E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 44 1995 in legatura cu Ordin 2288 1997
Ordonanţa 44 1995 in legatura cu Ordin 2288 1997
Ordonanţa 44 1995 in legatura cu Ordin 2288 1997
Ordonanţa 44 1995 abrogat de articolul 44 din actul OUG 85 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 44 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 61 1997
Articolul 2 din actul Ordonanţa 44 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 61 1997
Articolul 5 din actul Ordonanţa 44 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 61 1997
Articolul 6 din actul Ordonanţa 44 1995 modificat de articolul 1 din actul OUG 61 1997
Ordonanţa 44 1995 in legatura cu Circulara 22896 1996
Ordonanţa 44 1995 in legatura cu Ordin 761 1996
Ordonanţa 44 1995 aprobat de Legea 125 1995
Articolul 3 din actul Ordonanţa 44 1995 modificat de Legea 125 1995
Articolul 5 din actul Ordonanţa 44 1995 modificat de Legea 125 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 44 din 29 august 1995

privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 203 din  1 septembrie 1995


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta:

    Art. 1
    Persoanele fizice care realizeaza, in conditiile legii, venituri din practicarea unei profesii libere autorizate, in mod individual sau in diverse forme de asociere (medici, profesori, ingineri, arhitecti, economisti, avocati, notari publici, subingineri, tehnicieni, contabili, asistenti medicali, artisti, dactilografe si alte asemenea profesii), precum si persoanele fizice care obtin venituri din lucrari literare, de arta si stiintifice, inclusiv din mostenirea dreptului asupra unor astfel de lucrari, denumite in continuare contribuabili, au obligatia de a plati impozit pe venit, conform dispozitiilor prezentei ordonante.
    Art. 2
    Impozitul se calculeaza asupra venitului anual impozabil, determinat pe fiecare categorie si loc de realizare a venitului, prin aplicarea urmatoarelor cote:
    ------------------------------------------------
     Venitul anual impozabil        Impozit anual
          - lei -                     - lei -
    ------------------------------------------------
     pana la 400.000                    17%
       400.001 - 1.600.000     68.000 + 22% pentru
                               ceea ce depaseste
                               400.000
     1.600.001 - 3.000.000     332.000 + 28% pentru
                               ceea ce depaseste
                               1.600.000
     3.000.001 - 4.500.000     724.000 + 34% pentru
                               ceea ce depaseste
                               3.000.000
     4.500.001 - 6.300.000     1.234.000 + 40%
                               pentru ceea ce
                               depaseste 4.500.000
     peste 6.300.000           1.954.000 + 43%
                               pentru ceea ce
                               depaseste 6.300.000
    ------------------------------------------------
    Impozitul astfel calculat nu poate fi mai mare de 38% din venitul anual impozabil.
    Venitul impozabil realizat pe o fractiune de an se considera venit anual impozabil.
    Transele de venit anual impozabil prevazute la alin. 1 se pot modifica anual, prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia ratei inflatiei.
    Art. 3
    Venitul anual impozabil se determina ca diferenta intre totalul veniturilor incasate, in bani si in natura, din activitatea desfasurata si cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor.
    Cheltuielile pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate, cheltuielile de deplasare, inclusiv diurna si cheltuielile cu mijloace de transport proprietate personala, cand acestea sunt utilizate in scopul realizarii veniturilor, precum si cheltuielile de intretinere a locuintei si pentru telefon, cand activitatea se desfasoara in locuinta proprie, se deduc in limita cotei de 20% din veniturile incasate.
    Evaluarea veniturilor in natura se face la preturile si tarifele practicate pe piata, la data incasarii venitului.
    Art. 4
    Cheltuielile pentru care nu se admite deducerea la calculul venitului anual impozabil sunt: impozitul pe venit datorat conform dispozitiilor prezentei ordonante; amenzi si penalitati platite autoritatilor; cheltuieli de sponsorizare efectuate peste limita prevazuta in Legea privind sponsorizarea nr. 32/1994; cheltuieli personale ale contribuabilului si ale familiei sale, precum si alte cheltuieli care nu sunt facute in vederea realizarii veniturilor.
    Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotari si alte utilitati necesare desfasurarii activitatii se scad din venitul anual impozabil, cu conditia de a nu se inregistra pierderi, iar in caz contrar, partea nerecuperata se reporteaza in anii urmatori, in aceleasi conditii.
    In cazul in care contribuabilul isi desfasoara activitatea in locuinta proprie, se admite deducerea impozitului pe cladire si a impozitului pe terenul aferent, proportional cu spatiul utilizat in acest scop.
    Art. 5
    Veniturile din lucrari literare, de arta si stiintifice, inclusiv cele din mostenirea dreptului asupra unor astfel de lucrari, se supun anual impunerii de catre uniunile de creatori sau, in cazul partilor directe, de catre unitatile platitoare.
    Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotelor prevazute la art. 2 asupra venitului anual impozabil.
    In acest caz venitul anual impozabil se determina de catre platitorii de venit prin scaderea din venitul brut realizat a unei cote forfetare de cheltuieli, dupa cum urmeaza:
    a) 40% in cazul artistilor plastici profesionisti, membri ai Uniunii Artistilor Plastici si ai Fondului Plastic;
    b) 30% in cazul compozitorilor si muzicologilor, membri si nemembri ai Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor, precum si in cazul mostenitorilor acestora;
    c) 20% in cazul lucrarilor stiintifice si de arta, cu exceptia lucrarilor realizate de persoanele prevazute la lit. a) si b);
    d) 10% in cazul lucrarilor literare.
    In cazul lucrarilor de arta monumentala, venitul anual impozabil se determina prin scaderea din venitul brut realizat a cheltuielilor efective, pe baza de documente justificative.
    Impozitul se calculeaza de catre fiecare platitor de venit, cumulat de la inceputul anului, prin recalcularea impozitului la fiecare plata efectuata catre aceeasi persoana si se varsa o data cu ridicarea numerarului de la banca sau depunerea la banca a documentelor pentru plata drepturilor respective, sau in ziua lucratoare imediat urmatoare platii acestora, in celelalte cazuri.
    Art. 6
    Cand lucrarile literare, de arta si stiintifice sunt realizate de un grup de persoane, impunerea veniturilor obtinute se face separat, in functie de cota-parte aferenta fiecarei persoane.
    Principiul prevazut la alin. 1 se aplica si in cazul veniturilor realizate de mostenitorii aflati in indiviziune.
    Art. 7
    Sumele datorate potrivit dispozitiilor prezentei ordonante sunt venituri ale bugetelor locale.
    Art. 8
    Procedura fiscala prevazuta de legislatia in vigoare referitoare la impunerea veniturilor realizate de populatie se aplica si impozitului reglementat prin prezenta ordonanta.
    Art. 9
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga: prevederile art. 21 din Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei, referitoare la impunerea liber-profesionistilor; prevederile anexei nr. 11 din Hotararea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati pe baza liberei initiative, referitoare la impunerea liber-profesionistilor; art. 8 din H.C.M. nr. 545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populatiei si Hotararea Guvernului nr. 625/1993 pentru modificarea si completarea H.C.M. nr. 545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populatiei.
    Art. 10
    Prezenta ordonanta intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 1996.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin GeorgescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 44/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 44 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 44/1995
Ordin 2288 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998
Ordin 2288 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998
Ordin 2288 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998
OUG 85 1997
privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
OUG 61 1997
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice
Circulara 22896 1996
privind aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice
Ordin 761 1996
pentru aprobarea Instructiunilor privind impunerea liber-profesionistilor si a altor persoane fizice autorizate potrivit legii
Legea 125 1995
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu