E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 177 din 26 octombrie 2000

pentru completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 535 din 31 octombrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 8, dupa litera c) se introduce litera c^1) cu urmatorul cuprins:
    "c^1) emiterea titlurilor executorii notariale;"
    2. Dupa sectiunea III din capitolul V se introduce sectiunea III^1 "Procedura emiterii titlului executoriu notarial" cu urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA III^1
    Procedura emiterii titlului executoriu notarial
    Art. 88^1
    La cererea creditorului notarul public emite titlul executoriu privind:
    a) creantele reprezentand datorii pana la valoarea de 10 milioane lei inclusiv, in afara de cazurile in care pentru realizarea acestora legea prevede o procedura speciala;
    b) creantele asociatiilor de locatari sau de proprietari din cladirile cu mai multe locuinte, reprezentand datoriile locatarilor sau ale proprietarilor ce provin din obligatiile lor de plata a cotelor din cheltuielile comune de orice fel, a majorarilor de intarziere achitate de asociatie sau a contravalorii reparatiilor pentru stricaciunile cauzate cladirii ori instalatiilor;
    c) creantele provenind din cheltuielile de scolarizare datorate unitatilor de invatamant, autorizate potrivit legii;
    d) alte creante prevazute de lege.
    Art. 88^2
    Emiterea titlului executoriu notarial poate fi solicitata pentru creante care nu fac obiectul unei actiuni in justitie si pentru care nu s-a implinit termenul de prescriptie.
    Art. 88^3
    Inainte de a solicita emiterea titlului executoriu creditorul il va soma pe debitor in scris, cu dovada de primire, sa achite suma datorata in termenul prevazut in somatie, facandu-i cunoscut totodata ca in caz contrar se va proceda la emiterea titlului executoriu notarial si la executarea silita.
    Termenul de plata prevazut in somatie nu va putea fi mai mic de 10 zile de la data primirii acesteia. Daca debitorul achita datoria in acest termen, el nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor facute pentru procedura prevazuta de prezenta sectiune. In acest sens se va face mentiune in somatie.
    Art. 88^4
    Daca debitorul nu achita suma datorata in termenul prevazut la art. 88^3, creditorul poate face cerere pentru emiterea titlului executoriu notarial. Aceasta cerere va cuprinde:
    a) numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului;
    b) numele, prenumele, domiciliul, ocupatia si locul de munca ale debitorului persoana fizica, iar in cazul debitorului persoana juridica, denumirea si sediul, precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau in registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar;
    c) suma datorata, inclusiv majorarile sau penalizarile de orice fel datorate potrivit legii, temeiul de fapt si de drept al obligatiei de plata, perioada la care se refera aceasta, termenul la care trebuia facuta plata si orice elemente necesare pentru determinarea datoriei;
    d) data comunicarii somatiei.
    La cerere se vor anexa:
    a) somatia prevazuta la art. 88^3, precum si dovada primirii acesteia de catre debitor;
    b) orice inscris doveditor al sumei datorate pentru care se solicita emiterea titlului executoriu notarial.
    Art. 88^5
    La primirea cererii notarul public va verifica daca aceasta si actele depuse corespund cerintelor legii. Dispozitiile art. 45 sunt aplicabile in mod corespunzator.
    Dupa ce constata ca sunt intrunite cerintele mentionate la alin. 1 notarul public dispune citarea partilor potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila privind pricinile urgente. Partea prezenta va lua termenul in cunostinta. Debitorul va fi citat cu mentiunea ca poate depune intampinare.
    Art. 88^6
    La termen notarul public poate cere explicatii partilor si va starui pentru efectuarea platii sumei datorate de debitor ori pentru intelegerea partilor asupra modalitatilor de plata.
    In cazul in care creditorul primeste plata datoriei ori declara ca este multumit cu intelegerea asupra platii si, in ambele cazuri, nu pretinde cheltuielile mentionate la art. 88^3 alin. 2, notarul public va proceda la inchiderea dosarului, consemnand motivele acestei masuri.
    Daca in cazul prevazut la alin. 2 creditorul pretinde totusi plata cheltuielilor si acestea nu ii sunt achitate, pentru realizarea acesteia se va emite titlu executoriu notarial.
    Art. 88^7
    Daca partile nu ajung la una dintre solutiile mentionate la art. 88^6, notarul public va intocmi titlul executoriu notarial care va contine: antetul biroului notarial emitent, numele si prenumele notarului public; datele prevazute la art. 88^4 alin. 1 lit. a) si b), precum si orice alte elemente privind identificarea creditorului si a debitorului; cuantumul si natura sumelor datorate; temeiul legal al datoriei si al puterii executorii a titlului; data intocmirii titlului executoriu notarial, stampila si semnatura notarului public.
    Pentru debitorii obligati in mod solidar la plata creantei se va putea intocmi un singur titlu executoriu notarial.
    Titlul executoriu notarial se elibereaza creditorului si constituie de indata temei pentru efectuarea executarii silite. Titlul se comunica si debitorului.
    Art. 88^3
    Cel interesat poate face, dupa caz, plangere impotriva refuzului emiterii titlului executoriu notarial, potrivit art. 100 din prezenta lege, ori contestatie la executare, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
    Art. 88^9
    Cuantumul sumei prevazute la art. 88^1 lit. a) va putea fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei."
    Art. 2
    La capitolul I din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 122/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 19 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa punctul 20 se introduce punctul 20^1 cu urmatorul cuprins:
    "20^1. Eliberarea titlului executoriu notarial         30.000 lei"

                 PRIM-MINISTRU
           MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat, ministrul justitiei,
                      Valeriu StoicaSmartCity5

COMENTARII la OUG 177/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 177 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu