E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 94 1999 modificat de OUG 21 2013
Ordonanţa 94 1999 completat de OUG 21 2013
Ordonanţa 94 1999 completat de Legea 76 2012
Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 76 2012
Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 191 2008
Ordonanţa 94 1999 modificat de OUG 48 2008
Ordonanţa 94 1999 completat de OUG 48 2008
Articolul 15 din actul Ordonanţa 94 1999 in legatura cu Hotărârea 868 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 4 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 9 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 14 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 15 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 16 din actul Ordonanţa 94 1999 abrogat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Ordonanţa 94 1999 aprobat de Legea 87 2001
Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 87 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 87 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 87 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 94 din 30 august 1999

privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 424 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. C pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Reprezentarea intereselor statului roman la Consiliul Europei in procedurile jurisdictionale, in procedurile de rezolvare pe cale amiabila, in procedurile de aviz consultativ si in celelalte proceduri in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si in procedurile executionale in fata Comitetului Ministrilor se face potrivit Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si protocoalelor aditionale la aceasta.
    (2) Prerogativele de agent guvernamental in procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei se exercita, in numele Guvernului Romaniei, de Ministerul Justitiei.
    (3) In cadrul Ministerului Justitiei functioneaza Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a drepturilor Omului.
    Art. 2
    In cuprinsul prezentei ordonante:
    a) Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului va fi denumit Agentul guvernamental;
    b) Curtea Europeana a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei va fi denumita Curtea;
    c) Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei va fi denumit Comitetul Ministrilor;
    d) Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si protocoalele aditionale la aceasta, ratificate de Romania prin Legea nr. 30/1994 si prin Legea nr. 79/1995, vor fi denumite conventia.
    Art. 3
    Intocmirea actelor si apararilor necesare, infaptuirea oricaror alte acte procesuale, luarea masurilor necesare pe plan intern si orice alte acte sau activitati legate de reprezentarea intereselor statului roman la Curte si la Comitetul Ministrilor sunt de competenta Agentului guvernamental, cu exceptiile prevazute in prezenta ordonanta.
    Art. 4
    (1) Sesizarea Curtii de catre Romania cu o cauza interstatala se face de catre Agentul guvernamental, pe baza deciziei luate in acest sens de Guvern.
    (2) Interventia voluntara intr-o cauza aflata pe rolul Curtii, in care reclamantul este un cetatean roman, iar paratul un alt stat decat Romania, parte la Conventie, se face de catre Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului justitiei.
    Art. 5
    (1) Desemnarea candidatilor in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii se face de catre Guvern, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul consultativ al Comisiei juridice, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor si al Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului.
    (2) Desemnarea judecatorului ad-hoc, in cazurile prevazute de Conventie, se face de catre ministrul justitiei, la propunerea Agentului guvernamental.
    Art. 6
    (1) Autoritatile publice, institutiile publice, regiile autonome, societatile comerciale cu capital majoritar public, precum si persoanele si structurile investite cu o misiune de serviciu public sunt obligate sa trimita Agentului guvernamental, la cererea si in termenul stabilit de acesta, toate actele, datele si informatiile necesare reprezentarii intereselor statului roman la Curte si la Comitetul Ministrilor.
    (2) Instantele judecatoresti, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, celelalte jurisdictii, Ministerul Public, organele de cercetare penala, notarii publici, executorii judecatoresti si celelalte persoane sau structuri cu misiune de serviciu public, legate de infaptuirea sau administrarea justitiei ori a celorlalte activitati jurisdictionale sau de executarea hotararilor judecatoresti ori a celorlalte acte jurisdictionale, au obligatia sa trimita Agentului guvernamental, la cererea si in termenul stabilit de acesta, pe langa actele, datele si informatiile prevazute la alin. (1), si actele privind procedurile aflate in curs de desfasurare in fata acestora, indiferent de stadiul in care se afla, cu respectarea celeritatii procedurilor interne in curs.
    (3) Agentul guvernamental este obligat sa respecte caracterul secret al actelor, datelor si informatiilor care au aceasta natura, potrivit legii.
    (4) Nu pot fi comunicate Agentului guvernamental acte, date sau informatii care sunt protejate de dreptul la respectarea vietii private.
    (5) Agentul guvernamental nu are dreptul sa intervina in infaptuirea sau in administrarea justitiei.
    (6) Incalcarea obligatiilor prevazute la alin. (1) - (5) atrage raspunderea persoanelor vinovate, in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) Agentul guvernamental sau reclamantul poate solicita tribunalului competent teritorial, in cazul in care considera necesar, efectuarea unei expertize judiciare, care sa constituie mijloc de proba in cauza aflata pe rolul Curtii.
    (2) Expertiza se dispune de tribunal, prin incheiere, in sedinta publica, cu citarea partilor, in termen de 3 zile libere de la primirea cererii.
    (3) Incheierea prevazuta la alin. (2) poate fi atacata cu recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare. Cererea de recurs se depune la curtea de apel competenta si se solutioneaza prin decizie, in sedinta publica, cu citarea partilor, in termen de 3 zile libere de la primirea cererii de recurs.
    (4) Costul expertizei solicitate de Agentul guvernamental se suporta din bugetul Ministerului Justitiei, pe baza dispozitiei Agentului guvernamental. Ministerul Finantelor va inscrie in proiectul legii bugetului de stat fondurile necesare in acest scop.
    (5) Prezentul articol se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si ale celorlalte acte normative in vigoare.
    Art. 8
    (1) Rezolvarea pe cale amiabila a unei cauze intemeiate pe o cerere individuala impotriva statului roman se face prin conventia de rezolvare pe cale amiabila a cauzei.
    (2) Conventia se incheie intre Guvernul Romaniei, reprezentat de Agentul guvernamental, si reclamant sau reprezentantul acestuia.
    (3) Conventia se incheie in forma scrisa, intocmindu-se un exemplar pentru Agentul guvernamental, cate un exemplar pentru fiecare reclamant parte la conventie, plus un exemplar pentru Curte.
    (4) Semnarea conventiei de rezolvare pe cale amiabila a cauzei nu poate avea loc decat dupa ce Curtea declara o cerere admisibila. Negocieri prealabile cu reclamantul pot avea loc si inainte de declararea cererii ca fiind admisibila.
    (5) Pentru rezolvarea pe cale amiabila a unei cauze, prin conventia prevazuta la alin. (1), Agentul guvernamental solicita avizul ministrului finantelor, precum si al conducatorilor autoritatilor sau celorlalte structuri de la care provine pretinsa incalcare a drepturilor reclamantului. Avizele au caracter consultativ si trebuie comunicate Agentului guvernamental in termen de 5 zile libere de la solicitare. Implinirea termenului fara primirea avizului semnifica aviz favorabil.
    (6) Semnarea conventiei de rezolvare pe cale amiabila a cauzei de catre Agentul guvernamental se face cu aprobarea ministrului justitiei.
    Art. 9
    Exercitarea cailor de atac impotriva hotararilor Curtii se face de catre Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului justitiei.
    Art. 10
    (1) Sumele necesare platii reparatiei echitabile si celorlalte cheltuieli stabilite prin hotarare a Curtii, precum si sumele necesare platii stabilite prin conventia de rezolvare pe cale amiabila se stabilesc prin legea bugetului de stat si se inscriu in bugetul Ministerului Finantelor.
    (2) Hotararea Curtii, sub aspectul sumei constituind reparatia echitabila si al celorlalte cheltuieli, precum si conventia de rezolvare pe cale amiabila a cauzei, semnata de parti, constituie titlu executoriu.
    (3) Plata se efectueaza in urma hotararii Curtii sau a conventiei de rezolvare pe cale amiabila, pe baza dispozitiei scrise a ministrului justitiei.
    (4) Plata se efectueaza in termenul prevazut de hotararea Curtii sau de conventia de rezolvare pe cale amiabila, iar, in lipsa, in termen de 3 luni de la data comunicarii hotararii Curtii, respectiv de la data semnarii conventiei de rezolvare pe cale amiabila.
    (5) Modalitatile de efectuare a platii sunt cele prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 11
    Deciziile si hotararile Curtii, pronuntate in cauzele in care statul roman are calitatea de parat, se publica gratuit in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, in termen de 3 luni de la data solutionarii definitive a cauzei.
    Art. 12
    (1) Statul are drept de regres impotriva persoanelor care, prin activitatea lor, cu vinovatie, au determinat obligarea sa la plata sumelor stabilite prin hotarare a Curtii sau prin conventie de rezolvare pe cale amiabila.
    (2) Raspunderea civila a functionarilor publici se stabileste in conditiile de drept comun care vor fi reglementate prin legea privind statutul functionarilor publici, prin decizie de imputare emisa de ministrul finantelor. Persoana in cauza poate ataca decizia de imputare in conditiile Legii contenciosului administrativ.
    (3) Raspunderea civila a magistratilor se stabileste in conditiile care vor fi reglementate prin Legea pentru organizarea judecatoreasca.
    (4) Raspunderea civila a membrilor Guvernului se stabileste in conditiile Legii privind responsabilitatea ministeriala.
    (5) Pentru celelalte persoane, raspunderea civila se stabileste in conditiile dreptului comun in materie.
    (6) Nu raspund, in conditiile prezentei ordonante, Presedintele Romaniei, deputatii si senatorii si judecatorii Curtii Constitutionale.
    (7) In toate procedurile judiciare derulate potrivit dispozitiilor prezentului articol, Guvernul, reprezentat de Agentul guvernamental, are drept de interventie, in conditiile Codului de procedura civila.
    Art. 13
    (1) In cauzele in care parat este statul roman, iar reclamant un particular avand cetatenia, respectiv nationalitatea unui alt stat parte la Conventie, Agentul guvernamental instiinteaza despre existenta cauzei statul a carui cetatenie, respectiv nationalitate, o are reclamantul, pentru ca acesta sa poata exercita dreptul de interventie.
    (2) Instiintarea se face prin intermediul misiunii diplomatice in Romania a acelui stat, iar, in lipsa, prin intermediul misiunii diplomatice a acelui stat pe langa Consiliul Europei.
    Art. 14
    Agentul guvernamental informeaza ministrul justitiei cu privire la modificarile legislative care se impun in urma evolutiei jurisprudentei Curtii.
    Art. 15
    Organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cadrul Ministerului Justitiei se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
    Art. 16
    Denumirea Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei, utilizata in Hotararea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile ulterioare, si in Hotararea Guvernului nr. 440/1999 privind Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei, se inlocuieste cu denumirea Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului.
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga toate dispozitiile contrare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat, ministrul justitiei,
                      Valeriu Stoica

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 94/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 94 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 94/1999
OUG 21 2013
Legea 76 2012
Legea 191 2008
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
OUG 48 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
Hotărârea 868 2003
privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului
OUG 64 2003
pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
Legea 87 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu