E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 94 1999 modificat de OUG 21 2013
Ordonanţa 94 1999 completat de OUG 21 2013
Ordonanţa 94 1999 completat de Legea 76 2012
Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 76 2012
Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 191 2008
Ordonanţa 94 1999 modificat de OUG 48 2008
Ordonanţa 94 1999 completat de OUG 48 2008
Articolul 15 din actul Ordonanţa 94 1999 in legatura cu Hotărârea 868 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 4 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 9 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 14 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 15 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 16 din actul Ordonanţa 94 1999 abrogat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Ordonanţa 94 1999 aprobat de Legea 87 2001
Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 87 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 87 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 87 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 94 din 30 august 1999

privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 424 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. C pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Reprezentarea intereselor statului roman la Consiliul Europei in procedurile jurisdictionale, in procedurile de rezolvare pe cale amiabila, in procedurile de aviz consultativ si in celelalte proceduri in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si in procedurile executionale in fata Comitetului Ministrilor se face potrivit Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si protocoalelor aditionale la aceasta.
    (2) Prerogativele de agent guvernamental in procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei se exercita, in numele Guvernului Romaniei, de Ministerul Justitiei.
    (3) In cadrul Ministerului Justitiei functioneaza Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a drepturilor Omului.
    Art. 2
    In cuprinsul prezentei ordonante:
    a) Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului va fi denumit Agentul guvernamental;
    b) Curtea Europeana a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei va fi denumita Curtea;
    c) Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei va fi denumit Comitetul Ministrilor;
    d) Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si protocoalele aditionale la aceasta, ratificate de Romania prin Legea nr. 30/1994 si prin Legea nr. 79/1995, vor fi denumite conventia.
    Art. 3
    Intocmirea actelor si apararilor necesare, infaptuirea oricaror alte acte procesuale, luarea masurilor necesare pe plan intern si orice alte acte sau activitati legate de reprezentarea intereselor statului roman la Curte si la Comitetul Ministrilor sunt de competenta Agentului guvernamental, cu exceptiile prevazute in prezenta ordonanta.
    Art. 4
    (1) Sesizarea Curtii de catre Romania cu o cauza interstatala se face de catre Agentul guvernamental, pe baza deciziei luate in acest sens de Guvern.
    (2) Interventia voluntara intr-o cauza aflata pe rolul Curtii, in care reclamantul este un cetatean roman, iar paratul un alt stat decat Romania, parte la Conventie, se face de catre Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului justitiei.
    Art. 5
    (1) Desemnarea candidatilor in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii se face de catre Guvern, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul consultativ al Comisiei juridice, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor si al Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului.
    (2) Desemnarea judecatorului ad-hoc, in cazurile prevazute de Conventie, se face de catre ministrul justitiei, la propunerea Agentului guvernamental.
    Art. 6
    (1) Autoritatile publice, institutiile publice, regiile autonome, societatile comerciale cu capital majoritar public, precum si persoanele si structurile investite cu o misiune de serviciu public sunt obligate sa trimita Agentului guvernamental, la cererea si in termenul stabilit de acesta, toate actele, datele si informatiile necesare reprezentarii intereselor statului roman la Curte si la Comitetul Ministrilor.
    (2) Instantele judecatoresti, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, celelalte jurisdictii, Ministerul Public, organele de cercetare penala, notarii publici, executorii judecatoresti si celelalte persoane sau structuri cu misiune de serviciu public, legate de infaptuirea sau administrarea justitiei ori a celorlalte activitati jurisdictionale sau de executarea hotararilor judecatoresti ori a celorlalte acte jurisdictionale, au obligatia sa trimita Agentului guvernamental, la cererea si in termenul stabilit de acesta, pe langa actele, datele si informatiile prevazute la alin. (1), si actele privind procedurile aflate in curs de desfasurare in fata acestora, indiferent de stadiul in care se afla, cu respectarea celeritatii procedurilor interne in curs.
    (3) Agentul guvernamental este obligat sa respecte caracterul secret al actelor, datelor si informatiilor care au aceasta natura, potrivit legii.
    (4) Nu pot fi comunicate Agentului guvernamental acte, date sau informatii care sunt protejate de dreptul la respectarea vietii private.
    (5) Agentul guvernamental nu are dreptul sa intervina in infaptuirea sau in administrarea justitiei.
    (6) Incalcarea obligatiilor prevazute la alin. (1) - (5) atrage raspunderea persoanelor vinovate, in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) Agentul guvernamental sau reclamantul poate solicita tribunalului competent teritorial, in cazul in care considera necesar, efectuarea unei expertize judiciare, care sa constituie mijloc de proba in cauza aflata pe rolul Curtii.
    (2) Expertiza se dispune de tribunal, prin incheiere, in sedinta publica, cu citarea partilor, in termen de 3 zile libere de la primirea cererii.
    (3) Incheierea prevazuta la alin. (2) poate fi atacata cu recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare. Cererea de recurs se depune la curtea de apel competenta si se solutioneaza prin decizie, in sedinta publica, cu citarea partilor, in termen de 3 zile libere de la primirea cererii de recurs.
    (4) Costul expertizei solicitate de Agentul guvernamental se suporta din bugetul Ministerului Justitiei, pe baza dispozitiei Agentului guvernamental. Ministerul Finantelor va inscrie in proiectul legii bugetului de stat fondurile necesare in acest scop.
    (5) Prezentul articol se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si ale celorlalte acte normative in vigoare.
    Art. 8
    (1) Rezolvarea pe cale amiabila a unei cauze intemeiate pe o cerere individuala impotriva statului roman se face prin conventia de rezolvare pe cale amiabila a cauzei.
    (2) Conventia se incheie intre Guvernul Romaniei, reprezentat de Agentul guvernamental, si reclamant sau reprezentantul acestuia.
    (3) Conventia se incheie in forma scrisa, intocmindu-se un exemplar pentru Agentul guvernamental, cate un exemplar pentru fiecare reclamant parte la conventie, plus un exemplar pentru Curte.
    (4) Semnarea conventiei de rezolvare pe cale amiabila a cauzei nu poate avea loc decat dupa ce Curtea declara o cerere admisibila. Negocieri prealabile cu reclamantul pot avea loc si inainte de declararea cererii ca fiind admisibila.
    (5) Pentru rezolvarea pe cale amiabila a unei cauze, prin conventia prevazuta la alin. (1), Agentul guvernamental solicita avizul ministrului finantelor, precum si al conducatorilor autoritatilor sau celorlalte structuri de la care provine pretinsa incalcare a drepturilor reclamantului. Avizele au caracter consultativ si trebuie comunicate Agentului guvernamental in termen de 5 zile libere de la solicitare. Implinirea termenului fara primirea avizului semnifica aviz favorabil.
    (6) Semnarea conventiei de rezolvare pe cale amiabila a cauzei de catre Agentul guvernamental se face cu aprobarea ministrului justitiei.
    Art. 9
    Exercitarea cailor de atac impotriva hotararilor Curtii se face de catre Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului justitiei.
    Art. 10
    (1) Sumele necesare platii reparatiei echitabile si celorlalte cheltuieli stabilite prin hotarare a Curtii, precum si sumele necesare platii stabilite prin conventia de rezolvare pe cale amiabila se stabilesc prin legea bugetului de stat si se inscriu in bugetul Ministerului Finantelor.
    (2) Hotararea Curtii, sub aspectul sumei constituind reparatia echitabila si al celorlalte cheltuieli, precum si conventia de rezolvare pe cale amiabila a cauzei, semnata de parti, constituie titlu executoriu.
    (3) Plata se efectueaza in urma hotararii Curtii sau a conventiei de rezolvare pe cale amiabila, pe baza dispozitiei scrise a ministrului justitiei.
    (4) Plata se efectueaza in termenul prevazut de hotararea Curtii sau de conventia de rezolvare pe cale amiabila, iar, in lipsa, in termen de 3 luni de la data comunicarii hotararii Curtii, respectiv de la data semnarii conventiei de rezolvare pe cale amiabila.
    (5) Modalitatile de efectuare a platii sunt cele prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 11
    Deciziile si hotararile Curtii, pronuntate in cauzele in care statul roman are calitatea de parat, se publica gratuit in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, in termen de 3 luni de la data solutionarii definitive a cauzei.
    Art. 12
    (1) Statul are drept de regres impotriva persoanelor care, prin activitatea lor, cu vinovatie, au determinat obligarea sa la plata sumelor stabilite prin hotarare a Curtii sau prin conventie de rezolvare pe cale amiabila.
    (2) Raspunderea civila a functionarilor publici se stabileste in conditiile de drept comun care vor fi reglementate prin legea privind statutul functionarilor publici, prin decizie de imputare emisa de ministrul finantelor. Persoana in cauza poate ataca decizia de imputare in conditiile Legii contenciosului administrativ.
    (3) Raspunderea civila a magistratilor se stabileste in conditiile care vor fi reglementate prin Legea pentru organizarea judecatoreasca.
    (4) Raspunderea civila a membrilor Guvernului se stabileste in conditiile Legii privind responsabilitatea ministeriala.
    (5) Pentru celelalte persoane, raspunderea civila se stabileste in conditiile dreptului comun in materie.
    (6) Nu raspund, in conditiile prezentei ordonante, Presedintele Romaniei, deputatii si senatorii si judecatorii Curtii Constitutionale.
    (7) In toate procedurile judiciare derulate potrivit dispozitiilor prezentului articol, Guvernul, reprezentat de Agentul guvernamental, are drept de interventie, in conditiile Codului de procedura civila.
    Art. 13
    (1) In cauzele in care parat este statul roman, iar reclamant un particular avand cetatenia, respectiv nationalitatea unui alt stat parte la Conventie, Agentul guvernamental instiinteaza despre existenta cauzei statul a carui cetatenie, respectiv nationalitate, o are reclamantul, pentru ca acesta sa poata exercita dreptul de interventie.
    (2) Instiintarea se face prin intermediul misiunii diplomatice in Romania a acelui stat, iar, in lipsa, prin intermediul misiunii diplomatice a acelui stat pe langa Consiliul Europei.
    Art. 14
    Agentul guvernamental informeaza ministrul justitiei cu privire la modificarile legislative care se impun in urma evolutiei jurisprudentei Curtii.
    Art. 15
    Organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cadrul Ministerului Justitiei se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
    Art. 16
    Denumirea Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei, utilizata in Hotararea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile ulterioare, si in Hotararea Guvernului nr. 440/1999 privind Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei, se inlocuieste cu denumirea Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului.
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga toate dispozitiile contrare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat, ministrul justitiei,
                      Valeriu Stoica

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 94/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 94 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 94/1999
OUG 21 2013
Legea 76 2012
Legea 191 2008
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
OUG 48 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
Hotărârea 868 2003
privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului
OUG 64 2003
pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
Legea 87 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu