E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 868 din 17 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 556 din  1 august 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2001, cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Reprezentarea intereselor statului roman in procedurile jurisdictionale, in procedurile de rezolvare pe cale amiabila, in procedurile de aviz consultativ si in alte proceduri in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si in procedurile executionale in fata Comitetului Ministrilor se face potrivit Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, amendata prin protocoalele aditionale la aceasta, ratificate de Romania prin Legea nr. 30/1994 si prin Legea nr. 79/1995.
    (2) Prerogativele de Agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului in procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor se exercita, in numele Guvernului Romaniei, de Ministerul Afacerilor Externe.
    (3) In cadrul Ministerului Afacerilor Externe functioneaza Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, denumit in continuare Agent guvernamental.
    Art. 2
    (1) Agentul guvernamental este numit si eliberat din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului afacerilor externe, cu avizul ministrului justitiei.
    (2) Numirea si eliberarea din functie a Agentului guvernamental se comunica Grefei Curtii Europene a Drepturilor Omului de catre Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Consiliul Europei.
    Art. 3
    Ministerul Afacerilor Externe il informeaza constant pe primul-ministru cu privire la activitatea Agentului guvernamental si formuleaza propuneri de actiune.
    Art. 4
    (1) In activitatea sa Agentul guvernamental va acorda prioritatea corespunzatoare reglementarii pe cale amiabila a litigiilor in care statul roman are calitatea de parat in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului.
    (2) In activitatea sa Agentul guvernamental va asigura, inclusiv in colaborare cu Ministerul Justitiei, informarea corespunzatoare a instantelor si parchetelor din Romania cu privire la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.
    (3) Agentul guvernamental va coopera cu structurile cu misiune de serviciu public prevazute la art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999, cu modificarile ulterioare, precum si cu alte autoritati si institutii publice, prin incheierea de protocoale de cooperare cu institutiile respective, prin desemnarea unor persoane de legatura, in cadrul acestor institutii, pentru relatia cu Agentul guvernamental si prin ordine comune cu Ministerul Afacerilor Externe, dupa caz.
    Art. 5
    (1) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
    (2) Agentul guvernamental este subordonat nemijlocit ministrului afacerilor externe.
    (3) Perioada exercitarii functiei de agent guvernamental se considera vechime in magistratura sau in activitatea diplomatica, dupa caz, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 6
    (1) In cadrul Ministerului Afacerilor Externe functioneaza o directie pentru activitatea Agentului guvernamental, cu 15 posturi de executie.
    (2) Directia prevazuta la alin. (1) se incadreaza cu personal de specialitate juridica. In cadrul directiei pot fi detasati, in conditiile legii, cu precadere magistrati.
    (3) Perioada incadrarii personalului de specialitate juridica in directia prevazuta la alin. (1) se considera vechime in magistratura sau, dupa caz, in activitatea diplomatica, pentru persoanele care au promovat examenul de admitere in Corpul Diplomatic si Consular, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
    (4) Pe perioada incadrarii in directia prevazuta la alin. (1), magistratii si personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor, detasati in Directia Agentului guvernamental din Ministerul Afacerilor Externe, beneficiaza, potrivit legii, de toate drepturile cuvenite magistratilor.
    (5) Raporturile Ministerului Afacerilor Externe, pentru activitatea Agentului guvernamental, cu Ministerul Justitiei, precum si cu structurile subordonate sau aflate in coordonarea acestuia se pot stabili inclusiv prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului justitiei, la propunerea Agentului guvernamental.
    (6) Raporturile Ministerului Afacerilor Externe, pentru activitatea Agentului guvernamental, cu Ministerul Administratiei si Internelor, precum si cu structurile subordonate sau aflate in coordonarea acestuia se pot stabili inclusiv prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Agentului guvernamental.
    (7) Raporturile Ministerului Afacerilor Externe, pentru activitatea Agentului guvernamental, cu Ministerul Finantelor Publice, in vederea gestionarii sumelor inscrise in bugetul acestuia pentru executarea hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru plata sumelor stabilite prin conventiile de rezolvare pe cale amiabila, in baza art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999, cu modificarile ulterioare, se pot stabili inclusiv prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului finantelor publice, la propunerea Agentului guvernamental.
    (8) In temeiul art. 17 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, toate bunurile mobile aflate in administrarea Directiei Agentului guvernamental din Ministerul Justitiei si afectate folosintei acesteia vor fi transferate Ministerului Afacerilor Externe in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta mentionate.
    (9) Personalul de specialitate juridica din cadrul Directiei Agentului guvernamental de la Ministerul Justitiei se detaseaza la Ministerul Afacerilor Externe, cu mentinerea drepturilor corespunzatoare statutului asimilat magistratilor, inclusiv a celor de natura salariala, conform legii.
    Art. 7
    (1) Agentul guvernamental este asistat de 2 coagenti guvernamentali care colaboreaza cu acesta si ii acorda sprijinul necesar pentru indeplinirea functiilor sale.
    (2) In cadrul Misiunii Permanente a Romaniei pe langa Consiliul Europei functioneaza un oficiu cu doua posturi diplomatice, format dintr-un coagent guvernamental si un diplomat cu pregatire juridica.
    (3) Directorul Directiei Agentului guvernamental indeplineste, de asemenea, functia de coagent guvernamental.
    (4) Coagentii guvernamentali indeplinesc aceasta functie pentru toate cazurile si procedurile in care statul roman este parte sau tert intervenient in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei.
    (5) Coagentii guvernamentali actioneaza conform instructiunilor date de Agentul guvernamental.
    (6) Numirea coagentilor guvernamentali se comunica de indata Grefei Curtii Europene a Drepturilor Omului de catre Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Consiliul Europei.
    Art. 8
    (1) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnatura, pentru raporturile cu autoritatile romane si cu persoanele fizice si juridice, romane si straine, membrilor personalului de specialitate juridica din directia prevazuta la art. 6 alin. (1).
    (2) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnatura, pentru raporturile cu organele Consiliului Europei, cu statele si cu organizatiile internationale interguvernamentale, directorului Directiei Agentului guvernamental prevazute la art. 6 alin. (1).
    (3) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnatura, pentru raporturile cu organele Consiliului Europei, coagentului prevazut la art. 7 alin. (2).
    Art. 9
    (1) Agentul guvernamental sau coagentul guvernamental poate fi asistat, in procedurile din fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, de unul sau mai multi asistenti. Acestia pot insoti Agentul/coagentul guvernamental la pledoariile sustinute in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului.
    (2) Desemnarea ca asistent se face de catre Agentul guvernamental. Pot fi desemnati ca asistenti membrii personalului de specialitate juridica din directia prevazuta la art. 6 alin. (1), alti diplomati din Ministerul Afacerilor Externe sau, in cazul in care exista o motivare corespunzatoare, persoane din afara Ministerului Afacerilor Externe.
    (3) Desemnarea ca asistent se face pentru anumite cauze sau pentru o anumita procedura dintr-o cauza.
    Art. 10
    (1) Agentul guvernamental poate desemna in calitate de consultanti, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, personalitati recunoscute in domeniul care formeaza obiectul cauzei, din afara Ministerului Afacerilor Externe.
    (2) La initiativa Agentului guvernamental se poate constitui un registru al consultantilor Agentului guvernamental, care pot folosi public aceasta titulatura.
    Art. 11
    Agentul guvernamental poate utiliza traducatori-interpreti atestati.
    Art. 12
    Agentul guvernamental poate solicita, in functie de necesitati, realizarea de expertize.
    Art. 13
    In aplicarea art. 9 - 12, Ministerul Afacerilor Externe incheie contracte de prestari de servicii.
    Art. 14
    Pe langa Agentul guvernamental functioneaza un consiliu consultativ, prezidat de Agentul guvernamental si compus din fostii agenti guvernamentali. La lucrarile Consiliului consultativ participa seful directiei prevazute la art. 6 alin. (1) si alte persoane invitate de Agentul guvernamental.
    Art. 15
    Pe perioada misiunii oficiale temporare in strainatate, Agentul guvernamental, coagentul guvernamental, asistentii, celelalte persoane care il insotesc pe Agentul guvernamental sau pe coagentul guvernamental beneficiaza de drepturile prevazute de actele normative in vigoare.
    Art. 16
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 440/1999 privind Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 280 din 18 iunie 1999, cu modificarile ulterioare, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul justitiei,
                         Alexe Costache Ivanov,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 868/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 868 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu