E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 abrogă Legea 181 1997
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 abrogă OUG 61 1997
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 modifica articolul 5 din actul Legea 66 1996
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 in legatura cu Legea 125 1995
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 abrogă Ordonanţa 44 1995
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 abrogă articolul 77 din actul Legea 51 1995
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 abrogă articolul 111 din actul Legea 36 1995
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 modifica articolul 15 din actul Legea 44 1994
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 in legatura cu Legea 114 1992
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 15 1992
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 abrogă Ordonanţa 11 1992
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 abrogă articolul 4 din actul Legea 32 1991
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 modifica articolul 7 din actul Legea 32 1991
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 abrogă articolul 11 din actul Hotărârea 201 1990
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 in legatura cu Decretul-lege 54 1990
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 abrogă Decretul 394 1973
Articolul 44 din actul OUG 85 1997 abrogă Decretul 153 1954
A fost modificat de:
OUG 85 1997 in legatura cu Legea 158 2003
Articolul 3 din actul OUG 85 1997 in legatura cu articolul 75 din actul Ordonanţa 7 2001
OUG 85 1997 in legatura cu articolul 1 din actul Decizia 1 2000
OUG 85 1997 in legatura cu Hotărârea 706 1999
OUG 85 1997 in legatura cu articolul 72 din actul Ordonanţa 73 1999
OUG 85 1997 abrogat de articolul 86 din actul Ordonanţa 73 1999
Articolul 34 din actul OUG 85 1997 modificat de articolul 4 din actul OUG 113 1999
Articolul 35 din actul OUG 85 1997 modificat de articolul 4 din actul OUG 113 1999
Articolul 41 din actul OUG 85 1997 modificat de articolul 4 din actul OUG 113 1999
OUG 85 1997 aprobat de Legea 246 1998
Articolul 2 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 3 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 5 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 7 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 8 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 9 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 10 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 13 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 14 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 16 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 3 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 17 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 18 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 4 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 22 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 24 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 26 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 27 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 28 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 29 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
Articolul 30 din actul OUG 85 1997 modificat de Legea 246 1998
OUG 85 1997 in legatura cu Ordin 15515 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 85 din 23 decembrie 1997

privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 378 din 29 decembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Sunt obligate la plata impozitului pe venit, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, si denumite, in continuare, contribuabili:
    a) persoanele fizice romane care realizeaza venituri de orice fel si din orice activitate, in Romania, cu exceptia celor supuse impozitului pe salarii si impozitului pe venitul agricol;
    b) asociatiile familiale care desfasoara activitati economice pe baza de libera initiativa, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    c) persoanele fizice romane si/sau straine asociate si societatile civile profesionale, care nu dau nastere la persoane juridice;
    d) persoanele fizice straine care realizeaza venituri in Romania printr-o baza fixa sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat.
    Art. 2
    (1) Se impoziteaza in conditiile prezentei ordonante de urgenta:
    a) veniturile realizate din desfasurarea de activitati economice pe baza de libera initiativa, precum si din practicarea unei profesii libere, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    b) veniturile obtinute din inchirieri, subinchirieri si din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitatie;
    c) veniturile realizate in baza unor contracte de locatie de gestiune sau a altor asemenea forme de dare in exploatare;
    d) veniturile obtinute din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, inchirierea, precum si din valorificarea unor astfel de drepturi dobandite prin mostenire;
    e) veniturile obtinute din arendare, potrivit legii;
    f) veniturile obtinute din participarea la o forma de asociere cu alte persoane fizice pentru realizarea in comun a unor activitati, conform prevederilor legale in vigoare, altele decat cele prevazute in legea privind impozitul pe profit;
    g) veniturile realizate din activitati agricole, precum si din organizarea activitatii in asociatiile agricole fara personalitate juridica, cu exceptia celor prevazute la art. 3 lit. m);
    h) veniturile realizate din activitati artistice, distractive sau sportive desfasurate in mod independent, precum si din organizarea unor asemenea activitati;
    i) premiile si orice castiguri in bani sau in natura, acordate de o entitate platitoare, care depasesc suma de 5.000.000 lei, cu exceptia celor supuse impozitului pe salarii;
    j) dobanzile realizate, cu exceptia celor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;
    k) drepturile cuvenite inventatorilor si inovatorilor;
    l) alte venituri realizate in mod permanent sau intamplator.
    (2) In categoriile de venituri prevazute la alin. (1) se includ atat cele in bani, cat si cele in natura.
    (3) Evaluarea veniturilor in natura se face la preturile si tarifele practicate pe piata, la data incasarii venitului.
    Art. 3
    Nu se supun platii impozitului reglementat prin prezenta ordonanta de urgenta:
    a) dobanzile aferente titlurilor de stat, precum si cele aferente depunerilor la vedere in conturi la societati bancare;
    b) sumele sau bunurile primite ca ajutor, donatie, mostenire sau sponsorizare, potrivit legii, cu exceptiile mentionate in prezenta ordonanta de urgenta;
    c) veniturile realizate din producerea si valorificarea obiectelor si produselor de cult, definite astfel potrivit legii;
    d) sumele primite de asigurati in baza contractelor de asigurare de bunuri sau de persoane;
    e) pensiile de orice fel si ajutoarele primite, in cadrul sistemului asigurarilor sociale, precum si alocatiile de stat pentru copii;
    f) bursele elevilor, studentilor si doctoranzilor;
    g) pensiile de intretinere platite in conditiile legii;
    h) premiile de orice fel, in bani sau in natura, acordate de Regia Autonoma "Loteria Nationala" la sistemele sale de joc;
    i) veniturile realizate de veteranii de razboi, vaduvele de razboi, vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi si sotiile veteranilor de razboi din practicarea pe cont propriu si in mod singular a unei meserii sau profesii, inclusiv din inchirierea unei singure locuinte, cu exceptia veniturilor obtinute exclusiv din activitatea de comert;
    j) veniturile realizate din servicii turistice prestate in mediul rural, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, pe o perioada de 10 ani de la data autorizatiei de functionare;
    k) veniturile obtinute din vanzarea bunurilor mobile si imobile, cu exceptia celor provenite din activitati autorizate si a celor prevazute la art. 26 alin. (2) lit. b);
    l) veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare;
    m) veniturile realizate din vanzarea produselor agricole in stare naturala, obtinute din productie proprie, din cresterea animalelor si a pasarilor, din vanzarea produselor provenite din silvicultura, sericicultura si apicultura, in stare naturala, precum si din vanzarea produselor culese din flora si fauna spontana;
    n) persoanele fizice in varsta de peste 65 de ani impliniti, femeile, si 70 de ani impliniti, barbatii, invalizii de gradul I si persoanele handicapate asimilabile gradului I de invaliditate, care realizeaza venituri din practicarea pe cont propriu si in mod singular a unei meserii sau profesii, cu exceptia veniturilor obtinute exclusiv din activitatea de comert.

    CAP. 2
    Impozitul pe venitul realizat din activitati desfasurate pe baza de libera initiativa

    Art. 4
    (1) Impozitul se calculeaza asupra venitului anual impozabil, determinat pe fiecare categorie si loc de realizare a venitului, prin aplicarea urmatoarelor cote:
---------------------------------------------------------------------------
Venitul anual impozabil                      Impozitul anual
       - lei -                                   - lei -
---------------------------------------------------------------------------
   pana la 3.000.000              15%
3.000.001- 6.000.000    450.000 + 20%  pentru ceea ce depaseste   3.000.000
6.000.001- 9.000.000  1.050.000 + 25%  pentru ceea ce depaseste   6.000.000
9.000.001-12.000.000  1.800.000 + 30%  pentru ceea ce depaseste   9.000.000
   peste  12.000.000  2.700.000 + 35%  pentru ceea ce depaseste  12.000.000
---------------------------------------------------------------------------
    (2) Impozitul calculat potrivit alin. (1) nu poate depasi 20% din venitul anual impozabil, in cazul veniturilor obtinute din activitati agricole.
    (3) In vederea aplicarii prezentei ordonante de urgenta, venitul impozabil realizat pe o fractiune de an se considera venit anual impozabil.
    Art. 5
    Contribuabilii prevazuti la art. 1, autorizati potrivit legii, se impun pe baza venitului efectiv realizat, venitul impozabil determinandu-se ca diferenta intre totalul veniturilor incasate, in bani si in natura, din activitatea desfasurata, si cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor, inclusiv primele platite pentru asigurarile de bunuri, pe baza documentelor justificative.
    Art. 6
    Veniturile care se iau in calcul la determinarea venitului anual impozabil sunt: cele din activitatea autorizata, din valorificarea unor bunuri din inventarul utilizat de contribuabil pentru realizarea venitului, din dobanzile primite pentru disponibilitatile banesti din contul contribuabilului autorizat potrivit legii si din alte activitati adiacente.
    Art. 7
    (1) Cheltuielile pentru care nu se admite deducerea la calculul venitului anual impozabil sunt:
    a) impozitul pe venit datorat conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta;
    b) amenzile si penalitatile platite autoritatilor;
    c) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare;
    d) cheltuielile de sponsorizare efectuate peste limita prevazuta in Legea sponsorizarii nr. 32/1994;
    e) cheltuielile pentru actiuni de protocol efectuate peste limita a 1% din veniturile incasate;
    f) cheltuielile efectuate peste limita a 10% din veniturile incasate pentru delegare si detasare, inclusiv cheltuielile cu mijloace de transport proprietate individuala a contribuabilului cand acestea sunt utilizate in scopul realizarii veniturilor, precum si cheltuielile de intretinere si telefon cand activitatea se desfasoara in locuinta proprie;
    g) cheltuielile personale ale contribuabilului si ale familiei sale, precum si alte cheltuieli care nu sunt efectuate pentru realizarea veniturilor.
    (2) Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotari si alte utilitati necesare desfasurarii activitatii si care concura direct la realizarea de venituri, precum si cheltuielile cu reparatiile capitale se scad din veniturile incasate pana la recuperarea acestora, dar nu mai mult de 50% din veniturile incasate in fiecare an.
    (3) In cazul in care contribuabilul isi desfasoara activitatea in locuinta proprie, se admite deducerea impozitului pe cladire si a impozitului pe terenul aferent, proportional cu spatiul utilizat in acest scop.
    (4) Cheltuielile pentru plata personalului angajat cu contract individual de munca sau cu contract civil, cum sunt: salarii si alte drepturi salariale, indemnizatii, contributia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributia pentru asigurari sociale si alte obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale sau fata de bugetele fondurilor speciale, precum si contributiile profesionale obligatorii pentru desfasurarea activitatii de catre contribuabil, inclusiv contributiile pentru bugetul asigurarilor sociale si bugetele fondurilor speciale, sunt deductibile, numai daca se face dovada platii acestor obligatii.
    (5) Pentru activitatea de interes public desfasurata de notarii publici, care implica determinarea de taxe de timbru aferente actelor notariale, se admite la deducere, in plus, o cota de 5% din veniturile incasate ca urmare a acestei activitati.
    Art. 8
    (1) Meseriasii care presteaza servicii sau executa lucrari in ateliere stabile se impun pe baza de norme anuale de venit. Meseriile si normele de venit se vor stabili prin hotarare a consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    Aceste norme de venit se reduc, in functie de varsta, dupa cum urmeaza:
    - 40% pentru barbatii intre 60 si 65 de ani si pentru femeile intre 55 si 60 de ani;
    - 50% pentru barbatii intre 65 si 70 de ani si pentru femeile intre 60 si 65 de ani.
    (2) Pentru invalizii de gradul II si pentru persoanele handicapate asimilabile gradului II de invaliditate, normele de venit se reduc cu 25% .
    (3) Reducerile prevazute mai sus nu se aplica in mod cumulativ, ci se aplica reducerea cea mai mare.
    Art. 9
    Reducerile si scutirile acordate potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu anul urmator celui in care contribuabilii implinesc limitele de varsta mentionate.
    Art. 10
    Contribuabilii care desfasoara exclusiv activitate de comert in puncte volante, carausii cu mijloace de transport cu tractiune animala si meseriasii ambulanti se supun platii unui impozit forfetar trimestrial, stabilit prin hotarare a consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    Art. 11.
    (1) Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum si colaboratorii societatilor comerciale, care desfasoara cu autoturisme proprii activitate de taximetrie in conditiile legii, datoreaza un impozit forfetar trimestrial in suma de 400.000 lei, care poate fi majorat sau diminuat de consiliile locale, in functie de conditiile concrete de practicare a acestei activitati din fiecare localitate, cu pana la 50% .
    (2) Pentru transportul de persoane care se efectueaza cu autoturisme de teren, microbuze si autobuze, inclusiv pentru activitatea de instruire auto, contribuabilii au obligatia sa declare veniturile realizate la organele fiscale teritoriale. Calculul veniturilor totale se face prin insumarea tarifelor inscrise pe biletele de calatorie cu regim special, eliberate calatorilor pentru serviciul prestat, precum si a altor venituri de natura celor prevazute la art. 6. Din veniturile astfel rezultate se deduc chiria aferenta mijlocului de transport inchiriat si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, pe baza de documente justificative, acestea din urma neputand depasi 60% din veniturile incasate. In aceste situatii nu se aplica prevederea referitoare la includerea cheltuielilor de transport in limita cotei de 10% mentionata la art. 7 alin. (1) lit. f).
    Art. 12.
    (1) Impunerea veniturilor realizate de contribuabilii care desfasoara activitati pe baza de libera initiativa se face de catre organele fiscale pe a caror raza teritoriala acestia isi au sediul exercitarii activitatii, iar in lipsa acestuia, de catre organele fiscale pe a caror raza teritoriala acestia isi au domiciliul.
    (2) Contribuabilii prevazuti la art. 5, care isi desfasoara activitatea in mod temporar sau sezonier in alta localitate decat cea in care isi au sediul sau domiciliul, se impun de organele fiscale pe a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea in acest mod, acestea avand obligatia transmiterii, in termen de 15 zile, a dispozitiei de impunere la organele fiscale la care contribuabilii sunt in evidenta, in vederea definitivarii impunerii. In acest caz, impozitul platit in localitatea unde s-a desfasurat activitatea in mod temporar sau sezonier se scade din impozitul total datorat, stabilit de organele fiscale unde contribuabilul este in evidenta.
    (3) Organele locale care aproba exercitarea activitatii in mod temporar sau sezonier au obligatia sa mentioneze expres pe autorizatie perioada de functionare in localitatea respectiva.
    Art. 13
    (1) Contribuabilii care desfasoara activitati pe baza de libera initiativa sunt obligati sa depuna declaratia anuala de impunere, pentru veniturile realizate in anul fiscal precedent, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an fiscal.
    (2) In cazul inceperii activitatii in cursul anului, in termen de 30 de zile de la data eliberarii autorizatiei de functionare, contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie de impunere provizorie, pe baza veniturilor si a cheltuielilor realizate in perioada de activitate parcursa si a celor preliminate a se realiza pana la sfarsitul anului.
    (3) In cazul incetarii activitatii, contribuabilii sunt obligati sa depuna autorizatia de functionare la autoritatea publica care a eliberat-o si sa declare organului fiscal, in termen de 5 zile de la data depunerii acesteia, incetarea sursei de venit, concomitent cu depunerea declaratiei de impunere definitive.
    Art. 14
    (1) Pentru contribuabilii impusi pe baza venitului efectiv realizat, organele fiscale vor proceda la definitivarea impozitului pe anul anterior pana la data de 15 aprilie a fiecarui an fiscal. Venitul impozabil astfel determinat constituie venit impozabil provizoriu pentru anul curent.
    (2) In cazul contribuabililor care isi incep activitatea in cursul anului fiscal si al celor care isi inceteaza activitatea in cursul anului fiscal, impunerea se face in termen de 30 de zile de la data depunerii declaratiei de impunere provizorii, prevazuta la art. 13 alin. (2), sau a declaratiei de impunere definitive, prevazuta la art. 13 alin. (3).
    (3) In cazul unei cresteri sau reduceri a venitului realizat, in cursul anului, de peste 20%, organele fiscale au dreptul, o singura data pe an, in cursul semestrului II, sa recalculeze impozitul provizoriu in functie de venitul efectiv realizat de la inceputul anului de impunere, repartizand impozitul rezultat in urma recalcularii pe termenele de plata urmatoare.
    (4) In cazul contribuabililor impusi pe baza normelor de venit, impunerea este definitiva si se efectueaza pana la data de 15 aprilie a anului in curs. Pentru cei care isi desfasoara activitatea pe perioade mai mici de un an, normele de venit se restrang la perioada efectiv lucrata, acestea constituind si baza de calcul pentru eventualele reduceri prevazute la art. 8.
    (5) Pentru contribuabilii impusi pe baza forfetara, impunerea se face pana la data de 15 aprilie a anului in curs. In cazul in care acestia isi desfasoara activitatea pe perioade mai mici de un an, impozitul forfetar trimestrial se calculeaza proportional cu perioada lucrata.
    Art. 15.
    (1) Diferentele de impozit stabilite pe anul anterior ca urmare a definitivarii impunerii si cele pentru anul in curs, precum si impozitul stabilit in limita termenului de prescriptie se platesc in 30 de zile de la data comunicarii dispozitiei de impunere.
    (2) Impozitul stabilit pentru anul curent de impunere se plateste trimestrial, in patru rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
    (3) Impozitul calculat pe baza normelor de venit si impozitul forfetar se datoreaza la termenele prevazute la alin. (2).
    (4) In cazul in care impunerea anuala se face dupa expirarea termenului de plata pentru trimestrul I, contribuabilul va plati, cu titlu de impozit, o suma egala cu cuantumul impozitului aferent trimestrului precedent.
    Art. 16
    (1) In cazul constatarii de catre organele fiscale a unor abateri de la legislatia in vigoare pe linia nedeclararii veniturilor, a evidentierii si declararii eronate a veniturilor si cheltuielilor, in scopul sustragerii de la plata impozitului sau neconducerii evidentelor obligatorii prevazute de lege, pe langa aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare in materie de abateri de la disciplina financiara, organele fiscale vor proceda la impunerea din oficiu pe baza metodelor stabilite prin instructiunile prevazute la art. 30 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta, iar in caz de abateri repetate sau in cazul detinerii nejustificate a autorizatiei de functionare, prin lipsa de activitate a contribuabililor, pe o perioada de 6 luni, organele fiscale vor proceda la retinerea autorizatiilor de functionare si la inaintarea acestora, in procedura de urgenta, autoritatilor care le-au eliberat, in vederea anularii.
    (2) Contribuabilii autorizati au obligatia de a prezenta organelor de control autorizatia de functionare in original.

    CAP. 3
    Impozitul pe veniturile din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, din inchirierea, precum si din valorificarea unor astfel de drepturi dobandite prin mostenire

    Art. 17
    (1) Veniturile din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, din inchirierea precum si din valorificarea unor astfel de drepturi dobandite prin mostenire se supun anual impunerii de catre unitatile platitoare sau, dupa caz, de catre organismele de gestiune colectiva, infiintate potrivit legii.
    (2) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotelor de impozit prevazute la art. 4 asupra venitului anual impozabil.
    Art. 18
    (1) Venitul anual impozabil se determina prin scaderea din venitul brut realizat a unei cote forfetare de cheltuieli, dupa cum urmeaza:
    a) 50% in cazul operelor de arta plastica, de arhitectura si fotografie;
    b) 40% in cazul operelor muzicale, indiferent de gen;
    c) 30% in cazul operelor stiintifice, precum si al operelor si prestatiilor artistice, indiferent de gen, cu exceptia operelor prevazute la lit. a) si b);
    d) 20% in cazul operelor literare, indiferent de gen;
    e) 15% in cazul veniturilor din drepturi conexe dreptului de autor.
    (2) In situatia realizarii de venituri din activitati distincte pentru care se acorda cote diferite de cheltuieli, pentru calculul venitului impozabil se foloseste cota cea mai mare.
    (3) In cazul lucrarilor de arta monumentala, venitul anual impozabil se determina prin scaderea din venitul brut realizat a cheltuielilor efective.
    (4) Cotele prevazute mai sus nu se aplica in cazul mostenitorilor, cu exceptia drepturilor obtinute din opere muzicale.
    Art. 19
    Impozitul se calculeaza de catre fiecare platitor de venit, cumulat de la inceputul anului, prin recalcularea impozitului la fiecare plata efectuata catre aceeasi persoana.
    Art. 20
    (1) Cand veniturile de natura celor care fac obiectul prezentului capitol sunt aferente unui grup de persoane, impunerea veniturilor obtinute se face separat, in functie de cota-parte ce se cuvine fiecarei persoane.
    (2) Principiul prevazut la alin. (1) se aplica si in cazul veniturilor realizate de mostenitorii aflati in indiviziune.
    Art. 21
    Impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de venit la fiecare plata si se varsa la bugetul consiliului local pe a carui raza teritoriala se afla unitatea platitoare, o data cu ridicarea numerarului de la societatea bancara sau cu depunerea la aceasta a documentelor pentru plata drepturilor respective sau in ziua lucratoare imediat urmatoare platii acestora, in celelalte cazuri.

    CAP. 4
    Impozitul pe veniturile din inchirieri, din subinchirieri si din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitatie

    Art. 22
    Veniturile realizate de persoanele fizice, in mod permanent sau temporar, direct sau prin agenti economici specializati, din inchirieri, din subinchirieri si din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitatie, se supun impozitarii conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 23
    Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit de 15% asupra venitului anual impozabil.
    Art. 24
    (1) Venitul anual impozabil se determina prin scaderea din veniturile incasate in decursul unui an a impozitului pe cladiri, a primelor de asigurare platite si a impozitului pe teren aferente spatiului inchiriat, iar in cazul inchirierilor sau subinchirierilor de camere mobilate se mai deduce si o cota forfetara de cheltuieli de 20% din venitul ramas dupa scaderea impozitelor si a primelor mentionate.
    (2) In cazul inchirierilor si subinchirierilor de camere mobilate prin agenti economici specializati inainte de deducerea cotei forfetare de 20% mentionata la alin. (1), se scade comisionul retinut de acestia, pe baza documentelor justificative.
    (3) Venitul din chirii inscris in declaratia de impunere nu poate fi mai mic decat nivelurile valorice stabilite prin hotarari ale consiliilor locale.
    Art. 25
    (1) Declaratia de impunere se depune o data cu inregistrarea contractului de inchiriere la organul fiscal si in termen de 5 zile de la data incheierii conventiei intre parti atunci cand legea nu prevede obligativitatea inregistrarii la organul fiscal.
    (2) Declaratia de impunere se depune o singura data sau ori de cate ori se produc modificari ale veniturilor care fac obiectul acestui capitol.
    (3) La incetarea sursei de venit, contribuabilii sunt obligati sa declare aceasta la organul fiscal in termen de 5 zile.

    CAP. 5
    Impozitarea altor venituri

    Art. 26
    (1) Agentii economici, institutiile publice si orice alte entitati sunt obligate sa calculeze, sa retina si sa verse impozit pe sumele brute datorate persoanelor fizice pentru dobanzi, servicii prestate si lucrari executate de acestea, precum si pentru orice activitate desfasurata in afara unitatii la care este salariata persoana fizica beneficiara de venit, prin aplicarea urmatoarelor cote:
---------------------------------------------------------------------------
Venitul lunar impozabil                      Impozitul lunar
        - lei -                                 - lei -
---------------------------------------------------------------------------
      pana la 500.000            10%
  500.001 - 1.500.000   50.000 + 20%  pentru ceea ce depaseste    500.000
1.500.001 - 2.500.000  250.000 + 25%  pentru ceea ce depaseste  1.500.000
2.500.001 - 3.500.000  500.000 + 30%  pentru ceea ce depaseste  2.500.000
      peste 3.500.000  800.000 + 40%  pentru ceea ce depaseste  3.500.000
---------------------------------------------------------------------------
    (2) Fac exceptie de la dispozitiile alin. (1) urmatoarele venituri, care se impoziteaza astfel:
    a) 1% in cazul dobanzilor platite de societatile bancare pentru depozitele persoanelor fizice;
    b) 15% in cazul celor care livreaza marfuri sau vand bunuri in regim de consignatie, cu exceptia bunurilor din inventarul propriu al persoanei fizice depunatoare;
    c) 20% in cazul drepturilor banesti cuvenite pentru inventii si inovatii.
    (3) Veniturile realizate de persoanele fizice din contracte de management nu intra sub incidenta dispozitiilor prezentului articol, impozitandu-se conform dispozitiilor legale in materie.
    (4) Impozitul calculat pe baza cotelor mentionate mai sus se retine de la beneficiarii de venituri, asa cum sunt definiti la alin. (1), si nu se aplica in cazul persoanelor autorizate care au obligatia de a emite documentul de incasare a venitului respectiv.
    (5) In cazul veniturilor realizate prin incasari repetate de la aceeasi unitate platitoare de venit, cu exceptiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, impozitul se calculeaza prin cumularea veniturilor realizate in cadrul aceleiasi luni, deducandu-se impozitul retinut pentru platile anterioare.
    Art. 27
    (1) Sumele retinute ca impozit reprezinta impozit definitiv si se vireaza la bugetul consiliului local pe a carui raza teritoriala platitorii de venituri mentionati la art. 26 isi au domiciliul sau sediul. Varsarea impozitului se face o data cu ridicarea numerarului de la societatea bancara sau in ziua lucratoare imediat urmatoare platii, in cazul in care plata se face din casa.
    (2) In cazul dobanzilor, impozitul retinut se varsa de catre unitatea platitoare pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare platii.
    (3) Impozitul necalculat, neretinut si nevarsat potrivit art. 26 alin. (4) se suporta de catre unitatea platitoare de venit si reprezinta cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal.
    Art. 28
    (1) Veniturile, altele decat cele realizate in baza unui contract individual de munca incheiat conform legii, obtinute de artisti, sportivi si alte categorii asemanatoare de persoane, profesionisti sau amatori, altii decat cei prevazuti la art. 5, realizate in mod independent prin intermediul unor institutii publice, asociatii sau alte entitati; ca urmare a participarii la spectacole, concursuri, campionate si alte manifestari artistice, culturale si sportive, cu exceptia premiilor, se impoziteaza cu cotele mentionate la art. 26 alin. (1).
    (2) In cazul veniturilor realizate prin institutii publice, asociatii sau alte entitati si prin organizatori de manifestari artistice, culturale si sportive, persoane fizice autorizate si persoane juridice, impozitarea se face prin retinere la sursa, iar termenul de plata este cel prevazut la art. 27 alin. (1).
    (3) Impozitul necalculat, neretinut si nevarsat se suporta de catre unitatea platitoare de venit si reprezinta cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal.
    Art. 29
    (1) Contribuabilii, persoane fizice, care realizeaza venituri din premii si orice fel de castiguri au obligatia de a plati impozit calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra sumei ce depaseste plafonul neimpozabil mentionat la art. 2 alin. (1) lit. i).
    (2) Impozitul se calculeaza si se retine prin stopaj la sursa de catre unitatile care acorda premiile si castigurile, varsarea impozitului facandu-se in termen de 5 zile de la data acordarii acestora.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 30
    (1) Consiliile locale si judetene pot acorda, de la caz la caz, potrivit legii, pentru motive temeinic justificate, esalonari de plati in cel mult 12 rate lunare, amanari de plati pana la sfarsitul anului calendaristic, precum si reduceri sau scutiri de majorari de intarziere aferente impozitului neachitat.
    (2) Ministerul Finantelor va elabora instructiuni privind evidenta veniturilor si cheltuielilor, metodologia de calcul, incasare si control al impozitului pe veniturile persoanelor fizice si formularistica corespunzatoare, inclusiv declaratia de impunere, precum si metodele de calcul al impozitului, prevazute la art. 16 alin. (1), care se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 9O de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Contribuabilii impusi pe baza normelor de venit si cei impusi forfetar nu au obligatia sa conduca evidentele contabile stabilite prin legislatia in domeniu.
    Art. 31
    Sumele datorate potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta sunt venituri ale bugetelor locale, cu exceptia impozitului pe venitul realizat de avocati si de notarii publici, care se varsa la bugetul de stat.
    Art. 32
    In cazul in care impozitul sau diferentele de impozit prevazute la art. 15 nu sunt platite in termen, contribuabilii sunt obligati la plata majorarilor de intarziere, calculate potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 33
    (1) In cazul realizarii de venituri in valuta, impozitul si eventualele majorari de intarziere se platesc in lei.
    (2) In cazul in care veniturile se realizeaza in valuta, pentru calculul impozitului prevazut de prezenta ordonanta de urgenta, evaluarea acestora in lei se face utilizand cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta incasarii veniturilor respective, potrivit normelor legale.
    Art. 34
    (1) Controlul, constatarea, stabilirea, urmarirea si incasarea sumelor datorate bugetelor locale potrivit prezentei ordonante de urgenta se efectueaza de catre organele de specialitate ale consiliilor locale.
    (2) Pana la organizarea compartimentelor de specialitate la nivelul consiliilor locale, atributiile mentionate la alin. (1) se aduc la indeplinire de catre organele Ministerului Finantelor.
    Art. 35
    (1) Obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor prevazute la art. 34 se solutioneaza conform dispozitiilor legale privind solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor.
    (2) In conditiile exercitarii controlului, constatarii, stabilirii, urmaririi si incasarii sumelor datorate bugetelor locale de catre organele de specialitate ale consiliilor locale, se va adopta o noua procedura de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor formulate la actele de control sau de impunere.
    Art. 36
    Termenul de prescriptie a dreptului de a stabili impozitul reglementat prin prezenta ordonanta de urgenta si a majorarilor de intarziere pentru neplata in termen a impozitului, precum si de a constata contraventii si de a aplica amenzi si penalitati este cel prevazut de legislatia privind controlul fiscal.
    Art. 37
    (1) Pentru sumele reprezentand impozite achitate in plus, contribuabilul poate cere compensarea cu alte obligatii bugetare sau restituirea acestora.
    (2) Dreptul de a cere compensarea sau restituirea sumelor mentionate la alin. (1) se prescrie in termenul prevazut de legislatia privind executarea creantelor bugetare.
    Art. 38
    Dreptul de a cere executarea silita a creantelor bugetare reglementate in prezenta ordonanta de urgenta se prescrie in termenele prevazute de legislatia privind executarea creantelor bugetare.
    Art. 39
    (1) Controlul, constatarea, stabilirea, urmarirea si incasarea sumelor datorate bugetelor locale, inclusiv a majorarilor de intarziere, pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in cadrul perioadei de prescriptie, se efectueaza, conform legislatiei in vigoare, pentru perioada in care obligatia bugetara era exigibila.
    (2) Obiectiunile, contestatiile si plangerile aflate pe rol la organele jurisdictionale, administrative si judiciare se solutioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare la data constatarii faptei.
    Art. 40
    Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 41
    (1) Transele de venit impozabil prevazute la art. 4 alin. (1) si la art. 26 alin. (1), precum si nivelul impozitului forfetar trimestrial prevazut la art. 11 alin. (1) se indexeaza anual prin hotarare a Guvernului, pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an fiscal, pe baza indicelui de inflatie aferent unei perioade de 12 luni care se incheie la data de 1 noiembrie a aceluiasi an si cand cresterea acestuia depaseste 20% .
    (2) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor stabili prin hotarari, pentru anul fiscal in curs, pana la data de 1 martie, normele de venit si impozitul forfetar, mentionate la art. 8 alin. (1) si la art. 10, in care scop directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite propuneri pana la data de 15 februarie a anului respectiv.
    (3) Dupa organizarea compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale, propunerile pentru normele de venit anual, precum si pentru impozitul forfetar vor fi elaborate de catre acestea si vor fi transmise in conditiile alin. (2).
    Art. 42
    Definitivarea impunerii privind veniturile realizate anterior datei de 1 ianuarie 1998, respectiv plata obligatiilor catre buget, se face, potrivit legislatiei in vigoare, pana la aceasta data.
    Art. 43
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile din conventiile pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, din alte acorduri internationale si din acte normative care fac referire la veniturile pentru care sunt aplicabile dispozitiile acestei ordonante de urgenta.
    Art. 44
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei, publicat in Buletinul Oficial nr. 22 din 11 mai 1954; anexa nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33-34 din 8 martie 1990; Hotararea Consiliului de Ministri nr. 545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populatiei, publicata in Buletinul Oficial nr. 41 din 30 aprilie 1970; Decretul nr. 394/1973 privitor la impunerea veniturilor realizate din inchirieri de imobile, publicat in Buletinul Oficial nr. 105 din 17 iulie 1973; Ordonanta Guvernului nr. 44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 125/1995; prevederile referitoare la impozitare din Decretul nr. 101/1980 privind organizarea unor activitati de prestari de servicii in conditiile stabilirii pe baza de cota-parte din incasari a veniturilor cuvenite persoanelor ce desfasoara aceste activitati, publicat in Buletinul Oficial nr. 25 din 26 martie 1980; prevederile referitoare la impozitul pe venit cuprinse la art. 15 lit. e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, art. 5 din Decretul nr. 296/1983 privind stabilirea tarifelor pentru transporturile de produse cu mijloace de tractiune animala, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 61 din 10 august 1983; pct. 4 din cap. II al anexei la Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele si taxele locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 114/1992; Ordonanta Guvernului nr. 11/1992 privind modul de desfasurare si impozitare a activitatii de taximetrie auto, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 114/1992; art. 77 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 9 iunie 1995; art. 111 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995; art. 4 si art. 7 lit. k) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996; art. I pct. 1O din Ordonanta Guvernului nr. 62/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1991, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997; Legea nr. 181/1997 privind impunerea veniturilor realizate din inchirierea de bunuri imobile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 17 noiembrie 1997; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 15 octombrie 1997; art. 5 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in societate bancara pe actiuni, numai in ceea ce priveste impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 5 iulie 1996, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 45
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 1998.

                 PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul finantelor,
                        Daniel Daianu

                        Ministru de stat,
                        ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

                        Ministru delegat pe
                        langa primul-ministru
                        pentru coordonarea
                        Secretariatului General
                        al Guvernului si a
                        Departamentului pentru
                        Administratia Publica Locala,
                        Remus OprisSmartCity5

COMENTARII la OUG 85/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 85 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 85/1997
Legea 181 1997
privind impunerea veniturilor realizate din inchirierea de bunuri imobile
OUG 61 1997
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice
Ordonanţa 62 1997
pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata
Legea 66 1996
privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in societate bancara pe actiuni
Legea 125 1995
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice
Ordonanţa 44 1995
privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice
Legea 51 1995
pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Legea 36 1995
notarilor publici si a activitatii notariale
Legea 44 1994
privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi
Legea 114 1992
referitoare la unele ordonante ale Guvernului, emise in baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe
Ordonanţa 15 1992
cu privire la impozitele si taxele locale
Ordonanţa 11 1992
privind modul de desfasurare si impozitare a activitatii de taximetrie auto
Legea 32 1991
privind impozitul pe salarii
Hotărârea 201 1990
pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative
Decretul-lege 54 1990
privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative
Decretul 394 1973
privitor la impunerea veniturilor realizate din inchirieri de imobile
Decretul 153 1954
privitor la impozitul pe veniturile populatiei
Legea 158 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea si completarea unor acte normative in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/1998
Ordonanţa 7 2001
privind impozitul pe venit
Decizia 1 2000
privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unitara a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
Hotărârea 706 1999
pentru aprobarea Instructiunilor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, aprobata si modificata prin Legea nr. 246/1998
Ordonanţa 73 1999
privind impozitul pe venit
OUG 113 1999
pentru modificarea si completarea unor acte normative in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/1998
Legea 246 1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
Ordin 15515 1998
pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu