E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica Ordonanţa 62 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 abrogă articolul 7 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 abrogă articolul 23 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 abrogă articolul 24 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 abrogă articolul 25 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 abrogă articolul 26 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 28 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 abrogă articolul 5 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 40 1998 modifica articolul 35 din actul Ordonanţa 70 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 40 din 30 ianuarie 1998

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 30 ianuarie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 alineatul (2) litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) asociatiile si fundatiile, atunci cand utilizeaza cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursa, in scopul realizarii obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv cheltuielile pentru investitii si dotari, precum si cheltuielile de functionare;"
    2. Articolul 1 alineatul (2) se completeaza cu literele g) si h), cu urmatorul cuprins:
    "g) institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate provizoriu, potrivit legii, pentru veniturile realizate din activitatea de invatamant, cu conditia utilizarii acestora pentru baza tehnico-materiala potrivit Legii invatamantului nr. 84/1995, cu modificarile ulterioare;
    h) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, pentru veniturile obtinute din activitatile economice care sunt utilizate pentru imbunatatirea confortului si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune."
    3. Articolul 1 alineatul (3) se completeaza cu urmatorul text:
    "Veniturile obtinute din activitati fara scop lucrativ, care nu sunt impozabile, includ: cotizatiile membrilor, contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor, taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare, donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare, dobanzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din asemenea venituri, veniturile din reclama si publicitate, cu exceptia celor realizate prin unitatile specializate in acest domeniu, veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole, veniturile din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora."
    4. Articolul 2 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contribuabilii care obtin venituri din activitatea barurilor de noapte si a cluburilor de noapte platesc o cota aditionala de impozit de 22% asupra partii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor inregistrate din aceste activitati in volumul total al veniturilor. Cota aditionala de impozit o platesc, de asemenea, persoanele fizice si juridice pentru veniturile proprii de aceeasi natura, realizate in baza contractelor de asociere in participatiune."
    5. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (1^1), (1^2) si (1^3), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In cazul livrarilor de bunuri mobile si al vanzarii de bunuri imobile, in baza unui contract de vanzare cu plata in rate, precum si in cazul contractelor de leasing, valoarea ratelor scadente se inregistreaza la venituri impozabile, la termenele prevazute in contract.
    (1^2) Cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor mobile livrate si a bunurilor imobile vandute in baza unui contract de vanzare cu plata in rate, precum si in cazul contractelor de leasing sunt deductibile la aceleasi termene scadente prevazute in contractele incheiate intre parti, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a livrarii.
    (1^3) La calculul profitului impozabil sunt deductibile:
    a) contributiile pentru constituirea de fonduri cu destinatie speciala, reglementate prin legislatia in vigoare;
    b) veniturile, respectiv cheltuielile, rezultate din anularea datoriilor sau din incasarea creantelor, dupa caz, ca urmare a transferului de actiuni sau de parti sociale de la Fondul Proprietatii de Stat, conform conventiei."
    6. Articolul 4 alineatul (3) se completeaza cu literele f)-s), cu urmatorul cuprins:
    "f) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, taxa pe valoarea adaugata aferenta acestora, taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura, precum si taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, aferenta cheltuielilor de protocol care depasesc cota prevazuta de legislatia in vigoare;
    g) cheltuielile de delegare, de detasare si de deplasare in cadrul localitatii, in interesul serviciului, precum si cele pentru deplasari in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, care depasesc plafoanele prevazute pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit;
    h) cheltuielile reprezentand valoarea ratelor in situatia cumpararii de bunuri mobile si imobiliare in baza unui contract cu plata in rate;
    i) cheltuielile de asigurare care nu privesc activele corporale si circulante ale contribuabilului;
    j) discount-urile, remizele sau alte reduceri de pret acordate clientilor, in cazul in care acestea nu sunt distinct inscrise in documentele de vanzare sau nu sunt prevazute in contractele incheiate;
    k) orice cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor;
    l) cheltuielile cu perisabilitatile peste limitele legale. Aceste limite se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei si Comertului, a Oficiului pentru Protectia Consumatorului si cu avizul Ministerului Finantelor;
    m) sumele reprezentand contributiile organizatiilor cooperatiei de consum si de credit la uniunile in subordinea carora se gasesc, potrivit prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, contributiile organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, precum si contributiile la organizatii neguvernamentale, peste prevederile legale;
    n) sumele angajate in favoarea partenerului contractual, sub forma unor sume fixe sau cote procentuale raportate la venit, altele decat cele rezultate pe baza decontului intocmit la nivelul contractului de asociere in participatiune;
    o) cheltuielile de conducere si cheltuielile de administrare inregistrate de un sediu permanent care apartine unei persoane fizice sau juridice straine, indiferent de faptul ca s-au efectuat in statul in care se afla sediul permanent sau in alta parte, care depasesc 3% din veniturile totale realizate in Romania;
    p) cheltuielile inregistrate in contabilitate pe baza unor documente care nu indeplinesc, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, conditiile de document justificativ;
    r) cheltuielile inregistrate de societatile agricole, constituite in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, pentru dreptul de folosinta a terenului agricol adus de membrii asociati peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazuta in contractele incheiate in acest scop;
    s) orice alte cheltuieli care nu sunt aferente realizarii veniturilor."
    7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Amortizarea activelor corporale si necorporale se face in concordanta cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Cheltuielile cu exploatarea zacamintelor naturale, de natura decopertarilor, explorarilor, forarilor, dezvoltarilor, care nu se finalizeaza in obiective economice ce pot fi exploatate, se recupereaza in urmatorii 5 ani din veniturile realizate din exploatare.
    (3) Contribuabilii autorizati sa desfasoare activitate in domeniul exploatarii zacamintelor naturale sunt obligati sa inregistreze in evidenta contabila si sa deduca la calculul profitului impozabil provizioane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora in circuitul economic, silvic sau agricol, in limita unei cote de pana la 1% din rezultatul financiar din exploatare, pe toata durata de functionare a exploatarii."
    8. Articolul 7 se abroga.
    9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Pierderea anuala, declarata de contribuabili prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani. Recuperarea pierderilor se va efectua la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare."
    10. Articolul 18 alineatul (2) se abroga.
    11. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Pentru neplata la termen a impozitului pe profit se datoreaza majorari de intarziere, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare."
    12. Articolul 23 se abroga.
    13. Articolul 24 se abroga.
    14. Articolul 25 se abroga.
    15. Articolul 26 se abroga.
    16. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale se solutioneaza conform dispozitiilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor."
    17. Capitolul V "Sanctiuni fiscale" se abroga.
    18. Articolul 30 se completeaza cu alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Contribuabilii care, pana la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, inclusiv, nu au inceput activitatea pentru care au fost autorizati potrivit statutului sau nu au efectuat cheltuieli de investitii in acest scop nu intra sub incidenta alin. (1)."
    19. La articolul 35, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) La propunerea Ministerului Finantelor, Guvernul va aproba regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si ale societatilor bancare."
    Art. 2
    Prevederile pct. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 62/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, referitoare la sumele platite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului, se abroga.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu actualizarea si renumerotarea corespunzatoare a textelor.

                PRIM-MINISTRU
                VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul finantelor,
                       Eugeniu Corneliu Gorcea,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 40/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 40 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu