E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2288 din 31 decembrie 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII


SmartCity3

              MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
              MINISTERUL FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 394 din 31 decembrie 1997

    In temeiul prevederilor art. 90 alin. (6) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, ministrul finantelor, ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale si ministrul sanatatii emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se vor aplica incepand cu data de 1 ianuarie 1998.

                         Ministrul finantelor,
                         Daniel Daianu

                         Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul sanatatii,
                         prof. dr. Ion Victor Bruckner


    ANEXA 1
                               NORME METODOLOGICE
privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998

    In baza art. 90 alin. (6) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, se emit urmatoarele norme metodologice:
    1. Fondul initial de asigurari sociale de sanatate se constituie, potrivit art. 90 alin. (1) din Legea nr. 145/1997, din contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorata si varsata de angajatori si din contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorata si suportata de asigurati.
    2. Prin angajatori, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat cu contract individual de munca, precum si alte forme asociative, cum ar fi: asociatii agricole, obstesti, schituri, manastiri etc.
    3.a) Angajatorii au obligatia sa participe la constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate din contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorata de angajator, in cota de 5%, formata din contributia de 2% care pana la data de 1 ianuarie 1997 se includea in C.A.S., fiind reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, si din contributia de 3% calculata asupra fondului de salarii.
    Prin fond de salarii, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege suma castigurilor brute salariale realizate lunar de catre salariatii angajati cu contract individual de munca, inclusiv sumele platite, potrivit legii, din acest fond, pentru concediile medicale. In castigurile brute salariale se includ elementele definite prin precizarile metodologice tiparite pe chestionarele Comisiei Nationale pentru Statistica.
    b) Contributia de 2% nu mai este inclusa in contributia de asigurari sociale de stat prevazuta la art. II din Legea nr. 49/1992.
    c) In mod corespunzator se calculeaza si contributia datorata de organizatiile cooperatiei mestesugaresti, cota de 5% aplicandu-se asupra veniturilor brute lunare acordate membrilor cooperatori.
    d) Pentru persoanele trimise in strainatate in vederea indeplinirii unor misiuni permanente, calculul contributiei se face ca si in cazul contributiei de asigurari sociale de stat, in raport cu drepturile salariale corespunzatoare functiei cu care personalul este incadrat in tara.
    4. Angajatorii vor elibera, la cerere, salariatilor proprii documente justificative care sa ateste calitatea acestora de asigurati si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita de lege, in contul acesteia.
    5. Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata de asigurati, se constituie astfel:
    a) o cota de 5% aplicata asupra veniturilor salariale brute (in bani si in natura), realizate lunar de angajatii cu contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, asupra veniturilor brute lunare realizate de membrii cooperatori ai organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, precum si asupra veniturilor brute realizate de persoanele aflate in concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani.
    Evaluarea produselor acordate ca plata in natura se face in conditiile prevazute de Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Contributia calculata potrivit prevederilor de mai sus se inscrie intr-o coloana distincta a statului de salarii, sub denumirea "Contributia de asigurari sociale de sanatate", diferenta care excede impozitului pe salariu suportandu-se de catre asigurat din veniturile salariale nete;
    b) o cota de 5% calculata de angajator asupra venitului impozabil realizat lunar de catre angajatii care lucreaza pe baza de conventie civila;
    c) o cota de 5% aplicata de fiecare persoana fizica asupra venitului impozabil privind liber-profesionistii. Prin liber-profesionisti se intelege toate persoanele care realizeaza venituri supuse impozitarii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice, aprobata si modificata prin Legea nr. 125/1995, cu modificarile ulterioare.
    Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate calculata conform lit. b) si c) de mai sus se face integral, diferenta care excede impozitului din care se deduce suportandu-se de catre asigurat din veniturile sale;
    d) o cota de 4% aplicata la venitul agricol impozabil declarat anual de catre persoanele fizice care nu sunt asigurate in conditiile prevazute la lit. a) si c) de mai sus.
    In cazul obstilor (manastiri, schituri, asociatii agricole fara personalitate juridica) veniturile agricole impozabile se defalca pe numar de persoane asigurate.
    Incepand cu data de 1 ianuarie 1998, persoanele asigurate in conditiile Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata, nu mai datoreaza contributia de 2% pentru finantarea ocrotirii sanatatii;
    e) o cota de 4% aplicata asupra drepturilor individuale ale pensionarilor;
    f) o cota de 4% aplicata asupra drepturilor individuale ale somerilor, respectiv asupra ajutorului de somaj, dupa caz, ajutorului de integrare profesionala, alocatiei de sprijin;
    g) persoanele care beneficiaza de asigurarile sociale de sanatate fara plata contributiei, potrivit art. 6 din Legea nr. 145/1997, vor face dovada incadrarii in una dintre categoriile enumerate in articolul mentionat, prin documente justificative potrivit fiecarei categorii. Aceste acte vor fi prezentate directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, pentru inscrierea in carnetele de sanatate a calitatii de asigurat astfel dobandite.
    Asiguratul are obligatia de a anunta medicul de familie despre orice schimbare care poate conduce la modificarea conditiilor de dobandire a calitatii de asigurat fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.
    6. Fondul initial de asigurari sociale de sanatate se constituie si se deruleaza prin urmatoarele conturi:
    - 30.15 "Disponibil din Fondul initial de asigurari sociale de sanatate" deschis la trezoreria municipiului resedinta de judet pe seama directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti pe seama administratiilor financiare ale sectoarelor 1 si 3;
    - 64.88 "Disponibil din Fondul initial de asigurari sociale de sanatate" deschis pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, pe seama administratiilor financiare ale sectoarelor 2, 4, 5 si 6 si a judetului Ilfov, la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Pe masura ce in unitatile mentionate la alineatul precedent se vor infiinta trezorerii ale statului, constituirea si derularea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate se vor face prin contul 30.15 deschis pe seama directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat;
    - 64.89 "Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 145/1997" deschis pe seama Ministerului Sanatatii la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    7. Contributiile pentru Fondul initial de asigurari sociale de sanatate se varsa de catre persoanele juridice sau fizice, prevazute la pct. 3 si 5 din prezentele norme metodologice, in contul deschis la trezoreriile statului (cont 30.15) sau la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov (cont 64.88), astfel:
    a) contributiile prevazute la pct. 5 lit. a) si b) se retin de catre angajator din impozitul pe salariu sau pe venit datorat de catre asigurati, precum si direct din veniturile salariale sau din venitul pentru partea care excede impozitului din care s-a dedus contributia si se vireaza la termenul stabilit pentru virarea impozitului pe salarii si pe venit;
    b) contributia prevazuta la pct. 5 lit. c) se plateste de catre liber-profesionist o data cu plata impozitului pe venit, reducandu-se impozitul pe venit datorat la buget si direct din veniturile sale pentru partea care excede impozitului din care s-a dedus contributia;
    c) contributia prevazuta la pct. 5 lit. d) se plateste de catre persoanele asigurate, pana la finele anului, prin organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor. Suma ce se achita in acest caz se stabileste de catre organele fiscale in raport cu veniturile agricole anuale, declarate de catre persoanele fizice, care stau la baza determinarii impozitului pe venitul agricol;
    d) contributia prevazuta la pct. 5 lit. e) si f) se retine lunar de catre administratorii fondurilor de pensii si, respectiv, ai Fondului pentru plata ajutorului de somaj, din drepturile individuale ale pensionarilor, ale beneficiarilor de ajutor de somaj sau de alocatie de sprijin si se vireaza lunar, la aceeasi data la care se vireaza postei drepturile de baza.
    Pentru a nu se diminua drepturile individuale de pensii, ajutorul de somaj si alocatia de sprijin, acestea se vor majora, incepand cu data de 1 ianuarie 1998, cu 4%, cuantumul absolut al acestei majorari constituind contributia datorata la asigurarile sociale de sanatate;
    e) contributia pentru persoanele asigurate in conditiile art. 55 alin. (1) lit. a), c) si d) din Legea nr. 145/1997 se calculeaza prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii a doua salarii minime brute pe tara, se suporta de la bugetul de stat si se prevede anual, dupa caz, in bugetele Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Justitiei, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, la titlul "Transferuri".
    Lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare pentru luna expirata, consiliile locale vor comunica directiilor judetene de munca si protectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, numarul de persoane din familiile beneficiare de ajutor social pentru care, potrivit Legii nr. 145/1997, se impune a fi achitata contributia de asigurari sociale de sanatate.
    Contributia calculata potrivit alineatului precedent se vireaza in conturile mentionate la pct. 6, in termen de 10 zile de la primirea comunicarii de la consiliile locale.
    Consiliile locale raspund pentru comunicarea la timp si pentru exactitatea datelor transmise;
    f) contributia pentru persoanele asigurate in conditiile art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 145/1997, calculata prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii a doua salarii minime brute pe tara, se cuprinde in bugetul anual al asigurarilor sociale de stat si se vireaza lunar de catre angajatorii care platesc drepturile pentru concediile medicale sau concediile medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 6 ani, la termenele prevazute pentru virarea impozitului pe salarii, diminuandu-se contributia la asigurarile sociale cu sumele varsate, corespunzatoare zilelor lucratoare in care s-au aflat in incapacitate de munca.
    8. Din sumele colectate in contul 30.15 "Disponibil din Fondul de asigurari sociale de sanatate" si, respectiv, in contul 64.88, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, prin Directia de trezorerie, procedeaza astfel:
    a) chenzinal, vireaza cota de 80% cu nota contabila in contul 64.88 "Disponibil din Fondul de asigurari sociale de sanatate", deschis pe seama Ministerului Sanatatii;
    b) chenzinal, directiile de trezorerie vireaza cu ordin de plata cota de 20% in contul 64.89 "Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 145/1997", deschis pe seama Ministerului Sanatatii, care in anul 1998 indeplineste atributiile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    9. In contabilitatea agentilor economici angajatori, contributia lunara de 5% prevazuta la pct. 3 se inregistreaza in debitul contului 64.51 "Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale", prin creditul contului 43.11 "Contributia unitatii la asigurarile sociale", analitic distinct.
    Contributia lunara de 5%, prevazuta la pct. 5 lit. a) si b), se inregistreaza in debitul contului 444 "Impozit pe salarii", prin creditul contului 431 "Asigurari sociale", analitic distinct.
    Contributia care excede impozitului pe salariu, care se suporta de asigurat din veniturile salariale, se inregistreaza in debitul contului 421 "Personal - remuneratii datorate", prin creditul contului 431 "Asigurarile sociale", analitic distinct.
    10. In contabilitatea institutiilor publice si a persoanelor juridice fara scop lucrativ, contributia lunara de 5% datorata se inregistreaza, dupa caz, in debitul contului 410 "Cheltuielile institutiei de la buget" sau 420 "Cheltuielile institutiei finantate din venituri extrabugetare" sau 417 "Cheltuielile organizatiei obstesti", prin creditul contului 233 "Decontari privind asigurarile sociale", analitic "Decontari cu Fondul initial de asigurari sociale de sanatate".
    Contributia lunara de 5%, prevazuta la pct. 5 lit. a) si b), se inregistreaza in debitul contului 232 "Decontari cu bugetul statului", prin creditul contului 233 "Decontari privind asigurarile sociale", contul analitic mentionat mai sus.
    Contributia care excede impozitului pe salariu si care se suporta de asigurat din veniturile salariale se inregistreaza in debitul contului 230 "Decontari cu personalul", prin creditul contului 233 "Decontari privind asigurarile sociale", analitic distinct.
    11. In contabilitatea Ministerului Sanatatii si a unitatilor din subordine, disponibilitatile, veniturile si cheltuielile Fondului initial de asigurari sociale de sanatate se inregistreaza cu ajutorul conturilor:
    179 "Disponibil din Fondul initial de asigurari sociale de sanatate";
    379 "Veniturile Fondului initial de asigurari sociale de sanatate";
    479 "Cheltuieli din Fondul initial de asigurari sociale de sanatate".
    Functiunea conturilor mentionate mai sus este asemanatoare celor de disponibilitati, venituri si cheltuieli din fondurile cu destinatie speciala.
    12. In contabilitatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate disponibilitatile incasate in anul 1998, potrivit legii, pentru constituirea fondului de rezerva, se inregistreaza cu ajutorul contului 129 "Disponibil din fondul de rezerva constituit potrivit Legii nr. 145/1997", prin creditul contului 350 "Fondul de rezerva constituit potrivit Legii nr. 145/1997".
    13. Pentru neplata la termenele stabilite in prezentele norme metodologice a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 145/1997, se aplica majorari de intarziere egale cu cele prevazute pentru impozitele si taxele datorate bugetului de stat.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2288/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2288 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu