E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 188 2000 a se vedea Decizia 15 2016
Legea 188 2000 completat de Legea 138 2014
Legea 188 2000 completat de Legea 255 2013
Legea 188 2000 modificat de Legea 255 2013
Legea 188 2000 a se vedea OUG 80 2013
Legea 188 2000 modificat de Legea 187 2012
Legea 188 2000 modificat de Legea 76 2012
Legea 188 2000 republicat de Legea 188 2011
Legea 188 2000 completat de Legea 154 2011
Legea 188 2000 modificat de Legea 151 2011
Legea 188 2000 completat de Legea 151 2011
Legea 188 2000 modificat de Legea 202 2010
Articolul 16 din actul Legea 188 2000 in legatura cu Hotărârea 5 2004
Articolul 33 din actul Legea 188 2000 in legatura cu Ordin 1624 2003
Articolul 16 din actul Legea 188 2000 in legatura cu Tablou 0 2003
Articolul 64 din actul Legea 188 2000 in legatura cu Decizia 5 2002
Articolul 10 din actul Legea 188 2000 modificat de Legea 540 2001
Articolul 33 din actul Legea 188 2000 modificat de Legea 540 2001
Articolul 63 din actul Legea 188 2000 modificat de Legea 540 2001
Articolul 64 din actul Legea 188 2000 abrogat de articolul 85 din actul Ordonanţa 7 2001
Legea 188 2000 in legatura cu Statut 0 2001
Articolul 33 din actul Legea 188 2000 in legatura cu Ordin 897 2001
Articolul 9 din actul Legea 188 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 64 2001
Articolul 63 din actul Legea 188 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 64 2001
Articolul 68 din actul Legea 188 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 64 2001
Articolul 68 din actul Legea 188 2000 articole noi... articolul 1 din actul OUG 64 2001
Legea 188 2000 in legatura cu Ordin 210 2001
Articolul 20 din actul Legea 188 2000 modificat de OUG 18 2001
Articolul 33 din actul Legea 188 2000 modificat de OUG 18 2001
Articolul 63 din actul Legea 188 2000 modificat de OUG 18 2001
Articolul 67 din actul Legea 188 2000 modificat de OUG 18 2001
Articolul 68 din actul Legea 188 2000 modificat de OUG 18 2001
Articolul 70 din actul Legea 188 2000 modificat de OUG 18 2001
Legea 188 2000 promulgat de Decretul 428 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 188 din  1 noiembrie 2000

privind executorii judecatoresti

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 559 din 10 noiembrie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectueaza de catre executorii judecatoresti, daca legea nu prevede altfel.
    (2) Executorii judecatoresti indeplinesc si alte atributii date prin lege in competenta lor.
    Art. 2
    (1) Executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public.
    (2) Actul indeplinit de executorul judecatoresc, in limitele competentelor legale, purtand stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.
    Art. 3
    (1) La cererea executorului judecatoresc cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin alte bunuri ale acestuia, supuse urmaririi potrivit legii, au obligatia sa dea informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite.
    (2) Executorul judecatoresc este obligat sa pastreze secretul informatiilor primite, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
    Art. 4
    Coordonarea si controlul activitatii executorilor judecatoresti se exercita de catre Ministerul Justitiei.
    Art. 5
    Activitatea executorilor judecatoresti se infaptuieste in conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.
    Art. 6
    Executorii judecatoresti nu pot refuza indeplinirea unui act dat in competenta lor decat in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 2
    Competenta executorilor judecatoresti

    Art. 7
    Executorul judecatoresc are urmatoarele atributii:
    a) punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
    b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
    c) comunicarea actelor de procedura;
    d) recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
    e) aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
    f) constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
    g) intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
    h) intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
    i) orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.
    Art. 8
    (1) Executorii judecatoresti isi indeplinesc atributiile in circumscriptia judecatoriei pe langa care functioneaza, daca prin lege nu se dispune altfel.
    (2) Competenta teritoriala a birourilor de executori judecatoresti cu sediul in municipiul Bucuresti se intinde pe tot cuprinsul municipiului.
    (3) In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii nu exista nici un executor judecatoresc sau exista doar unul, Camera executorilor judecatoresti poate delega executori judecatoresti din circumscriptia altei judecatorii, situata in circumscriptia aceleiasi curti de apel, pentru a indeplini atributiile prevazute la art. 7.
    Art. 9
    (1) In cazul prevazut la art. 7 lit. a) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala urmeaza sa se faca executarea.
    (2) In cazul urmaririi silite a bunurilor este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala sunt situate sau se afla acestea. Daca bunurile urmaribile se afla in circumscriptiile mai multor judecatorii, competenta apartine oricaruia dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe langa acestea.
    (3) In cazul prevazut la art. 7 lit. e) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia instantei judecatoresti care a incuviintat masura de asigurare.
    (4) In cazul prevazut la art. 7 lit. f) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se va face constatarea.
    (5) In celelalte cazuri prevazute la art. 7 este competent orice executor judecatoresc investit de partea interesata.
    Art. 10
    (1) Executorii judecatoresti pot fi recuzati in cazul in care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6*), 8 si 9 din Codul de procedura civila.
    (2) Executorul judecatoresc pentru care este ceruta recuzarea poate declara ca se abtine.
    (3) Partea interesata poate cere instantei de executare recuzarea executorului judecatoresc imediat ce a aflat despre una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar numai pana la incheierea executarii silite. Incheierea instantei prin care s-a respins abtinerea, precum si cea prin care s-a incuviintat recuzarea nu sunt supuse nici unei cai de atac.
    (4) Incheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare.
    (5) Incheierea prin care s-a hotarat recuzarea va arata in ce masura actele indeplinite de executorul judecatoresc recuzat vor fi pastrate.
------------
    *) Punctul 6 al art. 27 din Codul de procedura civila a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.

    Art. 11
    (1) Conflictele de competenta intre birourile executorilor judecatoresti situate in aceeasi circumscriptie a unei judecatorii se solutioneaza de acea judecatorie, la sesizarea partii interesate.
    (2) Cand conflictul intervine intre birouri de executori judecatoresti situate in circumscriptii diferite, competenta apartine judecatoriei in a carei circumscriptie se afla biroul executorului judecatoresc cel dintai sesizat.
    (3) Conflictele de competenta se solutioneaza de urgenta si cu precadere.
    (4) Instanta se pronunta in toate cazurile, motivat, prin incheiere irevocabila.

    CAP. 3
    Organizarea activitatii executorilor judecatoresti

    SECTIUNEA 1
    Organizarea si functionarea birourilor executorilor judecatoresti

    Art. 12
    (1) Activitatea executorilor judecatoresti se desfasoara in cadrul unui birou in care pot functiona unul sau mai multi executori judecatoresti asociati, cu personalul auxiliar corespunzator.
    (2) Prin asocierea in cadrul unei societati civile profesionale executorul judecatoresc nu isi pierde dreptul la biroul individual.
    (3) Executorul judecatoresc sau executorii judecatoresti asociati, titulari ai unui birou, pot angaja executori judecatoresti stagiari, alt personal de specialitate, precum si personal auxiliar corespunzator, necesar pentru desfasurarea activitatii biroului.
    Art. 13
    (1) Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, intocmeste evidenta birourilor de executori judecatoresti si lucrarile privind numirea si incetarea functiei de executor judecatoresc.
    (2) Numarul executorilor judecatoresti se stabileste si se actualizeaza anual de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, avandu-se in vedere si numarul executorilor judecatoresti stagiari care au promovat examenul de capacitate.
    Art. 14
    In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecatoresti, a caror competenta teritoriala se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii.
    Art. 15
    Executor judecatoresc poate fi persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania;
    b) are capacitatea deplina de exercitiu;
    c) este licentiata in drept;
    d) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;
    e) cunoaste limba romana;
    f) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;
    g) a indeplinit timp de 2 ani functia de executor judecatoresc stagiar si a promovat examenul de capacitate sau, dupa caz, a exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica si a promovat examenul de admitere in profesie.
    Art. 16
    (1) Executorul judecatoresc este numit de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, in baza cererii celui interesat si dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 15.
    (2) Tabloul executorilor judecatoresti se intocmeste si se actualizeaza anual de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. Tabloul executorilor judecatoresti se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se transmite instantelor judecatoresti.
    Art. 17
    (1) In termen de 90 de zile de la numirea sa in functie executorul judecatoresc este obligat sa isi inregistreze biroul la curtea de apel in a carei circumscriptie isi are sediul biroul sau. Pentru inregistrarea biroului executorul judecatoresc va prezenta stampila si specimenul de semnatura.
    (2) Ministrul justitiei poate, in cazuri temeinic justificate, sa prelungeasca acest termen.
    (3) Neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) atrage de drept revocarea din functie a executorului judecatoresc.
    Art. 18
    (1) Dupa numirea in functie executorul judecatoresc va depune juramantul in fata ministrului justitiei si a presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau a reprezentantilor acestora.
    (2) Juramantul are urmatorul continut:
    "Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi indeplinesc cu onoare si probitate, cu constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"
    (3) Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit credintei religioase a executorului judecatoresc. Executorul judecatoresc fara confesiune va depune juramantul fara formula religioasa, pe constiinta si onoare.
    (4) La depunerea juramantului se incheie un proces-verbal in doua exemplare, semnate de persoanele mentionate la alin. (1) si de cel interesat. Un exemplar al procesului-verbal se pastreaza la grefa curtii de apel si celalalt exemplar se inmaneaza executorului judecatoresc respectiv.
    (5) Executorii judecatoresti intra in exercitiul functiunii numai dupa depunerea juramantului.
    Art. 19
    Poate fi executor judecatoresc stagiar cel care:
    a) indeplineste conditiile cerute la art. 15 lit. a) - f);
    b) a promovat examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc, organizat de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti si de Ministerul Justitiei;
    c) se afla in perioada de stagiu, pana la promovarea examenului de capacitate;
    d) este angajat intr-un birou de executor judecatoresc.
    Art. 20
    (1) Examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc si examenul de capacitate se vor desfasura in fata unei comisii din care fac parte, in mod obligatoriu, reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, ai Ministerului Justitiei si cadre didactice din invatamantul superior de specialitate.
    (2) Conditiile de desfasurare a acestor examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
    Art. 21
    (1) Executorul judecatoresc este obligat sa incheie contract individual de munca cu executorul judecatoresc stagiar si sa asigure formarea profesionala a acestuia.
    (2) Executorul judecatoresc poate delega executorul judecatoresc stagiar sa indeplineasca atributiile prevazute la art. 7 lit. a) - e).
    (3) Verificarea formarii profesionale si a conditiilor de incheiere a contractului individual de munca al executorului judecatoresc stagiar este in sarcina Camerei executorilor judecatoresti si se stabileste prin Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
    Art. 22
    (1) Calitatea de executor judecatoresc inceteaza:
    a) la cerere;
    b) prin pensionare sau in cazul constatarii incapacitatii de munca, in conditiile legii;
    c) prin desfiintarea biroului executorului judecatoresc, urmata de neexercitarea fara justificare de catre titularul acestuia a profesiei, in conditiile legii, intr-un alt birou, in termen de 6 luni;
    d) prin excluderea din profesie, dispusa ca sanctiune disciplinara, in conditiile prezentei legi;
    e) in cazul condamnarii definitive la o pedeapsa privativa de libertate pentru savarsirea unei infractiuni;
    f) in cazul constatarii vaditei sale incapacitati profesionale;
    g) in cazul in care executorul judecatoresc nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 15 lit. a), b), d), e) si f).
    (2) Incetarea calitatii de executor judecatoresc se constata sau se dispune, dupa caz, de ministrul justitiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau din oficiu.
    Art. 23
    Exercitiul functiei de executor judecatoresc se suspenda:
    a) in situatiile prevazute la art. 46 lit. d) si la art. 47 alin. (1);
    b) in cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 40, precum si in cazul interdictiilor prevazute de lege;
    c) in caz de neplata a contributiilor banesti profesionale, timp de 3 luni de la scadenta acestora, pana la achitarea lor integrala;
    d) in caz de incapacitate temporara de munca;
    e) la cererea executorului judecatoresc, pentru motive intemeiate.
    Art. 24
    (1) In cazurile prevazute la art. 23 lit. a), b) si c) suspendarea se dispune de ministrul justitiei, din oficiu sau la cererea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
    (2) In cazul prevazut la art. 23 lit. d) executorul judecatoresc are obligatia de a informa de indata Camera executorilor judecatoresti din care face parte, care va solicita ministrului justitiei sa ia act de aceasta imprejurare.
    (3) In cazul prevazut la art. 23 lit. e) suspendarea se aproba de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
    (4) Suspendarea inceteaza daca au disparut imprejurarile care au determinat-o, dispozitiile privind luarea masurii fiind aplicabile in mod corespunzator.

    SECTIUNEA a 2-a
    Camera executorilor judecatoresti

    Art. 25
    (1) In circumscriptia fiecarei curti de apel functioneaza cate o Camera a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica.
    (2) Din Camera executorilor judecatoresti fac parte toti executorii judecatoresti din circumscriptia curtii de apel respective.
    Art. 26
    (1) Camera executorilor judecatoresti este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3 - 7 membri.
    (2) Colegiul director este ales, potrivit statutului, de adunarea generala a executorilor judecatoresti, pentru o perioada de 3 ani, dintre membrii acelei Camere a executorilor judecatoresti.
    (3) Presedintele colegiului director reprezinta Camera executorilor judecatoresti in raporturile acesteia cu tertii. El primeste pentru activitatea depusa o indemnizatie al carei cuantum este stabilit de adunarea generala.
    (4) Colegiul director are un secretar salarizat si personal auxiliar, in numarul si structura stabilite de adunarea generala.
    Art. 27
    Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti are urmatoarele atributii principale:
    a) rezolva plangerile partilor impotriva executorilor judecatoresti si executorilor judecatoresti stagiari, luand masurile corespunzatoare, pe care le aduce la cunostinta Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;
    b) deleaga, in cazuri exceptionale, pentru o perioada determinata de cel mult 6 luni, un executor judecatoresc, pentru a asigura functionarea unui alt birou de executor judecatoresc, cu incunostintarea presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si a presedintelui judecatoriei in a carei circumscriptie urmeaza sa isi exercite atributiile; delegarea nu poate fi repetata decat dupa un an, in afara cazului in care executorul judecatoresc delegat isi da acordul;
    c) informeaza Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti in legatura cu activitatea birourilor executorilor judecatoresti, asupra necesarului de executori judecatoresti si executori judecatoresti stagiari si face recomandari cu privire la persoanele care urmeaza sa fie propuse de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti pentru numirea lor in functia de executor judecatoresc de catre ministrul justitiei;
    d) intocmeste documentarea juridica si asigura consultarea si informarea curenta a executorilor judecatoresti;
    e) tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei executorilor judecatoresti si a contributiei membrilor sai;
    f) procura datele si lucrarile necesare pentru Buletinul executorilor judecatoresti si asigura difuzarea acestuia;
    g) indeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia si de Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

    SECTIUNEA a 3-a
    Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti

    Art. 28
    (1) Executorii judecatoresti din Romania se constituie in Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, organizatie profesionala cu personalitate juridica, formata din toti executorii judecatoresti numiti potrivit art. 16.
    (2) Organele de conducere ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sunt: congresul, consiliul si presedintele.
    (3) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este constituit din delegati ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, presedintii Camerelor executorilor judecatoresti si ceilalti membri ai Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
    (4) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se intruneste anual la convocarea consiliului acesteia.
    Art. 29
    (1) Convocarea Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se face in termen de 7 zile de la data hotararii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si se va tine in termen de cel putin o luna si de cel mult doua luni de la data convocarii. Camerele executorilor judecatoresti vor fi instiintate in scris si prin publicarea intr-un ziar central. Camerele executorilor judecatoresti sunt obligate sa afiseze data convocarii si ordinea de zi la sediul lor si la instantele judecatoresti din circumscriptia in care functioneaza.
    (2) Camerele executorilor judecatoresti sunt obligate sa isi aleaga delegatii cu cel putin 10 zile inainte de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
    (3) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este legal constituit in prezenta a doua treimi din numarul membrilor si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    (4) In cazul in care nu se realizeaza cvorumul cerut la alin. (3) se face o noua convocare a Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti in aceleasi conditii, peste cel mult o luna. La aceasta convocare Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este legal constituit prin prezenta majoritatii delegatilor. Daca nici atunci nu se realizeaza cvorumul legal, Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se amana din nou si va fi reconvocat de fiecare data pana la realizarea cvorumului prevazut in prezentul alineat.
    Art. 30
    (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va convoca un congres extraordinar la cererea unei treimi din numarul membrilor Camerelor executorilor judecatoresti sau la cererea majoritatii colegiilor directoare ale Camerelor executorilor judecatoresti.
    (2) Convocarea congresului extraordinar se face in termen de 7 zile de la data indeplinirii conditiilor prevazute la art. 29 alin. (4).
    (3) Congresul extraordinar se va tine in cel mult 30 de zile de la data convocarii.
    Art. 31
    (1) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti are urmatoarele atributii:
    a) adopta Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si pe cel al Casei de asigurari;
    b) alege presedintele si vicepresedintii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, precum si alte organe stabilite prin statut;
    c) alege Comisia de cenzori si Consiliul de conducere ale Casei de asigurari;
    d) alege si revoca membrii Comisiei superioare de disciplina, fiecare Camera a executorilor judecatoresti avand dreptul la cate un reprezentant;
    e) analizeaza si aproba raportul anual al Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;
    f) aproba bugetul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Casei de asigurari;
    g) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut.
    (2) Hotararile Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sunt obligatorii pentru toti membrii acesteia.
    Art. 32
    (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este constituit din reprezentanti ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, dintre care sunt alesi de catre Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti presedintele si 2 vicepresedinti.
    (2) Presedintele reprezinta Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti in raporturile cu tertii, pe plan intern si international.
    Art. 33
    Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti indeplineste urmatoarele atributii:
    a) solicita ministrului justitiei numirea, suspendarea, revocarea ori incetarea functiei de executor judecatoresc;
    b) propune ministrului justitiei numarul necesar de birouri de executori judecatoresti si conditiile de desfasurare a examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc si a examenului de capacitate;
    c) stabileste, cu aprobarea ministrului justitiei, onorariile minimale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti;
    d) aproba cotele de contributie ale birourilor executorilor judecatoresti la Camera executorilor judecatoresti, precum si cele ale Camerelor executorilor judecatoresti la Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, potrivit statutului acesteia;
    e) propune ministrului justitiei conditiile de desfasurare a examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc si a examenului de capacitate;
    f) indeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut.
    Art. 34
    In cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se va organiza si va functiona o casa de asigurari pentru asigurarea de raspundere civila a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica, in conditiile stabilite prin statutul propriu aprobat de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

    CAP. 4
    Drepturile si indatoririle executorului judecatoresc

    SECTIUNEA 1
    Drepturile executorilor judecatoresti

    Art. 35
    Executorii judecatoresti isi exercita personal atributiile si se bucura de stabilitate in functie, neputand fi transferati in alta localitate, fara acordul lor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
    Art. 36
    Executorii judecatoresti nu pot fi cercetati, perchezitionati, retinuti, arestati sau trimisi in judecata penala fara avizul ministrului justitiei pentru faptele savarsite in legatura cu exercitiul activitatii lor profesionale, cu exceptia infractiunilor flagrante.
    Art. 37
    Executorii judecatoresti au dreptul la onorarii pentru serviciul prestat, stabilite in conformitate cu art. 33 lit. c).
    Art. 38
    Executorul judecatoresc are dreptul la concediu de odihna, in conditiile stabilite prin statut.
    Art. 39
    Executorii judecatoresti beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, pe baza contributiilor la sistemele de asigurari sociale, in conditiile legii.
    Art. 40
    Exercitarea functiei de executor judecatoresc este incompatibila cu:
    a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii, exceptand activitatea didactica universitara, activitatea artistica, literara si publicistica;
    b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier in consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;
    c) desfasurarea unor activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
    d) calitatea de asociat intr-o societate in nume colectiv, asociat comandidat in societatile in comandita simpla sau pe actiuni, administrator al unei societati cu raspundere limitata, presedinte al unui consiliu de administratie, membru al consiliului de conducere, director general sau director al unei societati pe actiuni, administrator al unei societati civile.

    SECTIUNEA a 2-a
    Indatoririle si raspunderea executorilor judecatoresti

    Art. 41
    Executorii judecatoresti si personalul birourilor de executori judecatoresti au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie.
    Art. 42
    (1) Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.
    (2) Asigurarea de raspundere profesionala a executorului judecatoresc se realizeaza prin Casa de asigurari constituita in acest scop, potrivit art. 34.
    Art. 43
    Este interzis executorilor judecatoresti sa dobandeasca direct sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au facut obiectul activitatii de executare silita.
    Art. 44
    Raspunderea disciplinara a executorului judecatoresc intervine pentru urmatoarele abateri:
    a) nerespectarea secretului profesional;
    b) incalcarea incompatibilitatilor si interdictiilor prevazute de lege;
    c) savarsirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probitatii profesionale ori bunelor moravuri;
    d) neindeplinirea obligatiilor privind formarea profesionala a executorilor judecatoresti stagiari, angajati pe baza de contract;
    e) intarzierea sistematica si neglijenta in efectuarea lucrarilor;
    f) absenta nejustificata de la birou.
    Art. 45
    (1) Actiunea disciplinara se exercita de ministrul justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti si se judeca de Consiliul de disciplina al acesteia, format din 3 membri alesi de adunarea generala a Camerei executorilor judecatoresti, pe o perioada de 3 ani.
    (2) Pentru suspendarea din functie sau excluderea din profesie este obligatorie cercetarea prealabila, care se efectueaza de inspectori generali din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti.
    (3) Audierea celui in cauza este obligatorie, acesta fiind indreptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa-si formuleze apararea.
    (4) Consiliul de disciplina al Camerei executorilor judecatoresti citeaza partile si pronunta o hotarare motivata care se comunica acestora.
    (5) Impotriva hotararii Consiliului de disciplina al Camerei executorilor judecatoresti partile pot face contestatie, in termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioara de disciplina a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, care judeca in complet de 5 membri. Hotararea Comisiei superioare de disciplina este definitiva si poate fi atacata cu recurs la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional.
    (6) Procedura judecarii abaterilor disciplinare se stabileste prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
    Art. 46
    Sanctiunile disciplinare se aplica in raport cu gravitatea faptelor si constau in:
    a) mustrare;
    b) avertisment;
    c) amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei executorilor judecatoresti in a carei raza teritoriala este situat biroul executorului judecatoresc respectiv. Neachitarea amenzii in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a stabilit sanctiunea disciplinara atrage suspendarea de drept din functie a executorului judecatoresc pana la achitarea sumei. Hotararea definitiva constituie titlu executoriu;
    d) suspendarea din functie pe o durata de la o luna la 6 luni;
    e) excluderea din profesie.
    Art. 47
    (1) In cazul in care impotriva executorului judecatoresc s-a luat masura retinerii, arestarii preventive sau trimiterii in judecata penala, ministrul justitiei, din oficiu sau la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, va lua masura suspendarii din functie a acestuia pana la solutionarea procesului penal, potrivit legii.
    (2) Ministrul justitiei dispune excluderea din profesie a executorului judecatoresc condamnat in conditiile prevazute la art. 22 alin. (1) lit. e), incepand cu data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de condamnare.
    Art. 48
    In caz de suspendare sau excludere din profesie stampila, legitimatia, registrele si lucrarile executorului judecatoresc suspendat sau exclus vor fi depuse, in termen de 5 zile, sub luare de semnatura, la Camera executorilor judecatoresti in a carei raza teritoriala este situat biroul acestuia. Camera executorilor judecatoresti are obligatia de a asigura continuarea lucrarilor neexecutate.

    CAP. 5
    Desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti

    Art. 49
    (1) Executarea silita si celelalte acte care sunt de competenta executorului judecatoresc se indeplinesc la cerere, daca legea nu dispune altfel.
    (2) Toate actele efectuate de executorul judecatoresc se redacteaza in limba romana.
    (3) Persoanele interesate care nu vorbesc sau nu inteleg limba romana au dreptul sa ia cunostinta de cuprinsul actului prin intermediul unui interpret sau traducator.
    Art. 50
    (1) In indeplinirea atributiilor lor executorii judecatoresti intocmesc procese-verbale, daca prin lege nu se dispune altfel.
    (2) Un exemplar al proceselor-verbale intocmite ramane la executor, iar celelalte exemplare se comunica instantei de executare si celor interesati, dupa caz.
    (3) La cerere, in termen de cel mult 5 zile, executorul va elibera copii de pe actele intocmite in indeplinirea atributiilor sale oricarei persoane care justifica un interes.
    Art. 51
    Executorul judecatoresc isi indeplineste atributiile cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, a statutului profesiei si a regulamentului de aplicare a prezentei legi, precum si ale Codului de procedura civila si ale altor legi aplicabile in materie.
    Art. 52
    (1) Actele privind executarea silita se indeplinesc la sediul biroului executorului judecatoresc, in timpul programului de lucru afisat in mod corespunzator sau la locul efectuarii executarii.
    (2) In cazul in care intocmirea unui act nu sufera amanare din motive obiective, acesta va putea fi indeplinit si in afara programului de lucru.
    Art. 53
    (1) Refuzul executorului judecatoresc de a indeplini un act sau de a efectua o executare silita se motiveaza, daca partile staruie in cererea de indeplinire a actului, in termen de cel mult 5 zile de la data refuzului.
    (2) In cazul refuzului nejustificat de intocmire a unui act partea interesata poate introduce plangere in termen de 5 zile de la data la care a luat cunostinta de acest refuz la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul biroul executorului judecatoresc.
    (3) Judecarea plangerii se face cu citarea partilor. In cazul admiterii plangerii instanta indica in hotarare modul in care trebuie intocmit actul.
    (4) Hotararea judecatoriei este supusa recursului.
    (5) Executorul judecatoresc este obligat sa se conformeze hotararii judecatoresti ramase irevocabile.
    Art. 54
    Actele indeplinite de executorii judecatoresti, care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite, vor fi indreptate sau completate de catre acestia, la cerere sau din oficiu, cu citarea partilor, daca lucrarile cuprind date care fac posibila indreptarea greselilor sau completarea omisiunilor. Cererea de indreptare a erorii materiale sau de completare se va solutiona de urgenta. Despre indreptarea sau completarea efectuata se face mentiune pe toate exemplarele actului.
    Art. 55
    (1) La cererea partii de a i se elibera un duplicat al actului original biroul executorului judecatoresc care a intocmit acel act va elibera duplicatul in termen de cel mult 5 zile.
    (2) In textul duplicatului se reproduce, cuvant cu cuvant, cuprinsul actului. In locul semnaturilor originale se mentioneaza numele si prenumele fiecarui semnatar.
    (3) Duplicatul are aceeasi forta probanta ca si originalul.
    Art. 56
    In cazul indeplinirii atributiilor prevazute la art. 7 lit. d) raporturile dintre executorul judecatoresc si client sunt supuse, prin asemanare, regulilor mandatului. Remiterea de catre client a inscrisului original constatator al creantei constituie mandat de incasare a acesteia.
    Art. 57
    (1) Actele executorilor judecatoresti sunt supuse, in conditiile legii, controlului instantelor judecatoresti competente.
    (2) Activitatea executorilor judecatoresti este supusa controlului profesional, in conditiile prezentei legi.
    Art. 58
    Cei interesati sau vatamati prin actele de executare pot formula contestatie la executare, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.
    Art. 59
    (1) Controlul profesional se exercita de Ministerul Justitiei, prin inspectori generali de specialitate, si de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, prin consiliul sau de conducere, si va avea in vedere:
    a) organizarea si functionarea Camerelor executorilor judecatoresti si a birourilor executorilor judecatoresti;
    b) calitatea actelor si lucrarilor efectuate de executorii judecatoresti;
    c) comportarea executorilor judecatoresti in raporturile de serviciu, cu autoritatile publice si cu persoanele fizice si juridice.
    (2) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti poate delega Colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti exercitarea controlului prevazut la alin. (1) lit. b) si c) in circumscriptia sa.
    Art. 60
    (1) Biroul executorului judecatoresc va avea arhiva si registratura proprii.
    (2) Arhiva activitatii executorilor judecatoresti este proprietatea statului, se pastreaza, se conserva si se preda in conditiile legii.
    (3) Secretariatul va efectua operatiuni privind primirea, inregistrarea si expedierea corespondentei, inregistrarea si indosarierea actelor, pastrarea registrelor, precum si alte lucrari cu caracter auxiliar necesare pentru buna desfasurare a activitatii executorului judecatoresc.
    Art. 61
    Activitatea de arhiva si de secretariat a birourilor executorilor judecatoresti se reglementeaza prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
    Art. 62
    Birourile de executori judecatoresti trebuie sa tina evidenta financiar-contabila, potrivit legii.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 63
    (1) La cerere, executorii judecatoresti in functie, potrivit prezentei legi, devin executori judecatoresti cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 lit. a), b), d), e) si f).
    (2) Executorii judecatoresti in functie, care nu opteaza in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc, vor fi transferati in interesul serviciului in alte functii din subordinea Ministerului Justitiei, pentru care indeplinesc conditiile cerute de lege.
    (3) Executorii judecatoresti in functie, care nu au 2 ani de activitate in aceasta calitate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor fi numiti executori judecatoresti stagiari in cadrul unui birou de executori judecatoresti.
    Art. 64
    Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotari si alte utilitati necesare in activitatea biroului executorului judecatoresc se scad din veniturile impozabile, pe o durata de 3 ani de la inceperea efectiva a activitatii.
    Art. 65
    Sumele provenind din impozitele incasate din onorariile executorilor judecatoresti constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, in conditiile si cu destinatia prevazute de lege, pentru taxele judiciare de timbru.
    Art. 66
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se pune in aplicare la 90 de zile de la aceasta data.
    (2) Regulamentul de punere in aplicare a prezentei legi va fi adoptat de Ministerul Justitiei in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 67
    (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi executorii judecatoresti vor proceda la constituirea Camerelor executorilor judecatoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
    (2) In termen de 90 de zile de la constituirea Camerelor executorilor judecatoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, Congresul Uniunii va adopta Statutul profesiei.
    (3) Executorii judecatoresti isi vor incepe activitatea in birouri, conform prezentei legi, dupa 6 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 68
    (1) La data inceperii activitatii birourilor de executori judecatoresti, prevazute la art. 67 alin. (3), birourile de executori judecatoresti de pe langa judecatorii isi inceteaza activitatea.
    (2) Dosarele de executare silita aflate in curs de rezolvare la data inceperii activitatii executorilor judecatoresti, conform prezentei legi, vor fi repartizate intre birourile constituite, de catre un judecator delegat de la fiecare instanta, cu respectarea dispozitiilor art. 8.
    Art. 69
    Prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.
    Art. 70
    La data punerii in aplicare a prezentei legi se abroga prevederile art. 138 si 139 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile referitoare la salarizarea executorilor judecatoresti din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                           MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                               VASILE LUPUSmartCity5

COMENTARII la Legea 188/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 188 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 188/2000
Decizia 15 2016
Legea 138 2014
Legea 255 2013
OUG 80 2013
Legea 187 2012
Legea 76 2012
Legea 188 2011
privind executorii judecătoreşti
Legea 151 2011
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
Legea 154 2011
pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
Legea 202 2010
privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor
Hotărârea 5 2004
pentru aprobarea Tabloului executorilor judecatoresti pe anul 2004
Ordin 1624 2003
privind aprobarea onorariilor maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti
Tablou 0 2003
Tabloul executorilor judecatoresti intocmit in temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
Decizia 5 2002
privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe venit
Legea 540 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
Ordonanţa 7 2001
privind impozitul pe venit
Statut 0 2001
Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti
Ordin 897 2001
privind aprobarea onorariilor minimale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti
OUG 64 2001
pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
Ordin 210 2001
pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
OUG 18 2001
pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
Decretul 428 2000
privind promulgarea Legii privind executorii judecatoresti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu