E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 543 1995
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 1 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 2 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 3 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 5 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 6 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 7 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 8 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 9 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 11 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 13 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 16 din actul Legea 32 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 62 din 28 august 1997

pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 226 din 30 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3), din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Se considera salarii realizate pe teritoriul Romaniei salariile platite in bani si in natura, primite de catre salariati de la persoane fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, precum si salariile primite din sau in strainatate de catre persoanele care isi desfasoara activitatea in Romania."
    2. Articolul 2 alineatul 1, litera i) va avea urmatorul cuprins:
    "i) veniturile realizate de manageri in baza contractelor de management;"
    3. Articolul 3 alineatul 1 litera f) se abroga.
    4. Articolul 3 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Sumele reprezentand premiul anual acordat, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulentele din fondul de participare la profit, acordate, potrivit legii, salariatilor agentilor economici si managerilor, dupa aprobarea bilantului contabil, sumele platite membrilor fondatori ai unei societati comerciale, constituite prin subscriptie publica, din cota de participare la profitul net, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, precum si sumele acordate, potrivit legii, pentru neefectuarea concediului de odihna se impoziteaza, potrivit prevederilor prezentei legi, separat de celelalte drepturi acordate in luna in care are loc plata acestora. In aceeasi maniera se impoziteaza si sumele acordate in baza prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 40/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, ale art. 17 din Legea nr. 50/1995, cu modificarile ulterioare, precum si sumele acordate cu aceeasi destinatie in baza altor dispozitii legale."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Veniturile realizate de persoanele fizice romane, sub forma de salarii si alte drepturi salariale, pentru activitati desfasurate in strainatate, in baza unor contracte incheiate in acest sens de o entitate cu sediul in Romania, se impun cu cotele si in conditiile prevazute de art. 8."
    6. Articolul 6 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) sumele platite in baza contractelor de munca, a statutelor sau a dispozitiilor legale, cu ocazia mutarii sau transferarii in interesul serviciului a unui salariat intr-o alta localitate, sumele platite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului, acordate pana la nivelul prevazut de prevederile legale in vigoare pentru personalul angajat in institutiile publice si regiile autonome cu specific deosebit, precum si indemnizatiile de instalare ce se acorda, o singura data, in limitele stabilite de dispozitiile legale pentru personalul de specialitate din institutiile publice, la incadrarea intr-o unitate dintr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, precum si indemnizatiile de instalare acordate, potrivit prevederilor legale, personalului care isi stabileste domiciliul in unele din localitatile din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" in care isi au locul de munca;"
    7. Articolul 6 se completeaza cu litera i), cu urmatorul cuprins:
    "i) suma de 55.000 lei cu titlu de cheltuieli individuale numai pentru salariati, la unitatea unde au functia de baza."
    8. Articolul 7 alineatul 1 litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) persoanele care, in decursul aceleiasi luni, obtin venituri sub forma de salarii de baza si alte drepturi salariale, impozabile, de pana la 180.000 lei, de la unitatea unde au functia de baza. In cazul majorarii, prin acte normative, a nivelului salariului de baza minim brut pe tara, suma de mai sus se modifica in mod corespunzator."
    9. Articolul 7 alineatul 1 litera h) va avea urmatorul cuprins:
    "h) persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. 2 lit. a) si b) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat cu modificarile ulterioare; prevederea se aplica si pentru veniturile prevazute la art. 4 din prezenta lege;"
    10. Articolul 7 alineatul 1 se completeaza cu litera l), cu urmatorul cuprins:
    "l) premiile nationale anuale acordate de Alianta Nationala a Uniunilor de Creatori, Uniunea Arhitectilor, Uniunea Artistilor Plastici, Uniunea Cineastilor, Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor, Uniunea Scriitorilor si Uniunea Teatrala - UNITER, potrivit regulamentelor si statutelor proprii, artistilor membri ai acestor uniuni."
    11. Articolul 8 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Partea din totalul venitului lunar impozabil care depaseste nivelul de 3.150.000 lei se impune cu cota de 60% ."
    12. Articolul 8 alineatele 4 si 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "In cazul salariilor si al altor drepturi salariale, precum si al unor drepturi banesti de natura celor mentionate la art. 2 si art. 4 din prezenta lege, in valuta, impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea cotelor de impozit prevazute la art. 8 asupra venitului impozabil transformat in lei, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se face plata venitului. Impozitul astfel calculat se varsa in lei. Pentru drepturile banesti de natura celor prevazute la art. 4 din lege, platite in valuta in cursul lunii, precum si in cazul sumelor in valuta platite in cursul lunii in cazul incetarii raporturilor de munca se aplica cursul de schimb al pietei valutare in vigoare in ziua precedenta celei in care se face plata drepturilor banesti.
    O data cu indexarea, precum si in cazul acordarii de compensari la salarii, Guvernul va modifica in mod corespunzator transele de venit lunar impozabil prevazute la alin. 1, nivelul sumei stabilite la alin. 2, precum si al sumei mentionate la art. 7, alin. 1 lit. c) din prezenta lege, pentru a nu anula efectul indexarii sau al compensarii acordate."
    13. Articolul 9, dupa alineatul 2 se completeaza cu un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Pentru salariile primite din strainatate, de catre persoanele care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, impozitul pe salarii se calculeaza de catre organul fiscal in raza caruia isi are sediul sau domiciliul persoana juridica sau fizica la care se desfasoara activitatea, pe baza declaratiilor depuse, in termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a prestat activitatea, de persoanele beneficiare de venituri, precum si a informatiilor pe care persoana juridica sau fizica la care se desfasoara activitatea este obligata sa le aduca la cunostinta acesteia in acelasi termen. Termenul de depunere a declaratiei constituie si termen de plata a impozitului."
    14. Articolul 9, dupa alineatul 3 se completeaza cu un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "In situatia in care platitorul de salarii sau de alte drepturi salariale nu are sau nu foloseste cont bancar pentru plata acestor drepturi, varsarea la bugetul de stat a impozitului aferent se face lunar, in ziua lucratoare imediat urmatoare datei platii acestor drepturi."
    15. Articolul 11 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Dreptul de a cere executarea silita a creantelor bugetare din impozit pe salariu, precum si dreptul de a cere compensarea sau restituirea impozitului achitat in plus se face potrivit legislatiei privind executarea creantelor bugetare."
    16. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    In cazul in care impozitul datorat nu s-a platit la termen se calculeaza majorari de intarziere, potrivit dispozitiilor legale in materie."
    17. Dupa articolul 13 se introduce articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 13^1
    Constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitului, precum si a majorarilor de intarziere aferente, reglementate de prezenta lege, se efectueaza de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor."
    18. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale cu privire la revizuirea si incasarea impozitului, a majorarilor de intarziere si a amenzilor se solutioneaza conform dispozitiilor legale in materie."
    Art. 2
    Prezenta ordonanta se aplica incepand cu veniturile salariale aferente lunii septembrie 1997.
    Art. 3
    Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, cu modificarile ulterioare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se o noua numerotare textelor.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 2 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 543/1995, privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata in 1996.

                     PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Mircea Ciumara

                           Ministrul muncii si
                           protectiei sociale,
                           Alexandru AthanasiuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 62/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 62 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu