E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2288 din 31 decembrie 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
              MINISTERUL SANATATII
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 394 din 31 decembrie 1997

    In temeiul prevederilor art. 90 alin. (6) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, ministrul finantelor, ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale si ministrul sanatatii emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se vor aplica incepand cu data de 1 ianuarie 1998.

                         Ministrul finantelor,
                         Daniel Daianu

                         Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul sanatatii,
                         prof. dr. Ion Victor Bruckner

    ANEXA 1
                               NORME METODOLOGICE
privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998

    In baza art. 90 alin. (6) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, se emit urmatoarele norme metodologice:
    1. Fondul initial de asigurari sociale de sanatate se constituie, potrivit art. 90 alin. (1) din Legea nr. 145/1997, din contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorata si varsata de angajatori si din contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorata si suportata de asigurati.
    2. Prin angajatori, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat cu contract individual de munca, precum si alte forme asociative, cum ar fi: asociatii agricole, obstesti, schituri, manastiri etc.
    3.a) Angajatorii au obligatia sa participe la constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate din contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorata de angajator, in cota de 5%, formata din contributia de 2% care pana la data de 1 ianuarie 1997 se includea in C.A.S., fiind reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, si din contributia de 3% calculata asupra fondului de salarii.
    Prin fond de salarii, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege suma castigurilor brute salariale realizate lunar de catre salariatii angajati cu contract individual de munca, inclusiv sumele platite, potrivit legii, din acest fond, pentru concediile medicale. In castigurile brute salariale se includ elementele definite prin precizarile metodologice tiparite pe chestionarele Comisiei Nationale pentru Statistica.
    b) Contributia de 2% nu mai este inclusa in contributia de asigurari sociale de stat prevazuta la art. II din Legea nr. 49/1992.
    c) In mod corespunzator se calculeaza si contributia datorata de organizatiile cooperatiei mestesugaresti, cota de 5% aplicandu-se asupra veniturilor brute lunare acordate membrilor cooperatori.
    d) Pentru persoanele trimise in strainatate in vederea indeplinirii unor misiuni permanente, calculul contributiei se face ca si in cazul contributiei de asigurari sociale de stat, in raport cu drepturile salariale corespunzatoare functiei cu care personalul este incadrat in tara.
    4. Angajatorii vor elibera, la cerere, salariatilor proprii documente justificative care sa ateste calitatea acestora de asigurati si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita de lege, in contul acesteia.
    5. Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata de asigurati, se constituie astfel:
    a) o cota de 5% aplicata asupra veniturilor salariale brute (in bani si in natura), realizate lunar de angajatii cu contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, asupra veniturilor brute lunare realizate de membrii cooperatori ai organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, precum si asupra veniturilor brute realizate de persoanele aflate in concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani.
    Evaluarea produselor acordate ca plata in natura se face in conditiile prevazute de Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Contributia calculata potrivit prevederilor de mai sus se inscrie intr-o coloana distincta a statului de salarii, sub denumirea "Contributia de asigurari sociale de sanatate", diferenta care excede impozitului pe salariu suportandu-se de catre asigurat din veniturile salariale nete;
    b) o cota de 5% calculata de angajator asupra venitului impozabil realizat lunar de catre angajatii care lucreaza pe baza de conventie civila;
    c) o cota de 5% aplicata de fiecare persoana fizica asupra venitului impozabil privind liber-profesionistii. Prin liber-profesionisti se intelege toate persoanele care realizeaza venituri supuse impozitarii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice, aprobata si modificata prin Legea nr. 125/1995, cu modificarile ulterioare.
    Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate calculata conform lit. b) si c) de mai sus se face integral, diferenta care excede impozitului din care se deduce suportandu-se de catre asigurat din veniturile sale;
    d) o cota de 4% aplicata la venitul agricol impozabil declarat anual de catre persoanele fizice care nu sunt asigurate in conditiile prevazute la lit. a) si c) de mai sus.
    In cazul obstilor (manastiri, schituri, asociatii agricole fara personalitate juridica) veniturile agricole impozabile se defalca pe numar de persoane asigurate.
    Incepand cu data de 1 ianuarie 1998, persoanele asigurate in conditiile Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata, nu mai datoreaza contributia de 2% pentru finantarea ocrotirii sanatatii;
    e) o cota de 4% aplicata asupra drepturilor individuale ale pensionarilor;
    f) o cota de 4% aplicata asupra drepturilor individuale ale somerilor, respectiv asupra ajutorului de somaj, dupa caz, ajutorului de integrare profesionala, alocatiei de sprijin;
    g) persoanele care beneficiaza de asigurarile sociale de sanatate fara plata contributiei, potrivit art. 6 din Legea nr. 145/1997, vor face dovada incadrarii in una dintre categoriile enumerate in articolul mentionat, prin documente justificative potrivit fiecarei categorii. Aceste acte vor fi prezentate directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, pentru inscrierea in carnetele de sanatate a calitatii de asigurat astfel dobandite.
    Asiguratul are obligatia de a anunta medicul de familie despre orice schimbare care poate conduce la modificarea conditiilor de dobandire a calitatii de asigurat fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.
    6. Fondul initial de asigurari sociale de sanatate se constituie si se deruleaza prin urmatoarele conturi:
    - 30.15 "Disponibil din Fondul initial de asigurari sociale de sanatate" deschis la trezoreria municipiului resedinta de judet pe seama directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti pe seama administratiilor financiare ale sectoarelor 1 si 3;
    - 64.88 "Disponibil din Fondul initial de asigurari sociale de sanatate" deschis pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, pe seama administratiilor financiare ale sectoarelor 2, 4, 5 si 6 si a judetului Ilfov, la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Pe masura ce in unitatile mentionate la alineatul precedent se vor infiinta trezorerii ale statului, constituirea si derularea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate se vor face prin contul 30.15 deschis pe seama directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat;
    - 64.89 "Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 145/1997" deschis pe seama Ministerului Sanatatii la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    7. Contributiile pentru Fondul initial de asigurari sociale de sanatate se varsa de catre persoanele juridice sau fizice, prevazute la pct. 3 si 5 din prezentele norme metodologice, in contul deschis la trezoreriile statului (cont 30.15) sau la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov (cont 64.88), astfel:
    a) contributiile prevazute la pct. 5 lit. a) si b) se retin de catre angajator din impozitul pe salariu sau pe venit datorat de catre asigurati, precum si direct din veniturile salariale sau din venitul pentru partea care excede impozitului din care s-a dedus contributia si se vireaza la termenul stabilit pentru virarea impozitului pe salarii si pe venit;
    b) contributia prevazuta la pct. 5 lit. c) se plateste de catre liber-profesionist o data cu plata impozitului pe venit, reducandu-se impozitul pe venit datorat la buget si direct din veniturile sale pentru partea care excede impozitului din care s-a dedus contributia;
    c) contributia prevazuta la pct. 5 lit. d) se plateste de catre persoanele asigurate, pana la finele anului, prin organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor. Suma ce se achita in acest caz se stabileste de catre organele fiscale in raport cu veniturile agricole anuale, declarate de catre persoanele fizice, care stau la baza determinarii impozitului pe venitul agricol;
    d) contributia prevazuta la pct. 5 lit. e) si f) se retine lunar de catre administratorii fondurilor de pensii si, respectiv, ai Fondului pentru plata ajutorului de somaj, din drepturile individuale ale pensionarilor, ale beneficiarilor de ajutor de somaj sau de alocatie de sprijin si se vireaza lunar, la aceeasi data la care se vireaza postei drepturile de baza.
    Pentru a nu se diminua drepturile individuale de pensii, ajutorul de somaj si alocatia de sprijin, acestea se vor majora, incepand cu data de 1 ianuarie 1998, cu 4%, cuantumul absolut al acestei majorari constituind contributia datorata la asigurarile sociale de sanatate;
    e) contributia pentru persoanele asigurate in conditiile art. 55 alin. (1) lit. a), c) si d) din Legea nr. 145/1997 se calculeaza prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii a doua salarii minime brute pe tara, se suporta de la bugetul de stat si se prevede anual, dupa caz, in bugetele Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Justitiei, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, la titlul "Transferuri".
    Lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare pentru luna expirata, consiliile locale vor comunica directiilor judetene de munca si protectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, numarul de persoane din familiile beneficiare de ajutor social pentru care, potrivit Legii nr. 145/1997, se impune a fi achitata contributia de asigurari sociale de sanatate.
    Contributia calculata potrivit alineatului precedent se vireaza in conturile mentionate la pct. 6, in termen de 10 zile de la primirea comunicarii de la consiliile locale.
    Consiliile locale raspund pentru comunicarea la timp si pentru exactitatea datelor transmise;
    f) contributia pentru persoanele asigurate in conditiile art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 145/1997, calculata prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii a doua salarii minime brute pe tara, se cuprinde in bugetul anual al asigurarilor sociale de stat si se vireaza lunar de catre angajatorii care platesc drepturile pentru concediile medicale sau concediile medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 6 ani, la termenele prevazute pentru virarea impozitului pe salarii, diminuandu-se contributia la asigurarile sociale cu sumele varsate, corespunzatoare zilelor lucratoare in care s-au aflat in incapacitate de munca.
    8. Din sumele colectate in contul 30.15 "Disponibil din Fondul de asigurari sociale de sanatate" si, respectiv, in contul 64.88, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, prin Directia de trezorerie, procedeaza astfel:
    a) chenzinal, vireaza cota de 80% cu nota contabila in contul 64.88 "Disponibil din Fondul de asigurari sociale de sanatate", deschis pe seama Ministerului Sanatatii;
    b) chenzinal, directiile de trezorerie vireaza cu ordin de plata cota de 20% in contul 64.89 "Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 145/1997", deschis pe seama Ministerului Sanatatii, care in anul 1998 indeplineste atributiile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    9. In contabilitatea agentilor economici angajatori, contributia lunara de 5% prevazuta la pct. 3 se inregistreaza in debitul contului 64.51 "Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale", prin creditul contului 43.11 "Contributia unitatii la asigurarile sociale", analitic distinct.
    Contributia lunara de 5%, prevazuta la pct. 5 lit. a) si b), se inregistreaza in debitul contului 444 "Impozit pe salarii", prin creditul contului 431 "Asigurari sociale", analitic distinct.
    Contributia care excede impozitului pe salariu, care se suporta de asigurat din veniturile salariale, se inregistreaza in debitul contului 421 "Personal - remuneratii datorate", prin creditul contului 431 "Asigurarile sociale", analitic distinct.
    10. In contabilitatea institutiilor publice si a persoanelor juridice fara scop lucrativ, contributia lunara de 5% datorata se inregistreaza, dupa caz, in debitul contului 410 "Cheltuielile institutiei de la buget" sau 420 "Cheltuielile institutiei finantate din venituri extrabugetare" sau 417 "Cheltuielile organizatiei obstesti", prin creditul contului 233 "Decontari privind asigurarile sociale", analitic "Decontari cu Fondul initial de asigurari sociale de sanatate".
    Contributia lunara de 5%, prevazuta la pct. 5 lit. a) si b), se inregistreaza in debitul contului 232 "Decontari cu bugetul statului", prin creditul contului 233 "Decontari privind asigurarile sociale", contul analitic mentionat mai sus.
    Contributia care excede impozitului pe salariu si care se suporta de asigurat din veniturile salariale se inregistreaza in debitul contului 230 "Decontari cu personalul", prin creditul contului 233 "Decontari privind asigurarile sociale", analitic distinct.
    11. In contabilitatea Ministerului Sanatatii si a unitatilor din subordine, disponibilitatile, veniturile si cheltuielile Fondului initial de asigurari sociale de sanatate se inregistreaza cu ajutorul conturilor:
    179 "Disponibil din Fondul initial de asigurari sociale de sanatate";
    379 "Veniturile Fondului initial de asigurari sociale de sanatate";
    479 "Cheltuieli din Fondul initial de asigurari sociale de sanatate".
    Functiunea conturilor mentionate mai sus este asemanatoare celor de disponibilitati, venituri si cheltuieli din fondurile cu destinatie speciala.
    12. In contabilitatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate disponibilitatile incasate in anul 1998, potrivit legii, pentru constituirea fondului de rezerva, se inregistreaza cu ajutorul contului 129 "Disponibil din fondul de rezerva constituit potrivit Legii nr. 145/1997", prin creditul contului 350 "Fondul de rezerva constituit potrivit Legii nr. 145/1997".
    13. Pentru neplata la termenele stabilite in prezentele norme metodologice a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 145/1997, se aplica majorari de intarziere egale cu cele prevazute pentru impozitele si taxele datorate bugetului de stat.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2288/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2288 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu