E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 246 1998 aproba OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 2 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 3 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 5 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 7 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 8 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 9 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 10 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 13 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 14 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 16 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 3 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 17 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 18 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 4 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 22 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 24 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 26 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 27 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 28 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 29 din actul OUG 85 1997
Legea 246 1998 modifica articolul 30 din actul OUG 85 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 246 din 21 decembrie 1998

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 495 din 22 decembrie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85 din 23 decembrie 1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d), g), h), i) si l) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) veniturile realizate in baza unor contracte de locatie de gestiune, de mandat, de concesiune si de cesiune;
    d) veniturile realizate din valorificarea, sub orice forma, potrivit legii, a dreptului de autor sau a drepturilor conexe dreptului de autor, inclusiv de catre orice persoane care au dobandit acest drept prin mostenire;"
................................................................................
    "g) veniturile realizate din executarea de lucrari si prestari de servicii pentru agricultura, precum si din organizarea activitatii in asociatiile agricole fara personalitate juridica, cu exceptia celor prevazute la art. 3 lit. m);
    h) veniturile realizate din activitati sportive desfasurate in mod independent, precum si din organizarea de activitati artistice, distractive sau sportive;
    i) premiile si orice castiguri in bani sau in natura, acordate de o entitate platitoare, care depasesc suma de 3.000.000 lei, cu exceptia celor supuse impozitului pe salarii;"
................................................................................
    "l) alte venituri realizate in mod permanent sau intamplator, nominalizate la cap. V din prezenta ordonanta de urgenta;"
    2. La articolul 2 alineatul (1), litera j) se abroga.
    3. La articolul 3, literele a), b), d), e), f), i), l), m) si n) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) dobanzile aferente titlurilor de stat sau oricarui alt titlu, precum si cele aferente depunerilor la vedere si in depozite la termen la banci, cooperative de credit, case de ajutor reciproc si la alte institutii financiare si de credit;
    b) sumele sau bunurile primite ca ajutor, donatie, mostenire, sponsorizare si mecenat, potrivit legii, cu exceptiile mentionate in prezenta ordonanta de urgenta;"
................................................................................
    "d) sumele care se primesc in baza contractelor de asigurari de bunuri, de persoane si de raspundere civila;
    e) pensiile de orice fel si ajutoarele primite in cadrul sistemului asigurarilor sociale, alocatiile de stat pentru copii, precum si alocatia suplimentara pentru familiile cu copii;
    f) bursele acordate celor care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare profesionala in forme institutionalizate;"
................................................................................
    "i) veniturile realizate de veteranii de razboi, vaduvele de razboi, vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi si vaduvele nerecasatorite ale eroilor-martiri ai Revolutiei romane din decembrie 1989, din practicarea pe cont propriu si in mod singular a unei meserii sau profesii, precum si din inchirierea unei singure locuinte, cu exceptia veniturilor obtinute exclusiv din activitatea de comert;"
................................................................................
    "l) veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare, potrivit incadrarii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din Romania;
    m) veniturile realizate din vanzarea produselor agricole in stare naturala, obtinute din productie proprie, din cresterea animalelor si a pasarilor, din vanzarea produselor provenite din silvicultura, sericicultura, apicultura si piscicultura, in stare naturala, precum si din vanzarea produselor culese din flora si fauna spontana;
    n) veniturile realizate de persoanele fizice in varsta de peste 65 de ani impliniti - femeile si 70 de ani impliniti - barbatii, invalizii de gradul I si persoanele cu handicap asimilabile gradului I de invaliditate, care realizeaza venituri din practicarea pe cont propriu si in mod singular a unei meserii sau profesii, cu exceptia veniturilor obtinute exclusiv din activitatea de comert."
    4. La articolul 3, dupa litera n) se introduc literele o) si p), cu urmatorul cuprins:
    "o) premiile acordate sportivilor, antrenorilor si tehnicienilor pentru realizarea urmatoarelor obiective de inalta performanta:
    - clasarea pe podiumul de premiere al campionatelor mondiale, europene si al jocurilor olimpice;
    - calificarea si participarea la campionatele europene, mondiale si la jocurile olimpice;
    p) premiile acordate oamenilor de cultura, stiinta si arta la festivaluri sau la alte concursuri internationale."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Contribuabilii prevazuti la art. 1, autorizati potrivit legii, se impun pe baza venitului efectiv realizat, venitul impozabil determinandu-se ca diferenta intre totalul veniturilor incasate, in bani si in natura, din activitatea desfasurata si cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor, inclusiv primele platite pentru asigurarile de bunuri, asigurarile de raspundere civila si pentru asigurarile de accidente pentru salariati, legate de activitatea desfasurata, pe baza documentelor justificative."
    6. La articolul 7 alineatul (1), literele d) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "d) cheltuielile de sponsorizare efectuate peste limita prevazuta de Legea sponsorizarii nr. 32/1994, cu modificarile ulterioare;"
................................................................................
    "f) cheltuielile efectuate peste limita a 10% din veniturile incasate pentru delegare si detasare, inclusiv cheltuielile cu mijloace de transport, proprietate individuala a contribuabilului, cand acestea sunt utilizate in scopul realizarii veniturilor, precum si cheltuielile de intretinere, chirie si telefon, cand activitatea se desfasoara la locuinta proprie;"
    7. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Meseriasii care presteaza servicii sau executa lucrari in mod singular sau in asociatii familiale in ateliere stabile se impun pe baza de norme anuale de venit, ce se vor stabili prin hotarare a consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Normele de venit se reduc dupa cum urmeaza:
    a) 40% pentru barbatii intre 60 si 65 de ani si pentru femeile intre 55 si 60 de ani;
    b) 50% pentru barbatii intre 65 si 70 de ani si pentru femeile intre 60 si 65 de ani;
    c) 50% pentru persoanele care au calitatea de salariat, angajat cu contract de munca, cu norma intreaga. Pentru asociatiile familiale se aplica un coeficient de majorare a normelor de venit de 50%, pentru fiecare membru al acestora."
    8. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Reducerile si scutirile, acordate potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, se aplica incepand cu anul urmator celui in care contribuabilii implinesc limitele de varsta mentionate, respectiv cu luna urmatoare depunerii actelor doveditoare pentru invalizi si persoane cu handicap."
    9. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Contribuabilii care desfasoara exclusiv activitate de comert ambulant si in puncte volante, carausii cu mijloace de transport cu tractiune animala si meseriasii ambulanti se supun platii unui impozit forfetar trimestrial, stabilit prin hotarare a consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti."
    10. La articolul 13, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Contribuabilii care se impun pe baza venitului efectiv realizat sunt obligati sa depuna declaratia anuala de impunere pentru veniturile realizate in anul fiscal precedent, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an fiscal."
    11. La articolul 14, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul unei cresteri sau reduceri de peste 20% a venitului realizat in cursul anului, organele fiscale vor recalcula, o singura data pe an, in cursul semestrului II, impozitul provizoriu, in functie de venitul efectiv realizat de la inceputul anului de impunere, repartizand impozitul rezultat in urma recalcularii pe termenele de plata urmatoare."
    12. La articolul 16, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) In cazul constatarii de catre organele fiscale a unor abateri de la legislatia in vigoare, pe linia nedeclararii veniturilor, a evidentierii si declararii nereale a veniturilor si cheltuielilor, in scopul sustragerii de la plata impozitului, sau neconducerii evidentelor obligatorii prevazute de lege, pe langa aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare in materie de abateri de la disciplina financiara, organele fiscale vor proceda la impunerea, din oficiu, pe baza metodelor stabilite prin instructiunile prevazute la art. 30 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta, iar in caz de abateri repetate sau in cazul detinerii nejustificate a autorizatiei de functionare, prin lipsa de activitate a contribuabililor pe o perioada de 6 luni, organele fiscale vor proceda la retinerea autorizatiilor de functionare si la inaintarea acestora, in procedura de urgenta, autoritatilor care le-au eliberat, in vederea anularii."
    13. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "Impozitul pe veniturile realizate din valorificarea, sub orice forma, a dreptului de autor sau a drepturilor conexe dreptului de autor, inclusiv de catre orice persoane care au dobandit aceste drepturi prin mostenire"
    14. La articolul 17, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Veniturile realizate din utilizarea sau exploatarea unei opere de creatie intelectuala ori a unei prestatii artistice, inclusiv cele care provin din remuneratia compensatorie pentru copia privata sau din dreptul de suita, se supun anual impunerii de catre unitatea platitoare sau, dupa caz, prin organismele de gestiune colectiva, infiintate potrivit legii."
    15. La articolul 18 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) 35% in cazul operelor stiintifice, precum si al operelor si prestatiilor artistice, indiferent de gen, cu exceptia operelor prevazute la lit. a) si b);"
    16. La articolul 18 alineatul (1), litera e) se abroga.
    17. La articolul 18, alineatul (2) se abroga.
    18. La articolul 18, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul operelor de arta monumentala, la care cheltuielile efective depasesc cota forfetara stabilita la alin. (1) lit. a), venitul anual impozabil se determina prin scaderea din venitul brut realizat a acestor cheltuieli, pe baza de documente justificative.
    (4) Cotele prevazute mai sus nu se aplica in cazul mostenitorilor."
    19. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
    "Impozitul pe veniturile din inchirieri, din subinchirieri, din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitatie, precum si din contractele de mandat si cesiune"
    20. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Veniturile realizate de persoanele fizice, in mod permanent sau temporar, direct sau prin agenti economici specializati, din inchirieri, din subinchirieri, din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitatie, precum si din contractele de mandat si cesiune se supun impozitarii conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta."
    21. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Venitul anual impozabil se determina prin scaderea din veniturile incasate in decursul unui an a impozitelor si taxelor datorate potrivit legii pentru bunurile cedate spre folosinta, care sunt in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, cu exceptia impozitului stabilit prin prezenta ordonanta de urgenta, a comisionului retinut de intermediari si a primelor de asigurare platite pentru bunul cedat spre folosinta.
    (2) In cazul inchirierilor si subinchirierilor de camere mobilate, se mai deduce o cota forfetara de 20% din venitul ramas dupa scaderea cheltuielilor mentionate la alin. (1).
    (3) Impozitul stabilit pentru anul curent de impunere se plateste trimestrial, in patru rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru."
    22. La articolul 26, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Agentii economici, institutiile publice si orice alte entitati sunt obligate sa calculeze, sa retina si sa verse impozit pe sumele brute datorate persoanelor fizice pentru servicii prestate si lucrari executate de acestea, precum si pentru orice activitate desfasurata in afara unitatii la care este salariata persoana fizica beneficiara de venit, prin aplicarea urmatoarelor cote:"
    23. La articolul 26 alineatul (2), litera a) se abroga.
    24. La articolul 26 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) 15%, in cazul celor care livreaza marfuri sau vand bunuri in regim de consignatie, cu exceptia bunurilor din inventarul propriu al persoanei fizice deponente;"
    25. La articolul 27, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Sumele retinute ca impozit reprezinta impozit definitiv si se vireaza la bugetul consiliului local pe a carui raza teritoriala platitorii de venituri mentionati la art. 26 isi au domiciliul sau sediul. Varsarea impozitului se face pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare platii."
    26. La articolul 27, alineatul (2) se abroga.
    27. La articolul 28, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) Veniturile, altele decat cele realizate in baza unui contract individual de munca incheiat conform legii, obtinute de sportivi si de alte categorii asemanatoare de persoane, profesionisti sau amatori, altii decat cei prevazuti la art. 5, realizate prin intermediul unor persoane juridice, ca urmare a participarii la spectacole, concursuri, campionate si la alte manifestari, cu exceptia premiilor, se impoziteaza cu cotele mentionate la art. 26 alin. (1)."
    28. La articolul 29, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) Contribuabilii, persoane fizice, care realizeaza venituri din premii si orice castiguri de aceeasi natura au obligatia sa plateasca impozit calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra sumei ce depaseste plafonul neimpozabil mentionat la art. 2 alin. (1) lit. i)."
    29. La articolul 29, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul veniturilor realizate prin incasari repetate de la aceeasi unitate platitoare de venit, cu exceptiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, impozitul se calculeaza prin cumularea veniturilor realizate in cadrul aceleiasi luni, deducandu-se impozitul retinut pentru platile anterioare."
    30. La articolul 30, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Consiliile locale si judetene pot acorda, de la caz la caz, potrivit legii, pentru motive temeinic justificate, esalonari de plati in cel mult 12 rate lunare, amanari de plati pana la sfarsitul anului calendaristic."

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                           ANDREI IOAN CHILIMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 246/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 246 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu