E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 761 din  2 aprilie 1996

pentru aprobarea Instructiunilor privind impunerea liber-profesionistilor


SmartCity3

si a altor persoane fizice autorizate potrivit legii
ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din 28 iunie 1996

    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    in temeiul art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice, coroborat cu art. 45 din Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei, cu modificarile ulterioare,

    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind impunerea liber-profesionistilor si a altor persoane fizice autorizate potrivit legii.
    Art. 2
    Directia generala impozite directe si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu


                   INSTRUCTIUNI
privind impunerea liber-profesionistilor si a altor persoane fizice autorizate potrivit legii

    CAP. 1
    Impunerea veniturilor realizate de liber-profesionisti

    1. Contribuabilii definiti conform art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice, autorizati potrivit legii, datoreaza impozit pe venitul anual realizat din exercitarea de activitati cu caracter independent.
    Profesiile libere mentionate la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1995 se completeaza cu cele prevazute la paragraful 76 din Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 290/1954, date in aplicarea Decretului nr. 153/1954, enumerarea acestora nefiind limitativa, dar care presupun studii sau pregatire de specialitate adecvate.
    2. Pe baza documentelor de autorizare stabilite expres prin lege, cum ar fi:
    - ordinul ministrului justitiei de numire si certificatul care atesta efectuarea inregistrarii la curtea de apel in circumscriptia in care isi are sediul, in cazul notarilor publici;
    - decizia sau hotararea consiliului baroului de autorizare a functionarii, in cazul avocatilor;
    - dovada inscrierii in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, pentru expertii contabili si contabilii autorizati;
    - autorizatia eliberata potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, pentru celelalte categorii de liber-profesionisti, daca prin lege nu se prevede altfel, organele fiscale vor atribui codul fiscal si vor elibera certificatul de inregistrare fiscala.
    3. Venitul impozabil potrivit Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 se determina ca diferenta intre venitul brut realizat din toate sursele (venituri specifice din exercitarea activitatii, venituri din vanzarea bunurilor din inventarul propriu, dobanzi aferente disponibilitatilor in conturi, comisioane si orice alte venituri obtinute din exercitarea activitatii autorizate) si cheltuielile efectiv facute pentru obtinerea venitului.
    4. Din venitul brut realizat se admit la scadere, fiind cheltuieli aferente venitului:
    a) cheltuielile mentionate la art. 3 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1995 se deduc cand sunt efectuate in scopul realizarii venitului in limita cotei de 20% din acesta, pe baza de documente justificative stabilite potrivit legislatiei specifice in vigoare;
    b) cheltuieli in cota de 5% din veniturile incasate, pentru activitatea de interes public desfasurata de notarii publici;
    c) cheltuieli cu plata personalului angajat cu contract de munca sau contract civil (salariu si alte drepturi salariale, indemnizatie, contributia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributii pentru asigurari sociale si alte obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale de stat), potrivit legii;
    d) cheltuieli prevazute la paragraful 87 din Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 290/1954;
    e) cheltuieli efectuate (inclusiv dobanzile aferente creditelor bancare) pentru investitii, dotari si alte utilitati, necesare desfasurarii activitatii, in scopul realizarii venitului. In situatia cand investitiile, mijloacele fixe si dotarile, fiind recunoscute pe cheltuieli, sunt instrainate, intrucat nu mai pot fi utilizate in scopul desfasurarii activitatii si obtinerii de venit, sau in cazul incetarii definitive a activitatii, valoarea obtinuta din instrainarea acestora, respectiv valoarea de piata la incetarea activitatii, se cuprinde in venitul supus impozitarii. Valoarea obtinuta la instrainare nu poate fi mai mica decat valoarea de piata;
    f) cheltuieli cu reparatii efectuate la elementele inscrise in Registrul de inventar;
    g) plata contributiilor profesionale (taxe, cotizatii etc.), cu caracter permanent, obligatorie pentru desfasurarea activitatii in cadrul categoriei de liber-profesionist autorizat potrivit legii.
    5. Persoanele fizice autorizate, care desfasoara activitati ca liber-profesionisti, inclusiv avocatii colaboratori, pentru veniturile obtinute din exercitarea profesiei, precum si de la alti liber-profesionisti, persoane fizice autorizate potrivit legii, de la agenti economici, institutii publice, asociatii si organizatii, se supun impunerii in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 44/1995. Pentru veniturile realizate de la persoane juridice sunt aplicabile prevederile art. 34 din Decretul nr. 153/1954, pe principiul retinerii la sursa.
    Pentru veniturile obtinute in alta baza decat autorizarea ca liber-profesionist, potrivit legii, impozitarea se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996.
    6. In cadrul asocierilor profesionale si al societatilor civile profesionale impunerea se face potrivit paragrafului 83 lit. c) din Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 290/1954.
    In cazul in care asocierile au ca scop numai suportarea in comun a unor cheltuieli, impunerea se face individual, pentru fiecare asociat in parte. In aceasta situatie, parte din cheltuielile comune care se iau in calcul la stabilirea venitului impozabil al fiecarui asociat se determina potrivit intelegerii dintre parti. In lipsa unei astfel de intelegeri, cheltuielile comune se repartizeaza in parti egale, proportional cu numarul asociatilor.
    7. Liber-profesionistii sau asociatiile acestora, care folosesc personal angajat pe baza contractelor de munca sau in baza conventiilor civile, au obligatia, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 32/1991, republicata, sa calculeze, sa retina si sa verse impozitul pe salarii aferent drepturilor salariale si altor drepturi platite, iar in baza art. 12 din aceeasi lege, sa depuna la organul financiar pe raza caruia isi au sediul sau domiciliul o dare de seama privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii, in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 2
    Impunerea veniturilor realizate din meserii, comert, carausie si alte activitati autorizate potrivit legii

    8. Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati pe baza de libera initiativa, altele decat cele prevazute la cap. I, se impoziteaza in continuare potrivit prevederilor din anexa nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990, coroborat cu Decretul nr. 153/1954 si cu Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 290/1954.
    9. La determinarea venitului impozabil se au in vedere si urmatoarele cheltuieli:
    a) cheltuieli cu plata personalului angajat cu contract de munca sau contract civil (salarii si alte drepturi salariale, indemnizatii, contributia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributia pentru asigurari sociale si alte obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale de stat), potrivit legii;
    b) cheltuieli prevazute la paragraful 87 din Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 290/1954;
    c) cheltuieli efectuate (inclusiv dobanzile aferente creditelor bancare) pentru investitii, mijloace fixe si obiectele de inventar necesare desfasurarii activitatii, in scopul realizarii venitului. In situatia in care investitiile, mijloacele fixe si obiectele de inventar, fiind recunoscute pe cheltuieli, sunt instrainate sau in cazul incetarii definitive a activitatii, valoarea obtinuta din instrainarea acestora, respectiv valoarea de piata la incetarea activitatii, se cuprinde in venitul supus impozitarii. Valoarea obtinuta din instrainarea acestora nu poate fi mai mica decat valoarea de piata a bunurilor respective;
    d) cheltuieli cu reparatii efectuate la elementele inscrise in Registrul de inventar;
    e) cheltuieli cu plata contributiilor profesionale (taxe, cotizatii etc.), cu caracter permanent, obligatorie pentru exercitarea in continuare a activitatii, inclusiv taxa de autorizare prevazuta de Decretul-lege nr. 54/1990.
    Pentru anul fiscal 1996, cheltuielile prevazute se vor avea in vedere la definitivarea impunerii conform procedurii de la art. 30 din Decretul nr. 153/1954.

    CAP. 3
    Dispozitii generale

    10. Contribuabilii mentionati la cap. I si II din prezentele instructiuni, autorizati potrivit legii, organizeaza si conduc contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 si ale altor norme legale specifice, respectiv intocmesc evidenta in partida simpla, daca desfasoara activitatea in mod independent (singular) sau ca asociatie familiala, si evidenta contabila in partida dubla, dupa caz.
    Aceste prevederi se completeaza in sensul celor prevazute la pct. 12 si 18 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.
    Contribuabilii care conduc evidenta contabila in partida simpla vor tine evidentele si documentele fiscale prevazute de Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2.228/1955, alaturi de evidenta specifica activitatii desfasurate, si urmatoarele:
    - registrul unic de control;
    - registrul de inventar;
      chitantier.
    11. Prevederile paragrafelor 83 lit. c), 87 si 89 din Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 290/1954 se completeaza sau se modifica in mod corespunzator.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 761/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 761 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu