E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Hotărârea 543 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1817 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 543 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1467 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 543 1995 modificat de articolul 4 din actul Ordonanţa 53 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 543 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 172 2001
Hotărârea 543 1995 in legatura cu Ordin 1574 1999
Hotărârea 543 1995 in legatura cu Ordin 505 1999
Articolul 3 din actul Hotărârea 543 1995 in legatura cu Ordin 1181 1998
Hotărârea 543 1995 in legatura cu articolul 3 din actul Ordin 323 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 543 1995 modificat de Instrucţiuni 45447 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 543 1995 modificat de articolul 3 din actul Ordonanţa 62 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 543 1995 in legatura cu Ordin 959 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 543 1995 in legatura cu Ordin 94 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 543 1995 in legatura cu Instrucţiuni 35160 1997
Hotărârea 543 1995 in legatura cu articolul 3 din actul Ordin 1733 1996
Hotărârea 543 1995 republicat de articolul 2 din actul Hotărârea 628 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 543 din 24 iulie 1995    * Republicata

privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 220 din 13 septembrie 1996


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 628 din 5 august 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 186 din 12 august 1996, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Hotararea Guvernului nr. 543 din 24 iulie 1995 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 174 din 7 august 1995.

    Art. 1
    (1) Drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului, se stabilesc potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Drepturile mentionate la alin. (1) se acorda salariatilor ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice, institutiilor publice subordonate acestora, precum si salariatilor regiilor autonome cu specific deosebit.
    (3) Cheltuielile de transport pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala sunt cele stabilite prin acte normative specifice.
    Art. 2
    (1) Pentru salariatii din cadrul societatilor comerciale si regiilor autonome la care drepturile salariale se acorda prin negociere, drepturile banesti pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului, se stabilesc in conditiile prevazute in contractele colective sau individuale de munca.
    (2) Pentru determinarea profitului impozabil, drepturile banesti de delegare si detasare in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, stabilite in conditiile prevazute la alin. (1), sunt deductibile numai in limita prevederilor cuprinse in prezenta hotarare.
    Art. 3
    In functie de evolutia preturilor de consum la produsele alimentare, in cazul in care rezulta o crestere mai mare de 10% a acestora, Ministerul Finantelor va actualiza cuantumul indemnizatiilor de delegare si detasare prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 4
    Autoritatile publice si institutiile din subordinea acestora vor lua masuri pentru gospodarirea judicioasa a fondurilor aprobate, prin restrangerea deplasarilor la strictul necesar si eliminarea actiunilor lipsite de eficienta. Cheltuielile de delegare si detasare trebuie sa se incadreze in limita sumelor prevazute cu aceasta destinatie, aprobate fiecarei institutii publice prin bugetul anual.
    Art. 5
    Este interzisa fractionarea delegarilor si detasarilor prin rechemarea nejustificata a salariatilor inainte de indeplinirea sarcinilor sau prin fixarea de la inceput a duratei delegarii sau detasarii pe o perioada mai mica decat cea efectiv necesara pentru executarea sarcinilor respective.
    Art. 6
    Institutiile publice si regiile autonome cu specific deosebit care utilizeaza persoane incadrate prin incheierea de conventii civile, potrivit legii, acorda acestora, pe perioada in care isi desfasoara activitatea in alta localitate decat cea de domiciliu, indemnizatii de delegare si deconteaza cheltuielile de transport si cazare, in conditiile stabilite pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, in masura in care, prin conventia civila incheiata, s-a prevazut acest lucru.
    Art. 7
    Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari atrage, dupa caz, in conditiile legii, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.
    Art. 8
    Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pot emite norme metodologice in aplicarea prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 9
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga H.C.M. nr. 1.407/1952 privind transportul si cazarea pentru ministri adjuncti si cei cu functii echivalente, H.C.M. nr. 822/1959 privind reglementarea drepturilor banesti ale angajatilor care se deplaseaza in interes de serviciu si celor detasati, Hotararea Guvernului nr. 412/1991 privind modificarea unor reglementari referitoare la cheltuielile de delegare-detasare, Dispozitia Consiliului de Ministri nr. 77/1960 privind decontarea cheltuielilor de transport al salariatilor care se deplaseaza in interesul serviciului in cadrul localitatii de resedinta, precum si orice alte dispozitii contrare.

    ANEXA 1

                 DREPTURILE SI OBLIGATIILE
salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului

    CAP. 1
    Drepturile si obligatiile salariatilor pe perioada delegarii si detasarii

    1. Delegarea sau detasarea salariatilor se dispune in scris de catre conducerea institutiei publice sau a regiei autonome cu specific deosebit, denumita, in continuare, "conducerea unitatii".
    2. Executarea sarcinilor pe perioada delegarii se considera munca prestata in realizarea obligatiilor ce revin salariatilor delegati, la locul lor de munca.
    3. Salariatii aflati in delegare trebuie sa-si desfasoare activitatea in cadrul programului normal de lucru al unitatii la care se efectueaza delegarea. Pe timpul delegarii nu se pot plati ore suplimentare.
    4. Salariatii aflati in delegare care, pentru realizarea sarcinilor rezultate din obiectivele delegarii, au desfasurat activitate peste durata normala de lucru sau intr-una din zilele de repaus saptamanal sau sarbatoare legala, confirmata de unitatea la care s-a efectuat delegarea, beneficiaza, cu aprobarea conducerii unitatii, de timp liber in compensare, potrivit reglementarilor legale.
    5. Obligatiile de munca in perioada detasarii sunt cele stabilite pentru locul de munca la care se executa detasarea.
    6. Drepturile salariale aferente muncii prestate la locul detasarii si cheltuielile de detasare se platesc de unitatea la care se efectueaza detasarea, cu exceptia cazurilor cand prin lege se prevede altfel.
    7. Pe durata delegarii sau detasarii salariatii isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si salariul, avute anterior. Cand detasarea se face intr-o functie pentru care este stabilit un salariu mai mare, salariatul detasat are dreptul la acest salariu, in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 2
    Indemnizatia de delegare si de detasare

    8. Salariatii aflati in delegare sau detasati in localitati situate la distante mai mari de 5 km de localitatea in care isi au locul permanent de munca primesc, pentru compensarea cheltuielilor personale, o indemnizatie zilnica de delegare sau de detasare de 6.000 lei, indiferent de functia pe care o indeplinesc si de institutia publica ai carei salariati sunt.
    9. Indemnizatia cuvenita pe perioada delegarii sau detasarii se stabileste, pentru primele 30 de zile calendaristice, in raport cu numarul zilelor calendaristice din perioada respectiva. Numarul zilelor calendaristice in care salariatul se afla in delegare sau detasare se socoteste de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de delegare sau detasare.
    10. Pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii de mai multe zile, indemnizatia se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.
    11. Daca delegarea sau detasarea dureaza, neintrerupt, mai mult de 30 de zile calendaristice in aceeasi localitate, salariatii primesc, pentru timpul ce depaseste primele 30 de zile, in locul indemnizatiei zilnice prevazute la pct. 8 o indemnizatie de 80.000 lei lunar. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile calendaristice.
    12. Salariatii care in perioada delegarii sau detasarii isi pierd temporar capacitatea de munca beneficiaza, pe timpul incapacitatii, pe langa indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, atat de indemnizatie de delegare sau detasare, cat si de decontarea cheltuielilor de cazare. Salariatii respectivi nu primesc aceste drepturi in cazul internarii in spital sau al parasirii localitatii, cu exceptia celor detasati, care isi pastreaza dreptul de cazare si pe timpul spitalizarii.

    CAP. 3
    Cheltuieli de transport

    13. Salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit, delegati sau detasati de conducerea acestora sa indeplineasca anumite sarcini de serviciu in localitati situate la distante mai mari de 5 km de localitatea in care isi au locul permanent de munca, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate la ducere si la inapoiere, astfel:
    a) cu avionul, pe orice distanta;
    b) pe calea ferata, pe orice fel de tren, dupa tariful clasei a II-a, pe distante de pana la 300 km, si dupa tariful clasei I, pe distante mai mari de 300 km;
    c) pe caile de navigatie fluviala, dupa tariful clasei I;
    d) cu mijloace de transport in comun auto, dupa tarifele stabilite pentru aceste mijloace, sau cu mijloacele de transport auto ale unitatilor, daca acestea au asemenea posibilitati, cu incadrarea in consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;
    e) cu autoturismul proprietate personala.
    14. Au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pe calea ferata dupa tariful clasei I, pe orice fel de tren, indiferent de distanta, salariatii care indeplinesc functii de director general, director si adjunctii acestora, din ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale si din unitatile subordonate acestora, precum si cei care indeplinesc alte functii similare din punct de vedere al salarizarii si atributiilor ce le revin, stabilite de ordonatorii principali de credite, atat pentru aparatul propriu, cat si pentru unitatile din subordine.
    15. Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit este admisa numai in cazul calatoriilor efectuate pe timp de noapte, la distante de peste 300 km si cu aprobarea prealabila a conducatorului unitatii.
    16. Deplasarea salariatilor cu autoturismul proprietate personala se poate face numai cu aprobarea prealabila a conducatorului unitatii, atat pentru posesorul autoturismului, cat si pentru alti salariati din cadrul aceleiasi unitati care se deplaseaza impreuna cu aceasta. In acest caz, posesorul autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri benzina "Premium" la 100 km parcursi.
    17. Demnitarilor, precum si persoanelor cu functii de conducere, din cadrul autoritatilor publice, asimilate acestora in conditiile prevazute prin dispozitii legale si persoanelor al caror salariu de baza este stabilit cel putin la nivelul salariului de baza prevazut pentru functia de subsecretar de stat, care se deplaseaza in interesul serviciului in alte localitati din tara, li se deconteaza cheltuielile efective de transport, indiferent de distanta si de mijlocul de transport in comun folosit. Daca deplasarea se efectueaza cu autoturismul proprietate personala, persoanele respective vor primi contravaloarea a 7,5 litri benzina "Premium" la 100 km parcursi.
    18. In cazul in care conditiile de transport permit ca salariatii aflati in delegare sau detasare sa se inapoieze zilnic, dupa terminarea programului de lucru, din localitatea unde sunt trimisi in delegare sau detasare, in localitatea de domiciliu, conducerea unitatii poate aproba decontarea cheltuielilor zilnice de transport sau costul unui abonament de transport, daca cheltuielile astfel efectuate sunt mai mici decat cele pentru plata indemnizatiei zilnice de delegare sau de detasare si a cazarii si daca prin aceasta nu se afecteaza bunul mers al activitatii la locul delegarii sau detasarii. In aceasta situatie nu se acorda indemnizatia zilnica de delegare sau de detasare.
    19. Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteza, precum si comisioanele percepute de agentiile de voiaj intra in cheltuielile de transport care se deconteaza.
    20. La stabilirea cheltuielilor de transport ce se deconteaza se iau in considerare si cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloace de transport in comun la si de la aerogara, cand aceasta este situata in alta localitate, precum si cheltuielile de transport efectuate in cadrul localitatii unde se executa delegarea sau detasarea, cu mijloace de transport in comun, dus si intors, pe distanta dintre gara, aerogara sau port si locul delegarii sau detasarii.
    21. Decontarea cheltuielilor de transport se mai efectueaza si in cazurile in care:
    - salariatii sunt chemati, inainte de terminarea misiunii, din localitatea unde se afla in delegare sau detasare;
    - salariatii intrerup delegarea sau detasarea si se inapoiaza in localitatea locului lor de munca obisnuit, din cauza incapacitatii temporare de munca, dovedita cu certificat medical. Daca intreruperea se datoreaza faptului ca angajatii se intorc din delegare sau detasare din cauza unor interese personale, cheltuielile de transport nu se deconteaza.
    22. Decontarea cheltuielilor de transport in si din localitatea de delegare sau de detasare se face numai pe baza legitimatiilor de calatorie platite in numerar. In cazul pierderii legitimatiilor de calatorie, acestea pot fi reconstituite in conditiile reglementarilor in vigoare.
    23. Se admit la decontare si taxele suplimentare percepute de agentiile de voiaj sau de alte unitati (convorbiri telefonice, telegrame, telex) pentru retinerea locurilor in mijloace de transport feroviar, aeriene, navale etc.
    24. Nu se admit la decontare:
    - taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;
    - cheltuielile de transport ale persoanelor care au asigurat, de catre unitate, transportul gratuit in interesul serviciului;
    - cheltuielile de transport pentru inapoiere, in cazul in care salariatii, dupa terminarea delegarii sau detasarii, au ramas sa-si efectueze concediul de odihna sau datorita altor cauze de ordin personal.

    CAP. 4
    Cheltuieli de cazare

    25. Salariatii trimisi in delegare in localitati situate la distante mai mari de 5 km de localitatea in care isi au locul permanent de munca si care nu se pot inapoia la sfarsitul zilei de lucru au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul cazarii in structurile de primire turistice, in limita tarifelor practicate in structurile de 2 stele pentru un pat, in camera cu baie si televizor;
    b) in situatii deosebite, rezultate din declaratii pe propria raspundere, in care, ca urmare a imposibilitatii cazarii in structurile de primire turistice de 2 stele sau de confort mai redus, salariatii trimisi in delegare au fost cazati in structuri de primire turistice de confort superior, decontarea cheltuielilor de cazare se face in limita tarifelor practicate in hoteluri de 3 stele pentru un pat, in camera cu baie si televizor.
    In cazul in care cazarea s-a facut intr-o structura de primire turistica de confort superior, celei de 3 stele, se deconteaza numai 50% din tariful de cazare perceput.
    26. In structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, sate de vacanta, pensiuni, ferme agroturistice destinate prin constructie cazarii.
    27. In situatia in care salariatii aflati in delegare nu se cazeaza in conditiile prevazute la pct. 25, cheltuielile de cazare se compenseaza prin plata, pentru fiecare noapte, a sumei de 5.000 lei.
    28. Salariatilor detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca li se asigura, prin grija unitatii la care sunt detasati, cazarea gratuita in cladiri sau baracamente proprii ori in spatii inchiriate de aceasta, in limita tarifelor legale. In aceste situatii, cheltuielile de cazare in structurile de primire turistice nu se deconteaza.
    29. Demnitarilor, precum si persoanelor cu functii de conducere din cadrul autoritatilor publice asimilitate acestora in conditiile prevazute prin dispozitii legale si persoanelor al caror salariu de baza este stabilit cel putin la nivelul salariului de baza prevazut pentru functia de subsecretar de stat, care se deplaseaza in interesul serviciului in alte localitati din tara, li se deconteaza cheltuielile efectiv facute pentru cazare, pe baza documentelor justificative, fara a li se aplica prevederile pct. 25.
    30. In situatia in care in costul cazarii este inclus si micul dejun, se deconteaza si contravaloarea acestuia.
    31. Salariatii care au locul permanent de munca in alta localitate decat aceea in care isi au domiciliul nu beneficiaza, pe timpul cat sunt trimisi in delegare sau detasare in localitatea domiciliului lor, de indemnizatie de delegare sau de detasare si de cheltuieli de cazare. Acestor salariati li se deconteaza numai cheltuielile de transport.

    CAP. 5
    Alte situatii specifice

    32. Dispozitiile prezentei hotarari se aplica si cetatenilor straini care presteaza activitati, in conditiile legii, in institutii publice sau regii autonome cu specific deosebit, pe baza de conventii sau contracte, precum si persoanelor care insotesc delegati straini, in masura in care conventiile sau contractele incheiate si, respectiv, dispozitiile legale in vigoare, nu prevad un alt mod de decontare a cheltuielilor efectuate.
    33. De decontarea cheltuielilor de transport si de cazare, precum si de indemnizatia zilnica de delegare, in conditiile prezentei hotarari, beneficiaza si magistratii stagiari - judecatori si procurori - care se deplaseaza in alte localitati pentru sustinerea examenelor de drept de semnatura si capacitate, potrivit legii. De aceleasi drepturi beneficiaza si judecatorii si procurorii care se deplaseaza, conform legii, pentru sustinerea examenelor de grad.
    34. Salariatii trimisi sau chemati la diferite instructaje in legatura cu sarcinile lor de serviciu beneficiaza de drepturile reglementate prin prezenta hotarare.

    CAP. 6
    Cheltuieli de transport in cadrul localitatii

    35. Salariatii institutiilor publice incadrati pe functii pentru care, prin fisele posturilor, sunt stabilite sarcini care necesita deplasari frecvente cu mijloace de transport in comun, inclusiv cu metroul, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu in cadrul localitatii in care isi desfasoara activitatea.
    36. Decontarea cheltuielilor de transport mentionate la pct. 35 se efectueaza, de regula, lunar, pe baza unei note justificative aprobate de conducatorul institutiei publice sau de o alta persoana desemnata de catre acesta, in care trebuie sa se specifice mijloacele de transport utilizate si cheltuielile efectuate, insotita de actele doveditoare, sau, in cazul metroului, de o declaratie pe propria raspundere.
    37. Decontarea cheltuielilor de transport efectuate pe baza de abonament se poate face numai cu aprobarea si pe raspunderea conducatorului unitatii din care face parte salariatul si a conducatorului compartimentului financiar-contabil al acesteia si numai in cazul cand din calcul rezulta ca acest sistem este mai economic decat utilizarea biletelor de calatorie individuale.
    38. Decontarea cheltuielilor de transport efectuate in cadrul localitatii se face in limita sumelor aprobate prin bugetul anual pentru fiecare institutie publica in parte sau regie autonoma cu specific deosebit.
    39. Functiile cu sarcini ce impun deplasarea frecventa in interesul serviciului in cadrul localitatii se stabilesc de catre ordonatorii principali de credite bugetare, atat pentru aparatul propriu, cat si pentru institutiile publice subordonate si regiile autonome cu specific deosebit.
    40. Decontarea cheltuielilor pentru transporturile efectuate in conditiile prezentului capitol este permisa numai pentru transportul in interesul serviciului, nu si pentru deplasarile salariatilor de la domiciliu la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    41. Salariatii trimisi in delegare sau detasare au dreptul sa primeasca, in conditiile legii, un avans in numerar, stabilit in raport cu numarul zilelor de deplasare, dar nu mai mult decat totalul cheltuielilor de delegare sau de detasare pentru 30 de zile calendaristice.
    42. Acordarea avansului si justificarea acestuia se fac in conditiile prevazute de reglementarile legale privind operatiunile de incasari si plati in numerar prin casieria unitatilor.
    43. Cheltuielile de delegare se suporta, de regula, de catre unitatea din care face parte salariatul.
    44. Pentru salariatii trimisi in delegare, in interesul altei unitati, potrivit unor prevederi legale sau intelegeri intre unitati, cheltuielile de delegare se suporta de unitatea respectiva. In asemenea cazuri, unitatea din care fac parte salariatii poate avansa acestora, la cererea lor, suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor de delegare, iar acestia au obligatia ca, la inapoiere, sa restituie, unitatii ai carei salariati sunt, avansul primit.
    45. Salariatii trimisi in delegare sau detasare sunt obligati sa obtina pe ordinul de serviciu, de la unitatea la care se deplaseaza, viza si stampila conducatorului unitatii sau inlocuitorului acestuia, indicand data si ora sosirii si plecarii.
    46. Sunt scutite de aceasta viza persoanele prevazute la pct. 14 si 17 din prezenta anexa. Personalul militar scutit de viza, din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, este cel stabilit prin acte normative specifice.
    47. Atunci cand delegarea sau detasarea unor salariati expira in ziua de vineri sau intr-o zi care precede o zi de sarbatoare legala si salariatii raman in localitatea respectiva, in interes personal, inca cel mult 48 de ore, conducerea unitatii poate deconta costul transportului la inapoiere. Pentru zilele respective, salariatii in cauza nu beneficiaza de decontarea cheltuielilor de cazare si de indemnizatia zilnica de delegare sau de detasare.

SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 543/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 543 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 543/1995
Ordin 1817 2003
pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si detasare prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata
Ordin 1467 2002
pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si detasare, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata
Ordonanţa 53 2001
pentru modificarea art. 4 alin. (6) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit si a art. 15 si 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata
Ordin 172 2001
pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata
Ordin 1574 1999
pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata
Ordin 505 1999
privind aprobarea Instructiunilor nr. 301.635/1999 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata
Ordin 1181 1998
privind aprobarea Instructiunilor nr. 46.750/1998 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata
Ordin 323 1998
privind aprobarea Instructiunilor nr. 45.447/1998 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata
Instrucţiuni 45447 1998
pentru actualizarea cuantumului indemnizatiilor de delegare si de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata
Ordonanţa 62 1997
pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata
Ordin 959 1997
privind aprobarea Instructiunilor nr. 35.913/1997 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata
Ordin 94 1997
privind aprobarea Instructiunilor nr. 35.160/1997 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata
Instrucţiuni 35160 1997
pentru actualizarea cuantumului indemnizatiilor de delegare si de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata
Ordin 1733 1996
privind aprobarea Instructiunilor nr. 47.933/1996 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata
Hotărârea 628 1996
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii, detasarii si deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu