Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1191 din 27 noiembrie 2001

privind aprobarea Programului special pentru integrarea socioprofesionala a strainilor care au dobandit statutul de refugiat in Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 815 din 18 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Programul special pentru integrarea socioprofesionala a strainilor care au dobandit statutul de refugiat in Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Ecaterina Andronescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

    ANEXA 1

                              PROGRAM
special pentru integrarea socioprofesionala a strainilor care au dobandit statutul de refugiat in Romania

    Art. 1
    (1) Prin integrare socioprofesionala, in sensul prezentului program, se intelege totalitatea masurilor intreprinse de autoritatile romane competente si de organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in acest domeniu, in vederea dobandirii de catre persoanele care au obtinut statutul de refugiat, cu acordul acestora, a unui loc in societatea romaneasca, precum si a aptitudinilor si posibilitatilor de intretinere prin mijloace proprii, cu respectarea drepturilor si libertatilor acestora prevazute de lege.
    (2) Includerea refugiatilor in programele de integrare socioprofesionala se face la cererea expresa a acestora.
    Art. 2
    Integrarea socioprofesionala presupune adoptarea unor masuri ce vizeaza:
    a) acomodarea culturala;
    b) invatarea limbii romane;
    c) accesul la sistemul national de invatamant din Romania;
    d) accesul la sistemul de asigurari sociale de sanatate;
    e) accesul liber pe piata fortei de munca si la sistemul de asigurari sociale;
    f) dreptul de cazare.
    Art. 3
    Acomodarea culturala se realizeaza prin participarea refugiatilor la actiunile organizate de Oficiul National pentru Refugiati din cadrul Ministerului de Interne, in colaborare cu organizatiile neguvernamentale agreate, care au ca scop familiarizarea refugiatilor cu traditiile, obiceiurile si cu specificul societatii romanesti.
    Art. 4
    (1) Accesul la invatamantul prescolar si invatamantul obligatoriu al copiilor strainilor care au dobandit statutul de refugiat in Romania se va realiza fara perceperea de taxe de scolarizare, in conformitate cu legile statului roman in vigoare.
    (2) Autoritatile romane competente vor lua toate masurile necesare pentru a asigura formarea initiala si continua a profesorilor care predau limba romana ca limba oficiala a Romaniei, tinand seama de specificul cultural al copiilor la care se face referire la alin. (1).
    (3) Persoanele adulte care au dobandit statutul de refugiat in Romania pot beneficia, la cerere, de acces la cursurile de invatare a limbii romane organizate de Ministerul de Interne, prin Oficiul National pentru Refugiati, in colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (4) Durata si programa cursurilor de invatare a limbii romane, pe categorii de varsta, se stabilesc de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (5) Atestarea nivelului de cunoastere a limbii romane pentru persoanele care au urmat cursurile de invatare in acest sens se face la cerere si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 5
    (1) Refugiatii au dreptul la invatamant primar si gimnazial, in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani, precum si la celelalte forme de invatamant, in aceleasi conditii stabilite pentru cetatenii straini.
    (2) Ministerul Educatiei si Cercetarii stabileste, in baza actelor de studii prezentate de persoanele care au statut de refugiat in Romania, in conditiile prevazute la art. 4, nivelul de scolarizare al fiecarui solicitant.
    (3) In lipsa actelor de studii Ministerul Educatiei si Cercetarii va stabili metodologia de verificare globala a cunostintelor, in conformitate cu normele legale in vigoare, si va stabili nivelul de pregatire si anul de studii pentru fiecare solicitant.
    Art. 6
    (1) Refugiatii care realizeaza venituri beneficiaza de asigurari sociale de sanatate in conditiile stabilite de lege, cu plata contributiei pentru asigurari sociale de sanatate.
    (2) Refugiatii care nu realizeaza venituri beneficiaza de asigurari sociale de sanatate fara plata contributiei pentru asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani.
    (3) Refugiatii beneficiaza de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor alin. (1) si in perioada in care primesc ajutorul rambursabil prevazut la art. 23 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania.
    Art. 7
    (1) In vederea asigurarii protectiei sociale si a accesului liber pe piata fortei de munca, refugiatul care, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenta necesare beneficiaza, la cerere, de:
    a) ajutorul rambursabil prevazut la art. 23 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000;
    b) ajutor social, in conditiile legii, dupa expirarea perioadei prevazute la art. 23 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000;
    c) acces liber la programele de pregatire, reconversie profesionala si consiliere in vederea ocuparii unui loc de munca, precum si la orice alte forme de protectie, in conditiile legii.
    (2) Refugiatii beneficiaza de acces liber pe piata fortei de munca, in conditiile stabilite de lege.
    (3) Ministerul de Interne, prin Oficiul National pentru Refugiati, impreuna cu organizatiile neguvernamentale agreate, in functie de fondurile disponibile, pot organiza activitati de consiliere a refugiatilor in vederea ocuparii unui loc de munca.
    Art. 8
    (1) Refugiatii care nu au mijloace de intretinere pot beneficia, la cerere, de cazare in spatiile special destinate acestui scop, care apartin Ministerului de Interne. Autoritatile locale, in cadrul unor programe derulate in comun de acestea cu Ministerul de Interne, prin Oficiul National pentru Refugiati, si cu organizatiile neguvernamentale agreate pot pune la dispozitie spatii de cazare cu aceasta destinatie. In acest sens Ministerul de Interne, prin Oficiul National pentru Refugiati, poate incheia protocoale sau conventii de colaborare cu autoritatile locale si organizatiile neguvernamentale agreate.
    (2) Cazarea in spatiile apartinand Ministerului de Interne sau puse la dispozitie de autoritatile locale se face pe baza platii unei chirii stabilite potrivit legii pentru spatiile de locuit apartinand statului.
    (3) Perioada maxima pentru care se poate caza o persoana in conditiile prevazute la alin. (2) este de un an.
    (4) In cazul incapacitatii de munca, al unei boli cronice grave, al unei familii monoparentale cu mai multi copii sau al batranilor, perioada pentru care se asigura cazarea se prelungeste pana la incetarea situatiei respective.
    (5) Minorii neinsotiti care au dobandit statutul de refugiat beneficiaza de cazare gratuita in spatiile de cazare prevazute la alin. (1).
    (6) Ministerul de Interne repartizeaza spatiul de locuit in functie de posibilitatile existente.
    Art. 9
    (1) Oficiul National pentru Refugiati din cadrul Ministerului de Interne va coordona intreaga activitate de integrare a refugiatilor, sens in care:
    a) comunica pana la data de 1 decembrie a fiecarui an sau trimestrial, dupa caz, Ministerului Educatiei si Cercetarii numarul preconizat de locuri pentru cursurile de invatare a limbii romane prevazute la art. 4;
    b) comunica in termenul prevazut la lit. a), Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, numarul de persoane estimat pentru accesul la programele de pregatire si reconversie profesionala;
    c) impreuna cu organizatiile neguvernamentale agreate, intocmeste programe speciale de integrare socioprofesionala pentru strainii care au dobandit statutul de refugiat, in anumite zone ale tarii, pe care le deruleaza in cooperare cu autoritatile locale si cu organizatiile neguvernamentale;
    d) urmareste modul de derulare a programelor de integrare socioprofesionala pentru strainii care au dobandit statutul de refugiat si, anual, propune Guvernului Romaniei masurile necesare de imbunatatire a acestor activitati;
    e) anual face propuneri de includere in bugetul Ministerului de Interne a sumelor necesare pentru buna desfasurare a programelor de integrare socioprofesionala pentru strainii care au dobandit statutul de refugiat.
    (2) In scopul indeplinirii acestor atributii schema Oficiului National pentru Refugiati se suplimenteaza cu doua posturi de ofiter, prin redistribuire de la alte unitati ale Ministerului de Interne.
    Art. 10
    (1) Fondurile necesare actiunilor prevazute la art. 1 se asigura in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani.
    (2) Se abiliteaza Ministerul Finantelor Publice sa execute corectiile bugetare in structura bugetului anual al Ministerului Educatiei si Cercetarii, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului de Interne prin includerea sumelor cu aceste destinatii, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministerelor respective.
    Art. 11
    Refugiatii inscrisi in programele de integrare socioprofesionala au urmatoarele obligatii:
    a) sa participe in mod regulat la activitatile stabilite prin aceste programe;
    b) sa manifeste interes si sa depuna eforturi pentru parcurgerea tuturor etapelor programului;
    c) sa respecte normele de disciplina si conduita prevazute in regulamentele interne ale centrelor de cazare si cele stabilite de conducatorii cursurilor.
    Art. 12
    (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 11 poate atrage excluderea refugiatului din programul de integrare socioprofesionala.
    (2) Refuzul refugiatului de a accepta un spatiu de cazare dintre cele ale Ministerului de Interne sau dintre cele puse la dispozitie de autoritatile locale cu aceasta destinatie atrage exonerarea de raspundere a autoritatilor romane in ceea ce priveste asigurarea unei locuinte.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1191/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1191 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu