Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1191 din 27 noiembrie 2001

privind aprobarea Programului special pentru integrarea socioprofesionala a strainilor care au dobandit statutul de refugiat in Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 815 din 18 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Programul special pentru integrarea socioprofesionala a strainilor care au dobandit statutul de refugiat in Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Ecaterina Andronescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

    ANEXA 1

                              PROGRAM
special pentru integrarea socioprofesionala a strainilor care au dobandit statutul de refugiat in Romania

    Art. 1
    (1) Prin integrare socioprofesionala, in sensul prezentului program, se intelege totalitatea masurilor intreprinse de autoritatile romane competente si de organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in acest domeniu, in vederea dobandirii de catre persoanele care au obtinut statutul de refugiat, cu acordul acestora, a unui loc in societatea romaneasca, precum si a aptitudinilor si posibilitatilor de intretinere prin mijloace proprii, cu respectarea drepturilor si libertatilor acestora prevazute de lege.
    (2) Includerea refugiatilor in programele de integrare socioprofesionala se face la cererea expresa a acestora.
    Art. 2
    Integrarea socioprofesionala presupune adoptarea unor masuri ce vizeaza:
    a) acomodarea culturala;
    b) invatarea limbii romane;
    c) accesul la sistemul national de invatamant din Romania;
    d) accesul la sistemul de asigurari sociale de sanatate;
    e) accesul liber pe piata fortei de munca si la sistemul de asigurari sociale;
    f) dreptul de cazare.
    Art. 3
    Acomodarea culturala se realizeaza prin participarea refugiatilor la actiunile organizate de Oficiul National pentru Refugiati din cadrul Ministerului de Interne, in colaborare cu organizatiile neguvernamentale agreate, care au ca scop familiarizarea refugiatilor cu traditiile, obiceiurile si cu specificul societatii romanesti.
    Art. 4
    (1) Accesul la invatamantul prescolar si invatamantul obligatoriu al copiilor strainilor care au dobandit statutul de refugiat in Romania se va realiza fara perceperea de taxe de scolarizare, in conformitate cu legile statului roman in vigoare.
    (2) Autoritatile romane competente vor lua toate masurile necesare pentru a asigura formarea initiala si continua a profesorilor care predau limba romana ca limba oficiala a Romaniei, tinand seama de specificul cultural al copiilor la care se face referire la alin. (1).
    (3) Persoanele adulte care au dobandit statutul de refugiat in Romania pot beneficia, la cerere, de acces la cursurile de invatare a limbii romane organizate de Ministerul de Interne, prin Oficiul National pentru Refugiati, in colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (4) Durata si programa cursurilor de invatare a limbii romane, pe categorii de varsta, se stabilesc de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (5) Atestarea nivelului de cunoastere a limbii romane pentru persoanele care au urmat cursurile de invatare in acest sens se face la cerere si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 5
    (1) Refugiatii au dreptul la invatamant primar si gimnazial, in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani, precum si la celelalte forme de invatamant, in aceleasi conditii stabilite pentru cetatenii straini.
    (2) Ministerul Educatiei si Cercetarii stabileste, in baza actelor de studii prezentate de persoanele care au statut de refugiat in Romania, in conditiile prevazute la art. 4, nivelul de scolarizare al fiecarui solicitant.
    (3) In lipsa actelor de studii Ministerul Educatiei si Cercetarii va stabili metodologia de verificare globala a cunostintelor, in conformitate cu normele legale in vigoare, si va stabili nivelul de pregatire si anul de studii pentru fiecare solicitant.
    Art. 6
    (1) Refugiatii care realizeaza venituri beneficiaza de asigurari sociale de sanatate in conditiile stabilite de lege, cu plata contributiei pentru asigurari sociale de sanatate.
    (2) Refugiatii care nu realizeaza venituri beneficiaza de asigurari sociale de sanatate fara plata contributiei pentru asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani.
    (3) Refugiatii beneficiaza de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor alin. (1) si in perioada in care primesc ajutorul rambursabil prevazut la art. 23 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania.
    Art. 7
    (1) In vederea asigurarii protectiei sociale si a accesului liber pe piata fortei de munca, refugiatul care, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenta necesare beneficiaza, la cerere, de:
    a) ajutorul rambursabil prevazut la art. 23 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000;
    b) ajutor social, in conditiile legii, dupa expirarea perioadei prevazute la art. 23 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000;
    c) acces liber la programele de pregatire, reconversie profesionala si consiliere in vederea ocuparii unui loc de munca, precum si la orice alte forme de protectie, in conditiile legii.
    (2) Refugiatii beneficiaza de acces liber pe piata fortei de munca, in conditiile stabilite de lege.
    (3) Ministerul de Interne, prin Oficiul National pentru Refugiati, impreuna cu organizatiile neguvernamentale agreate, in functie de fondurile disponibile, pot organiza activitati de consiliere a refugiatilor in vederea ocuparii unui loc de munca.
    Art. 8
    (1) Refugiatii care nu au mijloace de intretinere pot beneficia, la cerere, de cazare in spatiile special destinate acestui scop, care apartin Ministerului de Interne. Autoritatile locale, in cadrul unor programe derulate in comun de acestea cu Ministerul de Interne, prin Oficiul National pentru Refugiati, si cu organizatiile neguvernamentale agreate pot pune la dispozitie spatii de cazare cu aceasta destinatie. In acest sens Ministerul de Interne, prin Oficiul National pentru Refugiati, poate incheia protocoale sau conventii de colaborare cu autoritatile locale si organizatiile neguvernamentale agreate.
    (2) Cazarea in spatiile apartinand Ministerului de Interne sau puse la dispozitie de autoritatile locale se face pe baza platii unei chirii stabilite potrivit legii pentru spatiile de locuit apartinand statului.
    (3) Perioada maxima pentru care se poate caza o persoana in conditiile prevazute la alin. (2) este de un an.
    (4) In cazul incapacitatii de munca, al unei boli cronice grave, al unei familii monoparentale cu mai multi copii sau al batranilor, perioada pentru care se asigura cazarea se prelungeste pana la incetarea situatiei respective.
    (5) Minorii neinsotiti care au dobandit statutul de refugiat beneficiaza de cazare gratuita in spatiile de cazare prevazute la alin. (1).
    (6) Ministerul de Interne repartizeaza spatiul de locuit in functie de posibilitatile existente.
    Art. 9
    (1) Oficiul National pentru Refugiati din cadrul Ministerului de Interne va coordona intreaga activitate de integrare a refugiatilor, sens in care:
    a) comunica pana la data de 1 decembrie a fiecarui an sau trimestrial, dupa caz, Ministerului Educatiei si Cercetarii numarul preconizat de locuri pentru cursurile de invatare a limbii romane prevazute la art. 4;
    b) comunica in termenul prevazut la lit. a), Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, numarul de persoane estimat pentru accesul la programele de pregatire si reconversie profesionala;
    c) impreuna cu organizatiile neguvernamentale agreate, intocmeste programe speciale de integrare socioprofesionala pentru strainii care au dobandit statutul de refugiat, in anumite zone ale tarii, pe care le deruleaza in cooperare cu autoritatile locale si cu organizatiile neguvernamentale;
    d) urmareste modul de derulare a programelor de integrare socioprofesionala pentru strainii care au dobandit statutul de refugiat si, anual, propune Guvernului Romaniei masurile necesare de imbunatatire a acestor activitati;
    e) anual face propuneri de includere in bugetul Ministerului de Interne a sumelor necesare pentru buna desfasurare a programelor de integrare socioprofesionala pentru strainii care au dobandit statutul de refugiat.
    (2) In scopul indeplinirii acestor atributii schema Oficiului National pentru Refugiati se suplimenteaza cu doua posturi de ofiter, prin redistribuire de la alte unitati ale Ministerului de Interne.
    Art. 10
    (1) Fondurile necesare actiunilor prevazute la art. 1 se asigura in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani.
    (2) Se abiliteaza Ministerul Finantelor Publice sa execute corectiile bugetare in structura bugetului anual al Ministerului Educatiei si Cercetarii, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului de Interne prin includerea sumelor cu aceste destinatii, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministerelor respective.
    Art. 11
    Refugiatii inscrisi in programele de integrare socioprofesionala au urmatoarele obligatii:
    a) sa participe in mod regulat la activitatile stabilite prin aceste programe;
    b) sa manifeste interes si sa depuna eforturi pentru parcurgerea tuturor etapelor programului;
    c) sa respecte normele de disciplina si conduita prevazute in regulamentele interne ale centrelor de cazare si cele stabilite de conducatorii cursurilor.
    Art. 12
    (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 11 poate atrage excluderea refugiatului din programul de integrare socioprofesionala.
    (2) Refuzul refugiatului de a accepta un spatiu de cazare dintre cele ale Ministerului de Interne sau dintre cele puse la dispozitie de autoritatile locale cu aceasta destinatie atrage exonerarea de raspundere a autoritatilor romane in ceea ce priveste asigurarea unei locuinte.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1191/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1191 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu