E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 543 1995
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 1 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 2 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 3 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 5 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 6 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 7 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 8 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 9 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 11 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 13 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 62 1997 modifica articolul 16 din actul Legea 32 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 62 din 28 august 1997

pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 226 din 30 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3), din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Se considera salarii realizate pe teritoriul Romaniei salariile platite in bani si in natura, primite de catre salariati de la persoane fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, precum si salariile primite din sau in strainatate de catre persoanele care isi desfasoara activitatea in Romania."
    2. Articolul 2 alineatul 1, litera i) va avea urmatorul cuprins:
    "i) veniturile realizate de manageri in baza contractelor de management;"
    3. Articolul 3 alineatul 1 litera f) se abroga.
    4. Articolul 3 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Sumele reprezentand premiul anual acordat, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulentele din fondul de participare la profit, acordate, potrivit legii, salariatilor agentilor economici si managerilor, dupa aprobarea bilantului contabil, sumele platite membrilor fondatori ai unei societati comerciale, constituite prin subscriptie publica, din cota de participare la profitul net, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, precum si sumele acordate, potrivit legii, pentru neefectuarea concediului de odihna se impoziteaza, potrivit prevederilor prezentei legi, separat de celelalte drepturi acordate in luna in care are loc plata acestora. In aceeasi maniera se impoziteaza si sumele acordate in baza prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 40/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, ale art. 17 din Legea nr. 50/1995, cu modificarile ulterioare, precum si sumele acordate cu aceeasi destinatie in baza altor dispozitii legale."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Veniturile realizate de persoanele fizice romane, sub forma de salarii si alte drepturi salariale, pentru activitati desfasurate in strainatate, in baza unor contracte incheiate in acest sens de o entitate cu sediul in Romania, se impun cu cotele si in conditiile prevazute de art. 8."
    6. Articolul 6 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) sumele platite in baza contractelor de munca, a statutelor sau a dispozitiilor legale, cu ocazia mutarii sau transferarii in interesul serviciului a unui salariat intr-o alta localitate, sumele platite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului, acordate pana la nivelul prevazut de prevederile legale in vigoare pentru personalul angajat in institutiile publice si regiile autonome cu specific deosebit, precum si indemnizatiile de instalare ce se acorda, o singura data, in limitele stabilite de dispozitiile legale pentru personalul de specialitate din institutiile publice, la incadrarea intr-o unitate dintr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, precum si indemnizatiile de instalare acordate, potrivit prevederilor legale, personalului care isi stabileste domiciliul in unele din localitatile din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" in care isi au locul de munca;"
    7. Articolul 6 se completeaza cu litera i), cu urmatorul cuprins:
    "i) suma de 55.000 lei cu titlu de cheltuieli individuale numai pentru salariati, la unitatea unde au functia de baza."
    8. Articolul 7 alineatul 1 litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) persoanele care, in decursul aceleiasi luni, obtin venituri sub forma de salarii de baza si alte drepturi salariale, impozabile, de pana la 180.000 lei, de la unitatea unde au functia de baza. In cazul majorarii, prin acte normative, a nivelului salariului de baza minim brut pe tara, suma de mai sus se modifica in mod corespunzator."
    9. Articolul 7 alineatul 1 litera h) va avea urmatorul cuprins:
    "h) persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. 2 lit. a) si b) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat cu modificarile ulterioare; prevederea se aplica si pentru veniturile prevazute la art. 4 din prezenta lege;"
    10. Articolul 7 alineatul 1 se completeaza cu litera l), cu urmatorul cuprins:
    "l) premiile nationale anuale acordate de Alianta Nationala a Uniunilor de Creatori, Uniunea Arhitectilor, Uniunea Artistilor Plastici, Uniunea Cineastilor, Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor, Uniunea Scriitorilor si Uniunea Teatrala - UNITER, potrivit regulamentelor si statutelor proprii, artistilor membri ai acestor uniuni."
    11. Articolul 8 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Partea din totalul venitului lunar impozabil care depaseste nivelul de 3.150.000 lei se impune cu cota de 60% ."
    12. Articolul 8 alineatele 4 si 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "In cazul salariilor si al altor drepturi salariale, precum si al unor drepturi banesti de natura celor mentionate la art. 2 si art. 4 din prezenta lege, in valuta, impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea cotelor de impozit prevazute la art. 8 asupra venitului impozabil transformat in lei, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se face plata venitului. Impozitul astfel calculat se varsa in lei. Pentru drepturile banesti de natura celor prevazute la art. 4 din lege, platite in valuta in cursul lunii, precum si in cazul sumelor in valuta platite in cursul lunii in cazul incetarii raporturilor de munca se aplica cursul de schimb al pietei valutare in vigoare in ziua precedenta celei in care se face plata drepturilor banesti.
    O data cu indexarea, precum si in cazul acordarii de compensari la salarii, Guvernul va modifica in mod corespunzator transele de venit lunar impozabil prevazute la alin. 1, nivelul sumei stabilite la alin. 2, precum si al sumei mentionate la art. 7, alin. 1 lit. c) din prezenta lege, pentru a nu anula efectul indexarii sau al compensarii acordate."
    13. Articolul 9, dupa alineatul 2 se completeaza cu un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Pentru salariile primite din strainatate, de catre persoanele care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, impozitul pe salarii se calculeaza de catre organul fiscal in raza caruia isi are sediul sau domiciliul persoana juridica sau fizica la care se desfasoara activitatea, pe baza declaratiilor depuse, in termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a prestat activitatea, de persoanele beneficiare de venituri, precum si a informatiilor pe care persoana juridica sau fizica la care se desfasoara activitatea este obligata sa le aduca la cunostinta acesteia in acelasi termen. Termenul de depunere a declaratiei constituie si termen de plata a impozitului."
    14. Articolul 9, dupa alineatul 3 se completeaza cu un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "In situatia in care platitorul de salarii sau de alte drepturi salariale nu are sau nu foloseste cont bancar pentru plata acestor drepturi, varsarea la bugetul de stat a impozitului aferent se face lunar, in ziua lucratoare imediat urmatoare datei platii acestor drepturi."
    15. Articolul 11 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Dreptul de a cere executarea silita a creantelor bugetare din impozit pe salariu, precum si dreptul de a cere compensarea sau restituirea impozitului achitat in plus se face potrivit legislatiei privind executarea creantelor bugetare."
    16. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    In cazul in care impozitul datorat nu s-a platit la termen se calculeaza majorari de intarziere, potrivit dispozitiilor legale in materie."
    17. Dupa articolul 13 se introduce articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 13^1
    Constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitului, precum si a majorarilor de intarziere aferente, reglementate de prezenta lege, se efectueaza de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor."
    18. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale cu privire la revizuirea si incasarea impozitului, a majorarilor de intarziere si a amenzilor se solutioneaza conform dispozitiilor legale in materie."
    Art. 2
    Prezenta ordonanta se aplica incepand cu veniturile salariale aferente lunii septembrie 1997.
    Art. 3
    Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, cu modificarile ulterioare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se o noua numerotare textelor.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 2 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 543/1995, privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata in 1996.

                     PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Mircea Ciumara

                           Ministrul muncii si
                           protectiei sociale,
                           Alexandru AthanasiuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 62/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 62 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu