E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 44 din 29 ianuarie 2004

privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 93 din 31 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prin prezenta ordonanta se urmareste facilitarea integrarii sociale a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania, prin asigurarea accesului la urmatoarele drepturi: dreptul la un loc de munca, dreptul la o locuinta, dreptul la asistenta medicala si asistenta sociala, asigurari sociale, dreptul la educatie, precum si, prin derularea de activitati specifice de acomodare culturala, consiliere si invatare a limbii romane, reunite in programe de integrare.
    Art. 2
    In intelesul prezentei ordonante, expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania sunt strainii carora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) integrarea sociala reprezinta procesul de participare activa a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania la viata economica, sociala si culturala a societatii romanesti, in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale a acestora;
    c) programele de integrare sunt ansambluri de masuri si activitati necesare facilitarii integrarii sociale a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania, desfasurate, la cererea acestora, prin cooperarea institutiilor publice, a comunitatilor locale si a organizatiilor neguvernamentale care desfasoara activitati in acest domeniu, sub coordonarea Oficiului National pentru Refugiati din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
    Art. 3
    Programele de integrare a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania se stabilesc si se implementeaza, pe baza nevoilor beneficiarilor, fara discriminare si cu respectarea specificului cultural al acestora.

    CAP. 2
    Accesul la drepturile sociale

    SECTIUNEA 1
    Accesul la un loc de munca si la o locuinta

    Art. 4
    Strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania beneficiaza de acces pe piata fortei de munca, in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani, precum si de conditii de munca echivalente celor stabilite de lege pentru cetatenii romani.
    Art. 5
    (1) Strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania au acces la sistemul asigurarilor pentru somaj, la masurile de prevenire a somajului si la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani.
    (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca dispune masurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice beneficiarilor programelor de integrare.
    Art. 6
    Strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania au acces la dobandirea unei locuinte in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani.

    SECTIUNEA a 2-a
    Accesul la asistenta medicala, la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si la sistemul national de asistenta sociala

    Art. 7
    Strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania au acces la asistenta medicala in aceleasi conditii stabilite de lege pentru cetatenii romani.
    Art. 8
    Strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania au acces la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si la sistemul national de asistenta sociala, in conditiile prevazute de lege pentru cetatenii romani.

    SECTIUNEA a 3-a
    Accesul la sistemul de invatamant

    Art. 9
    Accesul strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania la toate formele de invatamant se realizeaza in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani.
    Art. 10
    (1) In vederea integrarii in sistemul de invatamant romanesc, minorii care au dobandit o forma de protectie in Romania beneficiaza pe durata unui an scolar de un curs gratuit de initiere in limba romana.
    (2) In perioada urmarii cursului de initiere in limba romana minorii care au dobandit o forma de protectie in Romania participa gratuit, in cadrul unitatilor scolare, la activitati didactice cu caracter teoretic, practic si recreativ, fara ca prezenta lor sa fie inregistrata in documente oficiale.
    (3) La finalul cursului de initiere in limba romana o comisie de evaluare, ale carei componenta si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului, apreciaza nivelul de cunoastere a limbii romane si stabileste inscrierea minorilor care au dobandit o forma de protectie in Romania in anul de studiu corespunzator.
    Art. 11
    (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei asigura, la cerere, recunoasterea diplomelor, atestarea studiilor si calificarilor din tara de origine, in conditiile stabilite de legea romana.
    (2) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei vor elabora metodologia de recunoastere a diplomelor, precum si de atestare a studiilor si calificarilor din tarile de origine ale strainilor care au obtinut o forma de protectie in Romania, care va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.
    Art. 12
    Minorii care au dobandit o forma de protectie in Romania beneficiaza de alocatia de stat pentru copii, in aceleasi conditii stabilite de lege pentru copiii romani.

    SECTIUNEA a 4-a
    Accesul la activitatile specifice de acomodare culturala, consiliere si invatare a limbii romane

    Art. 13
    (1) Oficiul National pentru Refugiati organizeaza sesiuni de acomodare culturala si activitati de consiliere, avand ca scop familiarizarea persoanelor adulte care au dobandit o forma de protectie in Romania cu traditiile, obiceiurile si specificul societatii romanesti.
    (2) Oficiul National pentru Refugiati poate colabora cu alte institutii publice si organizatii neguvernamentale in vederea organizarii si desfasurarii sesiunilor de acomodare culturala si a activitatilor de consiliere.
    Art. 14
    (1) Strainii adulti care au dobandit o forma de protectie in Romania beneficiaza de cursuri gratuite de invatare a limbii romane, organizate de structurile specializate din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in colaborare cu Oficiul National pentru Refugiati.
    (2) Oficiul National pentru Refugiati pune la dispozitie spatiile necesare organizarii si desfasurarii cursurilor prevazute la alin. (1), in masura resurselor disponibile.
    (3) Personalul calificat necesar pentru desfasurarea cursurilor de invatare a limbii romane pentru adulti si a anului pregatitor pentru minori, precum si pregatirea adecvata a acestuia se asigura de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (4) Modul de organizare, durata si programa cursurilor de invatare a limbii romane vor fi reglementate prin metodologii elaborate si aprobate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (5) La terminarea cursurilor pregatitoare de invatare a limbii romane Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului elibereaza, gratuit, documente care sa ateste faptul ca persoana respectiva a absolvit aceste cursuri, precum si nivelul cunostintelor dobandite.

    CAP. 3
    Protocolul de participare la programele de integrare, cazarea si ajutorul financiar

    Art. 15
    Strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania sunt inclusi in programele de integrare, pe baza cererilor individuale si conform unui protocol incheiat intre persoana care solicita includerea in programul de integrare si Oficiul National pentru Refugiati, denumit in continuare protocol.
    Art. 16
    Cererea de participare la programul de integrare se depune la sediul Oficiului National pentru Refugiati, in termen de 30 de zile de la dobandirea formei de protectie sau de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in cazul strainilor care au dobandit o forma de protectie anterior acestei date si care nu au beneficiat de programe de integrare.
    Art. 17
    Dupa inregistrarea cererii, strainul care solicita admiterea in programele de integrare este intervievat de personalul desemnat al Oficiului National pentru Refugiati, ocazie cu care se intocmeste o fisa de evaluare a nevoilor individuale, in vederea stabilirii tipului de asistenta sau a activitatilor necesare pentru integrarea sociala a celui in cauza.
    Art. 18
    (1) Pe baza fisei de evaluare se intocmeste un plan individual de masuri in vederea integrarii, denumit in continuare plan individual, ce cuprinde obiectivele stabilite pentru beneficiar, termenele de realizare, activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor, persoanele, institutiile si/sau organizatiile responsabile, care se comunica beneficiarului si a carui implementare este monitorizata de personalul desemnat al Oficiului National pentru Refugiati.
    (2) Activitatile ce pot fi incluse, singure sau cumulat, in cadrul planului prevazut la alin. (1) sunt, in principal, urmatoarele:
    a) activitati de consiliere si sprijin pentru asigurarea accesului la drepturile enumerate la art. 1;
    b) sesiuni de acomodare culturala;
    c) cursuri de invatare a limbii romane.
    Art. 19
    (1) Protocolul prevazut la art. 15 cuprinde: datele de identificare a partilor, drepturile si obligatiile fiecarei parti, perioada de implementare a planului de masuri si conditiile de prelungire a acesteia, situatiile in care inceteaza sau se modifica aplicarea masurilor prevazute in planul individual.
    (2) La protocol se anexeaza fisa de evaluare si planul individual.
    Art. 20
    (1) Durata aplicarii planului individual este de pana la 6 luni de la data semnarii protocolului sau de la data prevazuta in protocol.
    (2) La cererea motivata a beneficiarului si pe baza evaluarii situatiei la incheierea perioadei prevazute la alin. (1), Oficiului National pentru Refugiati poate aproba prelungirea cu cel mult 6 luni a duratei de aplicare a planului individual.
    Art. 21
    (1) Persoanele care participa la programele de integrare si care nu au mijloace de intretinere pot beneficia, la cerere, de cazare in spatiile special destinate acestui scop, care se afla in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, in limita locurilor disponibile.
    (2) Cazarea in spatiile prevazute la alin. (1) poate fi facuta pentru o perioada de pana la 6 luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca 6 luni pentru motive bine intemeiate, cu aprobarea conducerii Oficiului National pentru Refugiati, fara a se depasi perioada de implementare a programului de integrare.
    (3) Oficiul National pentru Refugiati, in cadrul unor programe derulate in comun cu autoritatile administratiei publice locale si cu organizatiile neguvernamentale, poate pune la dispozitie spatii suplimentare de cazare persoanelor care participa la programele de integrare. In acest sens Oficiul National pentru Refugiati poate incheia conventii de colaborare cu autoritatile administratiei publice locale si cu organizatiile neguvernamentale, in conditiile legii.
    (4) Cazarea in spatiile prevazute la alin. (1) si (2) se face pe baza platii unei chirii, stabilita la nivel local pentru spatiile de locuit aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, si a cheltuielilor de intretinere.
    Art. 22
    (1) Strainii care au dobandit protectie umanitara conditionata beneficiaza, in aceleasi conditii cu strainii care au obtinut statutul de refugiat in Romania, de ajutorul rambursabil prevazut la art. 23 alin. (1) lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania, participanti in programul de integrare, care nu indeplinesc conditiile pentru a beneficia de ajutorul rambursabil si care nu au mijloace de intretinere, sunt sprijiniti in vederea indeplinirii conditiilor legale pentru obtinerea venitului minim garantat.
    (3) Continutul dosarului necesar obtinerii venitului minim garantat se stabileste tinandu-se cont de specificul situatiei in care se afla strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania.
    (4) Pana in prima luna de plata a ajutorului rambursabil sau a ajutorului social, strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania si care nu au mijloace de intretinere beneficiaza din partea Oficiului National pentru Refugiati de un ajutor material in cuantum egal cu cel acordat solicitantilor de azil, in limita fondurilor disponibile.
    Art. 23
    (1) Strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania dupa semnarea protocolului au in principal urmatoarele obligatii:
    a) sa participe in mod regulat la activitatile stabilite in planul individual;
    b) sa depuna eforturi pentru parcurgerea tuturor etapelor programului de integrare, potrivit protocolului semnat;
    c) sa respecte normele de disciplina, conduita si cele stabilite de conducatorii cursurilor, precum si regulamentele interne ale centrelor de cazare;
    d) sa informeze Oficiul National pentru Refugiati asupra oricarei schimbari de natura sa afecteze prezenta la activitatile de integrare.
    (2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) atrage incetarea aplicarii uneia sau mai multor masuri prevazute in planul individual, inclusiv retragerea dreptului la cazare si a ajutorului material prevazut la art. 22 alin. (4).

    CAP. 4
    Rolul institutiilor statului si al autoritatilor administratiei publice locale

    SECTIUNEA 1
    Rolul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

    Art. 24
    Strainii care participa in programul de integrare se inregistreaza ca persoane in cautarea unui loc de munca la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, in termen de 30 zile de la semnarea protocolului.
    Art. 25
    In vederea realizarii masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are obligatia de a intocmi, pentru fiecare persoana inscrisa in programul de integrare si inregistrata ca persoana in cautarea unui loc de munca, planul individual de mediere, colaborand cu Oficiul National pentru Refugiati in ceea ce priveste profilul cultural, educational si familial al unei astfel de persoane.
    Art. 26
    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are obligatia de a identifica la angajatori locurile de munca vacante si de a le face cunoscute persoanelor incluse in programul de integrare, inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca.
    Art. 27
    (1) Persoanele incluse in programul de integrare nu pot refuza fara un motiv temeinic un loc de munca, participarea la masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca ori la programe de formare profesionala, oferite de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, si sunt obligate sa respecte decizia Oficiului National pentru Refugiati in legatura cu comunitatea locala in care urmeaza sa primeasca un loc de munca si sa isi stabileasca resedinta.
    (2) In cazul in care nu se respecta dispozitiile alin. (1), asistenta oferita de Oficiul National pentru Refugiati in vederea integrarii inceteaza.

    SECTIUNEA a 2-a
    Rolul autoritatilor administratiei publice locale

    Art. 28
    Dupa incheierea programului de integrare sau in momentul identificarii unui loc de munca, Oficiul National pentru Refugiati indruma persoana asistata catre comunitatea in care exista locuri de munca vacante si o informeaza cu privire la modalitatea de a obtine o locuinta sociala, in conditiile legii.
    Art. 29
    (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura, in limita resurselor disponibile, o locuinta sociala persoanelor care au dobandit o forma de protectie in Romania si care urmeaza sa se mute in comunitatea respectiva, in aceleasi conditii ca si cetatenilor romani.
    (2) In situatia in care autoritatile administratiei publice locale nu pot asigura o locuinta sociala, beneficiarul formei de protectie poate inchiria o locuinta in cadrul comunitatii locale respective, pe baza de contract de inchiriere.
    (3) Oficiul National pentru Refugiati subventioneaza chiria locuintei prevazute la alin. (2) cu pana la 50% din valoarea chiriei, in masura fondurilor disponibile, pentru o perioada de maximum un an.
    Art. 30
    Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a sprijini accesul strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania la asistenta sociala si medicala si la educatie, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Rolul Oficiului National pentru Refugiati

    Art. 31
    Oficiul National pentru Refugiati din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor coordoneaza activitatea celorlalte institutii ale statului, autoritati ale administratiei publice locale si organizatii neguvernamentale implicate in procesul de integrare a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania si monitorizeaza cazurile individuale.
    Art. 32
    (1) In fiecare an, nu mai tarziu de 1 iulie, Oficiul National pentru Refugiati inainteaza Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Agentiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca, Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie o nota privind numarul de persoane estimat sa beneficieze de activitatile in vederea integrarii, pentru anul urmator.
    (2) Acest numar estimativ poate fi rectificat de catre Oficiul National pentru Refugiati daca circumstantele datorate evenimentelor din anul urmator necesita acest lucru.

    CAP. 5
    Asistenta cazurilor speciale

    Art. 33
    (1) Prin cazuri speciale, in sensul prezentei ordonante, se intelege strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania si care au potential redus de autointretinere, generat de factori de natura obiectiva si independent de vointa sau dorinta acestora.
    (2) Sunt considerate cazuri speciale:
    a) persoanele cu handicap;
    b) persoanele care au atins varsta pensionarii si nu beneficiaza de pensie;
    c) minorii neinsotiti;
    d) victime ale torturii;
    e) familii monoparentale cu copii minori.
    Art. 34
    (1) Cazurile prevazute la art. 33 alin. (2) lit. a), b), d) si e) beneficiaza de acelasi regim de protectie prevazut de legislatia in vigoare pentru cetatenii romani aflati in situatii similare si de asistenta oferita de institutiile statului cu atributii in aceste domenii.
    (2) Oficiul National pentru Refugiati poate oferi cazare in centrele sale persoanelor vulnerabile prevazute la alin. (1) care nu necesita asistenta specializata si care nu pot beneficia de o locuinta din partea institutiilor abilitate, in limita spatiilor si fondurilor disponibile.
    (3) Pentru motive bine intemeiate Oficiul National pentru Refugiati poate aproba prelungirea programului de integrare pentru persoanele prevazute la alin. (1) si peste limita prevazuta la art. 20.
    Art. 35
    (1) Pentru minorii neinsotiti care au dobandit o forma de protectie in Romania se tine cont, in alegerea formei specifice de protectie, de interesul superior al copilului, care include si mentinerea identitatii culturale.
    (2) Minorii neinsotiti care au dobandit o forma de protectie in Romania sunt inclusi in sistemul de protectie a copilului, conform legislatiei in domeniu.
    (3) Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie dispune masurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice minorilor neinsotiti care au dobandit o forma de protectie in Romania.

    CAP. 6
    Bugetul

    Art. 36
    In functie de numarul de persoane estimat in fiecare an, potrivit art. 32 alin. (1), Oficiul National pentru Refugiati propune includerea in buget a fondurilor necesare desfasurarii activitatilor proprii prevazute de prezenta ordonanta, pentru integrarea strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania.
    Art. 37
    Prevederile art. 36 se aplica in mod corespunzator si Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerului Sanatatii.
    Art. 38
    (1) In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor prevazute in programele de integrare, institutiile care au competente, potrivit prezentei ordonante, in cadrul acestor programe pot sa apeleze la servicii oferite de interpreti si experti, in conditiile legii.
    (2) Plata serviciilor prevazute la alin. (1) se realizeaza, in conditiile prevazute de lege, din fondurile destinate activitatilor de integrare a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania, cuprinse in bugetele institutiilor respective.

    CAP. 7
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 39
    (1) Pentru realizarea obiectivelor prezentei ordonante, in cadrul Oficiului National pentru Refugiati se infiinteaza o structura specializata de integrare.
    (2) Atributiile structurii specializate de integrare si organigrama acesteia se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    Art. 40
    Oficiul National pentru Refugiati impreuna cu celelalte institutii publice competente coopereaza, potrivit competentelor, cu organizatii neguvernamentale si cu organizatii internationale, pentru identificarea resurselor financiare suplimentare, necesare derularii programelor de integrare a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania.
    Art. 41
    In masura fondurilor disponibile, Oficiul National pentru Refugiati poate realiza sau contracta, in conditiile legii, studii cu privire la procesul de integrare a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania si poate promova campanii de informare si sensibilizare a opiniei publice.
    Art. 42
    La articolul 53 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Strainii carora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificarile ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia legala incepand cu data obtinerii respectivei forme de protectie.
    (6) Strainii carora li s-a acordat, anterior intrarii in vigoare a ordonantei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania, una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificarile ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia legala incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania."
    Art. 43
    Articolul 39 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 323/2001, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Ministerul Administratiei si Internelor, prin intermediul Oficiului National pentru Refugiati, impreuna cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si cu celelalte institutii publice competente, initiaza si deruleaza, in conditiile legii, programe pentru integrarea sociala a strainilor care au dobandit una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a) si b)."
    Art. 44
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 45
    In vederea aplicarii prezentei ordonante, Ministerul Administratiei si Internelor, impreuna cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Ministerul Sanatatii, elaboreaza normele metodologice, care se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 46
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.191/2001 privind aprobarea Programului special pentru integrarea socioprofesionala a strainilor care au dobandit statutul de refugiat in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 44/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 44 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 44/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu