E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 543 1995
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 1 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 2 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 3 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 5 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 6 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 7 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 8 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 9 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 11 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 13 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 16 din actul Legea 32 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 62 din 28 august 1997

pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 226 din 30 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3), din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Se considera salarii realizate pe teritoriul Romaniei salariile platite in bani si in natura, primite de catre salariati de la persoane fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, precum si salariile primite din sau in strainatate de catre persoanele care isi desfasoara activitatea in Romania."
    2. Articolul 2 alineatul 1, litera i) va avea urmatorul cuprins:
    "i) veniturile realizate de manageri in baza contractelor de management;"
    3. Articolul 3 alineatul 1 litera f) se abroga.
    4. Articolul 3 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Sumele reprezentand premiul anual acordat, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulentele din fondul de participare la profit, acordate, potrivit legii, salariatilor agentilor economici si managerilor, dupa aprobarea bilantului contabil, sumele platite membrilor fondatori ai unei societati comerciale, constituite prin subscriptie publica, din cota de participare la profitul net, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, precum si sumele acordate, potrivit legii, pentru neefectuarea concediului de odihna se impoziteaza, potrivit prevederilor prezentei legi, separat de celelalte drepturi acordate in luna in care are loc plata acestora. In aceeasi maniera se impoziteaza si sumele acordate in baza prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 40/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, ale art. 17 din Legea nr. 50/1995, cu modificarile ulterioare, precum si sumele acordate cu aceeasi destinatie in baza altor dispozitii legale."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Veniturile realizate de persoanele fizice romane, sub forma de salarii si alte drepturi salariale, pentru activitati desfasurate in strainatate, in baza unor contracte incheiate in acest sens de o entitate cu sediul in Romania, se impun cu cotele si in conditiile prevazute de art. 8."
    6. Articolul 6 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) sumele platite in baza contractelor de munca, a statutelor sau a dispozitiilor legale, cu ocazia mutarii sau transferarii in interesul serviciului a unui salariat intr-o alta localitate, sumele platite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului, acordate pana la nivelul prevazut de prevederile legale in vigoare pentru personalul angajat in institutiile publice si regiile autonome cu specific deosebit, precum si indemnizatiile de instalare ce se acorda, o singura data, in limitele stabilite de dispozitiile legale pentru personalul de specialitate din institutiile publice, la incadrarea intr-o unitate dintr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, precum si indemnizatiile de instalare acordate, potrivit prevederilor legale, personalului care isi stabileste domiciliul in unele din localitatile din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" in care isi au locul de munca;"
    7. Articolul 6 se completeaza cu litera i), cu urmatorul cuprins:
    "i) suma de 55.000 lei cu titlu de cheltuieli individuale numai pentru salariati, la unitatea unde au functia de baza."
    8. Articolul 7 alineatul 1 litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) persoanele care, in decursul aceleiasi luni, obtin venituri sub forma de salarii de baza si alte drepturi salariale, impozabile, de pana la 180.000 lei, de la unitatea unde au functia de baza. In cazul majorarii, prin acte normative, a nivelului salariului de baza minim brut pe tara, suma de mai sus se modifica in mod corespunzator."
    9. Articolul 7 alineatul 1 litera h) va avea urmatorul cuprins:
    "h) persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. 2 lit. a) si b) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat cu modificarile ulterioare; prevederea se aplica si pentru veniturile prevazute la art. 4 din prezenta lege;"
    10. Articolul 7 alineatul 1 se completeaza cu litera l), cu urmatorul cuprins:
    "l) premiile nationale anuale acordate de Alianta Nationala a Uniunilor de Creatori, Uniunea Arhitectilor, Uniunea Artistilor Plastici, Uniunea Cineastilor, Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor, Uniunea Scriitorilor si Uniunea Teatrala - UNITER, potrivit regulamentelor si statutelor proprii, artistilor membri ai acestor uniuni."
    11. Articolul 8 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Partea din totalul venitului lunar impozabil care depaseste nivelul de 3.150.000 lei se impune cu cota de 60% ."
    12. Articolul 8 alineatele 4 si 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "In cazul salariilor si al altor drepturi salariale, precum si al unor drepturi banesti de natura celor mentionate la art. 2 si art. 4 din prezenta lege, in valuta, impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea cotelor de impozit prevazute la art. 8 asupra venitului impozabil transformat in lei, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se face plata venitului. Impozitul astfel calculat se varsa in lei. Pentru drepturile banesti de natura celor prevazute la art. 4 din lege, platite in valuta in cursul lunii, precum si in cazul sumelor in valuta platite in cursul lunii in cazul incetarii raporturilor de munca se aplica cursul de schimb al pietei valutare in vigoare in ziua precedenta celei in care se face plata drepturilor banesti.
    O data cu indexarea, precum si in cazul acordarii de compensari la salarii, Guvernul va modifica in mod corespunzator transele de venit lunar impozabil prevazute la alin. 1, nivelul sumei stabilite la alin. 2, precum si al sumei mentionate la art. 7, alin. 1 lit. c) din prezenta lege, pentru a nu anula efectul indexarii sau al compensarii acordate."
    13. Articolul 9, dupa alineatul 2 se completeaza cu un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Pentru salariile primite din strainatate, de catre persoanele care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, impozitul pe salarii se calculeaza de catre organul fiscal in raza caruia isi are sediul sau domiciliul persoana juridica sau fizica la care se desfasoara activitatea, pe baza declaratiilor depuse, in termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a prestat activitatea, de persoanele beneficiare de venituri, precum si a informatiilor pe care persoana juridica sau fizica la care se desfasoara activitatea este obligata sa le aduca la cunostinta acesteia in acelasi termen. Termenul de depunere a declaratiei constituie si termen de plata a impozitului."
    14. Articolul 9, dupa alineatul 3 se completeaza cu un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "In situatia in care platitorul de salarii sau de alte drepturi salariale nu are sau nu foloseste cont bancar pentru plata acestor drepturi, varsarea la bugetul de stat a impozitului aferent se face lunar, in ziua lucratoare imediat urmatoare datei platii acestor drepturi."
    15. Articolul 11 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Dreptul de a cere executarea silita a creantelor bugetare din impozit pe salariu, precum si dreptul de a cere compensarea sau restituirea impozitului achitat in plus se face potrivit legislatiei privind executarea creantelor bugetare."
    16. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    In cazul in care impozitul datorat nu s-a platit la termen se calculeaza majorari de intarziere, potrivit dispozitiilor legale in materie."
    17. Dupa articolul 13 se introduce articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 13^1
    Constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitului, precum si a majorarilor de intarziere aferente, reglementate de prezenta lege, se efectueaza de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor."
    18. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale cu privire la revizuirea si incasarea impozitului, a majorarilor de intarziere si a amenzilor se solutioneaza conform dispozitiilor legale in materie."
    Art. 2
    Prezenta ordonanta se aplica incepand cu veniturile salariale aferente lunii septembrie 1997.
    Art. 3
    Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, cu modificarile ulterioare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se o noua numerotare textelor.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 2 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 543/1995, privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata in 1996.

                     PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Mircea Ciumara

                           Ministrul muncii si
                           protectiei sociale,
                           Alexandru AthanasiuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 62/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 62 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu