E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 94 1999 modificat de OUG 21 2013
Ordonanţa 94 1999 completat de OUG 21 2013
Ordonanţa 94 1999 completat de Legea 76 2012
Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 76 2012
Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 191 2008
Ordonanţa 94 1999 modificat de OUG 48 2008
Ordonanţa 94 1999 completat de OUG 48 2008
Articolul 15 din actul Ordonanţa 94 1999 in legatura cu Hotărârea 868 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 4 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 9 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 14 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 15 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Articolul 16 din actul Ordonanţa 94 1999 abrogat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Ordonanţa 94 1999 aprobat de Legea 87 2001
Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 87 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 87 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 94 1999 modificat de Legea 87 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 94 din 30 august 1999

privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 424 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. C pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Reprezentarea intereselor statului roman la Consiliul Europei in procedurile jurisdictionale, in procedurile de rezolvare pe cale amiabila, in procedurile de aviz consultativ si in celelalte proceduri in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si in procedurile executionale in fata Comitetului Ministrilor se face potrivit Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si protocoalelor aditionale la aceasta.
    (2) Prerogativele de agent guvernamental in procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei se exercita, in numele Guvernului Romaniei, de Ministerul Justitiei.
    (3) In cadrul Ministerului Justitiei functioneaza Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a drepturilor Omului.
    Art. 2
    In cuprinsul prezentei ordonante:
    a) Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului va fi denumit Agentul guvernamental;
    b) Curtea Europeana a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei va fi denumita Curtea;
    c) Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei va fi denumit Comitetul Ministrilor;
    d) Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si protocoalele aditionale la aceasta, ratificate de Romania prin Legea nr. 30/1994 si prin Legea nr. 79/1995, vor fi denumite conventia.
    Art. 3
    Intocmirea actelor si apararilor necesare, infaptuirea oricaror alte acte procesuale, luarea masurilor necesare pe plan intern si orice alte acte sau activitati legate de reprezentarea intereselor statului roman la Curte si la Comitetul Ministrilor sunt de competenta Agentului guvernamental, cu exceptiile prevazute in prezenta ordonanta.
    Art. 4
    (1) Sesizarea Curtii de catre Romania cu o cauza interstatala se face de catre Agentul guvernamental, pe baza deciziei luate in acest sens de Guvern.
    (2) Interventia voluntara intr-o cauza aflata pe rolul Curtii, in care reclamantul este un cetatean roman, iar paratul un alt stat decat Romania, parte la Conventie, se face de catre Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului justitiei.
    Art. 5
    (1) Desemnarea candidatilor in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii se face de catre Guvern, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul consultativ al Comisiei juridice, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor si al Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului.
    (2) Desemnarea judecatorului ad-hoc, in cazurile prevazute de Conventie, se face de catre ministrul justitiei, la propunerea Agentului guvernamental.
    Art. 6
    (1) Autoritatile publice, institutiile publice, regiile autonome, societatile comerciale cu capital majoritar public, precum si persoanele si structurile investite cu o misiune de serviciu public sunt obligate sa trimita Agentului guvernamental, la cererea si in termenul stabilit de acesta, toate actele, datele si informatiile necesare reprezentarii intereselor statului roman la Curte si la Comitetul Ministrilor.
    (2) Instantele judecatoresti, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, celelalte jurisdictii, Ministerul Public, organele de cercetare penala, notarii publici, executorii judecatoresti si celelalte persoane sau structuri cu misiune de serviciu public, legate de infaptuirea sau administrarea justitiei ori a celorlalte activitati jurisdictionale sau de executarea hotararilor judecatoresti ori a celorlalte acte jurisdictionale, au obligatia sa trimita Agentului guvernamental, la cererea si in termenul stabilit de acesta, pe langa actele, datele si informatiile prevazute la alin. (1), si actele privind procedurile aflate in curs de desfasurare in fata acestora, indiferent de stadiul in care se afla, cu respectarea celeritatii procedurilor interne in curs.
    (3) Agentul guvernamental este obligat sa respecte caracterul secret al actelor, datelor si informatiilor care au aceasta natura, potrivit legii.
    (4) Nu pot fi comunicate Agentului guvernamental acte, date sau informatii care sunt protejate de dreptul la respectarea vietii private.
    (5) Agentul guvernamental nu are dreptul sa intervina in infaptuirea sau in administrarea justitiei.
    (6) Incalcarea obligatiilor prevazute la alin. (1) - (5) atrage raspunderea persoanelor vinovate, in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) Agentul guvernamental sau reclamantul poate solicita tribunalului competent teritorial, in cazul in care considera necesar, efectuarea unei expertize judiciare, care sa constituie mijloc de proba in cauza aflata pe rolul Curtii.
    (2) Expertiza se dispune de tribunal, prin incheiere, in sedinta publica, cu citarea partilor, in termen de 3 zile libere de la primirea cererii.
    (3) Incheierea prevazuta la alin. (2) poate fi atacata cu recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare. Cererea de recurs se depune la curtea de apel competenta si se solutioneaza prin decizie, in sedinta publica, cu citarea partilor, in termen de 3 zile libere de la primirea cererii de recurs.
    (4) Costul expertizei solicitate de Agentul guvernamental se suporta din bugetul Ministerului Justitiei, pe baza dispozitiei Agentului guvernamental. Ministerul Finantelor va inscrie in proiectul legii bugetului de stat fondurile necesare in acest scop.
    (5) Prezentul articol se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si ale celorlalte acte normative in vigoare.
    Art. 8
    (1) Rezolvarea pe cale amiabila a unei cauze intemeiate pe o cerere individuala impotriva statului roman se face prin conventia de rezolvare pe cale amiabila a cauzei.
    (2) Conventia se incheie intre Guvernul Romaniei, reprezentat de Agentul guvernamental, si reclamant sau reprezentantul acestuia.
    (3) Conventia se incheie in forma scrisa, intocmindu-se un exemplar pentru Agentul guvernamental, cate un exemplar pentru fiecare reclamant parte la conventie, plus un exemplar pentru Curte.
    (4) Semnarea conventiei de rezolvare pe cale amiabila a cauzei nu poate avea loc decat dupa ce Curtea declara o cerere admisibila. Negocieri prealabile cu reclamantul pot avea loc si inainte de declararea cererii ca fiind admisibila.
    (5) Pentru rezolvarea pe cale amiabila a unei cauze, prin conventia prevazuta la alin. (1), Agentul guvernamental solicita avizul ministrului finantelor, precum si al conducatorilor autoritatilor sau celorlalte structuri de la care provine pretinsa incalcare a drepturilor reclamantului. Avizele au caracter consultativ si trebuie comunicate Agentului guvernamental in termen de 5 zile libere de la solicitare. Implinirea termenului fara primirea avizului semnifica aviz favorabil.
    (6) Semnarea conventiei de rezolvare pe cale amiabila a cauzei de catre Agentul guvernamental se face cu aprobarea ministrului justitiei.
    Art. 9
    Exercitarea cailor de atac impotriva hotararilor Curtii se face de catre Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului justitiei.
    Art. 10
    (1) Sumele necesare platii reparatiei echitabile si celorlalte cheltuieli stabilite prin hotarare a Curtii, precum si sumele necesare platii stabilite prin conventia de rezolvare pe cale amiabila se stabilesc prin legea bugetului de stat si se inscriu in bugetul Ministerului Finantelor.
    (2) Hotararea Curtii, sub aspectul sumei constituind reparatia echitabila si al celorlalte cheltuieli, precum si conventia de rezolvare pe cale amiabila a cauzei, semnata de parti, constituie titlu executoriu.
    (3) Plata se efectueaza in urma hotararii Curtii sau a conventiei de rezolvare pe cale amiabila, pe baza dispozitiei scrise a ministrului justitiei.
    (4) Plata se efectueaza in termenul prevazut de hotararea Curtii sau de conventia de rezolvare pe cale amiabila, iar, in lipsa, in termen de 3 luni de la data comunicarii hotararii Curtii, respectiv de la data semnarii conventiei de rezolvare pe cale amiabila.
    (5) Modalitatile de efectuare a platii sunt cele prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 11
    Deciziile si hotararile Curtii, pronuntate in cauzele in care statul roman are calitatea de parat, se publica gratuit in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, in termen de 3 luni de la data solutionarii definitive a cauzei.
    Art. 12
    (1) Statul are drept de regres impotriva persoanelor care, prin activitatea lor, cu vinovatie, au determinat obligarea sa la plata sumelor stabilite prin hotarare a Curtii sau prin conventie de rezolvare pe cale amiabila.
    (2) Raspunderea civila a functionarilor publici se stabileste in conditiile de drept comun care vor fi reglementate prin legea privind statutul functionarilor publici, prin decizie de imputare emisa de ministrul finantelor. Persoana in cauza poate ataca decizia de imputare in conditiile Legii contenciosului administrativ.
    (3) Raspunderea civila a magistratilor se stabileste in conditiile care vor fi reglementate prin Legea pentru organizarea judecatoreasca.
    (4) Raspunderea civila a membrilor Guvernului se stabileste in conditiile Legii privind responsabilitatea ministeriala.
    (5) Pentru celelalte persoane, raspunderea civila se stabileste in conditiile dreptului comun in materie.
    (6) Nu raspund, in conditiile prezentei ordonante, Presedintele Romaniei, deputatii si senatorii si judecatorii Curtii Constitutionale.
    (7) In toate procedurile judiciare derulate potrivit dispozitiilor prezentului articol, Guvernul, reprezentat de Agentul guvernamental, are drept de interventie, in conditiile Codului de procedura civila.
    Art. 13
    (1) In cauzele in care parat este statul roman, iar reclamant un particular avand cetatenia, respectiv nationalitatea unui alt stat parte la Conventie, Agentul guvernamental instiinteaza despre existenta cauzei statul a carui cetatenie, respectiv nationalitate, o are reclamantul, pentru ca acesta sa poata exercita dreptul de interventie.
    (2) Instiintarea se face prin intermediul misiunii diplomatice in Romania a acelui stat, iar, in lipsa, prin intermediul misiunii diplomatice a acelui stat pe langa Consiliul Europei.
    Art. 14
    Agentul guvernamental informeaza ministrul justitiei cu privire la modificarile legislative care se impun in urma evolutiei jurisprudentei Curtii.
    Art. 15
    Organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cadrul Ministerului Justitiei se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
    Art. 16
    Denumirea Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei, utilizata in Hotararea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile ulterioare, si in Hotararea Guvernului nr. 440/1999 privind Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei, se inlocuieste cu denumirea Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului.
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga toate dispozitiile contrare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat, ministrul justitiei,
                      Valeriu Stoica

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 94/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 94 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 94/1999
OUG 21 2013
Legea 76 2012
Legea 191 2008
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
OUG 48 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
Hotărârea 868 2003
privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului
OUG 64 2003
pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
Legea 87 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu