Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 44 din  2 mai 1995

cu privire la constitutionalitatea art. 16 lit. b) si g) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 92 din 16 mai 1995


SmartCity3


    Curtea Constitutionala a fost sesizata, la data de 23 martie 1995, de catre Sectiile Unite ale Curtii Supreme de Justitie, in legatura cu neconstitutionalitatea art. 16 lit. b) si g) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale.
    In sesizare se arata, in esenta, ca art. 16, care stabileste conditiile ce trebuie indeplinite pentru functia de notar public, este neconstitutional, intrucat exclude posibilitatea de a fi notar a licentiatilor specializati in "Drept economic si administrativ", ceea ce incalca principiile constitutionale privind libera dezvoltare a personalitatii umane, prevazut de art. 1 alin. (3), egalitatea in drepturi a cetatenilor, fara privilegii si discriminari, instituita de art. 16 alin. (1), dreptul la munca fara ingradiri si dreptul la libera alegere a profesiei, reglementate de art. 38 alin. (1), exercitarea acestora neputand fi restransa decat in conditiile art. 49 alin. (1).
    In vederea solutionarii sesizarii, s-au solicitat, potrivit art. 19 din Legea nr. 47/1992, punctele de vedere ale presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului, precum si al Guvernului, iar in temeiul art. 5 din Legea nr. 47/1992, opiniile facultatilor de drept din Bucuresti, Cluj-Napoca si Sibiu, precum si relatii de la Ministerul Invatamantului, in legatura cu situatia actuala a specializarii "Drept economic si administrativ" din facultatile existente.
    Senatul, in punctul sau de vedere, solicita respingerea sesizarii, considerand ca prevederile art. 16 lit. b) si g) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale sunt constitutionale, deoarece cerinta de a fi licentiat in drept-stiinte juridice sau doctor in drept corespunde pregatirii necesare functiei de notar, pe cand specializarea in "Drept economic si administrativ" nu asigura o asemenea pregatire. Se mai arata ca, dupa Revolutie, Guvernul provizoriu a admis ca cei cu studii de 3 ani sau cu studii administrative sa poata da diferente pentru a fi echivalati cu cei specializati in "stiinte juridice", insa nici absolventilor care au promovat aceste examene nu li s-au eliberat diplome de licenta, ci numai "atestate" care nu pot fi considerate similare licentei dobandite la absolvirea facultatii. De aceea se apreciaza ca absolventii institutelor economico-administrative de 3 ani sau ai sectiilor administrative ale facultatilor de drept, neavand diplome de licenta in "studii juridice", nu pot ocupa functia de notar public, aceasta constituind o masura de protectie a cetatenilor.
    In punctul de vedere al Guvernului se apreciaza, de asemenea, ca art. 16 lit. b) si g) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nu incalca prevederile Constitutiei, deoarece notarii publici indeplinesc un serviciu de interes public, ce presupune o pregatire generala corespunzatoare, de natura sa asigure cunoasterea temeinica a legislatiei si a principiilor de drept. Acestor exigente le corespund dispozitiile art. 16 lit. b) din lege, in care s-a prevazut conditia ca notarul public sa aiba licenta in "Stiinte juridice" si nu doar specializarea intr-o anumita ramura de drept, si anume "Dreptul administrativ".
    Se mai arata ca formele de instruire si perfectionare prevazute in art. 32 alin. (1) din Constitutie sunt modalitati de exercitare a dreptului la invatatura si ele fiind liber alese, precum si destinate anumitor domenii de activitate, nu se poate sustine ca exercitarea drepturilor pe care le confera numai in acele domenii de activitate ar putea fi privita ca fiind o masura de discriminare.
    In opinia sa, Facultatea de Drept din Sibiu considera ca textele criticate sunt neconstitutionale, intrucat fac o discriminare intre absolventii celor doua specializari - "Stiinte juridice" si "Drept economico-administrativ" - din cadrul aceluiasi profil.
    Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, in opinia exprimata, apreciaza ca textele art. 16 lit. b) si g) din lege sunt constitutionale, deoarece, pe de o parte, principiul egalitatii nu inseamna uniformitate, iar, pe de alta parte, dupa anul 1989, Ministerul Invatamantului a dat posibilitatea absolventilor Sectiei "Drept economico-administrativ" sa sustina examene de diferenta care sa le permita dobandirea unui alt statut.
    Directia generala invatamant superior si cercetare stiintifica universitara din cadrul Ministerului Invatamantului a comunicat situatia specializarii "Drept economic si administrativ", din care rezulta ca, in prezent, potrivit Hotararii Guvernului nr. 283/1993, profilul "Stiinte juridice" cuprinde doua specializari: "Drept" si "Drept economic si administrativ" si ca aceasta din urma specializare se regaseste la 11 facultati de stat.
    La dosar s-au mai depus, de catre deputatul Petru Tanasie, unele observatii in legatura cu sesizarea Curtii Supreme de Justitie prin care se arata, in esenta, ca prin formularea la conditii de studii "specialitatea stiinte juridice" nu s-a dorit a se face o discriminare intre absolventii celor doua categorii de facultati de drept ci, dimpotriva, intentia legiuitorului a fost aceea de a evita orice ambiguitate in interpretarea legii, cu privire la profilul facultatii, tinand seama ca ambele sunt facultati de drept, avand ca obiect de predare stiinte juridice.
    Presedintele Camerei Deputatilor nu a comunicat punctul sau de vedere. De asemenea, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca nu a trimis relatiile solicitate.
    In temeiul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutionala constata ca este competenta sa solutioneze sesizarea care s-a facut cu respectarea prevederilor art. 144 lit. a) din Constitutie si ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

    CURTEA CONSTITUTIONALA,
avand in vedere obiectia de neconstitutionalitate din sesizarea Curtii Supreme de Justitie, punctele de vedere ale presedintelui Senatului si ale Guvernului, opiniile Ministerului Invatamantului, Facultatii de Drept din Sibiu si ale Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, Legea notarilor publici si a activitatii notariale, precum si dispozitiile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    In principiu, absolventii unui profil de invatamant superior nu pot fi pusi in situatii diferite. Intre esenta specializarii, data de aceea a profilului, si regimul legal al exercitarii profesiei trebuie sa fie o corespondenta fireasca. Existenta, in cadrul facultatii de drept, a mai multor specializari, de la inceputul studiilor universitare, cum a fost in trecut, sau numai in anii III si IV, cum este in prezent, asa cum rezulta din opinia Facultatii de Stiinte Juridice din Sibiu, nu reprezinta argumente care sa justifice un tratament diferentiat pentru absolventii fiecarei specializari, ca si cum ar fi absolventi cu profiluri diferite. In fond, specializarea este, indiferent de natura sa, in stiinte juridice, care se contureaza ca o pregatire universitara de profil pentru viitorii juristi, deosebindu-se de pregatirea in stiinte economice, in stiinte tehnice, in stiinte medicale etc.
    De altfel, si Hotararea Guvernului nr. 283/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 171 din 22 iulie 1993, reglementeaza profilul stiintelor juridice cu cele doua specializari - Drept, respectiv Drept economic si administrativ - de unde rezulta ca, in mod logic, cele doua specializari conduc la formarea de specialisti de formatie juridica, care, in esenta, au acelasi gen de studii universitare. Existenta specializarii in cadrul unui profil nu se poate intoarce impotriva profilului. Din analiza programelor analitice anexate la dosar, cum se mentioneaza si in opinia Decanatului Facultatii de Stiinte Juridice din Sibiu, rezulta, in mod evident, ca toate disciplinele juridice fundamentale se regasesc la ambele specializari, chiar daca uneori difera numarul de ore, iar alteori denumirea disciplinei este intrucitva diferita, dar nu in ce priveste materiile de baza.
    Primii 2 ani de studii, la ora actuala, sunt identici, specializarea apare numai in anii III si IV, ani in care, de asemenea, exista un numar de materii care sunt identice, atat ca numar de ore, cat si ca denumire: Drept civil, Dreptul mediului inconjurator, Drept comercial, Drept de proprietate intelectuala, pentru anul III, respectiv Drept international privat, Dreptul muncii si protectiei sociale, Dreptul transporturilor, Protectia juridica a drepturilor omului, pentru anul IV.
    Deosebit de relevant pentru cauza de fata este faptul ca disciplina facultativa "Activitate notariala" este cuprinsa, in programa pentru anul IV, numai la specializarea "Drept economic si administrativ". In aceste conditii, interdictia instituita de textul in discutie este nu numai discriminatorie, ci lipsita de un suport faptic si legal adecvat.
    Este evident ca legea nu poate fi in consonanta cu substanta formatiunii profesionale a absolventilor facultatii de drept, daca nu da dreptul, deopotriva, absolventilor ambelor specializari de a ocupa functia de notar, parind chiar mai indreptatiti pentru aceasta functie - daca se are in vedere disciplina facultativa mentionata - absolventii specializarii "Drept economic si administrativ".
    Este, de asemenea, de observat ca in punctul de vedere al Senatului se face o confuzie intre institutele de 3 ani si facultatile care au durata studiilor de minimum 4 ani. Specializarea "Drept administrativ" nu a fost niciodata expresia unui program de studii de 3 ani, cunoscut, in general, ca specific doar pentru pregatiri de genul subinginerilor si al altor categorii profesionale asemanatoare.
    In concluzie, in prezenta unuia si aceluiasi profil de pregatire universitara, anume "Stiinte juridice", absolventii acestui profil, indiferent cum este denumita specializarea, au, in esenta, aceeasi licenta, intrucat nu se poate sustine ca licenta intr-un profil o da numai o anumita specializare a acestuia, chiar daca, prin numarul de studenti, aceasta specializare are o pondere mult mai mare.
    Prin urmare, prevederile art. 16 lit. b) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale, atacate, intra in consonanta cu principiile art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1) si art. 38 din Constitutie, numai daca se intelege ca ele vizeaza profilul "Stiinte juridice" si nu numai o specializare din cadrul acestuia.
    In alta ordine de idei, Curtea Constitutionala retine ca absolventii acestei specializari, in mod constant, au ocupat si functia de notar, iar restrangerea, pentru absolventii acestei specializari, a accesului spre aceasta functie, apare ca o incalcare a principiilor consacrate in art. 1 alin. (3), precum si in art. 38 din Constitutie.
    Potrivit art. 38 din Constitutie, dreptul la munca nu poate fi ingradit, pe de o parte, iar alegerea profesiei si alegerea locului de munca sunt libere, pe de alta parte. De aceea un act normativ care stabileste o interdictie pentru o anumita categorie de absolventi de a ocupa o anumita functie, pe care acestia o puteau ocupa pana in acel moment, reprezinta o incalcare a textului constitutional evocat mai sus. Distinct de acest aspect, s-ar crea o discriminare si intre absolventii specializarii "Drept economic si administrativ", deoarece, chiar potrivit noii reglementari, unii ar putea sa ocupe functia de notar, si anume cei prevazuti la art. 16 lit. g), si altii nu, chiar din aceeasi promotie, cand ei sunt absolventi ai uneia si ai aceleiasi specializari, in baza unuia si aceluiasi plan de invatamant, ceea ce evident ca nu poate fi acceptat. Ar fi de data aceasta un tratament juridic privilegiat pentru unii si discriminatoriu pentru altii, contrar art. 16 alin. (1) si art. 38 alin. (1) din Constitutie, nu numai in cadrul profilului, dar, ceea ce este si mai grav, in cadrul unei specializari din cadrul profilului.
    Solutia de mai sus, in legatura cu interpretarea lit. b) a art. 16 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale, se impune pe cale de consecinta si la lit. g) a aceluiasi articol, ramanand fara obiect exceptia de neconstitutionalitate invocata de Curtea Suprema de Justitie.
    Avand in vedere considerentele expuse, precum si dispozitiile art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 49 alin. (1) si ale art. 144 lit. a) din Constitutie, precum si prevederile art. 20 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    1. Constata ca prevederile art. 16 lit. b) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale sunt constitutionale numai in masura in care prin expresia "licentiat in drept-stiinte juridice" se intelege absolventul unei facultati de drept, indiferent de specializare.
    2. Constata ca dispozitiile art. 16 lit. g) din aceeasi lege sunt constitutionale.
    3. Decizia se comunica Presedintelui Romaniei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Deliberarea a avut loc la data de 2 mai 1995 si la ea au participat: Vasile Gionea, presedinte, Viorel Mihai Ciobanu, Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Bucur Vasilescu si Victor Dan Zlatescu, judecatori.

                      PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                      prof. dr. VASILE GIONEA

                              Magistrat-asistent,
                              Constantin Burada
SmartCity5

COMENTARII la Decizia 44/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 44 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 44/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu