E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu articolul 22 din actul Legea 300 2004
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 51 2004
Decretul-lege 54 1990 abrogat de articolul 21 din actul Legea 507 2002
Articolul 28 din actul Decretul-lege 54 1990 modificat de Decizia 72 1999
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu articolul 44 din actul OUG 85 1997
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu Circulara 22896 1996
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu Hotărârea 364 1996
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu Ordin 761 1996
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu articolul 9 din actul Ordonanţa 44 1995
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu Hotărârea 973 1994
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 15 1992
Decretul-lege 54 1990 modificat de articolul 225 din actul Legea 31 1990
Decretul-lege 54 1990 in legatura cu Hotărârea 201 1990
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET - LEGE Nr

DECRET - LEGE   Nr. 54 din  5 februarie 1990

privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative

ACT EMIS DE: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din  6 februarie 1990


SmartCity3


    Dezvoltarea liberei initiative in sectoarele de activitate economico-sociala ce intereseaza nemijlocit populatia este de natura sa conduca la cresterea si diversificarea gamei de produse si servicii in conditiile pietei libere.
    Tinind seama de dezvoltarea continua a cererii de produse si servicii, indeosebi pentru acoperirea nevoilor de consum ale cetatenilor, de imperativele economice si de perspectiva, direct legate de ridicarea nivelului de viata al oamenilor si pentru instituirea cadrului legal de promovare a liberei initiative in sectoarele de industrie mica si servicii,

    Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In scopul satisfacerii in conditii mai bune a cerintelor de bunuri si servicii ale populatiei, folosirii eficiente a resurselor de materii prime si materiale, indeosebi locale, precum si cresterii gradului de utilizare a fortei de munca, se pot organiza, prin libera initiativa:
    a) intreprinderi mici cu un numar de cel mult 20 salariati;
    b) asociatii cu scop lucrativ;
    c) asociatii familiale;
    d) activitati prestate de persoane fizice in mod independent.
    Organizarea activitatilor prevazute la lit. a) - d) se poate face numai de cetateni care au domiciliul in Romania.
    Art. 2
    Statul garanteaza libera organizare si desfasurare a activitatilor de productie si servicii prevazute la art. 1.
    Organizarea acestor activitati se face pe baza de autorizatie, in conditiile prezentului decret-lege.
    Art. 3
    Organizarea si desfasurarea activitatilor de productie si servicii pe baza de libera initiativa se pot face numai cu respectarea prevederilor legale.
    Incalcarea legii atrage raspunderea materiala, civila, administrativa, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanei vinovate.

    CAP. 2
    Organizarea activitatii economice pe baza liberei initiative

    Sectiunea 1
    Intreprinderile mici
    Art. 4
    Intreprinderile mici se pot constitui din initiativa unei persoane sau a mai multor persoane asociate in acest scop.
    Persoana care, singura sau prin asociere, este intreprinzator intr-o intreprindere, nu mai poate avea aceasta calitate intr-o alta intreprindere.
    Categoriile de activitati pentru care se pot constitui intreprinderi mici pe baza de libera initiativa se stabilesc de guvern.
    Art. 5
    Incadrarea salariatilor in intreprinderi mici se face pe baza de contract de munca, cu respectarea prevederilor Codului muncii. Salarizarea se stabileste prin liberul acord al partilor.
    Pot fi incadrati si salariati ai unitatilor de stat ori cooperatiste sau cooperatori, acestia urmind sa-si desfasoare activitatea in afara programului de munca al acestor unitati.
    Persoanele pensionate pot cumula salariul cu pensia.
    Salariatii intreprinderilor mici beneficiaza de drepturile de asigurari sociale ale personalului unitatilor de stat. Contributia la asigurari sociale, contributia pentru pensia suplimentara, ca si impozitul pe salarii, se platesc de intreprindere, in conditiile prevazute de lege pentru unitatile de stat.
    Art. 6
    Salariatii intreprinderilor mici au dreptul sa adere la organizatiile sindicale din domeniul lor de activitate.
    In cazul in care sint incadrati si in unitati de stat, salariatii din intreprinderile mici pot opta intre organizatia sindicala din unitatea de stat sau cea prevazuta la alin. 1.
    De asemenea, salariatii isi pot constitui organizatie sindicala proprie.
    Art. 7
    Intreprinderile mici, precum si personalul acestora, au drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru sectorul de stat privind cerintele de pregatire pe meserii si asigurarea protectiei muncii. Daca salariatul lucreaza in domeniul sau de specialitate se aplica reglementarile privind vechimea in acest domeniu.
    Regimul de exploatare a bunurilor din patrimoniul intreprinderii, de amortizare a fondurilor fixe ale acesteia, de repartizare a beneficiilor si de lucru al salariatilor se stabileste de organizatori la infiintarea intreprinderii si poate fi modificat numai de intreprinzatori.
    Art. 8
    Mijloacele financiare necesare activitatii intreprinderilor mici se asigura din resurse proprii, precum si prin credite acordate de banci, pe baza de garantii asiguratorii.
    Volumul creditelor, conditiile de acordare si rambursare a acestora, precum si modul de garantare, se vor stabili de Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei.
    Mijloacele necesare constituirii si desfasurarii activitatii intreprinderii mici pot fi obtinute si din strainatate, dar numai pe baza autorizatiei eliberate, potrivit legii, de catre Ministerul Comertului Exterior.
    Finantarea din strainatate, in valuta sau lei, a infiintarii sau desfasurarii activitatii intreprinderii se poate face numai in conditiile stabilite de Banca Romana de Comert Exterior.
    Art. 9
    Primariile judetene si a municipiului Bucuresti pot inchiria intreprinderilor mici suprafete disponibile in cladiri proprietate de stat, inclusiv terenul aferent, daca acestea nu detin suprafetele de constructii si terenul necesar sau daca nu isi construiesc cladirile sau isi amenajeaza suprafetele construite si terenurile pe care le detin, cu orice titlu.
    Suprafetele construite si terenurile necesare vor putea fi inchiriate si de la persoane particulare care le detin in proprietate.
    Transformarea si amenajarea cladirilor proprii sau inchiriate pentru a putea fi folosite in vederea desfasurarii activitatilor de productie si servicii se vor putea face numai in baza autorizatiei eliberate de primarie, in conditiile legii.
    Art. 10
    Unitatile de stat sau cooperatiste care detin masini, utilaje si instalatii disponibile le pot vinde sau inchiria intreprinderilor mici, pe baza de contract, cu respectarea normelor stabilite de Ministerul Economiei Nationale si Ministerul Finantelor.
    Art. 11
    Intreprinderile mici isi pot procura piesele de schimb pentru instalatiile proprii, sculele si accesoriile, materiile prime si materialele necesare desfasurarii activitatii direct de la producatori, persoane fizice sau juridice, de stat sau cooperatiste, pe baza de contract. Preturile practicate in contracte vor fi cele legal stabilite sau, in lipsa acestora, prin intelegerea dintre parti.
    Art. 12
    Utilajele, masinile si instalatiile, sculele, dispozitivele, materiile prime si materialele, accesoriile necesare activitatii intreprinderilor mici pot fi procurate si din import, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    Art. 13
    Ministerul Economiei Nationale impreuna cu Comisia Nationala pentru Industria Mica si Servicii vor stabili conditiile si cazurile cind unele materii prime, materiale, combustibili si energie alocate prin balante materiale vor putea fi puse si la dispozitia intreprinderilor mici.
    De regula, asigurarea resurselor din balante pentru realizarea unor produse se face pe baza de contracte de cooperare.
    Art. 14
    Preturile si tarifele pentru bunurile si serviciile intreprinderilor mici se stabilesc in mod liber.
    Produsele se vind si serviciile se presteaza unitatilor de stat numai pe baza de contract in forma scrisa.
    Art. 15
    Produsele si serviciile intreprinderilor mici pot fi exportate direct sau prin intermediul intreprinderilor de comert exterior ori firmelor straine, pe baza autorizatiei de export emise in conditiile legii.
    Art. 16
    Intreprinderile mici isi desfasoara activitatea pe baza de buget de venituri si cheltuieli intocmit anual, aprobat de organizatorii intreprinderii. Bugetul se depune in copie legalizata la organele financiare locale.
    Intreprinderile vor avea contabilitate proprie si sint obligate sa intocmeasca semestrial un bilant contabil pe care sa-l publice in Monitorul Oficial, dupa verificarea sa de catre organele financiare, in termen de 10 zile.
    Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, contabilizarea operatiunilor financiare, comerciale, fiscale, precum si cele privind incadrarea si salarizarea personalului, ca si elaborarea bilantului semestrial, se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor.
    Art. 17
    Sumele in lei ale intreprinderilor mici se pastreaza in conturi bancare proprii. Ministerul Finantelor, impreuna cu Banca Nationala, va stabili regimul acestor conturi si limitele in care intreprinderile vor putea detine sume in lei pentru nevoile curente. Aceste limite se stabilesc de filialele bancilor, cu acordul intreprinderii.
    Sumele in valuta se pastreaza numai in conturi deschise pe numele intreprinderii la Banca Romana de Comert Exterior.
    Din sumele in valuta obtinute de pe urma activitatii de export, 50% se deconteaza in lei intreprinderii, la cursul in vigoare la data incasarii valutei, iar restul ramine la dispozitia intreprinderii.
    Art. 18
    Angajarea intreprinderii in relatiile sale cu persoanele fizice si juridice, ca si in fata organelor de jurisdictie, se face de persoana care a constituit-o, iar in cazul in care intreprinderea a fost constituita de mai multe persoane, de persoana desemnata de acestea.
    Persoana prevazuta la alin. 1 poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane. In acest caz, persoana care a dat imputernicire raspunde, in limitele imputernicirii, solidar cu persoana imputernicita, pentru orice paguba.
    Art. 19
    Activitatea intreprinderilor mici se desfasoara cu respectarea dispozitiilor Codului comercial, in masura in care, potrivit prezentului decret-lege, nu se poate altfel.

    Sectiunea a 2-a
    Asociatiile cu scop lucrativ
    Art. 20
    Asociatiile cu scop lucrativ se infiinteaza cu maximum 10 membri, pe baza de contract de asociere.
    Contractul de asociere va cuprinde:
    a) scopul, denumirea si sediul asociatiei;
    b) modul de constituire a activului patrimonial si de gestiune a patrimoniului;
    c) modul de organizare, conducere si functionare a asociatiei;
    d) repartizarea beneficiilor intre asociati;
    e) modul de incetare a activitatii si de lichidare a asociatiei.
    Art. 21
    Prevederile art. 4 alin. 3, art. 5 alin. 3, art. 8 - 10, 11, 12, 14, 15, 16 alin. 2 si art. 19 se aplica in mod corespunzator si pentru asociatiile cu scop lucrativ.
    Raspunderea persoanelor asociate pentru pagube este solidara.
    Art. 22
    Persoanele incadrate in unitati de stat si cooperatiste se pot asocia numai daca isi desfasoara activitatea in afara programului lor de munca din aceste unitati.

    Sectiunea a 3-a
    Asociatiile familiale
    Art. 23
    Asociatiile familiale se constituie intre membrii unei familii cu gospodarie comuna.
    Art. 24
    Prevederile art. 4 alin. 3, art. 5 alin. 3, art. 8 - 11, 14 si 19 se aplica in mod corespunzator si pentru asociatiile familiale.

    Sectiunea a 4-a
    Persoanele autorizate sa desfasoare o activitate independenta
    Art. 25
    Persoanele fizice pot fi autorizate sa desfasoare activitati independente in domeniul serviciilor sau pentru realizarea anumitor produse.
    Autorizarea pentru prestarea de servicii se poate da pe baza atestarii capacitatii profesionale de catre organele centrale de domeniu, iar in cazul in care exista organizatii profesionale specifice activitatii pentru care se cere autorizarea, cu acordul acestora.
    Art. 26
    Persoanele fizice autorizate sa desfasoare o activitate independenta pot lucra, prin cumul, si intr-o unitate de stat, cooperatista sau intreprindere mica, daca prin autorizatie nu se prevede altfel.
    Art. 27
    Prevederile art. 4 alin. 3, art. 8 - 12, 14, 15 si 19 se aplica in mod corespunzator si persoanelor autorizate sa desfasoare o activitate independenta.

    CAP. 3
    Regimul de autorizare

    Art. 28
    Autorizatia pentru constituirea de intreprinderi mici, asociatii cu scop lucrativ, asociatii familiale sau pentru desfasurarea de catre persoanele fizice a unor activitati independente se emite de primariile judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Cererea de autorizatie se rezolva in cel mult 30 de zile, cu respectarea conditiilor de autorizare stabilite de guvern.
    Denumirea, sediul si obiectul activitatii intreprinderilor mici si asociatiilor cu scop lucrativ se stabilesc prin autorizatie. Pentru asociatiile familiale si persoanele ce desfasoara o activitate independenta, autorizatia va cuprinde numele solicitantilor, adresa si obiectul de activitate.
    De asemenea, autorizatia va putea cuprinde si conditii specifice privitoare la desfasurarea activitatii.
    Pentru eliberarea autorizatiei privind infiintarea de intreprinderi mici si asociatii cu scop lucrativ, intreprinzatorii sint obligati sa obtina in prealabil acordul Comisiei Nationale pentru Industria Mica si Servicii.
    Incalcarea prevederilor autorizatiei sau a dispozitiilor legale privind desfasurarea activitatii poate atrage suspendarea, pe cel mult 15 zile, a dreptului pe care il confera autorizatia sau, dupa caz, retragerea autorizatiei.
    Art. 29
    Litigiile legate de refuzul de autorizare sau de retragere a acesteia sint de competenta tribunalelor judetene si al municipiului Bucuresti. Tribunalul poate fi sesizat in cel mult 10 zile de la primirea actului de refuz, respectiv de retragere a autorizatiei.
    Art. 30
    Intreprinderile mici sint persoane juridice pe data inregistrarii lor la administratia financiara. Asociatiile cu scop lucrativ pot avea aceasta calitate daca se inregistreaza la administratia financiara ca persoana juridica; inregistrarea este obligatorie.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Timpul lucrat de persoanele incadrate cu contract de munca in intreprinderile mici se considera vechime in munca si in specialitate.
    De asemenea, se considera vechime in munca si in specialitate perioada lucrata de persoanele din cadrul asociatiilor cu scop lucrativ, asociatiilor familiale sau timpul lucrat de persoanele care desfasoara o activitate independenta daca au fost varsate, pe toata aceasta perioada, la asigurarile sociale de stat, contributia la asigurarile sociale si contributia pentru pensia suplimentara.
    De prevederile alin. 2 pot beneficia si organizatorii intreprinderilor mici.
    Art. 32
    Prevederile legislatiei muncii referitoare la transfer si la vechimea neintrerupta in aceeasi unitate sint, deopotriva, aplicabile si in cazul unitatilor organizate potrivit prevederilor prezentului decret-lege.
    Art. 33
    Prevederile legale privind proprietatea industriala se aplica si intreprinderilor mici, asociatiilor cu scop lucrativ si persoanelor autorizate sa desfasoare o activitate independenta.
    Art. 34
    Impozitul pe beneficiul intreprinderilor mici si al asociatiilor cu scop lucrativ, precum si impozitul pe cistig al asociatiilor familiale si impozitul pe veniturile persoanelor autorizate sa desfasoare o activitate independenta, se stabilesc, in mod diferentiat, pe domenii si in functie de utilitatea sociala a activitatii, cu caracter stimulativ si progresiv, urmarind punerea in valoare a initiativei individuale si colective, in conditiile asigurarii justitiei sociale in domeniul veniturilor personale.
    Normele privind modul de stabilire a impozitelor, precum si nivelurile acestora, se stabilesc de guvern.
    Art. 35
    Intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ se pot asocia intre ele sau cu alte unitati numai cu acordul Comisiei Nationale pentru Industria Mica si Servicii.
    Art. 36
    Prevederile prezentului decret-lege se aplica si pentru executari de lucrari.
    Art. 37
    Prezentul decret-lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.
    Pina la intrarea in vigoare a decretului-lege guvernul, Ministerul Economiei Nationale, Ministerul Finantelor si Banca Nationala vor elabora normele prevazute la art. 4 alin. 3, art. 8, 10, 16, 17, 28 alin. 2 si art. 34 alin. 2. Normele se publica in Monitorul Oficial.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret-lege se abroga Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1189 din 31 mai 1968 privind administrarea unor unitati comerciale prin angajati mandatari, precum si orice prevederi contrare.

                                PRESEDINTELE
                  CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE
                                ION ILIESCUSmartCity5

COMENTARII la Decretul-lege 54/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul-lege 54 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul-lege 54/1990
Legea 300 2004
privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent
OUG 51 2004
privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala de catre comercianti, precum si a autorizatiei de functionare de catre persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale
Legea 507 2002
privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice
Decizia 72 1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative
OUG 85 1997
privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
Circulara 22896 1996
privind aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice
Hotărârea 364 1996
privind completarea Hotararii Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative
Ordin 761 1996
pentru aprobarea Instructiunilor privind impunerea liber-profesionistilor si a altor persoane fizice autorizate potrivit legii
Ordonanţa 44 1995
privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice
Hotărârea 973 1994
cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata
Ordonanţa 15 1992
cu privire la impozitele si taxele locale
Legea 31 1990
privind societatile comerciale
Hotărârea 201 1990
pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu