pensiei, in termen de 15 zile de la aparitia acestora.
    Art. 72
    Contraventiile prevazute la art. 71 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cele de la lit. b) cu amenda de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;
    b) cele de la lit. a) cu amenda de la 6.000.000 lei la 9.000.000 lei.
    Art. 73
    Nivelul amenzilor prevazut la art. 72 va fi actualizat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 74
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de organele de pensii militare si de cele de control ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.
    Art. 75
    Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.
    Art. 76
    Dispozitiile prezentei legi referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor*), cu modificarile si completarile ulterioare.
------------
    *) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.
    In conformitate cu art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, ori de cate ori intr-o lege speciala sau alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, aceasta se va socoti facuta la dispozitiile corespunzatoare din aceasta ordonanta.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 77
    (1) Constituie vechime in serviciu sau in munca pentru stabilirea pensiei militare de stat si perioadele recunoscute in conditiile legii, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) Dovada vechimii in serviciu pentru stabilirea pensiei militare de stat, pentru perioadele anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se face cu actele prevazute de legislatia anterioara.
    (3) Constituie vechime in serviciu pentru stabilirea pensiei militare de stat si perioada in care, anterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, s-au urmat cursurile de zi ale invatamantului superior, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, potrivit legii.
    (4) In caz de absolvire a mai multor institutii de invatamant superior se considera vechime in munca o singura perioada de studii, la alegere.
    Art. 78
    (1) Pentru cadrele militare in activitate care se pensioneaza in conditiile prezentei legi si care au contribuit la fondul de pensie suplimentara se acorda la stabilirea pensiei, in conditiile art. 22 - 24, un spor procentual de:
    a) 3% pentru o vechime a contributiei intre 5 - 15 ani;
    b) 6% pentru o vechime a contributiei intre 15 - 25 de ani;
    c) 9% pentru o vechime a contributiei peste 25 de ani.
    (2) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, contributia pentru pensia suplimentara va deveni contributie individuala la bugetul de stat, pentru prestatiile prevazute la art. 4.
    (3) Cota de contributie individuala este de 5% . Baza lunara de calcul pentru care se va determina contributia individuala o reprezinta solda lunara bruta.
    Art. 79
    (1) Pensiile militare stabilite in baza legislatiei anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei legi se recalculeaza astfel:
    a) cuantumul pensiei in plata se actualizeaza, avand ca baza de calcul solda lunara bruta in vigoare la data aplicarii prezentei legi, corespunzatoare functiei maxime a gradului militar avut la data trecerii in rezerva, pe baza unei metodologii aprobate prin hotarare a Guvernului*), la propunerea institutiilor prevazute la art. 5 alin. (1);
    b) in cazul in care cuantumul pensiei obtinut conform lit. a) este mai mic decat cuantumul pensiei in plata se mentine cuantumul pensiei in plata.
    (2) Sumele rezultate ca diferenta intre pensiile in plata si pensiile recalculate prin aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) se acorda esalonat incepand cu anul 2002, pana la incheierea procesului de recalculare a pensiilor din sistemul public de pensii, dupa cum urmeaza:
    a) pentru anul 2002, 10% din cuantumul diferentei, incepand cu 1 ianuarie 2002, si 10% incepand cu 1 iulie 2002;
    b) pentru anul 2003, 20% din cuantumul diferentei, incepand cu 1 ianuarie 2003, si 20% incepand cu 1 iulie 2003;
    c) pentru anul 2004, 20% din cuantumul diferentei, incepand cu 1 ianuarie 2004, si 20% incepand cu 1 iulie 2004.
------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 782 din 7 decembrie 2001.

    Art. 80
    La data incheierii procesului de recalculare a pensiilor, efectuata potrivit prevederilor art. 79, pensiile si pensiile suplimentare acordate pe baza legislatiei anterioare, aflate in plata, devin pensii militare de stat in intelesul prezentei legi.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 81
    Cererile adresate organului de pensii constituit la nivelul institutiilor prevazute la art. 5 alin. (1) se solutioneaza in termenul prevazut de lege si sunt scutite de orice fel de taxa.
    Art. 82
    Militarii care au fost degradati militar ori au pierdut gradul de ofiter, maistru militar sau subofiter au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de varsta, daca au la data trecerii in rezerva cel putin 30 de ani vechime in serviciu barbatii si 25 de ani femeile, din care efectiv ca militar 15 ani barbatii si 10 ani femeile, si daca au implinit varsta standard de pensionare prevazuta de Legea nr. 19/2000. Baza de calcul pentru stabilirea pensiei o constituie solda lunara bruta primita in ultima luna de activitate.
    Art. 83
    Cererile inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de asigurari sociale si pensii.
    Art. 84
    Drepturile de pensie militara se transfera in tarile in care pensionarii militari isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.
    Art. 85
    In aplicarea prezentei legi institutiile prevazute la art. 5 alin. (1) emit norme metodologice in termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 86
    La stabilire pensiile se rotunjesc din 1.000 in 1.000 lei in favoarea beneficiarului.
    Art. 87
    Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 aprilie 2001*).
------------
    *) Mentionam ca prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 7 din 15 ianuarie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 2 aprilie 2002, art. 87 a fost declarat neconstitutional.

    Art. 88
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 83 din 6 august 1977, cu modificarile si completarile ulterioare; Decretul nr. 247/1977 cu privire la incadrarea cadrelor militare permanente in grupele I, II sau III de munca, cu modificarile si completarile ulterioare; Decretul nr. 248/1977 privind criteriile si normele de incadrare in grade de invaliditate a militarilor din cadrele permanente, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 85 din 7 august 1977; Decretul nr. 249/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de pensii si a comisiilor de expertiza medico militara, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 85 din 7 august 1977; orice alte dispozitii contrare prezentei legi.SmartCity5

COMENTARII la Legea 164/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 164 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 164/2001
OUG 230 2008
pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu
Legea 90 2007
pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
OUG 93 2004
pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
Hotărârea 808 2004
privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna iunie 2004
Hotărârea 263 2004
privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna martie 2004
Legea 555 2003
pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
Hotărârea 1383 2003
privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna decembrie 2003
Legea 479 2003
pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
Hotărârea 1006 2003
privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna septembrie 2003
OUG 166 2001
pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu