E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica Ordonanţa 62 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 abrogă articolul 7 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 abrogă articolul 23 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 abrogă articolul 24 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 abrogă articolul 25 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 abrogă articolul 26 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 28 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 abrogă articolul 5 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 35 din actul Ordonanţa 70 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 40 din 30 ianuarie 1998

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 30 ianuarie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 alineatul (2) litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) asociatiile si fundatiile, atunci cand utilizeaza cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursa, in scopul realizarii obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv cheltuielile pentru investitii si dotari, precum si cheltuielile de functionare;"
    2. Articolul 1 alineatul (2) se completeaza cu literele g) si h), cu urmatorul cuprins:
    "g) institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate provizoriu, potrivit legii, pentru veniturile realizate din activitatea de invatamant, cu conditia utilizarii acestora pentru baza tehnico-materiala potrivit Legii invatamantului nr. 84/1995, cu modificarile ulterioare;
    h) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, pentru veniturile obtinute din activitatile economice care sunt utilizate pentru imbunatatirea confortului si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune."
    3. Articolul 1 alineatul (3) se completeaza cu urmatorul text:
    "Veniturile obtinute din activitati fara scop lucrativ, care nu sunt impozabile, includ: cotizatiile membrilor, contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor, taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare, donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare, dobanzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din asemenea venituri, veniturile din reclama si publicitate, cu exceptia celor realizate prin unitatile specializate in acest domeniu, veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole, veniturile din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora."
    4. Articolul 2 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contribuabilii care obtin venituri din activitatea barurilor de noapte si a cluburilor de noapte platesc o cota aditionala de impozit de 22% asupra partii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor inregistrate din aceste activitati in volumul total al veniturilor. Cota aditionala de impozit o platesc, de asemenea, persoanele fizice si juridice pentru veniturile proprii de aceeasi natura, realizate in baza contractelor de asociere in participatiune."
    5. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (1^1), (1^2) si (1^3), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In cazul livrarilor de bunuri mobile si al vanzarii de bunuri imobile, in baza unui contract de vanzare cu plata in rate, precum si in cazul contractelor de leasing, valoarea ratelor scadente se inregistreaza la venituri impozabile, la termenele prevazute in contract.
    (1^2) Cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor mobile livrate si a bunurilor imobile vandute in baza unui contract de vanzare cu plata in rate, precum si in cazul contractelor de leasing sunt deductibile la aceleasi termene scadente prevazute in contractele incheiate intre parti, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a livrarii.
    (1^3) La calculul profitului impozabil sunt deductibile:
    a) contributiile pentru constituirea de fonduri cu destinatie speciala, reglementate prin legislatia in vigoare;
    b) veniturile, respectiv cheltuielile, rezultate din anularea datoriilor sau din incasarea creantelor, dupa caz, ca urmare a transferului de actiuni sau de parti sociale de la Fondul Proprietatii de Stat, conform conventiei."
    6. Articolul 4 alineatul (3) se completeaza cu literele f)-s), cu urmatorul cuprins:
    "f) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, taxa pe valoarea adaugata aferenta acestora, taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura, precum si taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, aferenta cheltuielilor de protocol care depasesc cota prevazuta de legislatia in vigoare;
    g) cheltuielile de delegare, de detasare si de deplasare in cadrul localitatii, in interesul serviciului, precum si cele pentru deplasari in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, care depasesc plafoanele prevazute pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit;
    h) cheltuielile reprezentand valoarea ratelor in situatia cumpararii de bunuri mobile si imobiliare in baza unui contract cu plata in rate;
    i) cheltuielile de asigurare care nu privesc activele corporale si circulante ale contribuabilului;
    j) discount-urile, remizele sau alte reduceri de pret acordate clientilor, in cazul in care acestea nu sunt distinct inscrise in documentele de vanzare sau nu sunt prevazute in contractele incheiate;
    k) orice cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor;
    l) cheltuielile cu perisabilitatile peste limitele legale. Aceste limite se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei si Comertului, a Oficiului pentru Protectia Consumatorului si cu avizul Ministerului Finantelor;
    m) sumele reprezentand contributiile organizatiilor cooperatiei de consum si de credit la uniunile in subordinea carora se gasesc, potrivit prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, contributiile organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, precum si contributiile la organizatii neguvernamentale, peste prevederile legale;
    n) sumele angajate in favoarea partenerului contractual, sub forma unor sume fixe sau cote procentuale raportate la venit, altele decat cele rezultate pe baza decontului intocmit la nivelul contractului de asociere in participatiune;
    o) cheltuielile de conducere si cheltuielile de administrare inregistrate de un sediu permanent care apartine unei persoane fizice sau juridice straine, indiferent de faptul ca s-au efectuat in statul in care se afla sediul permanent sau in alta parte, care depasesc 3% din veniturile totale realizate in Romania;
    p) cheltuielile inregistrate in contabilitate pe baza unor documente care nu indeplinesc, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, conditiile de document justificativ;
    r) cheltuielile inregistrate de societatile agricole, constituite in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, pentru dreptul de folosinta a terenului agricol adus de membrii asociati peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazuta in contractele incheiate in acest scop;
    s) orice alte cheltuieli care nu sunt aferente realizarii veniturilor."
    7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Amortizarea activelor corporale si necorporale se face in concordanta cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Cheltuielile cu exploatarea zacamintelor naturale, de natura decopertarilor, explorarilor, forarilor, dezvoltarilor, care nu se finalizeaza in obiective economice ce pot fi exploatate, se recupereaza in urmatorii 5 ani din veniturile realizate din exploatare.
    (3) Contribuabilii autorizati sa desfasoare activitate in domeniul exploatarii zacamintelor naturale sunt obligati sa inregistreze in evidenta contabila si sa deduca la calculul profitului impozabil provizioane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora in circuitul economic, silvic sau agricol, in limita unei cote de pana la 1% din rezultatul financiar din exploatare, pe toata durata de functionare a exploatarii."
    8. Articolul 7 se abroga.
    9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Pierderea anuala, declarata de contribuabili prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani. Recuperarea pierderilor se va efectua la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare."
    10. Articolul 18 alineatul (2) se abroga.
    11. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Pentru neplata la termen a impozitului pe profit se datoreaza majorari de intarziere, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare."
    12. Articolul 23 se abroga.
    13. Articolul 24 se abroga.
    14. Articolul 25 se abroga.
    15. Articolul 26 se abroga.
    16. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale se solutioneaza conform dispozitiilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor."
    17. Capitolul V "Sanctiuni fiscale" se abroga.
    18. Articolul 30 se completeaza cu alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Contribuabilii care, pana la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, inclusiv, nu au inceput activitatea pentru care au fost autorizati potrivit statutului sau nu au efectuat cheltuieli de investitii in acest scop nu intra sub incidenta alin. (1)."
    19. La articolul 35, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) La propunerea Ministerului Finantelor, Guvernul va aproba regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si ale societatilor bancare."
    Art. 2
    Prevederile pct. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 62/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, referitoare la sumele platite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului, se abroga.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu actualizarea si renumerotarea corespunzatoare a textelor.

                PRIM-MINISTRU
                VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul finantelor,
                       Eugeniu Corneliu Gorcea,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 40/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 40 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Dragi solicitanți de credite. Ai dificultăți financiare? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată ca o organizație pentru drepturile omului la nivel mondial cu unicul scop de a ajuta oamenii săraci și în dificultate financiară. Dacă doriți să solicitați un împrumut, vă rugăm să-i contactați folosind datele de mai jos: e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară a împrumutului: Durata împrumutului: Număr de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu