E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 30 din 14 ianuarie 1991

privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in ramura de metalurgie neferoasa

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 bis  din 22 ianuarie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza prin reorganizarea unor unitati economice de stat societatile comerciale pe actiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Capitalul social initial al societatilor comerciale "Conef" - S.A. se constituie din parti ale capitalurilor sociale ale societatilor comerciale pe actiuni participante potrivit prezentei hotarari (anexa 1), conform anexei nr. 2.1.
    Prin participarea la constituirea capitalului social al societatii comerciale "Conef" - S.A. statutul si capitalul social al societatii infiintate potrivit Hotararii Guvernului nr. 1200/12.11.1990 (anexa 2.8.) se reactualizeaza la valoarea prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
    Art. 3
    Societatile comerciale pe actiuni, infiintate potrivit prezentei hotarari, se vor organiza si vor functiona in conformitate cu statutul propriu al fiecarei societati prevazut in anexele nr. 2 (2.1. - 2.16) si 2.a.
    Art. 4
    Pentru realizarea cointeresarii celor 15 societati comerciale (anexa nr. 1 poz. 2 - 16) in domeniul specific de activitate, acestea isi compun capitalul social initial prin participatii reciproce, conform anexelor nr. 3.2. - 3.13.
    Art. 5
    Societatile comerciale pe actiuni infiintate prin prezenta hotarare, la care capitalul social este constituit prin participatii reciproce, isi vor organiza activitatea - adunarea generala a actionarilor si consiliul de administratie - prin aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990.
    Art. 6
    Societatile comerciale pe actiuni realizeaza obiectul de activitate pe baza de contracte comerciale incheiate in conformitate cu Codul civil si Codul comercial roman, cu exceptiile prevazute de lege.
    Contractarea marfurilor supuse sistemului de repartitii prin balante materiale se va face in conformitate cu reglementarile stabilite de catre guvern potrivit art. 52 din Legea nr. 15/1990.
    Art. 7
    Societatile comerciale nou infiintate isi vor definitiva capitalul social, pe baza reevaluarii patrimoniului, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 8
    Pe data infiintarii societatilor comerciale pe actiuni, unitatile economice de stat prevazute in anexa nr. 1, poz. 2-12 si 14-16 isi inceteaza activitatea.
    Personalul care trece la societati comerciale se considera transferat in interesul serviciului si beneficiaza timp de 3 luni de salariul tarifar avut si sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat sau transferat cu niveluri de salarizare mai mici.
    Art. 9
    Anexele nr. 1, 2.1.*) - 2.16*), 2.a)*) si 3.1.*) - 3.14*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 10
    Orice dispozitii contrare prezentei hotarari se abroga.

                      PRIM-MINISTRU
                       PETRE ROMAN

-----------------------
    *) Anexele se comunica unitatilor interesate.

    ANEXA 1

                            LISTA
societatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza potrivit Legii nr. 15/1990
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea   Forma     Sediul    Obiectul de      Capitalul       Denumirea
crt. societatii  juridica ----------  activitate      social si       unitatii
     comerciale           localitatea                 structura*)     care isi
                          judetul                     (conform        inceteaza
                                                      bilantului     activitatea
                                                     la 30.06.1990)
                                                       - mil. lei -
--------------------------------------------------------------------------------
 0       1          2          3          4                   5             6
--------------------------------------------------------------------------------
  1. "Conef"-S.A. Societate Str. Mendeleev Activitati de     6383,315        -
                 comerciala nr. 21-25      cercetare,
                 pe actiuni sectorul I     proiectare in
                            Bucuresti      domeniul
                                           metalurgiei
                                           neferoase,
                                           extractive si de
                                           prelucrare.
                                           Activitati de import
                                           pentru materii prime,
                                           utilaje tehnologice
                                           in domeniul
                                           activitatii specifice.
                                           Activitati de
                                           prognozare si strategie
                                           in domeniul specific de
                                           activitate.
                                           Cooperarea cu celelalte
                                           societati comerciale in
                                           activitatile de comert
                                           exterior, engineering,
                                           colaborare directa cu
                                           bancile de comert
                                           exterior, executarea
                                           operatiunilor de cont
                                           valutar, putand participa
                                           si conveni la operatiuni
                                           de credit si cooperare cu
                                           firme straine atat in
                                           domeniul sau de activitate
                                           cat si in alte domenii.
                                           Servicii apres-vente la
                                           toate produsele din
                                           activitatea specifica.
                                           Efectuarea de studii
                                           tehnice, manageriale,
                                           comerciale, economice,
                                           financiare si de sistem
                                           legate de comercializarea
                                           si fabricarea produselor
                                           specifice.
                                           Crearea de sucursale,
                                           filiale, agentii si
                                           reprezentante in tara
                                           si strainatate cu
                                           acelasi obiect de
                                           activitate ca si al
                                           societatii.
                                           Asigurarea asistentei
                                           juridice.
 2."Phoenix"-S.A. Societate Str. Eliberarii Producerea si      885,14 Combinatul
                  comerciala nr. 15        comercializarea de  ------ de
                  pe actiuni Baia mare     cupru electrolitic, 951,9+ Metalurgie
                             Maramures     litarga,           1452,1  Neferoasa
                                           minium de plumb,           Baia Mare
                                           laminate de plumb,
                                           pulberi de cupru,
                                           acid sulfuric,
                                           xantati paminturi
                                           decolorante, aur si
                                           argint fin, bare si
                                           placi din cupru-argint.
 3. "Sometrea"-S.A. Societate Str.      Producerea si comer- 1157,74 Combinatul
                  comerciala Fabricilor  cializarea de plumb ---------de
                  pe actiuni nr. 1       electrolitic, zinc  1401,9+  Metalurgie
                             Copsa Mica  metalurgic si zinc  2940,9   Neferoasa
                             Sibiu       rafinat                      Copsa Mica
                                         - acid sulfuric,
                                         sulfat de zinc,
                                         trisulfura de stibiu
                                        si antimoniat de sodiu;
                                         - stibiu, bismut,
                                         cadmiu, pulbere de
                                         zinc si aur si argint
                                         sub forma de aliaj Dore.
 4. "Ampelum"-S.A.Societate Str. Garii Producerea si comer-  2100,315 Combinatul
                  comerciala nr. 10    cializarea de:      ---------  de
                  pe actiuni Zlatna    - cupru convertizor 2643,233 + Metalurgie
                             Alba      si cupru             817,373   Neferoasa
                                       electrolitic;                  Zlatna
                                       - acid sulfuric, sul-
                                       fati de cupru, fier si
                                       magneziu;
                                       - pulbere de aluminiu,
                                       precum si aur si argint
                                       in subproduse.
 5. "Romplumb"-S.A.Societate Str. Guti-Producerea si comercia-199,53 Intreprin-
                  comerciala nului nr.9 lizarea de bioxid de  ------- derea de
                  pe actiuni Baia Mare mangan, oxigen tehnic 260,290+ Metalurgie
                             Maramures si piese de schimb;   180,267  Neferoasa
                                       Prelucrarea pirometa-          Frizia
                                       lurgica a concentrate-
                                       lor plumboase si
                                       plumbo-cuproase cu
                                       obtinerea de plumb decu-
                                       prata si mata, precum si
                                       subproduse cu continut de
                                       aur si argint.
 6. "Alor"-S.A. Societate Sos.borsului Producerea si comercia- 733,15 Intreprin-
               comerciala nr. 31       lizarea oxidului de    --------derea de
               pe actiuni Oradea       alumina in diferite   383,273+ Alumina
                          Bihor        calitati si sortimen- 226,387  Oradea
                                       te.
                                       Producerea si
                                       comercializarea de:
                                       - hidroxid de aluminiu;
                                       - metavanalat de amoniu
                                       si pentoxid de vanadiu-
                                       alumina sinterizata de
                                       tip tabular.
 7."Alum"-S.A.Societate Str. Isaccei  Producerea si comercia- 804,245 Intreprin-
             comerciala nr. 182       lizarea oxidului de    --------- derea de
            pe actiuni  Tulcea        luminiu                1172,146  Alumina
                        Tulcea        Producerea de energie  486,620   Tulcea
                                      termica si electrica,
                                      apa industriala, apa
                                      demineralizata si
                                      dedurizata, confectii
                                      metalice.
 8."Neferal"-S.A.Socie- Bd.biruintei  Producerea si comercia- 460,835 Intreprin-
                tate   nr. 100       lizarea de:             --------  derea Me-
             comerciala sectorul 2    - bronzuri, alame si    335,69+ talurgica
             pe actiuni Bucuresti     cupru fosforos;         387,295 NEFERAL
                                      - aliaje de plumb pentru        Bucuresti
                                      acumulatori si cabluri,
                                      aliaje de lipit vergele
                                      si tubular si aliaje
                                      tipografice;
                                      - aliaje antifrictiune si
                                      zamac;
                                      -amestecuri de carburi
                                      metalice si placute dure.
 9."Alro"-S.A.Societate Str.pitestilor Producerea si comercia-  2657,2  Combina-
             comerciala nr. 116        lizarea la intern si    -------- tul de
             pe actiuni Slatina        export a aluminiului  2895,752 + Alumina
                        Olt            si aliajelor de alu-  1355,947   Slatina
                                       mimiu sub forma de
                                       blocuri de aluminiu
                                       primar, blocuri de
                                       aluminiu rafinat, sarma
                                       aliaje, bare, bare placi
                                       si altor produse din
                                       aluminiu si aliaje de
                                       aluminiu.
                                       Efectuarea directa in
                                       nume propriu de opera-
                                       tiuni de export-import
                                       pentru produse, materii
                                       prime, materiale, piese
                                       de schimb, know-how,
                                       licente, consulting, ex-
                                       pertize, asistenta tehni-
                                       ca, proiectare, informa-
                                       tica si orice alte acti-
                                       vitati autorizate de lege.
10."Alprom"-S.A.Societate Str. Milcov  Producerea si comercia- 1817,725 Intre-
            comerciala Nr. 1         lizarea la intern si    --------- prinderea
            pe actiuni Slatina       export de:              1600,686+ de Prelu-
                       Olt           - table si benzi din     549,333  crarea
                                     aluminiu si aliaje de             Aluminiu-
                                     aluminiu in gama 0,3-               lui
                                     0,4 mm;                           Slatina
                                     - folie de aluminiu in
                                     gama 0,006 pana la 0,3mm;
                                     - profile, tevi si bare
                                     din aluminiu si aliaje de
                                     aluminiu;
                                     - tevi din aliaje de alu-
                                     miniu sudate de generatoa-
                                     re pentru irigatii;
                                     - table, profile, bare si
                                     tevi din aluminiu si aliaje
                                     de aluminiu destinate indus-
                                     triei aeronautice;
                                     - efectuarea directa, in
                                     nume propriu de operatiuni
                                     de export-import pentru ma-
                                     terii prime, piese de schimb,
                                     materiale, know-haw, licente,
                                     consulting, expertize, asis-
                                     tenta tehnica, proiectare,
                                     informatica si orice alte
                                     activitati autorizate de lege.
11."Elcaro"-S.A.Societate Sos.draga- Producerea si comercia-   129,35  Intre-
               comerciala nesti km.4 lizarea de:              -------- prinderea
               pe actiuni Slatina    - cabluri electrice ar-  171,827+ de Prelu-
                          Olt        mate si nearmate din alu- 27,2    crarea
                                     miniu si aliaje din             Aluminiului
                                     aluminiu;                       Slatina
                                     - conductori torsadati;
                                     - funii din Almgsi.
                                     Efectuarea directa, in
                                     nume propriu de operatiuni
                                     de export-import pentru
                                     materii prime, piese de
                                     schimb, materiale, know-
                                     how, licente, consulting,
                                     expertize, asistenta teh-
                                     nica, proiectare, informa-
                                     tica si alte activitati
                                     autorizate de lege.
12."Laromet"-S.A.Socie- Bd.bucurestii Elaborarea si turnarea   517,7 Intreprin-
                 tatea  Noi nr. 166  in lingouri a alamelor  -------   derea
             comerciala sectorul 1   si bronzurilor laminabi- 556,384+ LAROMET
             pe actiuni Bucuresti    le;                      280,519 Bucuresti
                                     Extruderea la cald a ba-
                                     relor, tevilor, profile-
                                     lor si sarmelor de cupru,
                                     alama si bronzuri.
                                     Laminarea tevilor din cu-
                                     pru si alama si tragerea
                                     la rece a acestora precum
                                     si trefilarea si tragerea
                                     la rece a barelor si sarme-
                                     lor din alama si cupru.
                                     Laminarea la cald si la rece
                                     a placilor si tablelor din
                                     cupru si alama.
                                     Turnarea, laminarea la cald
                                     si rece a placilor si table-
                                     lor din zinc, precum si stan-
                                     tarea rondelelor din aliaje
                                     de zinc pentru producerea
                                     bateriilor electrice.
                                     Comercializarea acestor pro-
                                     duse in conditiile prevazute
                                     in contracte sau conventii.
13."Metanef"-S.A.Socie- Str.mendeleev Export, import, prelucrare  0,30   Intre-
                tate    nr. 21-25     de materii prime si produ- --------prinde-
             comerciala sector 1      se metalurgice, activitati  0,116+ rea de
             pe actiuni Bucuresti     de schimburi si cooperare   0,983 Comert
                                      in domeniul industriei            Exterior
                                      metalurgice.                      METANEF
                                      Operatiuni de reexport, in-      Bucuresti
                                      termedieri, finantare, depo-
                                      zitare, inchiriere, trans-
                                      port, barter.
                                      Import de utilaje si piese
                                      de schimb pentru industria
                                      metalurgica.
                                      Export si import de tehnologie,
                                      know-how, consulting, operatiuni
                                      de aport valutar.
14."IMNR"-S.A.Socie- Bd.biruintei   Elaborarea de studii, lucrari 135,40 Insti-
              tate   nr. 102        de cercetare-dezvoltare, pro- ------ tutul
          comerciala sector 2       proiecte complexe pentru in- 212,356+  de
          pe actiuni Bucuresti      vestitii, asistenta tehnica   86,396 Cerce-
                                    consulting, expertize, asimi-        tare,
                                    lare si comercializare produse     Inginerie
                                    de mic tonaj, export-import de   Tehnologica
                                    documentatii tehnice.            Proiectare
                                                                    si Productie
                                                                   pentru Indus-
                                                                  tria Metalelor
                                                                      Neferoase
                                                                   si Rare-INMR
                                                                      Bucuresti
15."Cepronef"-S.A.Socie- Str.dr.   Cercetare, inginerie teh-   17,7  Centrul de
                  tate   V. Babes   nologica, proiectare si   ------- Cercetare
             comerciala  nr. 62     productie in domeniul me- 19,281+ si Proiec-
             pe actiuni  Baia Mare  talurgiei metalelor       20,134 tare pentru
                         Maramures  neferoase                      Metalurgie
                                                                     Neferoasa
                                                                     Baia Mare
16."Cepral"-S.A.Socie- Str. Pitesti Cercetare, proiectare de  40,057 Centrul de
                tate   nr. 165      productie de mic tonaj in------- Cercetari
            comerciala Slatina      industria aluminei si     78,8+  si Proiec-
            pe actiuni Olt          aluminului                33,6   tari pentru
                                                                     Tehnologia
                                                                     Aluminiului
                                                                      Slatina
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
    *) Mijloace fixe si mijloace circulante.

                                                   SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 30/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 30 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu