E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 94 1999 modificat de OUG 21 2013
Ordonanţa 94 1999 completat de OUG 21 2013
Ordonanţa 94 1999 completat de Legea 76 2012
Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 76 2012
Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 191 2008
Ordonanţa 94 1999 modificat de OUG 48 2008
Ordonanţa 94 1999 completat de OUG 48 2008
Articolul 15 din actul Ordonanţa 94 1999 in legatura cu Hotărârea 868 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 4 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 9 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 14 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 15 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 16 din actul Ordonanţa 94 1999 abrogat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Ordonanţa 94 1999 aprobat de Legea 87 2001
Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 87 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 87 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 87 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 94 din 30 august 1999

privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 424 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. C pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Reprezentarea intereselor statului roman la Consiliul Europei in procedurile jurisdictionale, in procedurile de rezolvare pe cale amiabila, in procedurile de aviz consultativ si in celelalte proceduri in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si in procedurile executionale in fata Comitetului Ministrilor se face potrivit Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si protocoalelor aditionale la aceasta.
    (2) Prerogativele de agent guvernamental in procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei se exercita, in numele Guvernului Romaniei, de Ministerul Justitiei.
    (3) In cadrul Ministerului Justitiei functioneaza Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a drepturilor Omului.
    Art. 2
    In cuprinsul prezentei ordonante:
    a) Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului va fi denumit Agentul guvernamental;
    b) Curtea Europeana a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei va fi denumita Curtea;
    c) Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei va fi denumit Comitetul Ministrilor;
    d) Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si protocoalele aditionale la aceasta, ratificate de Romania prin Legea nr. 30/1994 si prin Legea nr. 79/1995, vor fi denumite conventia.
    Art. 3
    Intocmirea actelor si apararilor necesare, infaptuirea oricaror alte acte procesuale, luarea masurilor necesare pe plan intern si orice alte acte sau activitati legate de reprezentarea intereselor statului roman la Curte si la Comitetul Ministrilor sunt de competenta Agentului guvernamental, cu exceptiile prevazute in prezenta ordonanta.
    Art. 4
    (1) Sesizarea Curtii de catre Romania cu o cauza interstatala se face de catre Agentul guvernamental, pe baza deciziei luate in acest sens de Guvern.
    (2) Interventia voluntara intr-o cauza aflata pe rolul Curtii, in care reclamantul este un cetatean roman, iar paratul un alt stat decat Romania, parte la Conventie, se face de catre Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului justitiei.
    Art. 5
    (1) Desemnarea candidatilor in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii se face de catre Guvern, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul consultativ al Comisiei juridice, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor si al Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului.
    (2) Desemnarea judecatorului ad-hoc, in cazurile prevazute de Conventie, se face de catre ministrul justitiei, la propunerea Agentului guvernamental.
    Art. 6
    (1) Autoritatile publice, institutiile publice, regiile autonome, societatile comerciale cu capital majoritar public, precum si persoanele si structurile investite cu o misiune de serviciu public sunt obligate sa trimita Agentului guvernamental, la cererea si in termenul stabilit de acesta, toate actele, datele si informatiile necesare reprezentarii intereselor statului roman la Curte si la Comitetul Ministrilor.
    (2) Instantele judecatoresti, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, celelalte jurisdictii, Ministerul Public, organele de cercetare penala, notarii publici, executorii judecatoresti si celelalte persoane sau structuri cu misiune de serviciu public, legate de infaptuirea sau administrarea justitiei ori a celorlalte activitati jurisdictionale sau de executarea hotararilor judecatoresti ori a celorlalte acte jurisdictionale, au obligatia sa trimita Agentului guvernamental, la cererea si in termenul stabilit de acesta, pe langa actele, datele si informatiile prevazute la alin. (1), si actele privind procedurile aflate in curs de desfasurare in fata acestora, indiferent de stadiul in care se afla, cu respectarea celeritatii procedurilor interne in curs.
    (3) Agentul guvernamental este obligat sa respecte caracterul secret al actelor, datelor si informatiilor care au aceasta natura, potrivit legii.
    (4) Nu pot fi comunicate Agentului guvernamental acte, date sau informatii care sunt protejate de dreptul la respectarea vietii private.
    (5) Agentul guvernamental nu are dreptul sa intervina in infaptuirea sau in administrarea justitiei.
    (6) Incalcarea obligatiilor prevazute la alin. (1) - (5) atrage raspunderea persoanelor vinovate, in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) Agentul guvernamental sau reclamantul poate solicita tribunalului competent teritorial, in cazul in care considera necesar, efectuarea unei expertize judiciare, care sa constituie mijloc de proba in cauza aflata pe rolul Curtii.
    (2) Expertiza se dispune de tribunal, prin incheiere, in sedinta publica, cu citarea partilor, in termen de 3 zile libere de la primirea cererii.
    (3) Incheierea prevazuta la alin. (2) poate fi atacata cu recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare. Cererea de recurs se depune la curtea de apel competenta si se solutioneaza prin decizie, in sedinta publica, cu citarea partilor, in termen de 3 zile libere de la primirea cererii de recurs.
    (4) Costul expertizei solicitate de Agentul guvernamental se suporta din bugetul Ministerului Justitiei, pe baza dispozitiei Agentului guvernamental. Ministerul Finantelor va inscrie in proiectul legii bugetului de stat fondurile necesare in acest scop.
    (5) Prezentul articol se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si ale celorlalte acte normative in vigoare.
    Art. 8
    (1) Rezolvarea pe cale amiabila a unei cauze intemeiate pe o cerere individuala impotriva statului roman se face prin conventia de rezolvare pe cale amiabila a cauzei.
    (2) Conventia se incheie intre Guvernul Romaniei, reprezentat de Agentul guvernamental, si reclamant sau reprezentantul acestuia.
    (3) Conventia se incheie in forma scrisa, intocmindu-se un exemplar pentru Agentul guvernamental, cate un exemplar pentru fiecare reclamant parte la conventie, plus un exemplar pentru Curte.
    (4) Semnarea conventiei de rezolvare pe cale amiabila a cauzei nu poate avea loc decat dupa ce Curtea declara o cerere admisibila. Negocieri prealabile cu reclamantul pot avea loc si inainte de declararea cererii ca fiind admisibila.
    (5) Pentru rezolvarea pe cale amiabila a unei cauze, prin conventia prevazuta la alin. (1), Agentul guvernamental solicita avizul ministrului finantelor, precum si al conducatorilor autoritatilor sau celorlalte structuri de la care provine pretinsa incalcare a drepturilor reclamantului. Avizele au caracter consultativ si trebuie comunicate Agentului guvernamental in termen de 5 zile libere de la solicitare. Implinirea termenului fara primirea avizului semnifica aviz favorabil.
    (6) Semnarea conventiei de rezolvare pe cale amiabila a cauzei de catre Agentul guvernamental se face cu aprobarea ministrului justitiei.
    Art. 9
    Exercitarea cailor de atac impotriva hotararilor Curtii se face de catre Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului justitiei.
    Art. 10
    (1) Sumele necesare platii reparatiei echitabile si celorlalte cheltuieli stabilite prin hotarare a Curtii, precum si sumele necesare platii stabilite prin conventia de rezolvare pe cale amiabila se stabilesc prin legea bugetului de stat si se inscriu in bugetul Ministerului Finantelor.
    (2) Hotararea Curtii, sub aspectul sumei constituind reparatia echitabila si al celorlalte cheltuieli, precum si conventia de rezolvare pe cale amiabila a cauzei, semnata de parti, constituie titlu executoriu.
    (3) Plata se efectueaza in urma hotararii Curtii sau a conventiei de rezolvare pe cale amiabila, pe baza dispozitiei scrise a ministrului justitiei.
    (4) Plata se efectueaza in termenul prevazut de hotararea Curtii sau de conventia de rezolvare pe cale amiabila, iar, in lipsa, in termen de 3 luni de la data comunicarii hotararii Curtii, respectiv de la data semnarii conventiei de rezolvare pe cale amiabila.
    (5) Modalitatile de efectuare a platii sunt cele prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 11
    Deciziile si hotararile Curtii, pronuntate in cauzele in care statul roman are calitatea de parat, se publica gratuit in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, in termen de 3 luni de la data solutionarii definitive a cauzei.
    Art. 12
    (1) Statul are drept de regres impotriva persoanelor care, prin activitatea lor, cu vinovatie, au determinat obligarea sa la plata sumelor stabilite prin hotarare a Curtii sau prin conventie de rezolvare pe cale amiabila.
    (2) Raspunderea civila a functionarilor publici se stabileste in conditiile de drept comun care vor fi reglementate prin legea privind statutul functionarilor publici, prin decizie de imputare emisa de ministrul finantelor. Persoana in cauza poate ataca decizia de imputare in conditiile Legii contenciosului administrativ.
    (3) Raspunderea civila a magistratilor se stabileste in conditiile care vor fi reglementate prin Legea pentru organizarea judecatoreasca.
    (4) Raspunderea civila a membrilor Guvernului se stabileste in conditiile Legii privind responsabilitatea ministeriala.
    (5) Pentru celelalte persoane, raspunderea civila se stabileste in conditiile dreptului comun in materie.
    (6) Nu raspund, in conditiile prezentei ordonante, Presedintele Romaniei, deputatii si senatorii si judecatorii Curtii Constitutionale.
    (7) In toate procedurile judiciare derulate potrivit dispozitiilor prezentului articol, Guvernul, reprezentat de Agentul guvernamental, are drept de interventie, in conditiile Codului de procedura civila.
    Art. 13
    (1) In cauzele in care parat este statul roman, iar reclamant un particular avand cetatenia, respectiv nationalitatea unui alt stat parte la Conventie, Agentul guvernamental instiinteaza despre existenta cauzei statul a carui cetatenie, respectiv nationalitate, o are reclamantul, pentru ca acesta sa poata exercita dreptul de interventie.
    (2) Instiintarea se face prin intermediul misiunii diplomatice in Romania a acelui stat, iar, in lipsa, prin intermediul misiunii diplomatice a acelui stat pe langa Consiliul Europei.
    Art. 14
    Agentul guvernamental informeaza ministrul justitiei cu privire la modificarile legislative care se impun in urma evolutiei jurisprudentei Curtii.
    Art. 15
    Organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cadrul Ministerului Justitiei se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
    Art. 16
    Denumirea Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei, utilizata in Hotararea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile ulterioare, si in Hotararea Guvernului nr. 440/1999 privind Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei, se inlocuieste cu denumirea Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului.
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga toate dispozitiile contrare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat, ministrul justitiei,
                      Valeriu Stoica

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 94/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 94 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 94/1999
OUG 21 2013
Legea 76 2012
Legea 191 2008
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
OUG 48 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
Hotărârea 868 2003
privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului
OUG 64 2003
pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
Legea 87 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu