E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 6 din actul Ordin 1290 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 7 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 9 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 16 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 30 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 33 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 35 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 36 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 41 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 43 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 46 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 47 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 53 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 55 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 56 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 58 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 59 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 60 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 61 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 62 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 63 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 64 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 65 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 66 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 67 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 68 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 69 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 70 din actul Hotărârea 802 1999 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 71 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 72 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 74 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 76 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 78 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 79 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 80 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 81 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 82 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 83 din actul Hotărârea 802 1999 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 84 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 85 din actul Hotărârea 802 1999 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 86 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 87 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Articolul 88 din actul Hotărârea 802 1999 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 350 2004
Hotărârea 802 1999 in legatura cu Ordonanţa 89 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 802 1999 modificat de articolul 34 din actul Ordonanţa 89 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 802 din 30 septembrie 1999

privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 499 din 15 octombrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 103 alin. (2) din titlul VI - Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare - din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se adopta Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul justitiei,
                      Valeriu Stoica

                      p. Ministrul finantelor,
                      Mihai Aristotel Ungureanu,
                      secretar de stat

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, denumita in continuare arhiva, reprezinta o baza de date la nivel national, care asigura inscrierea si accesul la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie.
    (2) Creditorul garantat care, in scopul obtinerii unui rang de prioritate, doreste sa faca publica existenta unei garantii reale asupra unui bun, potrivit dispozitiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, trebuie sa depuna un aviz de garantie la un operator/agent autorizat al arhivei, cu plata tarifului corespunzator stabilit de acel operator.
    (3) Creditorul care doreste sa stinga, sa prelungeasca sau sa modifice avizul de constituire a garantiei, sa reduca garantia la o parte din bunurile afectate initial ori sa cesioneze creanta garantata trebuie sa inscrie un aviz modificator potrivit normelor stabilite prin prezentul regulament, in care sa mentioneze numarul de inregistrare a avizului de constituire a garantiei.
    (4) Privilegiile, hotararile judecatoresti definitive si irevocabile, certificatele de depozit, precum si obligatiile de plata a impozitelor si taxelor pot fi inscrise in arhiva pe baza unui aviz de garantie.
    Art. 2
    (1) Numai operatorii autorizati si agentii autorizati ai acestora, persoane fizice sau juridice, au dreptul sa faca inscrieri in arhiva.
    (2) Operatorii autorizati se constituie in Corpul operatorilor, persoana juridica de utilitate publica, fara scop lucrativ, care isi stabileste organele de conducere si functioneaza potrivit prezentului regulament si statutului propriu.
    (3) Corpul operatorilor va administra si va asigura functionarea arhivei potrivit dispozitiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999, prezentului regulament, deciziilor Autoritatii de Supraveghere, precum si regulamentului intern de organizare si functionare a Corpului operatorilor.
    Art. 3
    (1) Ministerul Justitiei reprezinta Autoritatea de Supraveghere a arhivei.
    (2) Autoritatea de Supraveghere concesioneaza serviciul de inscriere a avizelor de garantie operatorilor privati si controleaza modul de administrare si de operare a arhivei.
    Art. 4
    (1) Informatiile inscrise in arhiva sunt publice.
    (2) Drepturile si obligatiile Corpului operatorilor, respectiv ale Autoritatii de Supraveghere, cu privire la informatiile inscrise in arhiva sunt limitate la operarea arhivei sau, dupa caz, la supravegherea acesteia, astfel cum sunt reglementate in prezentul regulament.
    Art. 5
    (1) Activitatea de inscriere este un serviciu public concesionat de Autoritatea de Supraveghere operatorilor, in conditiile legii.
    (2) Operatorii vor plati o redeventa stabilita prin contractul de concesiune, in conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
    Art. 6
    (1) In intelesul prezentului regulament, prin creditor se intelege, daca nu se prevede altfel, creditorul garantat, locatorul/finantatorul, depozitarul marfii, consignatarul sau cesionarul.
    (2) Prin debitor se intelege, daca nu se prevede altfel, orice persoana care a constituit o garantie reala mobiliara, debitorul care poseda un bun asupra caruia poarta un privilegiu, locatarul, cedentul, consignantul sau titularul unui warrant.
    (3) Prin solicitant se intelege orice persoana interesata care cere efectuarea unei inscrieri in arhiva.
    (4) Prin cesiune de garantie se intelege cesiunea garantiei ca efect accesoriu al cesiunii unei creante a carei executare este asigurata de garantia respectiva.
    Art. 7
    In intelesul prezentului regulament, prin formular de aviz de garantie se intelege, dupa caz:
    a) avizul de constituire a garantiei, denumit in continuare aviz de garantie initial;
    b) avizul modificator al avizului de garantie initial, vizand descrierea bunului in garantie, numele/denumirea debitorului, respectiv al creditorului, precum si rectificarea oricarei erori materiale survenite;
    c) avizul de cesiune a creantei;
    d) avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial;
    e) avizul de prelungire a avizului de garantie initial;
    f) avizul de stingere a avizului de garantie initial datorita executarii obligatiei garantate ori renuntarii creditorului la intreaga garantie;
    g) avizul de nulitate datorita anularii sau constatarii nulitatii contractului de garantie;
    h) avizul de inscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie.
    Art. 8
    Formularul de aviz de garantie este un inscris intocmit sau transmis pe suport de hartie sau electronic.
    Art. 9
    (1) Avizul de garantie initial se identifica printr-un element singular (care include, in mod obligatoriu, un numar de inregistrare) atribuit de catre arhiva. Numarul de inregistrare va fi format dintr-un numar de inscriere serial, urmat de cifrele anului in care se efectueaza inscrierea.
    (2) Numarul de inregistrare stabileste ordinea de prioritate a garantiei.

    CAP. 2
    Despre operatori

    Art. 10
    Autoritatea de Supraveghere va acorda autorizatia de operator oricarei persoane care indeplineste conditiile prevazute in acest capitol.
    Art. 11
    (1) Persoana care doreste sa obtina autorizatia de operator va inainta Autoritatii de Supraveghere urmatoarele documente:
    a) persoana fizica:
    1. o cerere catre Autoritatea de Supraveghere, prin care isi manifesta intentia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde: numele si prenumele, adresa si codul numeric personal;
    2. certificatul de cazier judiciar emis de catre organele de politie;
    3. un certificat de bonitate emis de o banca;
    b) persoana juridica:
    1. o cerere catre Autoritatea de Supraveghere, semnata de catre persoanele care, potrivit actelor constitutive, au calitatea de a le reprezenta, prin care isi manifesta intentia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde: denumirea, sediul, numarul sub care este inregistrata la registrul comertului, numele si prenumele, adresa si codul numeric personal ale persoanelor imputernicite sa o reprezinte, precum si numele directorului de arhiva care o va reprezenta in fata Corpului operatorilor;
    2. o copie certificata de pe actul constitutiv de la registrul comertului;
    3. un certificat de bonitate emis de o banca atat pentru persoana juridica, cat si pentru fiecare persoana imputernicita sa o reprezinte, precum si pentru directorul de arhiva desemnat de aceasta; in ipoteza in care operatorul este o banca, certificatul de bonitate trebuie emis de o alta banca;
    4. un certificat de cazier judiciar pentru directorul de arhiva si pentru orice alta persoana fizica imputernicita sa o reprezinte in mod legal.
    (2) Persoanele fizice sau juridice straine vor desemna un director de arhiva in Romania si vor furniza datele referitoare la acesta, prevazute la alin. (1) lit. b).
    (3) Persoanele fizice sau juridice vor atasa la cerere aprobarea organului competent pentru desfasurarea unei astfel de activitati, daca pentru exercitarea unei activitati de asemenea natura exista obligatia obtinerii unei astfel de aprobari.
    (4) In termen de 30 de zile de la depunerea acestor documente Autoritatea de Supraveghere va aproba sau va respinge solicitarea de obtinere a autorizatiei de operator in cadrul Corpului operatorilor, pe baza sistemului de punctaj prevazut la art. 15, si va incheia contractul de concesiune cu solicitantul respectiv.
    (5) De la data incheierii contractului de concesiune operatorul va avea toate drepturile si obligatiile prevazute la titlul VI din Legea nr. 99/1999, de prezentul regulament si de regulamentul intern de organizare si functionare a Corpului operatorilor.
    (6) Contractele se incheie pe o perioada de 5 ani. Acestea vor inceta insa in cazul denuntarii inainte de implinirea termenului.
    Art. 12
    Raspunderea operatorilor sau, dupa caz, a Corpului operatorilor cu privire la exercitarea atributiilor privind inscrierile avizelor de garantie in arhiva, respectiv operarea si administrarea arhivei, in modul prevazut de prezentul regulament, se va aprecia in abstracto, in conditiile prevazute de art. 1.080 alin. 1 din Codul civil.
    Art. 13
    (1) Operatorii vor suporta cheltuielile comune ale arhivei, efectuate de catre Corpul operatorilor, cum ar fi: operarea si intretinerea arhivei, amortizarea costurilor de creare a arhivei, inchirierea sau cumpararea serverelor si a echipamentelor arhivei, contractarea de servicii, angajarea personalului arhivei si constituirea unui fond de rulment.
    (2) Fondul de rulment va fi stabilit cu aprobarea auditorului agreat de Corpul operatorilor si va fi constituit dintr-o contributie platita de fiecare operator, care va trebui sa acopere cheltuielile de inlocuire a oricarui echipament al arhivei si cheltuielile curente pe urmatoarele 6 luni de activitate.
    Art. 14
    (1) Contractul de concesiune va prevedea plata unei redevente care sa acopere, in primii 5 ani de la inceperea functionarii arhivei, si amortizarea costurilor prilejuite de infiintarea arhivei. Va fi stabilit si modul de plata a redeventei, scop in care Autoritatea de Supraveghere va emite instructiuni.
    (2) Autoritatea de Supraveghere va stabili nivelul redeventei ca procent din tariful perceput de catre operator si agentii autorizati ai acestuia pentru fiecare operatiune de inscriere.
    Art. 15
    (1) Autoritatea de Supraveghere va incheia contractele de concesiune cu operatorii pe baza de licitatie publica. Autoritatea de Supraveghere va organiza astfel de licitatii cel putin o data pe an. Prima licitatie publica va fi organizata in termen de maximum un an de la data intrarii in vigoare a prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 si va utiliza urmatorul sistem de punctaj:
    a) gradul de raspandire in teritoriu a solicitantului si existenta unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea activitatii de operator - maximum 20 de puncte;
    b) numarul de birouri teritoriale care vor primi avize de garantie, in vederea inscrierii in arhiva - maximum 30 de puncte;
    c) existenta unei indemnizatii de asigurare sau a garantiei oferite pentru raspundere profesionala, superioara nivelului minim stabilit de prezentul regulament - maximum 10 puncte;
    d) numarul de ani in activitate - maximum 10 puncte;
    e) oferirea de servicii pentru publicul larg - maximum 10 puncte;
    f) capacitatea de a crea facilitati pentru accesul liber al publicului la informatiile continute de arhiva - maximum 10 puncte;
    g) capacitatea de a asigura accesul la arhiva prin tehnologii noi - maximum 10 puncte.
    (2) Autorizatia va fi acordata oricarui solicitant care obtine minimum 70 de puncte.
    (3) Pentru urmatoarele licitatii Autoritatea de Supraveghere va putea modifica prin ordin sistemul de punctaj de mai sus.
    Art. 16
    (1) Fiecare operator va face publice pe pagina de web a arhivei datele de identificare prezentate Autoritatii de Supraveghere. Vor fi facute publice, totodata, urmatoarele informatii:
    a) adresa sediului principal si a birourilor de publicitate, respectiv a domiciliului;
    b) adresa la care operatorul confirma primirea corespondentei;
    c) adresa postala;
    d) numarul de telefon al sediului principal;
    e) numarul de telefon si fax, pentru furnizarea de informatii referitoare la inscrierea avizelor de garantie;
    f) numarul de telefon pentru transmiterea formularelor de aviz de garantie prin fax sau prin metoda dial-up, daca operatorul accepta transmiterea prin aceste modalitati;
    g) numarul de telefon pentru comunicarea informatiilor sau a altor documente decat avizele de garantie.
    (2) Adresa trebuie sa cuprinda:
    a) adresa sediului central;
    b) adresa pentru curieri;
    c) adresa postala.
    (3) Numarul de telefon trebuie sa cuprinda:
    a) numarul de telefon al biroului central;
    b) numarul de telefon pentru comunicarea informatiilor referitoare la inscrierea avizului de garantie;
    c) numarul de telefon pentru transmiterea inregistrarilor;
    d) numarul de telefon pentru comunicarea altor informatii decat inscrierile;
    e) pagina de acces pe Internet sau numarul de telefon la care operatorul poate oferi servicii on-line.
    Art. 17
    (1) Operatorii trebuie sa garanteze profesional impotriva eventualelor prejudicii rezultand din inscrierea necorespunzatoare a avizelor de garantie.
    (2) Asigurarea se realizeaza fie prin subscrierea unei polite de asigurare la o societate de asigurari, fie prin intermediul unei scrisori de garantie din partea unei institutii financiare de specialitate.
    (3) In cazul in care operatorul este o institutie financiara, scrisoarea de garantie va proveni de la o alta institutie financiara.
    (4) Polita de asigurare trebuie sa acopere cel putin perioada in care operatorului ii poate fi angajata raspunderea civila.
    (5) Indemnizatia de asigurare sau garantia va reprezenta echivalentul in lei al sumei de cel putin 5.000 euro pentru fiecare transa de 50 de inscrieri si va trebui sa fie platita in maximum 30 de zile de la data obtinerii autorizatiei. Pana la aceasta data operatorul nu va putea efectua operatiuni de inscriere.
    (6) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alineatul precedent conduce la rezilierea de drept a contractului de concesiune.
    (7) Daca operatorul doreste sa efectueze inscrieri peste numarul de inscrieri pentru care exista garantie, acesta trebuie sa depuna o garantie suplimentara corespunzatoare inainte de a proceda la efectuarea de inscrieri suplimentare.
    (8) Autoritatea de Supraveghere va monitoriza numarul inscrierilor efectuate de fiecare operator, comunicandu-i acestuia, prin intermediul arhivei, instiintari periodice cu privire la numarul de inscrieri ramase acoperite de garantie. Dupa efectuarea ultimei inscrieri acoperite de garantie, accesul operatorului la arhiva pentru operarea de inscrieri se va bloca automat, daca nu s-a depus garantia suplimentara. Accesul se va debloca de indata ce operatorul va instiinta Autoritatea de Supraveghere despre depunerea garantiei suplimentare, facand dovada in acest sens.
    Art. 18
    Prejudiciile cauzate prin activitatea de inscriere desfasurata de operator potrivit Legii nr. 99/1999 si prezentului regulament, inclusiv cele care fac obiectul raspunderii civile rezultand din savarsirea unei fapte penale sau a unei contraventii, vor fi acoperite cu indemnizatia de asigurare sau cu scrisoarea de garantie. In cazul neacoperirii intregului prejudiciu, vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la raspunderea civila.

    CAP. 3
    Despre agentii autorizati

    Art. 19
    In intelesul prezentului regulament agentul autorizat este orice persoana care actioneaza in numele si pe seama unui operator si care poate inregistra direct in arhiva avizele de garantie.
    Art. 20
    (1) Orice operator din cadrul Corpului operatorilor poate, pe propria raspundere, sa autorizeze alte persoane, denumite in continuare agenti autorizati, pentru efectuarea de inscrieri in arhiva.
    (2) Operatorii raspund pentru prejudiciile cauzate de agentii lor autorizati in exercitiul functiilor incredintate. Raporturile dintre operatori si agentii autorizati se stabilesc prin contract.
    Art. 21
    (1) In termen de 24 de ore de la autorizarea unui agent operatorul va comunica Autoritatii de Supraveghere urmatoarele informatii cu privire la agentul autorizat:
    a) numele/denumirea si domiciliul/sediul social;
    b) numarul de telefon;
    c) in cazul in care agentul este persoana juridica, numele si prenumele, precum si adresa persoanei imputernicite sa o reprezinte.
    (2) Daca agentul autorizat schimba oricare dintre elementele mentionate mai sus, operatorul va notifica de indata aceasta schimbare Autoritatii de Supraveghere, sub sanctiunea repararii prejudiciilor cauzate ca urmare a neindeplinirii acestei obligatii.
    (3) Orice comunicare catre agentii autorizati se va face pe numele/denumirea si la adresa/sediul acestora, astfel cum figureaza la Autoritatea de Supraveghere, sub sanctiunea nulitatii.

    CAP. 4
    Autoritatea de Supraveghere

    Art. 22
    (1) Autoritatea de Supraveghere va controla activitatea Corpului operatorilor, a operatorilor si a agentilor autorizati, precum si functionarea arhivei, in scopul asigurarii respectarii dispozitiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 si ale prezentului regulament.
    (2) In acest scop, Autoritatea de Supraveghere va putea:
    a) sa emita deciziile pe care le considera necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentului regulament. Toate deciziile sunt obligatorii pentru Corpul operatorilor, operatori, agentii autorizati si pentru public;
    b) sa aplice amenzi Corpului operatorilor, operatorilor si agentilor autorizati, ca urmare a savarsirii de catre acestia a contraventiilor prevazute la art. 90 si 91 din prezentul regulament;
    c) sa efectueze inscrieri de avize de garantie la arhiva, in scopul aplicarii prevederilor legale privind garantiile reale, in toate perioadele in care nu exista operatori autorizati sau atunci cand operatorii existenti nu pot face fata cererii de inscrieri si cand aceasta conduce la o intarziere mai mare de 3 zile in efectuarea inscrierilor de catre operatori. In aceste situatii, in termen de cel mult 60 de zile, Autoritatea de Supraveghere va organiza o licitatie publica si va incheia un numar suficient de contracte de concesiune pentru a raspunde volumului marit de cereri de inscriere;
    d) sa suspende sau sa revoce dreptul unui operator sau al unui agent autorizat de a efectua inscrieri in arhiva, in cazul in care constata ca acesta a incalcat in mod repetat dispozitiile titlului VI din Legea nr. 99/1999, ale prezentului regulament, precum si ale deciziilor sale.
    (3) In cazul in care operatorii sau agentii autorizati ai acestora incalca dispozitiile legale sau in cazul in care un operator inceteaza, din orice cauza, sa mai efectueze inscrieri, Autoritatea de Supraveghere va putea:
    a) sa ridice orice document in care se evidentiaza operatiunile de inscriere in arhiva, sa preia controlul si sa solicite organelor abilitate verificarea financiar-contabila a biroului sau birourilor in cauza;
    b) sa solicite operatorului si personalului acestuia orice document sau informatie pe care o considera necesara.
    Art. 23
    (1) Decizia Autoritatii de Supraveghere de reziliere a contractului de concesiune va fi publicata pe pagina de web a arhivei si intr-un ziar de raspandire nationala si va produce efecte la 40 de zile de la publicarea sa in pagina de web.
    (2) Decizia va preciza momentul la care dreptul operatorului si al agentilor sai autorizati de a efectua inscrieri a fost sau urmeaza sa fie revocat.
    (3) In termen de 10 zile de la publicarea respectivei decizii in pagina de web a arhivei Autoritatea de Supraveghere va notifica rezilierea contractului tuturor agentilor autorizati ai operatorului in cauza.
    Art. 24
    Autoritatea de Supraveghere isi va face publice pe pagina de web a arhivei adresa postala si electronica (e-mail) si numarul de fax, precum si numele, functia si atributiile personalului sau de specialitate.
    Art. 25
    Autoritatea de Supraveghere va verifica toate plangerile impotriva operatorilor si agentilor autorizati, va intocmi rapoarte pe care le va aduce la cunostinta Consiliului Corpului operatorilor si va dispune masurile corespunzatoare pentru indreptarea situatiei.
    Art. 26
    (1) Autoritatea de Supraveghere va verifica daca tarifele percepute pentru inscrierea avizelor de garantie in arhiva sunt stabilite pe baza liberei concurente si va sesiza Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, cu privire la orice fapte de concurenta neloiala constatate, in vederea aplicarii dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996.
    (2) Atunci cand exista probe suficiente cu privire la practicile mentionate mai sus, Autoritatea de Supraveghere va putea suspenda, respectiv revoca, dreptul de a inscrie avize de garantie.
    (3) Masurile prevazute la alin. (2) isi vor produce efectele pana la solutionarea definitiva a cauzei, potrivit dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996. Dupa acest moment Autoritatea de Supraveghere va dispune masuri in concordanta cu hotararea Consiliului Concurentei, respectiv a instantei judecatoresti.
    (4) Operatorii pot angaja discutii cu privire la strategia de stabilire a nivelului contributiilor percepute de Corpul operatorilor pentru cheltuielile comune efectuate de acesta.
    Art. 27
    Autoritatea de Supraveghere, in temeiul competentelor sale de supraveghere si de reglementare, va asigura, in conditiile art. 54 alin. (2) din titlul VI din Legea nr. 99/1999, accesul direct si gratuit al publicului la citirea si copierea informatiilor inscrise in arhiva, fara a stabili alte reguli cu privire la accesul si la obtinerea informatiilor din arhiva.

    CAP. 5
    Efectuarea inscrierilor in arhiva

    Art. 28
    (1) Corpul operatorilor va lua masurile organizatorice care sa asigure acceptarea formularelor de avize de garantie si accesul la informatiile din arhiva in cel putin doua puncte de acces pentru public in fiecare judet. Operatorul care asigura acest serviciu va pune la dispozitie publicului prezentul regulament, precum si copii de pe instructiunile arhivei privind modalitatile de acces public la informatiile din arhiva. Pe aceasta baza operatorul care presteaza acest serviciu poate percepe onorarii pentru operarea de inscrieri, precum si pentru serviciile de cautare a informatiilor in arhiva.
    (2) Operatorii vor putea accepta cererile de inscriere in arhiva a avizelor de garantie, formulate de toti solicitantii sau numai de catre anumite categorii de solicitanti, potrivit strategiilor comerciale ale fiecarui operator.
    Art. 29
    (1) Operatorul va inscrie datele din formularul de aviz de garantie in sistemul de administrare a informatiilor, prin redarea fidela a continutului formularului primit.
    (2) Operatorul va putea amana sau refuza inscrierea unui formular de aviz de garantie, atunci cand constata ca acesta este incomplet ori ilizibil sau din alte motive, cum ar fi imposibilitatea sistemului de administrare a informatiei de a citi datele trimise catre arhiva. In acest caz, el va comunica solicitantului, in termen de 5 zile lucratoare, aceasta masura si motivele care au stat la baza adoptarii ei.
    (3) Inscrierea avizelor de garantie constituie o simpla activitate administrativa. Personalul operatorilor si agentii autorizati nu vor verifica corectitudinea informatiilor din avizul de garantie, concordanta dintre avizul de garantie si faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.
    Art. 30
    Fiecare operator isi poate stabili propriile proceduri pentru primirea solicitarilor de inscriere a avizelor de garantie, metodele de plata pentru serviciile prestate, formatul formularelor de aviz de garantie, precum si diferite metode de comunicare, cum ar fi: documente pe suport de hartie, transmisii computerizate, transmisii prin Internet, fax sau prin orice alta modalitate.

    CAP. 6
    Formularul de aviz de garantie

    Art. 31
    (1) Inscrierile introduse in arhiva vor respecta formularul avizului de garantie, completat in limba romana, astfel cum acesta este prezentat in anexele nr. 1 si 2, pe suport de hartie sau electronic.
    (2) Pentru inscrierea intentiei de constituire a unui aviz de garantie, partile vor folosi formularul nr. 1 de aviz de garantie prezentat in anexa nr. 1, precum si formularul nr. 1 de aviz de garantie aditional prezentat in anexa nr. 2, iar pentru inscrierea unui aviz de anulare, stingere, prelungire sau modificare a unui aviz de garantie inscris anterior ori de cesiune a creantei, formularul nr. 2 de aviz de garantie modificator prezentat in anexa nr. 3, precum si formularul nr. 2 de aviz de garantie modificator aditional prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 32
    Partile care nu au incheiat inca un contract de garantie pot sa inregistreze intentia de constituire a garantiei, in conditiile prevazute la art. 34. Inscrierea respectiva isi mentine valabilitatea timp de doua luni. Partea interesata va trebui sa inscrie un aviz de garantie initial inaintea expirarii celor doua luni, sub sanctiunea pierderii rangului de prioritate.
    Art. 33
    Autoritatea de Supraveghere poate revizui, prin decizie, formularele de avize de garantie si instructiunile, atunci cand considera necesar, in limitele dispozitiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999.
    Art. 34
    (1) Toate avizele de garantie expira dupa trecerea unui termen de 5 ani de la data inscrierii, cu exceptia cazului in care o prelungire a avizului de garantie este inscrisa inainte de expirare.
    (2) In cazul inregistrarii unei intentii de constituire a garantiei sunt aplicabile prevederile art. 36.
    (3) Termenele stabilite mai sus se implinesc in ziua anului sau a lunii corespunzatoare zilei de incepere.
    (4) Termenul care, incepand la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se sfarseste intr-o luna care nu are o asemenea zi se va socoti implinit in ultima zi a lunii respective.
    (5) In cazul in care termenul se implineste intr-o zi de sarbatoare legala sau nelucratoare ori in ziua cand activitatea arhivei este intrerupta, in conditiile art. 46 alin. (2), avizul de prelungire poate fi inscris pana la sfarsitul proximei zile in care se reia activitatea.
    Art. 35
    (1) Operatorii sunt obligati sa pastreze avizul de garantie expirat, precum si datele privind numele si prenumele, adresa si numarul de telefon ale persoanelor fizice care au solicitat inscrierea avizelor de garantie, in conditiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996.
    (2) Daca inscrierea avizului de garantie este ceruta de o persoana juridica, operatorul trebuie sa obtina denumirea completa si adresa acesteia, precum si numele, prenumele si adresa persoanei fizice care a solicitat inscrierea in numele persoanei juridice.
    Art. 36
    (1) Inscrierea unui aviz de garantie in arhiva poate fi solicitata numai de catre persoane care au un interes in legatura cu aceasta inscriere.
    (2) Persoanele care au un interes de a inscrie un formular de aviz de garantie initial pot fi: creditorul garantat, debitorul, agentii autorizati si imputernicitii lor.
    (3) La primirea formularului de aviz de garantie operatorul este obligat sa verifice daca solicitantul este persoana interesata. In acest scop operatorul poate efectua orice verificare pe care o considera necesara.
    (4) Operatorii sunt raspunzatori pentru orice prejudiciu cauzat de neglijenta lor in cursul acestor verificari.
    Art. 37
    Persoana care solicita efectuarea inscrierii unui aviz de garantie, inclusiv imputernicitul persoanei juridice, raspunde personal pentru orice prejudiciu cauzat de furnizarea necorespunzatoare a informatiilor in formularul de aviz de garantie.

    CAP. 7
    Tarifele percepute de operatori pentru operatiunea de inscriere

    Art. 38
    (1) Operatorii isi pot stabili nivelul tarifelor pentru operatiunile de inscriere in baza de date a arhivei, cu respectarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996.
    (2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate in regim de urgenta, inscrierile prin Internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozitiilor legale.
    Art. 39
    Fiecare operator poate sa stabileasca modul de plata a tarifelor de catre solicitanti, cum ar fi:
    a) transferul electronic de bani;
    b) carti de debit emise de institutii financiare autorizate;
    c) carti de credit emise de institutii financiare autorizate.
    Art. 40
    Orice plangere a solicitantilor in legatura cu tarifele pentru serviciile de inscriere prestate va fi depusa la Autoritatea de Supraveghere, respectand indrumarile afisate pe pagina de web a arhivei.
    Art. 41
    In completarea sau in locul sistemului bazat pe suport de hartie operatorul poate sa utilizeze practicile si procedurile pe care le considera necesare pentru a primi, a procesa, a actualiza, a cauta, a transmite inscrierile avizelor de garantie si ale altor informatii, precum si pentru a permite accesul de la distanta la acestea, pe cale electronica, optica si prin alte tehnologii.

    CAP. 8
    Inscrierea avizelor de garantie

    Art. 42
    Operatorul raspunde pentru introducerea in arhiva a informatiilor asa cum au fost ele furnizate de catre solicitant.
    Art. 43
    (1) Documentele pot fi remise pentru a fi inscrise oricarui operator la alegerea solicitantului, prin orice metode agreate de acest operator, cum ar fi:
    a) personal, prin curier sau prin serviciile postale la adresa comunicata de catre operator Autoritatii de Supraveghere;
    b) transfer electronic de date (TED); un operator poate primi documente transmise electronic prin utilizarea transmisiei standard ANSI X 12 - 154 (American National Standards Institute), asa cum este ea descrisa in cap. XIV al prezentului regulament (referitor la documentele TED);
    c) e-mail;
    d) fax;
    e) metoda dial-up.
    (2) Momentul inscrierii unui document remis prin aceste metode este momentul in care sistemul bazei de date al arhivei analizeaza transmisia respectiva si determina ca toate elementele necesare transmisiei au fost primite in formatul corespunzator si pot fi citite.
    Art. 44
    In interval de 24 de ore de la inscrierea avizului de garantie fiecare persoana interesata care a solicitat inscrierea este obligata sa ii trimita fiecarui debitor sau/si, dupa caz, creditorului o copie de pe formularul de aviz de garantie inscris in arhiva. In caz de litigiu, proba comunicarii incumba solicitantului.

    CAP. 9
    Accesul liber si direct al oricarei persoane la arhiva

    Art. 45
    (1) Arhiva trebuie sa asigure accesul publicului in vederea citirii, cautarii si copierii informatiilor cel putin prin Internet.
    (2) Autoritatea de Supraveghere va putea solicita operatorilor mijloace suplimentare pentru asigurarea accesului publicului, daca conditiile tehnice o vor permite. Autoritatea de Supraveghere va putea autoriza Corpul operatorilor sa inlocuiasca orice metoda de acces care este depasita.
    Art. 46
    (1) Programul de functionare a arhivei pentru inregistrari se va desfasura cel putin intre orele 7,00 si 21,00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale.
    (2) Arhiva trebuie sa fie deschisa pentru citirea informatiilor timp de 7 zile pe saptamana, 24 de ore pe zi, cu exceptia intreruperilor necesare pentru intretinerea echipamentelor si schimbarea software. Perioadele de intrerupere nu trebuie sa insumeze mai mult de 5% din timpul de functionare lunar.
    (3) In cazul in care incarcarea unui volum mare de date creeaza disfunctionalitati ale sistemului, Corpul operatorilor poate impune incarcarea volumelor mari de date in intervalele de timp mai putin solicitate, cum ar fi de la ora 21,00 la ora 7,00. Toate aceste restrictii trebuie sa fie afisate pe pagina de web a arhivei si comunicate Autoritatii de Supraveghere.
    Art. 47
    Orice persoana, inclusiv operatorii si agentii autorizati, poate presta, contra cost, servicii de cautare si de copiere de informatii din baza de date a arhivei, cum ar fi:
    a) cautarea dupa numele debitorului, anul si seria motorului autovehiculului, elementele de identificare a bunului imobil sau numele proprietarului bunului imobil respectiv ori numarul avizului de garantie;
    b) cautarea de date din sistemul de administrare a informatiilor;
    c) copii de pe mai multe inscrieri;
    d) inregistrarea pe banda magnetica a unor inscrieri multiple;
    e) documente TED.

    CAP. 10
    Corpul operatorilor

    Art. 48
    (1) Toti operatorii autorizati de Autoritatea de Supraveghere fac parte din Corpul operatorilor de la data autorizarii.
    (2) Pana la organizarea primei licitatii de acordare a autorizatiilor de operator Corpul operatorilor va fi format din operatorii initiali.
    (3) In termen de doua luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament va avea loc adunarea generala a operatorilor initiali care vor constitui Corpul operatorilor. Corpul operatorilor va adopta statutul acestuia prin majoritate simpla.
    Art. 49
    (1) Corpul operatorilor isi va desfasura activitatea potrivit urmatoarelor principii:
    a) operatorii vor contribui la acoperirea cheltuielilor comune, proportional cu numarul de inregistrari pe care le efectueaza in arhiva. Nivelul contributiei va fi stabilit de Corpul operatorilor, astfel incat sa poata asigura acoperirea cheltuielilor;
    b) orice venituri suplimentare ale Corpului operatorilor vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare dezvoltarii arhivei;
    c) fiecare operator va avea un vot in adoptarea deciziilor Corpului operatorilor;
    d) Corpul operatorilor isi va desemna, prin majoritate simpla, comitetul sau director, denumit in continuare comitetul operatorilor, precum si presedintele acestuia si le va stabili atributiile;
    e) in sarcina comitetului operatorilor vor intra si administrarea si operarea arhivei, precum si indeplinirea oricaror acte necesare pentru realizarea acestor atributii;
    f) membrii Corpului operatorilor sunt solidar raspunzatori pentru repararea prejudiciilor cauzate prin activitatea acestuia, precum si pentru plata amenzilor contraventionale cu care este sanctionat acesta;
    g) adoptarea deciziilor se va realiza in prezenta majoritatii simple a membrilor Corpului operatorilor.
    (2) Statutul Corpului operatorilor, precum si modificarile acestuia nu vor putea aduce atingere principiilor enuntate mai sus.
    (3) Corpul operatorilor va putea adopta reguli interne pentru administrarea si operarea arhivei, cu respectarea titlului VI din Legea nr. 99/1999 si a prezentului regulament.
    (4) Incetarea valabilitatii autorizatiei de operator, din orice motiv, atrage automat pierderea calitatii de membru al Corpului operatorilor. Din acelasi moment inceteaza si obligatia operatorului de a suporta cota-parte din contributia sa la cheltuielile comune.
    Art. 50
    Corpul operatorilor va prezenta anual Autoritatii de Supraveghere balanta contabila si bugetul de venituri si cheltuieli, din care sa rezulte ca toate veniturile sale au fost folosite in scopul indeplinirii obiectivelor sale.

    CAP. 11
    Sistemul de administrare a informatiei

    Art. 51
    Arhiva va folosi un sistem de administrare a informatiei si o baza de date, computerizate, care sa corespunda normelor stabilite prin prezentul regulament. Acest sistem va permite stocarea, indexarea si regasirea informatiilor legate de inscrierea avizelor de garantie.
    Art. 52
    Datele primare utilizate in sistemul informatic trebuie sa fie identificate si stocate conform celor stabilite mai jos.
    Art. 53
    (1) Fiecare aviz de constituire a garantiei va fi identificat pe baza unei informatii unice atribuite de sistemul de administrare a informatiei. In sistemul de administrare a informatiei trebuie efectuata o inscriere separata pentru fiecare aviz de constituire a garantiei si toate informatiile subsecvente cu privire la aceasta inscriere vor fi pastrate in sistem. Inscrierea va fi identificata prin aceeasi informatie atribuita de arhiva avizului de garantie initial.
    (2) Un document, altul decat un aviz de garantie initial, va fi, de asemenea, identificat pe baza unei informatii unice atribuite de sistemul de administrare a informatiei al arhivei. In sistemul de administrare a informatiei inregistrarile tuturor documentelor diferite de avizul de garantie initial trebuie sa fie legate de inscrierea avizului de garantie initial cu care aceste documente au legatura.
    (3) Arhiva va atribui cate o parola operatorilor, precum si agentilor autorizati, care va constitui elementul de identificare a operatorului sau a agentului autorizat care a operat inscrierea respectiva.
    (4) Nici o inscriere, o data introdusa, nu va putea fi modificata in nici un fel. Orice modificari ale unei inscrieri initiale vor fi introduse prin inscrieri ulterioare, separate, care vor face referire la numarul de inregistrare a inscrierii pe care o modifica.
    Art. 54
    Tipul de document de pe care sunt introduse datele trebuie sa fie identificat in sistemul de administrare a informatiei, in baza informatiilor furnizate de solicitant.
    Art. 55
    (1) Data, ora si minutul inscrierii documentelor trebuie sa fie stocate in sistemul de administrare a informatiei.
    (2) Calcularea datei de expirare a unui aviz de garantie initial trebuie sa se bazeze pe data de inscriere sau pe noua data de expirare indicata de solicitant prin avizul de prelungire.
    Art. 56
    Numele/denumirea si adresa/sediul debitorilor si ale creditorilor trebuie sa fie transferate din documente in sistemul de administrare a informatiei, utilizandu-se una sau mai multe intrari directe de date sau de tehnici de transmisie a datelor.
    Art. 57
    In sistemul de administrare a informatiei fiecare aviz de garantie poate avea unul dintre urmatoarele statute: activ, expirat, stins sau nul.
    Art. 58
    Numele/denumirea persoanelor fizice si persoanelor juridice trebuie sa fie stocate in fisiere separate care includ numai numele si prenumele persoanelor fizice, respectiv denumirea persoanelor juridice. Sunt stabilite campuri separate de introducere a datelor pentru primul prenume, al doilea prenume si numele de familie ale persoanelor fizice, respectiv un singur camp pentru denumirea persoanei juridice.
    Art. 59
    Campurile numelor persoanelor fizice si ale denumirilor persoanelor juridice din baza de date trebuie sa corespunda Standardului ANSI 154 pentru avize de garantie. Solicitantii de inscrieri trebuie sa furnizeze numele sau denumirile complete in formularele lor; cu toate acestea, un nume sau o denumire care depaseste lungimea maxima admisa de standardul tehnic va fi introdusa, asa cum este prezentata de catre solicitant, pana la limita maxima a campului unde se introduc datele. In nici un caz operatorul sau agentul autorizat care efectueaza inscrierea nu va face nici o abreviere suplimentara a numelor sau a denumirilor care sunt mai mari decat dimensiunea campului atribuit.
    Art. 60
    In momentul inscrierii avizului de garantie initial statutul partilor si statutul avizului de garantie vor fi urmatoarele:
    a) statutul creditorului, astfel cum este prezentat in document, va fi activ, cu exceptia cazurilor in care documentul indica o cesiune, cand creditorul cu statut activ va fi cesionarul;
    b) debitorul indicat in document va avea statut activ;
    c) statutul avizului de garantie va fi activ pana la data expirarii acestuia sau pana la alta data, potrivit celor prevazute in prezentul regulament.
    Art. 61
    (1) Avizul modificator subscris doar de o parte din creditorii cu statut activ, respectiv doar de o parte din debitorii cu statut activ (in cazul unei modificari prin care se adauga alte bunuri afectate garantiei), va fi opozabil doar creditorilor, respectiv debitorilor care au subscris.
    (2) Un aviz de garantie care modifica numai descrierea bunului in garantie sau adresa uneia sau unora dintre parti nu afecteaza statutul activ sau inactiv al oricarui debitor sau creditor.
    Art. 62
    Un aviz de garantie modificator care schimba numele/denumirea debitorului nu are efect asupra statutului activ sau inactiv al oricarui debitor sau creditor, urmand ca avizul de garantie initial si toate documentele care includ elemente de identificare a acestuia sa fie indexate incrucisat in sistemul de administrare a informatiei, in asa fel incat orice cautare dupa vechiul nume/vechea denumire a debitorului ori dupa noul nume/noua denumire a debitorului sa conduca la avizul de garantie initial si la documentele legate de acesta. Acest aviz modificator afecteaza numai drepturile creditorilor garantati care il subscriu.
    Art. 63
    (1) Un aviz modificator care schimba numele/denumirea creditorului nu va avea efect asupra statutului nici unui debitor. Avizul modificator mentionat mai sus va avea efect asupra statutului oricarui creditor care a subscris avizul modificator, caz in care fostul nume/fosta denumire a creditorului va fi sters/stearsa din sistemul de administrare a informatiei si va fi inlocuit/inlocuita cu noul nume/noua denumire.
    (2) Un aviz modificator care adauga un nou nume/o noua denumire de debitor nu va avea efect asupra statutului nici uneia dintre partile din avizul de garantie initial sau din avizul modificator. Noul debitor va fi adaugat insa pe avizul de garantie ca un alt debitor cu statut activ. Aceasta adaugare va fi opozabila numai creditorilor care au subscris avizul modificator.
    (3) Un aviz modificator care adauga un nou nume/o noua denumire de creditor nu va avea efect asupra statutului nici uneia dintre parti. Noul creditor va fi adaugat insa pe avizul de garantie ca un alt creditor cu statut activ.
    (4) Un aviz modificator care radiaza un debitor nu va avea efect asupra statutului nici uneia dintre partile din avizul de garantie.
    (5) Un aviz modificator care radiaza un creditor nu va avea efect asupra statutului nici unei parti din avizul de garantie, cu exceptia creditorului radiat care a subscris avizul modificator mentionat mai sus, caz in care statutul creditorului radiat va fi considerat inactiv, cu conditia ca acesta sa nu fie inscris ca ultimul creditor cu statut activ. Statutul ultimului creditor activ nu va putea fi inactivat.
    Art. 64
    Un aviz de cesiune a unei creante garantate cu bunurile inscrise in avizul de garantie va fi opozabil tuturor partilor mentionate in avizul de cesiune.
    Art. 65
    Avizul de cesiune nu va avea nici un efect asupra statutului activ al avizului de garantie.
    Art. 66
    In momentul inscrierii unui aviz de cesiune creditorul cedent va dobandi statut inactiv, iar cesionarul va dobandi statut activ de creditor.
    Art. 67
    (1) Inscrierea in timp util a unui aviz de prelungire, de catre oricare dintre creditorii aflati in evidenta arhivei, pentru o perioada de 5 ani sau pentru alt termen prevazut in avizul de prelungire, va fi opozabila numai acelor creditori.
    (2) Inscrierea unui aviz de prelungire nu va avea efect asupra statutului nici unui creditor sau debitor.
    Art. 68
    (1) Inscrierea unui aviz de stingere sau de nulitate va afecta numai statutul creditorului care a subscris respectivului aviz, care va deveni inactiv.
    (2) Inscrierea avizului de stingere sau de nulitate nu va avea nici un efect asupra statutului debitorului.
    Art. 69
    (1) La data la care un aviz de garantie expira statutul partilor si statutul avizului de garantie vor ramane active, daca cel putin unul dintre creditorii cu statut activ a inscris in timp util un aviz de prelungire.
    (2) In caz contrar, atat avizul de garantie, cat si partile din avizul de garantie vor dobandi statut inactiv.
    Art. 70
    Inscrierea unui aviz de reducere a bunului afectat garantiei nu va avea nici un efect asupra statutului avizului de garantie si al creditorului din avizul de garantie.

    CAP. 12
    Reglementari tehnice

    Art. 71
    (1) Arhiva va fi organizata ca o baza de date unica, usor accesibila.
    (2) Daca arhiva utilizeaza mai multe computere pentru baza de date, acestea vor fi conectate intr-o retea, astfel incat arhiva sa opereze ca un sistem unic.
    (3) Pentru stabilirea coordonatelor temporale ale inregistrarilor arhiva va avea ca referinta una dintre sursele universal acceptate si usor accesibile prin Internet, cum ar fi Greenwich Mean Time.
    (4) Arhiva trebuie sa utilizeze baze de date interconectate, de un tip care sa permita oricui sa caute sau sa inscrie electronic si sa faca sa devina imediat efective inscrierile efectuate pentru intregul sistem. In acest caz directorul arhivei trebuie sa poata administra o retea de larga intindere.
    Art. 72
    Baza de date trebuie sa reflecte corect informatia care a fost introdusa si trebuie tinuta la zi.
    Art. 73
    Inregistrarile din baza de date a arhivei trebuie sa poata fi regasite avand drept criteriu toate campurile din formularul de inscriere. Arhiva trebuie sa puna la dispozitie posibilitati de cautare cu ajutorul unor expresii logice.
    Art. 74
    Programul de software al bazei de date trebuie sa atribuie o coordonata temporala fiecarei inscrieri, care sa includa cel putin ziua, ora si minutul acesteia.
    Art. 75
    Accesul la arhiva trebuie sa se conformeze unui standard, astfel incat frecventa asteptarilor de peste 5 minute pentru conectare sa nu apara in mai mult de 5% din numarul incercarilor de conectare. Frecventa lipsei de acces la server nu trebuie sa depaseasca 5% din totalul orelor de operare. Corpul operatorilor va intocmi statistici trimestriale vizand gradul de conformare a activitatii arhivei cu standardul respectiv, pe care le va afisa pe pagina de web a arhivei si le va raporta Autoritatii de Supraveghere.
    Art. 76
    (1) Arhiva trebuie sa puna la dispozitie publicului metode pentru obtinerea de copii de pe datele din sistemul de administrare a informatiei al arhivei. O lista cuprinzand elementele datelor din sistemul de administrare a informatiei si descrierea inregistrarilor vor fi disponibile pentru oricine, la cerere.
    (2) Arhiva trebuie sa permita obtinerea de extrase din sistemul de administrare a informatiei in formatul pe care il indica Autoritatea de Supraveghere.
    Art. 77
    Autoritatea de Supraveghere trebuie sa furnizeze arhivei urmatoarele informatii care sa poata fi cautate in baza de date:
    a) toate informatiile privitoare la operatori, inregistrate la Autoritatea de Supraveghere, mai ales cele referitoare la asigurarea pentru raspundere;
    b) amenzile si avertismentele aplicate de Autoritatea de Supraveghere.
    Art. 78
    Toate sistemele de calcul ale arhivei si toate echipamentele de rezerva ale bazei de date trebuie sa se afle intr-o sala speciala, care va beneficia de o protectie sporita. Pentru toate datele din baza de date trebuie sa se creeze instantaneu o copie de rezerva cel putin intr-un al doilea dispozitiv de stocare. Copii de pe baza de date trebuie sa fie transmise Autoritatii de Supraveghere cel putin o data pe zi.
    Art. 79
    Sistemul computerizat intern on-line si cel extern, cel de acces prin Internet, precum si sistemul de acces direct trebuie sa aiba mai multe niveluri de parole de acces pentru asigurarea securitatii. Accesul intern si cel extern trebuie sa fie adaptate pentru a corespunde cerintelor functionale. Pentru a preveni introducerea de date neautorizate se vor folosi dispozitive de protectie (firewalls) de o calitate comparabila cu cea a sistemelor de vanzari prin Internet.
    Art. 80
    Toate programele de software ale sistemului de administrare a informatiei trebuie sa se gaseasca intr-un mediu de exploatare care sa nu fie accesibil proiectantilor de asemenea tipuri de programe. Comitetul operatorilor va controla accesul la aceste medii, iar proiectantii de programe vor avea acces numai pentru citire. Atunci cand sunt necesare modificari in sistem trebuie sa fie luate urmatoarele masuri:
    a) proiectantul transfera programul in exploatare intr-un mediu de dezvoltare separat;
    b) este efectuata modificarea care se va testa experimental in mediul de dezvoltare, care reprezinta o imagine functionala a mediului de exploatare;
    c) o data ce modificarea este definitivata si se aproba aplicarea ei in mediul de exploatare, proiectantul completeaza un CCL (Change Control Log);
    d) CCL este aprobat si initiat de directorul de proiectare;
    e) directorul de proiectare transfera CCL directorului de exploatare;
    f) directorul de exploatare verifica CCL si apoi le inainteaza administratorului de sistem;
    g) administratorul de sistem verifica CCL si copiaza modificarile aprobate in mediul de exploatare;
    h) CCL sunt inapoiate directorului de proiectare pentru a fi inregistrate in evidente.
    Art. 81
    Fisierele din baza de date a arhivei trebuie sa se gaseasca pe dispozitive de stocare in cadrul unui sistem computerizat cu sisteme de siguranta pe mai multe niveluri. Accesul trebuie restrictionat la exploatare si la procesarea pe loturi. Accesul proiectantilor de programe la fisierele aflate in exploatare este permis numai cu aprobarea directorului de proiectare. Copia de siguranta pe un al doilea dispozitiv de stocare de date va trebui sa se efectueze imediat dupa fiecare introducere de date.
    Art. 82
    In aplicarea reglementarii sistemului de transfer electronic de date (TED) al documentelor termenii vor avea sensul de mai jos, cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel:
    a) TED inseamna transferul electronic de date al avizelor de garantie, al solicitarilor de regasire a avizelor de garantie, precum si al rezultatelor cautarilor, conform metodei TED (Electronic Data Interchange);
    b) document TED reprezinta un document transmis de solicitant operatorului sau agentului autorizat care efectueaza inscrierea, prin tehnici TED autorizate conform acestei reglementari.
    Art. 83
    (1) Sistemul TED al arhivei va trebui sa devina operational in decurs de un an de la inceperea functionarii arhivei. Solicitantul poate utiliza transferul electronic de date cu autorizarea scrisa a operatorului, care ii va furniza toate informatiile necesare, inclusiv cele referitoare la standardele utilizate de catre arhiva.
    (2) Operatorul va autoriza un solicitant sa utilizeze TED in urmatoarele conditii:
    a) solicitantul detine un cont la dispozitia operatorului pentru plata facturilor;
    b) operatorul care face inscrierile stabileste, dupa o verificare corespunzatoare a transmisiilor conform specificatiilor sale, daca solicitantul este capabil sa transmita documentele TED intr-un mod care sa ii permita operatorului sa receptioneze, sa indexeze si sa regaseasca documentele TED.
    (3) Operatorul care face inscrierile va putea suspenda sau revoca unilateral autorizarea atunci cand stabileste ca transmisiile solicitantului sunt incompatibile cu sistemul TED de inscriere al arhivei.
    Art. 84
    Standardul ANSI X 12 - 154, asa cum a fost adoptat de Institutul de Standarde Nationale Americane, va fi folosit ca format pentru transmisia electronica a avizelor de garantie. Autoritatea de Supraveghere va comunica, la cererea solicitantului TED autorizat, ce versiuni ANSI X 12 - 154 sunt acceptabile si folosite de arhiva in acel moment.
    Art. 85
    (1) Arhiva va publica un ghid detaliat privind utilizarea ANSI X 12 - 154 in sistemul de inregistrare al arhivei si va furniza copii celor interesati.
    (2) Ghidul va identifica versiunile ANSI X 12 - 154 care sunt folosite in mod curent de arhiva, precum si tipurile de formulare de aviz de garantie sau al rezultatelor cautarilor, care pot fi transmise in mod obisnuit prin TED.
    (3) Ghidul va contine si modul de transmitere a tuturor informatiilor cuprinse in avizul de garantie, precum si orice alta informatie necesara pentru indeplinirea de catre arhiva a atributiilor sale stabilite la titlul VI din Legea nr. 99/1999 si de prezentul regulament, cum ar fi: identificarea avizelor de garantie, a debitorilor si a creditorilor, informatiile necesare pentru incasarea tarifelor si descrierea bunului in garantie.
    (4) Modificarile ghidului vor fi aduse la cunostinta fiecarui solicitant TED autorizat cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea in vigoare a acestora.
    Art. 86
    (1) O inscriere transmisa arhivei, care nu poate fi citita de echipamentul arhivei sau care nu contine informatiile cerute in ghidul de utilizare, intr-un format acceptabil, va fi refuzata. Arhiva va comunica, cel putin o data pe zi, instiintari electronice solicitantului relevant cu privire la identificarea documentelor TED refuzate si la codurile de eroare corespunzatoare sau la explicatia refuzului, atunci cand acest lucru este posibil.
    (2) Totusi inregistrarile care nu pot fi citite pentru ca sunt neinteligibile ori se afla in pachete de date structurate necorespunzator sau care au fost primite de la persoane neautorizate pentru TED de catre un operator sau de catre arhiva nu vor primi o asemenea instiintare.
    (3) Transmisiile care pot fi citite de echipamentul arhivei, primite de la transmitatori autorizati, vor primi confirmarea electronica de acceptare sau de respingere.
    Art. 87
    (1) In momentul acceptarii unui document TED pentru inscriere arhiva va crea in mod automat un raport continand toate informatiile referitoare la respectivul document, inclusiv toate informatiile transmise de solicitant in vederea includerii in document, in modul indicat de ghidul de utilizare. Informatiile continute in raport vor fi inregistrate si stocate prompt intr-un mediu din arhiva.
    (2) Arhiva va comunica, cel putin o data pe zi, instiintari electronice catre solicitanti, care vor confirma acceptarea documentelor TED si crearea acestei evidente.
    Art. 88
    Corpul operatorilor va transmite zilnic Autoritatii de Supraveghere o copie de siguranta de pe baza de date si va pastra totodata o copie-oglinda intr-un server separat.
    Art. 89
    Autoritatea de Supraveghere va putea emite decizii de modificare a specificatiilor tehnice stabilite prin prezentul regulament, cu respectarea dispozitiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999.

    CAP. 13
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 90
    (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 500.000 lei si 1.000.000 lei fapta Corpului operatorilor, a operatorilor, respectiv a agentilor autorizati, de a nu furniza, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, informatiile cerute de Autoritatea de Supraveghere sau rapoartele prevazute de prezentul regulament.
    (2) Operatorul este raspunzator si pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a savarsirii contraventiei prevazute la alin. (1).
    Art. 91
    (1) Constituie contraventii, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) falsificarea datelor din arhiva;
    b) inscrierea avizelor de catre o parte neinteresata;
    c) falsificarea informatiilor extrase din arhiva, in vederea influentarii oricarei decizii cu privire la un drept de garantie;
    d) distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a programelor de computer sau a echipamentelor arhivei.
    (2) Faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500.000 lei si 1.000.000 lei.
    Art. 92
    (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 90 si 91 si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre organele de specialitate ale Autoritatii de Supraveghere.
    (2) Prevederile art. 90 si 91 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 14
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 93
    (1) Ministerul Justitiei, in calitate de Autoritate de Supraveghere si potrivit atributiilor cuprinse la art. 103 din titlul VI din Legea nr. 99/1999, in prezentul regulament si in celelalte dispozitii ale legii mentionate, va putea acorda autorizatii provizorii de operator pana la organizarea primei licitatii publice.
    (2) Autorizatiile provizorii vor inceta la data organizarii primei licitatii publice.
    (3) Operatorii initiali vor putea participa la prima licitatie publica.
    Art. 94
    (1) In termen de 120 de zile de la crearea arhivei registrele de gajuri aflate la judecatorii vor fi transferate in locurile si in conditiile ce se vor stabili de Autoritatea de Supraveghere, in vederea utilizarii lor de catre arhiva. Arhiva va asigura accesul public complet si liber la aceste informatii.
    (2) In conditiile art. 102 alin. (3) din titlul VI din Legea nr. 99/1999, creditorii care si-au constituit garantii reale, potrivit legii in vigoare la data constituirii, vor inscrie un aviz de garantie reala la arhiva, impreuna cu o copie legalizata de pe contractul de gaj si un certificat de inregistrare, care sa contina data si ora privind prioritatea inscrierii in acel registru. Aceasta data va fi mentionata in avizul de garantie, potrivit instructiunilor din formulare. Operatorii sunt obligati sa pastreze copii de pe documentele de mai sus pana la stingerea dreptului de garantie.
    Art. 95
    (1) Art. 7 alin. (1) si anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in sensul suplimentarii numarului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justitiei cu 10 posturi.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica in limita bugetului aprobat Ministerului Justitiei, potrivit legii.
    Art. 96
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                    FORMULARUL Nr. 1 DE AVIZ DE GARANTIE

    A. Numele si numarul de telefon ale celui care solicita inscrierea (optional) ..............................................................
............................................................................
    B. A se comunica confirmarea catre: ............................................................................
............................................................................
                       (numele, prenumele si adresa)
    [Se completeaza numai de catre biroul de inscriere]:
    Data inscrierii, ora, minutul si secunda ...............................
    Date de identificare a operatorului care efectueaza inscrierea .........
    Date de identificare a agentului autorizat .............................
    Respectati cu strictete instructiunile:
    1. Numele/Denumirea complet(a) al/a debitorului (a se inscrie numele unui singur debitor [1a) sau 1b)], nu abreviati si nu combinati numele)
    1 a) Denumirea persoanei juridice ......................................
    sau
    1 b) Numele de familie al persoanei fizice .............................
    Prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)
....................................................
    Prenumele tatalui ..............................
    Prenumele mamei ................................
    1 c) Adresa ............................................................
    Localitatea ....................................
    Judetul/Sectorul ...............................
    Codul postal ...................................
    Tara ...........................................
    1 d) Codul numeric personal ....................
    Informatii suplimentare privind debitorul persoana juridica:
    1 e) Tipul persoanei juridice ..................
    1 f) Locul constituirii persoanei juridice .............................
    1 g) Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .........
                        __
...................... |__| nu exista
    1 h) Codul fiscal ..............................
    2. Numele/Denumirea complet(a) al/a altui debitor, daca exista (inscrieti numai numele unui debitor [2 a) sau 2 b)], nu abreviati si nu combinati numele)
    2 a) Denumirea persoanei juridice ......................................
    sau
    2 b) Numele de familie al persoanei fizice .............................
    Prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ..........
    Prenumele tatalui ..............................
    Prenumele mamei ................................
    2 c) Adresa ............................................................
    Localitatea ....................................
    Judetul/Sectorul ...............................
    Codul postal ...................................
    Tara ...........................................
    2 d) Codul numeric personal ....................
    Informatii suplimentare privind debitorul persoana juridica:
    2 e) Tipul persoanei juridice ..........................................
    2 f) Locul constituirii persoanei juridice .............................
    2 g) Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .........
                        __
...................... |__| nu exista
    2 h) Codul fiscal ..............................
                                      __
    3. Numele/Denumirea creditorului |__| sau
                                   __
    Numele/Denumirea cesionarului |__| (inscrieti numele unei singure parti garantate [3 a) sau 3 b)])
    3 a) Denumirea persoanei juridice ......................................
    sau
    3 b) Numele de familie al persoanei fizice .............................
    Prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)
....................................................
    Prenumele tatalui ..............................
    Prenumele mamei ................................
    3 c) Adresa ....................................
    Localitatea ....................................
    Judetul/Sectorul ...............................
    Codul postal ...................................
    Tara ...........................................
    3 d) Codul numeric personal ....................
    4. Acest aviz de garantie priveste urmatorul bun in garantie (pentru autovehicule se vor mentiona si modelul, anul de fabricatie, numarul sasiului si seria motorului):
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    5. Titulaturi alternative (daca sunt necesare):
                                   __
    Locatar/Locator (finantator): |__|
                             __
    Consignatar/Consignant: |__|
                          __
    Vanzator/Cumparator: |__|
                         __
    Obligatii agricole: |__|
            __
    Altele |__| ..................................
    6. Avizul de garantie priveste bunuri mobile in garantie accesorii bunurilor
imobile, care cad sub incidenta titlului VI din Legea nr. 99/1999 (daca este
         __
cazul): |__| atasati formularul aditional
    7. Solicit raport de verificare a debitorului (debitorilor) [optional] [onorariu suplimentar]:
                    __                __                __
    Toti debitorii |__|, debitorul 1 |__|, debitorul 2 |__|
    8. Informatii suplimentare cu privire la solicitant (optional)..........
............................................................................

    ANEXA 2
    la regulament

                FORMULARUL Nr. 1 DE AVIZ DE GARANTIE ADITIONAL

    Respectati cu strictete instructiunile:
    9. Numele/Denumirea complet(a) al/a primului debitor [1a) sau 1b)] inscris/a in avizul de garantie initial ..............................................
............................................................................
    9 a) Denumirea persoanei juridice ......................................
    sau
    9 b) Numele de familie al persoanei fizice .............................
    Prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)
....................................................
    Prenumele tatalui ..............................
    Prenumele mamei ................................
    9 c) Adresa ....................................
    Localitatea ....................................
    Judetul/Sectorul ...............................
    Codul postal ...................................
    Tara ...........................................
    9 d) Codul numeric personal ....................
    10. Alte informatii pe care solicitantul doreste sa le inscrie (optional) ............................................................................
............................................................................
    [Se completeaza numai de biroul de inscriere]
    Data, ora, minutul, secunda inscrierii .................................
    Elemente de identificare a operatorului ................................
    Elemente de identificare a agentului autorizat .........................
    11. Numele/Denumirea complet(a) al/a unui codebitor [altul decat cel de la pct. 2 a) sau 2 b)] (Inscrieti un singur nume [11 a) sau 11 b)], nu prescurtati si nu combinati numele.)
    11 a) Denumirea persoanei juridice .....................................
    sau
    11 b) Numele de familie al persoanei fizice ............................
    Prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)
....................................................
    Prenumele tatalui ..............................
    Prenumele mamei ................................
    11 c) Adresa ...................................
    Localitatea ....................................
    Judetul/Sectorul ...............................
    Codul postal ...................................
    Tara ...........................................
    11 d) Codul numeric personal ...................
    Informatii suplimentare privind debitorul persoana juridica:
    11 e) Tipul persoanei juridice ..................
    11 f) Locul constituirii persoanei juridice ............................
    11 g) Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ........
                        __
...................... |__| nu exista
    11 h) Codul fiscal ..............................
                                          __
    12. Numele/Denumirea altui creditor: |__| sau
                                    __
    Numele/Denumirea altui cedent: |__|
    (Inscrieti numai numele unuia dintre creditorii garantati [12 a) sau 12 b)])
    12 a) Denumirea persoanei juridice .....................................
    sau
    12 b) Numele de familie al persoanei fizice ............................
    Prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)
....................................................
    Prenumele tatalui ..............................
    Prenumele mamei ................................
    12 c) Adresa ...................................
    Localitatea ....................................
    Judetul/Sectorul ...............................
    Codul postal ...................................
    Tara ...........................................
    12 d) Codul numeric personal ...................
    13. Prezentul aviz de garantie priveste:
        - bunuri accesorii ale bunurilor imobile, care cad sub incidenta
                                    __
titlului VI din Legea nr. 99/1999: |__|
                                               __
        - padure care urmeaza a fi defrisata: |__| sau
                                               __
        - minerale care urmeaza a fi extrase: |__|
    14. Descrierea bunurilor imobile .......................................
    15. Numele/Denumirea proprietarului bunurilor imobile descrise mai sus, aflat in evidenta registrului de publicitate imobiliara [daca debitorul nu este proprietarul bunurilor imobile]:
    15 a) Denumirea persoanei juridice .....................................
    sau
    15 b) Numele de familie al persoanei fizice ............................
    Prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)
....................................................
    Prenumele tatalui ..............................
    Prenumele mamei ................................
                                                               __
    15 c) Numele/Denumirea coproprietarului bunurilor imobile |__| [daca este cazul]
    15 c) (i) Denumirea persoanei juridice .................................
    sau
    15 c) (ii) Numele de familie al persoanei fizice .......................
    Prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)
....................................................
    Prenumele tatalui ..............................
    Prenumele mamei ................................
    16. Descriere suplimentara a bunului in garantie .......................
............................................................................
    17. Bifati numai daca este aplicabil
                                     __
    Numai inscrierea unei intentii: |__| expira in doua luni de la inscriere; in
                                                __
legatura cu o operatiune de finantare publica: |__|

    ANEXA 3
    la regulament

                FORMULARUL Nr. 2 DE AVIZ DE GARANTIE MODIFICATOR

    Respectati cu strictete instructiunile:
    A. Numele si numarul de telefon ale solicitantului [optional] ..........
............................................................................
    B. A se trimite confirmarea catre ......................................
    [spatiu rezervat pentru completare de catre biroul de inscriere]:
    Data, ora, minutul si secunda inscrierii ...............................
    Elemente de identificare a operatorului ................................
    Elemente de identificare a agentului autorizat .........................
    1 a) Numarul de inregistrare a avizului de garantie initial ............
............................................................................
    1 b) Acest aviz de garantie modificator priveste bunuri in garantie accesorii unor bunuri imobile, care cad sub incidenta titlului VI din Legea nr.
          __
99/1999: |__|
        __
    2. |__| Stingerea efectelor avizului de garantie: efectele avizului de garantie initial, identificat mai sus, inceteaza cu privire la garantia reala a creditorului care subscrie acest aviz de stingere.
        __
    3. |__| Nulitatea: avizul de garantie initial, identificat mai sus, este nul cu privire la garantia reala a creditorului.
        __
    4. |__| Prelungirea efectelor: efectele avizului de garantie initial, identificat mai sus, referitoare la garantia reala a creditorului garantat care subscrie acest aviz de prelungire, sunt prelungite pentru inca 5 ani de la data inscrierii avizului de prelungire, daca partile nu stipuleaza altfel.
    Noul termen de expirare .................................., daca este stipulat un termen mai mic de 5 ani.
        __
    5. |__| Cesiunea creantei: numele cesionarului se va inscrie la pct. 8 a) sau 8 b) si adresa la pct. 8 c), iar numele cedentului la pct. 10.
    6. Modificare (totala sau partiala). Aceasta modificare priveste (bifati o singura casuta):
     __
    |__| debitorul; sau
     __
    |__| creditorul
    De asemenea, bifati una dintre urmatoarele 3 casute si completati pct. 7 si/sau 8 cu datele corespunzatoare:
     __
    |__| Schimbarea numelui/denumirii si/sau a adresei: completati pct. 7 a) sau 7 b) cu numele care se schimba; de asemenea, completati pct. 8 a) sau 8 b) cu noul nume (daca exista schimbare de nume) si/sau cu noua adresa (daca exista schimbare de adresa) la pct. 8 c).
     __
    |__| Stergerea numelui: inscrieti la pct. 7 a) sau 7 b) numele existent in evidenta arhivei, ce urmeaza a fi sters.
     __
    |__| Adaugarea altui nume: completati pct. 8 a) sau 8 b), precum si pct. 8 c); completati, de asemenea, pct. 8 d) - 8 g) (daca este necesar).
    7. Informatii privitoare la inregistrarea curenta:
    7 a) Denumirea persoanei juridice ......................................
    sau
    7 b) Numele de familie al persoanei fizice .............................
    Prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)
....................................................
    Prenumele tatalui ..............................
    Prenumele mamei ................................
    8. Informatii modificate (noi) sau adaugate:
    8 a) Denumirea persoanei juridice ......................................
    sau
    8 b) Numele de familie al persoanei fizice .............................
    Prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ....................................................
    Prenumele tatalui ..............................
    Prenumele mamei ................................
    8 c) Adresa ....................................
    Localitatea ....................................
    Judetul/Sectorul ...............................
    Codul postal ...................................
    Tara ...........................................
    8 d) Codul numeric personal ....................
    Informatii suplimentare privind debitorul persoana juridica:
    8 e) Tipul persoanei juridice: ..................................
    8 f) Locul constituirii persoanei juridice ......................
    8 g) Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .........
                                           __
......................................... |__| nu exista
    8 h) Codul fiscal ..............................
    9. Modificari ale bunului in garantie (bifati o singura casuta):
     __
    |__| descrierea bunului in garantie degrevat; sau
     __
    |__| descrierea bunului in garantie adaugat; sau
     __
    |__| completarea descrierii bunului in garantie; sau
     __
    |__| descrierea bunului in garantie care face obiectul unui contract translativ de proprietate ..................................................
............................................................................
............................................................................
    10. Numele creditorului din avizul de garantie care subscrie aceasta modificare (numele cedentului in cazul unei cesiuni).
    Daca aceasta modificare este subscrisa de un debitor care adauga bunuri in
                                                                          __
garantie sau care adauga un debitor subscriitor, bifati casuta urmatoare |__| si inscrieti numele debitorului care subscrie aceasta modificare.
    10 a) Denumirea persoanei juridice .....................................
    sau
    10 b) Numele de familie al persoanei fizice ............................
    Prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ....................................................
    Prenumele tatalui ..............................
    Prenumele mamei ................................
    11. Informatii optionale privind solicitantul: ............................................................................

    ANEXA 4
    la regulament

         FORMULARUL Nr. 2 DE AVIZ DE GARANTIE MODIFICATOR ADITIONAL (AD.)

    Respectati cu strictete instructiunile:
    12. Numarul de inregistrare a avizului de garantie initial [cel inscris la pct. 1a) din formularul modificator]:
    13. Numele partii care subscrie aceasta modificare (cea inscrisa la pct. 9 din formularul modificator):
    13 a) Denumirea persoanei juridice .....................................
    sau
    13 b) Numele de familie al persoanei fizice ............................
    Prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ....................................................
    Prenumele tatalui ..............................
    Prenumele mamei ................................
    14. Folositi acest spatiu pentru informatii suplimentare:
............................................................................
............................................................................
............................................................................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 802/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 802 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu