E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 761 din  2 aprilie 1996

pentru aprobarea Instructiunilor privind impunerea liber-profesionistilor


SmartCity3

si a altor persoane fizice autorizate potrivit legii
ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din 28 iunie 1996

    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    in temeiul art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice, coroborat cu art. 45 din Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei, cu modificarile ulterioare,

    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind impunerea liber-profesionistilor si a altor persoane fizice autorizate potrivit legii.
    Art. 2
    Directia generala impozite directe si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu


                   INSTRUCTIUNI
privind impunerea liber-profesionistilor si a altor persoane fizice autorizate potrivit legii

    CAP. 1
    Impunerea veniturilor realizate de liber-profesionisti

    1. Contribuabilii definiti conform art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice, autorizati potrivit legii, datoreaza impozit pe venitul anual realizat din exercitarea de activitati cu caracter independent.
    Profesiile libere mentionate la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1995 se completeaza cu cele prevazute la paragraful 76 din Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 290/1954, date in aplicarea Decretului nr. 153/1954, enumerarea acestora nefiind limitativa, dar care presupun studii sau pregatire de specialitate adecvate.
    2. Pe baza documentelor de autorizare stabilite expres prin lege, cum ar fi:
    - ordinul ministrului justitiei de numire si certificatul care atesta efectuarea inregistrarii la curtea de apel in circumscriptia in care isi are sediul, in cazul notarilor publici;
    - decizia sau hotararea consiliului baroului de autorizare a functionarii, in cazul avocatilor;
    - dovada inscrierii in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, pentru expertii contabili si contabilii autorizati;
    - autorizatia eliberata potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, pentru celelalte categorii de liber-profesionisti, daca prin lege nu se prevede altfel, organele fiscale vor atribui codul fiscal si vor elibera certificatul de inregistrare fiscala.
    3. Venitul impozabil potrivit Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 se determina ca diferenta intre venitul brut realizat din toate sursele (venituri specifice din exercitarea activitatii, venituri din vanzarea bunurilor din inventarul propriu, dobanzi aferente disponibilitatilor in conturi, comisioane si orice alte venituri obtinute din exercitarea activitatii autorizate) si cheltuielile efectiv facute pentru obtinerea venitului.
    4. Din venitul brut realizat se admit la scadere, fiind cheltuieli aferente venitului:
    a) cheltuielile mentionate la art. 3 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1995 se deduc cand sunt efectuate in scopul realizarii venitului in limita cotei de 20% din acesta, pe baza de documente justificative stabilite potrivit legislatiei specifice in vigoare;
    b) cheltuieli in cota de 5% din veniturile incasate, pentru activitatea de interes public desfasurata de notarii publici;
    c) cheltuieli cu plata personalului angajat cu contract de munca sau contract civil (salariu si alte drepturi salariale, indemnizatie, contributia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributii pentru asigurari sociale si alte obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale de stat), potrivit legii;
    d) cheltuieli prevazute la paragraful 87 din Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 290/1954;
    e) cheltuieli efectuate (inclusiv dobanzile aferente creditelor bancare) pentru investitii, dotari si alte utilitati, necesare desfasurarii activitatii, in scopul realizarii venitului. In situatia cand investitiile, mijloacele fixe si dotarile, fiind recunoscute pe cheltuieli, sunt instrainate, intrucat nu mai pot fi utilizate in scopul desfasurarii activitatii si obtinerii de venit, sau in cazul incetarii definitive a activitatii, valoarea obtinuta din instrainarea acestora, respectiv valoarea de piata la incetarea activitatii, se cuprinde in venitul supus impozitarii. Valoarea obtinuta la instrainare nu poate fi mai mica decat valoarea de piata;
    f) cheltuieli cu reparatii efectuate la elementele inscrise in Registrul de inventar;
    g) plata contributiilor profesionale (taxe, cotizatii etc.), cu caracter permanent, obligatorie pentru desfasurarea activitatii in cadrul categoriei de liber-profesionist autorizat potrivit legii.
    5. Persoanele fizice autorizate, care desfasoara activitati ca liber-profesionisti, inclusiv avocatii colaboratori, pentru veniturile obtinute din exercitarea profesiei, precum si de la alti liber-profesionisti, persoane fizice autorizate potrivit legii, de la agenti economici, institutii publice, asociatii si organizatii, se supun impunerii in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 44/1995. Pentru veniturile realizate de la persoane juridice sunt aplicabile prevederile art. 34 din Decretul nr. 153/1954, pe principiul retinerii la sursa.
    Pentru veniturile obtinute in alta baza decat autorizarea ca liber-profesionist, potrivit legii, impozitarea se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996.
    6. In cadrul asocierilor profesionale si al societatilor civile profesionale impunerea se face potrivit paragrafului 83 lit. c) din Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 290/1954.
    In cazul in care asocierile au ca scop numai suportarea in comun a unor cheltuieli, impunerea se face individual, pentru fiecare asociat in parte. In aceasta situatie, parte din cheltuielile comune care se iau in calcul la stabilirea venitului impozabil al fiecarui asociat se determina potrivit intelegerii dintre parti. In lipsa unei astfel de intelegeri, cheltuielile comune se repartizeaza in parti egale, proportional cu numarul asociatilor.
    7. Liber-profesionistii sau asociatiile acestora, care folosesc personal angajat pe baza contractelor de munca sau in baza conventiilor civile, au obligatia, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 32/1991, republicata, sa calculeze, sa retina si sa verse impozitul pe salarii aferent drepturilor salariale si altor drepturi platite, iar in baza art. 12 din aceeasi lege, sa depuna la organul financiar pe raza caruia isi au sediul sau domiciliul o dare de seama privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii, in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 2
    Impunerea veniturilor realizate din meserii, comert, carausie si alte activitati autorizate potrivit legii

    8. Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati pe baza de libera initiativa, altele decat cele prevazute la cap. I, se impoziteaza in continuare potrivit prevederilor din anexa nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990, coroborat cu Decretul nr. 153/1954 si cu Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 290/1954.
    9. La determinarea venitului impozabil se au in vedere si urmatoarele cheltuieli:
    a) cheltuieli cu plata personalului angajat cu contract de munca sau contract civil (salarii si alte drepturi salariale, indemnizatii, contributia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributia pentru asigurari sociale si alte obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale de stat), potrivit legii;
    b) cheltuieli prevazute la paragraful 87 din Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 290/1954;
    c) cheltuieli efectuate (inclusiv dobanzile aferente creditelor bancare) pentru investitii, mijloace fixe si obiectele de inventar necesare desfasurarii activitatii, in scopul realizarii venitului. In situatia in care investitiile, mijloacele fixe si obiectele de inventar, fiind recunoscute pe cheltuieli, sunt instrainate sau in cazul incetarii definitive a activitatii, valoarea obtinuta din instrainarea acestora, respectiv valoarea de piata la incetarea activitatii, se cuprinde in venitul supus impozitarii. Valoarea obtinuta din instrainarea acestora nu poate fi mai mica decat valoarea de piata a bunurilor respective;
    d) cheltuieli cu reparatii efectuate la elementele inscrise in Registrul de inventar;
    e) cheltuieli cu plata contributiilor profesionale (taxe, cotizatii etc.), cu caracter permanent, obligatorie pentru exercitarea in continuare a activitatii, inclusiv taxa de autorizare prevazuta de Decretul-lege nr. 54/1990.
    Pentru anul fiscal 1996, cheltuielile prevazute se vor avea in vedere la definitivarea impunerii conform procedurii de la art. 30 din Decretul nr. 153/1954.

    CAP. 3
    Dispozitii generale

    10. Contribuabilii mentionati la cap. I si II din prezentele instructiuni, autorizati potrivit legii, organizeaza si conduc contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 si ale altor norme legale specifice, respectiv intocmesc evidenta in partida simpla, daca desfasoara activitatea in mod independent (singular) sau ca asociatie familiala, si evidenta contabila in partida dubla, dupa caz.
    Aceste prevederi se completeaza in sensul celor prevazute la pct. 12 si 18 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.
    Contribuabilii care conduc evidenta contabila in partida simpla vor tine evidentele si documentele fiscale prevazute de Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2.228/1955, alaturi de evidenta specifica activitatii desfasurate, si urmatoarele:
    - registrul unic de control;
    - registrul de inventar;
      chitantier.
    11. Prevederile paragrafelor 83 lit. c), 87 si 89 din Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 290/1954 se completeaza sau se modifica in mod corespunzator.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 761/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 761 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu