E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 94 1999 modificat de OUG 21 2013
Ordonanţa 94 1999 completat de OUG 21 2013
Ordonanţa 94 1999 completat de Legea 76 2012
Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 76 2012
Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 191 2008
Ordonanţa 94 1999 modificat de OUG 48 2008
Ordonanţa 94 1999 completat de OUG 48 2008
Articolul 15 din actul Ordonanţa 94 1999 in legatura cu Hotărârea 868 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 4 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 9 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 14 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 15 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 16 din actul Ordonanţa 94 1999 abrogat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Ordonanţa 94 1999 aprobat de Legea 87 2001
Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 87 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 87 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 87 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 94 din 30 august 1999

privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 424 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. C pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Reprezentarea intereselor statului roman la Consiliul Europei in procedurile jurisdictionale, in procedurile de rezolvare pe cale amiabila, in procedurile de aviz consultativ si in celelalte proceduri in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si in procedurile executionale in fata Comitetului Ministrilor se face potrivit Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si protocoalelor aditionale la aceasta.
    (2) Prerogativele de agent guvernamental in procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei se exercita, in numele Guvernului Romaniei, de Ministerul Justitiei.
    (3) In cadrul Ministerului Justitiei functioneaza Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a drepturilor Omului.
    Art. 2
    In cuprinsul prezentei ordonante:
    a) Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului va fi denumit Agentul guvernamental;
    b) Curtea Europeana a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei va fi denumita Curtea;
    c) Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei va fi denumit Comitetul Ministrilor;
    d) Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si protocoalele aditionale la aceasta, ratificate de Romania prin Legea nr. 30/1994 si prin Legea nr. 79/1995, vor fi denumite conventia.
    Art. 3
    Intocmirea actelor si apararilor necesare, infaptuirea oricaror alte acte procesuale, luarea masurilor necesare pe plan intern si orice alte acte sau activitati legate de reprezentarea intereselor statului roman la Curte si la Comitetul Ministrilor sunt de competenta Agentului guvernamental, cu exceptiile prevazute in prezenta ordonanta.
    Art. 4
    (1) Sesizarea Curtii de catre Romania cu o cauza interstatala se face de catre Agentul guvernamental, pe baza deciziei luate in acest sens de Guvern.
    (2) Interventia voluntara intr-o cauza aflata pe rolul Curtii, in care reclamantul este un cetatean roman, iar paratul un alt stat decat Romania, parte la Conventie, se face de catre Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului justitiei.
    Art. 5
    (1) Desemnarea candidatilor in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii se face de catre Guvern, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul consultativ al Comisiei juridice, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor si al Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului.
    (2) Desemnarea judecatorului ad-hoc, in cazurile prevazute de Conventie, se face de catre ministrul justitiei, la propunerea Agentului guvernamental.
    Art. 6
    (1) Autoritatile publice, institutiile publice, regiile autonome, societatile comerciale cu capital majoritar public, precum si persoanele si structurile investite cu o misiune de serviciu public sunt obligate sa trimita Agentului guvernamental, la cererea si in termenul stabilit de acesta, toate actele, datele si informatiile necesare reprezentarii intereselor statului roman la Curte si la Comitetul Ministrilor.
    (2) Instantele judecatoresti, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, celelalte jurisdictii, Ministerul Public, organele de cercetare penala, notarii publici, executorii judecatoresti si celelalte persoane sau structuri cu misiune de serviciu public, legate de infaptuirea sau administrarea justitiei ori a celorlalte activitati jurisdictionale sau de executarea hotararilor judecatoresti ori a celorlalte acte jurisdictionale, au obligatia sa trimita Agentului guvernamental, la cererea si in termenul stabilit de acesta, pe langa actele, datele si informatiile prevazute la alin. (1), si actele privind procedurile aflate in curs de desfasurare in fata acestora, indiferent de stadiul in care se afla, cu respectarea celeritatii procedurilor interne in curs.
    (3) Agentul guvernamental este obligat sa respecte caracterul secret al actelor, datelor si informatiilor care au aceasta natura, potrivit legii.
    (4) Nu pot fi comunicate Agentului guvernamental acte, date sau informatii care sunt protejate de dreptul la respectarea vietii private.
    (5) Agentul guvernamental nu are dreptul sa intervina in infaptuirea sau in administrarea justitiei.
    (6) Incalcarea obligatiilor prevazute la alin. (1) - (5) atrage raspunderea persoanelor vinovate, in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) Agentul guvernamental sau reclamantul poate solicita tribunalului competent teritorial, in cazul in care considera necesar, efectuarea unei expertize judiciare, care sa constituie mijloc de proba in cauza aflata pe rolul Curtii.
    (2) Expertiza se dispune de tribunal, prin incheiere, in sedinta publica, cu citarea partilor, in termen de 3 zile libere de la primirea cererii.
    (3) Incheierea prevazuta la alin. (2) poate fi atacata cu recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare. Cererea de recurs se depune la curtea de apel competenta si se solutioneaza prin decizie, in sedinta publica, cu citarea partilor, in termen de 3 zile libere de la primirea cererii de recurs.
    (4) Costul expertizei solicitate de Agentul guvernamental se suporta din bugetul Ministerului Justitiei, pe baza dispozitiei Agentului guvernamental. Ministerul Finantelor va inscrie in proiectul legii bugetului de stat fondurile necesare in acest scop.
    (5) Prezentul articol se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si ale celorlalte acte normative in vigoare.
    Art. 8
    (1) Rezolvarea pe cale amiabila a unei cauze intemeiate pe o cerere individuala impotriva statului roman se face prin conventia de rezolvare pe cale amiabila a cauzei.
    (2) Conventia se incheie intre Guvernul Romaniei, reprezentat de Agentul guvernamental, si reclamant sau reprezentantul acestuia.
    (3) Conventia se incheie in forma scrisa, intocmindu-se un exemplar pentru Agentul guvernamental, cate un exemplar pentru fiecare reclamant parte la conventie, plus un exemplar pentru Curte.
    (4) Semnarea conventiei de rezolvare pe cale amiabila a cauzei nu poate avea loc decat dupa ce Curtea declara o cerere admisibila. Negocieri prealabile cu reclamantul pot avea loc si inainte de declararea cererii ca fiind admisibila.
    (5) Pentru rezolvarea pe cale amiabila a unei cauze, prin conventia prevazuta la alin. (1), Agentul guvernamental solicita avizul ministrului finantelor, precum si al conducatorilor autoritatilor sau celorlalte structuri de la care provine pretinsa incalcare a drepturilor reclamantului. Avizele au caracter consultativ si trebuie comunicate Agentului guvernamental in termen de 5 zile libere de la solicitare. Implinirea termenului fara primirea avizului semnifica aviz favorabil.
    (6) Semnarea conventiei de rezolvare pe cale amiabila a cauzei de catre Agentul guvernamental se face cu aprobarea ministrului justitiei.
    Art. 9
    Exercitarea cailor de atac impotriva hotararilor Curtii se face de catre Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului justitiei.
    Art. 10
    (1) Sumele necesare platii reparatiei echitabile si celorlalte cheltuieli stabilite prin hotarare a Curtii, precum si sumele necesare platii stabilite prin conventia de rezolvare pe cale amiabila se stabilesc prin legea bugetului de stat si se inscriu in bugetul Ministerului Finantelor.
    (2) Hotararea Curtii, sub aspectul sumei constituind reparatia echitabila si al celorlalte cheltuieli, precum si conventia de rezolvare pe cale amiabila a cauzei, semnata de parti, constituie titlu executoriu.
    (3) Plata se efectueaza in urma hotararii Curtii sau a conventiei de rezolvare pe cale amiabila, pe baza dispozitiei scrise a ministrului justitiei.
    (4) Plata se efectueaza in termenul prevazut de hotararea Curtii sau de conventia de rezolvare pe cale amiabila, iar, in lipsa, in termen de 3 luni de la data comunicarii hotararii Curtii, respectiv de la data semnarii conventiei de rezolvare pe cale amiabila.
    (5) Modalitatile de efectuare a platii sunt cele prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 11
    Deciziile si hotararile Curtii, pronuntate in cauzele in care statul roman are calitatea de parat, se publica gratuit in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, in termen de 3 luni de la data solutionarii definitive a cauzei.
    Art. 12
    (1) Statul are drept de regres impotriva persoanelor care, prin activitatea lor, cu vinovatie, au determinat obligarea sa la plata sumelor stabilite prin hotarare a Curtii sau prin conventie de rezolvare pe cale amiabila.
    (2) Raspunderea civila a functionarilor publici se stabileste in conditiile de drept comun care vor fi reglementate prin legea privind statutul functionarilor publici, prin decizie de imputare emisa de ministrul finantelor. Persoana in cauza poate ataca decizia de imputare in conditiile Legii contenciosului administrativ.
    (3) Raspunderea civila a magistratilor se stabileste in conditiile care vor fi reglementate prin Legea pentru organizarea judecatoreasca.
    (4) Raspunderea civila a membrilor Guvernului se stabileste in conditiile Legii privind responsabilitatea ministeriala.
    (5) Pentru celelalte persoane, raspunderea civila se stabileste in conditiile dreptului comun in materie.
    (6) Nu raspund, in conditiile prezentei ordonante, Presedintele Romaniei, deputatii si senatorii si judecatorii Curtii Constitutionale.
    (7) In toate procedurile judiciare derulate potrivit dispozitiilor prezentului articol, Guvernul, reprezentat de Agentul guvernamental, are drept de interventie, in conditiile Codului de procedura civila.
    Art. 13
    (1) In cauzele in care parat este statul roman, iar reclamant un particular avand cetatenia, respectiv nationalitatea unui alt stat parte la Conventie, Agentul guvernamental instiinteaza despre existenta cauzei statul a carui cetatenie, respectiv nationalitate, o are reclamantul, pentru ca acesta sa poata exercita dreptul de interventie.
    (2) Instiintarea se face prin intermediul misiunii diplomatice in Romania a acelui stat, iar, in lipsa, prin intermediul misiunii diplomatice a acelui stat pe langa Consiliul Europei.
    Art. 14
    Agentul guvernamental informeaza ministrul justitiei cu privire la modificarile legislative care se impun in urma evolutiei jurisprudentei Curtii.
    Art. 15
    Organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cadrul Ministerului Justitiei se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
    Art. 16
    Denumirea Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei, utilizata in Hotararea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile ulterioare, si in Hotararea Guvernului nr. 440/1999 privind Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei, se inlocuieste cu denumirea Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului.
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga toate dispozitiile contrare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat, ministrul justitiei,
                      Valeriu Stoica

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 94/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 94 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 94/1999
OUG 21 2013
Legea 76 2012
Legea 191 2008
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
OUG 48 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
Hotărârea 868 2003
privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului
OUG 64 2003
pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
Legea 87 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu