E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 36 1995 modificat de Legea 38 2020
Legea 36 1995 modificat de Legea 71 2019
Legea 36 1995 completat de Legea 17 2017
Legea 36 1995 modificat si completat de Legea 206 2016
Legea 36 1995 in aplicare prin Ordin 2333 2013
Legea 36 1995 modificat de Legea 255 2013
Legea 36 1995 completat de Legea 255 2013
Legea 36 1995 a se vedea OUG 80 2013
Legea 36 1995 modificat de Legea 54 2013
Legea 36 1995 rectificat de Rectificare 77 2013
Legea 36 1995 modificat de Legea 77 2012
Legea 36 1995 completat de Legea 77 2012
Legea 36 1995 completat de Legea 76 2012
Legea 36 1995 modificat de Legea 60 2012
Legea 36 1995 republicat de Legea 36 2011
Legea 36 1995 completat de Legea 71 2011
Legea 36 1995 modificat de Legea 202 2010
Legea 36 1995 modificat de Legea 298 2009
Legea 36 1995 modificat de OUG 166 2008
Articolul 31 din actul Legea 36 1995 abrogat de OUG 25 2005
Legea 36 1995 modificat de OUG 25 2005
Legea 36 1995 in legatura cu Legea 589 2004
Articolul 13 din actul Legea 36 1995 completat de articolul 2 din actul Legea 267 2003
Articolul 28 din actul Legea 36 1995 in legatura cu articolul 14 din actul OUG 76 2001
Legea 36 1995 in legatura cu Legea 223 2001
Legea 36 1995 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 295 2000
Articolul 8 din actul Legea 36 1995 completat de articolul 1 din actul OUG 177 2000
Articolul 88 din actul Legea 36 1995 articole noi... articolul 1 din actul OUG 177 2000
Legea 36 1995 in legatura cu Norma 443 1999
Articolul 111 din actul Legea 36 1995 abrogat de articolul 44 din actul OUG 85 1997
Legea 36 1995 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 178 1997
Legea 36 1995 in legatura cu articolul 3 din actul Hotărârea 65 1997
Legea 36 1995 in legatura cu Ordin 233 1996
Articolul 109 din actul Legea 36 1995 in legatura cu articolul 4 din actul Ordonanţa 37 1995
Legea 36 1995 in legatura cu Ordin 710 1995
Legea 36 1995 republicat de Legea 36 1995
Legea 36 1995 republicat de Legea 36 1995
Legea 36 1995 republicat de Legea 36 1995
Legea 36 1995 in legatura cu Decizia 44 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 36 din 12 mai 1995

Legea notarilor publici si a activitatii notariale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 92 din 16 mai 1995


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea.
    Art. 2
    Activitatea notariala se realizeaza de notarii publici prin acte notariale si consultatii juridice notariale, in conditiile prezentei legi.
    Art. 3
    Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome.
    Art. 4
    Actul indeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.
    Art. 5
    Actele notariale pot fi efectuate si de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, precum si de alte institutii, in conditiile si limitele prevazute de lege.
    Art. 6
    Notarii publici si celelalte institutii prevazute la art. 5, care desfasoara activitate notariala, au obligatia sa verifice ca actele pe care le instrumenteaza sa nu cuprinda clauze contrare legii si bunelor moravuri, sa ceara si sa dea lamuriri partilor asupra continutului acestor acte spre a se convinge ca le-au inteles sensul si le-au acceptat efectele, in scopul prevenirii litigiilor.
    In cazul in care actul solicitat este contrar legii si bunelor moravuri, notarul public va refuza intocmirea lui.
    Daca inscrisul prezentat are un continut indoielnic, iar notarul public nu poate refuza instrumentarea actului, va atrage atentia partilor asupra consecintelor juridice la care se expun si va face mentiune expresa in act.
    Daca partea se opune la inserarea mentiunii, notarul public va refuza intocmirea actului.
    Art. 7
    Activitatea notariala se infaptuieste in mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

    CAP. 2
    Competenta notarilor publici

    Art. 8
    Notarul public indeplineste urmatoarele acte notariale:
    a) redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor;
    b) autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat;
    c) procedura succesorala notariala;
    d) certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;
    e) legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;
    f) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti;
    g) primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti;
    h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;
    i) legalizarea copiilor de pe inscrisuri;
    j) efectuarea si legalizarea traducerilor;
    k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit;
    l) orice alte operatiuni prevazute de lege.
    Art. 9
    Notarii publici dau consultatii juridice in materie notariala, altele decat cele referitoare la continutul actelor pe care le indeplinesc si participa, in calitate de specialisti desemnati de parti, la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.
    Art. 10
    In indeplinirea atributiilor ce-i revin, notarul public are competenta generala, cu exceptiile prevazute in situatiile urmatoare:
    a) procedura succesorala notariala este de competenta notarului public din biroul notarial situat in circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care defunctul si-a avut ultimul domiciliu;
    b) in cazul mostenirilor succesive, mostenitorii pot alege competenta oricaruia dintre birourile notariale din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care si-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urma;
    c) actele de protest al cambiilor, biletelor la ordin si cecurilor se fac de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care urmeaza a se face plata;
    d) eliberarea duplicatelor si reconstituirea actelor notariale se fac de notarul public in al carui birou se afla originalul acestora.
    Art. 11
    Conflictele de competenta intre birourile notarilor publici situate in aceeasi circumscriptie a unei judecatorii se solutioneaza de acea judecatorie, la sesizarea partii interesate. Hotararea judecatoriei este definitiva.
    Cand conflictul intervine intre birouri notariale situate in circumscriptii diferite, competenta apartine judecatoriei in a carei circumscriptie se afla biroul de notar public cel din urma sesizat.
    Art. 12
    Secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici vor indeplini, la cererea partilor, urmatoarele acte notariale:
    a) legalizarea semnaturilor de pe inscrisurile prezentate de parti;
    b) legalizarea copiilor de pe inscrisuri, cu exceptia inscrisurilor sub semnatura privata.
    Actele prevazute la alin. 1, in cazul in care depunerea lor este necesara la unele institutii sau agenti economici, vor fi indeplinite de acestea.
    Art. 13
    Activitatea notariala a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei se desfasoara pe baza legii romane si a intelegerilor internationale la care Romania este parte, precum si potrivit uzantelor internationale.
    La cererea persoanelor fizice avand cetatenia romana, precum si a persoanelor juridice romane, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei indeplinesc urmatoarele acte notariale:
    a) redactarea de inscrieri in vederea autentificarii sau legalizarii semnaturii;
    b) autentificarea inscrisurilor;
    c) legalizarea sigiliilor si a semnaturilor;
    d) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti;
    e) certificarea unor fapte;
    f) legalizarea de copii de pe inscrisuri;
    g) efectuarea si legalizarea traducerilor;
    h) primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti;
    i) eliberarea de duplicate de pe actele notariale intocmite de misiunile diplomatice sau oficiile consulare.
    Activitatile notariale prevazute la alin. 2 lit. c), f) si g) pot fi indeplinite, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, si la cererea persoanelor fizice sau juridice straine, in masura in care legile si reglementarile statului de resedinta nu se opun.
    Actele notariale se indeplinesc la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum si la bordul navelor si aeronavelor sub pavilion romanesc care se afla stationate in raza de activitate a acestor organe, precum si la domiciliul cetateanului roman ori in alt loc, daca acest lucru este prevazut in conventiile internationale la care Romania si statul de resedinta sunt parti sau legea locala nu se opune.

    CAP. 3
    Organizarea activitatii notarilor publici

    SECTIUNEA I
    Organizarea si functionarea birourilor notarilor publici
    Art. 14
    Activitatea notarilor publici se desfasoara in cadrul unui birou, in care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati, cu personalul auxiliar corespunzator.
    Prin asociere, notarul public nu-si pierde dreptul de birou notarial individual.
    Notarul public sau notarii publici asociati, titulari ai unui birou, pot angaja notari stagiari, traducatori, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii notariale.
    Evidenta birourilor de notari publici si lucrarile privind numirea si incetarea functiei notarilor publici se intocmesc de personalul de specialitate notariala din Ministerul Justitiei.
    Art. 15
    In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de notari publici. Numarul notarilor publici si al birourilor in care acestia isi desfasoara activitatea se stabileste de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
    Numarul de notari publici se actualizeaza anual de catre ministrul justitiei, potrivit propunerilor Camerelor Notarilor Publici si, cu prioritate, in raport cu numarul notarilor stagiari care au promovat examenul de notar public.
    In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri de notari publici, competenta teritoriala a fiecaruia se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii.
    Art. 16
    Notar public poate fi cel care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania si are capacitatea de exercitiu al drepturilor civile;
    b) este licentiat in drept - stiinte juridice - sau doctor in drept;
    c) nu are antecedente penale;
    d) se bucura de o buna reputatie;
    e) cunoaste limba romana;
    f) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;
    g) a indeplinit timp de 2 ani functia de notar stagiar si a promovat examenul de notar public sau a exercitat timp de 5 ani functia de notar, judecator, procuror, avocat sau o alta functie de specialitate juridica si dovedeste cunostintele necesare functiei de notar public.
    Art. 17
    Notarul public este numit de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, in baza cererii celui interesat si dupa ce face dovada indeplinirii cerintelor aratate la art. 16.
    Art. 18
    Inainte de a-si incepe activitatea, in termen de 60 de zile de la numire, notarul public este obligat sa-si inregistreze biroul la Curtea de apel in circumscriptia careia isi are sediul biroul de notar public. Pentru inregistrarea biroului, notarul public va prezenta sigiliul si specimenul de semnatura.
    Ministrul justitiei poate, in cazuri temeinic justificate, sa prelungeasca acest termen.
    Neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. 1 atrage revocarea numirii notarului public.
    Art. 19
    Dupa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 18, notarul public va depune juramantul in fata ministrului justitiei si a presedintelui Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau a reprezentantilor acestora.
    Juramantul are urmatorul continut:
    "Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi indeplinesc cu onoare si credibilitate publica, cu constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"
    Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit credintei religioase a notarului public.
    Notarul public fara confesiune va depune juramantul fara formula religioasa, pe constiinta si onoare.
    Art. 20
    Poate fi notar stagiar cel care:
    a) indeplineste conditiile prevazute la art. 16 lit. a) - f);
    b) este angajat intr-un birou de notar public;
    c) se afla in perioada de stagiu pana la promovarea examenului de notar public.
    Art. 21
    Notarul public poate delega pe notarul stagiar sa indeplineasca urmatoarele atributii:
    a) efectuarea lucrarilor de secretariat;
    b) legalizarea copiilor de pe inscrisuri;
    c) legalizarea semnaturii traducatorului;
    d) darea de data certa a inscrisurilor prezentate de parti;
    e) redactarea unor proiecte de inscrisuri cu continut juridic.
    Conditiile de incheiere a contractului de munca si formarea profesionala a notarului stagiar sunt in sarcina Camerei Notarilor Publici si se stabilesc prin statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
    Art. 22
    Examenul de notar public se sustine in fata unei comisii formate din: un membru al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, reprezentantul Ministerului Justitiei, un membru al corpului didactic din invatamantul superior de specialitate si doi notari publici cu pregatire si cu prestigiu profesional, desemnati in conditiile prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi.
    Art. 23
    Calitatea de notar public inceteaza:
    a) la cerere;
    b) prin pensionare sau in cazul constatarii incapacitatii de munca, in conditiile legii;
    c) prin desfiintarea biroului notarului public, urmata de neexercitarea fara justificare de catre titularul acestuia a profesiei, in conditiile legii, intr-un alt birou de notar public, in termen de 6 luni;
    d) prin excluderea din profesie, dispusa ca sanctiune disciplinara, in conditiile prezentei legi;
    e) in cazul vaditei sale incapacitati profesionale, constatata in urma unor inspectii repetate;
    f) in cazul condamnarii definitive pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni grave sau care aduce atingere prestigiului profesiei;
    g) in cazul in care notarul public nu mai indeplineste conditiile prevazute de art. 16 lit. a), d) si f).
    Incetarea calitatii de notar public se constata sau se dispune, dupa caz, de ministrul justitiei.
    Art. 24
    Exercitiul functiei de notar public se suspenda:
    a) in caz de incompatibilitate;
    b) in situatiile prevazute la art. 41 lit. c) si art. 42 din prezenta lege;
    c) in caz de neachitare a obligatiilor banesti profesionale, dupa 6 luni de la scadenta acestora, pana la achitarea debitului;
    d) in caz de incapacitate temporara de munca.
    Art. 25
    Suspendarea se dispune de ministrul justitiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
    Incetarea suspendarii se poate dispune cu respectarea conditiei prevazute in alineatul precedent.

    SECTIUNEA II
    Camera Notarilor Publici
    Art. 26
    In circumscriptia fiecarei Curti de apel functioneaza cate o Camera a Notarilor Publici, cu personalitate juridica.
    Din Camera fac parte toti notarii publici care functioneaza in circumscriptia Curtii de apel.
    Camera Notarilor Publici este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3 - 5 membri. Colegiul director este ales de adunarea generala a membrilor Camerei, pentru o perioada de 3 ani, dintre notarii publici.
    Presedintele Colegiului director va primi o indemnizatie al carei cuantum se va stabili de adunarea generala.
    Colegiul director va avea un secretar salarizat si personal auxiliar, in numarul si in structura stabilite de adunarea generala a notarilor publici din judetele ce compun circumscriptia Camerei.
    Colegiul director al Camerei Notarilor Publici are urmatoarele atributii:
    a) rezolva plangerile partilor impotriva notarilor publici si a notarilor stagiari, luand masurile corespunzatoare si aducandu-le la cunostinta Uniunii Nationale a Notarilor Publici;
    b) deleaga, in cazuri exceptionale, pentru o perioada determinata, un notar public, din aceeasi circumscriptie a judecatoriei, care sa asigure functionarea unui alt birou de notar public, cu incunostintarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Cheltuielile cu delegarea se suporta din veniturile biroului notarului public la care este delegat;
    c) informeaza Uniunea Nationala a Notarilor Publici in legatura cu activitatea birourilor notarilor publici, asupra necesarului de notari publici si notari stagiari si face recomandari cu privire la persoanele ce urmeaza sa fie propuse de uniune pentru numirea lor in functia de notar public de catre ministrul justitiei;
    d) reprezinta Camera in relatiile cu tertii la nivelul circumscriptiei Curtii de apel;
    e) intocmeste documentarea juridica si asigura consultarea si informarea curenta a notarilor publici;
    f) tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei si a contributiei membrilor sai;
    g) procura datele si lucrarile necesare pentru Buletinul Notarilor Publici si asigura difuzarea acestuia;
    h) indeplineste alte atributii prevazute de lege si de regulament.

    SECTIUNEA III
    Uniunea Nationala a Notarilor Publici
    Art. 27
    Notarii publici din Romania se constituie in Uniunea Nationala a Notarilor Publici, organizatie profesionala cu personalitate juridica, care isi alege un consiliu de conducere si alte organe stabilite prin statutul propriu.
    Art. 28
    Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici este constituit din cate un reprezentant al fiecarei Camere a Notarilor Publici, din care se aleg presedintele si doi vicepresedinti, in conditiile stabilite prin statutul uniunii.
    Consiliul uniunii are urmatoarele atributii:
    a) propune ministrului justitiei numirea, suspendarea, revocarea ori incetarea calitatii de notar public;
    b) propune ministrului justitiei numarul necesar al birourilor de notari publici si conditiile de desfasurare a examenelor de notari publici;
    c) stabileste, cu aprobarea ministrului justitiei, onorariile minimale pentru serviciile prestate de notarii publici;
    d) aproba cotele de contributie ale birourilor notarilor publici la Camera, precum si cele ale Camerelor la Uniunea Nationala a Notarilor Publici, potrivit statutului acesteia;
    e) reprezinta Uniunea Nationala a Notarilor Publici in raporturile cu tertii, pe plan intern si international;
    f) indeplineste alte atributii prevazute de lege sau de regulament.
    Art. 29
    In cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici se va organiza si va functiona o casa de asigurari pentru garantarea responsabilitatii civile a notarilor publici, cu personalitate juridica, in conditiile stabilite prin statut propriu, aprobat de Uniunea Nationala a Notarilor Publici.

    CAP. 4
    Drepturile si indatoririle notarilor publici

    SECTIUNEA I
    Drepturile notarilor publici
    Art. 30
    Notarii publici isi exercita personal profesiunea si se bucura de stabilitate in functie, neputand fi mutati in alta localitate fara acordul lor.
    Art. 31
    Notarii publici nu pot fi cercetati, perchezitionati, retinuti, arestati sau trimisi in judecata penala sau contraventionala, fara avizul ministrului justitiei, pentru fapte savarsite in legatura cu exercitiul activitatilor profesionale.
    Art. 32
    Notarii publici au dreptul la onorarii pentru fiecare serviciu prestat, in conformitate cu art. 28 alin. 2 lit. c).
    Art. 33
    Notarul public are dreptul la concediu de odihna, in conditiile stabilite prin statut.
    Art. 34
    Notarii publici beneficiaza de drepturile de asigurari sociale pe baza contributiei la sistemul asigurarilor sociale de stat, in conditiile legii.
    Art. 35
    Exercitarea profesiei de notar public este incompatibila cu:
    a) desfasurarea unei activitati salarizate, cu exceptia:
    - activitatii didactice universitare;
    - activitatii literare si publicistice;
    - calitatii de deputat sau senator, ori a celei de consilier in consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;
    b) desfasurarea unor activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
    c) calitatea de asociat intr-o societate in nume colectiv, de asociat comandidat in societatile in comandita simpla sau pe actiuni, administrator al unei societati cu raspundere limitata, presedinte al unui consiliu de administratie, membru al consiliului de conducere, director general sau director al unei societati pe actiuni, administrator al unei societati civile.

    SECTIUNEA II
    Indatoririle si raspunderile notarilor publici
    Art. 36
    Notarii publici si personalul birourilor notariale au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie.
    Art. 37
    Notarul public nu poate absenta mai mult de 5 zile consecutiv, fara a asigura functionalitatea biroului sau, in conditiile legii.
    In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. 1, Camera Notarilor Publici poate delega, dupa caz, un alt notar public pentru indeplinirea atributiilor notarului public absent, in conditiile prevazute de statutul uniunii.
    Art. 38
    Raspunderea civila a notarului public poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru incalcarea obligatiilor sale profesionale, atunci cand acesta a cauzat un prejudiciu.
    Asigurarea de raspundere profesionala a notarului public se realizeaza prin casa de asigurari, constituita in acest scop.
    Art. 39
    Raspunderea disciplinara a notarului public intervine pentru urmatoarele abateri:
    a) intarziere sau neglijenta in efectuarea lucrarilor;
    b) lipsa nejustificata de la birou;
    c) nerespectarea secretului profesional;
    d) comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale.
    Art. 40
    Actiunea disciplinara se exercita de Colegiul director si se judeca de Consiliul de disciplina.
    Pentru suspendarea din functie sau excluderea din profesie este obligatorie o cercetare prealabila, care se efectueaza de catre Colegiul director.
    Audierea celui in cauza este obligatorie, acesta fiind indreptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa-si formuleze apararea.
    Consiliul de disciplina citeaza partile si pronunta o hotarare motivata, care se comunica acestora.
    Impotriva hotararii partile pot face contestatie la Consiliul uniunii, in termen de 10 zile de la comunicare.
    Hotararea Consiliului uniunii poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, civila sau de contencios administrativ, dupa caz.
    Hotararea definitiva se comunica si Ministerului Justitiei.
    Procedura judecarii abaterilor disciplinare se stabileste prin regulament.
    Art. 41
    Sanctiunile disciplinare se aplica in raport cu gravitatea faptelor si constau in:
    a) observatie scrisa;
    b) amenda de la 50.000 lei la 200.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei Notarilor Publici. Neachitarea in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii atrage suspendarea de drept a notarului public pana la achitarea sumei.
    Hotararea definitiva constituie titlu executoriu;
    c) suspendarea din functie pe o durata de maximum 6 luni;
    d) excluderea din profesie.
    Art. 42
    In cazul in care impotriva notarului public s-a luat masura arestarii preventive, ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, va lua masura suspendarii din functie pana la solutionarea cauzei penale, potrivit legii.
    Daca hotararea de condamnare a ramas definitiva si ea se refera la infractiunile prevazute de art. 23 lit. f) din lege, cu acea data ministrul justitiei dispune excluderea din profesie a notarului public condamnat.
    Sigiliul, registrele si lucrarile notarului public suspendat sau exclus vor fi depuse la Camera Notarilor Publici, sub luare de dovada.

    CAP. 5
    Procedura actelor notariale

    SECTIUNEA I
    Dispozitii comune
    Art. 43
    Toate actele notariale se indeplinesc la cerere.
    Inscrisurile redactate de parti sau, dupa caz, de reprezentantii lor legali sau conventionali vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si forma, notarul public putandu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare, cu acordul partilor.
    Inscrisurile referitoare la actele notariale se redacteaza potrivit vointei partilor si in conditiile prevazute de lege.
    Inscrisurile vor fi redactate citet, ingrijit si fara prescurtari; mentiunile in cifre se vor inscrie si in litere, iar locurile goale se vor completa prin tragere de linii.
    In cadrul lucrarilor de indeplinire a actelor notariale, notarul public stabileste identitatea, domiciliul si capacitatea partilor, in afara cazurilor in care se solicita dare de data certa, intocmirea de copii legalizate sau acordarea de consultatii juridice notariale.
    Art. 44
    Inscrisurile pentru care legea prevede forma autentica vor fi redactate numai de notari publici, de avocatul partilor interesate sau de consilierul juridic ori reprezentantul legal al persoanei juridice. Persoanele care au pregatire juridica superioara vor putea redacta inscrisurile in care figureaza ca parte, ele, sotii, ascendentii sau descendentii lor.
    Consultatiile date de notarul public in domeniul juridic notarial sunt scrise sau verbale si se dau persoanelor fizice sau juridice, la solicitare sau pe baza de contract cu durata determinata.
    Art. 45
    Notarul public are obligatia sa desluseasca raporturile reale dintre parti cu privire la actul pe care vor sa-l incheie, sa verifice daca scopul pe care il urmaresc este in conformitate cu legea si sa le dea indrumarile necesare asupra efectelor lui juridice.
    De asemenea, el trebuie sa ceara partilor, ori de cate ori este cazul, documentele justificative si autorizatiile necesare pentru incheierea actului sau, la cererea acestora, va putea obtine el insusi documentatia necesara.
    Actele din care rezulta drepturi ce urmeaza a fi supuse publicitatii mobiliare sau imobiliare se vor comunica de indata, la locul unde se tine aceasta evidenta, de notarul public, care va face si demersurile necesare in numele titularilor pentru aducerea la indeplinire a tuturor lucrarilor de publicitate. Se excepteaza cazul in care partile interesate vor cere in scris sa indeplineasca ele insele formalitatile de mai sus.
    In vederea indeplinirii obligatiilor ce-i revin potrivit alin. 2 si 3, notarul public va avea acces liber la birourile de publicitate mobiliara si imobiliara.
    Notarul public nu poate refuza indeplinirea actului notarial solicitat decat in conditiile aratate la art. 6.
    Art. 46
    Organele de ordine publica vor acorda sprijin notarilor publici, in cazul in care acestia sunt impiedicati sa-si exercite atributiile. De asemenea, autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca in cadrul atributiilor lor sa acorde notarilor publici concursul solicitat pentru indeplinirea actelor notariale.
    Art. 47
    Actele solicitate de parti si orice acte de procedura notariala se intocmesc in limba romana.
    Cetatenilor apartinand minoritatilor nationale sau persoanelor care nu vorbesc sau nu inteleg limba romana li se acorda posibilitatea de a lua cunostinta de cuprinsul actului printr-un interpret. Functia de interpret poate fi indeplinita, in afara de notarul public, si de un angajat din cadrul biroului notarial, care cunoaste limba acelei persoane, precum si de traducatorii autorizati.
    Actele redactate de parti si prezentate pentru efectuarea operatiunilor notariale vor fi in limba romana.
    La cererea justificata a partilor, notarul public poate indeplini acte in legatura cu inscrisurile intocmite de parti intr-o alta limba decat cea romana, numai daca notarul instrumentator cunoaste limba in care sunt intocmite actele sau dupa ce a luat cunostinta de cuprinsul acestora prin interpret, caz in care un exemplar tradus in limba romana si semnat de cel ce a efectuat traducerea va fi atasat la dosar.
    Inscrisurile destinate a fi traduse intr-o limba straina se vor redacta fie pe doua coloane, cuprinzand in prima coloana textul in limba romana, iar in cea de-a doua, textul in limba straina, fie in mod succesiv, mai intai textul in limba romana, continuandu-se cu textul in limba straina.
    Art. 48
    Actele notariale se indeplinesc la sediul biroului notarului public in timpul programului de serviciu cu publicul, afisat in mod corespunzator.
    Un act notarial se poate indeplini in afara sediului biroului notarului public, in limitele circumscriptiei sale teritoriale, daca la incheierea lui este interesat un numar mai mare de persoane sau partea care-l solicita este impiedicata sa se prezinte, din motive temeinice, la sediul biroului.
    In cazul in care intocmirea unui act notarial nu sufera amanare din motive obiective, acesta va putea fi indeplinit si in afara programului de lucru, la cererea partii interesate.
    Art. 49
    Indeplinirea actelor notariale, in afara de redactarea inscrisurilor si de consultatiile juridice notariale, se constata prin incheiere, care va cuprinde:
    a) sediul biroului notarial;
    b) denumirea incheierii si numarul acesteia;
    c) data indeplinirii actului notarial;
    d) numele si prenumele notarului public;
    e) locul unde s-a indeplinit actul notarial, in cazul indeplinirii in afara sediului biroului notarial, precizandu-se imprejurarea care justifica intocmirea inscrisului in acel loc;
    f) numele sau denumirea partilor, domiciliul sau sediul acestora si mentiunea faptului prezentarii lor in persoana, reprezentate ori asistate, precum si modul in care li s-a constatat identitatea, cu exceptia incheierilor prin care se da data certa inscrisurilor sau se legalizeaza copii de pe inscrisuri;
    g) aratarea indeplinirii conditiilor de fond si de forma ale actului notarial intocmit in raport cu natura acelui act;
    h) constatarea indeplinirii actului notarial si a citirii acestuia de catre parti;
    i) mentiunea perceperii taxelor de timbru, a onorariului si cuantumul acestora;
    j) semnatura notarului public;
    k) sigiliul biroului notarului public.
    Art. 50
    Partile participante la actul notarial pot fi identificate de notarul public prin mentiunea in incheiere ca ele sunt cunoscute personal de acesta. In cazul in care notarul public nu cunoaste partile, este obligat sa se convinga de identitatea acestora, stabilita, dupa caz, prin:
    a) acte de identitate sau legitimatii oficiale prevazute cu semnatura, stampila si fotografia posesorului;
    b) atestarea avocatului care asista partea;
    c) doi martori de identitate, cunoscuti personal de notarul public sau legitimati conform lit. a).
    Nu poate fi martor de identitate cel care:
    a) nu a implinit 18 ani;
    b) figureaza in act ca parte sau ca beneficiar;
    c) din cauza unei deficiente psihice sau fizice nu este apt pentru dovedirea identitatii.
    Art. 51
    In situatia in care se refuza indeplinirea actului notarial, incheierea de respingere se va da numai daca partile staruie in cerere, dupa ce li s-a atras atentia ca actul solicitat este contrar legii sau bunelor moravuri. Incheierea va cuprinde si motivarea refuzului, calea de atac la judecatorie si termenul de exercitare.
    Indeplinirea actului notarial poate fi respinsa si pentru urmatoarele motive:
    a) solicitarea lucrarilor in afara orelor de lucru, cu exceptiile prevazute la art. 48 alin. 3;
    b) neprezentarea documentatiei necesare sau prezentarea ei incompleta;
    c) neplata taxelor si a onorariului stabilit;
    d) imposibilitatea identificarii partilor sau lipsa lor de discernamant.
    Art. 52
    Incalcarea cerintelor prevazute la art. 49 lit. c), f), j) si k) se sanctioneaza cu nulitatea, iar a celorlalte cerinte cu anularea, in afara de cazul in care indeplinirea acestora rezulta din lucrarile actului.
    Art. 53
    Actele notariale care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite pot fi indreptate sau completate prin incheiere de catre notarul public, la cerere sau din oficiu, cu acordul partilor, daca lucrurile cuprind date care fac posibila indreptarea greselilor sau completarea omisiunilor. Acordul partilor se prezuma daca, fiind legal citate, nu-si manifesta opunerea. Despre indreptarea sau completarea efectuata se face mentiune pe toate exemplarele actului.
    Art. 54
    Actele care au disparut fara a mai fi ramas un exemplar original se reconstituie la cerere, prin incheiere, pe baza acordului partilor sau, dupa caz, a succesorilor acestora. Reconstituirea se face la biroul notarului la care s-a intocmit actul.
    In lipsa acordului partilor, reconstituirea actelor disparute se va face de judecatoria in circumscriptia careia isi are sediul biroul notarial care a intocmit actul, in conformitate cu dispozitiile din Codul de procedura civila.
    In cazul in care actul disparut a fost intocmit de alte institutii cu activitate notariala, reconstituirea se face de judecatoria in circumscriptia careia isi are sediul institutia care a intocmit acel act sau se afla domiciliul ori sediul uneia dintre parti, dupa caz.
    Art. 55
    La cererea partii de a i se da un duplicat al actului original, biroul notarial care a intocmit acel act poate incuviinta eliberarea duplicatului. In acest scop, notarul public va cita partile sau, dupa caz, pe succesorii acestora.
    In textul duplicatului se reproduc, cuvant cu cuvant, cuprinsul inscrisului, cat si al incheierii prin care s-a constatat intocmirea inscrisului original. In locul semnaturilor originale se mentioneaza numele de familie si prenumele fiecarui semnatar.
    Duplicatul are aceeasi forta probanta ca si originalul.
    Art. 56
    Notarul public nu poate indeplini acte notariale, sub sanctiunea nulitatii, daca:
    a) in cauza sunt parti sau interesati in orice calitate, el, sotul, ascendentii si descendentii lor;
    b) este reprezentantul legal ori imputernicitul unei parti care participa la procedura notariala.
    Art. 57
    In cazul in care, valabilitatea in strainatate a actului notarial, este necesara supralegalizarea semnaturii si sigiliului notarului public de catre Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Externe si misiunea diplomatica sau oficiul consular din Romania ale statului in care actul urmeaza a fi folosit, notarul public va pune in vedere partii obligatia indeplinirii acestei cerinte.
    Birourile notariale nu pot lua in considerare actele care emana de la autoritatile altui stat, decat daca semnaturile si sigiliile acelor autoritati sunt supralegalizate de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din acest stat sau de catre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei.
    In cazul in care prin conventii internationale la care Romania este parte se prevede altfel, se aplica acele conventii.

    SECTIUNEA II
    Autentificarea actelor
    Art. 58
    Pentru autentificarea unui act, notarul public verifica si stabileste, in prealabil, identitatea partilor.
    Partile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procura speciala autentica.
    Art. 59
    Cand notarul public are indoieli cu privire la deplinatatea facultatilor mintale ale vreuneia dintre parti, procedeaza la autentificare numai daca un medic specialist atesta in scris ca partea poate sa-si exprime in mod valabil consimtamantul in momentul incheierii actului.
    Art. 60
    Pentru a lua consimtamantul partilor, dupa citirea actului, notarul public le va intreba daca au inteles continutul acestuia si daca cele cuprinse in act exprima vointa lor.
    Pentru motive temeinice, notarul public poate lua separat, dar in aceeasi zi, consimtamantul partilor care figureaza in act. In acest caz, in incheierea de incuviintare a autentificarii se va mentiona ora si locul luarii consimtamantului fiecarei parti.
    Art. 61
    Declaratia de vointa a surdului, mutului sau surdomutului, stiutori de carte, se va da in scris in fata notarului public, prin inscrierea de catre parte, inaintea semnaturii, a mentiunii "consimt la prezentul act, pe care l-am citit".
    Daca surdul, mutul sau surdomutul se gasesc din orice motiv in imposibilitate de a scrie, declaratia de vointa se va lua prin interpret.
    Pentru a lua consimtamantul unui nevazator, notarul public va intreba daca a auzit bine cand i s-a citit inscrisul si daca cele auzite reprezinta vointa sa, consemnand acestea in incheierea de autentificare.
    Art. 62
    In cazul acelora care din pricina infirmitatii, a bolii sau din orice alte cauze nu pot semna, notarul public, indeplinind actul, va face mentiune despre aceasta imprejurare in incheierea pe care o intocmeste, mentiunea astfel facuta tinand loc de semnatura.
    Art. 63
    Notarul public sau partile pot solicita ca martorii prevazuti la art. 50 sa fie prezenti si la semnarea actului.
    Art. 64
    Toate exemplarele originale ale inscrisului autentificat, cerute de parti, precum si cel ce se pastreaza in arhiva biroului notarial, impreuna cu anexele care fac parte integranta din acest inscris, se semneaza in fata notarului public de catre parti sau reprezentantii lor si, dupa caz, de cei chemati a incuviinta actele pe care partile le intocmesc, de martorii-asistenti, atunci cand este ceruta prezenta lor, si - daca este cazul - de cel care a redactat inscrisul, in conditiile prezentei legi.
    Fiecare parte poate solicita cel putin un exemplar original al inscrisului autentic.
    Art. 65
    Incheierea care constata autentificarea unui inscris va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, pe langa datele prevazute la art. 49, si urmatoarele mentiuni:
    a) constatarea ca s-a luat consimtamantul partilor;
    b) constatarea ca inscrisul a fost semnat in fata notarului de toti cei tinuti sa-l semneze.
    Mentiunea notarului public ca una dintre parti nu a putut semna tine loc de semnatura pentru aceasta;
    c) numarul anexelor cuprinse in actul autentic;
    d) dispozitia de investire cu forma autentica, care se exprima prin cuvintele: "Se declara autentic prezentul inscris".
    Art. 66
    Actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia. In lipsa actului original, titlul executoriu il poate constitui duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public.
    Art. 67
    In cazul in care notarul public respinge cererea de autentificare, incheierea va cuprinde mentiunile de la art. 51 alin. 1.
    Daca se face plangere impotriva incheierii de respingere si judecatoria o admite, notarul public va da incheierea de autentificare a actului, conform hotararii judecatoresti ramasa definitiva si irevocabila, si va mentiona ca actul produce efecte de la inregistrarea cererii de autentificare.

    SECTIUNEA III
    Procedura succesorala
    Art. 68
    Procedura succesorala notariala se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane interesate, a procurorului, precum si a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, atunci cand are cunostinta ca mostenirea cuprinde bunuri imobile.
    In cazul decesului unei persoane care nu a avut ultimul domiciliu in tara, procedura succesorala se poate indeplini de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care defunctul si-a avut bunurile cele mai importante ca valoare.
    Notarul public sesizat are obligatia de a verifica in prealabil competenta teritoriala, iar daca constata ca succesiunea este in competenta altui birou notarial, se desesizeaza, fara sa mai citeze partile, trimitand cauza notarului public competent.
    In cazul in care intr-o circumscriptie teritoriala sunt mai multe birouri de notari publici, competenta de indeplinire a procedurii succesorale apartine primului birou sesizat. Notarul public va verifica daca procedura succesorala nu s-a deschis la un alt birou de notar public din aceeasi circumscriptie, cercetand, in acest scop, registrul de evidenta a succesiunilor, potrivit regulamentului.
    Art. 69
    In cererea de deschidere a procedurii succesorale vor fi mentionate datele de stare civila ale defunctului, numele, prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului, cu mentionarea valorii acestora, precum si a pasivului succesoral.
    Cererea va fi inscrisa in registrul succesoral al notarului public.
    Art. 70
    In cazurile prevazute de lege sau la cererea celor interesati, notarul public, personal sau printr-un delegat, va face inventarierea bunurilor succesorale. Daca nu exista cerere anterioara pentru deschiderea procedurii succesorale, cererea de inventariere tine loc si de cerere de deschidere a acestei proceduri.
    Inventarierea notariala se va putea face numai cu acordul persoanei in posesia careia se afla bunurile defunctului. In caz de refuz, se va incheia un proces-verbal, semnat de cei prezenti.
    Art. 71
    Procesul-verbal de inventariere va cuprinde enumerarea, descrierea si evaluarea provizorie a bunurilor ce se aflau in posesia defunctului la data decesului.
    Bunurile a caror proprietate este contestata se vor mentiona separat.
    In inventar se cuprind mentiuni privind pasivul succesoral.
    Bunurile defunctului care se gasesc in posesia altei persoane vor fi inventariate cu precizarea locului unde se afla si a motivului pentru care se gasesc acolo.
    In cazul in care, cu ocazia inventarierii, se va gasi testament lasat de defunct, va fi vizat spre neschimbare si va fi depus in depozit la biroul notarului public.
    Inventarul se semneaza de cel care l-a intocmit, de succesibilii aflati la locul inventarului, iar in lipsa acestora sau a refuzului lor de a semna, inventarul va fi semnat de martorii prezenti.
    Art. 72
    Daca exista pericol de instrainare, pierdere, inlocuire sau distrugere a bunurilor, notarul public va putea pune bunurile sub sigiliu sau le va preda unui custode.
    In cazul in care conservarea bunurilor succesorale necesita anumite cheltuieli, acestea vor fi facute, cu incuviintarea notarului public, de custodele prevazut la alin. 1 sau, in lipsa custodelui, de un curator special, numit de notar pentru administrarea bunurilor.
    Bunurile date in custodie sau in administrare se predau pe baza de proces-verbal semnat de notar si de custode sau curator. Daca predarea are loc o data cu inventarierea, se va mentiona in procesul-verbal de inventariere, un exemplar al procesului-verbal predandu-se custodelui sau curatorului.
    Custodele sau curatorul este obligat sa restituie bunurile si sa depuna conturile la biroul notarului public la finalizarea procedurii succesorale sau atunci cand notarul considera necesar.
    Art. 73
    Daca in timpul efectuarii inventarului se vor gasi sume de bani, hartii de valoare, cecuri sau alte valori, se vor depune in depozitul notarial sau la o institutie specializata, facandu-se mentiune despre aceasta si in procesul-verbal de inventariere.
    Din sumele de bani gasite la inventariere se vor lasa mostenitorilor sau celor care locuiau cu defunctul si gospodareau impreuna cu acesta sumele necesare pentru:
    a) intretinerea persoanelor ce era in sarcina celui decedat, pentru maximum 6 luni;
    b) plata sumelor datorate in baza contractelor de munca sau plata asigurarilor sociale;
    c) acoperirea cheltuielilor pentru pastrarea si administrarea averii succesorale.
    In succesiunea in care exista indicii ca urmeaza a fi declarata vacanta, notarul public va putea incredinta administrarea provizorie a bunurilor succesorale unui curator desemnat, cu incunostintarea autoritatii administrativ-teritoriale.
    Art. 74
    Masurile de conservare luate de notarul public se vor comunica mostenitorilor legali, legatarilor si, dupa caz, executorilor testamentari, dovada comunicarii anexandu-se la dosar.
    Completarea sau modificarea masurilor de mai sus poate fi dispusa de notar pana la incheierea finala a procedurii succesorale. Efectele masurilor de conservare inceteaza la data finalizarii procedurii succesorale.
    Oricine se considera vatamat prin inventarul intocmit sau prin masurile de conservare luate de notarul public poate face plangere la judecatorie.
    Art. 75
    Dupa ce constata ca este legal sesizat, notarul public inregistreaza cauza si dispune citarea celor care au vocatie la mostenire, iar daca exista testament, citeaza si pe legatari si executorul testamentar instituit.
    Daca printr-un testament autentic s-a instituit un legatar universal, se citeaza, in lipsa de mostenitori rezervatari, numai legatarul; daca testamentul este olograf sau mistic, se citeaza si mostenitorii legali. In ambele cazuri se va cita si executorul testamentar, daca a fost desemnat prin testament.
    In succesiunea ce urmeaza a fi declarata vacanta, notarul public citeaza autoritatea administratiei publice competenta a prelua bunurile.
    In cazul mostenitorului incapabil, se citeaza reprezentantul sau legal si autoritatea tutelara.
    Art. 76
    In cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileste calitatea mostenitorilor si legatarilor, intinderea drepturilor acestora, precum si compunerea masei succesorale.
    In cazul existentei unui testament gasit la inventar sau prezentat de partea interesata, notarul public procedeaza la deschiderea lui. Daca testamentul este olograf sau mistic se constata starea lui materiala si se intocmeste un proces-verbal.
    Pe baza de declaratie sau probe administrate in cauza se va stabili daca succesorii au acceptat succesiunea in termenul legal.
    Declaratiile de renuntare la succesiune si cele de acceptare sub beneficiu de inventar se inscriu intr-un registru special.
    Art. 77
    Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc prin acte de stare civila si cu martori, iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau orice ale mijloace de proba admise de lege.
    In succesiunile care privesc bunurile comune ale autorului succesiunii si ale sotului supravietuitor, cotele de contributie ale acestora la dobandirea bunurilor se stabilesc prin acordul mostenitorilor.
    Art. 78
    Procedura succesorala se poate suspenda in urmatoarele cazuri:
    a) au trecut 6 luni de la deschiderea succesiunii si, desi au fost legal citati, succesibilii nu s-au prezentat ori au abandonat procedura succesorala, fara a cere eliberarea certificatului de mostenitor si exista dovada ca cel putin unul dintre ei a acceptat mostenirea;
    b) succesibilii isi contesta unii altora calitatea sau nu se inteleg cu privire la compunerea masei succesorale si la intinderea drepturilor care li se cuvin;
    c) mostenitorii sau alte persoane interesate prezinta dovada ca s-au adresat instantei de judecata pentru stabilirea drepturilor lor.
    In incheierea de suspendare se consemneaza elementele care au rezultat din dezbateri, pana la momentul suspendarii, cu privire la identitatea celor prezenti, optiunea succesorala a acestora si compunerea masei succesorale.
    In cazurile prevazute la alin. 1 lit. b), notarul public stabileste prin incheiere masa succesorala, cu precizarea bunurilor sau a drepturilor care se contesta, intinderea drepturilor mostenitorilor si motivele neintelegerii, indrumand partile sa solutioneze neintelegerile dintre ele pe cale judecatoreasca.
    In cazurile de suspendare a procedurii succesorale prevazute la alin. 1 lit. a) si b), daca nu s-a facut dovada ca cei in cauza s-au adresat instantei sau cei interesati n-au cerut repunerea pe rol a cauzei, notarul public va stabili taxele succesorale provizorii si onorariile si le va comunica organelor financiare.
    La cererea partilor, notarul public va putea repune pe rol dosarul succesoral oricand, daca se constata incetarea cauzelor care au determinat suspendarea lui.
    Art. 79
    In cadrul dezbaterilor succesorale, la fiecare termen notarul public intocmeste o incheiere motivata, care va cuprinde mentiunile referitoare la indeplinirea procedurii, declaratiile partilor, prezenta martorilor si masurile dispuse in vederea solutionarii cauzei.
    Art. 80
    Daca notarul public constata ca in masa succesorala nu exista bunuri, dispune prin incheiere inchiderea procedurii succesorale si claseaza cauza ca fara obiect.
    Art. 81
    In succesiunea in care exista bunuri, s-a realizat acordul intre mostenitori si s-au administrat probe indestulatoare, notarul public intocmeste incheierea finala a procedurii succesorale.
    Incheierea finala va cuprinde, pe langa mentiunile comune incheierilor notariale, numele, prenumele si ultimul domiciliu al defunctului, data decesului, numele, domiciliul si intinderea drepturilor tuturor mostenitorilor si legatarilor, bunurile si datoriile succesiunii, taxele de timbru, onorariul, precum si alte date care au fost necesare la solutionarea cauzei.
    Daca mostenitorii si-au impartit bunurile prin buna-invoiala, in incheiere se va arata modul de imparteala si bunurile succesorale atribuite fiecaruia. Actul de imparteala va putea fi cuprins in incheierea finala sau se va putea intocmi separat, intr-una din formele prescrise de lege.
    Art. 82
    Incheierea procedurii succesorale se poate face si inainte de expirarea termenului de acceptare a succesiunii, daca este neindoielnic ca nu mai sunt si alte persoane indreptatite la succesiune.
    De asemenea, procedura succesorala se poate incheia de indata, in temeiul unui testament, daca acesta indeplineste conditiile legale de forma, nu contine dispozitii contrare legii si nu aduce atingere drepturilor mostenitorilor rezervatari sau exista acordul acestora. In aceleasi conditii, notarul public va putea stabili drepturile legatarului particular asupra bunurilor determinate prin testament.
    Notarul public, avand acordul tuturor mostenitorilor, va putea proceda la reducerea liberalitatilor, pana la limitele prevazute de lege.
    Art. 83
    Pe baza incheierii finale, in termen de 20 de zile, se redacteaza certificatul de mostenitor sau de legatar, care va cuprinde constatarile din aceasta incheiere referitoare la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.
    Un exemplar al certificatului de mostenitor se elibereaza fiecaruia dintre mostenitori sau legatari, dupa caz, dupa achitarea taxelor succesorale si a onorariilor.
    In cazul in care s-a instituit un executor testamentar, se va elibera, in conditiile de mai sus, un certificat constatator al acestei calitati.
    Dupa suspendarea procedurii succesorale in conditiile art. 78 alin. 1 lit. b) si c), certificatul de mostenitor se elibereaza in baza hotararii judecatoresti ramasa definitiva si irevocabila.
    Art. 84
    In cazul in care nu s-a facut dovada existentei unor bunuri in patrimoniul defunctului ori determinarea acestora necesita operatiuni de durata si mostenitorii solicita sa li se stabileasca numai calitatea, se poate emite certificat de calitate de mostenitor.
    Art. 85
    In lipsa mostenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentantului statului, notarul public constata ca succesiunea este vacanta, eliberand certificat de vacanta succesorala, dupa expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii.
    Art. 86
    Dupa emiterea certificatului de mostenitor nu se mai poate intocmi alt certificat, decat in situatiile prevazute de lege.
    Cu acordul tuturor mostenitorilor, notarul public poate relua procedura succesorala, in vederea completarii incheierii finale cu bunurile omise din masa succesorala, eliberand un certificat de mostenitor suplimentar.
    Art. 87
    Erorile materiale cuprinse in incheierea finala, precum si eventualele omisiuni se vor putea indrepta, la cererea mostenitorilor, in baza unei incheieri, facandu-se mentiune despre aceasta in incheierea finala si pe toate exemplarele certificatului de mostenitor.
    Art. 88
    Cei care se considera vatamati in drepturile lor prin emiterea certificatului de mostenitor pot cere instantei judecatoresti anularea acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii. Pana la anularea sa prin hotarare judecatoreasca, certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecarui mostenitor in parte.
    In cazul anularii certificatului de mostenitor, notarul public va elibera un nou certificat, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. In acest scop, instantelor judecatoresti le revine obligatia de a trimite la biroul notarului public competent in solutionarea cauzei copie de pe hotararea ramasa definitiva si irevocabila, impreuna cu dosarul notarial, daca a fost cerut in timpul judecatii.

    SECTIUNEA IV
    Alte proceduri notariale
    A. Legalizarea semnaturilor si a sigiliilor
    Art. 89
    Notarul public poate legaliza semnatura partilor numai pe inscrisurile pentru care legea nu cere forma autentica ca o conditie de valabilitate a actului.
    Pentru legalizarea semnaturii, partile vor prezenta exemplarele inscrisului nesemnate.
    Notarul public va identifica partile, se va convinge ca acestea cunosc continutul inscrisului, dupa care le va cere sa subscrie in fata sa toate exemplarele inscrisului.
    In incheiere se va arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale ale legalizarii de semnatura, in sensul art. 49 lit. g), prin urmatoarele mentiuni:
    a) data (anul, luna, ziua);
    b) numele partii si faptul prezentarii ei in persoana;
    c) constatarea subscrierii in fata notarului public a tuturor exemplarelor inscrisului.
    La cererea partii, notarul public poate legaliza specimenul de semnatura al persoanei care se va prezenta personal la sediul biroului notarial si care va semna in fata notarului public.
    Pentru legalizarea sigiliului, partea il va prezenta notarului public care, dupa verificare, va intocmi incheierea de legalizare.

    B. Dare de data certa inscrisurilor
    Art. 90
    Inscrisul caruia urmeaza sa i se dea data certa se intocmeste in numarul de exemplare cerut de parte.
    In incheiere se va arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale pentru dare de data certa, in sensul art. 49 lit. g), prin urmatoarele mentiuni:
    a) data (anul, luna, ziua), iar la cererea partii, si ora;
    b) starea in care se afla inscrisul.

    C. Certificarea unor fapte
    Art. 91
    Notarul public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constata personal:
    a) faptul ca o persoana se afla in viata;
    b) faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc;
    c) faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea;
    d) faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acesteia.
    In incheiere se va mentiona si ora constatarii, precum si fapta care se certifica.
    Art. 92
    Notarul public certifica, la cerere, procesele-verbale si hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor societatilor comerciale, printr-o incheiere in care se vor mentiona data si locul adunarii, faptul semnarii procesului-verbal sau a hotararii de catre presedintele adunarii generale sau de catre toti participantii.
    La cererea presedintelui sau a unei parti dintre participantii la adunarea generala, notarul public poate stabili identitatea participantilor.

    D. Legalizarea copiilor dupa inscrisuri
    Art. 93
    Notarul public elibereaza copii legalizate dupa inscrisurile originale prezentate de parti, dupa confruntarea copiei cu originalul.
    In incheiere se va arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale ale legalizarii copiei, in sensul art. 49 lit. g), prin urmatoarele mentiuni:
    a) atestarea conformitatii copiei cu inscrisul prezentat;
    b) starea in care se afla inscrisul;
    c) semnatura secretarului care a facut colationarea.
    Daca se legalizeaza un inscris sub semnatura privata sau din arhiva biroului notarial, in incheiere se va face mentiune expresa in acest sens.
    In cazul in care confruntarea copiei cu originalul inscrisului cere o pregatire de specialitate, copia se va elibera numai pe baza confruntarii efectuate de catre un expert desemnat de notar, potrivit prevederilor legale. In acest caz incheierea este semnata si de expert.
    Copii legalizate de pe actele autentificate din arhiva biroului notarial se elibereaza numai partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si celor ce justifica un drept sau un interes legitim.

    E. Efectuarea si legalizarea traducerilor
    Art. 94
    Pentru efectuarea traducerii, daca aceasta nu este facuta de notarul public autorizat in acest scop, traducatorul atestat potrivit legii, care a intocmit traducerea, va semna formula de certificare a acesteia, iar notarul va legaliza semnatura traducatorului. Legalizarea semnaturii traducatorului se poate face si dupa specimenul de semnatura depus la biroul notarului public.
    Daca inscrisul se traduce din limba romana intr-o limba straina sau dintr-o limba straina in alta limba straina, atat certificarea traducerii, cat si legalizarea semnaturii traducatorului de catre notarul public se vor face si in limba straina in care se face traducerea.

    F. Primirea in depozit de inscrisuri si documente
    Art. 95
    La primirea in depozit a unor inscrisuri si documente, notarul public va mentiona, in incheiere, ca s-au indeplinit conditiile esentiale ale primirii in depozit, in sensul art. 49 lit. g), prin urmatoarele mentiuni:
    a) data depunerii (anul, luna, ziua), iar la cererea partii, si ora;
    b) identificarea inscrisurilor predate, aratandu-se toate datele necesare in acest scop;
    c) numele deponentului si al persoanei careia trebuie sa i se elibereze inscrisurile;
    d) termenul de pastrare.

    G. Acte de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri la ordin
    Art. 96
    Intocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri la ordin se face in conditiile stabilite prin legile speciale.

    H. Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale
    Art. 97
    La cererea partii, notarul public poate elibera un duplicat al unui act original aflat in arhiva sa. In acest scop notarul public va cita toate partile sau, dupa caz, pe succesorii acestora.
    In textul duplicatului se reproduce cuvant cu cuvant cuprinsul inscrisului, cat si cel al incheierii prin care s-a incuviintat intocmirea inscrisului original. In locul semnaturii originale se mentioneaza numele de familie si prenumele fiecarui semnatar.
    Duplicatul are aceeasi forta probanta ca si inscrisul original.
    Competenta eliberarii duplicatelor de pe actele emise de notariatele de stat sau alte organe cu activitate notariala apartine institutiei care a preluat arhiva acestora.

    I. Reconstituirea actelor originale
    Art. 98
    In situatia disparitiei unui act din care nu mai exista nici un exemplar original se va proceda, la cererea si cu acordul partilor, la reconstituirea acelui act.
    Reconstituirea se va face la biroul notarului public unde s-a intocmit actul, cu citarea tuturor partilor sau, dupa caz, a succesorilor acestora.
    In cazul in care actul disparut a fost intocmit de alte organe cu activitate notariala, reconstituirea se face de judecatoria in raza careia si-a avut sau isi are sediul organul care a intocmit actul, in conditiile prevazute la alineatele precedente.

    CAP. 6
    Controlul activitatii notariale, arhiva si evidenta activitatii

    SECTIUNEA I
    Controlul activitatii notariale
    Art. 99
    Actele notariale sunt supuse controlului judecatoresc, in conditiile art. 100.
    Activitatea notarilor publici este supusa controlului profesional administrativ, in conditiile prezentei legi.
    Art. 100
    Actele notariale pot fi atacate de parti sau de orice persoana interesata prin actiune in anulare la instanta judecatoreasca, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila.
    Totodata, partea nemultumita poate introduce plangere impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial, in termen de 10 zile de la data cand a luat cunostinta, la judecatoria in circumscriptia careia isi are sediul biroul notarial care a refuzat indeplinirea actului.
    Plangerea se depune la biroul notarului public care a refuzat cererea, iar acesta o va inainta de indata instantei, impreuna cu dosarul cauzei.
    Judecarea plangerii se face cu citarea tuturor partilor interesate in cauza. In cazul admiterii plangerii, instanta indica in hotarare modul in care trebuie intocmit actul.
    Notarul public este obligat sa se conformeze hotararii judecatoresti ramasa definitiva si irevocabila.
    Art. 101
    Controlul profesional administrativ se exercita de catre Uniunea Nationala a Notarilor Publici prin consiliul sau de conducere si va avea in vedere:
    a) organizarea Camerelor Notarilor Publici si a birourilor notarilor publici;
    b) calitatea actelor si lucrarilor incheiate de notarii publici.
    Consiliul uniunii poate delega Colegiului director al Camerei Notarilor Publici exercitarea controlului prevazut la lit. b), in circumscriptia sa.
    Ministrul justitiei poate ordona controlul activitatii notarilor publici prin inspectori generali de specialitate.

    SECTIUNEA II
    Arhiva si evidenta activitatii
    Art. 102
    Arhiva activitatii notariale este proprietatea statului si se pastreaza, se conserva si se preda in conditiile legii.
    Art. 103
    Biroul de notar public va avea arhiva si registratura proprii.
    Secretariatul va efectua operatiuni privind primirea, inregistrarea si expedierea corespondentei, inregistrarea si indosarierea actelor, pastrarea registrelor, precum si alte lucrari cu caracter auxiliar, necesare bunei desfasurari a activitatii notariale.
    Notarul public va tine si o evidenta financiar-contabila.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 104
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului civil si cu cele ale Codului de procedura civila.
    Art. 105
    La cerere, notarii de stat in functie, fostii notari de stat care au exercitat aceasta functie timp de 10 ani, cu prestigiu profesional, precum si personalul de specialitate notariala din Ministerul Justitiei devin notari publici, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 18. Notarii debutanti devin notari stagiari, daca sunt angajati intr-un birou de notari publici.
    Notarii de stat in functie, care nu opteaza in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi pentru functia de notar public si nu vor fi preluati potrivit art. 108 alin. 3, vor fi transferati in interesul serviciului in sistemul Ministerului Justitiei, in functie de specialitatea juridica, daca indeplinesc conditiile prevazute de lege.
    Numirea de notari publici, in afara celor prevazuti mai sus, se va face dupa constituirea Camerelor Notarilor Publici si a Uniunii Nationale a Notarilor Publici, in conditiile art. 16 - 19 si art. 28 din prezenta lege.
    Art. 106
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, notarii publici vor proceda la constituirea Camerelor Notarilor Publici si a Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
    Art. 107
    Regulamentul de punere in aplicare a prezentei legi va fi adoptat de Ministerul Justitiei, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia.
    Art. 108
    La implinirea termenului prevazut la art. 106 de la intrarea in vigoare a legii, atributiile de publicitate mobiliara si imobiliara, toate lucrarile, evidentele, registrele de transcriptiuni - inscriptiuni, mapele de amanet, precum si cartile funciare vor trece in competenta judecatoriilor in circumscriptia carora se afla notariatele de stat.
    Pe aceeasi data denumirile de "notariat de stat", "notar de stat", "secretariat" sau "secretar", prevazute in reglementarile in vigoare privind atributiile de publicitate imobiliara si mobiliara introduse prin Decretul nr. 378/1960, se inlocuiesc cu cele de "judecatorie", "judecator", "grefa" sau "grefier", dupa caz.
    Pentru indeplinirea atributiilor de la alin. 1, judecatoriile vor prelua numarul necesar de notari de stat, precum si personalul cu astfel de atributii de publicitate, existent la notariatele de stat.
    Art. 109
    Notarii publici isi vor incepe activitatea dupa 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 110
    Consiliile locale si judetene, prefectii, precum si Ministerul Justitiei au obligatia de a pune la dispozitia notarilor publici, la cererea acestora, spatiile necesare in vederea organizarii si functionarii corespunzatoare a serviciilor publice pe care le presteaza, prin incheiere, fara licitatie.
    Art. 111
    Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotari si alte utilitati necesare activitatii notariale se scad din veniturile impozabile pe o durata de 3 ani de la inceperea efectiva a activitatii.
    Art. 112
    Notarii publici vor angaja, cu prioritate, notarii debutanti, personalul auxiliar administrativ si de serviciu de la notariatele de stat.
    Personalul ramas disponibil va fi incadrat prin redistribuire de catre Ministerul Justitiei, in sistemul sau, in conditiile legii.
    Art. 113
    Lucrarile notariale in curs de rezolvare la notariatele de stat vor fi finalizate pana la data preluarii activitatii de catre notarii publici, in conformitate cu procedura stabilita in prezenta lege.
    Arhiva notariatelor de stat care isi inceteaza activitatea se va preda judecatoriilor in a caror circumscriptie teritoriala se afla.
    Cauzele succesorale care au in continuare termene de dezbatere, dupa incetarea activitatii notariatelor de stat, se vor preda notarilor publici ale caror birouri sunt situate in circumscriptia judecatoriei in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, potrivit criteriilor stabilite de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici.
    Art. 114
    Competenta teritoriala a birourilor de notari publici cu sediul in municipiul Bucuresti se intinde pe tot cuprinsul municipiului.
    Art. 115
    Birourile notariale constituite in conditiile prezentei legi isi pot organiza sedii secundare in localitatile din aceeasi circumscriptie teritoriala in care nu au luat fiinta birouri de notari publici.
    Sediile secundare isi vor inceta activitatea o data cu constituirea in acea localitate a unui birou de notar public.
    Inregistrarea sediului secundar se face cu respectarea procedurii prevazute de art. 18 alin. 1.
    Art. 116
    Ori de cate ori in alte acte normative se foloseste expresia "notariat de stat" sau "notar de stat" se va intelege "biroul notarului public" si, dupa caz, "notar public".
    Art. 117
    La expirarea termenului prevazut la art. 109, Decretul nr. 387/1952 privitor la urmarirea unor datorii pe cale notariala, Decretul nr. 40/1953 privitor la procedura succesorala notariala, Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat si Regulamentul privind aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat, aprobat prin H.C.M. nr. 1518/1960, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         PRESEDINTELE SENATUI
                     prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                IOAN GAVRASmartCity5

COMENTARII la Legea 36/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 36 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 36/1995
Legea 38 2020
Legea 71 2019
Legea 17 2017
Legea 206 2016
Ordin 2333 2013
Legea 255 2013
OUG 80 2013
Legea 54 2013
Rectificare 77 2013
Legea 77 2012
Legea 76 2012
Legea 60 2012
Legea 36 2011
notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995*)
Legea 71 2011
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Legea 202 2010
privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor
Legea 298 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
OUG 166 2008
pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
OUG 25 2005
pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Legea 589 2004
privind regimul juridic al activitatii electronice notariale
Legea 267 2003
pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora si a art. 13 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
OUG 76 2001
privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
Legea 223 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
OUG 295 2000
pentru suspendarea aplicarii sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgenta ale Guvernului
OUG 177 2000
pentru completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Norma 443 1999
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
OUG 85 1997
privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
Legea 178 1997
pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei
Hotărârea 65 1997
privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Ordin 233 1996
pentru completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
Ordonanţa 37 1995
privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala
Ordin 710 1995
pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale, nr. 36/1995
Legea 36 1995
Legea 36 1995
Legea 36 1995
Decizia 44 1995
cu privire la constitutionalitatea art. 16 lit. b) si g) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu