E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 79 din  6 iulie 1995

privind ratificarea Protocolului nr. 11 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin conventie, incheiat la Strasbourg la 11 mai 1994

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 147 din 13 iulie 1995


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se ratifica Protocolul nr. 11 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin conventie, incheiat la Strasbourg la 11 mai 1994.
    Art. 2
    Protocolul nr. 11 este prevazut ca anexa la prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 31 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                       prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              ADRIAN NASTASE

                             PROTOCOLUL NR. 11
la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin conventie*)

    *) Traducere.

    Strasbourg, 11 mai 1994

    Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare conventia),
    considerand ca este necesar si urgent sa restructureze mecanismul de control stabilit de conventie pentru a mentine si a intari eficacitatea apararii drepturilor omului si a libertatilor fundamentale prevazute de conventie, avand in vedere, in principal, cresterea numarului de cereri si de state membre ale Consiliului Europei,
    considerand ca se impune, prin urmare, amendarea anumitor dispozitii ale conventiei in sensul inlocuirii, in special, a Comisiei si a Curtii Europene a Drepturilor Omului existente printr-o noua Curte permanenta,
    avand in vedere Rezolutia nr. 1 adoptata la Conferinta Ministeriala Europeana asupra Drepturilor Omului, tinuta la Viena la 19 - 20 martie 1985,
    avand in vedere Recomandarea nr. 1194 (1992), adoptata de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei la 6 octombrie 1992,
    avand in vedere decizia luata asupra reformei mecanismului de control al conventiei de catre sefii de stat si de guvern ai statelor membre ale Consiliului Europei in Declaratia de la Viena din 9 octombrie 1993,
    au convenit asupra celor ce urmeaza:

    Art. 1
    Textele titlurilor II - IV din conventie (articolele 19 - 56) si Protocolul nr. 2 atribuind Curtii Europene a Drepturilor Omului competenta de a da avize consultative sunt inlocuite cu urmatorul titlu II din conventie (articolele 19 - 51):

    "TITLUL II
    Curtea Europeana a Drepturilor Omului

    Art. 19
    Infiintarea Curtii
    Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru inaltele parti contractante din prezenta conventie si din protocoalele sale, se infiinteaza o Curte Europeana a Drepturilor Omului, numita in continuare Curtea. Aceasta va functiona permanent.
    Art. 20
    Numarul judecatorilor
    Curtea se compune dintr-un numar de judecatori egal cu cel al inaltelor parti contractante.
    Art. 21
    Conditii de exercitare a functiilor
    1. Judecatorii trebuie sa se bucure de cea mai inalta reputatie morala si sa intruneasca conditiile cerute pentru exercitarea unor inalte functiuni judiciare sau sa fie juristi avand o competenta recunoscuta.
    2. Judecatorii isi exercita mandatul cu titlu individual.
    3. In cursul mandatului lor, judecatorii nu pot exercita nici o activitate incompatibila cu cerintele de independenta, de impartialitate sau de disponibilitate impuse de o activitate cu caracter permanent; orice problema ridicata in aplicarea acestui paragraf este rezolvata de catre Curte.
    Art. 22
    Alegerea judecatorilor
    1. Judecatorii sunt alesi de Adunarea Parlamentara in numele fiecarei inalte parti contractante, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o lista de trei candidati prezentati de inalta parte contractanta.
    2.Aceeasi procedura este urmata pentru a completa Curtea in cazul aderarii de noi inalte parti contractante si pentru a se ocupa locurile devenite vacante.
    Art. 23
    Durata mandatului
    1. Judecatorii sunt alesi pentru o durata de 6 ani. Ei pot fi realesi. Totusi, mandatele unei jumatati din numarul judecatorilor desemnati la prima alegere se vor incheia la implinirea a 3 ani.
    2. Judecatorii al caror mandat se va incheia la implinirea perioadei initiale de 3 ani sunt desemnati prin tragere la sorti, efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei, imediat dupa alegerea lor.
    3. Pentru a se asigura, in masura posibilului, reinnoirea mandatelor unei jumatati din numarul judecatorilor la fiecare 3 ani, Adunarea Parlamentara poate, inainte de a proceda la orice alegere ulterioara, sa decida ca unul sau mai multe mandate ale judecatorilor ce urmeaza sa fie alesi sa aiba o alta durata decat cea de 6 ani, fara ca totusi ea sa poata depasi 9 ani sau sa fie mai mica de 3 ani.
    4. In cazul in care trebuie atribuite mai multe mandate si Adunarea Parlamentara aplica paragraful precedent, repartizarea mandatelor se face prin tragere la sorti, efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei, imediat dupa alegere.
    5. Judecatorul ales in locul unui judecator al carui mandat nu a expirat va duce la sfarsit mandatul predecesorului sau.
    6. Mandatul judecatorilor se incheie atunci cand ei implinesc varsta de 70 de ani.
    7. Judecatorii raman in functie pana la inlocuirea lor. Ei continua totusi sa se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizati.
    Art. 24
    Revocare
    Un judecator nu poate fi revocat din functiile sale decat daca ceilalti judecatori decid, cu majoritate de doua treimi, ca el a incetat sa corespunda conditiilor necesare.
    Art. 25
    Grefa si secretari juridici
    Curtea dispune de o grefa ale carei sarcini si organizare sunt stabilite prin regulamentul Curtii. Ea este asistata de secretari juridici.
    Art. 26
    Adunarea plenara a Curtii
    Curtea reunita in Adunarea plenara:
    a) alege, pentru o durata de 3 ani, pe presedintele sau si pe unul sau doi vicepresedinti; ei pot fi realesi;
    b) constituie Camere pentru o perioada determinata;
    c) alege presedintii camerelor Curtii, care pot fi realesi;
    d) adopta regulamentul Curtii; si
    e) alege grefierul si unul sau mai multi grefieri adjuncti.
    Art. 27
    Comitete, Camere si Marea Camera
    1. Pentru examinarea cauzelor aduse inaintea sa, Curtea isi desfasoara activitatea in comitete de trei judecatori, in Camere de sapte judecatori si intr-o Mare Camera de saptesprezece judecatori. Camerele Curtii constituie comitete pentru o perioada determinata.
    2. Judecatorul ales in numele unui stat-parte la litigiu este membru de drept al Camerei si al Marii Camere; in cazul absentei acestui judecator sau atunci cand el nu-si poate desfasura activitatea, acest stat-parte desemneaza o persoana care sa activeze in calitate de judecator.
    3. Fac, de asemenea, parte din Marea Camera presedintele Curtii, vicepresedintii, presedintii Camerelor si alti judecatori desemnati conform regulamentului Curtii. Cand cauza este deferita Marii Camere in virtutea art. 43, nici un judecator al Camerei care a emis hotararea nu poate face parte din aceasta, cu exceptia presedintelui Camerei si a judecatorului ales in numele statului-parte interesat.
    Art. 28
    Declaratii ale comitetelor privind inadmisibilitatea
    Un comitet poate, prin vot unanim, sa declare inadmisibila sau sa scoata de pe rol o cerere individuala, introdusa in virtutea art. 34, atunci cand o astfel de decizie poate fi luata fara o examinare complementara. Decizia este definitiva.
    Art. 29
    Decizii ale Camerelor asupra admisibilitatii si fondului
    1. Daca nici o decizie nu a fost luata in virtutea art. 28, o Camera se poate pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor individuale introduse in virtutea art. 34.
    2. O Camera se pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor introduse de state in virtutea art. 33.
    3. In afara unei decizii contrare a Curtii in cazuri exceptionale, decizia asupra admisibilitatii este luata in mod separat.
    Art. 30
    Desesizarea in favoarea Marii Camere
    In cazul in care cauza adusa inaintea unei Camere ridica o problema grava privitoare la interpretarea conventiei sau a protocoalelor sale, sau daca solutionarea unei probleme poate conduce la o contradictie cu o hotarare pronuntata anterior de Curte, Camera poate, atat timp cat nu a pronuntat hotararea sa, sa se desesizeze in favoarea Marii Camere, in afara cazului in care una dintre parti se opune la aceasta.
    Art. 31
    Atributii ale Marii Camere
    Marea Camera:
    1. se pronunta asupra cererilor introduse in virtutea art. 33 sau a art. 34, atunci cand cauza i-a fost deferita de Camera in virtutea art. 30 sau cand cauza i-a fost deferita in virtutea art. 43; si
    2. examineaza cererile de aviz consultativ introduse in virtutea art. 47.
    Art. 32
    Competenta Curtii
    1. Competenta Curtii acopera toate problemele privind interpretarea si aplicarea conventiei si a protocoalelor sale, care ii sunt supuse in conditiile prevazute in art. 33, 34 si 47.
    2. In caz de contestare a competentei sale, Curtea hotaraste.
    Art. 33
    Cauze interstatale
    Orice inalta parte contractanta poate sesiza Curtea asupra oricarei pretinse incalcari a prevederilor conventiei si ale protocoalelor sale de catre o alta inalta parte contractanta.
    Art. 34
    Cereri individuale
    Curtea poate fi sesizata printr-o cerere de catre orice persoana fizica, orice organizatie neguvernamentala sau de orice grup de particulari care se pretinde victima a unei incalcari de catre una dintre inaltele parti contractante a drepturilor recunoscute in conventie sau in protocoalele sale. Inaltele parti contractante se angajeaza sa nu impiedice prin nici o masura exercitiul eficace al acestui drept.
    Art. 35
    Conditii de admisibilitate
    1. Curtea nu poate fi sesizata decat dupa epuizarea cailor de recurs interne, asa cum se intelege din principiile de drept international general recunoscute, si intr-un termen de 6 luni, incepand cu data deciziei interne definitive.
    2. Curtea nu retine nici o cerere individuala introdusa in aplicarea art. 34, daca:
    a) ea este anonima; sau
    b) ea este in mod esential aceeasi cu o cerere examinata anterior de catre Curte sau deja supusa unei alte instante internationale de ancheta sau de reglementare si daca ea nu contine fapte noi.
    3. Curtea declara inadmisibila orice cerere individuala introdusa in aplicarea art. 34, atunci cand ea considera cererea incompatibila cu dispozitiile conventiei sau ale protocoalelor sale, in mod vadit nefondata sau abuziva.
    4. Curtea respinge orice cerere pe care o considera inadmisibila in aplicarea prezentului articol. Ea poate proceda astfel in orice stadiu al procedurii.
    Art. 36
    Interventia tertilor
    1. In orice cauza aflata in fata unei Camere sau a Marii Camere, o inalta parte contractanta, al carei cetatean este reclamantul, are dreptul de a prezenta observatii scrise si de a lua parte la audieri.
    2. In interesul bunei administrari a justitiei, presedintele Curtii poate invita orice inalta parte contractanta care nu este parte in cauza sau orice persoana interesata, alta decat reclamantul, sa prezinte observatii scrise sau sa ia parte la audiere.
    Art. 37
    Scoaterea de pe rol
    1. In orice stadiu la procedurii, Curtea poate hotari scoaterea de pe rol a unei cereri atunci cand circumstantele permit sa se traga concluzia ca:
    a) solicitantul nu doreste sa o mai mentina; sau
    b) litigiul a fost rezolvat; sau
    c) pentru orice alt motiv, constatat de Curte, continuarea examinarii cererii nu se mai justifica.
    Totusi Curtea continua examinarea cererii daca respectarea drepturilor omului garantate prin conventie si prin protocoalele sale o cere.
    2. Curtea poate hotari repunerea pe rol a unei cereri atunci cand ea considera ca imprejurarile o justifica.
    Art. 38
    Examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate si procedura de rezolvare pe cale amiabila
    1. In cazul in care Curtea declara o cerere admisibila, ea:
    a) procedeaza la examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate, impreuna cu reprezentantii partilor, si, daca este cazul, la o ancheta, pentru a carei desfasurare eficienta statele interesate vor furniza toate facilitatile necesare;
    b) se pune la dispozitia celor interesati, in scopul de a se ajunge la rezolvarea cauzei pe cale amiabila, pe baza respectarii drepturilor omului, astfel cum acestea sunt recunoscute in conventie si in protocoalele sale.
    2. Procedura deschisa la paragraful 1 b) este confidentiala.
    Art. 39
    Rezolvarea pe cale amiabila
    In cazul rezolvarii pe cale amiabila, Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se limiteaza la o scurta expunere a faptelor si a solutiei adoptate.
    Art. 40
    Audiere publica si acces la documente
    1. Audierea este publica, in afara cazului in care Curtea nu decide altfel, motivat de circumstante exceptionale.
    2. Documentele depuse la grefa sunt accesibile publicului, in afara cazului in care presedintele Curtii nu decide altfel.
    Art. 41
    Reparatie echitabila
    Daca Curtea declara ca a avut loc o incalcare a conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat o inlaturare incompleta a consecintelor acestei incalcari, Curtea acorda partii lezate, daca este cazul, o reparatie echitabila.
    Art. 42
    Hotararile Camerelor
    Hotararile Camerelor devin definitive conform dispozitiilor art. 44 paragraful 2.
    Art. 43
    Retrimiterea in fata Marii Camere
    1. Intr-un termen de 3 luni de la data hotararii unei Camere, orice parte in cauza poate, in cazuri exceptionale, sa ceara retrimiterea cauzei in fata Marii Camere.
    2. Un colegiu de cinci judecatori ai Marii Camere accepta cererea in cazul in care cauza ridica o problema grava referitoare la interpretarea sau la aplicarea conventiei sau a protocoalelor sale, sau o alta problema grava cu caracter general.
    3. In cazul in care colegiul accepta cererea, Marea Camera se pronunta asupra cauzei printr-o hotarare.
    Art. 44
    Hotarari definitive
    1. Hotararea Marii Camere este definitiva.
    2. Hotararea unei Camere devine definitiva:
    a) atunci cand partile declara ca ele nu vor cere retrimiterea cauzei in fata Marii Camere; sau
    b) la 3 luni de la data hotararii, daca retrimiterea cauzei in fata Marii Camere nu a fost ceruta; sau
    c) atunci cand Colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere formulata potrivit art. 43.
    3. Hotararea definitiva se publica.
    Art. 45
    Motivarea hotararilor si deciziilor
    1. Hotararile, precum si deciziile care declara cererile admisibile sau inadmisibile sunt motivate.
    2. Daca hotararea nu exprima in totalitate sau in parte opinia unanima a judecatorilor, oricare judecator are dreptul sa adauge acesteia expunerea opiniei sale separate.
    Art. 46
    Forta obligatorie si executarea hotararilor
    1. Inaltele parti contractante se angajeaza sa se conformeze hotararilor definitive ale Curtii in litigiile in care ele sunt parti.
    2. Hotararea definitiva a Curtii este transmisa Comitetului Ministrilor, care supravegheaza executarea ei.
    Art. 47
    Avize consultative
    1. Curtea poate, la cererea Comitetului Ministrilor, sa dea avize consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea conventiei si a protocoalelor sale.
    2. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de continutul sau de intinderea drepturilor si a libertatilor definite in titlul I al conventiei si in protocoalele sale, nici asupra altor probleme de care Curtea sau Comitetul Ministrilor ar putea sa ia cunostinta ca urmare a introducerii unui recurs prevazut in conventie.
    3. Decizia Comitetului Ministrilor de a cere un aviz Curtii este luata prin votul majoritatii reprezentantilor care au dreptul de a face parte din acesta.
    Art. 48
    Competenta consultativa a Curtii
    Curtea decide daca cererea de aviz consultativ prezentata de Comitetul Ministrilor este de competenta sa, asa cum aceasta este definita de art. 47.
    Art. 49
    Motivarea avizelor consultative
    1. Avizul Curtii trebuie motivat.
    2. Daca avizul nu exprima in tot sau in parte opinia unanima a judecatorilor, oricare judecator are dreptul sa alature acestuia expunerea opiniei sale separate.
    3. Avizul Curtii este transmis Comitetului Ministrilor.
    Art. 50
    Cheltuieli de functionare a Curtii
    Cheltuielile de functionare a Curtii sunt in sarcina Consiliului Europei.
    Art. 51
    Privilegii si imunitati ale judecatorilor
    Judecatorii se bucura, pe timpul exercitarii functiilor lor, de privilegiile si imunitatile prevazute la art. 40 din Statutul Consiliului Europei si de acordurile incheiate in virtutea acestui articol."

    Art. 2
    1. Titlul V din conventie devine titlul III din conventie; articolul 57 din conventie devine articolul 52 din conventie; articolele 58 si 59 din conventie sunt suprimate, iar articolele 60 - 66 din conventie devin articolele 53 - 59 din conventie.
    2. Titlul I din conventie se intituleaza "Drepturi si libertati", iar noul titlu III, "Dispozitii diverse". Articolele 1 - 18, precum si noile articole 52 - 59 din conventie au titlurile mentionate in anexa la prezentul protocol.
    3. In noul articol 56, la paragraful 1, se insereaza cuvintele "sub rezerva paragrafului 4 al prezentului articol", dupa cuvintele "se va aplica"; la paragraful 4, cuvintele "comisiei" si "conform art. 25 din prezenta conventie" sunt inlocuite cu cuvintele "Curtii" si "conform art. 34 din conventie". In noul articol 58 paragraful 4, cuvintele "art. 63" sunt inlocuite cu cuvintele "art. 56".
    4. Protocolul aditional la conventie se modifica dupa cum urmeaza:
    a) articolele sunt prezentate cu titlurile enumerate in anexa la prezentul protocol; si
    b) la articolul 4, ultima faza, cuvintele "din art. 63" sunt inlocuite cu cuvintele "din art. 56".
    5. Protocolul nr. 4 se modifica dupa cum urmeaza:
    a) articolele sunt prezentate cu titlurile enumerate in anexa la prezentul protocol;
    b) la articolul 5 paragraful 3, cuvintele "din art. 63" sunt inlocuite cu cuvintele "din art. 56"; se adauga un nou paragraf 5, care are urmatorul continut:
    "5. Orice stat care a facut o declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate ulterior, in orice moment, sa declare, referitor la unul sau la mai multe teritorii vizate in aceasta declaratie, ca accepta competenta Curtii de a primi cererile persoanelor fizice, ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare, conform art. 34 din conventie privitor la art. 1 - 4 din prezentul protocol sau la unele dintre acestea", si
    c) paragraful 2 al articolului 6 se suprima.
    6. Protocolul nr. 6 se modifica dupa cum urmeaza:
    a) articolele sunt prezentate cu titlurile enumerate in anexa la prezentul protocol; si
    b) la articolul 4, cuvintele "pe temeiul art. 64", sunt inlocuite prin cuvintele "pe temeiul art. 57".
    7. Protocolul nr. 7 se modifica dupa cum urmeaza:
    a) articolele sunt prezentate cu titlurile enumerate in anexa la prezentul protocol;
    b) la articolul 6 paragraful 4, cuvintele "din art. 63" sunt inlocuite cu cuvintele "din art. 56"; se adauga un nou paragraf 6, care are urmatorul continut:
    "6. Orice stat care a facut o declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate ulterior, in orice moment, sa declare, referitor la unul sau la mai multe teritorii vizate in aceasta declaratie, ca accepta competenta Curtii de a primi cererile persoanelor fizice, ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare, conform art. 34 din conventie privitor la art. 1 - 5 din prezentul protocol" si
    c) paragraful 2 al articolului 7 se suprima.
    8. Protocolul nr. 9 se abroga.
    Art. 3
    1. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, semnatare ale conventiei, care isi pot exprima consimtamantul de a fi legate prin:
    a) semnare fara rezerva ratificarii, a acceptarii sau a aprobarii, sau
    b) semnare sub rezerva ratificarii, a acceptarii sau a aprobarii, urmata de ratificare, acceptare sau aprobare.
    2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
    Art. 4
    Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de un an de la data la care toate partile la conventie isi vor fi exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol conform dispozitiilor art. 3. Alegerea noilor judecatori va putea fi realizata si toate celelalte masuri necesare stabilirii noii Curti vor putea fi luate, conform dispozitiilor prezentului protocol, incepand cu data la care toate partile la conventie isi vor fi exprimat consimtamantul lor de a fi legate prin protocol.
    Art. 5
    1. Fara a se aduce atingere dispozitiilor paragrafelor 3 si 4 de mai jos, mandatul judecatorilor, membrilor Comisiei, grefierului si grefierului adjunct inceteaza la data intrarii in vigoare a prezentului protocol.
    2. Cererile aflate pe rolul Comisiei care nu au fost inca declarate admisibile la data intrarii in vigoare a prezentului protocol se examineaza de catre Curte conform dispozitiilor prezentului protocol.
    3. Cererile declarate admisibile la data intrarii in vigoare a prezentului protocol continua sa fie examinate in anul care urmeaza de catre membrii Comisiei. Toate cauzele a caror examinare nu s-a incheiat in timpul acestei perioade se transmit Curtii, care le va examina, considerandu-le cereri admisibile, conform dispozitiilor prezentului protocol.
    4. In cazul cererilor pentru care Comisia, dupa intrarea in vigoare a prezentului protocol, a adoptat un raport conform fostului articol 31 din conventie, raportul se transmite partilor, care nu au dreptul sa-l publice. Potrivit dispozitiilor aplicabile inaintea intrarii in vigoare a prezentului protocol, o cauza poate fi deferita Curtii. Colegiul Marii Camere stabileste daca una dintre Camere sau Marea Camera trebuie sa se pronunte asupra cauzei. Daca o Camera se pronunta asupra cauzei, decizia sa este definitiva. Cauzele care nu au fost deferite Curtii se examineaza de catre Comitetul Ministrilor, care procedeaza conform dispozitiilor fostului articol 32 din conventie.
    5. Cauzele aflate pe rolul Curtii, a caror examinare nu a fost incheiata la data intrarii in vigoare a prezentului protocol, se transmit Marii Camere a Curtii, care se pronunta asupra cauzei conform dispozitiilor acestui protocol.
    6. Cauzele aflate pe rolul Comitetului Ministrilor, a caror examinare potrivit fostului articol 32 nu s-a incheiat la data intrarii in vigoare a prezentului protocol, se rezolva de catre Comitetul Ministrilor, care procedeaza conform respectivului articol.
    Art. 6
    In cazul in care o inalta parte contractanta a recunoscut competenta Comisiei sau jurisdictia Curtii numai pentru cauzele posterioare sau bazate pe fapte survenite posterior declaratiei prevazute de fostul articol 25 sau de fostul articol 46 din conventie, respectiva restrictie se aplica in continuare jurisdictiei Curtii in termenii prezentului protocol.
    Art. 7
    Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei:
    a) orice semnare;
    b) depunerea oricarui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare;
    c) data intrarii in vigoare a prezentului protocol sau a anumitor dispozitii conform art. 4; si
    d) orice alt act, notificare sau comunicare in legatura cu prezentul protocol.
    In considerarea celor de mai sus, subsemnatii, avand depline puteri in acest scop, au semnat prezentul protocol.
    Incheiat la Strasbourg, la 11 mai 1994, in limbile franceza si engleza, ambele texte fiind egal autentice, intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite cate o copie certificata fiecarui stat membru al Consiliului Europei.

    ANEXA 1

                 TITLURILE DE ARTICOLE
care se insereaza in textul Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si al protocoalelor sale

                       CONVENTIA
pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale

ARTICOLUL  1 - Obligatia de a respecta drepturile omului
ARTICOLUL  2 - Dreptul la viata
ARTICOLUL  3 - Interzicerea torturii
ARTICOLUL  4 - Interzicerea sclaviei si a muncii fortate
ARTICOLUL  5 - Dreptul la libertate si la siguranta
ARTICOLUL  6 - Dreptul la un proces echitabil
ARTICOLUL  7 - Nici o pedeapsa fara lege
ARTICOLUL  8 - Dreptul la respectarea vietii private si de familie
ARTICOLUL  9 - Libertatea de gandire, de constiinta si de religie
ARTICOLUL 10 - Libertatea de exprimare
ARTICOLUL 11 - Libertatea de intrunire si de asociere
ARTICOLUL 12 - Dreptul la casatorie
ARTICOLUL 13 - Dreptul la un recurs efectiv
ARTICOLUL 14 - Interzicerea discriminarii
ARTICOLUL 15 - Derogare in caz de stare de urgenta
ARTICOLUL 16 - Restrictii ale activitatii politice a strainilor
ARTICOLUL 17 - Interzicerea abuzului de drept
ARTICOLUL 18 - Limitarea folosirii restrangerii drepturilor
*) ........................................................
ARTICOLUL 52 - Anchetele secretarului general
ARTICOLUL 53 - Apararea drepturilor omului recunoscute
ARTICOLUL 54 - Competentele Comitetului Ministrilor
ARTICOLUL 55 - Renuntarea la alte mijloace de reglementare a diferendelor
ARTICOLUL 56 - Aplicare teritoriala
ARTICOLUL 57 - Rezerve
ARTICOLUL 58 - Denuntare
ARTICOLUL 59 - Semnare si ratificare
------------
    *) Titlurile noilor articole 19 - 51 din conventie figureaza deja in prezentul protocol.

               PROTOCOLUL ADITIONAL

ARTICOLUL  1 - Protectia proprietatii
ARTICOLUL  2 - Dreptul de instruire
ARTICOLUL  3 - Dreptul la alegeri libere
ARTICOLUL  4 - Aplicare teritoriala
ARTICOLUL  5 - Raportare la conventie
ARTICOLUL  6 - Semnare si ratificare

                PROTOCOLUL Nr. 4

ARTICOLUL  1 - Interzicerea privarii de libertate pentru datorii
ARTICOLUL  2 - Libertatea de circulatie
ARTICOLUL  3 - Interzicerea expulzarii propriilor cetateni
ARTICOLUL  4 - Interzicerea expulzarii colective de straini
ARTICOLUL  5 - Aplicare teritoriala
ARTICOLUL  6 - Raportare la conventie
ARTICOLUL  7 - Semnare si ratificare

                PROTOCOLUL Nr. 6

ARTICOLUL  1 - Abolirea pedepsei cu moartea
ARTICOLUL  2 - Pedeapsa cu moartea in timp de razboi
ARTICOLUL  3 - Interzicerea derogarilor
ARTICOLUL  4 - Interzicerea rezervelor
ARTICOLUL  5 - Aplicare teritoriala
ARTICOLUL  6 - Raportare la conventie
ARTICOLUL  7 - Semnare si ratificare
ARTICOLUL  8 - Intrare in vigoare
ARTICOLUL  9 - Functiile depozitarului

                PROTOCOLUL Nr. 7

ARTICOLUL  1 - Garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini
ARTICOLUL  2 - Dreptul la doua grade de jurisdictie in materie penala
ARTICOLUL  3 - Dreptul la despagubiri in caz de eroare judiciara
ARTICOLUL  4 - Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de doua ori
ARTICOLUL  5 - Egalitatea intre soti
ARTICOLUL  6 - Aplicare teritoriala
ARTICOLUL  7 - Raportare la conventie
ARTICOLUL  8 - Semnare si ratificare
ARTICOLUL  9   Intrare in vigoare
ARTICOLUL 10   Functiile depozitarului.SmartCity5

COMENTARII la Legea 79/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 79 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 79/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu