E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu articolul 22 din actul Legea 300 2004
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 51 2004
Decretul-lege 54 1990 abrogat de articolul 21 din actul Legea 507 2002
Articolul 28 din actul Decretul-lege 54 1990 modificat de Decizia 72 1999
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu articolul 44 din actul OUG 85 1997
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu Circulara 22896 1996
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu Hotărârea 364 1996
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu Ordin 761 1996
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu articolul 9 din actul Ordonanţa 44 1995
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu Hotărârea 973 1994
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 15 1992
Decretul-lege 54 1990 modificat de articolul 225 din actul Legea 31 1990
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu Hotărârea 201 1990
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET - LEGE Nr

DECRET - LEGE   Nr. 54 din  5 februarie 1990

privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative

ACT EMIS DE: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din  6 februarie 1990


SmartCity3


    Dezvoltarea liberei initiative in sectoarele de activitate economico-sociala ce intereseaza nemijlocit populatia este de natura sa conduca la cresterea si diversificarea gamei de produse si servicii in conditiile pietei libere.
    Tinind seama de dezvoltarea continua a cererii de produse si servicii, indeosebi pentru acoperirea nevoilor de consum ale cetatenilor, de imperativele economice si de perspectiva, direct legate de ridicarea nivelului de viata al oamenilor si pentru instituirea cadrului legal de promovare a liberei initiative in sectoarele de industrie mica si servicii,

    Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In scopul satisfacerii in conditii mai bune a cerintelor de bunuri si servicii ale populatiei, folosirii eficiente a resurselor de materii prime si materiale, indeosebi locale, precum si cresterii gradului de utilizare a fortei de munca, se pot organiza, prin libera initiativa:
    a) intreprinderi mici cu un numar de cel mult 20 salariati;
    b) asociatii cu scop lucrativ;
    c) asociatii familiale;
    d) activitati prestate de persoane fizice in mod independent.
    Organizarea activitatilor prevazute la lit. a) - d) se poate face numai de cetateni care au domiciliul in Romania.
    Art. 2
    Statul garanteaza libera organizare si desfasurare a activitatilor de productie si servicii prevazute la art. 1.
    Organizarea acestor activitati se face pe baza de autorizatie, in conditiile prezentului decret-lege.
    Art. 3
    Organizarea si desfasurarea activitatilor de productie si servicii pe baza de libera initiativa se pot face numai cu respectarea prevederilor legale.
    Incalcarea legii atrage raspunderea materiala, civila, administrativa, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanei vinovate.

    CAP. 2
    Organizarea activitatii economice pe baza liberei initiative

    Sectiunea 1
    Intreprinderile mici
    Art. 4
    Intreprinderile mici se pot constitui din initiativa unei persoane sau a mai multor persoane asociate in acest scop.
    Persoana care, singura sau prin asociere, este intreprinzator intr-o intreprindere, nu mai poate avea aceasta calitate intr-o alta intreprindere.
    Categoriile de activitati pentru care se pot constitui intreprinderi mici pe baza de libera initiativa se stabilesc de guvern.
    Art. 5
    Incadrarea salariatilor in intreprinderi mici se face pe baza de contract de munca, cu respectarea prevederilor Codului muncii. Salarizarea se stabileste prin liberul acord al partilor.
    Pot fi incadrati si salariati ai unitatilor de stat ori cooperatiste sau cooperatori, acestia urmind sa-si desfasoare activitatea in afara programului de munca al acestor unitati.
    Persoanele pensionate pot cumula salariul cu pensia.
    Salariatii intreprinderilor mici beneficiaza de drepturile de asigurari sociale ale personalului unitatilor de stat. Contributia la asigurari sociale, contributia pentru pensia suplimentara, ca si impozitul pe salarii, se platesc de intreprindere, in conditiile prevazute de lege pentru unitatile de stat.
    Art. 6
    Salariatii intreprinderilor mici au dreptul sa adere la organizatiile sindicale din domeniul lor de activitate.
    In cazul in care sint incadrati si in unitati de stat, salariatii din intreprinderile mici pot opta intre organizatia sindicala din unitatea de stat sau cea prevazuta la alin. 1.
    De asemenea, salariatii isi pot constitui organizatie sindicala proprie.
    Art. 7
    Intreprinderile mici, precum si personalul acestora, au drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru sectorul de stat privind cerintele de pregatire pe meserii si asigurarea protectiei muncii. Daca salariatul lucreaza in domeniul sau de specialitate se aplica reglementarile privind vechimea in acest domeniu.
    Regimul de exploatare a bunurilor din patrimoniul intreprinderii, de amortizare a fondurilor fixe ale acesteia, de repartizare a beneficiilor si de lucru al salariatilor se stabileste de organizatori la infiintarea intreprinderii si poate fi modificat numai de intreprinzatori.
    Art. 8
    Mijloacele financiare necesare activitatii intreprinderilor mici se asigura din resurse proprii, precum si prin credite acordate de banci, pe baza de garantii asiguratorii.
    Volumul creditelor, conditiile de acordare si rambursare a acestora, precum si modul de garantare, se vor stabili de Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei.
    Mijloacele necesare constituirii si desfasurarii activitatii intreprinderii mici pot fi obtinute si din strainatate, dar numai pe baza autorizatiei eliberate, potrivit legii, de catre Ministerul Comertului Exterior.
    Finantarea din strainatate, in valuta sau lei, a infiintarii sau desfasurarii activitatii intreprinderii se poate face numai in conditiile stabilite de Banca Romana de Comert Exterior.
    Art. 9
    Primariile judetene si a municipiului Bucuresti pot inchiria intreprinderilor mici suprafete disponibile in cladiri proprietate de stat, inclusiv terenul aferent, daca acestea nu detin suprafetele de constructii si terenul necesar sau daca nu isi construiesc cladirile sau isi amenajeaza suprafetele construite si terenurile pe care le detin, cu orice titlu.
    Suprafetele construite si terenurile necesare vor putea fi inchiriate si de la persoane particulare care le detin in proprietate.
    Transformarea si amenajarea cladirilor proprii sau inchiriate pentru a putea fi folosite in vederea desfasurarii activitatilor de productie si servicii se vor putea face numai in baza autorizatiei eliberate de primarie, in conditiile legii.
    Art. 10
    Unitatile de stat sau cooperatiste care detin masini, utilaje si instalatii disponibile le pot vinde sau inchiria intreprinderilor mici, pe baza de contract, cu respectarea normelor stabilite de Ministerul Economiei Nationale si Ministerul Finantelor.
    Art. 11
    Intreprinderile mici isi pot procura piesele de schimb pentru instalatiile proprii, sculele si accesoriile, materiile prime si materialele necesare desfasurarii activitatii direct de la producatori, persoane fizice sau juridice, de stat sau cooperatiste, pe baza de contract. Preturile practicate in contracte vor fi cele legal stabilite sau, in lipsa acestora, prin intelegerea dintre parti.
    Art. 12
    Utilajele, masinile si instalatiile, sculele, dispozitivele, materiile prime si materialele, accesoriile necesare activitatii intreprinderilor mici pot fi procurate si din import, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    Art. 13
    Ministerul Economiei Nationale impreuna cu Comisia Nationala pentru Industria Mica si Servicii vor stabili conditiile si cazurile cind unele materii prime, materiale, combustibili si energie alocate prin balante materiale vor putea fi puse si la dispozitia intreprinderilor mici.
    De regula, asigurarea resurselor din balante pentru realizarea unor produse se face pe baza de contracte de cooperare.
    Art. 14
    Preturile si tarifele pentru bunurile si serviciile intreprinderilor mici se stabilesc in mod liber.
    Produsele se vind si serviciile se presteaza unitatilor de stat numai pe baza de contract in forma scrisa.
    Art. 15
    Produsele si serviciile intreprinderilor mici pot fi exportate direct sau prin intermediul intreprinderilor de comert exterior ori firmelor straine, pe baza autorizatiei de export emise in conditiile legii.
    Art. 16
    Intreprinderile mici isi desfasoara activitatea pe baza de buget de venituri si cheltuieli intocmit anual, aprobat de organizatorii intreprinderii. Bugetul se depune in copie legalizata la organele financiare locale.
    Intreprinderile vor avea contabilitate proprie si sint obligate sa intocmeasca semestrial un bilant contabil pe care sa-l publice in Monitorul Oficial, dupa verificarea sa de catre organele financiare, in termen de 10 zile.
    Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, contabilizarea operatiunilor financiare, comerciale, fiscale, precum si cele privind incadrarea si salarizarea personalului, ca si elaborarea bilantului semestrial, se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor.
    Art. 17
    Sumele in lei ale intreprinderilor mici se pastreaza in conturi bancare proprii. Ministerul Finantelor, impreuna cu Banca Nationala, va stabili regimul acestor conturi si limitele in care intreprinderile vor putea detine sume in lei pentru nevoile curente. Aceste limite se stabilesc de filialele bancilor, cu acordul intreprinderii.
    Sumele in valuta se pastreaza numai in conturi deschise pe numele intreprinderii la Banca Romana de Comert Exterior.
    Din sumele in valuta obtinute de pe urma activitatii de export, 50% se deconteaza in lei intreprinderii, la cursul in vigoare la data incasarii valutei, iar restul ramine la dispozitia intreprinderii.
    Art. 18
    Angajarea intreprinderii in relatiile sale cu persoanele fizice si juridice, ca si in fata organelor de jurisdictie, se face de persoana care a constituit-o, iar in cazul in care intreprinderea a fost constituita de mai multe persoane, de persoana desemnata de acestea.
    Persoana prevazuta la alin. 1 poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane. In acest caz, persoana care a dat imputernicire raspunde, in limitele imputernicirii, solidar cu persoana imputernicita, pentru orice paguba.
    Art. 19
    Activitatea intreprinderilor mici se desfasoara cu respectarea dispozitiilor Codului comercial, in masura in care, potrivit prezentului decret-lege, nu se poate altfel.

    Sectiunea a 2-a
    Asociatiile cu scop lucrativ
    Art. 20
    Asociatiile cu scop lucrativ se infiinteaza cu maximum 10 membri, pe baza de contract de asociere.
    Contractul de asociere va cuprinde:
    a) scopul, denumirea si sediul asociatiei;
    b) modul de constituire a activului patrimonial si de gestiune a patrimoniului;
    c) modul de organizare, conducere si functionare a asociatiei;
    d) repartizarea beneficiilor intre asociati;
    e) modul de incetare a activitatii si de lichidare a asociatiei.
    Art. 21
    Prevederile art. 4 alin. 3, art. 5 alin. 3, art. 8 - 10, 11, 12, 14, 15, 16 alin. 2 si art. 19 se aplica in mod corespunzator si pentru asociatiile cu scop lucrativ.
    Raspunderea persoanelor asociate pentru pagube este solidara.
    Art. 22
    Persoanele incadrate in unitati de stat si cooperatiste se pot asocia numai daca isi desfasoara activitatea in afara programului lor de munca din aceste unitati.

    Sectiunea a 3-a
    Asociatiile familiale
    Art. 23
    Asociatiile familiale se constituie intre membrii unei familii cu gospodarie comuna.
    Art. 24
    Prevederile art. 4 alin. 3, art. 5 alin. 3, art. 8 - 11, 14 si 19 se aplica in mod corespunzator si pentru asociatiile familiale.

    Sectiunea a 4-a
    Persoanele autorizate sa desfasoare o activitate independenta
    Art. 25
    Persoanele fizice pot fi autorizate sa desfasoare activitati independente in domeniul serviciilor sau pentru realizarea anumitor produse.
    Autorizarea pentru prestarea de servicii se poate da pe baza atestarii capacitatii profesionale de catre organele centrale de domeniu, iar in cazul in care exista organizatii profesionale specifice activitatii pentru care se cere autorizarea, cu acordul acestora.
    Art. 26
    Persoanele fizice autorizate sa desfasoare o activitate independenta pot lucra, prin cumul, si intr-o unitate de stat, cooperatista sau intreprindere mica, daca prin autorizatie nu se prevede altfel.
    Art. 27
    Prevederile art. 4 alin. 3, art. 8 - 12, 14, 15 si 19 se aplica in mod corespunzator si persoanelor autorizate sa desfasoare o activitate independenta.

    CAP. 3
    Regimul de autorizare

    Art. 28
    Autorizatia pentru constituirea de intreprinderi mici, asociatii cu scop lucrativ, asociatii familiale sau pentru desfasurarea de catre persoanele fizice a unor activitati independente se emite de primariile judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Cererea de autorizatie se rezolva in cel mult 30 de zile, cu respectarea conditiilor de autorizare stabilite de guvern.
    Denumirea, sediul si obiectul activitatii intreprinderilor mici si asociatiilor cu scop lucrativ se stabilesc prin autorizatie. Pentru asociatiile familiale si persoanele ce desfasoara o activitate independenta, autorizatia va cuprinde numele solicitantilor, adresa si obiectul de activitate.
    De asemenea, autorizatia va putea cuprinde si conditii specifice privitoare la desfasurarea activitatii.
    Pentru eliberarea autorizatiei privind infiintarea de intreprinderi mici si asociatii cu scop lucrativ, intreprinzatorii sint obligati sa obtina in prealabil acordul Comisiei Nationale pentru Industria Mica si Servicii.
    Incalcarea prevederilor autorizatiei sau a dispozitiilor legale privind desfasurarea activitatii poate atrage suspendarea, pe cel mult 15 zile, a dreptului pe care il confera autorizatia sau, dupa caz, retragerea autorizatiei.
    Art. 29
    Litigiile legate de refuzul de autorizare sau de retragere a acesteia sint de competenta tribunalelor judetene si al municipiului Bucuresti. Tribunalul poate fi sesizat in cel mult 10 zile de la primirea actului de refuz, respectiv de retragere a autorizatiei.
    Art. 30
    Intreprinderile mici sint persoane juridice pe data inregistrarii lor la administratia financiara. Asociatiile cu scop lucrativ pot avea aceasta calitate daca se inregistreaza la administratia financiara ca persoana juridica; inregistrarea este obligatorie.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Timpul lucrat de persoanele incadrate cu contract de munca in intreprinderile mici se considera vechime in munca si in specialitate.
    De asemenea, se considera vechime in munca si in specialitate perioada lucrata de persoanele din cadrul asociatiilor cu scop lucrativ, asociatiilor familiale sau timpul lucrat de persoanele care desfasoara o activitate independenta daca au fost varsate, pe toata aceasta perioada, la asigurarile sociale de stat, contributia la asigurarile sociale si contributia pentru pensia suplimentara.
    De prevederile alin. 2 pot beneficia si organizatorii intreprinderilor mici.
    Art. 32
    Prevederile legislatiei muncii referitoare la transfer si la vechimea neintrerupta in aceeasi unitate sint, deopotriva, aplicabile si in cazul unitatilor organizate potrivit prevederilor prezentului decret-lege.
    Art. 33
    Prevederile legale privind proprietatea industriala se aplica si intreprinderilor mici, asociatiilor cu scop lucrativ si persoanelor autorizate sa desfasoare o activitate independenta.
    Art. 34
    Impozitul pe beneficiul intreprinderilor mici si al asociatiilor cu scop lucrativ, precum si impozitul pe cistig al asociatiilor familiale si impozitul pe veniturile persoanelor autorizate sa desfasoare o activitate independenta, se stabilesc, in mod diferentiat, pe domenii si in functie de utilitatea sociala a activitatii, cu caracter stimulativ si progresiv, urmarind punerea in valoare a initiativei individuale si colective, in conditiile asigurarii justitiei sociale in domeniul veniturilor personale.
    Normele privind modul de stabilire a impozitelor, precum si nivelurile acestora, se stabilesc de guvern.
    Art. 35
    Intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ se pot asocia intre ele sau cu alte unitati numai cu acordul Comisiei Nationale pentru Industria Mica si Servicii.
    Art. 36
    Prevederile prezentului decret-lege se aplica si pentru executari de lucrari.
    Art. 37
    Prezentul decret-lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.
    Pina la intrarea in vigoare a decretului-lege guvernul, Ministerul Economiei Nationale, Ministerul Finantelor si Banca Nationala vor elabora normele prevazute la art. 4 alin. 3, art. 8, 10, 16, 17, 28 alin. 2 si art. 34 alin. 2. Normele se publica in Monitorul Oficial.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret-lege se abroga Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1189 din 31 mai 1968 privind administrarea unor unitati comerciale prin angajati mandatari, precum si orice prevederi contrare.

                                PRESEDINTELE
                  CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE
                                ION ILIESCUSmartCity5

COMENTARII la Decretul-lege 54/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul-lege 54 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul-lege 54/1990
Legea 300 2004
privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent
OUG 51 2004
privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala de catre comercianti, precum si a autorizatiei de functionare de catre persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale
Legea 507 2002
privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice
Decizia 72 1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative
OUG 85 1997
privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
Circulara 22896 1996
privind aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice
Hotărârea 364 1996
privind completarea Hotararii Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative
Ordin 761 1996
pentru aprobarea Instructiunilor privind impunerea liber-profesionistilor si a altor persoane fizice autorizate potrivit legii
Ordonanţa 44 1995
privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice
Hotărârea 973 1994
cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata
Ordonanţa 15 1992
cu privire la impozitele si taxele locale
Legea 31 1990
privind societatile comerciale
Hotărârea 201 1990
pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu