Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1044 din 23 septembrie 2009

privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei în anul 2009

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 637 din 28 septembrie 2009In temeiul art. 108  din Constituţia României, republicată, al art. 27 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Octavian Opriş

ANEXĂ

PROGRAMUL   CALENDARISTIC

pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2009

Nr. crt.

Termenul de realizare a acţiunii, prevăzut de Legea nr. 370/2004

pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare

Descrierea acţiunii

Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea

Modalitatea de realizare a acţiunii

0

1

2

3

4

1.

28 septembrie 2009

Art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 985/2009 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 4 septembrie 2009

Intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor

2.

Cu două zile înainte de tragerea la sorţi a celor 5 judecători ai Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care vor  face parte din Biroul Electoral Central: până cel mai târziu la data de

28 septembrie 2009

Art. 77  alin. (2)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei la care se va efectua tragerea la sorţi a celor 5 judecători ai Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care vor face parte din Biroul Electoral Central

Preşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Prin mass-media

3.

Până la desemnarea judecătorilor în Biroul Electoral Central: până cel mai târziu la data de

29 septembrie 2009

Art. 28 alin. (2)

Asigurarea sediului Biroului Electoral Central

Secretariatul General al Guvernului

0

1

2

3

4

4.

In termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu

30 septembrie 2009

Art. 77  alin. (2)

Desemnarea celor 5 judecători ai Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Biroul Electoral Central

Preşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

5.

In termen de 24 de ore de la învestirea judecătorilor în Biroul Electoral Central: cel mai târziu

1 octombrie 2009

Art. 77 alin. (4)

Alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central şi a locţiitorului acestuia

Judecătorii desemnaţi în Biroul Electoral Central

Prin vot secret

6.

In termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central: cel mai târziu

2 octombrie 2009

Art. 77  alin. (4)

Completarea Biroului Electoral Central cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic parlamentar

Preşedintele Biroului Electoral Central

Proces-verbal

7.

In cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu

2 octombrie 2009

Art. 27 alin. (1)

Aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României, a bugetului şi cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării scrutinului, a modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului tabelelor prevăzute la art. 7, a modelului ştampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, a modelului ştampilei de control a secţiei de votare şi a modelului ştampilei cu menţiunea „VOTAT", a modelului buletinului de vot, a modelului timbrului autocolant, a condiţiilor de tipărire, gestionare şi utilizare a acestora, a măsurilor care trebuie luate de autorităţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor

Guvernul, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Autorităţii Electorale Permanente

Prin hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

8.

In cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu

2 octombrie 2009

Art. 7 2 alin. (2)

Stabilirea secţiilor de votare speciale

Guvernul

Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

9.

In cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu

2 octombrie 2009

Art. 72 alin. (1)

Delimitarea secţiilor de votare

Primarii, cu sprijinul structurilor teritoriale ale Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor

Prin dispoziţie

0

1

2

3

4

10.

In termen de 24 de ore de la data completării Biroului Electoral Central cu reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente şi ai partidelor politice parlamentare: cel mai târziu

3 octombrie 2009

Art. 41 alin. (2)

Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Partidele politice componente ale alianţei

In scris

11.

In cel mult două zile de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central: cel mai târziu

4 octombrie 2009

Art. 716 alin. (1)

Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa Biroului Electoral Central

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii

In scris

12.

In termen de 24 de ore de la înregistrarea protocolului: cel mai târziu

4 octombrie 2009

Art. 41 alin. (3)

Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianţei electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie, care se afişează

13.

In termen de 3 zile de la constituirea Biroului Electoral Central în organizarea prevăzută la art. 77 alin. (4): cel mai târziu

4 octombrie 2009

Art. 77  alin. (8)

Adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare, obligatoriu pentru toate birourile electorale şi aparatul tehnic al acestora

Biroul Electoral Central

Prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I

14.

In termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de admitere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cel mai târziu

5 octombrie 2009

Art. 41 alin. (4)

Formularea de contestaţii împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Orice persoană fizică sau juridică interesată

In scris, la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

15.

In termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cel mai târziu

5 octombrie 2009

Art. 41 alin. (5)

Formularea de contestaţii împotriva deciziei Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Semnatarii protocolului

In scris

16.

In termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu

6 octombrie 2009

Art. 716 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de formare şi componenţei Biroului Electoral Central

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin hotărâre definitivă

17.

In termen de 24 de ore de la depunerea contestaţiilor: cel mai târziu

6 octombrie 2009

Art. 41 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva deciziilor Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

18.

In termen de cel mult 5 zile de la delimitarea secţiilor de votare, respectiv de la stabilirea secţiilor de votare speciale: cel mai târziu

6 octombrie 2009

Art. 72 alin. (3)

Numerotarea secţiilor de votare de pe raza teritorială a unui judeţ, respectiv a municipiului Bucureşti

Prefecţii

Prin ordin

0

1

2

3

4

19.

Cu cel puţin 24 de ore înainte de tragerea la sorţi: cel mai târziu

6 octombrie 2009

Art. 79 alin. (2)

Anunţarea datei la care se va efectua tragerea la sorţi a celor 3 judecători care vor face parte din biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Preşedintele tribunalului

Prin presă

20.

Până la desemnarea judecătorilor în birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate: cel mai târziu

6 octombrie 2009

Art. 28 alin. (2)

Asigurarea sediilor birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Prefecţii şi preşedinţii consiliilor  judeţene, respectiv primarii împreună cu prefecţii Ministerul Afacerilor Externe

21.

In termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu

7 octombrie 2009

Art. 12 alin. (2)

Comunicarea către Biroul Electoral Central a numărului alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente, a numărului estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi a numărului estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare speciale

Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Ministerul Afacerilor Externe şi instituţiile prefectului

In scris

22.

In termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu

7 octombrie 2009

Art. 79 alin. (2)

Desemnarea judecătorilor în biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Preşedintele tribunalului

In şedinţă publică, prin tragere la sorţi, direct pe funcţii

23.

In termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu

7 octombrie 2009

Art. 191 alin. (4)

Stabilirea regulilor de desfăşurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

Consiliul Naţional al Audiovizualului

Prin decizie

24.

In termen de 24 de ore de la constituirea birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate: cel mai târziu

8 octombrie 2009

Art. 79 alin. (1)şi(2)

Desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente cu care se completează birourile electorale judeţene, birourile electoral ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Autoritatea Electorală Permanentă

Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

25.

In cel mult două zile de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate: cel mai târziu

9 octombrie 2009

Art. 716 alin. (1)

Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii

In scris

0

1

2

3

4

26.

In cel mult 5 zile de la expirarea termenului pentru numerotarea secţiilor de votare din ţară: cel mai târziu

10 octombrie 2009

Art. 72 alin. (4)

Comunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a delimitării, respectiv stabilirii, şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a altor date relevante privind imobilul în care se va desfăşura votarea, în formatul stabilit de aceasta

Prefecţii

In scris şi în format electronic

27.

In cel mult 48 de ore Art. 72 alin. (4)

Comunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a oricăror modificări privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi locurile de desfăşurare a votării

Prefecţii

In scris

28.

In cel mult 5 zile de la expirarea termenului pentru numerotarea secţiilor de votare din ţară: cel mai târziu

10 octombrie 2009

Art. 73 alin. (3)

Organizarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate Aducerea la cunoştinţa publică a numerotării fiecărei secţii de votare din străinătate, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării

Ministrul afacerilor externe

Prin ordin

Prin afişare pe pagina

proprie de internet şi pe

cele ale reprezentanţelor

diplomatice

29.

In cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu:

11 octombrie 2009

Art. 716 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor privind modul de formare şi componenţa biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

30.

In cel mult 15 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu

12 octombrie 2009

Art. 27 alin. (2)

Stabilirea modelului cererii de înregistrare a candidaturii, a modelului cererii de renunţare la candidatură şi a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii

Autoritatea Electorală Permanentă

Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

31.

In cel mult 15 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu

12 octombrie 2009

Art. 27 alin. (3)

Stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării

Guvernul, la propunerea Institutului Naţional de Statistică şi a Autorităţii Electorale Permanente

Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

32.

In cel mult 15 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu

12 octombrie 2009

Art. 5 alin. (5)

Punerea la dispoziţia primarilor a două exemplare ale listelor electorale permanente

Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, prin structurile sale teritoriale

33.

Cu cel puţin 4 zile înaintea datei la care expiră termenul de depunere a candidaturilor: cel mai târziu

19 octombrie 2009

Art. 41 alin. (7)

Depunerea la Biroul Electoral Central a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Partidele politice componente ale alianţei

In scris

34.

In termen de 24 de ore de la înregistrarea acordului: cel mai târziu

20 octombrie 2009

Art. 41 alin. (3) şi (8)

Admiterea sau respingerea acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie, care se afişează

0

1

2

3

4

35.

In termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de admitere a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cel mai târziu

21 octombrie 2009

Art. 41 alin. (4) şi (8)

Formularea de contestaţii împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Orice persoană fizică sau juridică interesată

In scris, la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

36.

In termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de respingere a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cel mai târziu

21 octombrie 2009

Art. 41 alin. (5) şi (8)

Formularea de contestaţii împotriva deciziei Biroului Electoral Central de respingere a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Semnatarii protocolului

In scris, la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

37.

In termen de 24 de ore de la depunerea contestaţiilor: cel mai târziu

22 octombrie 2009

Art. 41 alin. (6) şi (8)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva deciziilor Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

38.

Până la data începerii campaniei electorale, cel mai târziu

22 octombrie 2009

Art. 191 alin. (1)

Solicitarea de acordare a timpilor de antenă

Candidaţii

Solicitare scrisă adresată conducerii serviciilor publice de radio şi televiziune

39.

Cu 30 de zile înainte de data alegerilor

23 octombrie 2009

Art. 15 alin. (1)

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

40.

Cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor:

23 octombrie 2009, ora 24°°

Art. 9 alin. (1) şi (7)

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi

In scris, la Biroul Electoral Central

41.

Odată cu depunerea candidaturii: cel mai târziu

23 octombrie 2009, ora 24°°

Art. 111 alin. (1)

Art. 9 alin. (1) şi (7)

Comunicarea către Biroul Electoral Central a semnelor electorale

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi

In scris şi în format electronic

42.

După încheierea perioadei de depunere a candidaturilor

24 octombrie 2009

Art. 16 alin. (2)

Stabilirea orarului pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă pentru accesul candidaţilor la serviciile publice de radio şi televiziune

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi televiziune şi cu participarea candidaţilor

43.

In termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii: cel mai târziu

24 octombrie 2009

Art. 9 alin. (5)

Inaintarea către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a declaraţiilor pe propria răspundere ale candidaţilor în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai Securităţii sau de colaboratori ai acesteia.

Biroul Electoral Central

In scris

0

1

2

3

4

44.

In termen de cel mult 48 de ore de la depunerea candidaturii: cel mai târziu

25 octombrie 2009

Art. 11 alin. (2)

Art. 111 alin. (6)

Inregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz

Biroul Electoral Central

Prin decizie

45.

In cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (2), respectiv la art. 111 alin. (6): cel mai târziu

26 octombrie 2009

Art. 112 alin. (1)

Formularea de contestaţii privind înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz

Candidaţii, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi alegătorii

In scris, la Curtea Constituţională

46.

In termen de 48 de ore de la înregistrarea candidaturilor: cel mai târziu

27 octombrie 2009

Art. 9 alin. (6)

Aducerea la cunoştinţa publică a declaraţiilor de avere şi declaraţiilor de interese ale candidaţilor

Biroul Electoral Central

Prin publicare pe pagina proprie de internet

47.

In termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu

27 octombrie 2009

Art. 112 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor privind înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz

Curtea Constituţională

Prin hotărâri definitive, ce se comunică de îndată Biroului Electoral Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

48.

Cu cel puţin 25 de zile înaintea datei alegerilor: cel mai târziu

28 octombrie 2009

Art. 72 alin. (5)

Aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare

Prefecţii

Prin publicaţii în care se indică şi locul de desfăşurare a votării

49.

Cu cel puţin 25 de zile înaintea datei alegerilor: cel mai târziu

28 octombrie 2009

Art. 712 alin. (3)-(5)

Intocmirea listelor cu jurişti şi cu alte persoane cu o reputaţie bună în localitate, din care vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia.

Preşedintele tribunalului împreună cu prefectul

50.

Până la data rămânerii definitive a candidaturilor: cel mai târziu

28 octombrie 2009

Art. 11 alin. (4)

Renunţarea la candidatură

Candidaţii

Declaraţie pe propria răspundere, ce se depune la Biroul Electoral Central

51.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora: cel mai târziu

29 octombrie 2009

Art. 192 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral

Primarii

Prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei

52.

In cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, prevăzut la art. 112 alin. (2): cel mai târziu

29 octombrie 2009

Art. 112 alin. (3)

Rămânerea definitivă a candidaturilor şi a semnelor electorale

Comunicarea către birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a candidaturilor şi semnelor electorale definitive, în ordinea în care au fost depuse.

Biroul Electoral Central

Proces-verbal Candidaturile şi semnele electorale definitive sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişare pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale constituite, precum şi prin intermediul mass-mediei, în ordinea în care au fost depuse.

0

1

2

3

4

53.

In termen de cel mult două zile de la întocmirea listelor cuprinzând propunerile de persoane pentru funcţiile de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitor al acestora: cel mai târziu

29 octombrie 2009

Art. 712 alin. (7)

Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă, spre avizare, a listelor cuprinzând propunerile de persoane pentru funcţiile de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitor al acestora

Prefecţii

In scris

54.

In 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor: cel mai târziu

31 octombrie 2009

Art. 78 alin. (1)lit. c)

Stabilirea ordinii de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot

Comunicarea ordinii de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot Regiei Autonome „Monitorul Oficial" şi Curţii Constituţionale

Aducerea la cunoştinţa publică a ordinii de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot

Biroul Electoral Central

Prin tragere la sorţi In scris

Prin intermediul serviciilor publice de radio şi televiziune, precum şi prin afişare pe internet

55.

In termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor: cel mai târziu

31 octombrie 2009

Art. 77  alin. (6)

Comunicarea către Biroul Electoral Central a numelui şi prenumelui reprezentanţilor' formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi.

Formaţiunile politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi.

In scris

56.

In termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor: cel mai târziu

31 octombrie 2009

Art. 79 alin. (3)

Comunicarea către biroul electoral judetean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a numelui şi prenumelui reprezentanţilor formaţiunilor politice care au propus candidaţi.

Formaţiunile politice care au propus candidaţi.

In scris

57.

In termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările: cel mai târziu

1 noiembrie 2009

Art. 77  alin. (6)

Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi.

Preşedintele Biroului Electoral Central

Prin tragere la sorţi

58.

In termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările: cel mai târziu

1 noiembrie 2009

Art. 79 alin. (3)

Completarea biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice reprezentate în Parlament care au propus candidaţi.

Preşedintele biroului electoral judetean, al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Prin tragere la sorţi

59.

In termen de 24 de ore de la completarea birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice reprezentate în Parlament care au propus candidaţi: cel mai târziu

2 noiembrie 2009

Art. 79 alin. (3)

Completarea biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi.

Preşedintele biroului electoral judetean, al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Prin tragere la sorţi

0

1

2

3

4

60.

In cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a Biroului Electoral Central: cel mai târziu

3 noiembrie 2009

Art. 716 alin. (1)

Formularea de contestaţii cu privire la modul de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi.

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii.

In scris, la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

61.

In cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu ' reprezentanţii formaţiunilor politice reprezentate în Parlament care au propus candidaţi: cel mai târziu

3 noiembrie 2009

Art. 716 alin. (1)

Formularea de contestaţii cu privire la modul de completare a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice reprezentate în Parlament care au propus candidaţi.

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii.

In scris, la Biroul Electoral Central

62.

In cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi: cel mai târziu

4 noiembrie 2009

Art. 716 alin. (1)

Formularea de contestaţii cu privire la modul de completare a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi.

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii.

In scris, la Biroul Electoral Central

63.

In termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu

4 noiembrie 2009

Art. 716 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi.

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin hotărâre definitivă

64.

In termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu

4 noiembrie 2009

Art. 716 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice reprezentate în Parlament care au propus candidaţi.

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

65.

In termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu

5 noiembrie 2009

Art. 716 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi.

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

0

1

2

3

4

66.

Cu cel puţin 15 zile înaintea datei alegerilor: cel mai târziu

7 noiembrie 2009

Art. 12 alin. (3)

Prezentarea machetei buletinului de vot membrilor Biroului Electoral Central

Regia Autonomă „Monitorul Oficial"

Proces-verbal

67.

Cu cel puţin 5 zile înaintea desemnării preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora: cel mai târziu

7 noiembrie 2009

Art. 712 alin. (7)

Comunicarea către prefecţi şi preşedinţii tribunalelor a avizului privind listele cuprinzând propunerile de persoane prevăzute la art. 712 alin. (3) şi (5)

Autoritatea Electorală Permanentă

In scris

68.

Cu 48 de ore înainte de desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

10 noiembrie 2009

Art. 712 alin. (2)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care va avea loc tragerea la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedintele tribunalului

Prin orice mijloc de comunicare

69.

Până cel mai târziu la data de

11 noiembrie 2009

Art. 28 alin. (2)

Asigurarea sediilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarii, împreună cu prefecţii

70.

Cu cel puţin 10 zile înaintea datei alegerilor: cel mai târziu

12 noiembrie 2009

Art. 13 alin. (1)

Confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, a ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a ştampilelor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate

Prefectul, respectiv Ministerul Afacerilor Externe

71.

Cu cel mult 10 zile înainte de data alegerilor

12 noiembrie 2009

Art. 712 alin. (2)

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedintele tribunalului

Prin tragere la sorţi, pe funcţii

72.

Cu cel puţin 10 zile înaintea datei alegerilor

12 noiembrie 2009

Art. 65 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare

Certificarea spre neschimbare a programelor de calculator ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării şi punerea lor la dispoziţia formaţiunilor politice înscrise în competiţia electorală, la cererea acestora.

Autoritatea Electorală Permanentă

73.

In cel mult 48 de ore de la tragerea la sorţi: cel mai târziu

13 noiembrie 2009

Art. 712 alin. (9)

Transmiterea către biroul electoral judeţean sau, după caz, către birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a listei persoanelor desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora, precum şi a rezervelor acestora

Preşedintele tribunalului

In scris

0

1

2

3

4

74.

In cel mult două zile de la expirarea termenului pentru transmiterea listei persoanelor desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora, precum şi a rezervelor acestora: cel mai târziu

15 noiembrie 2009

Art. 713 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral judeţean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti a listei reprezentanţilor partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care au propus candidaţi, în birourile electorale ale secţiilor de votare.

Formaţiunile politice care au propus candidaţi.

In scris, sub formă de tabel

75.

Cu cel puţin 5 zile înainte de data alegerilor: cel mai târziu

17 noiembrie 2009

Art. 6 alin. (1)

Tipărirea şi punerea la dispoziţia primarilor, în 3 exemplare, a copiilor de pe listele electorale permanente, actualizate, care cuprind alegătorii din fiecare secţie de votare.

Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, prin structurile sale teritoriale

76.

In 48 de ore de la expirarea termenului pentru comunicarea reprezentanţilor: cel mai târziu

17 noiembrie 2009

Art. 713 alin. (2)

Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii formaţiunilor politice care au propus candidaţi.

Preşedintele biroului electoral judeţean, respectiv preşedintele biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, în prezenţa reprezentanţilor formaţiunilor politice care au propus candidaţi.

Proces-verbal

77.

In cel mult două zile de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale ale secţiilor de votare: cel mai târziu

19 noiembrie 2009

Art. 716 alin. (1)

Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii.

In scris

78.

Cel mai târziu cu două zile înaintea datei alegerilor

20 noiembrie 2009

Art. 14 alin. (1)

Distribuirea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a buletinelor de vot, a ştampilelor de control şi a ştampilelor cu menţiunea „VOTAT", a formularelor pentru încheierea proceselor-verbale, a tabelelor prevăzute la art. 7 şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral

Prefectul, împreună cu preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, prin intermediul primarilor

Pe bază de proces-verbal

79.

Cu două zile înainte de ziua alegerilor

20 noiembrie 2009

Art. 6 alin. (3) şi art. 14 alin. (1)

Predarea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a două exemplare ale copiilor de pe listele electorale permanente

Primarii

Pe bază de proces-verbal, încheiat între primari şi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

80.

In preziua zilei alegerilor

21 noiembrie 2009, ora 7,00

Art. 15 alin. (1)

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

81.

In termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu

21 noiembrie 2009

Art. 716 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de formare şi a componenţei birourilor electorale ale secţiilor de votare

Biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Prin decizie definitivă

0

1

2

3

4

82.

In preziua zilei alegerilor

21 noiembrie 2009

Art. 14 alin. (3)

Afişarea la sediul fiecărei secţii de votare a câte unui buletin de vot, vizat şi anulat, după caz, de preşedintele biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal

83.

In ajunul zilei votării

21 noiembrie 2009, ora 18,00

Art. 194 alin. (3)

Prezentarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, la sediul secţiei de votare şi dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe sediul secţiei de votare şi fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia

Se încheie proces-verbal.

84.

In ajunul zilei votării

21 noiembrie 2009, orele 18,00-20,00

Art. 194 alin. (3) si art. 196 alin. (1)

Primirea cererilor de votare prin intermediul urnei speciale

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

85.

In ziua votării

22 noiembrie 2009, ora 6,00

Art. 194 alin. (5)

Verificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1), a numărului buletinelor de vot primite, a numărului de buletine de vot lipsă, respectiv a numărului ştampilelor cu menţiunea „VOTAT" primite; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea şi sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri şi, după caz, a persoanelor acreditate

Se încheie proces-verbal cu operaţiunile efectuate şi constatările făcute.

86.

In ziua alegerilor

22 noiembrie 2009, ora 7,00

Art. 195 alin. (1)

ÎNCEPEREA VOTĂRII

87.

In ziua alegerilor

22 noiembrie 2009, ora 21,00

Art. 195 alin. (1) şi art. 197

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se votează pot să îşi exercite dreptul de vot.

88.

In termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării

23 noiembrie 2009

Art. 21 alin. (5)

Numărarea voturilor şi încheierea proceselor-verbale Inaintarea către biroul electoral judeţean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti a dosarului conţinând procesele-verbale, toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, însoţit de ştampila de

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, însoţit, la cerere, de alţi membri ai biroului electoral respectiv

Dosare sigilate şi ştampilate, care se înaintează cu pază înarmată

0

1

2

3

4

control, precum şi a dosarului cuprinzând copia de pe lista electorală permanentă, tabelele utilizate în cadrul secţiei şi declaraţiile pe propria răspundere ale alegătorilor care au votat la secţiile de votare speciale

89.

In cel mult 24 de ore de la primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate

Art. 21 alin. (6)

Transmiterea către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare

Misiunile diplomatice şi consulatele

Prin mijloace electronice

90.

In termen de 24 de ore de la primirea dosarelor: cel mai târziu

24 noiembrie 2009

Art. 21 alin. (9)

Trimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare la tribunalul în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea

Transmiterea unei copii, contrasemnată şi ştampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate la tribunalul Bucureşti

Biroul electoral judeţean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti

Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Cu pază înarmată

91.

In termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării: cel mai târziu

25 noiembrie 2009, ora 21,00

Art. 24 alin. (2)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală

Partidele şi candidaţii care au participat la alegeri

Cerere temeinic motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Curţii Constituţionale

92.

In termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secţiilor de votare:

25 noiembrie 2009

Art. 23 alin. (3)

Inaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, precum şi cu toate contestaţiile şi întâmpinările primite, de competenţa Biroului Electoral Central, formând un dosar sigilat, ştampilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean, ai biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau ai biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi dosarele cuprinzând copiile de pe listele electorale permanente şi tabelele utilizate în cadrul secţiilor de votare, precum şi declaraţiile pe propria răspundere ale alegătorilor care au votat la secţiile de votare speciale, după caz, însoţite de ştampila biroului electoral respectiv

Biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau, după caz, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază înarmată

0

1

2

3

4

93.

In termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar:

26 noiembrie 2009

Art. 23 alin. (3)

Inaintarea către Curtea Constituţională a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare şi centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare

Biroul Electoral Central

Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază înarmată

94.

După primirea dosarului de la Biroul Electoral Central şi soluţionarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală

Art. 25 alin. (1)

Validarea alegerilor şi publicarea rezultatului acestora în mass-media şi în „Monitorul Oficial" al României, Partea I

Curtea Constituţională

ÎN SITUAŢIA ORGANIZĂRII UNUI AL DOILEA TUR DE SCRUTIN

95.

Până cel mai târziu la data de

27 noiembrie 2009

Art. 26 alin. (2)

Aducerea la cunoştinţa publică a prenumelui şi numelui celor 2 candidaţi care vor participa la al doilea tur de scrutin, precum şi a zilei votării

Curtea Constituţională

96.

27 noiembrie 2009

Art. 26 alin. (3)

Inceperea campaniei electorale pentru al doilea tur de scrutin

97.

Până cel mai târziu la data de

28 noiembrie 2009

Art. 26 alin. (4) şi art. 16 alin. (2)

Stabilirea orarului pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă pentru accesul candidaţilor la serviciile publice de radio şi televiziune

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi televiziune şi cu participarea candidaţilor

98.

Până cel mai târziu la data de

29 noiembrie 2009

Art. 78 alin. (1)lit. c)

Comunicarea ordinii de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot Regiei Autonome „Monitorul Oficial" şi Curţii Constituţionale

Aducerea la cunoştinţa publică a ordinii de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot

Biroul Electoral Central

In ordinea numărului de voturi valabil exprimate la turul I de scrutin în scris

Prin intermediul serviciilor publice de radio şi televiziune, precum şi prin afişare pe internet

99.

Până cel mai târziu la data de

30 noiembrie 2009

Art. 12 alin. (3)

Prezentarea machetei buletinului de vot

Regia Autonomă „Monitorul Oficial"

100.

Cu cel puţin 5 zile înainte de cel

de-al doilea tur de scrutin: cel mai târziu

1 decembrie 2009

Art. 6 alin. (1)

Tipărirea şi punerea la dispoziţia primarilor, într-un exemplar, a copiilor de pe listele electorale permanente, actualizate, care cuprind alegătorii din fiecare secţie de votare

Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, prin structurile sale teritoriale

0

1

2

3

4

101.

Cel mai târziu cu două zile înaintea celui de-al doilea tur de scrutin

4 decembrie 2009

Art. 14 alin. (1)

Distribuirea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a buletinelor de vot, a ştampilelor de control şi a ştampilelor cu menţiunea „VOTAT", a formularelor pentru încheierea proceselor-verbale, a tabelelor prevăzute la art. 7 şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral

Prefectul, împreună cu preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, prin intermediul primarilor

Pe bază de proces-verbal

102.

Cu două zile înaintea celui de-al doilea tur de scrutin

4 decembrie 2009

Art. 6 alin. (3) şi art. 14 alin. (1)

Predarea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a două exemplare ale copiilor de pe listele electorale permanente

Primarii

Pe bază de proces-verbal, încheiat între primari şi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

103.

In preziua celui de-al doilea tur de scrutin

5 decembrie 2009, ora 7,00

Art. 15 alin. (1)

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

104.

In preziua celui de-al doilea tur de scrutin

5 decembrie 2009

Afişarea la sediul fiecărei secţii de votare a câte unui buletin de vot, vizat şi anulat, după caz, de preşedintele biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal

105.

In ajunul zilei votării

5 decembrie 2009, ora 18,00

Art. 194 alin. (3)

Prezentarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, la sediul secţiei de votare şi dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe sediul secţiei de votare şi fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia

Se încheie proces-verbal

106.

In ajunul zilei votării

5 decembrie 2009, orele 18,00-20,00

Art. 194 alin. (3) şi 196 alin. (1)

Primirea cererilor de votare prin intermediul urnei speciale

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

107.

In ziua votării

6 decembrie 2009, ora 6,00

Art. 194 alin. (5)

Verificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1), a numărului buletinelor de vot primite, a numărului de buletine de vot lipsă, respectiv a numărului ştampilelor cu menţiunea „VOTAT" primite; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea şi sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri şi, după caz, a persoanelor acreditate

Se încheie proces-verbal cu operaţiunile efectuate şi constatările făcute.

0

1

2

3

4

108.

In ziua votării

6 decembrie 2009, ora 7,00

Art. 195 alin. (1)

ÎNCEPEREA VOTĂRII

109.

In ziua votării

6 decembrie 2009, ora 21,00

Art. 195 alin. (1) şi art. 197

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se votează pot să îşi exercite dreptul de vot.

110.

In termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării

7 decembrie 2009

Art. 21 alin. (5)

Numărarea voturilor şi încheierea proceselor-verbale Inaintarea către biroul electoral judeţean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti a dosarului conţinând procesele-verbale, toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, însoţit de ştampila de control, precum şi a dosarului cuprinzând copia de pe lista electorală permanentă, tabelele utilizate în cadrul secţiei şi declaraţiile pe propria răspundere ale alegătorilor care au votat la secţiile de votare speciale

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, însoţit, la cerere, de alţi membri ai biroului electoral respectiv

Dosare sigilate şi ştampilate, care se înaintează cu pază înarmată

111.

In cel mult 24 de ore de la primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate

Art. 21 alin. (6)

Transmiterea către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare

Misiunile diplomatice şi consulatele

Prin mijloace electronice

112.

In termen de 24 de ore de la primirea dosarelor: cel mai târziu

8 decembrie 2009

Art. 21 alin. (9)

Trimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare la tribunalul în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea

Transmiterea unei copii, contrasemnată şi ştampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, la tribunalul Bucureşti

Biroul electoral judeţean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti

Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Cu pază înarmată

113.

In termen de cel mult 3 zile de la

închiderea votării: cel mai târziu

8 decembrie 2009, ora 21,00

Art. 24 alin. (2)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală

Partidele şi candidaţii care au participat la alegeri

Cerere temeinic motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Curţii Constituţionale

0

1

2

3

4

114.

In termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secţiilor de votare:

9 decembrie 2009

Art. 23 alin. (3)

Inaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, precum şi cu toate contestaţiile şi întâmpinările primite de competenţa Biroului Electoral Central, formând un dosar sigilat, ştampilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean, ai biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau ai biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi dosarele cuprinzând copiile de pe listele electorale permanente şi tabelele utilizate în cadrul secţiilor de votare, precum şi declaraţiile pe propria răspundere ale alegătorilor care au votat la secţiile de votare speciale, după caz, însoţite de ştampila biroului electoral respectiv

Biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau, după caz, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază înarmată

115.

In termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar:

10 decembrie 2009

Art. 23 alin. (3)

Inaintarea către Curtea Constituţională a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare şi centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare

Biroul Electoral Central

Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază înarmată

116.

Inainte de publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I

 Art. 28 alin. (7)

Punerea la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente a unui spaţiu pentru depozitarea copiilor de pe listele electorale permanente şi a tabelelor utilizate ia secţiile de votare, precum şi a celorlalte materiale rezultate din procesul electoral care se păstrează în arhiva acesteia

Secretariatul General al Guvernului

117.

După primirea dosarului de la Biroul Electoral Central şi soluţionarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală

Art. 25 alin. (1)

Validarea alegerilor şi publicarea rezultatului acestora în mass-media şi în Monitorul Oficial al României, Partea I

Curtea Constituţională


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1044/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1044 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1044/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu