E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 65 1997 abrogat de articolul 21 din actul Hotărârea 212 2001
Articolul 5 din actul Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 7 2001
Articolul 7 din actul Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 7 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 7 2001
Hotărârea 65 1997 in legatura cu Hotărârea 1022 2000
Hotărârea 65 1997 in legatura cu Ordin 2626 2000
Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 13 din actul Ordonanţa 75 2000
Hotărârea 65 1997 in legatura cu Ordin 1281 2000
Articolul 7 din actul Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 90 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 90 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 90 2000
Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 30 2000
Articolul 7 din actul Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 95 din actul Hotărârea 802 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 95 din actul Hotărârea 802 1999
Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 16 din actul Ordonanţa 94 1999
Articolul 7 din actul Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 631 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 631 1999
Articolul 3 din actul Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 12 din actul Hotărârea 423 1999
Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 347 1999
Hotărârea 65 1997 modificat de Hotărârea 952 1998
Hotărârea 65 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 487 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 65 1997 modificat de Hotărârea 368 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 65 1997 modificat de Rectificare 65 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 65 din 10 martie 1997

privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 14 martie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Ministerul Justitiei este organul administratiei publice centrale de specialitate care exercita atributiile prevazute de lege in domeniul administratiei justitiei, al executarii pedepselor, precum si cu privire la activitatea Ministerului Public, asigurand conditiile necesare organizarii functionarii intregului sistem al justitiei pe baza strictei aplicari a legii, corespunzator principiilor democratice ale statului de drept.
    (2) Ministerul Justitiei participa la elaborarea si perfectionarea legislatiei si realizeaza cooperarea internationala in domeniul sau de activitate, conform prevederilor legale.
    Art. 2
    Raporturile Ministerului Justitiei cu instantele judecatoresti si cu Ministerul Public sunt cele prevazute de lege.
    Art. 3
    In vederea realizarii obiectivelor prevazute la art. 1, Ministerul Justitiei are urmatoarele atributii principale:
    1. organizeaza si asigura functionarea, din punct de vedere administrativ, a instantelor judecatoresti;
    2. verifica, in conditiile legii, buna functionare a justitiei ca serviciu public;
    3. indruma si controleaza, in conditiile legii, activitatea laboratoarelor de expertiza criminalistica;
    4. conduce, indruma si verifica activitatea privind executarea pedepselor privative de libertate, precum si a unor masuri educative aplicate minorilor, asigurand respectarea drepturilor si indatoririlor prevazute de lege in acest domeniu, de catre Directia Generala a Penitenciarelor si de unitatile din subordinea acesteia;
    5. propune Guvernului initierea unor proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate si participa la corelarea legislatiei interne cu Conventia europeana a drepturilor omului, cu celelalte reglementari ale Consiliului Europei, precum si cu normele dreptului comunitar;
    6. coordoneaza lucrarile pregatitoare privind alcatuirea de coduri si participa la intocmirea proiectelor acestora;
    7. participa la elaborarea proiectelor de acte normative initiate de alte ministere sau organe centrale si avizeaza toate proiectele de acte normative care sunt prezentate spre aprobare Guvernului;
    8. asigura editarea si publicarea editiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedura penala, Codului civil, Codului de procedura civila si Codului comercial;
    9. participa, in conditiile legii, la negocieri in vederea incheierii de conventii internationale, interesand domeniul justitiei; indeplineste sau asigura aducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin Ministerului Justitiei, instantelor judecatoresti si birourilor notarilor publici, potrivit conventiilor si uzantelor internationale;
    10. vegheaza, in intreaga sa activitate, la respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, precum si la asigurarea liberului acces la justitie;
    11. elaboreaza studii privind cadrul intelegerilor internationale interesand domeniul justitiei; avizeaza, in limitele competentei sale, proiecte de conventii internationale, anterior aprobarii negocierii lor; examineaza si face propuneri referitoare la adaptarea legislatiei, spre a o face compatibila cu obligatiile asumate de Romania prin conventii internationale sau ca membra a diferite organizatii internationale; contribuie la activitatea de armonizare a legislatiei, in cadrul procesului de integrare europeana;
    12. indeplineste obligatiile ce ii revin in materie de cooperare judiciara si juridica internationala sau in alte materii interesand justitia si asigura, in aceste domenii, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe si cu alte ministere interesate, participarea Romaniei la structurile europene si la alte structuri internationale;
    13. intocmeste studii de practica judiciara si face propuneri, in conditiile legii, de promovare a unor recursuri in interesul legii in cazurile de aplicare neuniforma a dispozitiilor legale;
    14. intocmeste lucrari pregatitoare si face propuneri in legatura cu cererile de gratieri, de comutare a pedepselor, precum si de amnistiere a unor infractiuni; efectueaza lucrarile necesare pentru informarea Curtii Supreme de Justitie, in vederea solutionarii cererilor de stramutare a cauzelor;
    15. exercita, in numele Guvernului Romaniei, prerogativele de agent guvernamental in procedurile din cadrul Comisiei si Curtii Europene a Drepturilor Omului;
    16. elaboreaza si propune Guvernului, in cooperare cu celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, autoritati sau institutii publice interesate, instrumentele juridice corespunzatoare pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor stabilite in sarcina statului roman prin hotararile organismelor cu atributii jurisdictionale ale Consiliului Europei;
    17. indeplineste atributiile stabilite prin Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, precum si cele prevazute de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
    18. asigura atestarea interpretilor judiciari si a traducatorilor ce pot fi folositi de organele judiciare;
    19. asigura, in conditiile legii, tiparirea si difuzarea timbrului judiciar, precum si gestionarea si utilizarea fondurilor rezultate; asigura organizarea evidentei taxelor de timbru achitate, conform legii, pentru activitatile desfasurate de instantele judecatoresti;
    20. organizeaza si efectueaza lucrarile de statistica judiciara si notariala si elaboreaza studii si lucrari de sinteza cu privire la evolutia fenomenului judiciar, publicitatea imobiliara, activitatea instantelor judecatoresti, a birourilor notarilor publici, a laboratoarelor de expertize criminalistice, a Directiei Generale a Penitenciarelor si a Institutului National al Magistraturii;
    21. intocmeste lucrarile necesare in vederea recrutarii, selectionarii, numirii, transferarii, promovarii si eliberarii din functie a personalului de la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea, a notarilor publici, a personalului Directiei Generale a Penitenciarelor si al unitatilor din subordinea acesteia, precum si al Institutului National al Magistraturii si al laboratoarelor de expertize criminalistice, asigurand respectarea criteriilor referitoare la pregatirea profesionala si la profilul moral, in conditiile legii;
    22. efectueaza lucrarile de secretariat ale Consiliului Superior al Magistraturii;
    23. organizeaza verificarea profesionala in vederea admiterii in magistratura, examenele de capacitate ale judecatorilor, cele de acordare a gradului profesional si participa la organizarea examenelor de notari publici;
    24. elaboreaza documentele necesare pentru propunerile de numire a magistratilor militari; elaboreaza documentele pentru acordarea gradelor militare, inaintarea in grad, trecerea in rezerva si mentinerea in functie a personalului militar din aparatul Ministerului Justitiei, din Directia Generala a Penitenciarelor si unitatile din subordinea acesteia si din Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie, conform legilor in vigoare; propune acordarea ordinelor si medaliilor militare;
    25. asigura, impreuna cu Institutul National al Magistraturii, formarea, pregatirea si perfectionarea magistratilor;
    26. asigura formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a grefierilor si a personalului birourilor de publicitate imobiliara si mobiliara;
    27. organizeaza si sprijina documentarea si pregatirea profesionala a personalului de la instantele judecatoresti, de la laboratoarele de expertize criminalistice si a celorlalte categorii de personal;
    28. asigura conditiile materiale corespunzatoare desfasurarii activitatii instantelor judecatoresti si a unitatilor din subordine;
    29. asigura conditiile de odihna, tratament si recuperare a starii de sanatate a magistratilor, a familiilor acestora si a celuilalt personal din sistemul justitiei;
    30. coordoneaza si indruma, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiza tehnica judiciara si organizeaza examenele pentru atribuirea calitatii de "expert tehnic";
    31. indeplineste atributiile care ii sunt stabilite prin lege in legatura cu desfasurarea activitatii jurisconsultilor;
    32. asigura lucrarile date in competenta sa de Legea cetateniei romane nr. 21/1991;
    33. asigura introducerea metodelor moderne in materie de documentare si sistematizare a legislatiei la nivelul cerintelor actuale ale tehnicii in domeniul informational; coopereaza in acest domeniu cu Secretariatul General al Guvernului si cu Consiliul Legislativ;
    34. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu privire la regiile autonome care sunt sub autoritatea sa;
    35. indeplineste orice alte atributii care ii revin prin alte acte normative.
    Art. 4
    In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Justitiei colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile publice locale, asociatiile magistratilor, Uniunea Avocatilor din Romania, Uniunea Nationala a Notarilor Publici, precum si cu alte organizatii neguvernamentale.
    Art. 5
    (1) Ministerul Justitiei are in structura organizatorica directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Justitiei este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului justitiei se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare prevazute in art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Coordonarea directiilor si a altor compartimente independente de catre secretarii de stat si directorul general, prevazuta in anexa nr. 1, poate fi modificata prin ordin al ministrului justitiei.
    (4) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat si ale directorului general se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
    (5) Atributiile si modul de functionare a compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Justitiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, care se aproba prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 6
    (1) Secretarul general este asimilat, in ierarhia functiilor si ca salarizare, cu directorul general. Secretarul general este numit in functie de catre ministrul justitiei.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile ce-i sunt delegate de ministrul justitiei, actioneaza pentru aducerea la indeplinire a ordinelor si masurilor stabilite de acesta, sprijina secretarii de stat in coordonarea compartimentelor din subordinea lor si asigura buna desfasurare a relatiilor dintre directii si celelalte compartimente ale ministerului.
    Art. 7
    (1) Numarul maxim de posturi este de 300, exclusiv demnitarii.
    (2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorica se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 8
    (1) Conducerea Ministerului Justitiei se exercita de catre ministru. Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.
    (2) Ministrul justitiei conduce intreaga activitate a ministerului si ii reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate.
    (3) Ministrul justitiei poate delega dreptul de semnatura secretarilor de stat, secretarului general si directorului general, cu exceptia atributiei de ordonator de credite, care poate fi delegata numai inlocuitorului de drept.
    Art. 9
    Ministrul justitiei poate constitui organisme consultative care sa contribuie la realizarea reformei justitiei si la colaborarea cu societatea civila.
    Art. 10
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul justitiei emite ordine si instructiuni.
    Art. 11
    Numirea si eliberarea din functie a agentului guvernamental pentru Consiliul Europei se fac prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul ministrului de externe.
    Art. 12
    (1) Unitatile din sistemul justitiei sunt prevazute in anexa nr. 2. Acestea se infiinteaza si se organizeaza potrivit legii.
    (2) Personalul necesar pentru fiecare unitate din sistemul justitiei se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, limita numarului maxim de posturi aprobat.
    (3) Structura organizatorica, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice din sistemul justitiei, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, in conditiile legii.
    Art. 13
    (1) Unitatile subordonate Ministerului Justitie sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Institutul National al Magistraturii este coordonat de ministrul justitiei.
    (3) Directia Generala a Penitenciarelor, impreuna cu unitatile din subordinea acesteia, Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie, precum si laboratoarele de expertiza criminalistica sunt coordonate de catre un secretar de stat.
    Art. 14
    Directia Generala a Penitenciarelor si unitatile din subordine, precum si Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie functioneaza in baza statelor de organizare aprobate de ministrul justitiei.
    In structura organizatorica a Directiei Generale a Penitenciarelor functioneaza: directii, servicii independente, servicii, birouri si sectii, iar unitatile din subordine sunt organizate pe sectoare de activitate, sectii si birouri.
    Art. 15
    Ministerul Justitiei are in dotare, pentru aparatul propriu, un numar de 9 autoturisme.
    Art. 16
    Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 17
    (1) Prefecturile, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, vor sprijini Ministerul Justitie prin asigurarea spatiilor necesare instantelor judecatoresti, luand totodata masuri pentru eliberarea si restituirea imobilelor care au apartinut acestora.
    (2) In localitatile in care instantele judecatoresti nu dispun de spatii corespunzatoare, acestora le vor fi atribuite, in conditiile legii, terenuri in vederea construirii de sedii proprii.
    (3) Ministerul Justitiei va prevedea, in programul propriu de investitii, fonduri in vederea construirii unor astfel de obiective.
    (4) In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Justitiei va prezenta Guvernului lista terenurilor necesare pentru amplasarea sediilor de instante judecatoresti si de parchete de pe langa acestea.
    Art. 18
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 450/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995.

               PRIM-MINISTRU
               VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul justitiei,
                      Valeriu Stoica

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Mircea Ciumara

                      p. Ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Petru Radu-Paun Jura,
                      secretar de stat


    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 300
    (exclusiv demnitarii)

    ORGANIZAREA MINISTERULUI JUSTITIEI

                           ------------
                          | MINISTRU*) |
                           ------------
                                |
                                |
 -----------------------        |            -------------------
| CABINETUL MINISTRULUI |       |           | CONTROL FINANCIAR |
| Consilieri:           |.......|...........| PROPRIU           |
| - purtator de cuvant  |       |           |                   |
| - birou de presa      |       |           |                   |
| - secretariat         |       |.........  |                   |
 -----------------------        |        |   -------------------
                                |        |
  ------------------------------|--------|----------------------------
 |         .....................|........|...............             |
 |         |                    |        |              |             |
 |         |                    |        |              |             |
 |    ----------------    -------------  |    ---------------         |
 |   |   SECRETAR DE  |..| SECRETAR DE |.|...| SECRETAR DE   |        |
 |   |     STAT       |  |   STAT      | |   |    STAT*)    |        |
 |    ----------------    -------------  |    ---------------         |
 |          |                   |        |          |                 |
 |          |                   |        |          |                 |
 |          |            -------------   |          |                 |
 |          |           | DIRECTOR    |  |          |                 |
 |          |           | GENERAL     |..|          |                 |
 |          |            -------------              |                 |
 |          |                  |                    |                 |
 |  ------------------   -----------------   -------------------      |
 |  |    |   |   |   |   |    |     |    |   |     |      |    |      |
 1  2    3   4   5   6   7    8     9   10   11   12     13    14    15

    SEMNIFICATIA CIFRELOR:
    1 = DIRECTIA LEGISLATIE SI STUDII
    2 = DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE SI INSTRUIRE EUROPEANA
    3 = DIRECTIA AGENTULUI GUVERNAMENTAL PENTRU CONSILIUL EUROPEI
    4 = DIRECTIA JUDICIARA
    5 = BIROUL PENTRU PROBLEME DE CETATENIE
    6 = SERVICIUL ADMINISTRATIV
    7 = DIRECTIA ORGANIZAREA INSTANTELOR SI RESURSE UMANE
    8 = DIRECTIA INSTANTELOR MILITARE*)
    9 = DIRECTIA PENTRU PUBLICITATE IMOBILIARA SI MOBILIARA SI NOTARI PUBLICI
    10 = SERVICIUL INFORMATICA JURIDICA
    11 = CORPUL DE INSPECTIE PENITENCIARA
    12 = DIRECTIA RELATII CU PUBLICUL SI SECRETARIAT
    13 = CONTENCIOS
    14 = DIRECTIA ECONOMICA
    15 = DIRECTIA RELATII CU MINISTERUL PUBLIC SI COORDONAREA STRATEGIEI
         ANTIINFRACTIONALE
------------------
    *) Coordoneaza Institutul National al Magistraturii, subordonat Ministerului Justitiei.
    *) Coordoneaza Directia Generala a Penitenciarelor, Regia Autonoma "Multiproduct", Laboratorul Central de Expertize Criminalistice, unitatile subordonate Ministerului Justitiei, precum si Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie.
    *) Directia instantelor militare este coordonata cu privire la activitatea de specialitate.

    ANEXA 2

                     UNITATILE
din sistemul justitiei, finantate de la bugetul de stat

    A. Curti de apel
    1. Curtea de Apel Alba Iulia
    2. Curtea de Apel Pitesti
    3. Curtea de Apel Bacau
    4. Curtea de Apel Oradea
    5. Curtea de Apel Suceava
    6. Curtea de Apel Brasov
    7. Curtea de Apel Bucuresti
    8. Curtea de Apel Cluj-Napoca
    9. Curtea de Apel Constanta
    10. Curtea de Apel Craiova
    11. Curtea de Apel Galati
    12. Curtea de Apel Iasi
    13. Curtea de Apel Targu Mures
    14. Curtea de Apel Ploiesti
    15. Curtea de Apel Timisoara

    B. Tribunale
    1. Tribunalul Alba
    2. Tribunalul Arad
    3. Tribunalul Arges
    4. Tribunalul Bacau
    5. Tribunalul Bihor
    6. Tribunalul Bistrita-Nasaud
    7. Tribunalul Botosani
    8. Tribunalul Brasov
    9. Tribunalul Braila
    10. Tribunalul Buzau
    11. Tribunalul Caras-Severin
    12. Tribunalul Calarasi
    13. Tribunalul Cluj
    14. Tribunalul Constanta
    15. Tribunalul Covasna
    16. Tribunalul Dambovita
    17. Tribunalul Dolj
    18. Tribunalul Galati
    19. Tribunalul Giurgiu
    20. Tribunalul Gorj
    21. Tribunalul Harghita
    22. Tribunalul Hunedoara
    23. Tribunalul Ialomita
    24. Tribunalul Iasi
    25. Tribunalul Maramures
    26. Tribunalul Mehedinti
    27. Tribunalul Mures
    28. Tribunalul Neamt
    29. Tribunalul Olt
    30. Tribunalul Prahova
    31. Tribunalul Satu Mare
    32. Tribunalul Salaj
    33. Tribunalul Sibiu
    34. Tribunalul Suceava
    35. Tribunalul Teleorman
    36. Tribunalul Timis
    37. Tribunalul Tulcea
    38. Tribunalul Vaslui
    39. Tribunalul Valcea
    40. Tribunalul Vrancea
    41. Tribunalul Bucuresti

    C. Judecatorii

   Judetul              Judecatoria
    Alba                1. Alba Iulia
                        2. Campeni
                        3. Aiud
                        4. Blaj
                        5. Sebes
    Arad                6. Arad
                        7. Ineu
                        8. Lipova
                        9. Gurahont
                       10. Chisineu-Cris
    Arges              11. Pitesti
                       12. Campulung
                       13. Curtea de Arges
                       14. Costesti
    Bacau              15. Bacau
                       16. Onesti
                       17. Moinesti
                       18. Parincea
                       19. Buhusi
    Bihor              20. Oradea
                       21. Beius
                       22. Marghita
                       23. Alesd
    Bistrita-Nasaud    24. Bistrita
                       25. Nasaud
                       26. Beclean
    Botosani           27. Botosani
                       28. Dorohoi
                       29. Saveni
                       30. Darabani
    Brasov             31. Brasov
                       32. Fagaras
                       33. Rupea
                       34. Zarnesti
    Braila             35. Braila
                       36. Faurei
                       37. Insuratei
    Buzau              38. Buzau
                       39. Ramnicu Sarat
                       40. Patarlagele
                       41. Pogoanele
    Caras-Severin      42. Resita
                       43. Caransebes
                       44. Oravita
                       45. Moldova Noua
                       46. Bozovici
    Calarasi           47. Calarasi
                       48. Oltenita
                       49. Lehliu-Gara
    Cluj               50. Cluj-Napoca
                       51. Turda
                       52. Dej
                       53. Huedin
                       54. Gherla
    Constanta          55. Constanta
                       56. Medgidia
                       57. Harsova
                       58. Baneasa
                       59. Mangalia
    Covasna            60. Sfantu Gheorghe
                       61. Targu Secuiesc
                       62. Intorsura Buzaului
    Dambovita          63. Targoviste
                       64. Gaesti
                       65. Pucioasa
                       66. Racari
                       67. Moreni
    Dolj               68. Craiova
                       69. Bailesti
                       70. Filiasi
                       71. Segarcea
                       72. Calafat
    Galati             73. Galati
                       74. Tecuci
                       75. Targu Bujor
                       76. Beresti
    Giurgiu            77. Giurgiu
                       78. Bolintin-Vale
    Gorj               79. Targu Jiu
                       80. Targu-Carbunesti
                       81. Novaci
                       82. Motru
    Harghita           83. Miercurea-Ciuc
                       84. Odorheiu Secuiesc
                       85. Toplita
                       86. Gheorgheni
    Hunedoara          87. Deva
                       88. Hunedoara
                       89. Petrosani
                       90. Brad
                       91. Hateg
                       92. Orastie
    Ialomita           93. Slobozia
                       94. Urziceni
                       95. Fetesti
    Iasi               96. Iasi
                       97. Pascani
                       98. Harlau
                       99. Raducaneni
    Ilfov             100. Buftea (nr. 2 Ilfov)
                      101. Ilfov (nr. 1 Ilfov cu sediul in municipiul
                           Bucuresti)
     Maramures        102. Baia Mare
                      103. Sighetu Marmatiei
                      104. Viseu de Sus
                      105. Targu Lapus
                      106. Dragomiresti
    Mehedinti         107. Drobeta-Turnu Severin
                      108. Strehaia
                      109. Orsova
                      110. Vanju Mare
                      111. Baia de Arama
    Mures             112. Targu Mures
                      113. Sighisoara
                      114. Reghin
                      115. Tarnaveni
                      116. Ludus
                      117. Sangeorgiu de Padure
    Neamt             118. Piatra-Neamt
                      119. Roman
                      120. Targu-Neamt
                      121. Bicaz
    Olt               122. Slatina
                      123. Caracal
                      124. Corabia
                      125. Bals
                      126. Scornicesti
    Prahova           127. Ploiesti
                      128. Campina
                      129. Valenii de Munte
                      130. Mizil
                      131. Sinaia
    Satu Mare         132. Satu Mare
                      133. Carei
                      134. Negresti-Oas
                      135. Zalau
                      136. Simleu Silvaniei
                      137. Jibou
    Sibiu             138. Sibiu
                      139. Medias
                      140. Agnita
                      141. Avrig
                      142. Saliste
    Suceava           143. Suceava
                      144. Campulung Moldovenesc
                      145. Radauti
                      146. Falticeni
                      147. Vatra Dornei
                      148. Gura Humorului
    Teleorman         149. Alexandria
                      150. Rosiori de Vede
                      151. Turnu Magurele
                      152. Videle
                      153. Zimnicea
    Timis             154. Timisoara
                      155. Lugoj
                      156. Deta
                      157. Sannicolau Mare
                      158. Faget
    Tulcea            159. Tulcea
                      160. Babadag
                      161. Macin
    Vaslui            162. Vaslui
                      163. Barlad
                      164. Husi
                      165. Murgeni
    Valcea            166. Ramnicu Valcea
                      167. Dragasani
                      168. Horezu
                      169. Brezoi
                      170. Balcesti
    Vrancea           171. Focsani
                      172. Panciu
                      173. Adjud
    Bucuresti         174. Judecatoria Sectorului 1
                      175. Judecatoria Sectorului 2
                      176. Judecatoria Sectorului 3
                      177. Judecatoria Sectorului 4
                      178. Judecatoria Sectorului 5
                      179. Judecatoria Sectorului 6

    NOTA:
    Unitatile prevazute in anexa nr. 2 pot utiliza un numar maxim de 11.090 posturi.

    ANEXA 3

                           UNITATILE
               subordonate Ministerului Justitiei

                                              Numarul
                                              maxim          Sursa de
                                              de posturi     finantare
                                            --------------  ------------
    A. Institutul National al Magistraturii        44      Bugetul de stat
    B. Laboratoare de expertize criminalistice     40      Bugetul de stat
    a) Laboratorul Central de Expertize
       Criminalistice Bucuresti
    b) Laboratorul Interjudetean de Expertize
       Criminalistice Bucuresti
    c) Laboratorul Interjudetean de Expertize
       Criminalistice Cluj
    C. Directia Generala a Penitenciarelor*)    10.443     Bugetul de stat
                                                           si venituri
                                                           extrabugetare
    a) 5 penitenciare de maxima siguranta
    b) 26 penitenciare
    c) 4 centre de reeducare pentru minori
    d) 2 spitale penitenciare
    e) Scoala Militara pentru Pregatirea si
       Perfectionarea Subofiterilor de
       Penitenciare
    f) Baza de Aprovizionare, Desfacere si
       Reparatii Mijloace de Transmisiuni
    g) Subunitatea de paza, escortare,
       vagoane penitenciar
    D. Serviciul Independent de Protectie si        140    Bugetul de stat
       Anticoruptie
    E. Regia Autonoma "Multiproduct".
               
    *) Unitate partial finantata de la bugetul de stat, conform Decretului nr. 127/1980.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 65/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 65 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 65/1997
Hotărârea 212 2001
privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Hotărârea 7 2001
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Hotărârea 1022 2000
privind suplimentarea numarului maxim de posturi aprobat Ministerului Justitiei pentru activitatea de reintegrare sociala a infractorilor si supravegherea executarii sanctiunilor neprivative de libertate
Ordin 2626 2000
pentru modificarea structurii organizatorice a Directiei generale judiciare si coordonarea strategiei antiinfractionale
Ordonanţa 75 2000
privind autorizarea expertilor criminalisti
Ordin 1281 2000
pentru modificarea structurii organizatorice a Directiei generale legislatie, studii, relatii internationale, integrare europeana si agent guvernamental
Hotărârea 90 2000
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Hotărârea 30 2000
privind transmiterea unei subunitati de productie din administrarea Regiei Autonome "Multiproduct" in administrarea Directiei Generale a Penitenciarelor
Hotărârea 802 1999
privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare
Ordonanţa 94 1999
privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
Hotărârea 631 1999
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Hotărârea 423 1999
privind infiintarea Centrului de Pregatire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate
Hotărârea 347 1999
privind transmiterea unei subunitati de productie din administrarea Regiei Autonome "Rasirom" in administrarea Ministerului Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor
Hotărârea 952 1998
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Hotărârea 487 1998
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Hotărârea 368 1998
privind infiintarea Institutului National de Expertize Criminalistice - I.N.E.C.
Rectificare 65 1997

Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu