E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 377 din 14 octombrie 1960

pentru organizarea si functionarea Notariatului  de Stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 22 din 22 octombrie 1960


SmartCity3


    CAP. 1
    Organizarea si competenta Notariatului de stat

    Art. 1
    Notariatul de stat, prin actele a caror indeplinire ii este data in competenta, are drept scop sa inlesneasca persoanelor din Republica Populara Romana constatarea raporturilor lor juridice, asigurandu-le ocrotirea intereselor si exercitiul drepturilor civile in cadrul legalitatii populare.
    Art. 2
    Actele notariale prevazute in prezentul decret, se indeplinesc de organele notariale prin notari de stat, iar in cazurile prevazute de lege, de alte organe carora legea le da in competenta indeplinirea acestor acte.
    Organele notariale sunt: notariatele de stat regionale, de raion si de oras, iar in Capitala Republicii Populare Romane, Notariatul de Stat al Capitalei Republicii Populare Romane si regiunii Bucuresti si notariatele de stat de raion de oras.
    Art. 3
    Conducerea activitatii Notariatului de stat o exercita Ministrul Justitiei.
    Art. 4
    Notariatele de stat indeplinesc urmatoarele acte notariale:
    a) redactarea, la cererea partilor, a oricaror inscrisuri, in vederea autentificarii sau legalizarii de semnatura;
    b) autentificarea inscrisurilor;
    c) legalizarea semnaturilor;
    d) darea de data certa inscrisurilor ce li se prezinta in acest scop;
    e) certificarea, in cazurile prevazute de lege, a unor fapte constatate personal de notarul de stat;
    f) legalizarea de copii de pe inscrisuri;
    g) efectuarea si legalizarea traducerilor;
    h) primirea in depozit de inscrisuri si documente;
    i) investirea cu formula executorie a inscrisurilor autentificate, precum si a cambiilor si biletelor la ordin;
    j) intocmirea actelor de protest a cambiilor, cecurilor si a altor titluri la ordin;
    k) eliberarea de titluri executorii in cazurile prevazute de lege;
    l) procedura succesorala notariala;
    m) efectuarea lucrarilor legale de publicitatea imobiliara, de publicitatea mobiliara in cazurile prevazute de lege, precum si a celor legate de cartile funciare;
    n) eliberarea de duplicate de pe inscrisurile notariale.
    Actele notariale pot fi indeplinite de orice notariat de stat din Republica Populara Romana, afara numai daca legea prevede ca actul trebuie indeplinit de un anumit notariat de stat.
    Art. 5
    Daca legea prevede ca un act notarial trebuie indeplinit de un anumit notariat de stat, competenta se determina astfel:
    a) notariatele de stat regionale sunt competente pentru orasul resedinta al regiunii si pentru raionul care isi are resedinta in acest oras, sau, dupa caz, pentru raionul pentru care, potrivit ordinului Ministrului Justitiei, notariatul regional indeplineste activitatea notariala;
    b) notariatele de stat de raion sunt competente pentru raionul pentru care functioneaza;
    c) notariatele de stat de oras sau de raion de oras sunt competente pentru orasul sau raionul de oras pentru care functioneaza.
    Art. 6
    Actele notariale se pot anula prin hotarare judecatoreasca.
    Actiunea in anulare se rezolva la tribunalul popular competent potrivit regulilor de competenta teritoriala privind introducerea actiunilor prevazute de Codul de procedura civila.
    Pana la anularea prin hotarare judecatoreasca a actului atacat, acesta se socoteste valabil indeplinit.
    In temeiul actiunii de anulare introdusa de debitor, instanta va putea suspenda executarea silita a actului notarial.
    Actiunea in anulare privind incheierea prin care s-a investit cu formula executorie o cambie sau un bilet la ordin este supusa prevederilor legale privitoare la cambie si biletul la ordin, care reglementeaza opozitia la executare.
    Art. 7
    In toate cazurile in care notarul de stat refuza indeplinirea unui act notarial, iar partea staruie in cererea ei, va da o incheiere de respingere in care va motiva refuzul sau.
    In cazul in care notarul de stat da o incheiere de respingere, partea nemultumita se poate plinge impotriva acestei incheieri la tribunalul popular in circumscriptia caruia isi are sediul notariatul de stat care a refuzat indeplinirea actului, in termen de 10 zile de la data cand a luat cunostinta de aceasta incheiere.
    Art. 8
    Refacerea inscrisurilor notariale care au disparut in orice chip, fara a mai fi ramas vreun exemplar original, se face de tribunalul popular in circumscriptia caruia isi are sediul organul care a intocmit acele inscrisuri, dispozitiile din Codul de procedura civila care reglementeaza refacerea inscrisurilor si hotararilor disparute fiind aplicabile in mod corespunzator.

    CAP. 2
    Alte organe indreptatite sa indeplineasca acte notariale

    Art. 9
    In afara de notariatele de stat, comitetele executive ale sfaturilor populare comunale sau orasenesti din localitatile unde nu functioneaza notariate de stat pot indeplini urmatoarele acte notariale:
    a) autentificarea oricaror declaratii cu caracter de atestare sau cu continut de notorietate;
    b) autentificarea inscrisurilor prin care se incheie contracte privitoare la cultivarea si predarea produselor vegetale, precum si cele privitoare la cresterea, ingrasarea si predarea de animale sau la predarea de produse animale;
    c) autentificarea inscrisurilor cuprinzand conventii pana la 3.000 lei, cu exceptia acelora care au ca obiect donatiile de orice fel, constituirile de ipoteci si transmisiunile de terenuri sau cladiri;
    d) autentificarea procurilor sau legalizarea semnaturilor de pe procuri, cu exceptia procurilor care se dau in vederea incheierii unor acte de transmisiune privind terenuri sau cladiri, sau in vederea efectuarii unor acte juridice pentru a caror incheiere legea cere forma autentica sau care se refera la operatiuni cu strainatatea;
    e) legalizarea semnaturilor de pe inscrisurile constatand conventiile prevazute la lit. b si c, precum si de pe inscrisuri care nu cuprind o conventie;
    f) darea de data certa inscrisurilor mentionate la lit. c;
    g) certificarea, in cazurile prevazute de lege, a unor fapte constatate personal de organul delegat in acest scop;
    h) legalizarea de copii de pe certificate de stare civila si de pe inscrisuri eliberate de organizatiile socialiste;
    i) eliberarea de duplicate de pe inscrisurile intocmite de comitetele executive ale sfaturilor populare prevazute in prezentul articol.
    Art. 10
    Activitatea notariala a reprezentantelor diplomatice si a oficiilor consulare ale Republicii Populare Romane se desfasoara potrivit conventiilor internationale la care Republica Populara Romana este parte si a Regulamentului consular stabilit de Ministerul Afacerilor Externe potrivit uzantelor internationale.
    In cazul in care o reprezentanta diplomatica sau un oficiu consular al Republicii Populare Romane, da, in cadrul activitatii sale notariale, o incheiere de respingere, plangerea impotriva incheierii de respingere se va introduce la tribunalul popular competent din Republica Populara Romana.
    Cererea pentru refacerea inscrisurilor, intocmite de o reprezentanta diplomatica sau un oficiu consular al Republicii Populare Romane, care au disparut in orice chip, fara a mai fi ramas vreun exemplar original, se introduce la tribunalul popular competent din Republica Populara Romana.
    Art. 11
    In afara de organele competente potrivit acestui decret, organizatiile socialiste pot indeplini urmatoarele operatiuni:
    a) sa legalizeze copii de pe inscrisurile ce emana de la acea organizatie socialista;
    b) sa certifice conformitatea cu originalul a copiilor intocmite de parte si depuse la acea organizatie socialista;
    c) sa legalizeze semnatura declarantilor de pe angajamentele pentru scoala si de pe declaratiile de orice fel depuse la organizatiile socialiste respective si necesare pentru completarea dosarului scolar, militar, de pensie sau de ajutor familial, precum si pentru stabilirea vechimii in munca.
    Art. 12
    Dispozitiile prezentului decret se aplica prin asemanare si actelor notariale indeplinite de organele prevazute in art. 9 si 10.

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 13
    Pornirea procesului penal impotriva notarilor de stat si sesizarea instantei se face, dupa caz, de catre procurorul regiunii sau de catre procurorul Capitalei Republicii Populare Romane, cu aprobarea Procurorului General al Republicii Populare Romane.
    Art. 14
    Caile de atac, introduse inainte de punerea in aplicare a prezentului decret, impotriva hotararilor judecatoresti date in legatura cu cererile de transcriere, inscriere, intabulare sau alte cereri privind operatiunile referitoare la registrele de publicitate imobiliara sau cartile funciare, vor continua sa fie rezolvate de instantele judecatoresti potrivit procedurii in vigoare la acea data.
    Art. 15
    In unitatile administrativ-teritoriale pentru care nu functioneaza notariate de stat, dar functioneaza tribunale populare, Ministrul Justitiei va putea decide ca actele notariale sa fie aduse la indeplinire de unul dintre judecatorii care functioneaza la aceste tribunale.
    Art. 16
    Consiliul de Ministri va aproba prin Hotarare normele privind organizarea si functionarea Notariatului de Stat, urmarirea disciplinara a notarilor de stat si efectuarea actelor notariale, precum si orice alte norme privind aplicarea prezentului decret.
    Art. 17
    Pe data punerii in aplicare a prezentului decret se abroga:
    - Decretul-lege nr. 358 din 3 iulie 1944, pentru autentificarea si legalizarea inscrisurilor, pentru investirea cu data certa si legalizarea copiilor de pe inscrisuri;
    - Decretul nr. 79 din 31 martie 1950 pentru organizarea Notariatului de stat, cu toate modificarile ulterioare si orice alte dispozitii contrarii prezentului decret.
    Art. 18
    Dispozitiile prezentului decret se vor pune in aplicare in termen de 60 zile de la publicarea lui.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 377/1960

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 377 din 1960
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu